Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken"

Transcriptie

1 Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken

2 Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2

3 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 4 Aanbevelingen en overwegingen 7 Verantwoording Activiteiten algemeen Bekendheid activiteiten Aansprekendheid activiteiten Mening over activiteiten Deelname aan activiteiten Deelname aan activiteiten Tevredenheid over bezochte activiteiten Verbeterpunten voor activiteiten Aanmelden voor activiteiten Betalen voor activiteiten Activiteitenprogramma van de bibliotheek Aantrekkelijkheid activiteitenprogramma Intentie deelname activiteiten Communicatie rondom activiteiten Informatie zoekgedrag Voorkeur informatiekanalen Oordeel over communicatie Activiteiten voor kinderen Belang activiteiten Aantrekkelijkheid activiteitenprogramma Communicatie rondom activiteiten 44 3

4 Beschrijving onderzoeksresultaten (1) Steekproefopbouw (pagina 12 en 13) Tijdens de eerste BiebPanelmeting van 2013 is voor de Bibliotheek Zuid- een respons van 57% gerealiseerd. De respons is hiermee hoger dan de respons van het totale BiebPanel (49%) en ook hoger dan de laatste BiebPanel meting van 2012 voor Bibliotheek Duinrand. Het is gebruikelijk dat de respons van een (gedeeltelijk) nieuw panel aanvankelijk hoog ligt en later lager wordt. Een derde van de panelleden (33%) zijn bezoekers van de vestiging Haarlem Centrum en een zesde (17%) van vestiging Hillegom. Met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar zijn de deelnemers van de Bibliotheek Zuid- gemiddeld jonger dan de deelnemers van het totale Panel. Het aandeel mannen ligt met 20% iets lager dan de 24% in het totale Panel. Bekendheid activiteiten (pagina 15 en 16) De bibliotheken bieden uiteenlopende activiteiten aan, van lezingen en cursussen tot leesclubs. De vraag is echter in hoeverre de leden bekend zijn met het activiteitenprogramma van de bibliotheek. Uit deze BiebPanel meting is gebleken dat de panelleden van Zuid- het meest bekend zijn met voorlezen (68%), lezingen (59%), tentoonstellingen (57%) en activiteiten voor scholen (55%). Dit beeld komt redelijk overeen met het totale Panel, waar met 6 voorlezen ook het bekendst is. Het minst bekend zijn de panelleden met filmvoorstellingen (4%) en muziekoptredens (); de bekendheid daarvan ligt in Zuid- lager dan in het totale Panel. Ook presentaties van een auteur over een nieuw boek, cursussen en feesten zijn bij de panelleden van de Bibliotheek Zuid- minder bekend dan in het totale Panel. Activiteiten die in Zuid- juist bekender zijn dan in het totale Panel zijn leesclubs, tentoonstellingen, gedachtewisselingen / debatten, infostands en spreekuren van andere organisaties in de bibliotheek. In het laatste BiebPanel onderzoek van 2010 stonden ook de activiteiten centraal. Dit onderzoek betreft echter alleen de panelleden van Bibliotheek Duinrand, terwijl het huidige onderzoek over Bibliotheek Zuid- gaat. De resultaten zijn dus niet één op één te vergelijken. Tijdens de meting in 2010 waren voorlezen, lezingen en tentoonstellingen ook al de bekendste activiteiten. Ten opzichte van 2010 is de bekendheid van infostands, rondleidingen, workshops, cursussen en spreekuren van andere organisaties hoger. De bekendheid van feesten (zoals het kinderboekenweekfeest) en presentaties van auteurs over een nieuw boek is daarentegen afgenomen. Aansprekendheid activiteiten (pagina 17 tot en met 20) Een presentatie van een auteur over een nieuw boek is met 48% de meest aansprekende activiteit, gevolgd door een lezing (4) en tentoonstelling (41%). Het totale Panel laat een vergelijkbaar beeld zien, net als de resultaten van Wel zien we in Zuid- iets meer belangstelling voor voorstellingen, spreekuren van andere organisaties in de bibliotheek en gedachtewisselingen / debatten. Daarnaast is te zien dat in vergelijking met 2010 de aansprekendheid van cursussen, voorlezen, debatten en rondleidingen door de bibliotheek iets is toegenomen. Het spreekuur van een andere organisatie in de bibliotheek en het muziekoptreden / concert zijn in Zuid- de activiteiten die de panelleden het minst aansprekend vinden. In 2010 waren het spreekuur van een andere organisatie in de bibliotheek en de rondleiding in de bibliotheek de minst aansprekende activiteiten. Als wordt gevraagd welke onderwerpen de panelleden interessant vinden voor een activiteit, dan wordt net als in het totale Panel, vooral literatuur, kunst & cultuur en computer / social media genoemd. Daarna volgen geschiedenis, creatieve hobby s en psychologie en opvoeden. In Zuid- bestaat iets meer belangstelling voor de onderwerpen kunst & cultuur, psychologie & opvoeden en wonen dan in het totale Panel het geval is. In 2010 waren kunst & cultuur en literatuur ook de onderwerpen waar de meeste belangstelling voor was. Er was toen veel meer interesse in reizen en eten en drinken dan nu, terwijl de interesse in computer / social media nog lager lag. Onderwerpen die minder dan een tiende van de panelleden uit Zuid- en het totale aantal panelleden interessant vinden zijn sport en spel, uiterlijk en persoonlijke verzorging en werken. In 2010 werden deze onderwerpen ook het minst aansprekend gevonden. 4

5 Beschrijving onderzoeksresultaten (2) De mening over activiteiten (pagina 21 tot en met 23) Om een algemeen beeld te krijgen hoe de panelleden aankijken tegen de activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd, is een aantal stellingen voorgelegd. Zes op de tien panelleden vinden het van belang dat de bibliotheek activiteiten organiseert. In het totale Panel is dit niet anders. Slechts een tiende vindt dat het organiseren van activiteiten géén taak van de bibliotheek is. Ruim de helft van de panelleden is geïnteresseerd in activiteiten van de bibliotheek: iets meer dan in het totale Panel, maar iets minder dan in 2010 in Bibliotheek Duinrand, toen 71% interesse zei te hebben. Bijna de helft (48%) is het er (helemaal) mee oneens dat de bibliotheek te weinig activiteiten aanbiedt, iets meer dan in Slechts 4% vindt dat de bibliotheek juist te weinig activiteiten organiseert, waar dat in 2010 nog 14% was. Op de vraag of activiteiten te duur zijn, geeft bijna de helft aan geen mening te hebben. Het aandeel panelleden dat het helemaal oneens is met de stelling, is ten opzichte van 2010 afgenomen: bijna niemand vindt dat de activiteiten te duur zijn. Deelname aan activiteiten (pagina 25 tot en met 31 ) Zeven op de tien panelleden hebben het afgelopen jaar niet deelgenomen aan een activiteit. Dit even veel als in het totale Panel, maar meer dan in 2010, toen 61% niet had deelgenomen aan een activiteit. Van de panelleden heeft 17% 1 keer deelgenomen, een tiende 2 tot 3 keer en 1% vaker dan 4 keer per jaar. Als wordt gekeken naar de resultaten van 2010 van Bibliotheek Duinrand, dan blijkt dat de panelleden van het huidige onderzoek in Zuid- minder vaak aan een activiteit hebben deelgenomen dan in Van de panelleden die het afgelopen jaar minstens 1 keer aan een activiteit hebben deelgenomen, is 7 in het algemeen (heel) erg tevreden. Slechts 3% is ontevreden. Op de vraag wat de bibliotheek kan doen om ervoor te zorgen dat leden in de toekomst vaker deelnemen aan activiteiten, antwoordt 29% in de toekomst niet van plan te zijn (vaker) deel te nemen. Dit is minder dan in het totale Panel. De overige panelleden zijn van plan vaker deel te nemen wanneer er meer over wordt gecommuniceerd door bijvoorbeeld door het versturen van nieuwsbrieven of s of wanneer de activiteiten op geschiktere tijdstippen zouden worden georganiseerd. Wanneer de activiteiten zelf meer zouden aanspreken, zou ook een aantal panelleden van plan zijn om deel te nemen aan een activiteit. Er is echter ook een aantal panelleden die door tijdgebrek nooit zou deelnemen. Wanneer panelleden zich aan willen melden voor een activiteit, dan is dit bij voorkeur per of via de website. Vier op de tien prefereren aanmelden via baliemedewerkers. Een tiende heeft geen voorkeur. ideal is de betalingsmogelijkheid die circa de helft van de panelleden en leden uit het totale Panel willen gebruiken wanneer zij de activiteit moeten betalen. Een derde betaalt het liefst in de bibliotheek zelf en een tiende heeft geen specifieke voorkeur. Activiteitenprogramma van de Bibliotheek Zuid- (pagina 33 tot en met 35) Voor het voorjaar heeft de Bibliotheek Zuid- weer een gevarieerd activiteitenprogramma samengesteld. Door dit programma aan de panelleden voor te leggen, is de aantrekkelijkheid getoetst. Een derde vindt Haal meer uit Google een aansprekende activiteit. Op enige afstand volgen Tentoonstelling Nederland-Rusland (28%) en Filmfabriek Hollandia (27%). Tussen de 20% en 25% is geïnteresseerd in Gratis tuinontwerp, Schrijven is kijken met je ogen dicht, Oeps, ik heb een tuin en De utopie van de vrije markt. De overige activiteiten spreken 19% of minder van de panelleden aan. 5

6 Beschrijving onderzoeksresultaten (3) Naar aanleiding van het activiteitenprogramma is 71% zeker of misschien van plan deel te nemen aan een activiteit, iets meer dan in het totale Panel (62%). Het hebben van geen behoefte om deel te nemen aan een activiteit, is voor de helft een reden om zich niet aan te melden. Een beeld dat ook zichtbaar is in het totale Panel. De bibliotheken kunnen hier weinig invloed op uitoefenen. Het hebben van geen tijd is voor een derde de reden, een kwart zegt dat de inhoud van de activiteiten niet aanspreekt en een zesde dat de vorm van de activiteiten niet aanspreekt. Deze laatste reden wordt iets vaker genoemd dan in het totale Panel. Communicatie rond activiteiten (pagina 37 tot en met 40) De bibliotheek maakt net als in 2010 gebruik van verschillende communicatiemiddelen om de leden te informeren over de activiteiten. De posters in de bibliotheek, de website en de nieuwsbrief zijn met respectievelijk 49%, 45% en 43% de communicatiemiddelen die de panelleden het vaakst gebruiken om zich te informeren over activiteiten. In 2010 (voor Bibliotheek Duinrand) waren posters in de bibliotheek ook de belangrijkste informatiebron, maar toen kwamen berichten in regionale kranten nog op de tweede plaats en maakten er minder panelleden gebruik van de website en nieuwsbrief. Berichten in de regionale krant worden met 28% nu minder gebruikt dan in het totale Panel, waar het niveau op 35% ligt. Social media, maar ook vrienden en familie en de baliemedewerkers worden nauwelijks gebruikt om informatie over activiteiten in te winnen. De panelleden ontvangen bij voorkeur informatie over de activiteiten via de nieuwsbrief (59%), website (51%) en de posters in de bibliotheek (37%). Een tiende wil graag geïnformeerd worden via Social media. Over het algemeen is de helft van de panelleden (heel) erg tevreden over de communicatie, net als in het totale Panel. Circa een derde staat neutraal tegenover de communicatie en ongeveer een zesde heeft geen mening. Activiteiten voor kinderen (pagina 42 tot en met 44) In de bibliotheek worden voor kinderen ook speciale activiteiten georganiseerd. Aan ouders van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar is een aantal vragen gesteld over het activiteitenprogramma voor kinderen. In de Bibliotheek Zuid- gaat het om 62 panelleden. 85% vindt het (heel) erg belangrijk dat de bibliotheek activiteiten organiseert voor 4 t/m 12 jarigen. Het beeld komt overeen met het totale Panel. Voor de kinderen staan in het voorjaar ook diverse activiteiten op het programma. Van de ouders vindt de helft de workshop Van toeten nog blazen weten? aansprekend en ruim vier op de tien de workshops Lekker Painten en Glogster. Een derde is enthousiast over de workshop Manga tekenen. De nieuwsbrief wordt het vaakst genoemd, wanneer wordt gevraagd op welke wijze de ouders informatie willen ontvangen over kinderactiviteiten, met 68% vaker dan in het totale Panel. De website (53%), scholen / crèche / peuterspeelzaal / BSO (52%) en posters in de bibliotheek (48%) volgen op enige afstand. 6

7 Aanbevelingen en overwegingen 7

8 Aanbevelingen en overwegingen (1) Net als in het totale Panel, neemt in de Bibliotheek Zuid- maar een klein deel van de panelleden deel aan activiteiten van de bibliotheek. Dit komt overeen met het beeld in het onderzoek naar de algehele tevredenheid, waarin naar voren kwam dat de activiteiten het minst van belang worden geacht. Dit neemt echter niet weg dat panelleden in dit onderzoek aangeven het redelijk van belang te vinden dat de bibliotheek activiteiten organiseert voor zowel volwassen als kinderen. Het kan daarom goed zijn om te bedenken in welke vorm de Bibliotheek Zuid- in de toekomst door wil gaan met de organisatie van activiteiten. In dit hoofdstuk worden enkele overwegingen en aanbevelingen uiteengezet. Presentaties van auteurs, lezingen en tentoonstellingen zijn de meest aansprekende activiteiten. Voor de onderwerpen geldt dit voor literatuur, kunst & cultuur en computer / social media. Houd hier rekening mee bij de samenstelling van het activiteitenprogramma en zorg hierbij dat bibliotheekgerelateerde onderwerpen aan bod komen. Het kan goed zijn om in de toekomst minder variatie aan te bieden. Zo zijn net als in 2010 de onderwerpen sport en spel, werken en uiterlijke verzorging volgens de panelleden het minst aansprekend. De panelleden van de Bibliotheek Zuid- zijn redelijk bekend met het algemene activiteitenprogramma dat door de bibliotheken wordt aangeboden. Het is echter interessant om te zien dat een aantal activiteiten die minder dan gemiddeld bekend zijn, hoger scoren op aansprekendheid. De presentatie van een auteur over een nieuw boek is hier een goed voorbeeld van. Het vergroten van de bekendheid van dergelijke activiteiten kan er wellicht voor zorgen dat meer panelleden hier naar toe gaan. De bekendheid kan vergroot worden door met name gebruik te maken van de communicatiemiddelen die de voorkeur genieten van de panelleden zoals de nieuwsbrief, website en posters in de bibliotheek. Er zijn daarnaast activiteiten die minder bekend zijn en tevens relatief laag scoren op aansprekendheid, zoals een spreekuur van een andere organisatie of rondleiding. Ga voor deze activiteiten na wat het doel is van deze activiteiten en wat de bibliotheek hiermee wil bereiken. Als deze activiteiten gericht zijn op een specifieke doelgroep, dan is het goed om hier in de communicatie rekening mee te houden. Het artikel Leeskringen in de lift, dat in augustus 2012 in het Bibliotheekblad is gepubliceerd, laat zien dat leesclubs steeds populairder worden en mensen daardoor meer gaan lezen. De Bibliotheek Zuid- biedt momenteel nog geen leesclubs aan, maar verstrekt wel informatie over het opzetten van een leesclub. Het kan zinvol zijn om bij andere bibliotheken die wel leesclubs aanbieden, te informeren op welke doelgroepen zij zich richten en hoe succesvol de leesclubs zijn. Op basis hiervan kan worden besloten of de Bibliotheek Zuid- in de toekomst zelf leesclubs wil aanbieden. Meer informatie over de toekomst van leesclubs en de nieuwe lezer, kunt u vinden in de publicatie De nieuwe lezer, die u kunt downloaden via 8

9 Aanbevelingen en overwegingen (2) Ondanks een relatief goede algemene bekendheid van het activiteitenprogramma, heeft slechts een klein aantal panelleden het afgelopen jaar deelgenomen aan een activiteit. Het aantal lijkt ook lager dan 2010, maar dat kan ook te maken hebben met verschillen tussen Bibliotheek Duinrand en de huidige veel grotere Bibliotheek Zuid-. De panelleden die wel aan een activiteit hebben deelgenomen zijn voornamelijk mensen in de leeftijd en jaar. Zij zijn met name geïnteresseerd in lezingen, tentoonstellingen, workshops en presentaties van auteurs. Aansprekende onderwerpen zijn voor deze groep kunst & cultuur, literatuur, psychologie & opvoeden en computer / social media. Het kan interessant zijn om extra te focussen op deze groep en bij het samenstellen van het activiteitenprogramma rekening te houden met hun voorkeuren. Probeer daarnaast variatie aan te brengen in de tijden en dagen waarop de activiteiten worden aangeboden. Ook kan ervoor gekozen worden om als de Bibliotheek Zuid- je (mede) te richten op een andere doelgroep, met specifieke activiteiten. De bibliotheek communiceert op verschillende manieren over de activiteiten. Maar uit de open antwoorden is op te maken dat dit niet door alle panelleden wordt opgemerkt. Dit kan komen doordat de communicatie van de activiteiten zich richt op alle bibliotheekleden en er geen onderscheid wordt gemaakt in doelgroepen. Het is daarom de aanbeveling om de huidige communicatiemiddelen rond de activiteiten in kaart te brengen en te inventariseren op welke wijze ze op specifieke doelgroepen afgestemd kunnen worden. Zo kan het misschien interessant zijn om een thema nieuwsbrief te versturen rond activiteiten aan de bibliotheekleden die hier geïnteresseerd in zijn. Dit kan niet alleen de bekendheid vergroten, maar ook leiden tot meer deelnemers. Ook kan een nieuwsbrief naar interessegebied zorgen voor meer bekendheid. Veel panelleden geven aan geen mening te hebben over het feit of de activiteiten te duur zijn of niet. De panelleden die hier wel een mening over hebben, geven aan dat de activiteiten niet te duur zijn. In de promotie rond de activiteiten kan dit als unique selling point worden ingezet. De panelleden van Zuid- melden zich bij voorkeur aan voor een activiteit via de website of door het versturen van een e- mail. Bij de Bibliotheek Zuid- is het al mogelijk om je via de website aan te melden, maar nog niet per . De betalingswijze die de voorkeur geniet, namelijk ideal, is al mogelijk bij de Bibliotheek Zuid-. Neem in overweging om de leden de mogelijkheid te geven zich per aan te melden en zorg ervoor dat de aanmeldprocedure en betalingswijze altijd duidelijk worden vermeld in de aankondiging van de activiteiten. Dit kan een drempel van panelleden wegnemen om zich aan te melden. De ouders van kinderen in leeftijd van 4 t/m 12 jaar informeren zich net als de andere panelleden bij het algemene activiteitenprogramma, bij voorkeur aan via de nieuwsbrief, website en posters, maar ook via scholen / crèche / peuterspeelzaal / BSO. Zorg er dus voor dat bij de communicatie rond de activiteiten van kinderen deze stakeholders altijd worden ingezet. Dit kan door bijvoorbeeld ook posters op te hangen in de scholen / crèche / peuterspeelzaal / BSO, maar ook wanneer mogelijk een aankondiging te doen in de nieuwsbrieven van deze stakeholders. 9

10 Verantwoording 10

11 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 BiebPanel opgericht, een onderzoeksplatform speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Bibliotheekleden kunnen lid worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Het 1 e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 13 maart t/m 8 april Dit onderzoek gaat over de activiteiten van de bibliotheek met als onderwerpen: Bekendheid met en interesse in activiteiten Deelname activiteiten Activiteitenprogramma van de bibliotheek (op bibliotheekniveau) Communicatie rondom activiteiten Activiteiten voor kinderen Doelstelling Het onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid over de activiteiten van de bibliotheek zodat het aanbod geoptimaliseerd kan worden. Vergelijking met totale Panel en meting In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de cijfers van het totale Panel vermeld. Indien van toepassing worden de resultaten vergeleken met de resultaten van het eerdere onderzoek naar activiteiten van de bibliotheek (onderzoek ). Door veranderingen in vraagstelling is het niet altijd mogelijk resultaten 1 op 1 te vergelijken. Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. 11

12 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen Vestiging Aantal Percentage Bibliotheek Haarlem Centrum % Bibliotheek Hillegom 58 17% Bibliotheek Haarlem Noord 46 13% Bibliotheek Bloemendaal 41 12% Bibliotheek Zandvoort 30 9% Bibliotheek Heemstede 26 7% Bibliotheek Haarlem Schalkwijk 17 5% Bibliotheek Bennebroek 15 4% Bibliotheek Haarlem Oost 3 1% Bibliotheek Spaarndam 0 0% Totaal % 12

13 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Leeftijd Duinrand BiebPanel jaar 5% 3% jaar 3% 3% jaar 5% 5% jaar 7% 7% jaar 10% 10% jaar 14% 12% jaar 14% 13% jaar 12% 13% jaar 20% 14% 66 jaar en ouder 10% 19% Onbekend 0% 0% Gemiddelde leeftijd 50,2 53,1 Geslacht Duinrand BiebPanel Man 20% 24% Vrouw 80% 7 13

14 1. Activiteiten algemeen 14

15 1.1 Bekendheid activiteiten "Welke van onderstaande activiteiten biedt uw bibliotheek volgens u aan?" Voorlezen Lezing Activiteiten voor scholen Tentoonstelling Presentatie van auteur over een nieuw boek Feest (bijv. kinderboekenweekfeest) Infostand Rondleiding in de bibliotheek Cursussen Workshop Leesclub Voorstelling (toneel/theater/vertelvoorstelling) Jeugdvoorstelling Spreekuur van een andere organisatie in de bibliotheek Gedachtenwisseling/debat Muziekoptreden/concert Filmvoorstelling Geen van bovenstaande Weet ik niet 4% 2% 3% 10% 9% 28% 41% 30% 35% 41% 34% 34% 33% 23% 30% 28% 2 31% 24% 17% 20% 22% 20% 23% 17% 19% 15% 15% 14% 68% 6 59% 62% 55% 51% 57% 51% Zuid- (n=350) BiebPanel (n=11.308) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

16 1.1 Bekendheid activiteiten in vergelijking met 2010 "Welke van onderstaande activiteiten biedt uw bibliotheek volgens u aan?" Voorlezen 68% 73% Lezing 59% 61% Tentoonstelling 57% 60% Activiteiten voor scholen* 0% 55% Infostand 20% 41% Rondleiding in de bibliotheek 18% 34% Leesclub 31% 35% Feest (bijv. kinderboekenweekfeest) 30% 54% Workshop 13% 28% Presentatie van auteur over een nieuw boek 28% 48% Cursussen 13% 23% Spreekuur van een andere organisatie in de bibliotheek 3% 23% Jeugdvoorstelling 22% 29% Gedachtenwisseling/debat 12% 19% Voorstelling (toneel/theater/vertelvoorstelling) 17% 15% Muziekoptreden/concert 2% Filmvoorstelling 4% 2% Geen van bovenstaande 2% 3% Weet ik niet* 0% 10% 2013 (n=350) 2010 (n=147) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Antwoordcategorie niet opgenomen in onderzoek

17 1.2 Aansprekendheid activiteiten (1) "Welke van onderstaande activiteiten vindt u aansprekend?" Presentatie van auteur over een nieuw boek Lezing Tentoonstelling Activiteiten voor scholen Cursussen Voorlezen Workshop Leesclub Infostand Feest (bijv. kinderboekenweekfeest) Voorstelling (toneel/theater/vertelvoorstelling) Filmvoorstelling Muziekoptreden/concert Jeugdvoorstelling Rondleiding in de bibliotheek Gedachtenwisseling/debat Spreekuur van een andere organisatie in de bibliotheek Geen van bovenstaande Weet niet/geen mening 48% 48% 4 44% 41% 37% 39% 35% 33% 35% 32% 30% 32% 30% 2 27% 24% 24% 21% 23% 28% 22% 19% 20% 1 20% 21% 17% 19% 1 19% 1 14% 11% 7% 7% 7% Zuid- (n=350) BiebPanel (n=11.308) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 17

18 1.2 Aansprekendheid in vergelijking met 2010 (1) "Welke van onderstaande activiteiten vindt u aansprekend?" Presentatie van auteur over een nieuw boek Lezing 48% 52% 4 45% Tentoonstelling 41% 4 Activiteiten voor scholen* 0% 39% Cursussen 21% 33% Workshop 32% 28% Voorlezen 17% 32% Voorstelling (toneel/theater/vertelvoorstelling) 28% 21% Leesclub 2 25% Infostand 24% 18% Jeugdvoorstelling 21% 1 Feest (bijv. kinderboekenweekfeest) 21% 1 Gedachtenwisseling/debat 10% 19% Rondleiding in de bibliotheek 8% 19% Filmvoorstelling 19% 1 Muziekoptreden/concert 1 14% Spreekuur van een andere organisatie in de bibliotheek 7% 14% Geen van bovenstaande 11% Weet niet/geen mening* 0% 7% 2013 (n=350) 2010 (n=147) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Antwoordcategorie niet opgenomen in onderzoek

19 1.2 Aansprekenheid activiteiten (2) "Welke van de volgende onderwerpen vindt u interessant voor een activiteit van uw bibliotheek?" Literatuur Kunst en cultuur Computer/ social media Geschiedenis Reizen Creatieve hobbys Gezondheid Natuur Psychologie en opvoeden Eten en drinken Geloven, spiritualiteit en godsdienst Geld en recht Wonen Werken Uiterlijk en persoonlijke verzorging Sport en spel Geen van bovenstaande Weet niet/geen mening 8% 7% 4% 7% 7% 51% 4 49% 43% 43% 41% 37% 35% 29% 32% 34% 32% % 24% 31% 23% 20% 19% 18% 19% % 14% Zuid- (n=350) BiebPanel (n=11.308) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20 1.2 Aansprekendheid in vergelijking met 2010 (2) "Welke van de volgende onderwerpen vindt u interessant voor een activiteit van uw bibliotheek?" Literatuur Kunst en cultuur Computer/ social media Geschiedenis Creatieve hobbys* Psychologie en opvoeden Reizen Gezondheid Natuur Eten en drinken Geloven, spiritualiteit en godsdienst Wonen Geld en recht Uiterlijk en persoonlijke verzorging Sport en spel Werken Geen van bovenstaande Weet niet/geen mening* 0% 1 11% 12% 11% 7% 4% 4% 7% 0% * Antwoordcategorie niet opgenomen in onderzoek % 18% 20% 18% 31% 25% 29% 2 25% 27% 30% 37% 30% 34% 35% 34% 33% 51% 52% 49% 47% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 50% 2013 (n=350) 2010 (n=146) 20

21 Te weinig bibliotheekactiviteiten aangeboden Geïnteresseerd in activiteiten van de bibliotheek Belangrijk dat bibliotheek activiteiten organiseert 1.3 Mening over activiteiten (1) "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?" Ik vind het belangrijk dat de bibliotheek activiteiten organiseert Ik ben geïnteresseerd in de activiteiten van de bibliotheek Er worden te weinig bibliotheekactiviteiten aangeboden Zuid- (n = 350) 1 43% 2 5% 4% 5% BiebPanel (n = ) 14% 48% 21% 4% Zuid- (n = 350) 8% 49% 23% 8% BiebPanel (n = ) 8% 44% 25% 9% 7% 8% Zuid- (n = 350) 1% 3% 28% 32% 1 21% BiebPanel (n = ) 1% 5% 28% 29% 13% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet / geen mening 21

22 Activiteiten over het algemeen te duur Organiseren van activiteiten geen taak van bibliotheek Na deelname graag mogelijkheid om te evalueren 1.3 Mening over activiteiten (2) "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?" Na een deelname aan een activiteit heb ik graag de mogelijkheid deze te evalueren Ik vind het organiseren van activiteiten geen taak van de bibliotheek De activiteiten van de bibliotheek zijn over het algemeen te duur Zuid- (n = 350) 3% 22% 28% 14% 5% 28% BiebPanel (n = ) 2% 23% 28% 12% 5% 30% Zuid- (n = 350) 3% 7% 21% 45% 19% BiebPanel (n = ) 3% 7% 22% 41% 19% 7% Zuid- (n = 350) 1% 2% 20% 21% 9% 47% BiebPanel (n = ) 1% 3% 21% 22% 10% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet / geen mening 22

23 Activiteiten over het algemeen te duur Te weinig bibliotheekactiviteiten aangeboden Geïnteresseerd in activiteiten van de bibliotheek 1.3 Mening over activiteiten - in vergelijking met 2010 "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?" Ik ben geïnteresseerd in de activiteiten van de bibliotheek Er worden te weinig bibliotheekactiviteiten aangeboden De activiteiten van de bibliotheek zijn over het algemeen te duur 2013 (n = 350) 8% 49% 23% 8% 2010 (n = 147) 29% 42% 14% 4% 1% 10% 2013 (n = 350) 1% 3% 28% 32% 1 21% 2010 (n = 147) 4% 10% 21% 17% 22% 27% 2013 (n = 350) 1% 2% 20% 21% 9% 47% 2010 (n = 147) 0% 3% 14% 10% 33% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet / geen mening 23

24 2. Deelname aan activiteiten 24

25 2.1 Deelname aan activiteiten (1) "Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aan een activiteit in de bibliotheek deelgenomen?" 100% 1% 2% 90% 80% 70% 60% 72% 73% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 9% 17% Zuid- (n=350) 2% 9% 13% BiebPanel (n=11.308) 1 keer 2 tot 3 keer 4 keer of vaker Ik heb het afgelopen jaar niet aan activiteiten deelgenomen Weet ik niet (meer) 25

26 2.1 Deelname aan activiteiten in vergelijking met 2010 (1) "Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aan een activiteit in de bibliotheek deelgenomen?" 100% 1% 0% 90% 80% 70% 61% 60% 72% 50% 40% 30% 20% 1% 11% 9% 1 10% 17% 13% 0% 2013 (n=350) 2010 (n=147) 1 keer 2 tot 3 keer 4 keer of vaker Ik heb het afgelopen jaar niet aan activiteiten deelgenomen Weet ik niet (meer) 26

27 2.2 Tevredenheid over bezochte activiteiten "Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over de activiteiten van de bibliotheek?" Bibliotheekleden die afgelopen 12 maanden aan 1 of meerdere activiteiten hebben deelgenomen Voor de toelichting van bibliotheekleden die (heel erg) ontevreden zijn zie de bijlage. Zuid- (n=93) 11% 65% 18% 1% 0% 5% BiebPanel (n=2.778) 12% 6 1 1% 0% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel erg tevreden Tevreden Noch tevreden/ noch ontevreden Ontevreden Heel erg ontevreden Weet niet/ geen mening 27

28 2.3 Verbeterpunten voor activiteiten (1) "Wat zou de bibliotheek kunnen doen om ervoor te zorgen dat u in de toekomst vaker deelneemt aan een activiteit?" Voor een samenvatting van de suggesties van leden om er voor te zorgen dat men in de toekomst vaker deelneemt aan activiteiten zie pagina 29. Voor een volledig overzicht zie de bijlage. 7% Zuid- (n=350) 8% 29% 7% BiebPanel (n=11.308) 7% Ik ben niet van plan in de toekomst (vaker) deel te nemen aan een activiteit 37% Ik zou vaker deelnemen als: De bibliotheek kan niets doen / doet al genoeg 5 Weet niet 49% 28

29 2.3 Verbeterpunten voor activiteiten (2) "Wat zou de bibliotheek kunnen doen om ervoor te zorgen dat u in de toekomst vaker deelneemt aan een activiteit?" Voor een volledig overzicht van de suggesties van leden om er voor te zorgen dat men in de toekomst vaker deelneemt aan activiteiten zie de bijlage. De Word-cloud is gebaseerd op de suggesties van de leden van het totale BiebPanel. 29

30 2.4 Aanmelden voor activiteiten "Stel u wilt zich aanmelden voor een activiteit. Op welke manier(en) wilt u zich dan aan kunnen melden? (meer antwoorden mogelijk) Via de website van de bibliotheek 6 6 Per 65% 70% Via baliemedewerkers 38% 37% Telefonisch 14% 17% Anders namelijk... 1% 1% Ik heb geen voorkeur 8% 9% Zuid- (n=350) BiebPanel (n=11.308) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30

31 2.5 Betalen voor activiteiten "Stel dat u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Naar welke manier van betalen gaat uw voorkeur dan uit?" Via IdEAL 47% 49% In de bibliotheek zelf 27% 33% Via eenmalige machtiging 5% Via acceptgiro 3% 4% Anders namelijk... 1% 1% Ik heb geen voorkeur 11% 12% Zuid- (n=350) BiebPanel (n=11.308) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 31

32 3. Activiteitenprogramma van de bibliotheek 32

33 3.1 Aantrekkelijkheid activiteitenprogramma "Uw bibliotheek biedt de komende maanden het volgende activiteitenprogramma aan. Welke van deze activiteiten spreken u aan?" Haal meer uit Google Tentoonstelling Nederland-Rusland Filmfabriek Hollandia Gratis tuinontwerp Schrijven is kijken met je ogen dicht Oeps, ik heb een tuin! De utopie van de vrije markt Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Holland De Haarlemse Dichtlijn Help, mijn kleinkind is op Twitter, Facebook en Hyves Hart ensembles kleuren de bieb Kenniscafe Over Rechtspraak Tentoonstelling Ruis in het park De dinsdagavond met Boris van der Ham Geen van deze Weet niet/ geen mening 5% 33% 28% 27% 23% 22% 22% 20% 19% 19% 17% 15% 14% 14% 14% 14% Zuid- (n=350) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 33

34 3.2 Intentie deelname activiteiten (1) "Bent u naar aanleiding van het activiteitenprogramma van plan om binnenkort deel te nemen aan een activiteit?" Zuid- (n=350) 4% 10% BiebPanel (n=11.308) 10% 25% Ja 32% Misschien Nee Weet niet/ geen mening 52% 61% 34

35 3.2 Intentie deelname activiteiten (2) "Waarom bent u niet van plan om aan één van de activiteiten deel te nemen?" Bibliotheekleden die naar aanleiding van het activiteitenprogramma niet van plan zijn deel te nemen Ik heb geen behoefte om deel te nemen aan activiteiten 52% 51% Geen tijd De inhoud spreekt mij niet aan 27% 2 24% 34% Soort/ vorm van activiteiten spreekt mij niet aan De activiteiten worden vaak georganiseerd op een tijdstip waarop ik niet kan Geen aansprekende locaties De activiteiten zijn te duur Negatieve ervaringen met eerdere activiteiten 9% 5% 8% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 1 Anders namelijk,... Weet niet/ geen mening 3% 8% 1% 2% Zuid- (n=87) BiebPanel (n=3.649) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 35

36 4. Communicatie rondom activiteiten 36

37 4.1 Informatie zoekgedrag "Hoe blijft u over het algemeen op de hoogte van de activiteiten van de bibliotheek?" Website van de bibliotheek 45% 49% Nieuwsbrief Posters in de bibliotheek 43% 4 49% 4 (Pers)berichten in een lokale/regionale krant 28% 35% Brochures / folders 18% 18% Advertenties Televisieschermen in de bibliotheek Via de baliemedewerkers Via vrienden/familie/kennissen 1% 5% 7% 7% 8% 5% 5% Social media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) SMS 3% 5% 0% 0% Anders, namelijk... Niet van toepassing 3% 3% 8% 8% Zuid- (n=350) BiebPanel (n=11.308) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 37

38 4.1 Informatie zoekgedrag - in vergelijking met 2010 "Hoe blijft u over het algemeen op de hoogte van de activiteiten van de bibliotheek?" Posters in de bibliotheek 49% 59% Website van de bibliotheek Nieuwsbrief (Pers)berichten in een lokale/regionale krant 28% 32% 34% 42% 45% 43% Brochures / folders Via de baliemedewerkers Via vrienden/familie/kennissen 5% 5% 8% 18% 18% 21% Advertenties Social media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) Televisieschermen in de bibliotheek* SMS 5% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 10% Anders, namelijk... 3% 2% 2013 (n=350) Niet van toepassing 8% 12% 2010 (n=147) * Antwoordcategorie niet opgenomen in onderzoek % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38

39 4.2 Voorkeur informatiekanalen "Hoe wilt u graag geïnformeerd worden over de activiteiten van de bibliotheek?" Nieuwsbrief 59% 59% Website van de bibliotheek 51% 50% Posters in de bibliotheek (Pers)berichten in een lokale/regionale krant 37% 3 28% 32% Brochures / folders 20% 18% Televisieschermen in de bibliotheek 7% 12% Social media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) Via de baliemedewerkers Advertenties Via vrienden/familie/kennissen SMS Anders, namelijk... Ik heb geen behoefte aan informatie over activiteiten 10% 12% 11% 8% 5% 8% 3% 3% 1% 2% 7% 5% 10% 11% Zuid- (n=350) BiebPanel (n=11.308) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 39

40 4.3 Oordeel over communicatie rondom activiteiten "Hoe tevreden bent u in het algemeen over de communicatie rondom de activiteiten van de bibliotheek?" Voor de toelichting van bibliotheekleden die (heel erg) ontevreden zijn zie de bijlage. Zuid- (n=350) 5% 44% 31% 3% 1% 1 BiebPanel (n=11.308) 4 27% 4% 0% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel erg tevreden Tevreden Noch tevreden/ noch ontevreden Ontevreden Heel erg ontevreden Weet niet/ geen mening 40

41 5. Activiteiten voor kinderen 41

42 5.1 Belang activiteiten "Hoe belangrijk vindt u het dat de bibliotheek activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar?" Bibliotheekleden met kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar Zuid- (n=62) 45% 40% 10% 0% 5% BiebPanel (n=1.679) 41% 44% 10% 2% 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Heel erg belangrijk Belangrijk Noch belangrijk/ noch onbelangrijk Onbelangrijk Heel erg onbelangrijk Weet niet/ geen mening 42

43 5.2 Aantrekkelijkheid activiteitenprogramma "Welke van deze activiteiten vindt u aansprekend voor uw kind(eren)?" Bibliotheekleden met kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar Workshop Van toeten nog blazen weten? 52% Workshop Lekker Painten 44% Workshop Glogster 44% Workshop Manga tekenen 35% Geen van deze 11% Weet niet/ geen mening Zuid- (n=62) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 43

44 5.3 Communicatie rondom activiteiten "Op welke manier wilt u informatie ontvangen over de activiteiten die speciaal voor kinderen en jongeren worden georganiseerd?" Bibliotheekleden met kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar Website van de bibliotheek Nieuwsbrief Via school/ creche/ peuterspeelzaal/ BSO Posters in de bibliotheek (Pers) bericht in een lokale/regionale krant Brochures / folders Social media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) Televisieschermen in de bibliotheek (narrowcasting) Via baliemedewerkers Advertenties Via de Gemeente/ consultatiebureau/ CJG Via vrienden/familie/kennissen SMS Anders namelijk.. Ik heb geen behoefte aan informatie over activiteiten 21% 18% 15% 1 14% 11% 11% 5% 10% 3% 3% 5% 2% 3% 10% 5% 8% 9% 31% 29% 53% 57% 54% 52% 52% 48% 47% 68% Zuid- (n=62) BiebPanel (n=1.679) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 44

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Z-O-U-T Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS VRAGENLIJST: DEFINITIEF PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS AMSTERDAM, OKTOBER 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: activiteiten en samenwerkingspartners

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. BplusC Leiden. Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties

Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie. BplusC Leiden. Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie BplusC Leiden Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1. Verblijven

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE CONCEPT VRAGENLIJST V1 PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE AMSTERDAM, FEBRUARI 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: verblijf in de bibliotheek Geachte {BP_gender=1?'heer':'mevrouw'}

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheken Noord Fryslân Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Activiteiten en samenwerkingspartners

Activiteiten en samenwerkingspartners December 2015 Activiteiten en samenwerkingspartners de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar activiteiten en samenwerkingspartners van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie Ontmoetingsen verblijffunctie Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de ontmoetings- en verblijffunctie van de Bibliotheek, uitgevoerd in maart

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken December 2014 Campagne Nederland Leest Westfriese Bibliotheken Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

'Begraven in Haarlem?

'Begraven in Haarlem? Re a ge re n Adre s: Ma a rt 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote Ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem 'Begraven in Haarlem? 1 De gemeente Haarlem

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Panelonderzoek Het Groene Huis

Panelonderzoek Het Groene Huis Panelonderzoek Het Groene Huis Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Marlies Visser 27 december 2016 Foto: hetgroenehuisamersfoort.nl De meeste panelleden kennen Het Groene Huis en/of landgoed Schothorst,

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie Cluster Kop van Overijssel Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie