Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T"

Transcriptie

1

2 Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

3 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen en overwegingen 8 Verantwoording Digitale media Gebruik Bezit Digitale dienstverlening via internet Spontane bekendheid Geholpen bekendheid Belang Gebruiksfrequentie Digitale dienstverlening via computers in bibliotheek zelf Geholpen bekendheid Belang Gebruiksfrequentie Vaker gebruiken indien mogelijk via website bibliotheek Tevredenheid digitale dienstverlening Algemene tevredenheid digitale dienstverlening Gemiste digitale diensten van de bibliotheek Belang fysieke dienstverlening Tag-it 42 2

4 Beschrijving onderzoeksresultaten (1) Steekproefopbouw (pagina 13 en 14) De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek ligt, net als in het totale Panel, op 51 jaar. 1 van de deelnemers is man; in het totale Panel ligt dit percentage op 2. Digitale media en apparaten (pagina 16 en 17) Ruim driekwart van de deelnemers gebruikt één of meerdere digitale media uit de lijst. De drie meest gebruikte digitale diensten zijn media om documenten te delen of te bewerken, zoals Google Docs (3), Facebook (31%) en LinkedIn (30%). Twitter kent met 1 een lager gebruik onder de deelnemers. Vergeleken met het totale Panel maakt het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T wat minder vaak gebruik van Facebook en Hyves, en juist wat vaker van LinkedIn. Van de genoemde apparaten kent de laptop het hoogste gebruik in de deelnemersgroep: 71% bezit een laptop of notebook. Bijna drie op de tien deelnemers bezitten een smartphone. Het meest genoemde merk is een Nokia. Eén op de tien respondenten bezit momenteel een tablet (meestal een ipad) en een vergelijkbaar percentage is voornemens binnen een jaar een tablet aan te schaffen. beschikt over een e-reader en een vrijwel even grote groep heeft een ipod Touch. is van plan in het komende jaar een e-reader aan te schaffen, bij de ipod Touch is dit slechts 5%. Het meest genoemde merk e-reader is een Sony Reader. Tevredenheid digitale dienstverlening bibliotheek (pagina 36 en 37) De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn te spreken over de digitale dienstverlening van de bibliotheek: 85% is tevreden of zeer tevreden. De overige deelnemers hebben vooral een neutrale mening of geven aan het niet te weten en zijn dus niet uitgesproken negatief. De panelleden van Regiobibliotheek Z-O-U-T zijn ongeveer even tevreden als de leden van het totale Panel. 9% van de deelnemers geeft aan nog digitale diensten van de bibliotheek te missen in het aanbod. Een deel van hen zou graag bericht krijgen als de uitleentermijn van een boek verstreken is. 3

5 Beschrijving onderzoeksresultaten (2) Digitale dienstverlening bibliotheek via internet (pagina 19 tot en met 27) Bekendheid Spontaan (zonder lijst) is het online verlengen de bekendste digitale dienstverlening van de bibliotheek (genoemd door 33%). Het online reserveren, de website en de online catalogus worden alle genoemd door ongeveer een kwart van de deelnemers. Wanneer men een lijst met mogelijke digitale diensten van de bibliotheek krijgt voorgelegd, blijkt opnieuw het online verlengen de meest bekende digitale dienst (89%). Op de tweede plaats staat het online reserveren (83%) en ongeveer 70% kent de website van de bibliotheek en de online catalogus. Ruim een derde van de respondenten weet dat de nieuwe aanwinsten digitaal bekend worden gemaakt, ruim een kwart kent de activiteitenagenda en ongeveer een vijfde is bekend met de attendering bij het verlopen van de uitleentermijn. De overige digitale diensten die de bibliotheek via de website aanbiedt, zijn bekend bij ten hoogste 15% van de deelnemers. Een aantal diensten zijn bij het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T beter bekend dan bij het totale Panel, namelijk het online reserveren en verlengen, de online catalogus en de bekendmaking van nieuwe aanwinsten. De activiteitenagenda is daarentegen wat minder bekend dan gemiddeld, en dit geldt nog sterker voor de attendering bij het verlopen van de uitleentermijn. Belang Het online reserveren en verlengen van materialen is de digitale dienst waaraan panelleden het meeste belang hechten: nagenoeg iedereen vindt deze dienst belangrijk of zeer belangrijk. Ook de online catalogus vindt men van groot belang (93% antwoordt (zeer) belangrijk ). 8 hecht belang aan een attendering bij het verlopen van de uitleentermijn, en ruim driekwart vindt het belangrijk dat de bibliotheek de nieuwe aanwinsten digitaal kenbaar maakt. De digitale nieuwsbrief, de activiteitenagenda, online inschrijven, leestips en de e-portal worden door ca % van de deelnemers als belangrijke digitale diensten beschouwd. Aan de digitale nieuwsbrief wordt door het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T iets minder belang gehecht dan door het totale Panel. De aanwezigheid van de bibliotheek op sociale media en op YouTube wordt door de deelnemers het minst belangrijk gevonden. 4

6 Beschrijving onderzoeksresultaten (3) Gebruik De online catalogus en het online verlengen zijn de meest gebruikte digitale internetdiensten van de bibliotheek. Vrijwel alle deelnemers die met deze diensten bekend zijn, maken er vaak of af en toe gebruik van. Het online reserveren, de website en de digitale bekendmaking van nieuwe aanwinsten worden minstens af en toe benut door (bijna) 90% van de deelnemers die ermee bekend zijn. De attendering bij het verlopen van de uitleentermijn, de leestips, de top 10 van meest populaire materialen en de activiteitenagenda worden weleens gebruikt door ongeveer 70% van de deelnemers die deze diensten kennen. Bij de overige diensten ligt het gebruik wat lager. Er zijn een aantal verschillen tussen het beeld bij Regiobibliotheek Z-O-U-T en het gemiddelde beeld, waarvan de twee meest opvallende hier genoemd worden. Van het online reserveren maken de deelnemers van Regiobibliotheek Z-O-U-T vaker gebruik dan het totale Panel. De attendering bij het verlopen van de uitleentermijn is daarentegen minder populair dan landelijk gezien het geval is. Dit zal samenhangen met het feit dat bij Regiobibliotheek Z-O-U-T voor deze service betaald moet worden. Digitale dienstverlening bibliotheek via computers in de bibliotheek zelf (pagina 29 tot en met 34) Geholpen bekendheid Ongeveer zeven op de tien deelnemers zijn bekend met één of meerdere van de digitale diensten die in de bibliotheek zelf op de publiekspc s worden aangeboden. De bekendheid van de catalogus op de publiekspc is verreweg het hoogst (twee derde van de panelleden kent deze dienst). De overige digitale diensten op de publiekspc s zijn nauwelijks bekend. Bij het totale Panel zien we hetzelfde beeld. Belang Ook qua belang blijkt de catalogus veel beter te scoren dan de overige digitale diensten die aangeboden worden via de publiekspc. 90% van de deelnemers acht het belangrijk dat de catalogus op de publiekspc aangeboden wordt. Ongeveer 40 tot 45% van de deelnemers vindt het belangrijk dat de bibliotheek de overige diensten die nu op de publiekspc s staan, aanbiedt. Van deze diensten worden Literom en de uittrekselbank het belangrijkst gevonden. Over alle diensten, uitgezonderd de catalogus, heeft een groot deel van de deelnemers een neutrale mening. 5

7 Beschrijving onderzoeksresultaten (4) Gebruik 8 van de deelnemers die de catalogus op de publiekspc kennen, maakt er vaak of af en toe gebruik van. Het gebruik van de catalogus blijft daarmee iets achter bij het landelijk gemiddelde. De overige diensten zijn minder bekend dan de catalogus. Ook wordt er, binnen de groep die ermee bekend is, minder gebruik van gemaakt. Gebruik indien aangeboden via de website Er is aan de deelnemers gevraagd of men vaker gebruik zou maken van de digitale diensten die nu alleen op de publiekspc beschikbaar zijn, wanneer deze diensten via de website zouden worden aangeboden. We zien dan dat 53% van de deelnemers dit zou doen in het geval van de Consumentengids. Van Fictierom en Literom zou 40% vaker gebruikmaken, en ongeveer een derde van de deelnemers zou de regionale, dan wel de landelijke krantenbank vaker raadplegen. Bijna één op de vijf deelnemers zou geen van de genoemde diensten vaker gaan gebruiken dan men nu doet. Het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T heeft wat meer belangstelling voor het raadplegen van Fictierom en Literom via de website dan het totale Panel. Belang diensten fysiek blijven aanbieden (pagina 39 tot en met 41) Aan de deelnemers is gevraagd hoe belangrijk men het vindt dat de bibliotheek enkele diensten fysiek blijft aanbieden in de toekomst (in plaats van alleen digitaal). Verreweg het meest van belang vindt men het fysiek blijven aanbieden van boeken: 7 van de deelnemers vindt het zeer belangrijk dat de bibliotheek dit blijft doen en nog eens 19% vindt dit belangrijk. Op de tweede plaats komt het bieden van hulp bij het zoeken naar materialen. 8 vindt het belangrijk of zeer belangrijk dat dit in de bibliotheek zelf blijft gebeuren. Ook het fysiek blijven aanbieden van tijdschriften, het verlengen en reserveren van materialen, het inschrijven, het geven van tips en het betalen van bijvoorbeeld te-laat-gelden vindt de meerderheid (ca %) van belang. Een wat kleinere groep (tussen 35 en 50%) vindt het belangrijk dat de bibliotheek informatiefolders fysiek blijft aanbieden, dat men kan deelnemen aan activiteiten en dat men in de bibliotheek andere bezoekers kan ontmoeten. Het minst belangrijk vindt men de mogelijkheid om in de bibliotheek een toegangskaart voor een activiteit aan te schaffen; ongeveer een kwart van de deelnemers vindt dit van belang. Over het belang van deze laatste vier diensten oordeelt een grote groep neutraal. 6

8 Beschrijving onderzoeksresultaten (5) Tag-it (pagina 43) Van de 619 opmerkingen die bij de tag-it gemaakt zijn over de website van Regiobibliotheek Z-O-U-T, zijn er 317 (51%) positief, 98 (1) neutraal en 204 (33%) negatief. In de bijlage is na te lezen wat de letterlijke opmerkingen van de respondenten met betrekking tot de website zijn. Met behulp van de onderstaande link kan inzicht verkregen worden in de opmerkingen en de plaats op de website waar men deze heeft gezet. 7

9 Aanbevelingen en overwegingen

10 Aanbevelingen en overwegingen (1) Het percentage deelnemers dat gebruik maakt van social media ligt met 7 al hoog. Hoewel men de aanwezigheid van de bibliotheek op social media niet heel belangrijk vindt, is het van belang hierin een duidelijke keuze te maken: gebruik social media en doe het goed of kies ervoor als bibliotheek geen social media in te zetten. Mocht de bibliotheek social media willen inzetten, dan lijkt een actieve Facebookpagina een goede keuze. Zorg voor een directe relatie met de diensten van de bibliotheek en verwijs zoveel mogelijk naar de website. Aandachtspunt is de stijl en frequentie van schrijven voor Facebook aangezien dit in hoge mate verantwoordelijk is voor het succes. Uit het onderzoek komt naar voren dat een deel van het publiek onbekend is met het aanbod van (digitale)diensten van de bibliotheek. De bekendheid kan aanmerkelijk worden vergroot als de bibliotheek een goede SEO(Search Engine Optimalisatie)-strategie hanteert en verder gebruik maakt van SEA(Search Engine Advertising. De bibliotheek kan de klant online op relevante zoektermen informeren over haar aanbod. De bibliotheek zou bijvoorbeeld kunnen nastreven dat iemand die op internet zoekt naar een boektitel, wordt verwezen naar de website van de bibliotheek. Een voordeel hierbij is het vergrote bereik onder nieuwe klantgroepen en potentiële klanten. Hoewel het bezit van e-readers en tablets onder de panelleden nog niet zo hoog ligt (in beide gevallen op 9%), geeft ook een deel aan deze binnen een jaar te willen aanschaffen. Het aanbieden van e-books is dus voor een deel van de panelleden potentieel interessant. De e-portal van de bibliotheek is bij slechts een kleine groep () bekend. Verhoog deze bekendheid verder, zodat iedereen die een e-reader of tablet bezit, ook weet dat de bibliotheek e-books aanbiedt. De mogelijkheid tot attendering bij het verlopen van de uitleentermijn is bij het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T minder bekend dan bij het totale Panel. Veel mensen (8) vinden het belangrijk dat de bibliotheek attenderingen verstuurt, maar slechts 19% zegt deze service ook daadwerkelijk te kennen. Sommige mensen geven zelfs expliciet aan dat zij deze dienst nog missen in het digitale aanbod van de bibliotheek. Het is dus verstandig om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om attenderingen te ontvangen. 9

11 Aanbevelingen en overwegingen (2) Ook de bekendheid van de digitale nieuwsbrief blijft duidelijk achter bij het landelijk gemiddelde. Om dit te verbeteren, zou de bibliotheek nieuwe leden standaard kunnen vragen of zij de nieuwsbrief op hun adres willen ontvangen. Voor de bestaande leden kan op de website een wervende tekst geplaatst worden over de voordelen van het ontvangen van de nieuwsbrief, met daarbij de inschrijfmogelijkheid. Kijk daarnaast of er andere contactmomenten zijn waarbij leden geattendeerd kunnen worden op de voordelen van de digitale nieuwsbrief. Over de diensten die via internet worden aangeboden, kan worden opgemerkt dat dikwijls slechts een deel van de mensen die een bepaalde dienst belangrijk vinden, deze dienst ook kent. Wellicht zouden sommige panelleden graag van bepaalde diensten gebruik maken, maar weten zij niet dat deze beschikbaar zijn. Als de bibliotheek bredere bekendheid geeft aan de diensten die via internet worden aangeboden, zouden deze mensen aangenaam verrast kunnen worden. De bekendheid van de digitale diensten op de publiekspc s is, de catalogus uitgezonderd, bijzonder laag. Toch geeft een deel van de respondenten aan hieraan wel belang te hechten. Ook hierin dient een keuze te worden gemaakt: besluit (een deel van) deze digitale diensten niet meer aan te bieden of geef veel meer bekendheid aan deze dienstverlening van de bibliotheek. Wanneer de digitale diensten die momenteel alleen via de publiekspc s worden aangeboden, via internet te raadplegen zouden zijn, zouden vooral de Consumentengids en in iets mindere mate de krantenbanken, Fictierom en Literom hiervoor in aanmerking komen. Ook dan is het echter van groot belang om deze dienstverlening bekend te maken. Vergelijk ook op het dashboard de scores van uw bibliotheek ten opzichte van de scores van andere deelnemende bibliotheken. 10

12 Verantwoording

13 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 het BiebPanel opgericht. Bibliotheekleden kunnen deelnemer worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 5 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Onderzoek heeft plaatsgevonden van 30 september t/m 17 oktober Dit onderzoek gaat over de digitale dienstverlening van de bibliotheek met als onderwerpen: gebruik digitale media bezit digitale apparaten bekendheid digitale dienstverlening bibliotheek belang digitale dienstverlening bibliotheek gebruik digitale dienstverlening bibliotheek tevredenheid digitale dienstverlening bibliotheek belang fysieke dienstverlening bibliotheek beoordeling website bibliotheek (Tag-it!) Vergelijking met totale panel In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de cijfers van het totale panel vermeld. Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 12

14 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen 13

15 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht 14

16 1. Digitale media

17 1.1 Gebruik digitale media Van welke van onderstaande digitale media maakt u gebruik? Facebook Documenten of informatie delen / bewerken (Google Docs, Wikipedia) Online foto s delen en bewerken (Flickr, Picasa) LinkedIn Chatten via computer/tablet of smartphone (Windows Live Messenger (MSN), Facebook chat, WhatApp, PingChat) 31% % % 25% 20% 23% Hyves 1 2 Muziekdiensten (Spotify en Itunes) Weblog lezen Twitter Delen van uw locatie (Foursquare, Google maps) RSS-feeds Weblog schrijven 1 20% % 5% Anders, namelijk... Geen van bovenstaande digitale media 3% 2 2 Z-O-U-T (n=527) BiebPanel (n=13.058) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

18 1.2 Bezit van digitale apparaten Welke van de volgende apparaten bezit u of bent u van plan komend jaar aan te schaffen? Laptop of notebook 71% 70% 5% 21% 2 3% 3% Smartphone (mobiele telefoon met internet) 2 29% 9% 6 61% 3% Tablet (bijvoorbeeld ipad, Samsung, Playbook of Yarvik) 11% 1 11% 73% 7 5% E-reader (bijvoorbeeld Kindle, Sony Reader) 11% 75% 71% ipod Touch 5% 3% 85% 85% 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bezit ik Bezit ik niet en ben ik niet van plan binnen een jaar aan te schaffen Bezit ik niet, maar ben ik van plan binnen een jaar aan te schaffen Weet niet/geen mening 17

19 2. Digitale dienstverlening via de website

20 2.1 Spontane bekendheid digitale diensten van de bibliotheek Welke digitale diensten van de bibliotheek kent u, al is het alleen van naam?" Online verlengen Online reserveren Website van de bibliotheek Online catalogus 33% % 2 25% 2 2 Catalogus op de computer in de bibliotheek zelf Digitale nieuwsbrief 5% E-portal (uitleen ebooks) Attendering bij het verlopen van de uitleentermijn Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 1% Muziekweb/audio/audioboeken 1% 1% Activiteitenagenda 0% 1% Top 10 van meest populaire boeken 0% 0% Twitter berichten van de bibliotheek Geen 1% 0% 1 1 Z-O-U-T (n=527) BiebPanel (n=1.3058) Overige antwoorden 6 6 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

21 2.2 Geholpen bekendheid digitale diensten van de bibliotheek Welke van de volgende digitale diensten van de bibliotheek kent u?" N.B. Deze diensten zijn via internet te raadplegen. Online verlengen Online reserveren Website van de bibliotheek Online catalogus Digitale nieuwsbrief Activiteitenagenda Attendering bij het verlopen van de uitleentermijn Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek Leestips/leesadvies Top 10 van meest populaire materialen E-portal (uitleen ebooks) Online inschrijven Online kaartverkoop Weblog van de bibliotheek Twitter berichten van de bibliotheek Bibliotheekfilmpjes op YouTube Facebook pagina van de bibliotheek Hyves pagina van de bibliotheek Andere digitale dienstverlening via de website, namelijk Geen van bovenstaande diensten 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 3% 19% 19% 15% 15% 13% % 4 89% 8 83% 7 69% 6 71% 6 Z-O-U-T (n=527) BiebPanel (n=13.058) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20

22 2.3 Belang digitale bibliotheekdiensten (1) In hoeverre vindt u het belangrijk dat de bibliotheek de volgende diensten digitaal aanbiedt?" N.B. Deze diensten zijn via internet te raadplegen. Online reserveren of verlengen % 3% 1% 0% 1% Attendering bij het verlopen van de uitleentermijn Online catalogus 5 53% 45% 4 41% 41% 3 35% 9% 1% 0% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% Aanwinsten van de bibliotheek 19% 23% 55% 55% 19% 1 1% 3% 1% 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet, geen mening 21

23 2.3 Belang digitale bibliotheekdiensten (2) In hoeverre vindt u het belangrijk dat de bibliotheek de volgende diensten digitaal aanbiedt?" N.B. Deze diensten zijn via internet te raadplegen. Digitale nieuwsbrief 5% 4 49% 35% 31% 9% 5% Leestips/ leesadvies Online inschrijven Activiteitenagenda % 41% 40% % 30% % 9% 3% 9% 5% 5% 1 5% 5% E-portal (uitleen ebooks) 1 13% 29% 30% % 1 5% 11% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet, geen mening 22

24 2.3 Belang digitale bibliotheekdiensten (3) In hoeverre vindt u het belangrijk dat de bibliotheek de volgende diensten digitaal aanbiedt?" N.B. Deze diensten zijn via internet te raadplegen. Top 10 van meest populaire materialen 5% 2 29% 39% % Online kaartverkoop 20% 25% 41% % 1 1 Weblog van de bibliotheek 3% % % Hyves/ Facebook/ Twitter pagina van de bibliotheek 1% 5% 1% 5% 2 31% 35% 30% 20% 20% 1 13% Bibliotheekfilmpjes op YouTube 1% 3% 0% 29% % 1 13% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet, geen mening 23

25 2.4 Gebruiksfrequentie digitale bibliotheekdiensten (1) Hoe vaak raadpleegt u de volgende digitale diensten van de bibliotheek? (indien dienst bekend) N.B. Deze diensten zijn via internet te raadplegen. Online catalogus Z-O-U-T (n = 376) BiebPanel (n = 8.670) % 39% 3% 0% 1% Website van de bibliotheek Online verlengen Z-O-U-T (n = 467) BiebPanel (n = ) Z-O-U-T (n = 362) BiebPanel (n = 8.828) % 33% % 3% 1% Attendering bij het verlopen van de uitleentermijn Z-O-U-T (n = 101) BiebPanel (n = 4.124) 30% 5 43% 29% 1 9% 1 Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek Z-O-U-T (n = 188) BiebPanel (n = 4.091) % 1 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vaak Af en toe Zelden Nooit 24

26 2.4 Gebruiksfrequentie digitale bibliotheekdiensten (2) Hoe vaak raadpleegt u de volgende digitale diensten van de bibliotheek? (indien dienst bekend) N.B. Deze diensten zijn via internet te raadplegen. Digitale nieuwsbrief Z-O-U-T (n = 98) BiebPanel (n = 6.131) 1 31% 49% % 9% Leestips/ leesadvies Online reserveren Z-O-U-T (n = 437) BiebPanel (n = 9.361) Z-O-U-T (n = 79) BiebPanel (n = 1.974) 19% 23% 39% 5 51% 5 40% 33% 19% 1 15% 3% Top 10 van meest populaire materialen Z-O-U-T (n = 43) BiebPanel (n = 1.648) 1 21% 53% 53% 2 19% Activiteitenagenda Z-O-U-T (n = 142) BiebPanel (n = 4.160) 15% 60% 55% 25% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vaak Af en toe Zelden Nooit 25

27 2.4 Gebruiksfrequentie digitale bibliotheekdiensten (3) Hoe vaak raadpleegt u de volgende digitale diensten van de bibliotheek? (indien dienst bekend) N.B. Deze diensten zijn via internet te raadplegen. Twitter berichten van de bibliotheek Z-O-U-T (n = 5) 0% BiebPanel (n = 214) 20% 33% 20% 33% 60% 1 20% Weblog van de bibliotheek Z-O-U-T (n = 14) BiebPanel (n = 460) % 2 50% 15% E-portal (uitleen ebooks) Online kaartverkoop Z-O-U-T (n = 14) 0% BiebPanel (n = 767) 5% Z-O-U-T (n = 52) BiebPanel (n = 1.090) 13% 21% 3 45% % 23% 2 30% 29% 29% 19% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vaak Af en toe Zelden Nooit 26

28 2.4 Gebruiksfrequentie digitale bibliotheekdiensten (4) Hoe vaak raadpleegt u de volgende digitale diensten van de bibliotheek? (indien dienst bekend) N.B. Deze diensten zijn via internet te raadplegen. Facebook pagina van de bibliotheek Z-O-U-T (n = 4) 0% BiebPanel (n = 137) 15% 25% 3 23% 75% 2 Bibliotheekfilmpjes op YouTube Z-O-U-T (n = 7) 0% BiebPanel (n = 141) 43% % 2 Hyves pagina van de bibliotheek Online inschrijven Z-O-U-T (n = 35) BiebPanel (n = 943) Z-O-U-T (n = 2) 0% BiebPanel (n = 74) 3% % 50% 29% % 50% 2 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vaak Af en toe Zelden Nooit 27

29 3. Digitale dienstverlening via de computers in de bibliotheek zelf

30 3.1 Geholpen bekendheid digitale diensten in de bibliotheek zelf Welke van de volgende digitale diensten van de bibliotheek kent u?" N.B. Deze diensten zijn in veel bibliotheken via de computer in de bibliotheek zelf te raadplegen. Catalogus op de computer in de bibliotheek zelf 6 70% Consumentengids 9% Krantenbank/pressdisplay (archief van enkele landelijke kranten) Regionale krantenbank (archief van regionale kranten) Uittrekselbank/uittrekselbank jeugd 5% Literom (recensies en artikelen over literatuur) 5% Fictierom (recensies en artikelen over romans) 3% JeugdLiterom (recensies en artikelen over jeugdliteratuur) 3% Andere digitale dienstverlening op de computers in de bibliotheek zelf, namelijk Geen van bovenstaande diensten 29% 2 Z-O-U-T (n=527) BiebPanel (n=13.058) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

31 3.2 Belang digitale diensten in de bibliotheek zelf (1) In hoeverre vindt u het belangrijk dat de bibliotheek de volgende diensten digitaal aanbiedt?" N.B. Deze diensten zijn in veel bibliotheken via de computer in de bibliotheek zelf te raadplegen. Catalogus op de computer in de bibliotheek zelf 5 55% 3 33% 0% 1% 3% Krantenbank/ pressdisplay (archief van enkele landelijke kranten) 35% 3 33% 30% 1 3% 9% 1 Regionale krantenbank (archief van regionale kranten) Consumentengids % 35% 3 11% 13% 3% 3% 3% 11% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet, geen mening 30

32 3.2 Belang digitale diensten in de bibliotheek zelf (2) In hoeverre vindt u het belangrijk dat de bibliotheek de volgende diensten digitaal aanbiedt?" N.B. Deze diensten zijn in veel bibliotheken via de computer in de bibliotheek zelf te raadplegen. Uittrekselbank/ uittrekselbank jeugd 9% 35% 35% 2 29% 1 3% 15% 11% Literom (recensies en artikelen over literatuur) 9% 35% 3 33% 30% 1 3% 1 9% JeugdLiterom (recensies en artikelen over jeugdliteratuur) 33% 3 30% 30% 11% 13% 1 15% Fictierom (recensies en artikelen over romans) 5% 33% 3 35% 3 11% 13% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet, geen mening 31

33 3.3 Gebruiksfrequentie digitale diensten in de bibliotheek zelf (1) Hoe vaak raadpleegt u de volgende digitale diensten in de bibliotheek zelf? (indien dienst bekend) N.B. Deze diensten zijn in veel bibliotheken via de computer in de bibliotheek zelf te raadplegen. Catalogus op de computer in de bibliotheek zelf Z-O-U-T (n = 355) BiebPanel (n = 9.092) 25% Fictierom (recensies en artikelen over romans) Consumentengids Z-O-U-T (n = 45) BiebPanel (n = 1.075) Z-O-U-T (n = 22) BiebPanel (n = 399) 9% 19% 23% 53% % 1 20% 20% 9% % Literom (recensies en artikelen over literatuur) Z-O-U-T (n = 41) BiebPanel (n = 649) 1 13% 51% 49% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vaak Af en toe Zelden Nooit 32

34 3.3 Gebruiksfrequentie digitale diensten in de bibliotheek zelf (2) Hoe vaak raadpleegt u de volgende digitale diensten in de bibliotheek zelf? (indien dienst bekend) N.B. Deze diensten zijn in veel bibliotheken via de computer in de bibliotheek zelf te raadplegen. Krantenbank/ pressdisplay (archief van enkele landelijke kranten) Z-O-U-T (n = 41) BiebPanel (n = 958) 5% % 30% 3 2 Regionale krantenbank (archief van regionale kranten) Z-O-U-T (n = 39) BiebPanel (n = 819) 3% 41% JeugdLiterom (recensies en artikelen over jeugdliteratuur) Z-O-U-T (n = 17) BiebPanel (n = 302) 41% % 35% 31% Uittrekselbank/ uittrekselbank jeugd Z-O-U-T (n = 39) BiebPanel (n = 679) 5% 23% 2 23% 30% 49% 3 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vaak Af en toe Zelden Nooit 33

35 3.4 Vaker gebruiken indien mogelijk via website bibliotheek Van welke van deze diensten zou u (of eventueel uw kinderen) vaker gebruik maken op het moment dat u deze vanaf thuis via de website van de bibliotheek zou kunnen benaderen?" Consumentengids (inclusief testverslagen) 53% 5 Krantenbank/pressdisplay (archief van enkele landelijke kranten) 35% 3 Fictierom (recensies en artikelen over romans) 3 40% Literom (recensies en artikelen over literatuur) 3 40% Regionale krantenbank (archief van regionale kranten) 33% 33% Uittrekselbank/uittrekselbank jeugd 2 19% JeugdLiterom (recensies en artikelen over jeugdliteratuur) 19% 1 Anders, namelijk 0% 1% Z-O-U-T (n=526) Geen van deze diensten 1 2 BiebPanel (n=13.055) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 34

36 4. Tevredenheid digitale dienstverlening

37 4.1 Algemene tevredenheid digitale dienstverlening van de bibliotheek Hoe tevreden bent u over de digitale dienstverlening van de bibliotheek in het algemeen?" Z-O-U-T (n=527) 20% 65% 11% 0% 3% BiebPanel (n=13.058) % 1% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet niet, geen mening 36

38 4.2 Gemiste digitale diensten van de bibliotheek Mist u nog digitale diensten in het huidige aanbod van uw bibliotheek?" Z-O-U-T (n=527) BiebPanel (n=13.058) Ja, namelijk. 9% Ja, namelijk 11% Nee 91% Nee 89% 37

39 5. Belang fysieke dienstverlening

40 5.1 Belang om diensten fysiek aan te blijven bieden (1) In hoeverre vindt u het belangrijk dat uw bibliotheek de volgende diensten in de toekomst ook nog fysiek (in de bibliotheek zelf) blijft aanbieden, in plaats van alleen digitaal?" Aanbieden van boeken % 19% 3% 0% 3% 1% 0% 1% Hulp bij het zoeken van materialen 41% 4 45% 4 11% 3% 0% 1% 1% Aanbieden van tijdschriften % 15% 13% 5% 0% 1% 1% 1% Verlengen van materialen % 33% 13% 1 1% 1% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet, geen mening 39

41 5.1 Belang om diensten fysiek aan te blijven bieden (2) In hoeverre vindt u het belangrijk dat uw bibliotheek de volgende diensten in de toekomst ook nog fysiek (in de bibliotheek zelf) blijft aanbieden, in plaats van alleen digitaal?" Reserveren van materialen 4 43% 29% % 1% 1% Inschrijven als lid van de bibliotheek 41% 40% % 1% 5% 1% 1% Geven van tips over mogelijk interessante materialen % 21% 21% 1% 5% 1% Betalen van bijvoorbeeld te laat gelden 23% 23% 43% 4 23% 2 9% 1% 1% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet, geen mening 40

42 5.1 Belang om diensten fysiek aan te blijven bieden (3) In hoeverre vindt u het belangrijk dat uw bibliotheek de volgende diensten in de toekomst ook nog fysiek (in de bibliotheek zelf) blijft aanbieden, in plaats van alleen digitaal?" Aanbieden van informatiefolder s 13% 40% % 11% 1% 3% Deelnemen aan activiteiten van de bibliotheek 11% 25% 2 41% 39% 1 13% 5% Ontmoeten van andere bibliotheekbezoekers 13% % % 19% 3% 3% Het aansch affen van een toegangskaart voor een activiteit 19% 21% 4 41% 20% 1 5% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet, geen mening 41

43 6. Tag-it

44 43

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops,

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, notebooks, smartphones, tablets, mobiele telefoons zonder internet,

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2013

Trends in Digitale Media 2013 Trends in Digitale Media 2013 Onderzoek van Gfk in samenwerking met Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB Selectie uit resultaten door SPOT TV kijken via tablet met 5 gegroeid Vorig jaar december concludeerde

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

Totaalrapport. September 2016 Collectie & informatiefunctie. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek

Totaalrapport. September 2016 Collectie & informatiefunctie. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Totaalrapport Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek meting 2 2016 - Totaalrapport 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder

De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder internettoegang, spelconsoles en televisies met internettoegang.

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie