Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over"

Transcriptie

1 voor bibliotheken

2 Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T

3 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen en overwegingen 6 Verantwoording 9 1. Enkele mogelijke dilemma s Aanbod en actualiteit titels Openingstijden Abonnement en leengeld Vestiging en aanbod Gedrag bij het eventueel sluiten van vestigingen Bereidheid om andere vestiging te bezoeken Animo voor afhaalpunt en bezorgdienst Reizen naar de bibliotheek Vervoermiddel Huidige reistijd en maximale reistijd Tarieven en abonnement Prijs van het BASIS jaarabonnement Vrijwillige bijdrage 27 2

4 Beschrijving onderzoeksresultaten (1) Steekproefopbouw (pagina 10 en 11) De respons op dit onderzoek ligt voor Regiobibliotheek Z-O-U-T op 72% en is dus goed te noemen. De respons is iets hoger dan in het totale t Panel (66%). Dit is echter pas de derde d keer dat het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T Tdeelneemt aan een BiebPanel-onderzoek. De ervaring leert dat de respons na verloop van tijd wat lager wordt. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek ligt voor Regiobibliotheek Z-O-U-T op 53 jaar en is daarmee ongeveer even hoog als in het totale Panel. Eén op de vijf deelnemers is man; in het totale Panel geldt dit voor één op de vier deelnemers. Enkele mogelijke dilemma s (pagina 13 tot en met 16) Aan respondenten is een aantal mogelijke keuzes voorgelegd waar de bibliotheek in de toekomst voor zou kunnen komen te staan. Wanneer panelleden kunnen kiezen, geeft 46% de voorkeur aan een groot, divers aanbod met iets minder exemplaren per titel. 44% zegt de voorkeur te geven aan een kleiner aanbod met hierin veel actuele titels. Beide opties worden dus vrijwel even aantrekkelijk gevonden. In het totale Panel kiest een net iets hoger percentage (52%) voor een groot, divers aanbod en zou 39% liever een klein, actueel aanbod zien. Panelleden geven meestal (namelijk in driekwart van de gevallen) de voorkeur aan ruimere openingstijden boven het altijd aanwezig zijn van personeel in de bibliotheek. Ook in het totale Panel is dit het geval. Bij de keuze tussen een hogere abonnementsprijs zonder leengeld of een lagere abonnementsprijs met leengeld, gaat de voorkeur het meest uit naar de optie zonder apart leengeld (pretparkmodel): bijna drie kwart prefereert dit, terwijl een vijfde de voorkeur geeft aan het kermismodel. Het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T oordeelt vrijwel hetzelfde als het totale Panel. Wanneer men kan kiezen tussen een kleinere vestiging dichtbij huis of een grotere vestiging waarvoor men verder moet reizen, geeft een ruime meerderheid (82%) de voorkeur aan de kleinere vestiging dichtbij. 13% bezoekt liever een grotere vestiging en is bereid hiervoor een stuk verder te reizen. Ook in het totale Panel gaat de voorkeur het vaakst uit naar een kleine vestiging dichtbij huis; het percentage dat hiervoor kiest (52%) is echter wel een stuk lager dan in het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T. Gedrag bij eventueel sluiten van vestigingen (pagina 18 en 19) Stel dat de vestiging die men momenteel meestal bezoekt, zou gaan sluiten, dan zou een derde van de deelnemers van Regiobibliotheek Z-O-U-T het abonnement opzeggen. 56% van de panelleden zou een andere vestiging bezoeken. De meerderheid van hen zou dan wel minder vaak naar de bibliotheek gaan dan nu het geval is. Het percentage panelleden dat het abonnement zou opzeggen ligt bij Regiobibliotheek Z-O-U-T wat hoger dan in het totale Panel (33% versus 25%). Wanneer men heeft aangegeven bij de sluiting van de eigen vestiging het abonnement te gaan opzeggen, is gevraagd wat men dan zou doen wanneer er wel een afhaalpunt in de wijk of een bezorgservice zou worden geboden. 43% van deze groep panelleden zou dan alsnog het abonnement opzeggen. 47% zou gebruik maken van het afhaalpunt en slechts 3% zou de materialen in dat geval thuis laten bezorgen. Bij het totale Panel zien we vrijwel dezelfde percentages. 3

5 Beschrijving onderzoeksresultaten (2) Reizen naar de bibliotheek (pagina 21 en 22) 61% van de leden van het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T reist meestal met de fiets naar de bibliotheek. Voor een vijfde van de panelleden is de auto het meestgebruikte vervoermiddel bij een bezoek aan de bibliotheek en 17% loopt meestal naar de vestiging. Er zijn op dit gebied geen verschillen tussen het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T en het totale Panel. Panelleden die momenteel met de fiets naar de bibliotheek gaan, doen hierover gemiddeld zo n 7 minuten. Zij zouden bereid zijn om deze tijd te verdubbelen en dus 14 minuten te reizen. Panelleden die lopen naar de bibliotheek, doen dit gemiddeld in 7,5 minuten. Ook zij zouden bereid zijn langer te reizen, namelijk maximaal 12,7 minuten. De reistijd naar de bibliotheek onder de panelleden die met de auto gaan, bedraagt gemiddeld bijna 9 minuten. Zij zouden dit eventueel wel willen uitbreiden naar ongeveer 14 minuten. We zien dat zowel de huidige als de maximale reistijd die men bereid is af te leggen, iets lager liggen dan het landelijke gemiddelde. Erg groot zijn de verschillen echter niet. Tarieven en abonnement (pagina 24 tot en met 28) Uit de prijsmeter blijkt dat de optimale prijs voor een BASIS jaarabonnement van Regiobibliotheek Z-O-U-T ligt op ca. 34 Euro: evenveel leden vinden het BASIS jaarabonnement bij deze prijs te duur als te goedkoop. Het punt dat gezien kan worden als de bovengrens van de prijsvork ligt rond de 40 Euro. De prijs van het huidige standaardabonnement voor volwassenen dat Regiobibliotheek Z-O-U-T aanbiedt, is 45,50 per jaar. Afgaande op de prijsmeter, lijkt dit tarief aan de hoge kant. Voor mensen die dit tarief te hoog vinden, is er echter nog de mogelijkheid te kiezen voor een klein abonnement à 25,50 Euro. Het panel van Regiobibliotheek Z-O-U-T en het totale Panel oordelen grotendeels hetzelfde over de prijs van het BASIS jaarabonnement. Wanneer panelleden zou worden gevraagd één keer per jaar een extra vrijwillige bijdrage te leveren, zou 37% hiertoe (zeker of waarschijnlijk) bereid zijn. 28% zou dit (zeker of waarschijnlijk) niet doen. De overige panelleden weten het nog niet. De bereidheid om een extra bijdrage te geven aan de bibliotheek ligt bij Regiobibliotheek Z-O-U-T iets hoger dan in het totale Panel. Panelleden die bereid zouden zijn een vrijwillige bijdrage te geven, zouden gemiddeld 23 Euro geven. Dit is iets hoger dan in het totale Panel (20,5 Euro). In de vraagstelling wordt gesproken over een BASIS jaarabonnement. De bibliotheek kan zelf een andere term hanteren. 4

6 Aanbevelingen en overwegingen

7 Aanbevelingen en overwegingen (1) De respons op het onderzoek onder panelleden van Regiobibliotheek Z-O-U-T is momenteel goed. De ervaring leert dat de respons per onderzoek afneemt. Dit kan voorkomen worden door de resultaten van de onderzoeken terug te koppelen, zowel via de mail aan de deelnemers als bijvoorbeeld door het plaatsen van een bericht in de nieuwsbrief of op de website. In week 26 kunnen de uitkomsten d.m.v. een samenvatting van de resultaten aan de panelleden gecommuniceerd worden. Zet hiervoor uiterlijk op vrijdag 22 juni de landingspagina klaar. Hoewel uit eerdere onderzoeken naar voren komt dat de actualiteit van het aanbod een aandachtspunt is, blijkt hier dat bijna de helft van de panelleden, als men zou moeten kiezen, liever een breed aanbod met veel verschillende titels zou zien dan een smaller aanbod met veel actuele en veelgevraagde titels. Naast de beschikbaarheid van actuele titels is de beschikbaarheid van de oudere titels dus ook van belang. Dat hoeft niet altijd fysiek in de bibliotheek te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld door reservering worden bereikt. Maak bibliotheekleden in dat geval goed duidelijk dat niet aanwezige materialen (gratis) gereserveerd kunnen worden en dat hierbij ook uit collecties van andere bibliotheken geput kan worden. Het zou interessant zijn nader te (laten) onderzoeken welke groep panelleden de voorkeur geeft aan een breed assortiment en welke groep aan een smaller aanbod met meer actuele titels. Dit kan richting geven aan de manier van communiceren aan de doelgroep. Het verruimen van de openingstijden met momenten waarop geen personeel aanwezig is, lijkt een acceptabele manier om het hoofd te bieden aan bezuinigingen en tegelijkertijd niet te hoeven inboeten op de openingsuren. Mocht dit dilemma zich daadwerkelijk voordoen, dan is het goed om te leren van bibliotheken die hier al ervaring mee opdoen, zoals bijvoorbeeld Haarlem, Het Groene Hart, Leusden, Assen, Sneek en Franeker. Wat betreft de tarieven, prefereren de meeste deelnemers het pretparkmodel (één totaalabonnement tegen een relatief hoge prijs) boven het kermismodel (een relatief lage prijs voor het abonnement en daarnaast leengeld voor materialen). Regiobibliotheek Z-O-U-T biedt momenteel beide abonnementsvormen aan. Deze keuzemogelijkheid zal gewaardeerd worden door de leners. Hoewel men wel bereid is iets langer naar de bibliotheek te reizen dan men momenteel doet, geeft maar liefst 82% van de panelleden de voorkeur aan een kleinere vestiging dichtbij huis boven een grotere vestiging waarvoor men verder moet reizen. Houd hier rekening mee bij het vestigingsbeleid. 6

8 Aanbevelingen en overwegingen (2) Een derde van de panelleden geeft aan dat zij bij een sluiting van het eigen filiaal hun abonnement gaan opzeggen. De helft van deze mensen zou echter alsnog lid blijven als zij toch boeken konden lenen zonder daarvoor naar een ander filiaal te hoeven gaan. Het blijkt dat zij een afhaalpunt in de buurt een aantrekkelijker alternatief vinden dan een thuisbezorgservice tegen betaling. Wanneer sluiting van een vestiging zich daadwerkelijk zou voordoen, is het zinvol te leren van de ervaringen die andere bibliotheken reeds hebben opgedaan met afhaalpunten of een ander alternatief, zoals bijvoorbeeld de plug-in bibliotheek in Rotterdam en Gouda. Uit de prijsmeter blijkt dat de prijs van het huidige standaardabonnement tamelijk hoog wordt gevonden. Het tarief ligt boven het prijsniveau dat als bovengrens kan worden beschouwd. In de grafiek op pag. 25 is af te lezen welk percentage leners zegt te zullen afhaken bij een bepaalde abonnementsprijs. Als de prijs van het BASIS jaarabonnement, waarover in de vraag wordt gesproken, bijvoorbeeld 50 Euro zou zijn, dan zou ca. 35% van de panelleden niet meer bereid zijn deze prijs te betalen. Deze informatie kan de bibliotheek helpen een afweging g te maken omtrent een eventuele tariefsverhoging. Als een klant het standaardabonnement te duur vindt, wil dit overigens niet zeggen dat hij geen lid kan worden/blijven bij Regiobibliotheek Z-O-U-T, aangezien men ook kan kiezen voor een klein abonnement. Mocht de bibliotheek besluiten het abonnementsgeld te verhogen, dan is communicatie van groot belang. Benadruk vooral wat de klant allemaal krijgt voor dit bedrag. Ook het verhogen van het tarief in combinatie met het vergroten van de mogelijkheden van het abonnement (men mag bijvoorbeeld wel langer lenen of meer materialen lenen) is een goede manier om de tariefsverhoging te communiceren. Meer dan één op de drie deelnemers zou bereid zijn een vrijwillige bijdrage te leveren aan de bibliotheek, met een gemiddelde van 23 Euro per persoon per jaar. Uit eerdere onderzoeken weten we ook dat het steunen van de bibliotheek een belangrijke reden is om lid te worden. Geef bibliotheekleden dan ook de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te doen, zeker in het licht van de bezuinigingen. Gebruik de uitkomsten van dit onderzoek eventueel in onderhandelingen met de subsidiegever in het licht van de bezuinigingen. Bekijk online op het BiebPanel Dashboard hoe de scores van uw bibliotheek zich verhouden tot de scores van andere deelnemende bibliotheken. 7

9 Verantwoording

10 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 het BiebPanel opgericht. Bibliotheekleden kunnen deelnemer worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Onderzoek heeft plaatsgevonden van 6 maart t/m 21 maart Dit onderzoek gaat over moeilijke keuzes die bibliotheken soms moeten maken met als onderwerpen: Enkele mogelijke dilemma s Gedrag bij het eventueel sluiten van vestigingen Reizen naar de bibliotheek Tarieven en abonnement Vergelijking met totale Panel In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de cijfers van het totale Panel vermeld. Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 9

11 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen Vestiging Aantal Percentage Driebergen % Wijk bij Duurstede 93 19% Rhenen 76 16% Doorn 61 13% Maarn 41 8% Leersum 36 7% Amerongen 27 6% Renswoude 19 4% Elst 11 2% Cothen 4 1% Langbroek 2 0% Totaal % 10

12 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Leeftijd Z-O-U-T BiebPanel jaar 4% 3% jaar 2% 3% jaar 4% 5% jaar 8% 8% jaar 12% 12% jaar 15% 13% jaar 15% 13% jaar 9% 13% jaar 11% 13% 66 jaar en ouder 20% 17% Onbekend 0% 0% Gemiddelde leeftijd 52,9 52,1 Geslacht ZOUT Z-O-U-T BiebPanel Man 19% 24% Vrouw 81% 76% 11

13 1. Enkele mogelijke dilemma s

14 1.1 Aanbod en actualiteit titels "Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende twee alternatieven met betrekking tot het aanbod aan materialen bij de bibliotheek. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" a. Een klein aanbod aan materialen, maar wel veel actuele en veelgevraagde titels. Oudere of minder populaire titels zijn niet altijd aanwezig en moeten worden opgevraagd bij andere bibliotheken b. Een groot aanbod aan materialen met veel verschillende titels, maar minder exemplaren per titel. Actuele titels zijn hierdoor niet altijd aanwezig Z-O-U-T (n=485) BiebPanel (n=13.589) 7% 3% 6% 3% 44% Klein aanbod, veel actuele titels 39% Groot aanbod, minder actuele titels Maakt me niet uit 46% Weet ik niet 52% 13

15 1.2 Openingstijden "Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende twee alternatieven met betrekking tot de openingstijden van de bibliotheek. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" a. Ruimere openingstijden dan nu, maar niet altijd een medewerker aanwezig om u te helpen b. Beperktere openingstijden dan nu, maar wel altijd een medewerker aanwezig om u te helpen Z-O-U-T (n=485) BiebPanel (n=13.589) 8% 1% 6% 1% 18% Ruimere openingstijden, niet altijd een medewerker aanwezig 19% Beperktere openingstijden,wel altijd een medewerker aanwezig Maakt me niet uit 73% Weet ik niet 74% 14

16 1.3 Abonnement en leengeld "Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende twee alternatieven met betrekking tot de abonnementsprijs en het leengeld van de bibliotheek. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" a. Een hogere abonnementsprijs, maar geen leengeld per geleende titel b. Een lagere abonnementsprijs, maar wel leengeld per geleende titel Z-O-U-T (n=485) BiebPanel (n=13.589) 3% 4% 4% 4% 20% Hogere abonnementsprijs, geen leengeld geleende titels 22% Lagere abonnementsprijs, wel leengeld voor geleende titels Maakt me niet uit 73% Weet ik niet 70% 15

17 1.4 Vestiging en aanbod "Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende twee alternatieven met betrekking tot de grootte en het aanbod van de bibliotheekvestiging. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" a. Een kleine vestiging met een beperkt aanbod aan materialen en faciliteiten dichtbij huis b. Een grote vestiging met een uitgebreid aanbod aan materialen en faciliteiten, waarvoor u wel een stuk verder moet reizen Z-O-U-T (n=485) BiebPanel (n=13.589) 2% 3% 3% 3% 13% Kleine vestiging met beperkt aanbod, dichtbij huis Grote vestiging met uitgebreid aanbod, verder weg 42% 52% Maakt me niet uit Weet ik niet 82% 16

18 2. Gedrag bij het eventueel sluiten van vestigingen

19 2.1 Bereidheid om andere vestiging te bezoeken "Stel dat uw vestiging onverhoopt zou moeten sluiten, wat zou u dan doen?" Z-O-U-T (n=485) BiebPanel (n=13.589) 5% 6% Abonnement opzeggen 5% 6% 25% 33% Andere vestiging bezoeken, even vaak als nu Andere vestiging bezoeken, maar minder vaak dan nu Anders, namelijk... 48% 8% Weet ik niet 45% 19% 18

20 2.2 Animo voor afhaalpunt en bezorgservice "Stel dat uw bibliotheek de vestiging die u het vaakst bezoekt zou sluiten, maar wel een afhaalpunt in de wijk zou instellen en een bezorgservice tegen geringe betaling zou aanbieden, wat zou u dan doen?" Let op! Alleen leden die abonnement zouden opzeggen als hun vestiging sluit Z-O-U-T (n=158) BiebPanel (n=3.411) 7% Materialen bestellen, ophalen en terubrengen bij afhaalpunt 5% 47% Materialen bestellen en thuis laten bezorgen 46% 43% Abonnement opzeggen 45% Weet ik niet 3% 4% 19

21 3. Reizen naar de bibliotheek

22 3.1 Vervoermiddel "Op welke manier reist u meestal naar de bibliotheek?" met de fiets 61% 61% lopend 17% 17% met de auto 17% 20% met het openbaar vervoer 0% 3% anders, namelijk... 1% 1% Z-O-U-T (n=485) BiebPanel (n=13.583) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% voor bibliotheken 21

23 3.2 Huidige reistijd en maximale reistijd "Hoe lang doet u er ongeveer over om met dit vervoermiddel naar de bibliotheek te gaan? "Stel dat uw bibliotheek de vestiging die u het vaakst bezoekt zou sluiten. Hoeveel minuten zou u dan maximaal willen reizen om naar een andere vestiging van de bibliotheek te gaan?" Gemiddelde reistijd in minuten (exclusief "Weet ik niet") Z-O-U-T Huidige reistijd Maximale reistijd n gemiddeld n gemiddeld met de fiets 296 7, ,1 lopend 83 7, ,7 met de auto 98 8, ,9 met het openbaar vervoer anders 6 13,3 5 18,0 BiebPanel Huidige reistijd Maximale reistijd n gemiddeld n gemiddeld met de fiets , ,2 lopend , ,5 met de auto , ,2 met het openbaar vervoer , ,7 anders , ,0 22

24 4. Tarieven en abonnement

25 4.1 Prijs van het BASIS jaarabonnement (1) Via een prijsmeter-analyse hebben we in kaart gebracht wat een acceptabele prijs is voor het BASIS jaarabonnement. De methode richt zich vooral op de beleving van de prijs door leden op verschillende prijsniveaus. Aan de hand van de analyse kan vastgesteld worden wat een optimale prijs is voor het BASIS jaarabonnement en vanaf welke prijs de leden het BASIS jaarabonnement te goedkoop of te duur vinden. De prijsmeter bestaat uit vier vragen over de prijs van een product/dienst: Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te goedkoop vinden om nog vertrouwen te hebben in de kwaliteit van wat u ervoor terugkrijgt? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement goedkoop vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement duur vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te duur vinden en bent u niet meer bereid deze prijs te betalen? De grafieken die gebaseerd zijn op de prijsmeter-methode laten vier lijnen zien (zie grafieken op de volgende pagina s): Te goedkoop: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als te goedkoop kwalificeert. Goedkoop: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als goedkoop kwalificeert. Duur: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als duur kwalificeert. Te duur: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage respondenten weer dat een bepaalde prijs als te duur kwalificeert. Op de snijpunten van deze lijnen bevinden zich belangrijke prijsniveaus: Marginaal goedkooptepunt (MGP): Het prijsniveau waarbij evenveel leden het BASIS jaarabonnement duur en te goedkoop vinden. De te goedkoop beleving gaat over in de goedkoop beleving. Het MGP kan beschouwd worden als de ondergrens van de accepteerbare prijsvork. Marginaal duurtepunt (MDP): De bovengrens van de prijsvork. Dit punt markeert het prijsniveau waarbij evenveel leden het product/de dienst goedkoop en te duur vinden. In dit punt gaat de duur beleving over in een te duur beleving. Optimale prijszetting (OPZ): Het prijsniveau waartegen globaal de laagste weerstand bestaat: evenveel leden vinden het BASIS jaarabonnement te duur en te goedkoop. Indifferentiepunt t (IDP): Dit punt kan men beschouwen als de normale prijs. Evenveel leden vinden het BASIS jaarabonnement bij deze prijs goedkoop en duur. 24

26 4.1 Prijs van het BASIS jaarabonnement (2) (Regiobibliotheek Z-O-U-T) "Stel dat de bibliotheek de prijs van het BASIS jaarabonnement zou gaan herzien." (exclusief "Meer dan 100 euro" en "Weet ik niet") Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te goedkoop vinden om nog vertrouwen te hebben in de kwaliteit van wat u ervoor terugkrijgt? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement goedkoop vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement duur vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te duur vinden en bent u niet meer bereid deze prijs te betalen? Z-O-U-T (n=346) 25

27 4.1 Prijs van het BASIS jaarabonnement (3) (BiebPanel totaal) "Stel dat de bibliotheek de prijs van het BASIS jaarabonnement zou gaan herzien." (exclusief "Meer dan 100 euro" en "Weet ik niet") Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te goedkoop vinden om nog vertrouwen te hebben in de kwaliteit van wat u ervoor terugkrijgt? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement goedkoop vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement duur vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te duur vinden en bent u niet meer bereid deze prijs te betalen? BiebPanel (n=9.859) 26

28 4.2 Vrijwillige bijdrage (1) "Als uw bibliotheek u zou vragen om één keer per jaar een extra vrijwillige bijdrage te leveren om de bibliotheek te steunen, in hoeverre zou u dat dan wel of niet doen?" Z-O-U-T (n=485) 10% 27% 23% 21% 7% 11% BiebPanel (n=13.583) 7% 25% 26% 21% 10% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien wel, misschien niet Waarschijnlijk niet Zeker niet Weet ik (nog) niet 27

29 4.2 Vrijwillige bijdrage (2) "Welk bedrag zou u dan ongeveer schenken?" Gemiddeld bedrag in euro s (exclusief "Weet ik niet") Z-O-U-T (n=148) 23,0 BiebPanel (n=3.315) 20,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 28

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek Een onderzoek onder klanten over de toekomst van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 RAADSINFORMATIEBRIEF Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 INLEIDING Echt Voor

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek Een onderzoek onder klanten over de toekomst van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Onderzoek Bibliotheek Velsen

Onderzoek Bibliotheek Velsen RAPPORTAGE Onderzoek Bibliotheek Velsen In opdracht van: Contactpersonen: GEMEENTE VELSEN & BIBLIOTHEEK VELSEN Edwin van t Hart & Martijn Mewe Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem

Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem Lisianthus, een mooie, vrolijke snijbloem Kwantitatief onderzoek onder Duitse, Franse, Britse en se snijbloemenkopers PT 2009 / 73 december 2009/ Frederieke Vermeer / Anne Marie Borgdorff Productschap

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel

Nadere informatie

Voordelen van de bieb

Voordelen van de bieb Voordelen van de bieb Een abonnement van de bieb biedt jou eindeloos lees-, kijk- en luisterplezier. Naast boeken leen je ook gratis muziek, films, luisterboeken, tijdschriften en bladmuziek. Een keuze

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

De toekomst van E-mail

De toekomst van E-mail De toekomst van E-mail Inhoudsopgave. Pagina E-mailloze vrijdag 2 Poll 3 Is e-mail een last? 4 Stel dat we e-mail afschaffen 5 Hoe vaak checkt men de mail? 6 Is afhandeling uit te besteden? 7 Opvallend

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum 2 Inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Afhakers van de Brabantse bibliotheek

Afhakers van de Brabantse bibliotheek Afhakers van de Brabantse bibliotheek De achterliggende oorzaken en redenen Brabantbrede rapportage Afhakers van de Brabantse bibliotheek: de achterliggende oorzaken en redenen 2 Colofon In opdracht van:

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Utrecht, mei 2012 R.D. Rimmelzwaan, MSc M.M. Hootsen, MSc Samenvatting

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Velsen 2 Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie