Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek"

Transcriptie

1 voor bibliotheken

2 Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 2

3 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 4 Aanbevelingen en overwegingen 8 Verantwoording Algehele tevredenheid Beoordeling aspecten Belang aspecten Prioriteitenmatrix Mate van aanbeveling Beoordeling gemaksdiensten Bekendheid gemaksdiensten Gebruik gemaksdiensten Beoordeling van gemaksdiensten Gebruik bibliotheekpassen Aantal bibliotheekpassen per huishouden Gebruik bibliotheekpassen binnen huishouden Openingstijden Dagen van bibliotheekbezoek Gewenste openingsmomenten Veiligheid Veiligheidsgevoel 26 BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 3

4 Beschrijving onderzoeksresultaten (1) Steekproefopbouw (pagina 12 en 13) De respons van de derde BiebPanelmeting van 2012 ligt voor Bibliotheek Duinrand op 47% en is hiermee ongeveer gelijk aan de respons van het totale BiebPanel (5). De respons in het Panel loopt wat terug. Om de daling in respons te stoppen wordt in februari 2013 weer een verversingsronde van het panel uitgevoerd. Ruim een derde van de deelnemers bezoekt de vestiging Hillegom en baseert het oordeel dus op deze vestiging. Zandvoort en Bloemendaal worden beide door ongeveer een kwart van de panelleden bezocht. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek van Bibliotheek Duinrand ligt met 56 jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd van alle deelnemers (53 jaar). Van de respondenten is 22% man tegen 25% in het totale Panel. Algehele tevredenheid (pagina 15 tot en met 21) Om een totaalbeeld van de bibliotheek te krijgen is aan panelleden gevraagd naar de tevredenheid en het belang van 15 aspecten. Qua tevredenheid scoort Bibliotheek Duinrand op ongeveer de helft van de aspecten goed (68% of meer (zeer) tevreden). Het meest tevreden is men over het personeel, de prijs- kwaliteitverhouding en de collectie leesboeken / romans. De tevredenheid is voor Bibliotheek Duinrand lager dan 68% op de volgende aspecten: openingstijden, uitstraling van het gebouw, vindbaarheid, collectie informatieve materialen, digitale nieuwsbrief, het kunnen opdoen van inspiratie, de collectie tijdschriften en kranten en de activiteiten. Over de activiteiten heeft 41% echter geen mening. In vergelijking met het totale panel scoort Bibliotheek Duinrand beter op het personeel. Minder goed dan gemiddeld scoort de bibliotheek op openingstijden en de vindbaarheid van het materiaal. Kijken we naar het belang, dan zien we dat met name de vindbaarheid van materialen, de beschikbaarheid van materialen, het personeel, de collectie fictie en de openingstijden belangrijk worden geacht. De digitale nieuwsbrief, de uitstraling van het gebouw en de activiteiten vinden panelleden het minst van belang. In het totale panel zien we een vergelijkbaar beeld, hoewel men in Bibliotheek Duinrand het kunnen opdoen van inspiratie iets meer van belang acht en de openingstijden iets minder. Op basis van tevredenheid en belang kan een prioriteitenmatrix (pagina 17, 18 en 19) worden opgesteld. Hierbij dient te worden bedacht dat de prioriteitenmatrix inzoomt op details en dat men over het geheel genomen tevreden is over de dienstverlening van de bibliotheek. Uit de matrix komt naar voren dat de volgende punten (zeer) belangrijk zijn, maar iets onder het gemiddelde van Bibliotheek Duinrand scoren qua tevredenheid (kwadrant verbeteren ): Openingstijden, beschikbaarheid en vindbaarheid van materialen en de collectie informatieve materialen. Op de volgende punten scoort de bibliotheek goed en worden de punten ook bijzonder van belang geacht (kwadrant benutten ) Personeel, communicatie, website, prijs- kwaliteitverhouding, inrichting en sfeer en collectie fictie De volgende aspecten verdienen aandacht, maar hebben iets minder prioriteit (kwadrant aandacht ) Activiteiten, digitale nieuwsbrief en uitstraling van het gebouw De volgende aspecten worden goed beoordeeld, maar zijn iets minder van belang (kwadrant vasthouden ) Digitale nieuwsbrief en collectie tijdschriften en kranten BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 4

5 Beschrijving onderzoeksresultaten (2) Vervolg algehele tevredenheid (pagina 15 tot en met 21) Om de totale tevredenheid met de bibliotheek te meten, is ook gevraagd of men de bibliotheek zou aanbevelen, dit aan de hand van een 11 punt schaal (NPS-methode). Panelleden kunnen op basis hiervan worden ingedeeld in 3 groepen. 35% van de panelleden geeft de bibliotheek een score 9 of 10 en is derhalve een echte promotor van de bibliotheek. 57% is passief tevreden en geeft de bibliotheek een 7 of een 8. Slechts 9% van de panelleden kan worden bestempeld als criticaster die de bibliotheek een 0-6 geeft. De uiteindelijke NPS score van Bibliotheek Duinrand is met 26% goed te noemen en het beeld is gelijk aan het beeld in het totale Panel. In het imago-onderzoek van 2011 lag de NPS van de bibliotheek op 34%. Uiteraard is gevraagd naar een toelichting op de aanbevelingsscore. Promotors geven aan dat de bibliotheek een ruime collectie heeft, dat het relatief goedkoop is, dat men van lezen houdt en dat het personeel in de bibliotheek vriendelijk is. Passives en criticasters is gevraagd naar verbetersuggesties. Hier blijkt dat een deel van deze mensen moeite heeft met de indeling / vindbaarheid van de materialen in Bibliotheek Duinrand. Ook het verruimen van de openingstijden wordt een aantal keer genoemd als verbetersuggestie. Openingstijden (pagina 23 en 24) Men bezoekt de bibliotheek over het algemeen niet op een vaste dag: bij 73% wisselt de dag van bibliotheekbezoek. Panelleden die wel een vaste bezoekdag hebben, bezoeken de bibliotheek dan vooral op vrijdag, zaterdag of woensdag. De woensdagmiddag (genoemd door 46%) komt duidelijk naar voren als het meest gewenste moment om de bibliotheek te bezoeken. In bibliotheek Duinrand is dit openingsmoment populairder dan in het totale Panel (34%). De vrijdagmiddag en zaterdagochtend volgen daarna, beide genoemd door 36%. Ook de vrijdagavond, maandagmiddag, zaterdagmiddag en maandagavond zijn veelgenoemde gewenste openingsmomenten. Aan panelleden die eerder aangaven ontevreden te zijn over de openingstijden van de bibliotheek, is gevraagd om een toelichting. Men geeft dan met name aan graag meer avondopenstellingen te willen. Veiligheid (pagina 26) Panelleden voelen zich nagenoeg allemaal (zeer) veilig in de bibliotheek en vinden het nauwelijks een probleem om in het donker naar de bibliotheek te gaan. Bibliotheek Duinrand scoort hierop gelijk aan het totale Panel. Gemaksdiensten (pagina 25 tot en met 28) Bekendheid Van alle gemaksdiensten die Bibliotheek Duinrand aanbiedt, zijn het gratis verlengen (84%), het uitlenen van dvd s (79%) en het uitlenen van muziekcd s (7) het meest bekend, dit ondanks het feit dat muziekcd s alleen in vestiging Hillegom worden uitgeleend. Het minst bekend, maar wel aangeboden is de Partnerpas (21%). De volgende diensten zijn bekender in Bibliotheek Duinrand dan in het totale Panel: persoonlijke leestips (25% versus 16%) en uitlenen spellen (39% versus 19%). BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 5

6 Beschrijving onderzoeksresultaten (3) Gemaksdiensten - vervolg (pagina 25 tot en met 28) Gebruik Wanneer men minimaal één dienst van de bibliotheek kende, is gevraagd of men de dienst ook weleens gebruikt. We zien dan dat men vooral gebruik maakt van het gratis verlengen van boeken (genoemd door 76%). 38% leent weleens dvd s en 32% maakt weleens gebruik van het gratis reserveren van boeken (dit is in Bibliotheek Duinrand alleen mogelijk met een Comfortabonnement). Ongeveer een kwart maakt weleens gebruik van de zelfservice; dit zullen panelleden uit Zandvoort zijn, want alleen daar is zelfservice beschikbaar. Van de overige gemaksdiensten die de bibliotheek aanbiedt, wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Van de diensten die in Bibliotheek Duinrand (in alle vestigingen) worden aangeboden, zien we dat er van de persoonlijke leestips en het uitlenen van spellen iets meer gebruik gemaakt wordt dan in het totale Panel het geval is. Tevredenheid Aan de panelleden die een gemaksdienst gebruiken, is gevraagd hoe tevreden men hierover is. Over het algemeen zien we dan dat gebruikers tevreden zijn over de diensten. Nagenoeg alle gebruikers zijn positief over het gratis verlengen. De panelleden van Bibliotheek Duinrand zijn iets vaker tevreden over het uitlenen van spellen dan we in het totale Panel zien. Niet veel panelleden geven een toelichting op hun tevredenheid over de gemaksdiensten. Gebruik bibliotheekpassen (pagina 33 tot en met 36) In ongeveer tweederde van de huishoudens van de panelleden is slechts één bibliotheekpas aanwezig. Dit terwijl slechts 6% van de deelnemers een éénpersoonshuishouden heeft. Het aantal bibliotheekpassen per huishouden ligt in Bibliotheek Duinrand even hoog als gemiddeld in het Panel. Er wordt veelvuldig grijs geleend: maar liefst 4 van de panelleden geeft aan dat gezinsleden zonder pas weleens lenen op de pas van een gezinslid met pas. 19% van de panelleden geeft aan dat alle gezinsleden een eigen pas hebben. Kijken we naar de panelleden waarvan gezinsleden gebruik maken van de pas van een ander, dan is het in 9 van de gevallen zo dat een volwassen niet-lid van de bibliotheek, gebruik maakt van de bibliotheekpas van een andere volwassene in het gezin. In 11% van de gevallen leent een kind dat geen lid is, op de pas van een volwassen bibliotheeklid. Het beeld voor Bibliotheek Duinrand komt overeen met het totaalbeeld in het Panel. Bijna één op de drie panelleden waarbij in het gezin grijs geleend wordt, geeft een tip wat de bibliotheek kan doen om dit tegen te gaan. Men noemt dan met name partnerpassen of gezinspassen als oplossing. BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 6

7 Aanbevelingen en overwegingen BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 7

8 Aanbevelingen en overwegingen (1) Panelleden zijn niet altijd tevreden over de vindbaarheid van de materialen van Bibliotheek Duinrand. Men acht de vindbaarheid echter wel van groot belang. In onderzoek Vindbaarheid en presentatie werd Bibliotheek Duinrand op dit punt juist goed beoordeeld. De ontevredenheid over de vindbaarheid van materialen is in de vestigingen Zandvoort en Bloemendaal groter dan in de andere vestigingen. Ga na wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe het oordeel over de vindbaarheid verbeterd kan worden (bijvoorbeeld door extra uitleg over de indeling of betere bewegwijzering). Ook de openingstijden komen uit de prioriteitenmatrix en de verbetersuggesties als verbeterpunt naar voren. Een eerste analyse naar vestigingen laat zien dat men in Vogelenzang het minst tevreden is over de openingstijden en in Bloemendaal en Hillegom het meest tevreden. Men geeft aan met name (langere) avondopeningen te wensen en daarnaast vindt men het belangrijk dat de bibliotheek open is op zaterdag, vrijdag en op woensdagmiddag. Bekijk in het dashboard de exacte resultaten per vestiging en bepaal op basis daarvan in hoeverre of de gewenste openingsmomenten per vestiging overeenkomen met de huidige openingstijden. Wanneer dit niet overeenkomt, onderzoek of aan de wensen van de panelleden kan worden voldaan, eventueel door te schuiven in de huidige openingstijden. Ook de informatieve materialen worden iets minder goed dan gemiddeld beoordeeld. In Onderzoek Collectie nonfictie kwam naar voren dat men in Duinrand destijds nog iets vaker tevreden was dan gemiddeld in het Panel. Onderzoek wat er in de tussentijd veranderd is, bekijk de actuele uitleencijfers van de verschillende onderdelen van de non-fictie en ga na hoe de tevredenheid vergroot kan worden. Personeel, communicatie, website, prijs- kwaliteitverhouding, inrichting en sfeer en collectie fictie zijn aspecten waarover men zeer tevreden is en die men ook bijzonder belangrijk vindt. Houd het goede beleid op deze punten vast en geef in promotie aan dat de bibliotheek op deze belangrijke punten goed scoort. De bibliotheek heeft een hoge Net Promotor Score en dus loyale klanten in het panel. Door een member gets member actie kunnen bibliotheekleden worden ingezet om nieuwe leden te werven. BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 8

9 Aanbevelingen en overwegingen (2) Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat in de gezinnen van panelleden redelijk wat grijze leners voorkomen. Dit wordt ook voor een deel veroorzaakt doordat men niet weet dat iedere lener een eigen pas zou moeten hebben. Communiceer hierover op een positieve manier (leden dragen de bibliotheek een warm hart toe!) en biedt de mogelijkheid om partnerpassen of gezinspassen aan te schaffen waardoor het grijze lenen wordt teruggedrongen en de bibliotheek meer inkomsten ontvangt. Slechts een derde van de panelleden is ervan op de hoogte dat de bibliotheek een voordeel met je biebpas biedt. Het gebruik ervan ligt op ca. 6% en is dus nog beperkt (evenals in het totale Panel). Promoot het bestaan van de pas nog meer en blijf zoeken naar geschikte samenwerkingspartners voor dit initiatief om de pas zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bibliotheek Duinrand biedt nog geen inleverattentie aan als gemaksdienst. Uit ervaring van bibliotheken die deze dienst al wel aanbieden, veelal per , blijkt dat klanten deze dienst bijzonder waarderen en dat het effect op gemiste telaatgelden niet zo groot is. Maak met behulp van ervaringen van andere bibliotheken een kosten baten analyse voor het bieden van deze dienst en bepaal op basis hiervan of het zinvol is deze dienst ook aan te bieden. De mogelijkheid tot het lenen van spellen is in Bibliotheek Duinrand beter bekend dan in het totale Panel het geval is. Ook het gebruik en de tevredenheid liggen hoger dan gemiddeld in het Panel. Het beleid op dit gebied lijkt dus succesvol te zijn. BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 9

10 Verantwoording BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 10

11 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 het BiebPanel opgericht. Bibliotheekleden kunnen deelnemer worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 10. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Rapportage Onderzoek heeft plaatsgevonden van 24 september t/m 9 oktober Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. Dit onderzoek gaat over de tevredenheid met verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek met als onderwerpen: Beoordeling en belang aspecten van de bibliotheek Mate van aanbeveling Beoordeling openingstijden Beoordeling veiligheid Bekendheid en beoordeling gemaksdiensten Gebruik bibliotheekpassen BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 11

12 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen Vestiging Aantal Percentage Hillegom 64 37% Zandvoort 43 25% Bloemendaal 38 22% Bennebroek 18 1 Vogelenzang 11 6% Totaal BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 12

13 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Leeftijd Duinrand BiebPanel jaar 2% jaar 2% 3% jaar 4% 5% jaar 5% 8% jaar 9% 11% jaar 11% 13% jaar 15% 14% jaar 15% 13% jaar 19% 14% 66 jaar en ouder 21% 17% Onbekend Gemiddelde leeftijd 56,4 52,8 Geslacht Duinrand BiebPanel Man 22% 25% Vrouw 78% 75% BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 13

14 1. Algehele tevredenheid BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 14

15 1.1 Beoordeling aspecten "Hoe tevreden bent u in het algemeen over de volgende aspecten in uw bibliotheek?" Grafiek geeft percentage (zeer) tevreden weer (top 2 box). Personeel 89% 95% De prijs-kwaliteitverhouding (waar voor je geld) 86% 85% Collectie romans / leesboeken 79% 8 Inrichting en sfeer 76% 78% Openingstijden 65% 74% Website 74% 74% Communicatie vanuit bibliotheek 72% 74% Uitstraling van gebouw 66% 72% Beschikbaarheid van materialen 72% 7 Vindbaarheid van materialen 48% 68% Collectie informatieve materialen 57% 62% De digitale nieuwsbrief van de bibliotheek 57% 59% Kunnen opdoen van inspiratie Collectie tijdschriften en kranten Activiteiten die bibliotheek organiseert 38% 37% 61% 57% 53% 54% Duinrand (n=174) BiebPanel (n=10.249) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 15

16 1.2 Belang aspecten "Hoe belangrijk vindt u deze aspecten in uw bibliotheek?" Grafiek geeft percentage (zeer) belangrijk weer (top 2 box). Vindbaarheid van materialen 97% 96% Openingstijden 92% 96% Collectie romans / leesboeken 93% 95% Beschikbaarheid van materialen 95% 95% Personeel 95% 94% De prijs-kwaliteitverhouding (waar voor je geld) 89% 91% Inrichting en sfeer 83% 83% Collectie informatieve materialen 82% 82% Website 74% 77% Communicatie vanuit bibliotheek 76% 77% Kunnen opdoen van inspiratie 6 68% Collectie tijdschriften en kranten 58% 58% Uitstraling van gebouw De digitale nieuwsbrief van de bibliotheek Activiteiten die bibliotheek organiseert 36% 33% 53% 56% 52% 47% Duinrand (n=174) BiebPanel (n=10.249) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 16

17 1.3 Prioriteitenmatrix (1) Op de volgende pagina vindt u een prioriteitenmatrix die een overzicht geeft van de waardering voor aspecten en het belang van deze aspecten. De waardering is berekend op basis van de antwoordcategorieën: Zeer ontevreden = 1; Ontevreden = 2; Ontevreden noch tevreden = 3; Tevreden = 4 en Zeer tevreden = 5. Het belang is berekend op basis van de antwoordcategorieën: Zeer onbelangrijk = 1; Onbelangrijk = 2; Onbelangrijk noch belangrijk = 3; Belangrijk = 4 en Zeer belangrijk = 5. Voor zowel de waardering als het belang is een gemiddelde score berekend van alle aspecten. De assen in de prioriteitenmatrix kruisen elkaar bij de gemiddelde score van alle aspecten en het gemiddelde belang van alle aspecten. De aspecten die in het kwadrant rechtsboven staan worden hoog gewaardeerd en vindt men (zeer) belangrijk. Deze aspecten moet de bibliotheek benutten. Aspecten die in het kwadrant rechtsonder staan worden relatief laag gewaardeerd, maar vindt men wel (zeer) belangrijk. Deze aspecten kunnen gezien worden als verbeterpunten. In het kwadrant linksboven staan de aspecten die positief gewaardeerd worden, maar relatief onbelangrijk zijn. Deze aspecten moet de bibliotheek vasthouden. Het kwadrant linksonder bevat aspecten die men relatief laag waardeert, maar relatief onbelangrijk zijn. Deze aspecten verdienen aandacht. BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 17

18 1.3 Prioriteitenmatrix (2) Bibliotheek Duinrand (n=174) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 18

19 1.3 Prioriteitenmatrix (3) BiebPanel (n=10.249) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 19

20 1.4 Mate van aanbeveling: NPS (1) Op de volgende pagina vindt u de resultaten van de Net Promotor Score. De NPS methode gaat uit van het stellen van één centrale vraag aan klanten: Hoe waarschijnlijk is het (op een 11 puntschaal van 0 tot 10) dat u de bibliotheek zou aanbevelen aan een vriend of collega? De NPS methode onderscheidt drie verschillende groepen respondenten: Promotors (9-10), Passief Tevredenen (passives) (7-8) en Criticasters (detractors) (0-6). Het percentage Promotors wordt vervolgens verminderd met het percentage Detractors. Het resultaat is de Net Promotor Score (NPS), een percentage dat de klantenloyaliteit van een onderneming definieert en sterk correleert met de autonome groei van een bedrijf. Volgens de bedenkers van de NPS is een positieve NPS score goed te noemen. Een organisatie die uitstekend scoort, zoals ebay, Dell en Amazon heeft een NPS van 5 of hoger. Over het algemeen behalen bedrijven een NPS van circa 5%-1. NPS is een sterk instrument om met één cijfer te laten zien hoe de bibliotheek presteert en wat het potentieel aan klantloyaliteit is. We zien in dit BiebPanelonderzoek dat de NPS van bibliotheken duidelijk hoger ligt dan in het bedrijfsleven, namelijk gemiddeld op 27%. Bibliotheekleden zijn dus relatief loyaal. BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 20

21 1.4 Mate van aanbeveling: NPS (2) "Op basis van uw ervaringen met de bibliotheek, hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is het dan dat u uw bibliotheek aanbeveelt bij vrienden, familie of collega's? (exclusief weet niet/geen mening) Zie voor toelichting de bijlage open antwoorden % 36% % 55% % 9% Duinrand (n=171) BiebPanel (n=10.176) Detractor Passive Promotor NPS score: 26% 27% BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 21

22 2. Openingstijden BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 22

23 2.1 Dagen van bibliotheekbezoek "Bezoekt u de bibliotheek meestal op een vaste dag?" Ja, op maandag 5% 5% Ja, op dinsdag 3% 4% Ja, op woensdag 1 8% Ja, op donderdag 4% Ja, op vrijdag 14% 11% Ja, op zaterdag 1 12% Ja, op zondag 1% Nee 73% 71% Duinrand (n=174) BiebPanel (n=10.249) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 23

24 2.2 Gewenste openingsmomenten "Op welke dagdelen zou de bibliotheek in elk geval open moeten zijn als u de openingstijden kon bepalen?" Maximaal drie dagdelen in te vullen. Maandag ochtend middag avond Dinsdag ochtend middag avond Woensdag ochtend middag avond Donderdag ochtend middag avond Vrijdag ochtend middag avond Zaterdag ochtend middag avond Zondag ochtend middag avond Weet niet / geen antwoord 2% 2% 2% 1% 1% 2% 5% 6% 5% 6% 3% 7% 7% 9% 16% 1 14% 12% 13% 9% 11% 5% 5% 11% 12% 1 16% 6% 8% 7% 13% 18% 24% 34% 25% 36% 26% 26% 31% 36% 36% 46% Duinrand (n=174) BiebPanel (n=10.249) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 24

25 3. Veiligheid BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 25

26 In donker naar bibliotheek geen probleem Veilig in de bibliotheek 3.1 Veiligheidsgevoel "In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraken?" 1. Ik voel me veilig wanneer ik in de bibliotheek ben 2. Ik vind het geen probleem om in het donker naar de bibliotheek te gaan (gezien de ligging van de bibliotheek) Duinrand (n = 174) 44% 52% 4% BiebPanel (n = ) 38% 54% 5% 1% 1% Duinrand (n = 174) 28% 51% 12% 6% 2% 1% BiebPanel (n = ) 24% 53% 11% 8% 2% 2% Helemaal mee eens Mee eens Noch mee eens/noch mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 26

27 4. Beoordeling gemaksdiensten BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 27

28 4.1 Bekendheid gemaksdiensten "Welke van de volgende diensten biedt uw bibliotheek volgens u aan?" Gratis verlengen van boeken 84% 86% Zelfservice 27% 84% Uitlenen dvd s 79% 81% Uitlenen muziek cd s 7 73% Betaalautomaten 22% 72% Gratis reserveren van boeken van uw bibliotheek 37% 6 Een melding ontvangen wanneer de materialen moeten worden 16% 49% Uitlenen ebooks 29% 4 WIFI in de bibliotheek 14% 33% Betalen van leengelden/ abonnementen via Ideal 9% 29% Voordeel met je BiebPas 33% 28% Uitlenen ereaders 16% 27% Uitlenen spellen 19% 39% Partnerpas 21% 16% Persoonlijke leestips 16% 25% Gezinspas 16% 16% Online kaartverkoop activiteiten 3% 9% Mobiele versie van de website 6% 7% Duinrand (n=174) Mobiele app 3% 5% Geen van bovenstaande 1% BiebPanel (n=10.249) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 28

29 4.2 Gebruik gemaksdiensten "Van welke van deze diensten maakt u wel eens gebruik?" (indien dienst bekend) Gratis verlengen van boeken Zelfservice Betaalautomaten Gratis reserveren van boeken van uw bibliotheek Uitlenen dvd s Een melding ontvangen wanneer de materialen moeten worden Uitlenen muziek cd s Betalen van leengelden/ abonnementen via Ideal WIFI in de bibliotheek Voordeel met je BiebPas Partnerpas Persoonlijke leestips Uitlenen ebooks Gezinspas Uitlenen ereaders Uitlenen spellen Online kaartverkoop activiteiten Mobiele versie van de website Mobiele app Geen van bovenstaande Kent geen gemaksdiensten 12% 1 3% 14% 1% 6% 5% 6% 3% 5% 5% 9% 5% 3% 3% 3% 2% 7% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1 1% 18% 24% 28% 32% 38% 4 39% 49% 57% 76% 8 79% Duinrand (n=174) BiebPanel (n=10.249) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 29

30 Uitlenen dvd s Gratis reserveren van boeken van uw bibliotheek Betaalautomaten Zelfservice Gratis verlengen van boeken 4.3 Beoordeling van gemaksdiensten (1) "Hoe tevreden of ontevreden bent u over de diensten waarvan u wel eens gebruik maakt?" Duinrand (n = 133) 62% 36% 1% BiebPanel (n = 8.156) 69% 29% 1% Duinrand (n = 41) 39% 54% 7% BiebPanel (n = 8.097) 5 42% 5% 2% 1% Duinrand (n = 21) 38% 43% 14% 5% BiebPanel (n = 5.857) 32% 53% 1 3% 1% Duinrand (n = 55) 53% 45% 2% BiebPanel (n = 5.032) 69% 28% 2% Duinrand (n = 66) 27% 67% 6% BiebPanel (n = 4.084) 29% 56% 1 3% 1% Zeer tevreden Tevreden Tevreden noch ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 30

31 WIFI in de bibliotheek Betalen van leengelden/ abonnementen via Ideal Uitlenen muziek cd s Een melding ontvangen wanneer de materialen moeten worden ingeleverd 4.3 Beoordeling van gemaksdiensten (2) "Hoe tevreden of ontevreden bent u over de diensten waarvan u wel eens gebruik maakt?" Duinrand (n = 17) 35% 65% BiebPanel (n = 3.999) 71% 26% 2% 1% Duinrand (n = 31) 26% 61% 1 3% BiebPanel (n = 2.826) 28% 57% 1 3% 1% Duinrand (n = 6) 67% 17% 17% BiebPanel (n = 1.451) 41% 51% 5% 1% 2% Duinrand (n = 1) 10 BiebPanel (n = 605) 32% 52% 11% 2% 1% 2% Zeer tevreden Tevreden Tevreden noch ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / geen mening BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 31

32 5. Gebruik bibliotheekpassen BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 32

33 5.1 Aantal bibliotheekpassen per huishouden "Hoeveel bibliotheekpassen (lidmaatschapspas) zijn er in uw gezin aanwezig?" Één 64% 65% Twee 18% 18% Drie 1 12% Vier 5% 4% Vijf 2% 1% Zes of meer Weet ik niet Geen bibliotheekpassen Duinrand (n=174) BiebPanel (n=10.249) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 33

34 5.2 Gebruik bibliotheekpassen binnen huishouden (1) "Wordt er binnen uw gezin door gezinsleden zonder pas wel eens gebruik gemaakt van de pas van een ander gezinslid?" Deze vraag is alleen gesteld aan gezinnen en/of meerpersoons huishoudens Duinrand (n=174) 2% 19% BiebPanel (n=10.249) 3% 19% 4 Nee, alle gezinsleden hebben een eigen pas Nee, gezinsleden die geen pas hebben maken geen gebruik van de bibliotheek Ja, dit komt voor 38% Weet niet/ geen antwoord 39% 4 BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 34

35 5.2 Gebruik bibliotheekpassen binnen huishouden (2) "Wie maakt er binnen uw gezin gebruik van wiens pas?" Panelleden die gebruik maken van elkaars pas binnen het huishouden Een volwassene die geen lid is, maakt gebruik van de pas van een andere volwassene in het gezin 86% 9 Een kind dat geen lid is, maakt gebruik van de pas van een volwassene 11% 13% Een kind dat geen lid is, maakt gebruik van de pas van een kind dat wel lid is 6% Een volwassene die geen lid is, maakt gebruik van de pas van een kind in het gezin 2% Duinrand (n=63) BiebPanel (n=3.289) BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 35

36 5.2 Gebruik bibliotheekpassen binnen huishouden (3) "Wat zou de bibliotheek kunnen doen om ervoor te zorgen dat alle gezinsleden die materialen lenen, ook een pas aanschaffen?" Panelleden die gebruik maken van elkaars pas binnen het huishouden Duinrand (n=56) BiebPanel (n=2.468) 25% 31% Er is niets wat de bibliotheek kan doen. Het zal altijd wel blijven gebeuren 69% De bibliotheek kan zeker iets doen, namelijk. 75% BiebPanel meting Bibliotheek Duinrand 36

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Learnings onderzoek overall tevredenheid

Learnings onderzoek overall tevredenheid voor bibliotheken Learnings onderzoek overall tevredenheid Learnings onderzoek overall tevredenheid Ingrid Balijon 1 Onderwerpen NPS Wat maakt dat de NPS hoog is? Profiel promotors en detractors Gemaksdiensten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T 2 Inhoud

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Velsen 2 Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek De nieuwe bibliotheek BiebPanel

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Hierbij sturen we u de resultaten van Hyundai Halve Marathon 2014. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie Ontmoetingsen verblijffunctie Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de ontmoetings- en verblijffunctie van de Bibliotheek, uitgevoerd in maart

Nadere informatie