de Bibliotheek Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Bibliotheek Deventer"

Transcriptie

1 Onderzoek Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek

2 Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap Tevredenheid met abonnement Prijsschatting abonnement Lidmaatschap in de toekomst 14 Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 2. Abonnementsvormen, tarieven en leenvoorwaarden Belang voorwaarden abonnement Prijselasticiteit jaarabonnement Voorkeur voor abonnement Betalen voor diensten Alternatieve abonnementsvormen E-book plus pakket Lezen van e-books Bekendheid e-book actie Interesse e-book plus pakket 32 Verantwoording 34 BiebPanel meting De Bibliotheek Deventer 1

3 Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Deventer zijn tevreden over hun abonnement! Het abonnement geeft waar voor het geld Ook in de toekomst denken ze lid te blijven Positieve onderdelen huidige leenvoorwaarden: Gratis reserveren Gratis verlengen Langere uitleentermijn Overwegen: Boekendienst aan huis voor jarigen Abonnement met leengeld per geleend materiaal Gezinspas met aparte passen per gezinslid Partnerpas met korting op het abonnement voor de partner 2

4 Samenvatting (1) Lidmaatschap (pagina 11 tot en met 15) Circa negen op de tien panelleden van de Bibliotheek Deventer hebben een abonnement voor volwassenen, 7% heeft een partnerpas en 2% heeft een jeugdabonnement. De tevredenheid met het huidige abonnement is groot: maar liefst 96% van de panelleden in Deventer geeft aan (zeer) tevreden te zijn met hun abonnement. Bibliotheekleden in Deventer zijn prijsbewust: slechts 16% van de panelleden in Deventer geeft aan niet te weten hoeveel men per jaar betaalt voor het abonnement. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van het totale Panel, waar 17% aangeeft niet te weten wat een abonnement per jaar kost. Gemiddeld schatten de panelleden het jaartarief van hun abonnement in op 49,41. Dat bedrag ligt ruim 5 euro lager dan het daadwerkelijke tarief van 55,00 wat de Bibliotheek Deventer per jaar van haar leden vraagt. Het huidige tarief wordt door circa twee derde van de panelleden omschreven als niet duur, niet goedkoop. 15% vindt het tarief (heel) goedkoop. Een kleine minderheid (12%) vindt het tarief (heel) duur. Negen op de tien panelleden geven aan dat het (heel) waarschijnlijk is dat ze over vijf jaar nog lid zijn van de bibliotheek, een percentage dat vergelijkbaar is met het totale Panel. Voor de zeer kleine groep die nog niet weet of zij over vijf jaar nog lid zijn van de Bibliotheek Deventer, zijn de belangrijkste redenen om te overwegen het lidmaatschap van de Bibliotheek Deventer op te zeggen het tarief van het abonnement (54%) en het feit dat er geen bibliotheek (meer) in de buurt is (29%). Abonnementsvormen, tarieven en leenvoorwaarden (pagina 17 tot en met 28) Belang leenvoorwaarden (pagina 17 en 18) Panelleden is gevraagd acht leenvoorwaarden in volgorde van belang te zetten. Hoewel het tarief het meest op de eerste plaats wordt gezet (25%), eindigt het gratis reserveren van materialen het vaakst in de top-3 (59%). Ook de uitleentermijn en het niet apart moeten betalen van leengeld (voor bijvoorbeeld CD s of toptitels) eindigen vaak in de top-3. In het totale Panel zien we verschillen in het belang tussen de leeftijdsgroepen. Zo is het tarief het meest belangrijk voor de jongste groep panelleden (16-35 jaar), terwijl het ontvangen van een online inleverattendering juist voor de oudste groep panelleden (65+) het vaakst van belang is. Landelijke bibliotheekpas (pagina 19 tot en met 23) Als input voor de projectgroep Landelijke Bibliotheekpas is een aantal vragen gesteld over de beoogde abonnementsvormen. Om de optimale prijs van een mogelijk landelijk abonnement te bepalen, hebben panelleden vier vragen beantwoord over het tarief van dit fictieve abonnement. Op pagina 19 zijn de voorwaarden van dit abonnement na te lezen. 3

5 Samenvatting (2) De optimale prijs voor dit abonnement komt onder de panelleden in Deventer uit op 45. Deze optimale prijs ligt dus 10 onder het tarief van het huidige tarief voor een abonnement van de Bibliotheek Deventer. In het totale Panel ligt de optimale prijs voor een basisabonnement met 42 nog enkele euro s lager. Het meest populaire van de drie mogelijke landelijke abonnementen (zie pagina 22) is zowel in Deventer als in het totale Panel het basisabonnement, al is in Deventer het procentuele verschil in voorkeur tussen het basisabonnement en het grote abonnement verwaarloosbaar. In Deventer ligt de voorkeur voor het grootste abonnement beduidend hoger dan in het totale Panel, terwijl in Deventer minder vaak dan gemiddeld de voorkeur wordt gegeven aan het kleine abonnement en het basisabonnement. Het grote abonnement wordt relatief vaak gekozen door panelleden die de bibliotheek een paar keer per week of vaker bezoeken. Daarnaast zien we dat het basisabonnement in Deventer vaker wordt gekozen door panelleden van 65 jaar en ouder. De belangrijkste redenen voor panelleden om te kiezen voor het kleine abonnement zijn het te hoge tarief van de andere twee abonnementen, veelal in combinatie met het feit dat men niet zo veel materialen leent per jaar. De voorkeur voor het basisabonnement zit vooral in het aantal uitleningen (20 uitleningen van het kleine abonnement is te weinig) en de prijs (het grote abonnement is te duur). De uitleentermijn van 6 weken en het onbeperkt aantal uitleningen spreken de panelleden die kiezen voor het grote abonnement het meest aan. Betalen voor diensten (pagina 24 en 25) Het bibliotheekabonnement kan niet alles omvatten, er zullen altijd diensten blijven waarvoor apart betaald zal moeten worden. Maar welke diensten zouden volgens panelleden buiten het abonnementsgeld mogen vallen en waarvoor zou men dus bereid zijn apart te betalen? Dit zijn vooral de deelname aan activiteiten (cursussen, workshops en in mindere mate lezingen) in de bibliotheek, kopiëren, printen en koffie/thee. Met name het reserveren van materialen van de eigen bibliotheek en het lenen van recente titels zouden volgens panelleden inbegrepen moeten zijn in het abonnement. Voor het vaker dan tweemaal verlengen van materialen is nog wel één op de drie panelleden bereid apart te betalen. Panelleden van de Bibliotheek Deventer zijn iets vaker dan het totale Panel bereid om apart te betalen voor koffie en thee, maar beduidend minder vaak voor het aanvragen van materialen van andere bibliotheken, het lenen van recente titels en van dvd s en cd s dan panelleden van het totale Panel. Qua leeftijdsgroepen zien we dat de twee hoogste leeftijdsgroepen (vanaf 55 jaar en ouder) minder vaak bereid zijn te betalen voor een boekendienst aan huis dan de jongere leeftijdsgroepen. 4

6 Samenvatting (3) Alternatieve abonnementsvormen (pagina 26 tot en met 28) Er zijn, naast het normale abonnement, ook andere abonnementsvormen mogelijk. Aan panelleden zijn 7 alternatieve abonnementsvormen voorgelegd om de interesse hierin te peilen. Drie op de tien panelleden hebben geen behoefte aan deze abonnementen. Het meest gewenste abonnement is het landelijke abonnement waarbij leden materialen kunnen lenen bij alle Nederlandse openbare bibliotheken. Een familiepas en een partnerpas komen in Deventer op een gedeelde tweede plaats - waarbij de partnerpas onder de panelleden van de Bibliotheek Deventer populairder is dan in het totale Panel. Het abonnement waarmee leden alleen e-books kunnen lenen is met 12% het minst in trek. Een landelijk abonnement is vooral populair onder de groep jarigen, een familiepas kan vooral rekenen op enthousiasme binnen de jongste twee leeftijdsgroepen (16-55 jarigen). De groep 65-plussers staat het minst open voor alternatieve abonnementsvormen. Het e-book abonnement en het abonnement waarbij boetegelden worden afgekocht, worden meer gewaardeerd onder panelleden tot 55 jaar dan onder de hogere leeftijdscategorieën. Wanneer panelleden zouden overwegen een partnerpas of gezinspas aan te schaffen, dan zouden de meesten voor alle gezinsleden een aparte pas willen ontvangen. Een op de vijf zou juist de voorkeur geven aan één pas voor het hele gezin. E-books (pagina 30 tot en met 33) Een op de drie BiebPanel-leden in Deventer leest weleens boeken op een e-reader, ipad of andere tablet. Van de overige panelleden geeft een meerderheid aan dit in de toekomst wel te willen gaan doen. Het lezen van e-books is in Deventer het minst populair onder de 65-plussers. Ten tijde van het onderzoek konden alle bibliotheekleden gratis e-books downloaden en gedurende drie weken lezen. Zes op de tien huidige digitale lezers is bekend met dit aanbod. Onder de panelleden die niet van plan zijn om digitaal te gaan lezen, ligt de bekendheid op 39%. In Deventer ligt de bekendheid van deze dienst overigens lager dan onder het totale Panel. Hoewel de bekendheid van het gratis aanbod dus redelijk hoog is, ligt de intentie om uiteindelijk gebruik te gaan maken van het e-book plus pakket bijzonder laag. Zelfs onder huidige digitale lezers is maar iets meer dan één op de tien geïnteresseerd in dit aanbod. We zien hierbij geen verschil in geslacht of leeftijdscategorie. De belangrijkste reden om geen gebruik te gaan maken van het e-book plus pakket is dat het als te duur wordt ervaren. Ook het aanbod speelt een rol bij de keuze om geen gebruik te gaan maken van het e-book plus pakket. 5

7 Aanbevelingen en overwegingen 6

8 Aanbevelingen en overwegingen (1) Huidig abonnement Van de panelleden die hebben deelgenomen aan het onderzoek, heeft 89% aangegeven in het bezit te zijn van een standaardabonnement van de bibliotheek. Wanneer deze cijfers naast de daadwerkelijke abonnement gegevens uit het DCS worden gelegd, dan blijkt dat dit nagenoeg overeenkomt. De panelleden lijken goed te weten welk abonnement zij hebben; het abonnement dat ze zeggen te hebben is ook het abonnement dat ze daadwerkelijk hebben. Wij adviseren deze cijfers echter nog wel naast de daadwerkelijke cijfers van het totale het ledenbestand van 16 jaar en ouder te leggen. Dit zet de cijfers in perspectief en hierdoor kan worden bepaald of een bepaald abonnement is over- of ondervertegenwoordigd in de steekproef ten opzichte van het totale ledenbestand van 16 jaar en ouder. Panelleden van de Bibliotheek Deventer vinden het jaarabonnement van de bibliotheek veelal niet duur, maar ook niet goedkoop. Het is dan ook lastig inschatten hoe leden van de Bibliotheek Deventer op een eventuele tariefsverhoging zouden reageren. Een feit is dat het tarief voor sommigen ook een reden is om het abonnement in de toekomst wellicht op te zeggen. Bij het voorleggen van drie mogelijke abonnementen met bijbehorende prijsstellingen blijkt dat het de meeste panelleden zouden kiezen voor een uitgebreidere abonnementsvorm. Daarbij valt op dat bijna de helft van de panelleden in Deventer de voorkeur zou geven aan een groot abonnement met een tarief van 70 euro. Dit biedt interessante mogelijkheden voor de Bibliotheek Deventer om meer te differentiëren in abonnementsvormen en tarieven, om wellicht op die wijze indirect een tariefsverhoging te kunnen doorvoeren. Communicatie Panelleden van de Bibliotheek Deventer denken relatief vaak te weten wat hun bibliotheekabonnement kost, maar schatten het tarief wel ruim vijf euro lager in dan het daadwerkelijk is. Het is van belang om dit gegeven in het achterhoofd te houden bij een eventuele toekomstige tariefsverhoging. Een dergelijke tariefsverhoging dient altijd zeer zorgvuldig te worden gecommuniceerd. Bij prijsbewuste leden zal dit nog belangrijker zijn dan wanneer veel bibliotheekleden geen idee hebben hoeveel het abonnement kost. Het tarief is een belangrijke voorwaarde bij een abonnement, maar ook de uitleentermijn, het gratis reserveren en het niet apart moeten betalen van leengeld voor bijvoorbeeld CD s en toptitels zijn voorwaarden die voor panelleden heel belangrijk zijn. Dit is van belang om mee te nemen wanneer de abonnementsstructuur in de toekomst wijzigt. Een verhoging van het tarief zou dan bijvoorbeeld goed gecompenseerd kunnen worden door een iets langere uitleentermijn, bijvoorbeeld een uitleentermijn van 4 weken voor de basispas. Breng deze voor de klant belangrijke voorwaarden duidelijk naar voren in de communicatie. 7

9 Aanbevelingen en overwegingen (2) Communicatie (vervolg) Leden van de Bibliotheek Deventer kunnen de materialen gratis drie maal verlengen. Dit is een aantrekkelijk onderdeel van het abonnement: een derde van de panelleden zou bereid zijn ervoor te betalen om materialen vaker dan twee maal te verlengen en panelleden vinden het gratis verlengen van materialen een zeer belangrijke voorwaarde. Dit aspect is dan ook goed te gebruiken in de communicatie over het abonnement. Extra diensten buiten het abonnementsgeld Binnen de groepen 16 tot 35 jarigen en 36 tot 55 jarigen is men (naast het abonnementsgeld) het meest bereid apart te betalen voor een boekendienst aan huis. Hier kunnen twee redenen voor zijn: 1. zij denken daar voorlopig geen gebruik van te gaan maken (ze verwachten dat dit met name voor ouderen is en gaan er daarom toch voorlopig nog geen gebruik van maken), of 2. er bestaat binnen deze groep een behoefte aan een dergelijke dienstverlening. Het betreft hier leeftijdsgroepen die over het algemeen een druk leven hebben en een boekendienst aan huis zou ook voor deze groep een interessante optie kunnen zijn. Ook in het onderzoek De Nieuwe Afnemer uit 2008 ( %20nov08.pdf) zagen we deze behoefte reeds naar voren komen. de Bibliotheek Deventer biedt, voor zover wij dit kunnen nagaan, nog geen boekendienst aan huis. Mocht dit in de toekomst een overweging zijn, dan is het goed om te onderzoeken of er binnen deze leeftijdscategorieën eventueel interesse voor is. Voor het deelnemen aan activiteiten kan gewoon geld gevraagd blijven worden: panelleden zien dit echt als iets extra s buiten het abonnement om. Ook hier geldt dat de korting die leden krijgen op activiteiten, een goed punt is om uit te dragen als voordeel voor leden. Hoewel bibliotheekleden best bereid zijn om apart te betalen voor het reserveren van materialen uit de collectie van een andere bibliotheek, zijn ze niet bereid dit te doen voor het reserveren van de eigen materialen van de Bibliotheek Deventer. Bibliotheekleden in Deventer hoeven momenteel niet te betalen voor het reserveren. Probeer ook wanneer de abonnementsvoorwaarden wijzigen, het reserveren van materialen uit de eigen collectie gratis te houden. 8

10 Aanbevelingen en overwegingen (3) Alternatieve abonnementsvormen Ruim één op de tien panelleden van de Bibliotheek Deventer zou interesse hebben in een all-in abonnement waarbij geen boetegeld betaald hoeft te worden. In sommige bibliotheken wordt hier al mee geëxperimenteerd, zoals bijvoorbeeld in Bibliotheek Rivierenland, een BiebPanel deelnemer. In de BiebPanel bijeenkomst van 8 april is hierover al informatie gegeven en in een volgende BiebPanel bijeenkomst zullen ook de eerste resultaten van deze pilot worden gedeeld. Ook in Brabant heeft een pilot plaatsgevonden met een boetevrij abonnement. De resultaten van deze pilot kunt u hier downloaden: Mocht de bibliotheek een gezinsabonnement of partnerpas overwegen, dan geven de meeste panelleden er de voorkeur aan om per lid een aparte pas te ontvangen. Tot slot.. De resultaten van dit onderzoek moeten in week 33 door de bibliotheek worden teruggekoppeld naar de panelleden. De optimale prijsstelling voor een standaard abonnement volgens de landelijke voorwaarden ligt in Deventer rond de 45 Euro. De resultaten van dit BiebPanel onderzoek zullen door de landelijke projectgroep die zich met de tarieven bezig houdt, worden gebruikt om te komen tot een optimale prijs. Ons advies aan de projectgroep is dan ook om het abonnement iets lager te prijzen dan de nu beoogde 50 Euro, of de overige voorwaarden iets aantrekkelijker te maken. Het e-book plus pakket heeft al wel een redelijke bekendheid, maar de interesse ervoor is nog niet zo groot. De resultaten van deze vragen zullen gedeeld worden met BNL. Zij kunnen de antwoorden wellicht gebruiken bij de optimalisatie van het aanbod. 9

11 1. Lidmaatschap 10

12 1.1 Tevredenheid met abonnement "Hoe tevreden bent u met het abonnement dat u heeft?" * Alleen de abonnementen die vaker dan 25 keer voorkomen in het panel worden getoond. Volwassenen (n=318) 39% 57% 3% 2% Partnerpas (n=24) 42% 54% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden maar ook niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Welk type abonnement heeft u? Deventer BiebPanel Weet ik niet 1% 10% 11

13 1.2 Prijsschatting abonnement (1) "Hoeveel betaalt u per jaar voor uw bibliotheekabonnement?" * Op basis van alle abonnementen bij elkaar. Informatie per abonnementsvorm is terug te vinden in de bijgeleverde tabellen Percentage dat een prijs schat Prijsschatting (gemiddelde in euro s) Deventer (n=359) 16% ,41 Weet ik niet Mijn abonnement kost: 40 40, % 25 BiebPanel (n=15.116) 17% Deventer BiebPanel 83% 12

14 1.2 Prijsschatting abonnement (2) "Wat vindt u van de prijs van uw huidige abonnement? Basis: Panelleden die een schatting geven * Op basis van alle abonnementen bij elkaar. Informatie per abonnementsvorm is terug te vinden in de bijgeleverde tabellen Deventer (n=302) 3% 12% 72% 12% 0% 1% BiebPanel (n=12.614) 3% 15% 69% 11% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel goedkoop Goedkoop Niet duur, niet goedkoop Duur Heel duur Weet niet/ geen mening 13

15 1.3 Lidmaatschap in de toekomst (1) "Hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is het dat u over 5 jaar nog steeds lid bent van de bibliotheek?" Deventer (n=359) 61% 30% 4% 1% 1% 2% BiebPanel (n=15.116) 61% 29% 5% 2% 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel waarschijnlijk Waarschijnlijk Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Heel onwaarschijnlijk Weet ik niet 14

16 1.3 Lidmaatschap in de toekomst (2) "Wanneer u uw lidmaatschap op zou zeggen, wat zou daar dan de reden voor zijn? Top 5 redenen totale BiebPanel om op te zeggen (meer antwoorden mogelijk) Basis: Indien (zeer) onwaarschijnlijk en niet waarschijnlijk/niet onwaarschijnlijk nog lid over 5 jaar De prijs van het abonnement 35% 54% Ik heb een e-reader en download e-books bij andere bronnen dan de bibliotheek 21% 30% De collectie van de bibliotheek is niet groot genoeg 21% 21% Ik heb geen tijd / kom niet meer aan lezen toe 21% 18% Het op tijd terugbrengen van boeken om boetes te voorkomen voelt als een verplichting 17% 18% Deventer (n=24) BiebPanel (n=1.222) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

17 2. Abonnementsvormen, tarieven en leenvoorwaarden 16

18 2.1 Belang voorwaarden abonnement (1) "Wilt u de volgende voorwaarden in volgorde van belang zetten?" Top 3 meest belangrijk Uitleentermijn Deventer BiebPanel 16% 18% 33% 35% Gratis reserveren Deventer 22% 37% BiebPanel 15% 33% Prijs abonnement Deventer BiebPanel 25% 25% 23% 23% Maximaal aantal uitleningen per keer Deventer BiebPanel 7% 11% 23% 22% Maximaal aantal verlengingen Deventer BiebPanel 3% 5% 18% 25% Geen leengeld Deventer 16% 25% BiebPanel 10% 21% (Online) inleverattendering Gratis fysiek lenen in andere bibliotheken Deventer BiebPanel Deventer BiebPanel 4% 7% 8% 9% 19% 22% 23% 18% Eerste plaats Tweede of derde plaats 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 17

19 2.1 Belang voorwaarden abonnement (2) "Wilt u de volgende voorwaarden in volgorde van belang zetten?" Top 3 meest belangrijk * Uitgesplitst naar leeftijd van het totale BiebPanel (n=15.116) Uitleentermijn Gratis reserveren Prijs abonnement Maximaal aantal uitleningen per keer Maximaal aantal verlengingen Geen leengeld (Online) inleverattendering Gratis kunnen lenen in andere bibliotheken 16 tot 35 jaar (n=1.692) 35 tot 55 jaar (n=6.066) 55 jaar tot 65 jaar (n=3.887) 65 jaar of ouder (n=3.340) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18

20 2.2 Prijselasticiteit jaarabonnement (1) Via een prijsmeter-analyse hebben we in kaart gebracht wat een acceptabele prijs is voor een basis jaarabonnement met de volgende voorwaarden: Maximaal 75 uitleningen per jaar (soort materiaal maakt niet uit) Uitleentermijn per materiaal van 3 weken U ontvangt een (online) inleverattendering Lenen in alle andere openbare bibliotheken in Nederland met uw pas is mogelijk Gratis (online) reserveren De methode richt zich vooral op de beleving van de prijs door leden op verschillende prijsniveaus. Aan de hand van de analyse kan vastgesteld worden wat een optimale prijs is voor dit basis jaarabonnement en vanaf welke prijs de leden het basis jaarabonnement te goedkoop of te duur vinden.de prijsmeter bestaat uit vier vragen over de prijs van een product/dienst: Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te goedkoop vinden om nog vertrouwen te hebben in de kwaliteit van wat u ervoor terugkrijgt? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement goedkoop vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement duur vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te duur vinden en bent u niet meer bereid deze prijs te betalen? De grafieken die gebaseerd zijn op de prijsmeter-methode laten vier lijnen zien (zie grafieken op de volgende pagina s): Te goedkoop: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als te goedkoop kwalificeert. Goedkoop: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als goedkoop kwalificeert. Duur: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als duur kwalificeert. Te duur: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage respondenten weer dat een bepaalde prijs als te duur kwalificeert. Op de snijpunten van deze lijnen bevinden zich belangrijke prijsniveaus: Marginaal goedkooptepunt (MGP): Het prijsniveau waarbij evenveel leden het BASIS jaarabonnement duur en te goedkoop vinden. De te goedkoop beleving gaat over in de goedkoop beleving. Het MGP kan beschouwd worden als de ondergrens van de accepteerbare prijsvork. Marginaal duurtepunt (MDP): De bovengrens van de prijsvork. Dit punt markeert het prijsniveau waarbij evenveel leden het product/de dienst goedkoop en te duur vinden. In dit punt gaat de duur beleving over in een te duur beleving. Optimale prijszetting (OPZ): Het prijsniveau waartegen globaal de laagste weerstand bestaat: evenveel leden vinden het BASIS jaarabonnement te duur en te goedkoop. Indifferentiepunt (IDP): Dit punt kan men beschouwen als de normale prijs. Evenveel leden vinden het BASIS jaarabonnement bij deze prijs goedkoop en duur. 19

21 2.2 Prijselasticiteit jaarabonnement (2) Basis: Deventer exclusief Weet niet / geen mening (n=308) 100% 90% 80% 70% 60% MGP OPZ IDP MDP Te goedkoop 50% 40% Goedkoop 30% Duur 20% Te duur 10% 0% 20

22 2.2 Prijselasticiteit jaarabonnement (3) Basis: BiebPanel exclusief Weet niet / geen mening (n=13.142) 100% 90% 80% 70% 60% MGP OPZ IDP MDP Te goedkoop 50% 40% Goedkoop 30% Duur 20% Te duur 10% 0% 21

23 2.3 Voorkeur voor abonnement (1) We hebben de leden de volgende drie abonnementen voorgelegd en gevraagd naar welk abonnement hun voorkeur uit gaat. Klein abonnement 30,-- per jaar. Maximaal 20 uitleningen per jaar (soort materiaal maakt niet uit) Uitleentermijn per materiaal van 3 weken Geen inleverattendering Alleen lenen van eigen bibliotheek Basis abonnement 50,-- per jaar. Maximaal 75 uitleningen per jaar (soort materiaal maakt niet uit) Uitleentermijn per materiaal van 3 weken U ontvangt een (online) inleverattendering Mogelijkheid tot zelf lenen van materialen in andere openbare bibliotheken met uw pas Groot abonnement 70,-- per jaar. Onbeperkt aantal uitleningen per jaar (soort materiaal maakt niet uit) Uitleentermijn per materiaal 6 weken Kinderen van ouders die een groot abonnement hebben, mogen materialen ook 6 weken lenen. U ontvangt een (online) inleverattendering Mogelijkheid tot zelf lenen van materialen in andere openbare bibliotheken met uw pas 22

24 2.3 Voorkeur voor abonnement (2) "Stel, uw bibliotheek biedt u 3 verschillende abonnementen. Naar welk abonnement gaat uw voorkeur uit?" Deventer (n=359) BiebPanel (n=15.116) 5% 7% 6% 14% 43% 1 Klein abonnement 2 Basis abonnement 3 Groot abonnement Ik heb geen voorkeur 30% 45% 50% 23

25 2.4 Betalen voor diensten (1) "Voor welke van de onderstaande diensten vindt u het reëel als de bibliotheek hier, bovenop het standaard abonnement, extra geld voor in rekening brengt?" Deelname aan een cursus 91% 89% Deelname aan workshops 90% 87% Kopiëren 89% 86% Printen 86% 84% Koffie/thee 85% 79% Boekendienst aan huis (de boeken worden thuisbezorgd) 74% 70% Deelname aan lezingen 69% 68% Internetten 35% 40% Vaker dan tweemaal verlengen van materialen 33% 34% Aanvragen van materialen van andere bibliotheken 17% 28% Lenen van DVD s 9% 24% Lenen van CD s 7% 20% Lenen van boeken die net uitgekomen zijn (sprinters, toptitels) 10% 19% Deventer (n=359) Reserveren van materialen van mijn eigen bibliotheek 3% 7% BiebPanel (n=15.116) Geen van deze 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 24

26 2.4 Betalen voor diensten (2) "Voor welke van de onderstaande diensten vindt u het reëel als de bibliotheek hier, bovenop het standaard abonnement, extra geld voor in rekening brengt? * Uitgesplitst naar leeftijd van het totale BiebPanel (n=15.116) Deelname aan een cursus Deelname aan workshops Kopiëren Printen Koffie/thee Boekendienst aan huis (de boeken worden thuisbezorgd) Deelname aan lezingen Internetten Vaker dan tweemaal verlengen van materialen Aanvragen van materialen van andere bibliotheken Lenen van DVD s Lenen van CD s Lenen van boeken die net uitgekomen zijn (sprinters, toptitels) Reserveren van materialen van mijn eigen bibliotheek 16 tot 35 jaar (n=1.692) 35 tot 55 jaar (n=6.066) 55 jaar tot 65 jaar (n=3.887) 65 jaar of ouder (n=3.430) Geen van deze 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25

27 2.5 Alternatieve abonnementsvormen (1) "Welke van de onderstaande abonnementen zou u zelf overwegen te nemen, afgezien van de prijs?" Een landelijk abonnement: met uw bibliotheekpas kunt u materiaal lenen bij alle openbare bibliotheken in Nederland Een familiepas: een abonnement voor alle gezinsleden. Elk gezinslid heeft een eigen pas, maar u krijgt een korting op het abonnementsgeld van de overige gezinsleden. 31% 27% 27% 23% Een abonnement zonder jaarlijks abonnementsgeld, maar waar u per geleend materiaal leengeld betaalt 13% 16% Een all-in abonnement waarbij u boetegelden afkoopt 13% 16% Een partnerpas: uw partner kan met korting een pas aanschaffen 15% 25% Een vriend van de bibliotheek abonnement: u betaalt een bepaald bedrag bovenop het abonnementsgeld om de bibliotheek te steunen. 15% 14% Een abonnement waarbij u alleen e-books kunt lenen 8% 10% Deventer (n=359) Geen van deze 29% 29% BiebPanel (n=15.116) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26

28 2.5 Alternatieve abonnementsvormen (2) "Welke van de onderstaande abonnementen zou u zelf overwegen te nemen, afgezien van de prijs?" * Uitgesplitst naar leeftijd van het totale BiebPanel (n=15.116) Een landelijk abonnement: met uw bibliotheekpas kunt u materiaal lenen bij alle openbare bibliotheken in Nederland Een familiepas: een abonnement voor alle gezinsleden. Elk gezinslid heeft een eigen pas, maar u krijgt een korting op het abonnementsgeld van de overige gezinsleden. Een abonnement zonder jaarlijks abonnementsgeld, maar waar u per geleend materiaal leengeld betaalt Een all-in abonnement waarbij u boetegelden afkoopt Een partnerpas: uw partner kan met korting een pas aanschaffen Een vriend van de bibliotheek abonnement: u betaalt een bepaald bedrag bovenop het abonnementsgeld om de bibliotheek te steunen. Een abonnement waarbij u alleen e-books kunt lenen Geen van deze 16 tot 35 jaar (n=1.692) 35 tot 55 jaar (n=6.066) 55 jaar tot 65 jaar (n=3.887) 65 jaar of ouder (n=3.430) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27

29 2.5 Alternatieve abonnementsvormen (3) "Een familiepas of een gezinspas met korting kan door bibliotheken op verschillende manieren worden aangeboden. Welke vorm heeft uw voorkeur? Basis: Indien men een partnerpas of familiepas overweegt Deventer (n=142) BiebPanel (n=4.735) 9% 1% 20% 9% 2% 23% Eén pas voor het hele gezin Voor ieder(e) partner/gezinslid een eigen pas Geen voorkeur Weet niet/geen mening 70% 66% 28

30 3. E-book plus pakket 29

31 3.1 Lezen van e-books "Leest u weleens boeken op een e-reader, ipad of andere tablet?" Deventer (n=359) BiebPanel (n=15.116) 26% 27% 35% Ja 38% Nee en ik ben ook niet van plan dat te gaan doen Nee, maar ik ben wel van plan dit in de toekomst te gaan doen 39% 35% 30

32 Geen digitale lezer Potentiële digitale lezer Digitale lezer Totaal 3.2 Bekendheid e-book actie Introductie: Gedurende de eerste drie maanden van 2014 kunnen alle leden van de Bibliotheek gratis een keuze maken uit een collectie van minimaal e-books. Het gekozen e-book kan worden gedownload en gelezen op tablet, mobiel, computer of e-reader. Na 3 weken stopt de uitleentermijn automatisch. "Had u hier, voor het invullen van deze vragenlijst, wel eens iets over gehoord, gezien of gelezen? Deventer (n = 359) 46% 51% 3% BiebPanel (n = ) 54% 43% 3% Deventer (n = 125) 59% 41% 0% BiebPanel (n = 5.694) 69% 29% 2% Deventer (n = 92) 37% 58% 5% BiebPanel (n = 4.081) 50% 46% 3% Deventer (n = 142) 39% 56% 4% BiebPanel (n = 5.341) 40% 56% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet ik niet 31

33 Potentiële digitale lezer Digitale lezer Totaal 3.3 Interesse in e-book plus pakket (1) Introductie: Voor bibliotheekleden die na 1 april 2014 de meer recente titels (tussen de 1 en 3 jaar oud) willen blijven lezen, is er het e-book plus pakket, waarbij bibliotheekleden voor 20,- per jaar 18 e-books kunnen lezen via hun bibliotheek. "In hoeverre zou u wel of niet gebruik gaan maken van het e-book plus pakket? Deventer (n = 217) 1% 12% 30% 38% 12% 6% BiebPanel (n = 9.775) 2% 12% 34% 34% 12% 6% Deventer (n = 125) 2% 14% 27% 42% 14% 2% BiebPanel (n = 5.694) 3% 14% 33% 33% 14% 4% Deventer (n = 92) 0% 10% 35% 33% 10% 13% BiebPanel (n = 4.081) 1% 9% 36% 36% 9% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien wel, misschien niet Waarschijnlijk niet Zeker niet Weet ik niet 32

34 3.3 Interesse in e-book plus pakket (2) "Waarom zou u geen gebruik maken van het e-book plus pakket? Basis: Indien niet zeker / waarschijnlijk interesse in e-book plus pakket Ik vind het te duur 30% 31% Ik heb geen e-reader 22% 26% Dat ligt aan het aanbod 24% 29% Ik download e-books bij andere bronnen dan de bibliotheek 23% 20% Ik vind het aanbod te beperkt 17% 16% Anders, namelijk 18% 21% Deventer (n=175) BiebPanel (n=7.852) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 33

35 Verantwoording 34

36 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 BiebPanel opgericht, een onderzoeksplatform speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Bibliotheekleden kunnen lid worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Het 1 e onderzoek in 2014 heeft plaatsgevonden van 11 maart tot en met 31 maart De gemiddelde invulduur van de vragenlijst is 11 minuten. Dit onderzoek gaat over het lidmaatschap van de bibliotheek met als onderwerpen: Lidmaatschap Abonnementsvormen, tarieven en leenvoorwaarden E-book plus pakket Doelstelling Het onderzoek geeft inzicht in de behoefte van klanten met betrekking tot tarieven, leenvoorwaarden en het lidmaatschap. 35

37 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen en responspercentage Welke vestiging bezoekt u het vaakst? Deventer Centrum 161 Colmschate 111 Bathmen 34 Keizerslanden 23 Schalkhaar 16 Diepenveen 12 Lettele 1 Okkenbroek 1 Responspercentage Deventer BiebPanel Uitgenodigd Deelgenomen Responspercentage 58% 61% is Deventer 36

38 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Aantal deelnemers Deventer BiebPanel n= is Leeftijd Deventer Deventer BiebPanel 16 tot 35 jaar 13% 11% 35 tot 55 jaar 40% 40% 55 jaar tot 65 jaar 29% 26% 65 jaar of ouder 18% 23% Onbekend 0% 0% is Deventer Gemiddelde leeftijd is Deventer Geslacht Deventer BiebPanel 51,8 52,9 Deventer BiebPanel Man 28% 22% Vrouw 72% 78% is Deventer 37

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Z-O-U-T Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheken Noord Fryslân Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Learnings onderzoek overall tevredenheid

Learnings onderzoek overall tevredenheid voor bibliotheken Learnings onderzoek overall tevredenheid Learnings onderzoek overall tevredenheid Ingrid Balijon 1 Onderwerpen NPS Wat maakt dat de NPS hoog is? Profiel promotors en detractors Gemaksdiensten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas

Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas Paul Postma Paul Postma Marketing Consultancy www.ppmc.nl A.L.V. V.O.B. OBA Amsterdam 11 december 2014 Inhoudsopgave 1. Waarom de Nationale Bibliotheekpas

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel

Nadere informatie

Nationale Bibliotheekpas. 16 en 17 september Roadshow

Nationale Bibliotheekpas. 16 en 17 september Roadshow Nationale Bibliotheekpas 16 en 17 september Roadshow Agenda 1. Introductie; Coen van Hoogdalem 2. Projectinformatie; Nicolette van Ham 3. Gastlenen; Iwan Overpelt 19-9-2014 roadshow 1 Aanleiding Nationale

Nadere informatie

GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN

GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN Welke bibliotheken doen mee aan gastlenen? Alle bibliotheken in Nederland doen mee. Mag ik in meerdere gastbibliotheken gastlenen? Ja, u mag in meer gastbibliotheken gastlenen.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Centrale Bibliotheek Spui

Centrale Bibliotheek Spui s Centrale Bibliotheek Spui 68 070-353 44 55 centralebibliotheek@bibliotheekdenhaag.nl Bomenbuurt Fahrenheitstraat 707 070-353 69 70 bomenbuurt@bibliotheekdenhaag.nl Escamp Leyweg 811 070-353 80 30 escamp@bibliotheekdenhaag.nl

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Vertelplaten Kamishibai Reservering 2012-2013

Vertelplaten Kamishibai Reservering 2012-2013 Vertelplaten Kamishibai Reservering 2012-2013 Uitleentermijn 3 weken Voorkeursperiode Alternatieve periode Vertelplaten Leverdatum Retourdatum Leverdatum Retourdatum O Dat ben jij, Kiki!............ O

Nadere informatie

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek Een onderzoek onder klanten over de toekomst van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum

Nadere informatie

Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas

Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas Rapport Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas Project: 16037045 Datum: 31 mei 2016 Aanleiding, doelgroep en methode Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Velsen 2 Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T 2 Inhoud

Nadere informatie

Informatie. Bibliotheek Ommen Chevalleraustraat EE Ommen Tel.:

Informatie. Bibliotheek Ommen Chevalleraustraat EE Ommen Tel.: Informatie Bibliotheek Ommen Chevalleraustraat 6 7731 EE Ommen Tel.: 0529-452158 E-mail: bib.ommen@bibov.nl www.bibliotheekommen.nl Bibliotheek Lemele Kerkweg 1a 8148 PX Lemele Tel.: 0572-331479 Fax: 0572-330981

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Afhakersonderzoek. To bieb or not to bieb. Maart 2013. Ilse Lodewijks Adviseur Onderzoek T 013 46 56 105. Statenlaan 4 5042 RX Tilburg I www.cubiss.

Afhakersonderzoek. To bieb or not to bieb. Maart 2013. Ilse Lodewijks Adviseur Onderzoek T 013 46 56 105. Statenlaan 4 5042 RX Tilburg I www.cubiss. Afhakersonderzoek To bieb or not to bieb Maart 2013 Ilse Lodewijks Adviseur Onderzoek T 013 4 5 105 i.lodewijks@cubiss.nl Postbus 90114 5000 LA Tilburg T 013 4 5 700 Statenlaan 4 5042 RX Tilburg I www.cubiss.nl

Nadere informatie

Projecten en producten voor aangepast lezen

Projecten en producten voor aangepast lezen Projecten en producten voor aangepast lezen December 2013 Streamen van Daisy gesproken boeken Voor het lezen van Daisy gesproken boeken kan men naast een Daisyspeler ook gebruikmaken van een online-speler.

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken December 2014 Campagne Nederland Leest Westfriese Bibliotheken Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Betrokkenheid bij de Bibliotheek Betrokkenheid bij de Bibliotheek Rapportage de Bibliotheek Z-O-U-T September 2017 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 10 1. Enthousiasme voor de Bibliotheek 12 1.1 Enthousiasme

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Memo over een gezamenlijke aanpak door KB, VOB en BNL - Samenvatting voor bibliotheken Stichting Bibliotheek.nl, versie 1.4

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

3. Bij inschrijving voor de Meeleespas vragen we om een adreslegitimatie.

3. Bij inschrijving voor de Meeleespas vragen we om een adreslegitimatie. Algemene voorwaarden Bibliotheek Velsen (ONLINE) INSCHRIJVEN 1. Men kan zich inschrijven met het digitale inschrijfformulier op www.bibliotheekvelsen.nl of bij de servicebalie tijdens bemande openingstijden

Nadere informatie

Voordelen van de bieb

Voordelen van de bieb Voordelen van de bieb Een abonnement van de bieb biedt jou eindeloos lees-, kijk- en luisterplezier. Naast boeken leen je ook gratis muziek, films, luisterboeken, tijdschriften en bladmuziek. Een keuze

Nadere informatie

WELKOM. bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n. Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega.

WELKOM. bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n. Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega. WELKOM bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega Zuidoost Fryslân WELKOM IN DE BIEB Welkom in de bibliotheken in Zuidoost Friesland.

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie