Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia"

Transcriptie

1 Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel was om een goed beeld te krijgen van de manier waarop leesgroepen aan boeken komen en eventuele problemen bij het lenen van boeken bij bibliotheken, alsmede om suggesties voor verbetering te krijgen. Hieronder volgt een presentatie van de enquêteresultaten, gevolgd door conclusies en samenvattingen van suggesties. PRESENTATIE ENQUÊTERESULTATEN 1. In welke plaats woont u? De lezers van Stichting Senia, die aan de enquête meewerkten, zijn vooral woonachtig in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland. Er waren enkele respondenten woonachtig in België, die behoorden tot leesgroepen in Nederland ,9 3,8,4 5,1 2,1 11,1 18,5 2,6 15,5 1,2 12,6 5,9,3,1 2. Aan welke categorie leesgroep neemt u deel? De respondenten behoorden in grote meerderheid (88,7%) tot de leesgroep categorie Literatuur- Nederlands (zie tabel hiernaast). Daarnaast waren ook de leesgroepen Geschiedenis (4,6%) en Filosofie (3,3%) vertegenwoordigd en in mindere mate de overige Literatuur leesgroepen (samen 3,4%). Er waren bij de beantwoording meerdere antwoorden mogelijk. Categorie % Literatuur-Nederlands 88,7 Literatuur-Frans,5 Literatuur-Duits,2 Literatuur-Engels 1,1 Literatuur-Klassieken 1,6 Geschiedenis 4,6 Filosofie 3,3 Enquête onder Senia-leesgroepen 1 beschikbaarheid boeken bibliotheek

2 3. Wat doet u als u een boek voor uw leesgroep nodig hebt? Uit de resultaten blijkt dat de respondenten als ze een boek nodig hebben voor hun leesgroep vooral lenen (46,9%), gevolgd door de optie Lenen, indien mogelijk; anders kopen (39,4%). Een kleiner percentage van 13,7% koopt een boek voor zijn/haar leesgroep. Er waren bij de beantwoording meerdere antwoorden mogelijk ,9 Lenen/Kopen 13,7 39,4 Lenen Kopen Lenen, indien mogelijk; anders kopen 4. Leest u nu al E-books voor uw leesgroep? Door bijna een derde van de Senia respondenten (3,9%) wordt voor hun leesgroep nu al een E-book gelezen. Door ruim twee derde (69,1%) wordt dat niet gedaan. E-books lezen % Ja 3,9 Neen 69,1 5. Zou u willen dat er meer boeken van de Senia-lijst als E-books beschikbaar komen? Bijna de helft (48,9%) van de Senia respondenten staat neutraal tegenover het beschikbaar komen van meer boeken van de Senia-lijst als E-books. Bijna een derde beantwoordt deze vraag positief (31,2%) en een vijfde (19,9%) negatief. Meer e-boeken? % Ja 31,2 Neutraal 48,9 Neen 19,9 6. Van wie leent u uw boeken voor uw leesgroep? Het blijkt dat een ruime meerderheid (6,7%) van de respondenten van een bibliotheek boeken voor hun leesgroep leent, gevolgd door een vijfde deel dat boeken leent van familie/vrienden/kennissen en ook door onderling lenen in de leesgroep. Er waren bij de beantwoording meerdere antwoorden mogelijk. Enquête onder Senia-leesgroepen 2 beschikbaarheid boeken bibliotheek

3 Waar boeken lenen? 4,1 2,5 14,7 6,7 Van een bibliotheek Onderling lenen in de leesgroep Familie/vrienden/kenniss en Anders 7. Hoe vaak leent u boeken voor uw leesgroep bij een bibliotheek? Er wordt door ruim twee vijfde van de Senia respondenten elke zes weken boeken geleend voor de leesgroep bij een bibliotheek (42,1%). Daarna volgt dat er minder vaak dan elke acht weken wordt geleend (26,4%), gevolgd door een bijna gelijk percentage dat elke acht weken (15,9%) of vier weken (14,3%) leent. Hoe vaak lenen % Elke twee weken 1,3 Elke vier weken 14,3 Elke zes weken 42,1 Elke acht weken 15,9 Minder vaak 26,4 8. Kunt u boeken voor uw leesgroep alleen lenen uit de collectie van uw eigen lokale bibliotheek of heeft u, via uw bibliotheek, ook toegang tot de collectie van bibliotheken in een grotere regio? Ruim vier vijfde deel van de Senia respondenten (83,2%) heeft via hun bibliotheek, ook toegang tot de collectie van bibliotheken in een grotere regio ,8 Welke bibliotheek? Alleen lenen uit collectie eigen bibliotheek 83,2 Ook toegang tot collectie van bibliotheken in regio Enquête onder Senia-leesgroepen 3 beschikbaarheid boeken bibliotheek

4 9. Hoe lang moet u bij een reservering gemiddeld wachten tot u een boek krijgt? De meerderheid van de Senia respondenten moet bij een reservering 1 tot 2 weken (samen 55,6%) wachten tot ze een boek krijgt, gevolgd door een vijfde van de respondenten (19,4%), dat 3 weken moet wachten. Door respectievelijk 1 en 15% moet 4 weken of langer dan 4 weken op een boek worden gewacht Wachten op reservering 27 28,6 19,4 1 week 2 weken 3 weken 4 weken langer dan 4 weken Welke problemen doen zich verder voor met het lenen van boeken bij bibliotheken? Senia wilde graag weten welke problemen zich verder voordoen met het lenen van boeken bij bibliotheken. Uit de enquête blijkt dat vooral het probleem speelt dat er te weinig exemplaren van boeken beschikbaar zijn (43,6%), gevolgd door de beschikbaarheid van specifieke titels, die men met de leesgroep wil lezen (3,4%). Het te klein zijn van de sortering en de service/medewerking van de bibliotheek bleken door een relatief klein percentage als een probleem te worden gezien (respectievelijk 9 en 1%). Er waren bij de beantwoording meerdere antwoorden mogelijk. Problemen lenen boeken % Beschikbaarheid specifieke 3,4 titels Sortering bibliotheek te klein 9 Te weinig exemplaren boek 43,6 beschikbaar Service/medewerking van de 1 bibliotheek Anders 16 Problemen met bibliotheken? Anders Service/medewerking van de bibliotheek Te weinig exemplaren boek beschikbaar Sortering bibliotheek te klein Beschikbaarheid specifieke titels Kent uw bibliotheek speciale voorzieningen voor leesgroepen, zoals koffertjes/tassen met een aantal exemplaren van hetzelfde boek? Senia wilde graag weten of de bibliotheken van de Senia lezers ook speciale voorzieningen kennen voor leesgroepen, zoals koffertjes/tassen met een aantal exemplaren van hetzelfde boek. Ruim twee Enquête onder Senia-leesgroepen 4 beschikbaarheid boeken bibliotheek

5 derde van de respondenten (69,2%) blijkt deze speciale voorzieningen in hun bibliotheek niet te kennen Speciale. voorzieningen? 69,2 3,8 Ja Neen 12. Zo ja, bent u tevreden over deze speciale voorziening voor leesgroepen? De Senia respondenten die deze speciale voorziening van leeskoffertjes/tassen kenden, blijken tevreden te zijn over deze voorziening. Mening over voorzieningen % Tevreden 2,3 Ontevreden 6 Niet van toepassing 73,7 13. Zou u willen betalen voor de extra service van bibliotheken in de vorm van leeskoffertjes/leestassen? De helft van de Senia respondenten (5,9%) wil misschien betalen voor de extra service van bibliotheken in de vorm van leeskoffertjes/leestassen, maar dat hangt af van het bedrag. Bijna een vijfde (19%) wil wel betalen en 3,1% niet. Betalen voor voorzieningen? Ja 3,1 Neen 14. Hebt u nog suggesties voor verbetering van deze speciale voorzieningen? Uit de gedane suggesties voor verbetering van de speciale voorzieningen van bibliotheken komen vooral naar voren dat er meer samenwerking en contact tussen Senia en bibliotheken over de Enquête onder Senia-leesgroepen 5 beschikbaarheid boeken bibliotheek

6 nieuwe lijst van leeswijzers, boekenlijsten, speciale voorzieningen als leeskoffertjes/tassen, leenperiodes voor leesgroepen. Er is behoefte aan leeskoffertjes/tassen voor Senia leesgroepen, ook voor filosofie en literatuur. Suggesties worden gedaan om eventueel leestassen via bieb of boekhandel lenen/kopen en dat Senia kan afspreken met uitgevers om leeskoffers te maken, en te verspreiden door het land. Over de kosten wordt vooral aangegeven dat men het te duur vindt om voor koffertjes te betalen en ze liever gratis wil maken. Enkelen geven aan dat ze wel een redelijke prijs willen betalen of al 17.5 Euro voor de koffer betalen, dan wel dat het goedkoper zou moeten bij minder deelnemers aan de koffers. Er wordt veel behoefte aan meer exemplaren en E-books aangegeven. En ook meer titels uit de Senia lijsten die beschikbaar zouden moeten zijn. Ook een langere leentijd van boeken voor Senia leesgroepen wordt op prijs gesteld. En onderlinge afstemming tussen leesgroepen over te lezen boeken i.v.m. beschikbaarheid in bibliotheken. De suggestie wordt gedaan om E-book uitleen te organiseren via Senia i.s.m. uitgeverijen/bibliotheken. Door Senia leesgroepen wordt ook zelf contact gelegd of gezocht met de bibliotheken. De suggesties gaan met name over overleg over het lenen en reserveren van boeken van de leeslijst, beschikbaarheid van titels en voldoende exemplaren van gekozen boeken, groot abonnement of ruimte voor leesgroepen in de bibliotheek. Ook is er veel behoefte aan goede informatie en communicatie over de speciale voorzieningen, die worden geboden door bibliotheken. Ook wil men meer informatie over wat andere leesgroepen in de regio lezen, zodat er afstemming mogelijk is. En Senia moet meer naamsbekendheid krijgen bij de bibliotheken. In bijlage 1 staat het overzicht van de gegeven suggesties voor verbetering van de speciale voorzieningen door de respondenten van de Senia enquête. 15. Met wie hebt u overleg over wat u als leesgroep het komend jaar/seizoen gaat lezen? Door de Senia respondenten wordt vooral met de contactpersoon bij plaatselijke bibliotheken overleg gevoerd over wat zij als leesgroep komend jaar/seizoen gaan lezen (63,6%), en daarnaast ook wel met andere Senia leesgroepen (27%). Met een contactpersoon bij een regionale/provinciale bibliotheek blijkt vrij weinig overleg plaats te vinden (9,4%). Er waren bij de beantwoording meerdere antwoorden mogelijk. (De respons op deze vraag is enigszins beïnvloed door het feit dat de optie nvt ontbrak. Mensen die daarover vragen stelden hebben we geadviseerd om de 1 e mogelijkheid, de bibliotheek, in te vullen.) Met wie overleg? Andere Senia leesgroepen 27 Contactpersoon bij regionale/provinciale bibliotheek 9,4 Contactpersoon bij plaatselijke bibliotheek 63, Enquête onder Senia-leesgroepen 6 beschikbaarheid boeken bibliotheek

7 16. Wat is er volgens u nodig om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren? Graag hieronder uw concrete suggesties invullen Samenvatting suggesties door Senia respondenten Volgens veel Senia respondenten zijn er meer exemplaren nodig van boeken. Leesgroepen willen graag meer exemplaren van de Senia leeslijst beschikbaar zijn in de bibliotheken voor uitleen. Daarnaast wordt een groter aanbod van titels van de Senia leeslijst, die in de bibliotheek te lenen zijn, op prijs gesteld. Daarvoor is bekendheid van de Senia leeslijst bij de bibliotheek belangrijk. Ook is er toenemende behoefte aan e-books. Het aantal lezers met een e-reader neemt toe en daarmee de vraag naar e-books van titels op de Senia leeslijst. Volgens sommige lezers zijn de e- books de oplossing voor het gebrek aan voldoende exemplaren van papieren boeken en de oplossing voor bibliotheken. Overleg tussen leesgroepen en bibliotheken wordt van groot belang gevonden door de lezers van de leesgroepen. Er vindt al het nodige contact, overleg en dienstverlening plaats. Variërend van het hebben van een contactpersoon bij de bibliotheek tot en met het klaarzetten van leeskoffertjes/tassen of kratten met voldoende exemplaren voor de leesgroep door de bibliothecaris en bijeenkomen van de leesgroep in een rustige ruimte in de bibliotheek. Essentieel is dat de contactpersonen van leesgroepen en bibliotheek elkaar kennen, dat de Senia leeslijst tijdig bekend is en er de gewenste boeken kunnen worden geleend. Hetzij via een groepsabonnement of langere uitleenperiodes, dan wel via leeskoffertjes. Door de enquête zijn er ook leesgroepen die aangeven dat ze zelf met hun bibliotheek contact gaan opnemen hierover. Verder worden de bezuinigingen bij bibliotheken genoemd, waardoor speciale voorzieningen worden beperkt of afgeschaft. Maar ook bibliotheekpersoneel, dat wordt ontslagen, waardoor vaste contacten wegvallen en niet meer worden vervangen. Aan het lenen en reserveren van gewenste boeken dient ook nog het nodige te worden verbeterd. Bijvoorbeeld door langere leentermijnen, collectief lenen en boeken die ook buiten de regio of provincie uit andere bibliotheken kunnen worden geleend. Verder wordt er ook concurrentie van andere leesgroepen gemeld. Gelijke behandeling van alle leesgroepen, ook die van Senia, wordt gewenst. Leeskoffertjes/leestassen zijn gewenst. In vele bibliotheken worden deze al verstrekt, veelal tot genoegen van de leesgroepen. Vele leesgroepen zij door de enquête op het idee gebracht en gaan ook met hun bibliotheek daarover overleggen. Het al dan niet willen betalen voor deze voorziening is een punt van overleg. Aan Senia geven de lezers vele suggesties. De meest genoemde is dat Senia de bibliotheken de leeslijsten tijdig moet toezenden en contacten moet leggen over de werkwijze en leesgroepen in de regio s. En nog meer moet werken aan naamsbekendheid bij bibliotheken. Verder wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat Senia een soort marktplaats voor gelezen boeken zou moeten organiseren of met uitgevers contact over leeskoffers kan leggen, als bibliotheken die niet meer verstrekken. Zie verder de overige suggesties in de bijlage. Tenslotte worden er ook aan de Senia leesgroepen onderling de nodige taken gesuggereerd. De lezers willen graag de leesgroepen in hun regio leren kennen, bijvoorbeeld doordat Senia de namen en adressen van contactpersonen per regio aan de leesgroepen bekend maakt. Men wil daardoor het onderling afstemmen van te lezen boeken van de boekenlijsten per regio bevorderen. Zodat niet alle groepen dezelfde populaire boeken lezen en de boeken niet beschikbaar zijn in de bibliotheken. In bijlage 2 staat het overzicht van de gegeven suggesties voor wat er nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren. Enquête onder Senia-leesgroepen 7 beschikbaarheid boeken bibliotheek

8 CONCLUSIES 1. Bijna de helft van de Senia respondenten leent hun boeken voor hun leesgroepen en als dat niet mogelijk is, dan kopen ze (in totaal 86,4%). Slechts 13,7% koopt direct. Er is een sterke oriëntatie op het lenen van boeken bij de respondenten van de leesgroepen. 2. Het lezen van E-books voor de leesgroep wordt door bijna een derde van de Senia respondenten gedaan, ruim twee derde doet dat niet 3. De Senia respondenten staan voor bijna de helft (48,9%) neutraal tegenover de vraag of ze willen dat er meer boeken als E-books beschikbaar komen. Daarnaast zegt 31,2% hier ja op. Gelet op het kleine percentage nee-stemmers (19,9%), is er een positieve tendens ten opzichte van meer boeken van de Senia-lijst als E-books uit te concluderen 4. Een ruime meerderheid van 6,7% van de Senia respondenten leent boeken van een bibliotheek voor hun leesgroep. Ook wordt er bij familie/vrienden/kennissen of onderling geleend (samen 35,2%). De relatie met de bibliotheek om te lenen is de belangrijkste voor de leesgroepen om boeken te lenen 5. Er wordt door 42,1% van de Senia respondenten elke zes weken boeken geleend voor de leesgroep bij een bibliotheek, gevolgd door 26,4%, dat minder vaak dan elke acht weken leent, 15,9% dat elke acht weken en 14,3% dat elke vier weken leent. De respondenten lenen vooral elke zes weken, maar er blijkt ook een sterke verdeling over de overige periodes uit, mede afhankelijk van de variatie in het plaatsvinden van de bijeenkomsten van de leesgroepen 6. Ruim vier vijfde deel (83,2%) van de Senia respondenten heeft, via hun eigen lokale bibliotheek, ook toegang tot de collectie van bibliotheken in een grotere regio 7. De meerderheid van de Senia respondenten moet bij een reservering 1 tot 2 weken wachten tot ze een boek krijgt (samen 55,6%) en een vijfde moet drie weken wachten (19,4%). Echter door 25% van de respondenten moet 4 weken of langer worden gewacht op een reservering 8. Het grootste probleem dat zich verder voordoet met het lenen van boeken bij bibliotheken is dat er te weinig exemplaren van boeken beschikbaar zijn (43,6%), gevolgd door de beschikbaarheid van specifieke titels (3,4%) 9. Speciale voorzieningen voor leesgroepen van bibliotheken, zoals leeskoffertjes/tassen met een aantal exemplaren van hetzelfde boek, zijn bij ruim twee derde (69,2%) van de Senia respondenten niet bekend 1. De Senia respondenten die deze speciale voorziening van leeskoffertjes/tassen kenden, blijken tevreden te zijn over deze voorziening (2,3 % tevreden, 6% ontevreden) 11. De helft van de Senia respondenten (5,9%) wil misschien betalen voor de extra service van bibliotheken in de vorm van leeskoffertjes/leestassen, maar dat hangt af van het bedrag. Bijna een vijfde (19%) wil wel betalen. Het zal sterk van het te betalen bedrag afhangen of leesgroepen bereid zijn te betalen voor de extra service van leeskoffertjes 12. Door de Senia respondenten wordt vooral met de contactpersoon bij plaatselijke bibliotheken overleg gevoerd over wat zij als leesgroep komend jaar/seizoen gaan lezen (63,6%), en daarnaast ook wel met andere Senia leesgroepen (27%). Enquête onder Senia-leesgroepen 8 beschikbaarheid boeken bibliotheek

speciale voorzieningen door de respondenten van de Senia enquête.

speciale voorzieningen door de respondenten van de Senia enquête. BIJLAGE 1. Overzicht van de gegeven suggesties voor verbetering van de speciale voorzieningen door de respondenten van de Senia enquête. Overleg tussen Senia en bibliotheken Samenwerking / Contact tussen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

praktische zaken praktische zaken_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:50

praktische zaken praktische zaken_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:50 praktische zaken praktische zaken_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:50 praktische zaken_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:50 praktische zaken Op zoek naar een bepaald boek, een cd, dvd, bd of naslagwerk?

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

1. Ik vind de prijs voor mijn abonnement goed in verhouding tot wat ik daar voor krijg

1. Ik vind de prijs voor mijn abonnement goed in verhouding tot wat ik daar voor krijg Algemene vragenlijststatistieken Naam Inhoud Vragen over bibliotheekabonnement 10 vragen start nu 18-09 07-10 eind 29-09 Startdatum Einddatum 18-09-2013 (verstreken looptijd: 11 dag(en) en 12 uur) 29-09-2013

Nadere informatie

27-10-2014 (verstreken looptijd: 21 dag(en) en 5 uur) 17-11-2014 (resterende looptijd: 0 dag(en) en 9 uur)

27-10-2014 (verstreken looptijd: 21 dag(en) en 5 uur) 17-11-2014 (resterende looptijd: 0 dag(en) en 9 uur) Algemene vragenlijststatistieken Naam Inhoud Vragen over apps en e-books 18 vragen start nu 27-10 17-11 eind 17-11 Startdatum Einddatum 27-10-2014 (verstreken looptijd: 21 dag(en) en 5 uur) 17-11-2014

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Uitleenreglement en Privacyverklaring de Bibliotheek Lek & IJssel

Uitleenreglement en Privacyverklaring de Bibliotheek Lek & IJssel Uitleenreglement en Privacyverklaring de Bibliotheek Lek & IJssel Begrippen Raad van Toezicht Houdt toezicht op het beleid van de Bibliotheek. Bibliotheek Stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel. Directie

Nadere informatie

Glossarium e-boeken in de bib

Glossarium e-boeken in de bib e-boeken in de bib Glossarium In dit document is de terminologie vastgelegd voor het e-boeken in de bib-project. Het doel van deze lijst is: consistente woordenschat bij sectorcommunicatie over het project

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

RODI Banken 2011. Relatie-onderzoek Autodealers Banken

RODI Banken 2011. Relatie-onderzoek Autodealers Banken RODI Banken 2011 Relatie-onderzoek Autodealers Banken Management Summary Aan het RODI Banken 2011 hebben 238 autodealers deelgenomen, wat overeenkomt met een respons van 10,. BOVAG-leden doen gemiddeld

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Kwartaal 2 2011 BiblioPlus

Kwartaal 2 2011 BiblioPlus Kwartaal 2 2011 BiblioPlus Collectie & Toptitels Colofon BiblioPlus Onderzoeksteam Cubiss Klantenpanel BiblioPlus - Onderzoek Collectie & Toptitels 2 Inhoudsopgave 1. Achtergrond... 4 2. Resultaten...

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Voordelen van de bieb

Voordelen van de bieb Voordelen van de bieb Een abonnement van de bieb biedt jou eindeloos lees-, kijk- en luisterplezier. Naast boeken leen je ook gratis muziek, films, luisterboeken, tijdschriften en bladmuziek. Een keuze

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Uitleg voor contactpersonen van Senia-groepen over de nieuwe website

Uitleg voor contactpersonen van Senia-groepen over de nieuwe website Uitleg voor contactpersonen van Senia-groepen over de nieuwe website Half oktober ging de nieuwe website de lucht in. Dit geeft leesgroepen en muziek-luistergroepen meer mogelijkheden. U hoeft de mogelijkheden

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Beste Glazenkamp deelnemer in de Marterstraat en omliggende straten,

Beste Glazenkamp deelnemer in de Marterstraat en omliggende straten, Beste Glazenkamp deelnemer in de Marterstraat en omliggende straten, Het bestuur van Glazenkamp biedt u hierbij de resultaten aan van de Glazenkampenquête in de Marterstraat, Hertstraat, Reestraat, Hermelijnstraat

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Het gebruik van e-books van de bibliotheek Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Campagne 2016 Van 14 januari tot en met 22 februari hebben de Nederlandse bibliotheken campagne gevoerd voor e-books.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen en inzien_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:37 lenen & inzien Bibliotheek Den Haag heeft veel te bieden, maar u zult vooral plezier

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Inleiding In het kader van kwaliteitsbeleid onderzoekt de afdeling EGB periodiek een bepaalde klantengroep. Voor het documentatiecentrum

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Thema: Problemen voor V&D. Handleiding en opgaven niveau AA. Opgave 1: Samen

Thema: Problemen voor V&D. Handleiding en opgaven niveau AA. Opgave 1: Samen Handleiding en opgaven niveau AA Thema: Problemen voor V&D Een uitgebreide uitgeschreven aanpak vindt u in de Instapmodules: www.nieuwsbegrip.nl Download & prints Instapmodules Nieuwsrekenen. Benodigd

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Q&A e-books. versie: 2.01. datum: 20 januari 2014. Afdeling Implementatie / Accountmanagement

Q&A e-books. versie: 2.01. datum: 20 januari 2014. Afdeling Implementatie / Accountmanagement Q&A e-books versie: 2.01 datum: 20 januari 2014 auteur: Afdeling Implementatie / Accountmanagement Inhoudsopgave 1. Inloggen op het e-bookplatform!... 3 2. Aanbod en collectie!... 4 3. Uitleenmodel!...

Nadere informatie

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009)

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) In deze bijlage treft u de resultaten aan van het klantonderzoek dat RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden in juni 2009 heeft uitgevoerd

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Beste Glazenkamp deelnemer in de Rode Kruislaan,

Beste Glazenkamp deelnemer in de Rode Kruislaan, Beste Glazenkamp deelnemer in de Rode Kruislaan, Het bestuur van Glazenkamp biedt u hierbij de resultaten aan van de Glazenkampenquête in de Rode Kruislaan. De enquête is gehouden onder alle 57 deelnemers

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU?

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU? Handleiding voor deelname aan door Rikky Schrever van Boekenwolk, november 2012 Dit document is bestemd voor kinderboekenauteurs en illustratoren die overwegen om deel te nemen aan Boekenwolk. INHOUD 1.0

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Onderzoek leesgedrag

Onderzoek leesgedrag Onderzoek leesgedrag Uitgevoerd door Scholieren.com in maart 2015 1 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Vragen over lezen 6 - Literatuurlijst 9 - Boekselectie 11 - Boekverslagen 14

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Hoe werkt bibpunt Het Anker?

Hoe werkt bibpunt Het Anker? Hoe werkt bibpunt Het Anker? INFOFICHE VOOR DE LEERKRACHT Schooljaar 2013-2014 Wat is bibpunt Het Anker? In bibpunt Het Anker kunnen kleuter- en lagere scholen uit de buurt zelfstandig boeken lenen. Klassen

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Minder ontevreden over inhoudelijke deskundigheid en didactiek... 2 Ad-studenten juist ontevreden over inhoudelijke deskundigheid... 3 Studenten uit niet-bekostigd onderwijs ontevreden over betrokkenheid

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TAXIPRO TAXI-APP ENQUÊTE

TAXIPRO TAXI-APP ENQUÊTE TAXIPRO TAXI-APP ENQUÊTE HOE GROOT IS UW WAGENPARK? IN WELKE MARKT BENT U VOORAL ACTIEF? Straattaxi / opstapmarkt Zakelijk vervoer / contractvervoer bedrijven / hotels Doelgroepenvervoer Niet van toepassing

Nadere informatie

5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats.

5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats. Uitleenreglement Begrippen: bibliotheek - de vestigingen: Zeist, Bunnik en de bibliobus directie - de directie Bibliotheek Zeist geldig legitimatiebewijs - paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Onderzoek Bibliotheek Velsen

Onderzoek Bibliotheek Velsen RAPPORTAGE Onderzoek Bibliotheek Velsen In opdracht van: Contactpersonen: GEMEENTE VELSEN & BIBLIOTHEEK VELSEN Edwin van t Hart & Martijn Mewe Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Enquête gebruikers e-laadpunten

Enquête gebruikers e-laadpunten Enquête gebruikers e-laadpunten Inleiding Begin juli 2013 heeft stichting e-laad een enquête uitgezet met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van gebruikers die hun elektrische auto

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Uitslag enquête overblijven St. Jozefschool

Uitslag enquête overblijven St. Jozefschool Uitslag enquête overblijven St. Jozefschool Hoe vaak blijft Uw kind over op school? 1x per week 2x per week 3x per week 4x per week nooit incidenteel Hier zien we dat van de ondervraagden bijna alleen

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie