de Bibliotheek Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Bibliotheek Deventer"

Transcriptie

1 Onderzoek Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek

2 Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Digitale diensten Bekendheid digitale diensten Bereik digitale diensten Tevredenheid digitale dienstverlening Behoefte aan andere digitale diensten Mijn bibliotheek Gebruik en tevredenheid Mijn bibliotheek Apps rond de bibliotheek Bekendheid bibliotheek apps Gebruik bibliotheek apps Behoefte aan bibliotheek apps Nieuwe technieken en nieuwe media E-books streamen Belang informatie over techniek en media Website van de bibliotheek Totaal oordeel website Beoordeling aspecten van de website Reden om website te bezoeken Mate waarin met websitebezoek doel bereikt wordt 30 Verantwoording 32 Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 10. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. In het resultatendeel worden resultaten soms weergegeven in de vorm van diagrammen. De donkerblauwe diagrammen geven de resultaten van de Bibliotheek Deventer weer, de lichtblauwe diagrammen de resultaten van het totale BiebPanel. Deventer BiebPanel Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 1

3 Samenvatting - onepager Website De website van de Bibliotheek Deventer wordt beoordeeld met een 7.4 (totale Panel eveneens 7.4). Zorg dat de website up-to-date is en dat informatie waarvoor panelleden voornamelijk een bezoek brengen aan de website, snel en makkelijk te vinden is. Informatie als: het online verlengen en reserveren van materialen, het opzoeken van materialen in de online catalogus, de openingstijden Apps Van de panelleden is 64% niet bekend met één van de acht voorgelegde bibliotheek-gerelateerde apps. Toch is er behoefte aan een app met functionaliteiten als online reserveren en verlengen, e- books lezen en downloaden en algemene bibliotheekinformatie - functionaliteiten waarvoor de bibliotheek al een app aanbiedt. Hier ligt dus nog een kans om een meerderheid van de leden tot bibliotheek-app gebruik te stimuleren. Overige digitale diensten De panelleden van de Bibliotheek Deventer zijn bovengemiddeld tevreden over de digitale diensten van de bibliotheek. Ze zijn vaker dan in het totale Panel op de hoogte van de verschillende digitale diensten en maken er ook meer gebruik van. Mijn bibliotheek is onder 74% van de panelleden bekend en wordt door hen gebruikt. Blijf in diverse externe communicatiemiddelen informeren over het gemak van Mijn bibliotheek. Ondersteun dit door aan te geven dat maar liefst 95% van de panelleden er (zeer) tevreden over is. 2

4 Samenvatting (1) De digitale diensten van de bibliotheek (pagina 10 en 11) De website is en blijft de bekendste digitale dienst van de bibliotheek. Maar liefst 94% van de panelleden van de Bibliotheek Deventer is nu bekend met de website (totale Panel 9). In het BiebPanel communicatie onderzoek dat in juni 2012 is uitgevoerd, kwam de website ook naar voren als meest bekende digitale dienst. Andere digitale diensten die een grote bekendheid genieten onder de panelleden van de Bibliotheek Deventer zijn: de mogelijkheid tot online verlengen (88%), het online reserveren van materialen (86%), de herinneringsmail (75%) en de online catalogus (68%). Slechts enkele panelleden geven aan bekend te zijn met de social media van de bibliotheek, de digitale prentenboeken en Hema Academie. In vergelijking met het totale Panel is er een aantal verschillen in bekendheid. Zo zijn de panelleden in Deventer bekender met het online verlengen en reserveren, de herinneringsmail en de online nieuwe aanwinsten. Wordt naar verschillen in leeftijdsgroepen gekeken, dan blijkt dat panelleden van jaar veel vaker bekend zijn met de apps van de bibliotheek dan de 55-plussers, en zijn 65-plussers minder vaak dan jongere panelleden bekend met het online verlengen en reserveren. Ruim acht op de tien panelleden maken wel eens gebruik van de website van de Bibliotheek Deventer en van de mogelijkheid om online materialen te verlengen en te reserveren. Twee derde van de panelleden geeft aan wel eens gebruik te maken van de herinneringsmail bij het verlopen van de uitleentermijn. Circa zes op de tien panelleden zoeken wel eens in de online catalogus. In vergelijking met het totale Panel maken de panelleden van de Bibliotheek Deventer vaker gebruik van een flink aantal digitale diensten: de website van de bibliotheek, het online verlengen en reserveren, de herinneringsmail, de online catalogus, de online nieuwe aanwinsten en de apps rond de bibliotheek. In vergelijking met het totale Panel blijft alleen het gebruik van de Facebookpagina achter: worden in het totale Panel de Facebookpagina s van de bibliotheken nog door 3% van de panelleden wel eens gebruikt, in Deventer is dit. Tevredenheid digitale diensten (pagina 12 en 13) Op de vraag hoe tevreden panelleden zijn over de digitale dienstverlening / informatievoorziening vanuit de Bibliotheek Deventer, geeft 8 aan (zeer) tevreden te zijn, een aandeel dat hoger ligt dan in het totale Panel. Een reden waarom de panelleden (zeer) tevreden zijn over de digitale diensten, is omdat informatie makkelijk en snel gevonden kan worden, met name op de website. Maar ook omdat ze de mogelijkheid tot het online verlengen en reserveren van materialen prettig vinden en de herinneringsmail waarderen. Er zijn dan ook weinig panelleden die aangeven een digitale dienst te missen in het huidige aanbod, slechts 1. De digitale diensten die door deze groep worden genoemd lopen uiteen van het aanbevelen van andere schrijvers/titels op basis van leesgedrag tot het gebruiksvriendelijker maken van de online catalogus. Een compleet overzicht van alle open antwoorden kunt u teruglezen in de bijlage. BiebPanel - de Bibliotheek Deventer 3

5 Samenvatting (2) Bekendheid en gebruik persoonlijke omgeving (pagina 15) Op de website kunnen leden inloggen op de persoonlijke omgeving Mijn bibliotheek. Hier kunnen leden onder meer materialen reserveren of verlengen. Circa driekwart van de panelleden van de Bibliotheek Deventer is bekend met Mijn bibliotheek en maakt hier ook gebruik van. Eén op de zeven is hier niet mee bekend. Het gebruik van Mijn bibliotheek is in Deventer het hoogst onder de panelleden van 16 tot 55 jaar en panelleden die één keer per 2-3 weken of vaker een bezoek brengen aan de bibliotheek. Van de panelleden die gebruik maken van Mijn bibliotheek is 95% (zeer) tevreden). Dit percentage ligt hoger dan in het totale Panel (9). Een aantal panelleden heeft een suggestie gegeven hoe Mijn bibliotheek verbeterd kan worden. Deze kunt u vinden in de bijlage. Bibliotheek gerelateerde apps (pagina 17 t/m 19) Vandaag de dag worden uiteenlopende apps aangeboden, zo ook in de bibliotheekbranche. Aan de panelleden zijn acht verschillende bibliotheek gerelateerde apps voorgelegd. Van de panelleden uit Deventer is een meerderheid van 64% met géén van deze apps bekend. De VakantieBieb app is met 26% het bekendst en wordt ook het vaakst gebruikt. De bibliotheek app is onder 15% van de panelleden bekend en wordt door een vergelijkbare groep ook daadwerkelijk gebruikt. In vergelijking met het totale Panel zijn de leden uit Deventer iets vaker bekend met de Bibliotheek Wise app. Ondanks de lage bekendheid van de bibliotheek gerelateerde apps, geeft maar 33% aan geen behoefte te hebben aan een app. Nog eens 16% heeft geen mening. Voor de overige panelleden die hier wel behoefte aan hebben is dit voor zaken als het zoeken, reserveren en verlengen van materialen, het lezen/downloaden van e-books of algemene informatie over de bibliotheek. Zaken waarvoor de bibliotheek al apps aanbiedt. Het streamen van e-books (pagina 21 en 22) Ruim de helft van de panelleden van de Bibliotheek Deventer (57%) heeft een e-reader, tablet of smartphone waarop zij e-books kunnen streamen. Van deze groep weten twee op de tien dat het mogelijk is om een e-book te streamen via de bibliotheek en hebben dat ook al wel eens gedaan. De helft van de panelleden in Deventer (49%) geeft aan dit ook wel te weten, maar nog niet eerder een e- book gestreamed te hebben. De overige groep panelleden is niet op de hoogte van de mogelijkheid tot het streamen van e-books via de bibliotheek. Als in het totale Panel wordt gekeken naar eventuele verschillen in leeftijd, dan is te zien dat het bezit van een e-reader, tablet of smartphone het hoogst is onder de groep jaar en het laagst onder de 65-plussers. Het percentage panelleden binnen deze groep dat daadwerkelijk ook wel eens een e-book heeft gestreamed via de bibliotheek is gelijk onder de diverse leeftijdsgroepen. In Deventer is een vergelijkbaar beeld te zien. 4

6 Samenvatting (3) Informatie over nieuwe techniek en media (pagina 23 en 24) Steeds meer bibliotheken bieden hun leden informatie over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en nieuwe technieken als Google Glass en 3D printers. De vraag is echter in hoeverre de panelleden het belangrijk vinden dat de bibliotheek dergelijke informatie biedt. De helft van de panelleden van de Bibliotheek Deventer vindt dit (zeer) belangrijk en een kwart staat hier neutraal tegenover. In het totale Panel is dit niet anders. Beoordeling website (pagina 26 t/m 28) We zagen al eerder dat de website de bekendste en vaakst gebruikte digitale dienst is van de Bibliotheek Deventer. Maar hoe tevreden zijn de panelleden in Deventer over de website? Overall genomen ontvangt de website een 7,4. Dit is even hoog als de 7.4 in het totale Panel. De aangeboden informatie op de website is volgens 8 van goede kwaliteit en 72% geeft aan dat de vindbaarheid van de informatie (zeer) goed is. De uitstraling en overzichtelijkheid van de website worden door circa zes op de tien gepercipieerd als (zeer) goed. De website van de Bibliotheek Deventer wordt overall genomen even goed beoordeeld als in het totale Panel.Tussen de diverse leeftijdsgroepen zien we geen verschillen in waardering. Aanvullend aan dit onderzoek is de onderzoekstechniek Tag-it ingezet. De panelleden konden met behulp van drie verschillende smileys, groen (positief), oranje (neutraal) en rood (negatief), de website beoordelen. Ruim de helft van de geplaatste smileys (57%) is positief en 27% is neutraal. Bij Mijn bibliotheek en het keuzemenu zijn vooral groene smileys geplaatst. Het grootste aantal gele en rode smileys zijn geplaatst bij Ook in uw bibliotheek. Wilt u meer inzicht in de resultaten van het Tag-it onderzoek, raadpleeg dan de link naar het Tag-it Dashboard van uw website. Deze link heeft u in oktober ontvangen. Website bezoek (pagina 29 t/m 31) Het online reserveren van materialen is met 34% de voornaamste reden waarom panelleden de laatste keer een bezoek hebben gebracht aan de website. Voor circa een kwart (27%) van de panelleden was dit om materialen te verlengen en voor één op de tien was de voornaamste reden voor hun websitebezoek om materialen op te zoeken in de online catalogus of om informatie te verkrijgen over de openingstijden. In het totale Panel was de voornaamste reden wat vaker dan in Deventer online verlengen en wat minder vaak online reserveren. Overall genomen is voor zeven op de tien panelleden in Deventer met het bezoek aan de website het doel volledig bereikt en voor circa een kwart grotendeels. Als we kijken naar de drie voornaamste redenen van websitebezoek (online reserveren, online verlengen en openingstijden) in vergelijking met de mate waarin het doel bereikt is, dan is voor alle redenen het doel even goed bereikt. 5

7 Aanbevelingen en overwegingen 6

8 Aanbevelingen en overwegingen (1) Digitale diensten Het merendeel van de digitale diensten van de bibliotheek geniet een goede bekendheid en wordt veel gebruikt. Denk hierbij aan de website, het online reserveren en verlengen en de online catalogus. Hoe specifieker de dienst echter wordt, hoe lager de bekendheid en het gebruik. Dit geldt onder meer voor de social media, digitale prentenboeken en de Hema Academie. Voor deze diensten is dus nog een kans voor de bibliotheek weggelegd om de bekendheid te verhogen. In vergelijking met het totale Panel maken de panelleden van de Bibliotheek Deventer vaker gebruik van een flink aantal digitale diensten. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de interesse in en de acceptatie van digitale diensten onder de panelleden bovengemiddeld groot is, en dat de Bibliotheek Deventer de bekendheid en het gebruik van digitale diensten effectief heeft weten te stimuleren. Analyseer op welke wijze dat is gebeurd, en zet de tools die daarvoor zijn ingezet ook in om de bekendheid en het gebruik van minder bekende digitale diensten te stimuleren. Kijk daarbij ook eens naar potentieel interessante klantsegmenten, zoals specifieke leeftijdsgroepen en groepen die kunnen worden samengesteld op basis van bijvoorbeeld bezoekfrequentie van de bibliotheek. De bij dit onderzoek meegeleverde tabellenset kan helpen om dergelijke segmenten in kaart te brengen, te analyseren onder welke groepen de bekendheid en het gebruik van bepaalde digitale diensten achterblijft, om vervolgens een strategie uit te rollen waarmee dergelijke groepen effectief bereikt kunnen worden. Persoonlijke inlogpagina: De persoonlijke inlogpagina Mijn bibliotheek is onder een ruime meerderheid van de panelleden bekend, wordt door hen gebruikt en goed gewaardeerd. Dit onderstreept het belang van een persoonlijke omgeving. Promoot met regelmaat Mijn bibliotheek in de externe communicatiemiddelen en laat medewerkers van de bibliotheek leden attenderen op het gemak en de voordelen. Als blijkt dat leden er moeite mee hebben om een account aan te maken, biedt dan aan om samen een wachtwoord aan te maken. Dit kan met name interessant zijn voor de panelleden van 65 jaar en ouder die minder dan gemiddeld gebruik van maken van Mijn bibliotheek. Mijn bibliotheek wordt het vaakst gebruik door frequente bezoekers: panelleden die de bibliotheek één keer per week of één keer per 2-3 weken bezoeken. Deze groep heeft wellicht andere wensen en behoeften ten aanzien van de persoonlijke omgeving omdat zij intensief gebruik maken van de bibliotheek. Het kan daarom interessant zijn om extra functionaliteiten aan te bieden, zoals persoonlijke leestips. Wij nemen dit op met BNL omdat zij verantwoordelijk zijn voor de websites die gebruik maken van de WAAS applicatie. Apps: Bibliotheek-gerelateerde apps zijn nog lang niet algemeen bekend onder de panelleden, terwijl steeds meer mensen een smartphone, tablet of ipad hebben. We zien dat wanneer mensen de app kennen, ze deze ook vaker gebruiken. Laat als de Bibliotheek Deventer duidelijk zien welke apps worden aangeboden en in welke behoeftes de apps voorzien. Dit onderzoek wijst namelijk uit dat er behoefte is aan een app met functionaliteiten als online reserveren en verlengen, e-books lenen/lezen en algemene informatie - functionaliteiten die nu al beschikbaar zijn in een app. 7

9 Aanbevelingen en overwegingen (2) Nieuwe technieken en nieuwe media De helft van de panelleden in Deventer heeft behoefte aan informatie over nieuwe technieken en nieuwe media: informatie die niet gemakkelijk te vinden is op de website van de bibliotheek. Overweeg om dergelijke onderwerpen een prominente(re) plaats op de website te geven, bijvoorbeeld door het creëren van een extra tab in het keuzemenu. De educatieve waarde van informatie over nieuwe technieken en nieuwe media, in combinatie met de behoefte die veel panelleden daaraan hebben kan ook als spin-off hebben dat de bekendheid en het gebruik van de digitale diensten van de bibliotheek verder wordt gestimuleerd. Website: De website is het belangrijkste communicatiemiddel van de Bibliotheek Deventer. Zorg dat thema s waarvoor bibliotheekleden regelmatig een bezoek brengen aan de website snel en gemakkelijk te vinden zijn. Denk hierbij aan de persoonlijke inlogpagina, maar ook de online catalogus en openingstijden. Als we naar de huidige website kijken dan is de persoonlijke inlogpagina Mijn bibliotheek direct zichtbaar en blijkt uit de resultaten van de Tag-it vraag dat deze overwegend positief beoordeeld wordt. Zorg dat dit behouden blijft. Zoals eerder aangegeven is de website het belangrijkste communicatiemiddel van de bibliotheek. Om ervoor te zorgen dat de website blijft aansluiten bij de behoefte van de leden is het belangrijk de usability nauwlettend te volgen. De eerste stap is om zelf als lid een bezoek brengen aan de website, of een collega te vragen dit te doen. Kunt u of uw collega de informatie die u zoekt snel en gemakkelijk vinden zonder al te veel stappen te moeten doorlopen? Staat de informatie op een logische plek en is de informatie duidelijk? Neem deze bevindingen mee in de verdere ontwikkeling van de website. Leg de resultaten van dit onderzoek naast Google Analytics. Zo kunt u achterhalen of u op onderdelen die minder goed scoren in het Tag-it onderzoek leden de website verlaten. Daarnaast biedt dit mogelijkheden om te analyseren of thema s waarover leden voornamelijk informatie opzoeken inderdaad de meeste traffic genereren, of dat hier winst behaald kan worden. Websites van bibliotheken die in het Tag-it onderzoek een bovengemiddeld aantal groene smileys hebben ontvangen zijn de websites van de Bibliotheek Waterland, de Boekenberg Spijkenisse, de Bibliotheek Aan den IJssel en de Bibliotheek Den Haag. Breng eens een bezoek aan deze websites om inspiratie op te doen. 8

10 1. Digitale diensten 9

11 1.1 Bekendheid digitale diensten "Welke digitale diensten van de bibliotheek kent u?" Website van de bibliotheek 9 94% Online verlengen 8 88% Online reserveren 7 86% Online catalogus 62% 69% Herinneringsmail bij het verlopen van de uitleentermijn 57% 75% Digitale nieuwsbrief 49% 5 Online nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 29% 4 Online activiteitenagenda 22% 23% Apps van de bibliotheek 18% 22% E-portal (landelijke site waar je e-books kunt lenen) 16% 18% Online lid worden van de bibliotheek 12% 12% Leestips/leesadvies (bijv. persoonlijke leestips) 1 1 Online kaartverkoop 5% 8% De Hema Academie (online cursussen) 6% 7% Facebook pagina van de bibliotheek 3% 7% Twitter berichten van de bibliotheek 4% 8% Muziekwebluister 3% 5% Weblog van de bibliotheek 3% 7% Digitale prentenboeken, zoals de Bereslimme boeken Bibliotheekfilmpjes op YouTube 2% 2% 2% Deventer (n=282) Andere dienstverlening via de website, namelijk BiebPanel (n=12.873) Ik ken geen digitale diensten van de bibliotheek 2% 2%

12 1.2 Gebruik digitale diensten "Van welke digitale diensten maakt u wel eens gebruik?" Website van de bibliotheek 77% 82% Online verlengen 75% 84% Online reserveren 6 82% Online catalogus 54% 6 Herinneringsmail bij het verlopen van de uitleentermijn 5 65% Digitale nieuwsbrief 32% 35% Online nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 2 32% Apps van de bibliotheek 14% 2 Online activiteitenagenda 1 1 E-portal (landelijke site waar je e-books kunt lenen) 9% 1 Leestips/leesadvies (bijv. persoonlijke leestips) 5% 5% Online kaartverkoop 2% 3% Facebook pagina van de bibliotheek 3% Twitter berichten van de bibliotheek 2% 3% Muziekwebluister 2% 3% De Hema Academie (online cursussen) 2% Online lid worden van de bibliotheek Weblog van de bibliotheek Digitale prentenboeken, zoals de Bereslimme boeken Bibliotheekfilmpjes op YouTube Anders, namelijk... Deventer (n=282) Geen van bovenstaande diensten 2% BiebPanel (n=12.873) Ik ken geen digitale diensten van de bibliotheek 2% 2%

13 1.3 Tevredenheid over digitale dienstverlening "Hoe tevreden of ontevreden bent u over de digitale dienstverlening/ informatievoorziening van uw bibliotheek in het algemeen?" Deventer (n=282) 14% 67% 1 7% BiebPanel (n=12.873) 1 63% 13% 2% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening 12

14 1.4 Behoefte aan andere digitale diensten "Mist u nog digitale diensten in het huidige aanbod van uw bibliotheek?" Deventer (n=282) 1 BiebPanel (n=12.873) 8% 35% 38% Ja, namelijk Nee Weet niet/geen mening 55% 54% * Een overzicht van de genoemde digitale diensten die men mist in het huidige digitale aanbod is terug te vinden in de bijlage. 13

15 2. Mijn bibliotheek 14

16 2.1 Gebruik en tevredenheid Mijn bibliotheek "In hoeverre bent u bekend met de dienst Mijn bibliotheek en maakt u hier gebruik van?" "Hoe tevreden of ontevreden bent u over Mijn bibliotheek?" Ik ben bekend met Mijn bibliotheek en maak hier gebruik van 74% 7 Deventer (n=211) 36% 59% 4% BiebPanel Ik ben bekend met Mijn bibliotheek, maar maak hier geen gebruik van 12% 13% Ik ben bekend met {bp143_mijn} en maak hier gebruik van BiebPanel (n=9.087) 29% 6 8% 7 74% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/geen mening Ik ben niet bekend met Mijn bibliotheek 14% 16% Ik ben bekend met {bp143_mijn}, maar maak hier geen gebruik van 12% 13% Een overzicht met verbeterpunten die leden geven voor de dienst Mijn bibliotheek is opgenomen in de bijlage. Deventer (n=282) BiebPanel (n=12.873) Ik ben niet bekend met {bp143_mijn} 14% 16% Deventer BiebPanel

17 3. Apps rond de bibliotheek 16

18 3.1 Bekendheid bibliotheek apps "Met welke apps van de bibliotheek bent u bekend?" VakantieBieb 26% 2 De bibliotheek 15% 14% LuisterBieb 7% 7% Bibliotheek Wise Muziekweb De boekensalon.nl Boekwijzer Daisylezer 5% 5% 2% 3% 2% 2% 2% 9% Anders namelijk Deventer (n=282) Geen van deze 64% 69% BiebPanel (n=12.873)

19 3.2 Gebruik bibliotheek apps "Welke apps van de bibliotheek heeft u wel eens gebruikt?" VakantieBieb 2 18% De bibliotheek 1 12% LuisterBieb Bibliotheek Wise Muziekweb De boekensalon.nl Boekwijzer Daisylezer 5% 5% 4% 2% 2% 9% Anders, namelijk... Geen van deze Kent geen apps van de bibliotheek 5% 4% 64% 69% Deventer (n=282) BiebPanel (n=12.873)

20 3.3 Behoefte aan bibliotheek apps "Voor welke zaken zou de bibliotheek volgens u apps moeten aanbieden?" Het zoeken, reserveren en verlengen van materialen E-books lezen en/of lenen Algemene informatie over de bibliotheek (bijvoorbeeld adres en openingstijden) Tips op basis van mijn eigen (lees)interesses Reviews (recensies/ besprekingen) van boeken lezen of geven Luisterboeken luisteren en/of lenen 22% 2 19% 17% 14% 15% 15% 15% 4 37% 33% 32% Tips voor kinderboeken 6% 7% Voorleestips/voorlees app 7% 6% Daisy-rom (gesproken boek luisteren) 7% 6% Games spelen en/of lenen 2% 3% Anders namelijk Weet niet/geen mening Ik heb geen behoefte aan apps 16% 18% 33% 33% Deventer (n=282) BiebPanel (n=12.873)

21 4. Nieuwe technieken en nieuwe media 20

22 4.1 E-books streamen (1) "Heeft u een e-reader, tablet of smartphone waar u e-books op kunt streamen?" "Wist u dat u via uw bibliotheek e-books kunt streamen?" Ja en wel eens een e-book gestreamd Ja, maar nog geen e-book gestreamd Nee Ja 57% 55% Weet ik niet Nee, maar ik ben wel van plan in de toekomst een e-reader, Weet tablet ik nietof smartphone aan te schaffen 7% 7% 18% 2 49% 48% 34% % Nee 3 32% Nee Nee, maar ik ben wel van plan in de toekomst een e-reader, tablet ofja smartphone aan te schaffen BiebPanel 6% 6% 29% 29% 37% 7 62% 49% 18% 42% 1 Nee, maar ik ben wel van plan in de toekomst een e- reader, tablet of smartphone aan te schaffen Weet ik niet 2 3 6% 6% Nee, maar ik ben wel van plan in de toekomst een e-reader, tablet Nee of smartphone aan te schaffen 32% 46% 2% Nee 37% BiebPanel Ja 57% Deventer (n=282) Ja 48% 2 55% Nee BiebPanel (n=12.873) BiebPanel 43% 12% Ja, maar ik heb nog geen e- book gestreamd Weet ik niet 7% 7% 2% 67% 46% 33% 52% % 79% Deventer (n=282) BiebPanel (n=12.873) 21

23 4.1 E-books streamen (2) * Uitgesplitst naar leeftijd van het totale BiebPanel (n=12.854) "Heeft u een e-reader, tablet of smartphone waar u e-books op kunt streamen?" 16 tot 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Ja 62% 59% 54% 48% Nee 24% 27% 33% 4 Nee, maar wel van plan in de toekomst aan te schaffen 5% 6% 6% 6% Weet ik niet 8% 8% 6% 6% "Wist u dat u via uw bibliotheek e-books kunt streamen?" 16 tot 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Ja en wel eens een e-book gestreamd 9% 14% 13% 1 Ja, maar nog geen e-book gestreamd 4 42% 45% 42% Nee 5 44% 42% 48% 22

24 4.2 Belang informatie over techniek en media (1) "In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de bibliotheek u informeert over ontwikkelingen op het gebied van techniek en media?" Deventer (n=282) 12% 39% 24% 1 6% 8% BiebPanel (n=12.873) 1 39% 28% 1 4% 8% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet/geen mening 23

25 4.2 Belang informatie over techniek en media (2) "In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de bibliotheek u informeert over ontwikkelingen op het gebied van techniek en media?" * Uitgesplitst naar leeftijd van het totale BiebPanel (n=12.854) 65 jaar of ouder (n=3.264) 1 39% 24% 1 3% 13% 55 jaar tot 65 jaar (n=3.482) % 9% 4% 9% 35 tot 55 jaar (n=4.945) 9% 39% 3 12% 4% 5% 16 tot 35 jaar (n=1.163) 7% 33% 33% 17% 7% 4% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet/geen mening 24

26 5. Website van de bibliotheek 25

27 5.1 Totaal oordeel website (1) "Alles bij elkaar genomen, wat is uw oordeel over de website? Geef een rapportcijfer van 1 tot 10, waarbij 1=heel erg slecht en 10=heel erg goed." Basis: Panelleden die de website bezoeken 10 9 BiebP anel % % 44% Deve nter 1 3% 3% 3% 3% Deventer (n=232) BiebPanel (n=9.850) BiebPanel Weet niet/geen mening 5 of lager 6 of 7 8 of hoger Gemiddelde Gemiddeld rapportcijfer: 7,4 7,4 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 26

28 5.1 Totaal oordeel website (2) Met behulp van de onderzoekstool Tag-it hebben panelleden aangegeven wat zij positief en negatief vinden aan de website van de bibliotheek. Een volledig overzicht van de reacties is terug te vinden in het Tag-it dashboard. 27

29 Overzichtelijkheid Uitstraling Vindbaarheid van de informatie Kwaliteit van aangeboden informatie 5.2 Beoordeling aspecten van de website "Wat is uw oordeel over de website als het gaat om de volgende aspecten:" Basis: Panelleden die de website bezoeken Deventer (n = 232) 7% 72% 16% 2% 2% BiebPanel (n = 9.852) 7% 7 19% 2% Deventer (n = 232) 8% 64% 22% 4% 2% BiebPanel (n = 9.852) 7% 6 25% 6% 2% Deventer (n = 232) 6% 56% 3 3% 3% BiebPanel (n = 9.852) 6% 58% 3 3% 2% Deventer (n = 232) 6% 55% 29% 6% 2% BiebPanel (n = 9.852) 6% 57% 28% 6% 2% Zeer goed Goed Neutraal Slecht Zeer slecht Weet niet/geen mening 28

30 5.3 Reden om website te bezoeken "Wat was het voornaamste doel van uw laatste bezoek aan de website?" Basis: Panelleden die de website bezoeken Online verlengen van materialen 27% 4 Online reserveren van materialen 18% 34% Openingstijden 1 13% Materiaal opzoeken in de online catalogus 12% 1 Het aanbod van de bibliotheek 4% 5% E-books 2% 4% Aanwinsten van de bibliotheek 6% 3% Activiteiten die de bibliotheek organiseert 2% Nieuws over de bibliotheek Tarieven/ en of leenvoorwaarden Adresgegevens Online kaartverkoop Online advies/ recensies Anders namelijk Deventer (n=232) Weet ik niet (meer) BiebPanel (n=9.852) Ik had geen specifiek doel

31 5.4 Mate waarin met websitebezoek doel bereikt wordt (1) "In welke mate heeft u met uw laatste bezoek aan de site uw doel bereikt?" Basis: Panelleden die de website bezoeken Deventer (n=229) 7 23% 4% BiebPanel (n=9.646) 73% 18% 7% 2% Volledig Grotendeels Gedeeltelijk Helemaal niet Weet niet/geen mening 30

32 5.4 Mate waarin met websitebezoek doel bereikt wordt (2) "Wat was het voornaamste doel van uw laatste bezoek aan de website? Informatie opzoeken over " Top 3 in het totale BiebPanel "In welke mate heeft u met uw bezoek aan de site uw doel bereikt?" "Hoeveel moeite heeft ú moeten doen om uw doel te bereiken op de website?" Online verlengen Online verlengen 27% van 4 van materialen materialen BiebPanel Helemaal niet 8% (zeer) veel moeite 8 (zeer) 10 weinig moeite Online reserveren van materialen 3% Gedeeltelijk tot volledig 10 99% 8% 5% 9 99% 8 84% Online reserveren van materialen Openingstijden Online verlengen van materialen 34% 18% BiebPanel Helemaal niet 4% 27% 4 88% 84% 10 98% Online verlengen van materialen Online reserveren van materialen 5% Gedeeltelijk tot volledig 18% 34% 99% 98% 3% 5% 84% 99% 9 84% Online reserveren van materialen 5% 84% 98% Openingstijden Deventer Openingstijden 5% Helemaal 1 niet BiebPanel 99% Openingstijden Deventer82% BiebPanel 13% (zeer) Gedeeltelijk veel moeite tot volledig (zeer) Helemaal weinig nietmoeite BiebPanel 6% 98% 2% 8 1 Gedeeltelijk 2 tot % % 9 10 volledig % BiebPanel 88% 82% 31

33 Verantwoording 32

34 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 BiebPanel opgericht, een onderzoeksplatform speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Bibliotheekleden kunnen lid worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Het 3 e onderzoek in 2014 heeft plaatsgevonden van 17 september t/m 13 oktober Dit onderzoek gaat over de digitale dienstverlening van de bibliotheek, met als onderwerpen: Digitale diensten Mijn bibliotheek Apps van de bibliotheek Nieuwe technieken en nieuwe media Website van de bibliotheek In 2010 is er ook een onderzoek uitgevoerd over de digitale diensten van de bibliotheken. Een vergelijking met de resultaten uit 2010 is echt niet mogelijk, omdat er aan de vragenlijst wijzigingen zijn aangebracht op basis van de ontwikkelingen in de digitale diensten. Doelstelling Het onderzoek geeft inzicht in de bekendheid en het gebruik van digitale diensten van de bibliotheek. Daarnaast gaat het onderzoek specifiek in op de dienst Mijn bibliotheek, apps van de bibliotheek, streaming diensten en de website van de bibliotheek. Ook konden deelnemers, via de onderzoekstool Tag-it, de website van de bibliotheek uitgebreid beoordelen. 33

35 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen en responspercentage Welke vestiging bezoekt u het vaakst? Deventer Centrum 137 Colmschate 81 Bathmen 21 Keizerslanden 15 Schalkhaar 13 Diepenveen 12 Okkenbroek 2 Lettele 1 is Noord Friesland Responspercentage Deventer BiebPanel Uitgenodigd Deelgenomen Responspercentage 46% 5 is Noord Friesland 34

36 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Aantal deelnemers n= BiebPanel Onbekend 65 is jaar Deventer of ouder Leeftijd 55 jaar tot 65 jaar 35 tot 55 jaar 16 tot 35 jaar 16 tot 35 jaar 35 tot 55 jaar BiebPanel Vrouw Man 1 9% 55 jaar tot 65 jaar 65 jaar of ouder Onbekend 2 25% 3 27% 28% 24% 38% 38% Deventer Deve nter BiebP anel 72% 76% Deventer BiebPanel BiebPanel ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 is Gemiddelde Deventer leeftijd n= is Deventer Geslacht Man Vrouw is Deventer Deventer 1 Deventer Deventer BiebPanel % 38% 38% 3 27% 2 25% BiebPanel 53,4 55,5 BiebPanel 28% 24% 72% 76% BiebPanel Average 35

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Z-O-U-T Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheken Noord Fryslân Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken December 2014 Campagne Nederland Leest Westfriese Bibliotheken Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. BplusC Leiden. Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties

Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. BplusC Leiden. Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie BplusC Leiden Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1. Verblijven

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Totaalrapport Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Openbare Bibliotheek Huijbergen, Handleiding voor klanten, versie augustus 2013 Pagina 1 van 7

Openbare Bibliotheek Huijbergen, Handleiding voor klanten, versie augustus 2013 Pagina 1 van 7 Openbare Bibliotheek Huijbergen, Handleiding voor klanten, versie augustus 2013 Pagina 1 van 7 Deze handleiding is bedoeld voor klanten die via internet de website van de Openbare Bibliotheek Huijbergen

Nadere informatie

Learnings onderzoek overall tevredenheid

Learnings onderzoek overall tevredenheid voor bibliotheken Learnings onderzoek overall tevredenheid Learnings onderzoek overall tevredenheid Ingrid Balijon 1 Onderwerpen NPS Wat maakt dat de NPS hoog is? Profiel promotors en detractors Gemaksdiensten

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum 2 Inhoud

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie