Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over"

Transcriptie

1 voor bibliotheken

2 Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek

3 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen en overwegingen 6 Verantwoording 9 1. Enkele mogelijke dilemma s Aanbod en actualiteit titels Openingstijden Abonnement en leengeld Vestiging en aanbod Gedrag bij het eventueel sluiten van vestigingen Bereidheid om andere vestiging te bezoeken Animo voor afhaalpunt en bezorgdienst Reizen naar de bibliotheek Vervoermiddel Huidige reistijd en maximale reistijd Tarieven en abonnement Prijs van het BASIS jaarabonnement Vrijwillige bijdrage 27 2

4 Beschrijving onderzoeksresultaten (1) Steekproefopbouw (pagina 10 en 11) De respons op dit onderzoek ligt voor de nieuwe bibliotheek op 59%. Dat wil zeggen dat de respons wat lager is dan in het totale Panel (66%). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek ligt voor de nieuwe bibliotheek op 51 jaar en is daarmee ongeveer even hoog als in het totale Panel. 30% van de deelnemers is man; in het totale Panel geldt dit voor 24% van de deelnemers. Enkele mogelijke dilemma s (pagina 13 tot en met 16) Aan respondenten is een aantal mogelijke keuzes voorgelegd waar de bibliotheek in de toekomst voor zou kunnen komen te staan. Wanneer panelleden kunnen kiezen, geeft 55% de voorkeur aan een groot, divers aanbod met iets minder exemplaren per titel, tegenover 34% die de voorkeur zou geven aan een kleiner aanbod met hierin veel actuele titels. Een grotere hoeveelheid aan verschillende titels wordt dus iets geprefereerd boven de aanwezigheid van relatief veel actuele titels. Het panel van de nieuwe bibliotheek oordeelt over dit dilemma ongeveer hetzelfde als het totale Panel. Panelleden geven meestal de voorkeur aan ruimere openingstijden boven het altijd aanwezig zijn van personeel in de bibliotheek. Ook in het totale Panel is dit het geval. Bij de keuze tussen een hogere abonnementsprijs zonder leengeld of een lagere abonnementsprijs met leengeld, gaat de voorkeur het meest uit naar de optie zonder apart leengeld (pretparkmodel): 71% prefereert dit, terwijl 20% de voorkeur geeft aan het kermismodel. Het beeld in de nieuwe bibliotheek is vrijwel identiek aan het beeld in het totale Panel. Wanneer men kan kiezen tussen een kleinere vestiging dichtbij huis of een grotere vestiging waarvoor men verder moet reizen, geeft 61% de voorkeur aan een grote vestiging met een uitgebreid aanbod. 35% bezoekt liever een kleinere vestiging dichtbij huis. In het totale Panel gaat de voorkeur vaker uit naar een kleine vestiging; daar kiest 52% voor deze optie. Gedrag bij eventueel sluiten van vestigingen (pagina 18 en 19) Stel dat de vestiging die men momenteel meestal bezoekt, zou gaan sluiten, dan zou een kwart van de deelnemers van de nieuwe bibliotheek het abonnement opzeggen. 69% van de panelleden zou een andere vestiging bezoeken. De meerderheid van hen zou dan wel minder vaak naar de bibliotheek gaan dan nu het geval is. De bereidheid om een andere vestiging te bezoeken is in Almere ongeveer even hoog als elders. Wanneer men heeft aangegeven bij de sluiting van de eigen vestiging het abonnement te gaan opzeggen, is gevraagd wat men dan zou doen wanneer er wel een afhaalpunt in de wijk of een bezorgservice zou worden geboden. 41% van deze groep panelleden zou dan alsnog het abonnement opzeggen. Bijna de helft zou gebruik maken van het afhaalpunt en slechts 7% zou de materialen in dat geval thuis laten bezorgen. Bij het totale Panel zien we vrijwel dezelfde percentages. 3

5 Beschrijving onderzoeksresultaten (2) Reizen naar de bibliotheek (pagina 21 en 22) 56% van de panelleden van de nieuwe bibliotheek reist meestal met de fiets naar de bibliotheek. Voor een vijfde van de deelnemers is de auto het meestgebruikte vervoermiddel bij een bibliotheekbezoek, 12% gaat met het openbaar vervoer en 11% loopt meestal naar de vestiging. Vergeleken met de leden van het totale Panel, gaan de panelleden van de nieuwe bibliotheek vaker met het openbaar vervoer, en juist wat minder vaak met de fiets of lopend naar de bibliotheek. Panelleden die momenteel met de fiets naar de bibliotheek gaan, doen hierover gemiddeld 12,3 minuten. Zij zouden bereid zijn om 19 minuten te reizen. Panelleden die lopen naar de bibliotheek, doen dit gemiddeld in 9,7 minuten. Ook zij zouden bereid zijn langer te reizen, namelijk maximaal 17,5 minuten. De reistijd naar de bibliotheek onder de panelleden die met de auto gaan, bedraagt gemiddeld 12,7 minuten. Zij zouden dit eventueel wel willen uitbreiden naar 16,8 minuten. De mensen die met het openbaar vervoer komen, doen het langst over hun reis: gemiddeld 17 minuten. Deze groep zou maximaal 23,3 minuten willen reizen. Voor de panelleden in Almere duurt de reis naar de bibliotheek gemiddeld wat langer dan voor de leden van het totale Panel. Ook de maximale reistijd die zij bereid zijn te besteden, ligt boven het landelijke gemiddelde. Een uitzondering vormen de mensen die per openbaar vervoer reizen: in Almere kost het minder tijd dan in de rest van Nederland om de bibliotheek per openbaar vervoer te bereiken (17 versus 24,5 minuten). Tarieven en abonnement (pagina 24 tot en met 28) Uit de prijsmeter blijkt dat de optimale prijs voor een BASIS jaarabonnement van de nieuwe bibliotheek ligt op ongeveer 31 Euro: evenveel leden vinden het BASIS jaarabonnement bij deze prijs te duur als te goedkoop. Het punt dat beschouwd kan worden als de bovenkant van de prijsvork ligt rond de 37 Euro. Het basisabonnement voor leden van jaar dat de nieuwe bibliotheek momenteel aanbiedt, kost 48,50 Euro (of 46 Euro bij betaling via automatische incasso). Afgaande op de prijsmeter zou men dit tarief te hoog kunnen noemen. Voor mensen die dit abonnement te duur vinden, is er echter nog de mogelijkheid te kiezen voor een klein abonnement of een strippenkaart. Het panel van de nieuwe bibliotheek en het totale Panel oordelen grotendeels hetzelfde over de prijs van een BASIS jaarabonnement. Wanneer panelleden zou worden gevraagd één maal per jaar een extra vrijwillige bijdrage te leveren, zou 32% hiertoe (zeker of waarschijnlijk) j bereid zijn. 30% zou dit (zeker of waarschijnlijk) j niet doen. De overige panelleden weten het nog niet. De bereidheid om een extra bijdrage te geven aan de bibliotheek is in Almere even hoog als elders. Panelleden die bereid zouden zijn een vrijwillige bijdrage te geven, zouden gemiddeld 20,8 Euro geven. Het totale Panel noemt een vergelijkbaar bedrag (20,5 Euro). In de vraagstelling wordt gesproken over een BASIS jaarabonnement. De bibliotheek kan zelf een andere term hanteren. 4

6 Aanbevelingen en overwegingen

7 Aanbevelingen en overwegingen (1) De respons op het onderzoek onder panelleden van de nieuwe bibliotheek ligt op 59% en is daarmee wat lager dan in het totale Panel. De ervaring leert dat de respons per onderzoek afneemt. De bibliotheek kan proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door de resultaten van de onderzoeken terug te koppelen, zowel via de mail aan de deelnemers als bijvoorbeeld door het plaatsen van een bericht in de nieuwsbrief of op de website. In week 26 kunnen de uitkomsten d.m.v. een samenvatting van de resultaten aan de panelleden gecommuniceerd worden. Zet hiervoor uiterlijk op vrijdag 22 juni de landingspagina klaar. Hoewel uit eerdere onderzoeken naar voren komt dat de actualiteit van het aanbod een aandachtspunt is, blijkt hier dat 55% van de panelleden, als men zou moeten kiezen, liever een breed aanbod met veel verschillende titels zou zien dan een smaller aanbod met veel actuele en veelgevraagde titels. Naast de beschikbaarheid van actuele titels is de beschikbaarheid van de oudere titels dus ook van belang. Dat hoeft niet altijd fysiek in de bibliotheek te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld door reservering worden bereikt. Maak bibliotheekleden in dat geval goed duidelijk dat niet aanwezige materialen (gratis) gereserveerd kunnen worden en dat hierbij ook uit collecties van andere bibliotheken geput kan worden. Het zou interessant zijn nader te (laten) onderzoeken welke groep panelleden de voorkeur geeft aan een breed assortiment en welke groep aan een smaller aanbod met meer actuele titels. Dit kan richting geven aan de manier van communiceren aan de doelgroep. Het verruimen van de openingstijden met momenten waarop geen personeel aanwezig is, lijkt een acceptabele manier om het hoofd te bieden aan bezuinigingen en tegelijkertijd niet te hoeven inboeten op de openingsuren. Mocht dit dilemma zich daadwerkelijk voordoen, dan is het goed om te leren van bibliotheken die hier al ervaring mee opdoen, zoals bijvoorbeeld Haarlem, Het Groene Hart, Leusden, Assen, Sneek en Franeker. Wat betreft de tarieven, prefereren de meeste deelnemers het pretparkmodel (één totaalabonnement tegen een relatief hoge prijs) boven het kermismodel (een relatief lage prijs voor het abonnement en daarnaast leengeld voor materialen). De nieuwe bibliotheek biedt momenteel beide abonnementsvormen aan. Het basisabonnement is te beschouwen als een totaalabonnement, terwijl het kleine abonnement een voorbeeld is van het kermismodel.. Ook is er nog de keuze voor een strippenkaart en een pluskaart. Er zijn dus voldoende keuzemogelijkheden voor de klanten. De panelleden zijn bereid iets langer naar de bibliotheek te reizen dan zij momenteel doen. Ook zou 61% liever een grote vestiging bezoeken waarvoor men verder moet reizen, dan een kleine vestiging dichtbij huis. De groep die de voorkeur geeft aan een kleine vestiging dichtbij huis, is echter met 35% niet te verwaarlozen. Houd hier rekening mee bij het vestigingsbeleid. 6

8 Aanbevelingen en overwegingen (2) Een kwart van de panelleden geeft aan dat zij bij een sluiting van het eigen filiaal hun abonnement zullen opzeggen. Een deel van deze mensen zou echter alsnog lid blijven als zij toch boeken konden lenen zonder daarvoor naar een ander filiaal te hoeven gaan. Het blijkt dat zij een afhaalpunt in de buurt een aantrekkelijker alternatief vinden dan een thuisbezorgservice tegen betaling. Wanneer sluiting van een vestiging zich daadwerkelijk zou voordoen, is het zinvol te leren van de ervaringen die andere bibliotheken reeds hebben opgedaan met afhaalpunten of een ander alternatief, zoals bijvoorbeeld de plug-in bibliotheek in Rotterdam en Gouda. Uit de prijsmeter blijkt dat het huidige basisabonnement door veel panelleden (te) duur wordt gevonden. In de grafiek op pag. 25 is af te lezen welk percentage leners zegt te zullen afhaken bij een bepaalde abonnementsprijs. We zien dat ongeveer 35% aangeeft dat zij de huidige prijs (48,50 Euro) zo hoog vinden dat ze niet meer bereid zijn deze te betalen. Een groot deel van deze groep zal waarschijnlijk momenteel een goedkoper abonnement hebben (een klein abonnement of een strippenkaart), of van plan zijn hierop over te stappen. Maar de prijs van een klein abonnement (40 Euro) is nog altijd hoger dan het bedrag dat volgens de prijsmeter de bovengrens is voor een BASIS jaarabonnement (37 Euro). Het verdient dus aanbeveling de abonnementsprijs acceptabeler te maken voor de leners, bijvoorbeeld door ook een minimale variant of een strippenkaart aan te bieden. Onderzoek daarnaast of het mogelijk is de uitleenvoorwaarden aantrekkelijker te maken zonder de prijs te verhogen (bijvoorbeeld door toe te staan dat meer materialen tegelijk geleend worden of door de uitleentermijn te verruimen). Benadruk ook extra (bijvoorbeeld in de nieuwsbrief) wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft. Ca. één op de drie deelnemers zou bereid zijn een vrijwillige bijdrage te leveren aan de bibliotheek, met een gemiddelde van bijna 21 Euro per persoon per jaar. Uit eerdere onderzoeken weten we ook dat het steunen van de bibliotheek een belangrijke reden is om lid te worden. Geef bibliotheekleden dan ook de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te doen, zeker in het licht van de bezuinigingen. Gebruik de uitkomsten van dit onderzoek eventueel in onderhandelingen met de subsidiegever in het licht van de bezuinigingen. Bekijk online op het BiebPanel Dashboard hoe de scores van uw bibliotheek zich verhouden tot de scores van andere deelnemende bibliotheken. 7

9 Verantwoording

10 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 het BiebPanel opgericht. Bibliotheekleden kunnen deelnemer worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Onderzoek heeft plaatsgevonden van 6 maart t/m 21 maart Dit onderzoek gaat over moeilijke keuzes die bibliotheken soms moeten maken met als onderwerpen: Enkele mogelijke dilemma s Gedrag bij het eventueel sluiten van vestigingen Reizen naar de bibliotheek Tarieven en abonnement Vergelijking met totale Panel In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de cijfers van het totale Panel vermeld. Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 9

11 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen Vestiging Aantal Percentage Almere Stad % Almere Buiten 68 16% Almere Haven 47 11% Totaal % 10

12 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Leeftijd Almere BiebPanel jaar 5% 3% jaar 4% 3% jaar 5% 5% jaar 6% 8% jaar 10% 12% jaar 16% 13% jaar 16% 13% jaar 13% 13% jaar 10% 13% 66 jaar en ouder 15% 17% Onbekend 0% 0% Gemiddelde leeftijd 51,1 52,1 Geslacht Almere BiebPanel Man 30% 24% Vrouw 70% 76% 11

13 1. Enkele mogelijke dilemma s

14 1.1 Aanbod en actualiteit titels "Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende twee alternatieven met betrekking tot het aanbod aan materialen bij de bibliotheek. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" a. Een klein aanbod aan materialen, maar wel veel actuele en veelgevraagde titels. Oudere of minder populaire titels zijn niet altijd aanwezig en moeten worden opgevraagd bij andere bibliotheken b. Een groot aanbod aan materialen met veel verschillende titels, maar minder exemplaren per titel. Actuele titels zijn hierdoor niet altijd aanwezig de nieuwe bibliotheek (n=424) BiebPanel (n=13.589) 7% 4% 6% 3% 34% Klein aanbod, veel actuele titels 39% Groot aanbod, minder actuele titels Maakt me niet uit 55% Weet ik niet 52% 13

15 1.2 Openingstijden "Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende twee alternatieven met betrekking tot de openingstijden van de bibliotheek. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" a. Ruimere openingstijden dan nu, maar niet altijd een medewerker aanwezig om u te helpen b. Beperktere openingstijden dan nu, maar wel altijd een medewerker aanwezig om u te helpen de nieuwe bibliotheek (n=424) BiebPanel (n=13.589) 7% 1% 6% 1% 18% Ruimere openingstijden, niet altijd een medewerker aanwezig 19% Beperktere openingstijden,wel altijd een medewerker aanwezig Maakt me niet uit 74% Weet ik niet 74% 14

16 1.3 Abonnement en leengeld "Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende twee alternatieven met betrekking tot de abonnementsprijs en het leengeld van de bibliotheek. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" a. Een hogere abonnementsprijs, maar geen leengeld per geleende titel b. Een lagere abonnementsprijs, maar wel leengeld per geleende titel de nieuwe bibliotheek (n=424) BiebPanel (n=13.589) 3% 6% 4% 4% 20% Hogere abonnementsprijs, geen leengeld geleende titels 22% Lagere abonnementsprijs, wel leengeld voor geleende titels Maakt me niet uit 71% Weet ik niet 70% 15

17 1.4 Vestiging en aanbod "Stel dat u zou kunnen kiezen uit de volgende twee alternatieven met betrekking tot de grootte en het aanbod van de bibliotheekvestiging. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" a. Een kleine vestiging met een beperkt aanbod aan materialen en faciliteiten dichtbij huis b. Een grote vestiging met een uitgebreid aanbod aan materialen en faciliteiten, waarvoor u wel een stuk verder moet reizen de nieuwe bibliotheek (n=424) BiebPanel (n=13.589) 2% 2% 3% 3% 35% Kleine vestiging met beperkt aanbod, dichtbij huis Grote vestiging met uitgebreid aanbod, verder weg 42% 52% Maakt me niet uit 61% Weet ik niet 16

18 2. Gedrag bij het eventueel sluiten van vestigingen

19 2.1 Bereidheid om andere vestiging te bezoeken "Stel dat uw vestiging onverhoopt zou moeten sluiten, wat zou u dan doen?" de nieuwe bibliotheek (n=424) BiebPanel (n=13.589) 4% 3% Abonnement opzeggen 24% 5% 6% 25% Andere vestiging bezoeken, even vaak als nu Andere vestiging bezoeken, maar minder vaak dan nu 51% 18% Anders, namelijk... 45% 19% Weet ik niet 18

20 2.2 Animo voor afhaalpunt en bezorgservice "Stel dat uw bibliotheek de vestiging die u het vaakst bezoekt zou sluiten, maar wel een afhaalpunt in de wijk zou instellen en een bezorgservice tegen geringe betaling zou aanbieden, wat zou u dan doen?" Let op! Alleen leden die abonnement zouden opzeggen als hun vestiging sluit de nieuwe bibliotheek (n=103) BiebPanel (n=3.411) 4% Materialen bestellen, ophalen en terubrengen bij afhaalpunt 5% 41% 48% Materialen bestellen en thuis laten bezorgen 46% Abonnement opzeggen 45% Weet ik niet 7% 4% 19

21 3. Reizen naar de bibliotheek

22 3.1 Vervoermiddel "Op welke manier reist u meestal naar de bibliotheek?" met de fiets 56% 61% lopend 11% 17% met de auto 19% 17% met het openbaar vervoer 3% 12% 2% De nieuwe anders, namelijk... bibliotheek (n=424) 1% BiebPanel (n=13.583) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% voor bibliotheken 21

23 3.2 Huidige reistijd en maximale reistijd "Hoe lang doet u er ongeveer over om met dit vervoermiddel naar de bibliotheek te gaan? "Stel dat uw bibliotheek de vestiging die u het vaakst bezoekt zou sluiten. Hoeveel minuten zou u dan maximaal willen reizen om naar een andere vestiging van de bibliotheek te gaan?" Gemiddelde reistijd in minuten (exclusief "Weet ik niet") De Nieuwe Bibliotheek Huidige reistijd Maximale reistijd n gemiddeld n gemiddeld met de fiets , ,0 lopend 44 9, ,5 met de auto 81 12, ,8 met het openbaar vervoer 51 17, ,3 anders 8 15,0 6 27,5 BiebPanel Huidige reistijd Maximale reistijd n gemiddeld n gemiddeld met de fiets , ,2 lopend , ,5 met de auto , ,2 met het openbaar vervoer , ,7 anders , ,0 22

24 4. Tarieven en abonnement

25 4.1 Prijs van het BASIS jaarabonnement (1) Via een prijsmeter-analyse hebben we in kaart gebracht wat een acceptabele prijs is voor het BASIS jaarabonnement. De methode richt zich vooral op de beleving van de prijs door leden op verschillende prijsniveaus. Aan de hand van de analyse kan vastgesteld worden wat een optimale prijs is voor het BASIS jaarabonnement en vanaf welke prijs de leden het BASIS jaarabonnement te goedkoop of te duur vinden. De prijsmeter bestaat uit vier vragen over de prijs van een product/dienst: Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te goedkoop vinden om nog vertrouwen te hebben in de kwaliteit van wat u ervoor terugkrijgt? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement goedkoop vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement duur vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te duur vinden en bent u niet meer bereid deze prijs te betalen? De grafieken die gebaseerd zijn op de prijsmeter-methode laten vier lijnen zien (zie grafieken op de volgende pagina s): Te goedkoop: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als te goedkoop kwalificeert. Goedkoop: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als goedkoop kwalificeert. Duur: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage leden weer dat een bepaalde prijs als duur kwalificeert. Te duur: Deze lijn geeft het cumulatieve percentage respondenten weer dat een bepaalde prijs als te duur kwalificeert. Op de snijpunten van deze lijnen bevinden zich belangrijke prijsniveaus: Marginaal goedkooptepunt (MGP): Het prijsniveau waarbij evenveel leden het BASIS jaarabonnement duur en te goedkoop vinden. De te goedkoop beleving gaat over in de goedkoop beleving. Het MGP kan beschouwd worden als de ondergrens van de accepteerbare prijsvork. Marginaal duurtepunt (MDP): De bovengrens van de prijsvork. Dit punt markeert het prijsniveau waarbij evenveel leden het product/de dienst goedkoop en te duur vinden. In dit punt gaat de duur beleving over in een te duur beleving. Optimale prijszetting (OPZ): Het prijsniveau waartegen globaal de laagste weerstand bestaat: evenveel leden vinden het BASIS jaarabonnement te duur en te goedkoop. Indifferentiepunt t (IDP): Dit punt kan men beschouwen als de normale prijs. Evenveel leden vinden het BASIS jaarabonnement bij deze prijs goedkoop en duur. 24

26 4.1 Prijs van het BASIS jaarabonnement (2) (de nieuwe bibliotheek) "Stel dat de bibliotheek de prijs van het BASIS jaarabonnement zou gaan herzien." (exclusief "Meer dan 100 euro" en "Weet ik niet") Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te goedkoop vinden om nog vertrouwen te hebben in de kwaliteit van wat u ervoor terugkrijgt? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement goedkoop vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement duur vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te duur vinden en bent u niet meer bereid deze prijs te betalen? de nieuwe bibliotheek (n=298) 25

27 4.1 Prijs van het BASIS jaarabonnement (3) (BiebPanel totaal) "Stel dat de bibliotheek de prijs van het BASIS jaarabonnement zou gaan herzien." (exclusief "Meer dan 100 euro" en "Weet ik niet") Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te goedkoop vinden om nog vertrouwen te hebben in de kwaliteit van wat u ervoor terugkrijgt? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement goedkoop vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement duur vinden? Vanaf welk bedrag zou u een BASIS jaarabonnement te duur vinden en bent u niet meer bereid deze prijs te betalen? BiebPanel (n=9.859) 26

28 4.2 Vrijwillige bijdrage (1) "Als uw bibliotheek u zou vragen om één keer per jaar een extra vrijwillige bijdrage te leveren om de bibliotheek te steunen, in hoeverre zou u dat dan wel of niet doen?" De nieuwe bibliotheek (n=424) 7% 25% 27% 19% 11% 10% BiebPanel (n=13.583) 7% 25% 26% 21% 10% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien wel, misschien niet Waarschijnlijk niet Zeker niet Weet ik (nog) niet 27

29 4.2 Vrijwillige bijdrage (2) "Welk bedrag zou u dan ongeveer schenken?" Gemiddeld bedrag in euro s (exclusief "Weet ik niet") De nieuwe bibliotheek (n=110) 20,8 BiebPanel (n=3.315) 20,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 28

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Prijsmeter. Achtergrond prijsstelling

Prijsmeter. Achtergrond prijsstelling Prijsmeter De prijs van een product of dienst is één van de belangrijkste elementen binnen de marketingmix. De prijsmeter methode (ook wel: methode van Westendorp) is speciaal ontwikkeld om de waardeperceptie

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 RAADSINFORMATIEBRIEF Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 INLEIDING Echt Voor

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Winkelvoorzieningen. in het dorp Heumen

Winkelvoorzieningen. in het dorp Heumen Winkelvoorzieningen in het dorp Heumen Verslag van een enquête onder de inwoners van de kern Heumen met betrekking tot eventueel gewenste winkelvoorzieningen in hun dorp. Opdrachtgever : Dorpsraad Heumen

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Betreft: inventarisatie sociale functies bibliotheekfilialen Filiaal Stratum

Betreft: inventarisatie sociale functies bibliotheekfilialen Filiaal Stratum gemeente Eindhoven Gebiedsontwikkeling, Stedelijk Van F. Jonkers Kamer 5.B1 Telefoon (040) 238 83 13 17 juni 2013 Memo Betreft: inventarisatie sociale functies bibliotheekfilialen Filiaal Stratum Aanpak

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Z-O-U-T Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Publieke dienstverlening en Stadhuis 1 Inleiding De gemeente Leiden is momenteel gehuisvest in verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Mare Veltman Donderdag 3 Maart 2011 10663 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksopzet 3. Uitgebreide Resultaten Reisgedrag Naamsbekendheid

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Informatie. Bibliotheek Ommen Chevalleraustraat EE Ommen Tel.:

Informatie. Bibliotheek Ommen Chevalleraustraat EE Ommen Tel.: Informatie Bibliotheek Ommen Chevalleraustraat 6 7731 EE Ommen Tel.: 0529-452158 E-mail: bib.ommen@bibov.nl www.bibliotheekommen.nl Bibliotheek Lemele Kerkweg 1a 8148 PX Lemele Tel.: 0572-331479 Fax: 0572-330981

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheken Noord Fryslân Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek toekomst van de bibliotheek Een onderzoek onder klanten over de toekomst van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek De nieuwe bibliotheek BiebPanel

Nadere informatie