Bibliotheek Hilversum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliotheek Hilversum"

Transcriptie

1 December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering

2 Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording 8 1. Bekendheid, belang en deelname Nederland Leest Spontane bekendheid Nederland Leest Geholpen bekendheid Nederland Leest Belang en deelname Nederland Leest Belang bijdrage aan campagnes Belang invulling campagnes Communicatie Communicatie rondom Nederland Leest Bekendheid onderdelen Nederland Leest Waardering Nederland Leest Waardering voor Nederland Leest campagne Belang bijdrage aan Nederland Leest campagne 26 Steekproef Effectiviteit Nederland Leest Bereik Nederland Leest Lezen en praten over Een vlucht regenwulpen Effect van Nederland Leest campagne Eerdere edities Nederland Leest 20 1

3 Onepager In dit onderzoek is de bekendheid, de mate van belang, de deelname en de waardering van diverse boekgerelateerde campagnes en acties getoetst, met specifieke aandacht voor Nederland Leest Het onderzoek kan bibliotheken inzicht bieden in de mate waarin panelleden het belangrijk vinden en waarderen dat de bibliotheek participeert in campagnes en acties waarin boeken of het lezen centraal staat. De resultaten moeten de bibliotheken tevens antwoord gegeven op de vraag of het interessant is om in de toekomst een bijdrage te blijven leveren aan Nederland Leest. De Boekenweek en Kinderboekenweek zijn veruit de bekendste campagnes, zowel in Hilversum als het totale Panel. Nederland Leest is bij tweederde van de Hilversumse panelleden bekend. De panelleden van Bibliotheek Hilversum vinden het belangrijk dat er campagnes en acties worden georganiseerd waarin het lezen van boeken wordt gestimuleerd, zoals Nederland Leest. Het onderzoek laat hiermee zien dat het voor de bibliotheek interessant is om mee te werken aan boekgerelateerde campagnes, waarin met name leesbevordering centraal staat. Nederland Leest is hier een goed voorbeeld van. Het is echter wel de vraag in hoeverre een cadeau in de vorm van een boek moet worden weggegeven, omdat de panelleden dit minder belangrijk vinden. De mate waarin deze campagne effect sorteert voor Bibliotheek Hilversum kan nog geoptimaliseerd worden, met name het aantal leden dat het boek ontvangt tijdens de campagne. De campagne is bij de leden in Hilversum goed bekend, maar ze hebben in de bibliotheek wel vaker dan in het totale Panel zelf moeten vragen naar het boek. In het totale Panel hebben panelleden het boek vaker zelf van een stapel gepakt, waardoor het totale aantal weggegeven boeken iets hoger ligt. Dit kan op de volgende wijze worden gerealiseerd: Neemt u volgend jaar weer deel aan Nederland Leest, deel het boek dan actief uit in de vestigingen of zorg dat het boek op een centrale plek in de vestiging aanwezig is waar het boek op drukke momenten door een medewerker wordt overhandigd. Promoot Nederland Leest in de bibliotheek en via de diverse externe communicatiemiddelen. Laat zien dat u als bibliotheek een bijdrage levert aan leesbevordering. Omdat panelleden binnen een campagne leesbevordering belangrijker vinden dan het krijgen van een cadeau in de vorm van een boek of korting, is het goed om na te gaan of er andere vormen zijn waarop leesbevordering kan worden gestimuleerd tijdens een campagne. 2

4 Onderzoeksresultaten (1) Bekendheid, belang en deelname aan campagnes en acties Boekgerelateerde campagnes en acties zijn onder de Hilversumse panelleden weinig spontaan bekend. Wanneer er boekgerelateerde campagnes en acties worden voorgelegd, dan komen de Boekenweek en Kinderboekenweek als bekendste campagnes naar voren, zowel in Hilversum als in het totale Panel. Ruim driekwart van de Hilversumse panelleden is met deze campagnes bekend. Nederland Leest is onder twee derde van de panelleden bekend. Dit aandeel ligt even hoog als in het totale Panel, terwijl de panelleden in Hilversum vaker bekend zijn met de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. Met de e-bookscampagne van de bibliotheek zijn ze juist iets minder vaak bekend. In het algemeen vinden de panelleden het (heel) erg belangrijk dat de bibliotheek een bijdrage levert aan boekgerelateerde campagnes en acties, met name vrouwen. De Hilversumse panelleden vinden het met name van belang dat het lezen van boeken in het algemeen wordt gepromoot. Daarnaast vinden zij het van belang dat er activiteiten in de bibliotheek worden georganiseerd, zoals lezingen of boekpresentaties. In mindere mate vinden de panelleden het belangrijk dat zij van de bibliotheek een cadeau ontvangen in de vorm van een korting op bijvoorbeeld het abonnement of een boek. Effectiviteit campagne Nederland Leest In Hilversum hebben de panelleden in vergelijking met het totale Panel in de campagneperiode iets minder vaak het boek Een vlucht regenwulpen ontvangen (39% versus 44%). Panelleden hebben het boek even vaak als in het totale Panel ongevraagd van een medewerker ontvangen. Maar ze hebben het meestal niet zelf van een stapel gepakt, maar voornamelijk door er zelf naar te vragen (70%). Dit is aanzienlijk vaker dan de 27% in het totale Panel. De voornaamste reden waarom panelleden het boek niet hebben ontvangen is omdat het niet is aangeboden (52%) en omdat zij in de maand november de bibliotheek niet hebben bezocht (19%). Circa een op de acht panelleden heeft familieleden, vrienden of kennissen aanbevolen om tijdens de campagne een bezoek te brengen aan de bibliotheek. Het merendeel van de leden heeft het boek nog niet gelezen, maar is dit wel van plan. Communicatie De Hilversumse panelleden hebben in de campagneperiode iets vaker iets gezien of gehoord over Nederland Leest dan het totale Panel. Als panelleden wel iets hebben vernomen dan is dit voornamelijk via de nieuwsbrief van de bibliotheek, via artikelen/ bijlagen in de krant en op de radio/ televisie. Circa een op de vijf heeft iets gehoord via andere communicatiemiddelen van de bibliotheek zoals de website, in de bibliotheek zelf of via een activiteit. De website nederlandleest.nl is slechts onder circa een tiende van de panelleden bekend. 3

5 Onderzoeksresultaten (2) Waardering Acht op de tien panelleden vinden het (heel) erg belangrijk dat Bibliotheek Hilversum een bijdrage levert aan de Nederland Leest campagne. Twee derde waardeert het uitreiken van Een vlucht regenwulpen, net als in het totale Panel, met een 8 of hoger. Als motivatie wordt aangegeven dat het altijd leuk is om een boek cadeau te krijgen. Ook vinden panelleden het goed dat een klassieker onder een breder publiek bekend wordt gemaakt en dat het belangrijk is om lezen te stimuleren. Een compleet overzicht van de open antwoorden kunt u terugvinden in de bijlage. 4

6 Conclusies en aanbevelingen 5

7 Conclusies en aanbevelingen (1) De panelleden van Bibliotheek Hilversum vinden het belangrijk dat er campagnes en acties worden georganiseerd waarin lezen wordt gestimuleerd, zoals Nederland Leest. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek. Panelleden vinden het niet alleen belangrijk dat de bibliotheek hier een actieve bijdrage aan levert, ook waarderen zij het cadeau in de vorm van een boek zoals dat wordt uitgereikt tijdens Nederland Leest. Overigens vinden panelleden het niet echt belangrijk dat zij cadeaus krijgen van de bibliotheek. De mate waarin Nederland Leest effect sorteert voor Bibliotheek Hilversum kan nog geoptimaliseerd worden. Met het aantal leden dat het boek ontvangt tijdens de campagne. Dit kan op de volgende wijze worden gerealiseerd: Het cadeau In Hilversum hebben de panelleden die het boek ontvangen hebben, hier vaak zelf om moeten vragen. Neemt u volgend jaar weer deel aan Nederland Leest, zorg dan dat in de campagneperiode de medewerkers actief op de bezoekers afstappen om het boek te overhandigen. Heeft u hier niet voldoende medewerkers voor, richt dan een centrale plek in waar de bezoekers het boek kunnen ophalen en zorg dat hier tijdens drukke periodes een medewerker aanwezig is. Het is tenslotte een cadeau. Promotie en communicatie De Hilversumse panelleden waren dit jaar al relatief goed op de hoogte van de campagne Nederland Leest. Promoot de campagne ook volgend jaar zowel in de bibliotheek als via de externe communicatiemiddelen. Op deze manier worden panelleden die niet van plan waren om tijdens de campagne een bezoek te brengen aan de bibliotheek, geïnformeerd over de campagne. Maak hiervoor gebruik van de toolkit die door het Campagneteam is ontwikkeld en beschikbaar is op Voor zover u dit nog niet doet kunt u: Specifiek aandacht besteden aan de aftrap van de campagne. Overhandig het boek aan een prominent lid uit uw gemeente waarbij de regionale pers wordt uitgenodigd. Diverse activiteiten organiseren die in lijn zijn met de campagne. Denk hierbij aan boekbesprekingen of lezingen. Een display-tafel inrichten op een prominente plek in de bibliotheek waar aandacht is voor de schrijver van het Nederland Leest boek, of presenteer eerdere Nederland Leest boeken. In de promotie is op landelijk niveau een taak weggelegd voor het CPNB. Deze aanbeveling wordt voor het CPNB verder uitgewerkt. 6

8 Conclusies en aanbevelingen (2) Campagnes en acties Maak gerichte keuzes in de acties en campagnes waaraan u meewerkt. Laat zien dat u als bibliotheek een bijdrage levert aan leesbevordering panelleden vinden het belangrijk dat dit gebeurt. Omdat panelleden binnen een campagne leesbevordering belangrijker vinden dan het krijgen van een cadeau in de vorm van een boek of korting, is het goed om na te gaan of er andere vormen zijn waarop het lezen van boeken kan worden gestimuleerd tijdens een campagne. 7

9 Verantwoording 8

10 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 BiebPanel opgericht, een onderzoeksplatform speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Bibliotheekleden kunnen lid worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Veldwerkperiode Het 4 e onderzoek in 2014 heeft plaatsgevonden van 28 november t/m 18 december Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. In het resultatendeel worden resultaten soms weergegeven in de vorm van diagrammen. De donkerblauwe diagrammen geven de resultaten van Bibliotheek Hilversum weer, de lichtblauwe diagrammen de resultaten van het totale BiebPanel. Hilversum BiebPanel Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 9

11 1. Bekendheid, belang en deelname Nederland Leest 10

12 1.1 Boekgerelateerde campagnes worden weinig spontaan genoemd Nederland Leest 14% 14% 38% 14% 32% Weet niet Overzicht reacties totale BiebPanel 32% Weet niet Hilversum (n=212) Antwoord gegeven BiebPanel (n=11.224) 48% 14% BiebPanel (n=11.224) Hilversum (n=212) 38% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Als u denkt aan campagnes/acties waarin boeken, lezen of de bibliotheek centraal staan, aan welke campagne/actie denkt u dan als eerste?" 11

13 1.2 Nederland Leest staat in Hilversum op een 6e positie qua bekendheid 83% 75% 73% 76% 59% Geen van deze De Bibliotheek & ik Ja! Bieb jij al? Geek de Bibliotheek Hilversum (n=212) BoekStart De Week van het Luisterboek De Poëzieweek BiebPanel (n=11.224) E-books campagne van de bibliotheek De Gouden Strop De Nederlandse Kinderjury 68% 12% 78% De Nationale Voorleeswedstrijd De Nationale Voorleesdagen De Libris Literatuurprijs 61% Nederland Leest De Maand van het Spannende Boek 19% 52% De AKO Literatuurprijs 17% De NS Publieksprijs De Kinderboekenweek De Boekenweek 3% 3% 1% 0% 1% 0% 2% 1% 77% 71% 68% 66% 67% 9% 13% 13% 13% 15% 17% 19% 12% 50% 52% 13% 15% 62% 40% 44% 46% 43% 49% 50% 52% 52% 49% 13% 43% 44% 61% 68% 62% 67% 64% 59% 66% 76% 13% BiebPanel (n=11.224) 68% 73% Hilversum 77% 75% (n=212) 78% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9% 64% 46% 40% "Welke van de onderstaande campagnes/acties kent u?" 12

14 1.3 Panelleden vinden Kinderboekenweek en Boekenweek belangrijker dan Nederland Leest Kent geen campagnes 3% 3% Geen van deze 6% 9% 17% 23% De Bibliotheek & ik Ja! 0% 0% 60% Geek 60% de Bibliotheek 0% 0% 1% 31% 29% Bieb jij al? 0% 0% 1% De Week van het Luisterboek 0% 2% 7% 7% 64% 58% De Poëzieweek BoekStart 2% 10% 50% 3% 8% 43% De Poëzieweek BoekStart 5% 3% 12% 9% E-books De campagne Nationale van Voorleeswedstrijd de bibliotheek 3% 8% 5% 13% E-books campagne van De Gouden bibliotheek Strop 2% 16% 54% 49% 39% 6% 14% 37% De Libris De Gouden Literatuurprijs Strop 6% 22% 7% 20% De Nationale De AKO Voorleesdagen Literatuurprijs 9% 8% 25% 21% De Nederlandse De NS Publieksprijs Kinderjury 9% 24% 10% 21% 26% 36% 14% 24% De Nationale De Libris Voorleeswedstrijd Literatuurprijs 17% 30% 13% 29% De Nederlandse De AKO Literatuurprijs Kinderjury 19% 15% 32% 31% De Maand van het Spannende Boek 14% 26% 24% 36% 39% De Nationale De 36% NS Voorleesdagen Publieksprijs 9% 8% 29% 39% 25% 36% De Kinderboekenweek Nederland Leest 31% 29% De Nederland Boekenweek Leest 39% 37% Hilversum De (n=212) Kinderboekenweek De Boekenweek BiebPanel (n=11.224) 43% Belang Deelname Belang Deelname 32% 31% 9% 10% 30% 29% 3% 5% 24% 21% 29% 25% 25% 21% 19% 15% 22% 20% 17% 54% 49% 64% 58% 50% 60% 60% Hilversum Hilversum (n=212) (n=212) BiebPanel BiebPanel (n=11.224) (n=11.224) 0% 10% 20% 30% 30% 40% 40% 50% 50% 60% 60% 70% 70% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 13% "Aan welke campagnes heeft u wel eens meegedaan? / Van welke campagnes vindt u het belangrijk dat de bibliotheek hier een bijdrage aan levert?" 13

15 1.4 Panelleden vinden het (heel) erg belangrijk dat de bibliotheek een bijdrage levert aan boekgerelateerde campagnes Hilversum (n=212) 26% 58% 10% 2% 3% 1% BiebPanel (n=11.224) 26% 58% 10% 1% 2% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel erg belangrijk Belangrijk Noch belangrijk/ noch onbelangrijk Onbelangrijk Heel erg onbelangrijk Weet niet/ geen mening "In hoeverre vindt u het belangrijk dat de bibliotheek een bijdrage levert aan boek of lees gerelateerde campagnes?" 14

16 1.5 Campagne moet lezen promoten; cadeau in de vorm van korting of boek is minder van belang De campagne/actie moet het lezen van boeken in het algemeen promoten 74% 75% Rondom de campagne/actie moeten activiteiten in de bibliotheek georganiseerd worden (bijvoorbeeld boekbesprekingen of lezingen De campagne/actie moet zich richten op het (voor)lezen voor kinderen 61% 55% 52% 48% De campagne/actie moet zich richten op een specifiek genre (bijvoorbeeld Spannende boeken, kinderboeken of poëzie) De campagne/actie moet zich richten op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren of laaggeletterden) 39% 40% 41% 37% De campagne/actie moet zich richten op specifieke materialen (bijvoorbeeld luisterboeken of e-books) Tijdens de campagne/actie moet de bibliotheek leden als blijk van waardering een cadeau geven (bijvoorbeeld een gratis boek) 14% 20% 14% 19% Tijdens de campagne/actie moet de bibliotheek korting geven op het abonnementsgeld, leengeld Aan de campagne/actie moet een prijsvraag gekoppeld zijn Anders, namelijk... Weet ik niet 5% 7% 5% 7% 2% 3% 4% 6% Hilversum (n=212) BiebPanel (n=11.224) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Als de bibliotheek een bijdrage levert en/of aandacht besteedt aan een campagne of actie, wat vindt u hierbij dan belangrijk?" 15

17 2. Effectiviteit Nederland Leest

18 2.1 In Hilversum hebben panelleden iets minder dan gemiddeld het boek ontvangen Ja 39% 44% Zelf van een stapel gepakt 4% 46% Ja 24% 15% "Heeft u het boek Een vlucht regenwulpen ontvangen?" Van stapel gepakt BiebPanel (n=11.224) 44% 56% BiebPanel Gevraagd (n=4.811) bij de balie Persoonlijk Het boek is me niet aangeboden 4% Persoonlijk aangeboden door medewerker Bibliotheek in november niet bezocht 27% 15% Anders, namelijk 21% 20% "Bent u speciaal naar de bibliotheek toe gegaan 85% om het boek in ontvangst te nemen?" 9% Het boek is me aangeboden, 61% maar Via ik iemand heb geen anders interesse (bijvoorbeeld in het boek 4% 4% gezin/familie/vrienden/kennissen) 3% 3% Van iemand anders 39% "Op 4% welke wijze heeft u Een vlucht regenwulpen 7% Nee in Ja ontvangst genomen?" Weet ik niet 11% 76% 2% Boek is niet aangeboden 52% 47% Andere reden 12 Anders, Hilversum in de (n=79) bibliotheek 0% 10% 61% 20% 30% 40% 56% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2% 1% % Mijn bibliotheek had geen boeken meer op voorraad Bibliotheek in november 24% niet 1% Nee, ik heb het boek 19% BiebPanel BiebPanel tijdens (n=6.267) (n=4.957) bezocht 25% Weet ik niet mijn reguliere 11 Hilversum (n=212) 2% bezoek aan de % Ontvangen bij activiteit 0% bibliotheek Mijn bibliotheek doet niet mee 1% aan de Nederland Leest campagne Mijn bibliotheek Hilversum doet Hilversum (n=130) (n=82) 1% meegenomen niet Geen interesse in het boek 4% 9% BiebPanel (n=11.224) 0% 0% 10% 10% 20% 20% 30% 30% 0% 40% 40% 10% 20% 50% 50% 30% 60% 40% 60% 50% 70% 60% 70% 80% 80% 90% 90% 100% 100% "Waarom heeft u het boek Een vlucht Boek niet meer op voorraad 1% 1% regenwulpen niet cadeau gekregen?" Hilversum (n=212) Nee Zelf om gevraagd bij de balie 70% 27% 11% 12% 46% 20% 21% 19% 25% Ontvangen bij een activiteit 1% 2% Anders (in de bibliotheek) 2% 2% 47% Nee 76% 85% 52% 70% 11% 7% aan Nederland Leest 1% 0% 17

19 2.2 Een zesde van de panelleden heeft het boek gelezen; meerderheid is dit van plan 100% 90% 7% 8% 100% 90% 23% 80% 80% 43% 70% 70% 60% 50% 77% 71% 60% 50% 40% 40% 77% 30% 30% 57% 20% 20% 10% 16% 21% 10% 0% Hilversum (n=82) BiebPanel (n=4.957) Nee en ik ben ook niet van plan om het te lezen Nee, maar ik ben nog wel van plan het te gaan lezen Ja 0% Hilversum (n=13) Ja BiebPanel (n=1.037) Nee "Heeft u het boek Een vlucht regenwulpen van Maarten t Hart afgelopen maand gelezen?" "Heeft u met familie, vrienden, kennissen of collega s gesproken over het boek Een vlucht regenwulpen van Maarten t Hart?" Basis: Panelleden die het boek Een vlucht regenwulpen ontvangen hebben 18

20 2.3 Er zijn panelleden die anderen aanbevelen naar de bibliotheek te gaan 100% 1% 3% 90% 80% 70% 60% 50% 86% 81% 40% 30% 20% 10% 0% 13% Hilversum (n=212) 16% BiebPanel (n=11.224) Ja Nee Weet niet "Heeft u naar aanleiding van de Nederland Leest campagne familie, vrienden, kennissen of collega s aangeraden om naar de bibliotheek te gaan?" 19

21 2.4 In eerdere jaren waren er weinig verschillen tussen Hilversum en het totale Panel 24% % 25% 37% 23% Nooit eerder een boek van de Nederland Leest campagne in ontvangst genomen 35% 30% Weet ik niet (meer) 2% 2% 19% Dubbelspel van Frank Martinus Arion (2006) 31% De gelukkige klas van Theo Thijssen (2007) 19% 24% 24% 31% 28% 31% 20% 2011 Twee vrouwen 2012 van Harry Mulisch (2008) % 32% 38% 24% 25% Oeroeg van Hella S. Haasse (2009) De grote zaal van Jacoba van Velde (2010) 20% 23% Het leven is vurrukkulluk van Remco Campert (2011) De donkere kamer van Damokles, van Willem Frederiks Hermans (2012) 28% 29% 40% 31% 37% 28% 27% 29% 32% 2% Weet ik niet (meer) BiebPanel (n=11.224) 2% 30% Nooit eerder een boek van Nederland Leest ontvangen 35% Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans (2013) Hilversum (n=212) BiebPanel (n=11.224) 40% 38% Hilversum (n=212) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Welke van de onderstaande boeken heeft u in de afgelopen jaren via de Nederland Leest campagne in ontvangst genomen?" 20

22 3. Communicatie 21

23 3.1 Hilversumse panelleden hebben via verschillende bronnen gehoord over Nederland Leest 2014 Op de radio/televisie In artikelen/boekenbijlagen in de krant Op affiches / posters/aankondigen in de bibliotheek In nieuwsbrieven van mijn bibliotheek Via een aankondiging op de website van mijn bibliotheek Via een activiteit in de bibliotheek In artikelen in magazines/tijdschriften Op internet Via aankondigingen in boekwinkels/internetboekwinkels Via berichten op social media Op affiches/posters op straat In een nieuwsbrief over Nederland Leest Anders, namelijk Weet ik niet (meer) Niets gezien, gehoord of gelezen over de campagne Nederland Leest 4% 6% 2% 5% 3% 4% 2% 3% 1% 2% 14% 12% 11% 12% 13% 11% 20% 21% 19% 18% 28% 27% 30% 26% 25% 26% 31% 25% 25% 32% Hilversum (n=212) BiebPanel (n=11.224) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Waar heeft u afgelopen maand iets gezien, gehoord of gelezen over de campagne Nederland Leest?" 22

24 3.2 Aanvullende campagneonderdelen zijn nauwelijks bekend De website 8% 8% Leesgids 2% 3% De vogelgeluiden app 3% 3% De Facebook pagina van Nederland Leest 1% 1% De Leesgierig college tour 0% 1% Hilversum (n=212) BiebPanel (n=11.224) Geen van deze 88% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Welke van de onderstaande onderdelen van de Nederland Leest campagne rond het boek van Maarten t Hart kent u?" 23

25 4. Waardering Nederland Leest 24

26 4.1 Het boek als cadeau wordt goed gewaardeerd 100% 90% 5% 8% 80% 70% 60% 64% 58% 50% 40% 30% 20% 22% 25% 10% 0% 9% 8% Hilversum (n=212) BiebPanel (n=11.224) (zeer) slecht (score 1 t/m 5) neutraal (score 6 of 7) (zeer) goed (score 8 t/m10) Weet niet / geen mening "De bibliotheek wil door middel van dit cadeau haar leden en bezoekers in het zonnetje zetten. Hoe waardeert u dit cadeau van de bibliotheek op een schaal van 1 tot 10?" Een overzicht van de toelichtingen die panelleden geven bij hun waardering is terug te vinden in de bijlagen. 25

27 4.2 Meerderheid vindt het (heel) erg belangrijk dat de bibliotheek een bijdrage levert aan Nederland Leest Hilversum (n=212) 24% 57% 14% 1% 3% 1% BiebPanel (n=11.224) 24% 57% 12% 2% 2% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel erg belangrijk Belangrijk Noch belangrijk/ noch onbelangrijk Onbelangrijk Heel erg onbelangrijk Weet niet/ geen mening "In hoeverre vindt u het belangrijk dat de bibliotheek een bijdrage levert aan de campagne Nederland Leest?" 26

28 Steekproef 27

29 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen en responspercentage Welke vestiging bezoekt u het vaakst? Hilversum Centrale Bibliotheek 212 is Noord Friesland Responspercentage Hilversum BiebPanel Uitgenodigd Deelgenomen Responspercentage 45% 45% is Noord Friesland 28

30 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Aantal deelnemers n= BiebPanel Onbekend 0% 0% 65 is jaar Hilversum of ouder Leeftijd 55 jaar tot 65 jaar 35 tot 55 jaar 16 tot 35 jaar 16 tot 35 jaar BiebPanel Vrouw Man 3% 6% 35 tot 55 jaar 55 jaar tot 65 jaar 65 jaar of ouder Onbekend 27% 28% 26% 24% 35% 32% 34% 34% Hilversum Hilversum Hilver sum BiebP anel 74% 76% Hilversum BiebPanel BiebPanel BiebPanel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 is Hilversum Gemiddelde leeftijd is Hilversum Geslacht 3% Hilversum % 34% 34% 27% 28% 35% 32% 0% 0% BiebPanel 58,3 56,7 BiebPanel Average Man Vrouw is Hilversum Hilversum BiebPanel 26% 24% 74% 76% 29

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Z-O-U-T Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken December 2014 Campagne Nederland Leest Westfriese Bibliotheken Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheken Noord Fryslân Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Betrokkenheid bij de Bibliotheek Betrokkenheid bij de Bibliotheek Rapportage de Bibliotheek Z-O-U-T September 2017 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 10 1. Enthousiasme voor de Bibliotheek 12 1.1 Enthousiasme

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Betrokkenheid bij de Bibliotheek Betrokkenheid bij de Bibliotheek Rapportage Cluster Kop van Overijssel September 2017 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 10 1. Enthousiasme voor de Bibliotheek 12 1.1 Enthousiasme

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek Ouders met jonge kinderen

Doelgroeponderzoek Ouders met jonge kinderen Doelgroeponderzoek Ouders met jonge kinderen Rapportage BiebPanel Juni 2017 Inhoudsopgave Verantwoording 2 Conclusies en aanbevelingen 5 Resultaten 12 1. Interesses en leesgedrag 13 1.1 Vrije tijdsbesteding

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Oktober 2016 Toekomst van de Bibliotheek de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1. Toekomstbeeld van

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. BplusC Leiden. Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties

Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. BplusC Leiden. Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie BplusC Leiden Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1. Verblijven

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7

Nadere informatie

Oktober 2016 Toekomst van de Bibliotheek. Cluster Twente. Een onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek

Oktober 2016 Toekomst van de Bibliotheek. Cluster Twente. Een onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek Oktober 2016 Toekomst van de Bibliotheek Cluster Twente Een onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1. Toekomstbeeld van de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Activiteiten en samenwerkingspartners

Activiteiten en samenwerkingspartners December 2015 Activiteiten en samenwerkingspartners de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar activiteiten en samenwerkingspartners van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken

Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is

Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is Twee derde van de frequente museumbezoekers en drie kwart van de niet-frequente bezoekers denkt dat de Nationale Museumweek

Nadere informatie

Oktober 2016 Toekomst van de Bibliotheek. BiblioPlus. Een onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek

Oktober 2016 Toekomst van de Bibliotheek. BiblioPlus. Een onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek Oktober 2016 Toekomst van de Bibliotheek BiblioPlus Een onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1. Toekomstbeeld van de Bibliotheek

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Oktober 2016 Toekomst van de Bibliotheek de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1. Toekomstbeeld van de

Nadere informatie

Rapportage Boekenbranche meting 39

Rapportage Boekenbranche meting 39 Rapportage Boekenbranche meting 39 1e reguliere meting van 2017 naar het kopen, lezen en lenen van boeken 457437 Januari 2017 Bastiaan van Nood Ewout Witte 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Inleiding Management

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 25

RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 25 RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 25 2 e reguliere meting van 2013, naar het kopen, lezen en lenen van boeken 32926 September 2013 Ewout Witte Bastiaan van Nood GfK Intomart 2013 Boekenbranche meting 25

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 26

RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 26 RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 26 Herhaalmeting van de 2 e themameting van 2013, naar het kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren tussen de 13 en 25 jaar 36524 December 2014 Ewout Witte Bastiaan

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de minicampagne Mede mogelijk gemaakt door leraren zoals jij.

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de minicampagne Mede mogelijk gemaakt door leraren zoals jij. Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de waardering

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Kop van Overijssel Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie