Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer"

Transcriptie

1 voor bibliotheken

2 Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer

3 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen en overwegingen 6 Verantwoording 9 1. Informatie Informatiebehoefte Gemiste informatie Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen Bekendheid communicatiemiddelen Gebruik communicatiemiddelen Overige mogelijke communicatiemiddelen Beoordeling communicatie Beoordeling communicatie algemeen Beoordeling hoeveelheid communicatie Beoordeling digitale nieuwsbrief Beoordeling nieuwsbrief Beoordeling website Beoordeling website Social media Gebruik social media Bekendheid gebruik sociale netwerken door bibliotheek Volgen van de bibliotheek via social media Beoordeling mate van activiteit op social media Behoefte aan informatie via social media 36 voor bibliotheken BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 2

4 Beschrijving onderzoeksresultaten (1) Steekproefopbouw (pagina 11 en 12) De respons van de tweede BiebPanelmeting van 2012 ligt voor de Bibliotheek Deventer op 52% en is hiermee vrijwel gelijk aan de respons van het totale BiebPanel (53%). In vergelijking met de eerste BiebPanelmeting van 2012 is de respons wat gedaald (van 61% naar 52%). Wanneer wordt gekeken naar de leeftijdsopbouw, dan blijkt dat de gemiddelde leeftijd in het panel van de Bibliotheek Deventer met 56 jaar nauwelijks afwijkt van de gemiddelde leeftijd in het totale BiebPanel (55 jaar). Van de respondenten is 30% man, tegen 25% in het totale Panel. De informatiebehoefte (pagina 14 tot en met 16) Aan de respondenten is net als in het communicatie onderzoek van 2010 gevraagd welke informatie zij weleens opzoeken over de Bibliotheek Deventer en hoe vaak zij de betreffende informatie zoeken. Als wordt gelet op het totale percentage panelleden dat weleens op zoek is naar bepaalde informatie, dan blijkt dat vooral wordt gezocht naar informatie over het online verlengen en online reserveren van materialen. Respectievelijk 86% en 85% van de respondenten zoekt hier af en toe naar. Op de derde plaats staat informatie over het aanbod (de collectie) van de bibliotheek, waarnaar 76% soms op zoek is. In vergelijking met 2010 is de top 3 gelijk gebleven. Het enige verschil is waarneembaar voor het onderwerp activiteiten. Hier wordt nu iets vaker naar gezocht. Wordt gekeken naar de frequentie waarmee de informatie wordt gezocht, dan blijkt dat met name informatie met betrekking tot online reserveren en het aanbod 1 keer per 3 weken of vaker wordt opgezocht. Onderwerpen waarover de meerderheid (bijna) nooit informatie zoekt, zijn adresgegevens, tarieven en/of leenvoorwaarden en online advies/recensies. Bij een vergelijking tussen het panel van de Bibliotheek Deventer en het totale Panel, valt vooral op dat in Deventer veel vaker dan elders wordt gezocht naar informatie over het online reserveren van materialen. Verder blijkt dat men in Deventer iets vaker dan gemiddeld behoefte heeft aan informatie over aanwinsten van de bibliotheek. De overige verschillen zijn minder opvallend. Van de respondenten geeft 85% aan geen informatie te missen. De overige 15% heeft wel behoefte aan meer informatie, bijvoorbeeld over e-books/e-readers en (online) reserveringen. In 2010 werd ook door een aantal aangegeven meer informatie te willen ontvangen over e-books. Dit duidt niet op een afnemende belangstelling in het onderwerp. Communicatiemiddelen (pagina 17 tot en met 20) Verschillende middelen van communicatie zijn aan de respondenten voorgelegd met de vraag welke middelen volgens hen door de bibliotheek worden ingezet. Bijna alle respondenten (94%) geven aan dat de website een communicatiemiddel is dat de Bibliotheek Deventer gebruikt om de klanten te informeren. 68% weet dat de bibliotheek communiceert via posters en berichten in de bibliotheek zelf, 66% kent de digitale nieuwsbrief en de helft antwoordt dat er informatie wordt verstrekt door medewerkers van de bibliotheek. Dat de bibliotheek social media inzet als communicatiemiddel, blijkt nauwelijks bekend te zijn; slechts 13% van de deelnemers is hiervan op de hoogte. De website van de bibliotheek en de mogelijkheid om informatie te krijgen van medewerkers, zijn in Deventer net iets bekender dan elders. voor bibliotheken BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 3

5 Beschrijving onderzoeksresultaten (2) Er is tevens gevraagd van welke communicatiemiddelen men zelf gebruik maakt om informatie in te winnen over de bibliotheek. De website is niet alleen het bekendste middel, maar wordt ook het vaakst gebruikt: 84% van de respondenten bezoekt de website van de Bibliotheek Deventer. Op ruime afstand volgen de digitale nieuwsbrief (gebruikt door 39%), posters en berichten in de bibliotheek zelf (35%) en informatie die wordt gegeven door bibliotheekmedewerkers (34%). De digitale nieuwsbrief wordt door het panel van de Bibliotheek Deventer iets minder gebruikt dan door het totale Panel. Waar in 2010 de nieuwsbrief nog een vierde positie innam, is het gebruik nu toegenomen. Social media wordt nog steeds door bijna niemand gebruikt om informatie in te winnen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien het merendeel van de respondenten niet weet dat de bibliotheek ook via social media informatie verstrekt. Wanneer wordt gevraagd op welke andere manieren de Bibliotheek Deventer het publiek nog zou kunnen informeren, doet 8% een suggestie voor een nieuwe manier van communiceren. Manieren als Facebook en de digitale nieuwsbrief, een middel dat reeds door de bibliotheek wordt ingezet. In 2010 werd nog aangegeven een sms-alert bij verloop van de uitleentermijn en informatie bij instellingen. Deze antwoorden komen nu nauwelijks tot niet voor. Een overzicht van de antwoorden kunt u vinden in de bijlage. De beoordeling van de communicatiemiddelen (pagina 22 en 23) Er is eerder gesproken over de bekendheid en het gebruik van de diverse communicatiemiddelen, maar hoe wordt de communicatie van de Bibliotheek Deventer in het algemeen beoordeeld? Van de respondenten beoordeelt 87% de communicatie van de Bibliotheek Deventer als (zeer) goed. 10% vindt de communicatie niet goed/niet slecht en vrijwel geen enkele deelnemer zegt de wijze van communicatie (zeer) slecht te vinden. Bij het totale Panel zien we hetzelfde beeld. De hoeveelheid informatie die men ontvangt, wordt door 84% van de respondenten beschouwd als precies goed. Het niveau is hiermee vergelijkbaar met % geeft aan dat zij te weinig informatie ontvangen en slechts 3% ervaart een overdaad aan informatie. Opnieuw oordeelt het panel van de Bibliotheek Deventer hetzelfde als het totale Panel. Digitale nieuwsbrief (pagina 25) Aan de 39% van de respondenten die gebruik maken van de digitale nieuwsbrief, is gevraagd hoe zij de digitale nieuwsbrief op een aantal aspecten beoordelen. Alle aspecten van de digitale nieuwsbrief worden net als in 2010 door de meerderheid (zeer) goed beoordeeld. Ruim 85% stemt in met de stellingen het communicatiemiddel past bij de bibliotheek en de informatie in de nieuwsbrief is actueel. Ongeveer 80% vindt dat de nieuwsbrief een aantrekkelijke manier biedt om aan informatie te komen en uitnodigt om gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek. Ten slotte vindt 71% dat de informatie in de nieuwsbrief interessant is. Het oordeel over de nieuwsbrief sluit aan bij het landelijke gemiddelde. voor bibliotheken BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 4

6 Beschrijving onderzoeksresultaten (3) De website (pagina 27) Van de 84% die gebruik maken van de website van de Bibliotheek Deventer, is gevraagd hoe zij de website beoordelen. Van deze groep is 92% van mening dat de website als communicatiemiddel past bij de bibliotheek. Een bijna even hoog percentage noemt de website een aantrekkelijke manier om aan informatie te komen en vindt de informatie op de website actueel. Ongeveer drie kwart geeft een positief antwoord bij de stellingen de website nodigt uit gebruik te maken van diensten van de bibliotheek en de informatie is interessant. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met het eerdere communicatie onderzoek dan blijkt dat voor de verschillende aspecten een stabiel beeld zichtbaar is. Ten opzichte van het totale Panel oordeelt het panel van de Bibliotheek Deventer iets positiever dan het totale Panel. Het gebruik van social media (pagina 29 tot en met 37) Er zijn diverse vormen van social media als Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn en Youtube. Ruim de helft van de respondenten van de Bibliotheek Deventer (54%) maakt gebruikt van social media. Op dit punt is er geen verschil met het totale Panel. De respondenten van de Bibliotheek Deventer die gebruik maken van social media, maken voornamelijk gebruik van Facebook (37%), Youtube (27%), LinkedIn (25%), Twitter (15%) en Hyves (11%). LinkedIn is in Deventer iets populairder dan bij het totale Panel. De deelnemers in Deventer besteden per dag gemiddeld 0,8 uur aan social media (onder de respondenten van het totale Panel is dit 0,9 uur). Ruim de helft geeft aan voornamelijk s avonds gebruik te maken van social media en 39% doet dit verspreid over de gehele dag. Ondanks de relatief grote groep respondenten die actief is op social media, is er slechts een kleine groep die weet van welke social media de Bibliotheek Deventer gebruik maakt. 9% weet dat de bibliotheek actief is op Twitter. Daarnaast meent 6% dat de bibliotheek een Facebook-account heeft, wat echter in werkelijkheid niet het geval is. Een nog kleiner percentage volgt de bibliotheek ook daadwerkelijk via social media. Van de mensen die van social media gebruik maken, zegt 5% de bibliotheek te volgen via Twitter. Ook binnen het totale Panel is het aantal actieve volgers van de bibliotheek zeer laag. Op het gebied van social media is voor zowel de Bibliotheek Deventer als de bibliotheken in het algemeen nog terrein te winnen. Ruim een kwart (27%) van de respondenten die gebruik maken van social media, zou graag wekelijks of vaker middels social media informatie van de bibliotheek ontvangen. Er is echter ook 43% die aangeeft geen informatie van de bibliotheek via social media te willen ontvangen, ondanks het feit dat ze hier wel actief zijn. De panelleden van de Bibliotheek Deventer willen, gemiddeld genomen, wat minder vaak via social media informatie ontvangen dan de leden van het totale Panel. Afsluitend is aan alle respondenten van de Bibliotheek Deventer gevraagd welke informatie zij zouden willen ontvangen via social media. Voor 38% gaat de voorkeur uit naar informatie over nieuwe boeken. Daarna volgen evenementen van mijn bibliotheek (genoemd door 27%), tips en aanbevelingen rond mijn interesses (23%) en boekrecensies (21%). 5

7 Aanbevelingen en overwegingen

8 Aanbevelingen en overwegingen (1) De tevredenheid over de communicatie van de Bibliotheek Deventer en de wijze waarop de bibliotheek de klanten van informatie voorziet is goed. De huidige BiebPanel meting heeft echter een aantal interessante resultaten opgeleverd waarmee de communicatie verder kan worden geoptimaliseerd. De aanbevelingen en overwegingen die hiervoor kunnen zorgen worden hier uiteengezet. De respons bij deze meting (52%) is lager dan de respons bij het eerste BiebPanelonderzoek van 2012 (61%). Dit is een gebruikelijk beeld in online onderzoeken en kan mede veroorzaakt worden door de periode waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Als er bijvoorbeeld veel panelleden met vakantie zijn op het moment dat de enquête wordt verstuurd, zal de respons relatief laag zijn. Ook de mate waarin terugkoppeling plaatsvindt, kan van invloed zijn. Het is verstandig als de bibliotheek de resultaten tijdig deelt met de panelleden en aangeeft wat er met deze resultaten wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een bericht op de website, in de digitale nieuwsbrief of via Twitter. Daarnaast is het van belang de respons te blijven monitoren. ProBiblio doet dit in samenwerking met het onderzoeksbureau Ruigrok. In 2010 is voor de Bibliotheek Deventer eerder een BiebPanelonderzoek verricht naar de communicatie van de bibliotheek. Resultaten uit dat onderzoeken hebben destijds uitgewezen dat vooral werd gezocht naar onderwerpen als online verlengen, het aanbod/ collectie, en openingstijden. In de huidige BiebPanel meting komen deze resultaten ook naar voren. Deze informatie kan niet alleen in de bibliotheek zelf maar ook prominent op de website gecommuniceerd worden, omdat dit de belangrijkste middelen zijn voor de leden om informatie in te winnen. Op de website moet deze informatie in één oogopslag deze informatie gevonden kunnen worden. Op de huidige homepage staat de informatie waar het vaakst naar wordt gezocht goed en duidelijk weergegeven, zorg dat dit behouden blijft. De website is het bekendste en meest gebruikte communicatiemiddel van de Bibliotheek Deventer. Het is dan ook goed om na te gaan of de soorten informatie waarnaar de panelleden het vaakst zoeken, op de website eenvoudig te vinden zijn. Eerder is vermeld dat de informatie waarin men het meest is geïnteresseerd goed op de homepage is te vinden. Onderaan de homepage staat echter een bundeling van onderwerpen. Het kan goed zijn om deze lijst kritisch te bestuderen en nader te bepalen welke onderwerpen prominenter op de website geplaatst kunnen worden. Daarnaast is het niet direct duidelijk waar men boeken kan reserveren. Gezien de opkomst van de smartphone en het belang van de website als communicatiemiddel, is de aanbeveling een mobiele versie van de website te ontwikkelen. Op deze manier kunnen klanten op ieder gewenst moment de meest relevante informatie van de bibliotheek opzoeken, maar ook materialen verlengen of reserveren. 7

9 Aanbevelingen en overwegingen (2) Voor de digitale nieuwsbrief van de Bibliotheek Deventer is een kans weggelegd. Van de respondenten is 66% bekend met dit communicatiemiddel, maar slechts 39% maakt er ook gebruik van. Binnen het totale Panel is een wat hoger percentage (45%) op de nieuwsbrief geabonneerd. De panelleden van de Bibliotheek Deventer die wél gebruik maken van de nieuwsbrief, oordelen er meestal positief over. Zij zien de nieuwsbrief als een communicatiemiddel dat past bij de bibliotheek en actuele informatie biedt. De bibliotheek zou kunnen nagaan op welke wijze de bekendheid van de digitale nieuwsbrief kan worden vergroot en meer leden kunnen worden geworven. Dit kan bijvoorbeeld door een banner met de tekst word lid van onze nieuwsbrief op de website te plaatsen en nieuwe leden actief op de nieuwsbrief te attenderen. Daarnaast is het interessant om te kijken hoeveel procent van de nieuwsbriefleden zich het afgelopen jaar heeft afgemeld en wat hier de reden voor is. Op deze wijze kan de digitale nieuwsbrief verder worden geoptimaliseerd. Slechts 9% van de panelleden is ervan op de hoogte dat de Bibliotheek Deventer actief is op Twitter. Momenteel toont de bibliotheek op de website al de laatste tweets van het eigen Twitteraccount. Gezien de lage bekendheid, springen deze blijkbaar onvoldoende in het oog. Een duidelijk Twittericoon met daarnaast een tekst als volg ons op Twitter kan misschien de bekendheid wat vergroten. Daarnaast zou de bibliotheek kunnen overwegen om ook op andere social media actief te worden. Niet Twitter, maar Facebook is bij de panelleden het meest populair. Door een Facebookpagina te beginnen, zou de bibliotheek dus meer mensen online kunnen bereiken. Er is een groep deelnemers die aangeeft dat ze geen informatie van de bibliotheek willen ontvangen via social media, ondanks het feit dat ze hier wel actief zijn. De kans is groot dat deze groep de bibliotheek niet actief gaat volgen. De mensen die wel informatie wensen te ontvangen via social media, hebben een voorkeur voor de volgende onderwerpen: informatie over nieuwe boeken, evenementen, tips en aanbevelingen en boekrecensies. Bij het plaatsen van tweets (en in de toekomst wellicht berichten op Facebook) is het goed om aan deze onderwerpen aandacht te besteden. Bekijk online op het BiebPanel Dashboard hoe de scores van uw bibliotheek zich verhouden tot de scores van andere deelnemende bibliotheken. voor bibliotheken BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 8

10 Verantwoording

11 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 het BiebPanel opgericht. Bibliotheekleden kunnen deelnemer worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Onderzoek heeft plaatsgevonden van 29 mei t/m 18 juni Dit onderzoek gaat over de informatievoorziening van bibliotheken met als onderwerpen: Informatiebehoefte Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen Beoordeling communicatie algemeen Beoordeling nieuwsbrief Beoordeling website Social media Vergelijking met totale Panel In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de cijfers van het totale Panel vermeld. Indien van toepassing worden de resultaten vergeleken met de resultaten van het eerdere onderzoek naar communicatiemiddelen en informatievoorziening (onderzoek ). Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. Vergelijking 2010 Een aantal vragen zijn in 2010 ook aan de panelleden voorgelegd. Bij de desbetreffende vragen zijn de resultaten van 2010 in de grafiek toegevoegd. Middels twee symbolen wordt aangeduid of er sprake is van een stijging of daling. ten opzichte van 2010 is een significante stijging zichtbaar ten opzichte van 2010 is een significante daling zichtbaar voor bibliotheken BiebPanel meting Bibliotheek aan den IJssel 10

12 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen Vestiging Aantal Percentage Centrum % Colmschate 86 24% Keizerslanden 25 7% Schalkhaar 20 6% Diepenveen 18 5% Bathmen 15 4% Okkenbroek 4 1% Lettele 1 0% Totaal % 11

13 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Leeftijd Deventer BiebPanel jaar 2% 2% jaar 2% 3% jaar 4% 5% jaar 11% 8% jaar 9% 11% jaar 11% 13% jaar 16% 14% jaar 11% 14% jaar 15% 14% 66 jaar en ouder 19% 17% Onbekend 0% 0% Gemiddelde leeftijd 55,9 54,7 Geslacht Deventer BiebPanel Man 30% 25% Vrouw 70% 75% 12

14 1. Informatie

15 1.1 Informatiebehoefte (1) "Hoe vaak zoekt u in het algemeen de volgende soorten informatie?" Minimaal1x per maand 2010 (n=368) 2012 (n=358) Online verlengen van materialen Deventer (n = 358) Totaal (n = ) 4% 5% 10% 9% 10% 18% 23% 19% 24% 17% 14% 15% 19% 14% 50% 47% Het aanbod (collectie) van de bibliotheek Deventer (n = 358) Totaal (n = ) 8% 12% 10% 14% 9% 5% 16% 15% 13% 16% 16% 15% 28% 24% 46% 46% Online reserveren van boeken/dvd's Openingstijden Deventer (n = 358) 1% 3% 2% 10% Totaal (n = ) 2% 4% 5% Deventer (n = 358) 11% Totaal (n = ) 5% 7% 13% 11% 7% 17% 14% 10% 11% 13% 17% 31% 27% 19% 16% 18% 36% 36% 38% 15% 15% 16% 46% 50% Nieuws over de bibliotheek Deventer (n = 358) Totaal (n = ) 4% 4% 6% 6% 3% 5% 16% 18% 9% 10% 22% 19% 39% 39% 29% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1x per week of vaker 1x per 2 weken 1x per 3 weken 1x per maand 1x per 2 maanden Minder dan 1x per 2 maanden (Bijna) nooit 14

16 1.1 Informatiebehoefte (2) "Hoe vaak zoekt u in het algemeen de volgende soorten informatie?" Minimaal1x per maand 2010 (n=368) 2012 (n=358) Aanwinsten van de bibliotheek Deventer (n = 358) Totaal (n = ) 13% 7% 8% 11% 6% 4% 15% 14% 9% 7% 14% 13% 37% 42% 36% 43% Activiteiten die de bibliotheek organiseert Deventer (n = 358) Totaal (n = ) 2% 4% 3% 2% 4% 3% 14% 14% 9% 11% 23% 19% 45% 47% 18% 24% Online advies/recensies over wat ik kan lezen/kijken/luister en Deventer (n = 358) Totaal (n = ) 3% 4% 4% 2% 4% 3% 7% 9% 6% 6% 12% 15% 66% 60% 16% 20% Tarieven en/of leenvoorwaarden Deventer (n = 358) 0% 1% 0% 2% Totaal (n = ) 1% 0% 2% 2% 15% 17% 82% 78% 4% 2% Adresgegevens Deventer (n = 358) 0% 1% 0% 3% 3% Totaal (n = ) 0% 1% 2% 2% 9% 11% 86% 82% 2% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1x per week of vaker 1x per 2 weken 1x per 3 weken 1x per maand 1x per 2 maanden Minder dan 1x per 2 maanden (Bijna) nooit 15

17 1.2 Gemiste informatie "Mist u informatie over de bibliotheek of kunt u bepaalde informatie niet vinden?" Zie voor de gegeven antwoorden de bijlage open antwoorden. Deventer (n=358) BiebPanel (n=10.997) 15% 15% Mist wel informatie Mist geen informatie 85% 85% 16

18 2. Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen

19 2.1 Bekendheid communicatiemiddelen "Welke van de volgende manieren gebruikt de bibliotheek volgens u om u te informeren?" De website van de bibliotheek 94% 90% Digitale nieuwsbrief van de bibliotheek 66% 68% Posters en berichten in de bibliotheek zelf 68% 65% Informatie gegeven door medewerkers van de bibliotheek 49% 44% Berichten in de krant 43% 41% Drukwerk, zoals posters/flyers/brochures/relatiemagazines etc. 35% 33% Via instellingen, bijv. scholen, kinderopvang, vrijwilligerswerk etc. 22% 18% Via de gemeente 12% 11% Social media 13% 10% Papieren nieuwsbrief van de bibliotheek 6% 8% Via vrienden/kennissen/familie 13% 8% Reclame in de krant of op de lokale televisie Via de mobiele telefoon (bijv. apps, QR codes etc.) Geen van bovenstaande manieren 1% 2% 2% 2% 11% 8% Deventer (n=358) BiebPanel (n=10.997) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18

20 2.2 Gebruik communicatiemiddelen "Welke van de volgende manieren gebruikt u zelf om informatie te vinden over de bibliotheek?" De website van de bibliotheek Digitale nieuwsbrief van de bibliotheek Posters en berichten in de bibliotheek zelf Informatie gegeven door medewerkers van de bibliotheek Berichten in de krant Drukwerk, zoals posters/flyers/brochures/relatiemagazines etc. Via vrienden/kennissen/familie Papieren nieuwsbrief van de bibliotheek Reclame in de krant of op de lokale televisie Via instellingen, bijv. scholen, kinderopvang, vrijwilligerswerk etc. Social media Via de gemeente Via de mobiele telefoon (bijv. apps, QR codes etc.) Geen van bovenstaande manieren 10% 10% 6% 4% 1% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 4% 4% 19% 19% 39% 45% 35% 33% 34% 31% 84% 80% Deventer (n=358) BiebPanel (n=10.997) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

21 2.3 Overige mogelijke communicatiemiddelen "Op welke andere manieren zou de bibliotheek u verder nog kunnen informeren?" Zie voor de gegeven antwoorden de bijlage open antwoorden. Deventer (n=358) BiebPanel (n=10.997) 8% 10% 46% Kent wel andere manieren om te informeren 46% 46% Kent geen andere manieren om te informeren Weet niet 44% 20

22 3. Beoordeling communicatie

23 3.1 Beoordeling communicatie algemeen "Wat vindt u van de communicatie van de bibliotheek in het algemeen?" Deventer (n=358) 17% 70% 10% 1% 0%2% BiebPanel (n=10.997) 16% 69% 12% 1%0%3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer goed Goed Niet goed/niet slecht Slecht Zeer slecht Weet niet/geen mening 22

24 3.2 Beoordeling hoeveelheid communicatie "Wat vindt u van de hoeveelheid informatie die u krijgt over de bibliotheek?" (exclusief Weet ik niet) Precies goed 2010 (n=368) 2012 (n=327) Deventer (n=327) 1% 12% 84% 3%0% 81% 84% BiebPanel (n=10.153) 2% 13% 82% 3%0% 75% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Veel te weinig Iets te weinig Precies goed Iets te veel Veel te veel 23

25 4. Beoordeling digitale nieuwsbrief

26 4.1 Beoordeling digitale nieuwsbrief "In hoeverre zijn de volgende termen in uw beleving van toepassing op de digitale nieuwsbrief van de bibliotheek?" Panelleden die gebruik maken van de digitale nieuwsbrief van de bibliotheek Top 2 box 2010 (n=223) 2012 (n=139) Actueel Niet actueel Informatie is actueel Deventer (n = 139) BiebPanel (n = 4.991) 43% 45% 44% 40% 11% 13% 2% 0% 2% 0% 86% 87% Informatie is interessant Deventer (n = 139) BiebPanel (n = 4.991) Interessant 24% 29% 47% 44% Niet interessant 27% 1% 0% 23% 3% 1% 68% 72% Communicatiemidd el past bij bibliotheek Deventer (n = 139) BiebPanel (n = 4.991) Past bij bibliotheek 47% 50% 39% 36% Past niet bij bibliotheek 13% 1% 0% 12% 1% 0% 86% 86% Aantrekkelijke manier om aan informatie te komen Deventer (n = 139) BiebPanel (n = 4.991) Aantrekkelijk om aan informatie te komen 40% 43% Niet aantrekkelijk om aan informatie te komen 41% 18% 1% 0% 39% 16% 2% 0% 84% 81% Nodigt uit gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek Deventer (n = 139) BiebPanel (n = 4.991) Nodigt uit gebruik te maken van diensten bibliotheek Nodigt niet uit gebruik te maken van diensten bibliotheek 32% 45% 18% 4% 1% 34% 41% 20% 3% 1% 73% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% / voor bibliotheken BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 25

27 5. Beoordeling website

28 5.1 Beoordeling website "In hoeverre zijn de volgende termen in uw beleving van toepassing op de website van de bibliotheek?" Panelleden die gebruik maken van de website van de bibliotheek Top 2 box 2010 (n=223) 2012 (n=139) Actueel Niet actueel Informatie is actueel Deventer (n = 300) BiebPanel (n = 8.809) 44% 40% 39% 42% 14% 18% 1% 0% 2% 0% 87% 85% Informatie is interessant Deventer (n = 300) BiebPanel (n = 8.809) Interessant 30% 28% 41% 46% Niet interessant 23% 2% 0% 26% 4% 0% 78% 75% Communicatiemidd el past bij bibliotheek Deventer (n = 300) BiebPanel (n = 8.809) Past bij bibliotheek 54% 51% 34% 38% Past niet bij bibliotheek 6% 2% 0% 12% 2% 1% 96% 92% Aantrekkelijke manier om aan informatie te komen Deventer (n = 300) BiebPanel (n = 8.809) Aantrekkelijk om aan informatie te komen 46% 43% Niet aantrekkelijk om aan informatie te komen 41% 10% 36% 17% 2% 0% 4% 1% 91% 87% Nodigt uit gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek Deventer (n = 300) BiebPanel (n = 8.809) Nodigt uit gebruik te maken van diensten bibliotheek Nodigt niet uit gebruik te maken van diensten bibliotheek 36% 41% 19% 4% 1% 33% 38% 23% 5% 1% 78% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% / voor bibliotheken BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 27

29 6. Social media

30 6.1 Gebruik social media (1) "% gebruik social media" Deventer (n=358) BiebPanel (n=10.997) 46% Gebruikt wel social media 46% 54% 54% Gebruikt geen social media 29

31 6.1 Gebruik social media (2) "Hoeveel uur per dag besteedt u gemiddeld aan social media?" Panelleden die gebruik maken social media Deventer (n=194) 0,8 BiebPanel (n=5.982) 0,9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 30

32 6.1 Gebruik social media (3) "Van welke sociale netwerken maakt u gebruik?" Facebook 37% 39% Youtube 27% 25% LinkedIn 21% 25% Twitter 12% 15% Hyves 11% 11% Anders, namelijk.. 3% 4% Gebruikt geen social media 46% 46% Deventer (n=358) BiebPanel (n=10.997) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 31

33 6.1 Gebruik social media (4) "Op welk(e) dagde(e)l(en) maakt u voornamelijk gebruik van social media?" Panelleden die gebruik maken social media Gedurende de gehele dag 39% 38% In de avond 49% 53% In de middag 9% 12% In de ochtend 9% 13% Deventer (n=194) BiebPanel (n=5.982) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32

34 6.2 Bekendheid gebruik sociale netwerken door bibliotheek "Op welke social media is uw bibliotheek volgens u actief?" Facebook 6% 6% Twitter 9% 5% Hyves 3% 2% Youtube 1% 1% LinkedIn 1% 1% Anders, namelijk.. 0% 0% Deventer (n=358) Weet niet 3% 2% BiebPanel (n=10.997) Onbekend met inzet social media 87% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 33

35 6.3 Volgen van de bibliotheek via social media "Via welke social media volgt u uw bibliotheek actief?" Panelleden die gebruik maken social media Twitter 2% 5% Facebook 0% 2% Hyves 0% 0% Youtube 0% 0% LinkedIn 1% 0% Anders 0% 0% Deventer (n=194) BiebPanel (n=5.982) Via geen enkele 95% 96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 34

36 6.4 Beoordeling mate van activiteit op social media "Wat vindt u van de mate waarin uw bibliotheek actief is op het gebied van social media?" Panelleden die bibliotheek actief volgen via social media Deventer (n=10) 40% 30% 0% 30% BiebPanel (n=265) 18% 62% 2% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Veel te weinig Precies goed Veel te veel Weet ik niet 35

37 6.5 Behoefte aan informatie via social media (1) "Hoe vaak zou u via social media informatie willen ontvangen van uw bibliotheek?" Panelleden die gebruik maken social media Deventer (n=194) 1%2%3% 21% 22% 9% 43% BiebPanel (n=6.079) 0%3% 4% 27% 21% 8% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meerdere keren per dag Dagelijks Meerdere keren per week Wekelijks Maandelijks Minder dan 1x per maand Nooit 36

38 6.5 Behoefte aan informatie via social media (2) "Stel dat uw bibliotheek actief is / zou zijn op social media. Welke informatie zou u via social media willen ontvangen van uw bibliotheek?" Informatie over nieuwe boeken 38% 43% Evenementen van mijn bibliotheek Boekrecensies Tips en aanbevelingen rond mijn interesses voor boeken, games, muziek en films Acties, prijsvragen etc. van mijn bibliotheek Informatie over auteurs Informatie over andere media, zoals games, muziek en films Landelijke / regionale informatie die te maken heeft met boeken, films of muziek 27% 29% 21% 26% 23% 25% 13% 16% 10% 14% 17% 14% 10% 10% Anders, namelijk. 1% 1% Deventer (n=358) Geen informatie via social media 50% 48% BiebPanel (n=10.997) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 37

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

Inspelen op mobiel internet Klanten effectief bereiken Content beheer: centraal en per vestiging + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelformule App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1871 Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie