Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel"

Transcriptie

1

2 Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport

3 Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 5 1. Motieven lidmaatschap Redenen lid worden Redenen lid blijven Uitleg waarom geen reden meer lid blijven Belangrijkste aanleiding om lid te worden Evaluatie BiebPanel Hoeveelheid onderzoeken per jaar Acties bibliotheek n.a.v. uitkomsten BiebPanel Overige uitspraken BiebPanel Verwachting lidmaatschap BiebPanel Mogelijke verbeteringen BiebPanel 28 Aanbevelingen en overwegingen Algemeen oordeel over de bibliotheek Missende producten / diensten Algeheel rapportcijfer bibliotheek Toekomst lidmaatschap en bibliotheek Verwachting lidmaatschap over 2 jaar en opzegmotieven Verwachting t.a.v. bibliotheek over 10 jaar Bezuinigingen Voorkeur bezuinigingen 22 2

4 Samenvatting onderzoeksresultaten (1) Motieven lidmaatschap De belangrijkste redenen om lid te worden van de bibliotheek zijn tevens ook de belangrijkste redenen om lid te blijven namelijk: het goedkoop lenen van boeken het laten voortbestaan van de bibliotheek en het goedkoop andere materialen lenen. Het laten voortbestaan van de bibliotheek en het goedkoop lenen van andere materialen worden relatief vaker genoemd als reden om lid te blijven dan als reden om destijds lid te worden. Algemeen oordeel bibliotheek Panelleden (veelal bibliotheekleden) zijn te spreken over de dienstverlening van de bibliotheek en waarderen dit met een 7,90. Ruim één op de vijf panelleden mist een product of dienst bij de bibliotheek. Men mist onder andere actuele materialen en e-books. De belangrijkste uitleg waarom een reden wel een reden was om lid te worden, maar niet om lid te blijven ligt buiten de invloedsfeer van de bibliotheek (men studeert niet meer of men heeft geen thuiswonende kinderen meer). De belangrijkste aanleidingen voor het lidmaatschap zijn dat men gewoon materiaal wilde lenen en dat men van jongs af aan al lid is van de bibliotheek. 3

5 Samenvatting onderzoeksresultaten (2) Toekomst lidmaatschap en bibliotheek Bijna alle bibliotheekleden van BiebPanel geven aan over 2 jaar nog altijd lid te zijn van de bibliotheek. Als mogelijke reden voor het opzeggen van het lidmaatschap komt naar voren een verhuizing, het niet aan lezen toekomen en het dure abonnement. Men verwacht dat zowel de fysieke als de digitale bibliotheek over 10 jaar nog altijd bestaan. We zien wel dat men meer belang hecht aan het voortbestaan van de fysieke bibliotheek dan van de digitale bibliotheek. Ook de digitale bibliotheek wordt echter als belangrijk gezien. Bezuinigingen Als leden van BiebPanel moesten kiezen, zou ruim de helft vooral bezuinigen op de aanschaf van overige materialen. Daarnaast zouden bijna twee op de vijf de lidmaatschapstarieven verhogen. Het bezuinigen op de aanschaf van boeken is een maatregel die de bibliotheekleden niet wenselijk vinden. Evaluatie BiebPanel Driekwart van de panelleden verwacht ook over 1 jaar nog lid te zijn van BiebPanel. Wanneer de bibliotheek iets duidelijker communiceert over de resultaten van BiebPanel, zouden panelleden die twijfelen, wellicht niet afhaken als lid van BiebPanel. 4

6 Verantwoording

7 Over het onderzoek Opzet onderzoek ProBiblio heeft in 2009 in samenwerking met onderzoeksbureau MetrixLab het BiebPanel opgericht. Bibliotheekleden kunnen deelnemer worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 5 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Deze rapportage betreft het vijfde onderzoek van Het onderzoek heeft plaatsgevonden via BiebPanel.nl van 2 t/m 16 december Dit onderzoek gaat over het lidmaatschap van de bibliotheek. Onderwerpen die zijn meegenomen in het onderzoek zijn: redenen om lid te worden redenen om lid te blijven aanleiding om lid te worden algeheel rapportcijfer toekomstverwachting omtrent lidmaatschap en bibliotheek bezuinigingen BiebPanel evaluatie Vergelijking met totale panel In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de totaalcijfers vermeld. Leeswijzer grafieken U vindt boven de grafieken het onderwerp waarover de grafiek gaat en de letterlijke vraag zoals die gesteld is aan de panelleden. Naast of onder de grafiek staat een uitleg van de belangrijkste bevindingen. Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dat wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Leeswijzer open vragen De letterlijk antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 6

8 Samenstelling Steekproef (1) Deelname qua bibliotheken Aan dit onderzoek van BiebPanel hebben in totaal bijna panelleden deelnenomen. Dit is een respons van 52% van het totaal aantal panelleden. Het hoogste percentage deelnemers zien we terug in Zoetermeer (74%), de laagste response in Rotterdam (44%) en Amsterdam (45%). 7

9 Samenstelling Steekproef (2) Leeftijd BiebPanel jaar 3% jaar 4% jaar 6% jaar 9% jaar 13% jaar 14% jaar 13% jaar 11% jaar 12% 66 jaar en ouder 14% Opbouw qua leeftijd en geslacht De panelleden die deelnamen aan dit onderzoek hebben een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. Een kwart van de deelnemers is man. Gemiddelde leeftijd 51 Geslacht BiebPanel Man 26% Vrouw 74% 8

10 1. Motieven lidmaatschap

11 1.1 Redenen om lid te worden van de bibliotheek Wat waren voor u ooit de belangrijkste redenen om lid te worden van de bibliotheek? *Meerdere antwoorden mogelijk uit een lijst van 10 redenen en anders namelijk. Goedkoop boeken lenen 96% Zodat de bibliotheek blijft bestaan 66% Goedkoop andere materialen lenen (o.a. games) 53% Voor studie / opleiding lenen 43% Boeken lenen voor anderen (bijv. kinderen) 35% Tijdschriften / kranten te lezen in de bieb 29% Om te studeren of lezen in de bibliotheek Genieten van sfeer / gezelschap in de bieb 19% 17% Goedkoop deelnemen aan activiteiten Internetten 4% 8% Andere reden, namelijk: 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BiebPanel (n=5.986) De belangrijkste reden om ooit lid te worden van de bibliotheek is het goedkoop boeken kunnen lenen. Dit was voor nagenoeg iedereen een reden om lid te worden. De tweede reden, genoemd door tweederde, is ervoor zorgen dat de bibliotheek blijft voortbestaan. Iets meer dan de helft van de deelnemers had (mede) als reden om lid te worden het goedkoop lenen van andere materialen (o.a. dvd s, cd s of games). Het gebruik van de internetfaciliteiten en het goedkoop deelnemen aan activiteiten waren nauwelijks redenen om lid te worden van de bibliotheek. 10

12 1.2 Redenen om lid te blijven van de bibliotheek Wat zijn voor u momenteel de belangrijkste redenen om lid te blijven van de bibliotheek? *Meerdere antwoorden mogelijk uit een lijst van 10 redenen en anders namelijk. Goedkoop boeken lenen 96% Zodat de bibliotheek blijft bestaan 83% Goedkoop andere materialen lenen (o.a. games) 60% Boeken lenen voor anderen (bijv. kinderen) Tijdschriften / kranten te lezen in de bieb 34% 33% Voor studie / opleiding lenen Genieten van sfeer / gezelschap in de bieb 23% 27% Om te studeren of lezen in de bibliotheek Goedkoop deelnemen aan activiteiten Eerdergenoemde andere reden in vorige vraag 11% 16% 15% Internetten Andere reden, namelijk: 3% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BiebPanel (n=5.986) Het goedkoop lenen van boeken, ervoor zorgen dat de bibliotheek blijft bestaan en goedkoop andere materialen lenen, zijn niet alleen de belangrijkste redenen om lid te worden van de bibliotheek, het zijn ook de belangrijkste redenen om lid te blijven. Het laten voortbestaan van de bibliotheek en het goedkoop lenen van andere materialen worden zelfs nog iets vaker genoemd als reden om lid te blijven dan als reden om destijds lid te worden. Het goedkoop deelnemen aan activiteiten wordt niet zo vaak genoemd als reden om lid te blijven van de bibliotheek, maar wel vaker dan reden om lid te worden. BiebPanel meting Algemeen rapport 11

13 1.3.1 Uitleg waarom geen reden meer om lid te blijven Voor de hieronder genoemde reden(en) geldt dat dit voor u wel een reden was om lid te worden van de bibliotheek, maar niet om lid te blijven. Waarom is dit voor u nu geen reden meer om lid te blijven? * Meerdere antwoorden mogelijk uit een lijst van 3 redenen en anders, namelijk. Voor studie / opleiding lenen (n=1195) 87% 10% 2% 1% Boeken lenen voor anderen (n=586) 73% 25% 2% 0% Studeren of lezen in de bieb (n=526) 69% 17% 12% 2% Internetten (n=129) 63% 35% 2% 0% Goedkoop lenen van andere materialen (n=377) 56% 22% 20% 4% Tijdschriften / kranten lezen in de bieb (n=369) 39% 23% 37% 1% Goedkoop deelnemen aan activiteiten (n=82) 32% 24% 40% 4% Genieten van sfeer / gezelschap in de bieb (n=178) 31% 29% 35% 5% Goedkoop boeken lenen (n=92) 20% 61% 13% 7% Zodat de bibliotheek blijft bestaan (n=97) 16% 63% 14% 6% Andere reden, namelijk: (n=77) 55% 42% 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geen behoefte meer aan Anders, namelijk: Geen tijd meer Niet tevreden over dit aspect Aan panelleden die een motief wel noemen als reden om lid te worden, maar niet als reden om lid te blijven is gevraagd waarom een reden om lid te worden, nu geen reden meer is om lid te blijven van de bibliotheek. We zien dat de reden dat men niet tevreden is over dit aspect van de dienstverlening van de bibliotheek, nauwelijks wordt genoemd. De belangrijkste reden is dat men aan die specifieke dienst geen behoefte meer heeft. De studie is bijvoorbeeld afgerond of de kinderen hebben geen begeleiding meer nodig bij een bibliotheekbezoek. Voor het lezen van tijdschriften/kranten in de bibliotheek, het deelnemen aan activiteiten en het genieten van sfeer/gezelschap in de bibliotheek is het belangrijkste motief dat men hiervoor geen tijd meer heeft. 12

14 1.4 Belangrijkste aanleiding om lid te worden Wat was voor u de belangrijkste directe aanleiding om lid te worden van de bibliotheek? * 1 antwoord mogelijk uit een lijst van 7 aanleidingen en anders, namelijk. Geen directe aanleiding, ik wilde materialen lenen 48% Geattendeerd door vrienden en/of kennissen 2% Ik werd lid omdat mijn kinderen lid werden 5% Er was een aanbieding/actie van de bibliotheek Geattendeerd door school of andere instantie 1% 2% Toevallig (ik liep er langs) 0% Andere aanleiding, namelijk: 36% Ik weet het niet meer 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% BiebPanel (n=5912) Er is ook aan de leden van BiebPanel gevraagd wat de belangrijkste aanleiding was om lid te worden van de bibliotheek. 48% geeft aan dat er geen directe aanleiding was en dat men gewoon materiaal wilde lenen. Ook geeft 36% een andere reden aan dan de voorgecodeerde redenen in de vragenlijst. In de bijlage is na te lezen dat de meest genoemde andere reden is dat men van jongs af aan lid is van de bibliotheek. 13

15 2. Algemeen oordeel over de bibliotheek

16 2.1 Missende producten / diensten Zijn er producten en/of diensten die u mist in de bibliotheek? BiebPanel (n=5.986) 23% 77% Nee Ja, namelijk: Er is gevraagd aan de Panelleden of er producten en/of diensten zijn die men mist in de bibliotheek. Bijna een kwart van de panelleden geeft aan dat dit inderdaad het geval is. In de bijlage kan worden nagelezen dat mensen zeer diverse producten en diensten noemen. Men mist onder andere actuele materialen en e-books. 15

17 2.2 Algeheel rapportcijfer bibliotheek Als u deze bibliotheek een rapportcijfer zou moeten geven, welk rapportcijfer van 1-10 geeft u dan voor de dienstverlening als geheel? 60% 52% 50% 40% 30% 23% 20% 17% 10% 1% 3% 3% 0% rapportcijfer BiebPanel (n=5.986) gemiddeld: 7,90 Aan leden van BiebPanel is gevraagd om een algeheel rapportcijfer te geven voor de dienstverlening van de bibliotheek. Gemiddeld geeft men dan aan de bibliotheken in BiebPanel een 7,90. Dit cijfer komt overeen met het rapportcijfer dat landelijk gezien uit de KTO s naar voren komt (7,9). We zien dat de grootste groep panelleden een 8 geeft voor de dienstverlening. Ook een 7 en een 9 worden regelmatig gegeven. Nagenoeg niemand geeft een onvoldoende aan de bibliotheek. Hierbij dient te worden bedacht dat de leden van BiebPanel bijna allemaal ook lid zijn van de bibliotheek. 16

18 3. Toekomst lidmaatschap en bibliotheek

19 3.1 Verwachting lidmaatschap over 2 jaar en mogelijke opzegmotieven Denkt u dat u over 2 jaar nog steeds lid bent van de bibliotheek? Wanneer u uw lidmaatschap op zou zeggen, wat zou daarvan dan waarschijnlijk de reden zijn? * Alleen gesteld aan deelnemers die aangeven over 2 jaar geen lid meer te zijn of dit nog niet te weten. BiebPanel (n=5.911) 1% 5% 94% Ja Nee Weet ik niet Nagenoeg alle panelleden die momenteel lid zijn van de bibliotheek, verwachten dit ook over 2 jaar nog te zijn: slechts 1% denkt geen lid meer te zullen zijn en 5% weet dit nog niet. Aan de 345 leden die aangeven geen lid meer te zullen zijn of dit niet te weten, is ook gevraagd naar de mogelijke reden van het opzeggen van het lidmaatschap. Hierbij komt naar voren dat een verhuizing een belangrijke reden is. Ongeveer een kwart geeft aan dat het abonnement te duur is, een evengroot percentage zou een grotere collectie van de bibliotheek willen hebben. 18

20 3.2.1 Verwachting ten aanzien bibliotheek over 10 jaar (1) Hoe verwacht u dat de bibliotheek er over 10 jaar uit ziet? BiebPanel (n=5.986) 88% 6% 4% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Er is een fysieke en digitale bibliotheek Er is alleen nog een fysieke bibliotheek Er is alleen nog een digitale bibliotheek De bibliotheek bestaat helemaal niet meer De grote meerderheid van de panelleden is positief over het voorbestaan van de fysieke en digitale bibliotheek: 88% verwacht dat de fysieke en digitale bibliotheek over 10 jaar nog bestaan. Slechts 1% van de panelleden verwacht dat er over 10 jaar geen bibliotheek meer bestaat, 6% denkt dat alleen de fysieke bibliotheek stand houdt en 4% verwacht dat alleen de digitale bibliotheek blijft bestaan. 19

21 3.2.2 Verwachting ten aanzien bibliotheek over 10 jaar (2) In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? "Ik vind het belangrijk dat de fysieke bibliotheek (een bibliotheekgebouw dat je kunt bezoeken) over 10 jaar nog bestaat." "Ik vind het belangrijk dat de digitale bibliotheek (omgeving op internet) over 10 jaar nog bestaat." Fysieke bibliotheek belangrijk 79% 95% 16% 3% 1% Digitale bibliotheek belangrijk 46% 78% 31% 18% 4% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal eens Enigszins eens Noch mee eens, noch mee oneens Enigszins oneens Helemaal oneens Aan de panelleden is vervolgens gevraagd hoe belangrijk men het vindt dat de fysieke bibliotheek en de digitale bibliotheek blijven bestaan. We zien dan dat nagenoeg alle leden in het Panel het belangrijk vinden dat de fysieke bibliotheek blijft bestaan. Ook het voortbestaan van de digitale bibliotheek acht men van belang, echter hierover is men iets minder stellig dan over het belang van het voorbestaan van de fysieke bibliotheek: 78% vindt dat de digitale bibliotheek moet blijven bestaan. Nagenoeg niemand is het oneens met die stelling. 20

22 4. Bezuinigingen

23 4.1 Voorkeur bezuinigingen Als de bibliotheek als gevolg van de bezuinigingen een kleiner budget zou hebben, op welke manier zou er dan volgens u het beste kunnen worden bezuinigd? Minder overige materialen aanschaffen, zoals DVD s en CD s 51% De tarieven voor lidmaatschap verhogen 41% Kortere openingstijden 32% Minder personeel in de bibliotheek 18% Vestiging(en) sluiten 12% Minder boeken aanschaffen 3% Anders, namelijk: 19% Weet ik niet 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% BiebPanel (n=5.986) Er is aan de panelleden gevraagd op welke manier de bibliotheek, indien noodzakelijk, zou moeten bezuinigen. We zien dat 51% van de panelleden in dat geval kiest voor een kleinere collectie overige materialen zoals dvd's en cd s. Dit is de meest gekozen optie. De tarieven voor lidmaatschap verhogen (41%) en kortere openingstijden (32%) worden vervolgens als optie genoemd. Het minder aanschaffen van boeken is een optie die nauwelijks aangekruist wordt: door slechts 3%. Een andere optie om te bezuinigen dan gecodeerd in de vragenlijst wordt door 19% van de panelleden genoemd. Hierbij wordt onder andere genoemd het (nog meer) zoeken van samenwerking en sponsoring. De letterlijke antwoorden zijn na te lezen in de bijlage. 22

24 5. Evaluatie BiebPanel

25 5.1 Hoeveelheid onderzoeken per jaar Wat vindt u van de hoeveelheid onderzoeken waarvoor u uitgenodigd wordt (nu 5 per jaar)? *(vraag alleen gesteld aan panelleden die in 2010 aan meer dan 2 onderzoeken hebben deelgenomen) BiebPanel (n=4576/76%) 13% 77% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Het mogen er wel meer zijn Het is een goede hoeveelheid Het mogen er wel minder zijn 787 van de deelnemers aan het panel vindt het aantal BiebPanel onderzoeken van 5 per jaar een goede hoeveelheid. 13% vindt dat er wel iets meer onderzoeken per jaar gedaan mogen worden via BiebPanel, 10% vindt het aantal van 5 onderzoeken op jaarbasis iets te hoog. 24

26 5.2.1 Acties bibliotheek n.a.v. uitkomsten BiebPanel In hoeverre bent u het eens met de volgende drie stellingen? 1. 'Ik heb het idee dat de bibliotheek echt iets doet met de uitkomsten van de BiebPanel-onderzoeken 2. De bibliotheek communiceert duidelijk naar mij wat de uitkomsten van de BiebPanel-onderzoeken zijn 3. De bibliotheek communiceert duidelijk naar mij welke acties ze ondernemen n.a.v. de uitkomsten van de BiebPanel-onderzoeken *(vraag alleen gesteld aan panelleden die in 2010 aan meer dan 2 onderzoeken hebben deelgenomen) BiebPanel (n=4576/76%) Doet iets met uitkomsten 15% 44% 29% 43% 10% 3% Communiceert uitkomsten 17% 41% 24% 25% 21% 12% Communiceert acties 12% 34% 22% 28% 25% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal eens Enigszins eens Noch mee eens, noch mee oneens Enigszins oneens Helemaal oneens Hierna zijn enige uitspraken beoordeeld over de inspanningen van de bibliotheek met betrekking tot de BiebPanel-onderzoeken. 44% van de panelleden heeft het idee dat de bibliotheek echt iets doet met de uitkomsten van de onderzoeken; 41% van de panelleden vindt dat de bibliotheek duidelijk de uitkomsten van de BiebPanel-onderzoeken communiceert; 34% is het (helemaal) eens met de uitspraak dat de bibliotheek duidelijk de acties communiceert die ze heeft ondernomen. 25

27 5.2.2 Overige uitspraken BiebPanel In hoeverre bent u het eens met de volgende twee stellingen? 4. 'Ik vind de vragenlijsten van BiebPanel over het algemeen leuk om in te vullen' *(vraag alleen gesteld aan panelleden die in 2010 aan meer dan 2 onderzoeken hebben deelgenomen) BiebPanel (n=4576/76%) Invullen vragenlijst leuk 34% 77% 43% 17% 5% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal eens Enigszins eens Noch mee eens, noch mee oneens Enigszins oneens Helemaal oneens 77% van alle deelnemers aan het panel geeft aan het leuk te vinden om de vragenlijsten van BiebPanel voor de bibliotheek in te vullen. Dit is dus een prima score. 26

28 5.3 Verwachting lidmaatschap BiebPanel Denkt u dat u over 1 jaar nog lid bent van BiebPanel? *(vraag alleen gesteld aan panelleden die aan meer dan 2 onderzoeken hebben deelgenomen BiebPanel (n=5.986) 18% 2% 80% Ja Nee Weet ik niet 80% van de panelleden verwacht over 1 jaar nog lid te zullen zijn van BiebPanel. 18% geeft aan nog niet zeker te weten of men over 1 jaar nog lid zal zijn van de bibliotheek. Tot slot zegt 2% geen lid meer te zullen zijn over 1 jaar. 27

29 5.4 Mogelijke verbeteringen BiebPanel Wat zou er moeten veranderen om ervoor te zorgen dat u lid blijft van BiebPanel? *(vraag alleen gesteld aan panelleden die aan meer dan 2 onderzoeken hebben deelgenomen en die aangeven geen lid meer te zullen zijn over 1 jaar of aangeven dit niet zeker te weten) BiebPanel (n=1.194/20%) Duidelijker terugzien dat de bibliotheek iets doet met de resultaten 54% Interessantere onderwerpen Kortere vragenlijsten Minder onderzoeken per jaar 14% 17% 17% Visueel aantrekkelijker vragenlijsten, bijvoorbeeld met foto of andere manieren om de vraag te beantwoorden Extra manieren om mijn mening te geven, zoals bijvoorbeeld door gesprekken in een groep Meer onderzoeken per jaar 2% 4% 9% Anders, namelijk: 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% BiebPanel (n=1.194/20%) Aan de leden die aangaven over 1 jaar geen lid meer te zijn van BiebPanel of dit nog niet te weten, is gevraagd wat er zou moeten veranderen om ervoor te zorgen dat men lid blijft van het Panel. Voor 54% van deze personen zou dat zijn dat ze duidelijker terugzien dat de bibliotheek iets doet met de resultaten van de onderzoeken. 17% geeft aan dat er interessantere onderwerpen uitgekozen zouden kunnen worden, ook 17% zou graag iets kortere vragenlijsten zien. Als laatste is gevraagd naar mogelijke onderwerpen voor toekomstige onderzoeken. Hierbij komt naar voren dat Panelleden willen meepraten over de collectie en dat men graag onderzoek zou willen zien naar de mogelijkheden voor e-books in de bibliotheek. In de bijlage zijn de letterlijke antwoorden na te lezen. 28

30 Aanbevelingen en overwegingen

31 Aanbevelingen en overwegingen (1) De leden van BiebPanel (voornamelijk bibliotheekleden) dragen de bibliotheek een zeer warm hart toe en geven aan dat het voortbestaan van de bibliotheek een belangrijke reden is om lid te blijven. Maak hiervan gebruik bij eventuele besprekingen met subsidiënten in het kader van de bezuinigingen. Gebruik het goedkoop kunnen lenen van materiaal en het laten voortbestaan van de bibliotheek ook in wervingscampagnes voor nieuwe leden. Uit het onderzoek komt naar voren dat het niet voldoen van de dienstverlening van de bibliotheek niet of nauwelijks een reden is om eventueel het lidmaatschap op te zeggen. Men is dus over het algemeen tevreden over de dienstverlening, hetgeen wordt bevestigd door het hoge rapportcijfer. De bibliotheek kan overwegen om een Stichting Vrienden van de bibliotheek op te zetten. Waardevolle leden blijven langer binnen door hen hiervoor te belonen door vriend van de bibliotheek te worden. Daarnaast krijgen inwoners die geen gebruik willen maken van de bibliotheek, maar de bibliotheek wel een warm hart toedragen de kans om dit tot uiting te laten komen wanneer zij lid worden van een vriendenstichting. 30

32 Aanbevelingen en overwegingen (2) Uit het onderzoek blijkt dat leden aan de fysieke bibliotheek nog meer belang hechten dan aan de digitale bibliotheek. Vergeet bij het ontwikkelen van producten en diensten voor de digitale bibliotheek dus niet de fysieke bibliotheek, uiteindelijk vinden panelleden ook dit zeer belangrijk! Houd bij het doorvoeren van bezuinigingen waar mogelijk rekening met de mening van de klant dat men niet wil bezuinigen op de aanschaf van boeken. Leden zien dit toch als een zeer belangrijke dienst waarop niet bezuinigd mag worden. Het verhogen van de lidmaatschapsgelden is voor leden van BiebPanel veel acceptabeler dan het bezuinigen op de aankoop van boeken. Koppel de resultaten van de BiebPanel trouw terug aan de leden, zodat het duidelijk is dat er echt wat met de resultaten wordt gedaan door de bibliotheek. Dit verhoogt de betrokkenheid van de BiebPanelleden en houdt het panel levend. Koppel de resultaten ook op verschillende manieren terug aan de leden en bezoekers, via de mail, via een nieuwsbrief, op de website, in de bibliotheek zelf etc. 31

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie Ontmoetingsen verblijffunctie Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de ontmoetings- en verblijffunctie van de Bibliotheek, uitgevoerd in maart

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek Een onderzoek onder klanten over de toekomst van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Onderzoek Bibliotheek Velsen

Onderzoek Bibliotheek Velsen RAPPORTAGE Onderzoek Bibliotheek Velsen In opdracht van: Contactpersonen: GEMEENTE VELSEN & BIBLIOTHEEK VELSEN Edwin van t Hart & Martijn Mewe Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek Een onderzoek onder klanten over de toekomst van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Afhakers van de Brabantse bibliotheek

Afhakers van de Brabantse bibliotheek Afhakers van de Brabantse bibliotheek De achterliggende oorzaken en redenen Brabantbrede rapportage Afhakers van de Brabantse bibliotheek: de achterliggende oorzaken en redenen 2 Colofon In opdracht van:

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen

Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen Deze publicatie is een uitgave van het IVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen, Lode Wigersma & Judith D. de Jong. Samenwerking in de zorg kan beter

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Vastgoedmanagement. Stand van zaken bij gemeenten. Onderzoeksresultaten 2013

Vastgoedmanagement. Stand van zaken bij gemeenten. Onderzoeksresultaten 2013 Vastgoedmanagement Stand van zaken bij gemeenten Onderzoeksresultaten 2013 Een jaarlijks onderzoek naar de wijze waarop gemeenten invulling geven aan het management van hun vastgoedportefeuille Datum:

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie