Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek"

Transcriptie

1

2 Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek

3 Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek Associaties bibliotheek Invloed gekozen associaties op beeld bibliotheek Uitleg vraag belangrijkste emotie bij de bibliotheek Belangrijkste emotie bij de bibliotheek Uitspraken imago bibliotheek Uitspraken belang bibliotheek Uitspraken klantgerichtheid bibliotheek Oordeel eigenschappen bibliotheek (1) Oordeel eigenschappen bibliotheek (2) Net Promotor Score Uitleg NPS (Net Promotor Score) Aanbeveling bibliotheek bij sociaal netwerk (NPS) Sterktes, zwaktes en kansen De huidige sterktes van de bibliotheek De huidige zwaktes van de bibliotheek De toekomstige kansen van de bibliotheek 25 Aanbevelingen en overwegingen 26 2

4 Samenvatting onderzoeksresultaten Associaties bibliotheek Veruit de meest genoemde associatie bij de Nieuwe Bibliotheek is boeken, op grote afstand gevolgd door lenen, informatie, lezen en rust. Ook overige materialen (bv. tijdschriften ) worden regelmatig genoemd. De associaties zijn overwegend positief. Het beeld komt overeen met het totale BiebPanel. Niet-bibliotheekleden noemen ook boeken als eerste associatie en ook hun associaties zijn overwegend positief. De belangrijkste emotie die de Nieuwe Bibliotheek oproept is nieuwsgierig, gevolgd door vrolijk en berustend (vertaald door panelleden als rust ). Onder niet-bibliotheekleden roept de bibliotheek (in het algemeen) ook nog weleens de emotie verveling op, wat vertaald wordt als saai. Uitspraken imago De bibliotheek moet volgens panelleden, maar ook volgens nietbibliotheekleden blijven bestaan en is van groot belang voor de jeugd. Ook het belang voor ouderen wordt door panelleden onderkend; onder nietbibliotheekleden is dit in mindere mate het geval. Voor zeven op de tien panelleden van de Nieuwe Bibliotheek neemt de bibliotheek een belangrijke plaats in het leven in en biedt de bibliotheek gebruiksgemak. Men ervaart dit gebruiksgemak in Almere nog iets sterker dan in het totale panel. Drie op de vijf vinden dat de bibliotheek goed laat zien wat ze te bieden heeft. Voor niet-bibliotheekleden is het minder duidelijk wat een bibliotheek allemaal te bieden heeft. Daarnaast vindt de meerderheid van de niet-bibliotheekleden dat de bibliotheek haar klanten niet actief opzoekt. De meerderheid van de panelleden van de Nieuwe Bibliotheek en het totale panel ziet de bibliotheek als betrouwbaar, laagdrempelig en leuk om te bezoeken en vindt het bibliotheekpersoneel behulpzaam. Negen op de tien panelleden van Almere noemen de bibliotheek modern. Ruim acht op de tien vinden het aanbod actueel en groot. Op deze drie aspecten scoort de Nieuwe Bibliotheek duidelijk bovengemiddeld. Zowel in Almere als in het totale panel zijn zeven op de tien van mening dat de bibliotheek goedkoop is. Ook niet-bibliotheekleden zien de bibliotheek (in het algemeen) als een betrouwbaar en laagdrempelig instituut. Niet-bibliotheekleden vinden de bibliotheek in het algemeen niet modern en ook niet goedkoop. Net Promotor Score (NPS) Van de panelleden van de Nieuwe Bibliotheek is meer dan de helft, namelijk 52%, een promotor (schaalwaarde 9 en 10) en slechts 6% een detractor (schaalwaarde 0 tot en met 6). De NPS van de Nieuwe Bibliotheek ligt op 46% en is dus zeer goed. Dit percentage ligt hoger dan dat van het totale panel (39%). Bij de detractors komt als belangrijkste reden waarom men de bibliotheek niet (vaker) aanbeveelt, naar voren dat men graag een groter en actueler aanbod, en betere indeling van boeken zou willen. De promotors zijn vooral blij met het actuele, uitgebreide en diverse aanbod en de relatief lage kosten. Sterktes, zwaktes en kansen De belangrijkste sterkte van de Nieuwe Bibliotheek is volgens panelleden het uitgebreide en diverse aanbod. Op de tweede respectievelijk derde plaats noemen panelleden van de Nieuwe Bibliotheek het actuele aanbod en het inspireren als sterktes. Ook niet-bibliotheekleden noemen als belangrijkste sterkte van de bibliotheek in het algemeen het uitgebreide en diverse aanbod. Twee op de vijf panelleden van de Nieuwe Bibliotheek kunnen geen huidige zwakte van de bibliotheek noemen. Het belangrijkste aspect waarop de Nieuwe Bibliotheek zou kunnen verbeteren, is het actuele aanbod. Een uitgebreid en divers aanbod en innovatie en eigentijdse dienstverlening worden in Almere iets minder vaak dan gemiddeld als zwakte genoemd. Onder niet-bibliotheekleden worden innovatie, inspiratie, lage prijs en meedenken met bezoekers vaker dan onder leden genoemd als zwakte van de bibliotheek. De toekomstige kracht van de bibliotheek ligt volgens de panelleden van Almere en het totale panel vooral in het aanbieden van een uitgebreid en divers aanbod. Daarna noemt men in Almere de actualiteit van het aanbod en het inspireren als de belangrijkste toekomstige kansen van de bibliotheek. Niet-bibliotheekleden zetten vaker dan BiebPanelleden in op het meedenken met wat bezoekers willen. 3

5 Verantwoording

6 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 in samenwerking met onderzoeksbureau MetrixLab het BiebPanel opgericht. Leden van BiebPanel ontvangen 5 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Rapportage Het derde onderzoek van 2011 heeft plaatsgevonden van 23 juni t/m 6 juli Dit onderzoek is als spiegelonderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat naast leden van de bibliotheek (BiebPanel) ook niet-bibliotheekleden (Opinionbar, het eigen consumentenpanel van MetrixLab) aan het onderzoek hebben deelgenomen. Dit onderzoek gaat over het imago van de bibliotheek, met als onderwerpen: Associaties bij de bibliotheek Uitspraken imago bibliotheek Net Promotor Score Sterktes, zwaktes en kansen bibliotheek Vergelijking met totale panel en niet-leden In onderhavig rapport staan, naast de individuele cijfers van de bibliotheek, ook de cijfers van het totale panel vermeld. Daarnaast is voor dit onderzoek een steekproef van 503 respondenten getrokken uit het landelijke consumentenpanel van MetrixLab. Dit zijn mensen die momenteel geen lid zijn van een bibliotheek. Leeswijzer grafieken en open vragen Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage en in het online dashboard van BiebPanel. 5

7 Kenmerken deelnemers (1) Vestiging Aantal Percentage Almere Stad % Almere Buiten 53 22% Almere Haven 35 15% Totaal De nieuwe bibliotheek % Opbouw qua meest bezochte vestiging Aan dit onderzoek van BiebPanel hebben 241 panelleden meegedaan van de Nieuwe Bibliotheek. Dit is een respons van 38% van het totaal aantal panelleden van deze bibliotheek. In Almere bezoekt 63% van de panelleden de vestiging Almere Stad, 22% die van Almere Buiten en 15% die van Almere Haven. 6

8 Kenmerken deelnemers (2) Leeftijd De nieuwe bibliotheek BiebPanel Niet-leden jaar 5% 2% 12% jaar 5% 4% 7% jaar 3% 5% 8% jaar 5% 8% 8% jaar 8% 11% 11% jaar 15% 14% 13% jaar 20% 14% 14% jaar 10% 12% 11% jaar 12% 13% 9% 66 jaar en ouder 15% 16% 8% Gemiddelde leeftijd Opbouw qua leeftijd en geslacht In Almere zijn de deelnemende panelleden met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar ongeveer even oud als in het totale panel (52 jaar) en ouder dan in het panel van niet-bibliotheekleden (46 jaar). In het panel van Almere is zeven op de tien een vrouw. Dat is ongeveer evenveel als in het BiebPanel. Onder de nietbibliotheekleden is 55% vrouw. N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart landelijk consumentenpanel. Geslacht De nieuwe bibliotheek BiebPanel Niet-leden Man 30% 28% 45% Vrouw 70% 72% 55% 7

9 Kenmerken niet-bibliotheekleden Bekendheid bibliotheek Ja, ken ik goed 19% Ja, ken ik redelijk 48% Ken ik, maar alleen van naam 23% Nee, ken ik niet 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bekendheid bibliotheek in de buurt De bekendheid met de bibliotheek in de buurt onder niet-bibliotheekleden is groot: slechts 9% van de niet-bibliotheekleden geeft aan de bibliotheek in de buurt niet te kennen. Eén op de vijf kent de bibliotheek in de buurt zelfs goed, de helft van de nietbibliotheekleden zegt de bibliotheek redelijk te kennen. In het verleden lidmaatschap bibliotheek 14% In het verleden lid bibliotheek De overgrote meerderheid (86%) van de mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek, is dit in het verleden wel geweest. Zij baseren hun mening over de bibliotheek waarschijnlijk mede op hun eerdere ervaringen. Ja Nee 86% 8

10 1. Associaties bibliotheek

11 1.1 Associaties bibliotheek Waar denkt u aan bij een bibliotheek? N.B. De respondent kan maximaal 5 associaties opgeven. De associaties zijn ten behoeve van de rapportage omgezet in steekwoorden (bv. de associatie boeken lenen is omgezet in de woorden boeken en lenen ). Hoe vaker een steekwoord voorkomt, hoe groter dit woord wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. In totaal noemen 241 panelleden (100%) 1006 associaties bij de bibliotheek. Gemiddeld zijn dat 4 associaties per persoon. De eerste associatie bij de Nieuwe Bibliotheek onder panelleden is het woord boeken, dit woord wordt 185 maal genoemd. Op de tweede plaats komt het woord lenen, dat 62 maal wordt genoemd. Ook informatie, lezen en rust komen veelvuldig naar voren als steekwoord. Daarnaast worden de overige materialen zoals tijdschriften, dvd s en cd s relatief vaak genoemd. Er worden nauwelijks negatieve associaties genoemd door de panelleden. Het woord informatie komt in Almere iets minder vaak naar voren dan in het totale BiebPanel. Ook onder de 503 niet-bibliotheekleden zien we dat boeken (429 maal genoemd) het meest genoemde steekwoord is. Lenen komt op de tweede plaats en wordt 105 maal genoemd. Ook lezen, informatie, dvd s, tijdschriften en rust komen relatief vaak naar voren. Wel wordt het woord boeken relatief vaker en het woord informatie juist relatief minder vaak door nietbibliotheekleden genoemd als steekwoord dan door panelleden van de Nieuwe Bibliotheek. De enkele negatieve associaties die niet-bibliotheekleden hebben met de bibliotheek zijn saai, stoffig en oubollig. Deze woorden komen echter niet vaak (minder dan 10 maal) naar voren. 10

12 1.2 Invloed gekozen associaties op beeld bibliotheek Geef voor de gekozen associatie(s) aan in hoeverre deze uw beeld van de bibliotheek positief of negatief beïnvloeden N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Het aantal dat genoemd staat onder de grafiek (n=..) betreft het totaal aantal associaties. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 88% 80% 8% 8% 14% 6% 4% Positief Neutraal Negatief 6% De nieuwe bibliotheek (n=1006) BiebPanel (n=17.201) Niet-leden (n=1.746) Deelnemers konden vervolgens aangeven of de genoemde associaties hun beeld van de bibliotheek positief, negatief of neutraal beïnvloeden. De associaties die men eerder heeft genoemd, hebben nagenoeg allemaal een positieve invloed op het beeld van de bibliotheek. In de Nieuwe Bibliotheek geldt dit voor 86% van de associaties, in het totale panel is dit 88%. Slechts 8% van de associaties die zijn gemaakt door de panelleden, heeft een neutrale invloed op het beeld van de Nieuwe Bibliotheek. Ook de associaties van niet-bibliotheekleden zijn grotendeels positief (80%). 14% van de associaties van niet-bibliotheekleden, heeft een neutrale invloed op het beeld van de bibliotheek. 11

13 1.3 Uitleg vraag belangrijkste emotie bij de bibliotheek Aan respondenten is gevraagd welke emotie het eerst bij hen opkomt wanneer men denkt aan de bibliotheek. Deze vraag heeft men beantwoord door het aankruisen van één van de tien foto s die het meest overeen komt met hun belangrijkste emotie. Onder iedere foto staat een steekwoord om de emotie aan te duiden. VERDRIETIG VROLIJK VERBAASD Na het aankruisen van de belangrijkste emotie is met behulp van een open vraag gevraagd waarom men juist voor deze emotie heeft gekozen. VERWARRING AFKEREND BERUSTEND Hiernaast staan de foto s met omschrijvingen waaruit de respondent kon kiezen. In de grafiek met resultaten op de volgende pagina staan alleen de omschrijvingen. NIEUWSGIERIG FRUSTREREND GESCHOKT VERVELING 12

14 1.4 Belangrijkste emotie bij de bibliotheek Welke emotie komt als eerste bij u op als u denkt aan een bibliotheek? N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. De respondent kan één emotie kiezen uit een lijst van 10 foto s met een omschrijving eronder. Nieuwsgierig Vrolijk Berustend 10% 9% 8% 17% 24% 24% 55% 59% 64% Verwarring 3% 1% 1% Frustrerend Verbaasd 3% 1% 1% 1% 1% 2% Verveling 0% 1% 11% Geschokt 0% 0% 0% Afkerend Verdrietig 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) De panelleden van de Nieuwe Bibliotheek associëren de bibliotheek voornamelijk met de foto die staat voor nieuwsgierig : drie op de vijf hebben deze associatie. Wel noemt men in Almere deze associatie iets minder vaak dan in het totale BiebPanel. Uit de toelichtingen blijkt dat leden voor nieuwsgierig kiezen omdat de bibliotheek hen van nieuwe boeken en andere materialen voorziet en omdat de bibliotheek hun behoefte aan informatie bevredigt. De tweede associatie, genoemd door een kwart, is de foto die hoort bij de omschrijving vrolijk. Men vindt het leuk om naar de bibliotheek te gaan en vindt het gezellig om de bibliotheek te bezoeken. Als derde associeert men de Nieuwe Bibliotheek met berustend. Men licht dit vooral toe met rust en ontspanning. De overige associaties worden in Almere in even grote mate genoemd als in het totale BiebPanel. Ook hieruit blijkt dat het imago van de bibliotheek positief is. Niet-bibliotheekleden hebben net als de bibliotheekleden als eerste associatie met de bibliotheek de foto die hoort bij nieuwsgierig, deze omschrijving wordt gekozen door 55%. 17% van de niet-bibliotheekleden kiest voor de omschrijving berustend (rustige omgeving) en op de derde plaats komt de omschrijving verveling (genoemd door 11%). Dit licht men toe door te zeggen dat men de bibliotheek als saai beschouwt. 13

15 2. Uitspraken imago

16 2.1 Uitspraken belang bibliotheek Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? De bibliotheek: 1. moet blijven bestaan 2. is belangrijk voor ouderen 3. is belangrijk voor de jeugd 4. neemt een belangrijke plaats in in mijn leven N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. De nieuwe bibliotheek (n=241) 93% 100% 7% 0% moet blijven bestaan BiebPanel (n=4.195) 50% 90% 88% 38% 99% 9% 0% 10% 0% 1% belangrijk voor jeugd De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 47% 69% 66% 85% 38% 95% 95% 26% 29% 12% 3% 0% 1% 3% 0% 1% 2% 1% 0% belangrijk voor ouderen De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 49% 47% 85% 85% 36% 38% 9% 9% 2% 2% 2% 2% 2% 25% 63% 38% 24% 8% 3% 2% belangrijke plaats in leven De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 2% 7% 32% 29% 9% 72% 73% 41% 40% 44% 27% 21% 21% 22% 5% 1% 0% 5% 1% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Nagenoeg alle panelleden van de Nieuwe Bibliotheek en van het totale panel zijn van mening dat de bibliotheek moet blijven bestaan en zeer belangrijk is voor de jeugd. Het belang van de bibliotheek voor ouderen wordt door 85% van panelleden van Almere ingezien. Voor zeven op de tien neemt de Nieuwe Bibliotheek een belangrijke plaats in in hun leven. Ook bij deze twee stellingen is het beeld in Almere gelijk aan het beeld in het totale BiebPanel. Ook niet-bibliotheekleden vinden in bijna 90% van de gevallen dat de bibliotheek moet blijven bestaan en dat de bibliotheek belangrijk is voor de jeugd. Het belang van de bibliotheek voor ouderen wordt in mindere mate ingezien, namelijk door 63%. Onder niet-bibliotheekleden geeft 9% aan dat de bibliotheek een belangrijke plaats in het leven inneemt. 41% van de niet-bibliotheekleden heeft hierover een neutrale mening. Voor ongeveer de helft van de niet-bibliotheekleden neemt de bibliotheek geen belangrijke plaats in in hun leven. 15

17 2.2 Uitspraken klantgerichtheid bibliotheek Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? De bibliotheek: 1. biedt gebruiksgemak 2. laat goed zien welke verschillende diensten zij aanbiedt 3. zoekt haar klanten actief op N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. biedt gebruiksgemak De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 20% 21% 12% 67% 71% 79% 55% 51% 57% 19% 23% 16% 5% 4% 0% 4% 2% 1% 5% 2% 3% laat zien welke diensten zij biedt De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 13% 6% 12% 42% 61% 63% 36% 48% 51% 32% 30% 28% 17% 7% 6% 1% 2% 7% 1% 2% zoek klanten actief op De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 5% 4% 32% 29% 27% 25% 39% 42% 15% 19% 7% 4% 7% 6% 1% 5% 7% 31% 37% 21% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Zeven op de tien panelleden van de Nieuwe Bibliotheek zijn het (helemaal) eens met de uitspraak dat de bibliotheek gebruiksgemak biedt. Op deze uitspraak scoort Almere wel onder het gemiddelde van het totale BiebPanel. Ruim drie op de vijf vinden dat de bibliotheek goed laat zien welke verschillende diensten zij aanbiedt en slechts drie op de tien vinden dat de bibliotheek haar klanten actief opzoekt. Bij de twee laatste stellingen is het beeld in Almere gelijk aan het beeld in het totale panel. Van de niet-bibliotheekleden is nog altijd tweederde het (helemaal) eens met de uitspraak dat de bibliotheek gebruiksgemak biedt. Onder niet-leden is 24% van mening dat de bibliotheek beter zou kunnen laten zien wat zij allemaal te bieden heeft. De meerderheid van de niet-bibliotheekleden (58%), vindt dat de bibliotheek haar klanten niet actief opzoekt. 16

18 2.3 Oordeel eigenschappen bibliotheek (1) Hieronder staan enkele stellingen. Hoe beoordeelt u de bibliotheek op iedere van de onderstaande eigenschappen? 1. Betrouwbaar 2. Laagdrempelig 3. Leuk om te bezoeken 4. Behulpzaam personeel N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Leuk om te bezoeken Laagdrempelig Betrouwbaar De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 24% 53% 56% 45% 55% 58% 38% 52% 56% 60% 75% 35% 90% 37% 92% 36% 85% 40% 88% 33% 91% 33% 37% 86% 34% 89% 33% 29% 21% 14% 8% 11% 9% 8% 9% 0% 7% 1% 0% 1% 0% 3% 0% 7% 1% 0% 4% 0% 3% 0% 2% 1% 3% Behulpzaam personeel De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 24% 50% 51% 63% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 85% 86% 35% 36% 32% 11% 10% 4% 0% 3% 1% 4% 1% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens De Nieuwe Bibliotheek wordt door de meeste panelleden gezien als betrouwbaar, laagdrempelig, leuk om te bezoeken. 85% van het panel is van mening dat het personeel in de bibliotheek behulpzaam is. Van de panelleden van Almere is 85% of meer het eens met deze uitspraken. Dit beeld is gelijk aan het beeld in het totale panel. Onder niet-bibliotheekleden zien we dat de meesten van mening zijn dat de bibliotheek een betrouwbare instelling is (85% mee eens) en ook dat deze laagdrempelig is (driekwart mee eens). In iets mindere mate hebben niet-bibliotheekleden het beeld dat de bibliotheek leuk is om te bezoeken (60% mee eens) en dat het personeel behulpzaam is (63% mee eens). 17

19 2.4 Oordeel eigenschappen bibliotheek (2) Hieronder staan enkele stellingen. Hoe beoordeelt u de bibliotheek op ieder van de onderstaande eigenschappen? 5. Actueel aanbod 6. Modern 7. Goedkoop 8. Groot aanbod N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Actueel aanbod De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 32% 29% 18% 58% 84% 75% 39% 46% 51% 31% 12% 4% 0% 19% 5% 1% 10% 1% Groot aanbod Goedkoop Modern De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) 56% 33% 17% 41% 25% 39% 38% 22% 52% 45% 31% 89% 73% 40% 34% 69% 29% 72% 34% 30% 81% 36% 69% 38% 37% 32% 11% 0% 22% 4% 1% 20% 5% 27% 3% 1% 24% 4% 1% 9% 3% 15% 3% 0% 21% 7% 3% 32% 71% 39% 22% 6% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Negen op de tien panelleden van Almere noemen de bibliotheek modern. Ruim acht op de tien vinden het aanbod actueel en groot. Op deze drie aspecten scoort de Nieuwe Bibliotheek duidelijk bovengemiddeld in vergelijking met het totale BiebPanel. Zowel in Almere als in het totale panel zijn ongeveer zeven op de tien van mening dat de bibliotheek goedkoop is. Niet-bibliotheekleden beschouwen de bibliotheek in veel mindere mate als moderne instelling en hebben relatief vaak een neutrale mening over de uitspraak dat de bibliotheek goedkoop is. 58% van de niet-bibliotheekleden is van mening dat de bibliotheek een actueel aanbod heeft, 71% vindt het aanbod van de bibliotheek groot. Niet-bibliotheekleden denken over dit laatste aspect hetzelfde als BiebPanelleden. 18

20 3. Net Promoter Score

21 3.1 Uitleg NPS (Net Promotor Score) Op de volgende pagina vindt u de resultaten van de Net Promotor Score. De NPS methode gaat uit van het stellen van één centrale vraag aan klanten: Hoe waarschijnlijk is het (op een 11 puntschaal van 0 tot 10) dat u de bibliotheek zou aanbevelen aan een vriend of collega? De NPS methode onderscheidt drie verschillende groepen respondenten: Promotors (9-10), Passief Tevredenen (passives) (7-8) en Criticasters (detractors) (0-6). Het percentage Promotors wordt vervolgens verminderd met het percentage Detractors. Het resultaat is de Net Promotor Score (NPS), een percentage dat de klantenloyaliteit van een onderneming definieert en sterk correleert met de autonome groei van een bedrijf. Volgens de bedenkers van de NPS is een positieve NPS score goed te noemen. Een organisatie die uitstekend scoort, zoals ebay, Dell en Amazon heeft een NPS van 50% of hoger. Over het algemeen behalen bedrijven een NPS van circa 5%-10%. NPS is een sterk instrument om met één cijfer te laten zien hoe de bibliotheek presteert en wat het potentieel aan klantloyaliteit is. We zien in dit BiebPanelonderzoek dat de NPS van bibliotheken duidelijk hoger ligt dan in het bedrijfsleven, namelijk gemiddeld op 39%. Bibliotheekleden zijn dus relatief loyaal. 20

22 3.2 Aanbeveling bibliotheek bij sociaal netwerk (Net Promotor Score) Kunt u op grond van uw indruk van de bibliotheek aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u de bibliotheek aanbeveelt bij vrienden, familie of collega's? N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Voor hen is geen NPS berekend. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 52% 47% 42% 44% 44% 46% 46% 39% 30% 20% 10% 10% 6% 9% 0% Promotors (schaalwaarde 9 en 10) Passives (schaalwaarde 7 en 8) Detractors (schaalwaarde 0 t/m 6) NPS (% Promotors - % Dectractors) De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=4.195) Van de panelleden van de Nieuwe Bibliotheek is meer dan de helft, namelijk 52%, een promotor (schaalwaarde 9 en 10), 42% een passive (schaalwaarde 7 en 8) en slechts 6% een detractor (schaalwaarde 0 tot en met 6). De Net Promotor Score (NPS) van de Nieuwe Bibliotheek ligt op 46% en is dus zeer goed. Dit percentage ligt hoger dan dat van het totale panel (39%). Bij de detractors en de passives komt als belangrijkste reden waarom men de bibliotheek niet (vaker) aanbeveelt, naar voren dat men graag een groter en actueler aanbod en betere, duidelijkere indeling van boeken zou willen. De promotors zijn vooral blij met het actuele, uitgebreide en diverse aanbod en de relatief lage kosten. Het beeld onder niet-bibliotheekleden is uiteraard anders: 46% van de niet-bibliotheekleden is een detractor, 44% een passive en slechts 10% een promotor. De detractors onder de niet-bibliotheekleden geven aan dat de bibliotheek een moderner imago zou moeten hebben, meer onder de aandacht gebracht zou moeten worden en dat de bibliotheek goedkoper zou moeten zijn. 21

23 4. Sterktes, zwaktes en kansen

24 4.1 De huidige sterktes van de bibliotheek Welke zaken doet de bibliotheek nu goed? Hieronder staan aspecten die een bibliotheek succesvol kunnen maken. Geef aan welke zaken de bibliotheek volgens u goed doet. De respondent kan maximaal 3 aspecten kiezen uit een lijst van 12 aspecten, inclusief ik weet het niet en anders N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Een uitgebreid en divers aanbod Een actueel aanbod Inspireren en op nieuwe ideeën brengen Helpen bij het vinden van antwoorden Goedkoop aanbieden van dienstverlening Aanbiedingen relevante informatie Bieden plek langere tijd te verblijven Meedenken met wat bezoekers willen Bieden ontmoetingsplek Innovatieve en eigentijdse dienstverlening Weet niet Anders, namelijk: 29% 33% 29% 18% 27% 32% 23% 24% 24% 20% 25% 12% 20% 18% 20% 17% 15% 11% 9% 7% 14% 8% 9% 6% 1% 2% 13% 1% 2% 3% 39% 39% 38% 61% 69% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=17.201) De belangrijkste sterkte van de bibliotheek is, zowel volgens het BiebPanel als volgens niet-bibliotheekleden, het uitgebreide en diverse aanbod. In Almere noemt 77% van het panel deze sterkte; dit is vaker dan in het totale panel. Op de tweede en derde plaats noemen panelleden van de Nieuwe Bibliotheek het actuele aanbod respectievelijk de inspiratie. Het helpen bij het vinden van antwoorden op vragen en het aanbieden van relevante informatie komt in Almere iets minder vaak dan gemiddeld als sterkte naar voren. Onder niet-bibliotheekleden zien we het helpen bij het vinden van antwoorden op de tweede plaats naar voren komen. Ook het bieden van een ontmoetingsplek wordt door niet-bibliotheekleden vaker genoemd dan door Biebpanelleden. 23

25 4.2 De huidige zwaktes van de bibliotheek Welke zaken doet de bibliotheek minder goed? Hieronder staan aspecten die een bibliotheek succesvol kunnen maken. Geef aan op welke punten de bibliotheek het niet zo goed doet. De respondent kan maximaal 3 aspecten kiezen uit een lijst van 12 aspecten, inclusief ik weet het niet en anders N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Een actueel aanbod Aanbiedingen relevante informatie Bieden plek langere tijd te verblijven Helpen bij het vinden van antwoorden Een uitgebreid en divers aanbod Goedkoop aanbieden van dienstverlening Bieden ontmoetingsplek Meedenken met wat bezoekers willen Inspireren en op nieuwe ideeën brengen Innovatieve en eigentijdse dienstverlening Weet niet Anders, namelijk: 14% 17% 17% 13% 10% 11% 11% 12% 13% 10% 6% 8% 10% 16% 9% 10% 7% 14% 10% 11% 12% 9% 11% 18% 8% 12% 18% 4% 10% 18% 11% 6% 4% 41% 40% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=17.201) Twee op de vijf panelleden van de Nieuwe Bibliotheek kan geen huidige zwakte van de bibliotheek noemen. Dit is ongeveer evenveel als in het totale Panel (40%) en iets meer dan de niet-bibliotheekleden (36%). Het belangrijkste aspect waarop de Nieuwe Bibliotheek zou kunnen verbeteren, is het actuele aanbod, genoemd door 14%. Daarna volgen het aanbieden van relevante informatie en het bieden van een plek om langere tijd te verblijven. Een uitgebreid en divers aanbod en innovatie en eigentijdse dienstverlening worden in Almere iets minder vaak dan gemiddeld als zwakte genoemd. Onder niet-bibliotheekleden worden innovatie, inspiratie, lage prijs en meedenken met bezoekers vaker dan onder leden genoemd als zwakte van de bibliotheek. 24

26 4.3 De toekomstige kansen van de bibliotheek Hoe ziet de ideale bibliotheek eruit over vijf jaar? Welke aspecten zullen in de toekomst bijdragen aan het succes van de bibliotheek? De respondent kan maximaal 3 aspecten kiezen uit een lijst van 12 aspecten, inclusief ik weet het niet en anders N.B. Niet-leden zijn mensen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Zij zijn geselecteerd via een apart consumentenpanel. Een uitgebreid en divers aanbod Een actueel aanbod Inspireren en op nieuwe ideeën brengen Innovatieve en eigentijdse dienstverlening Meedenken met wat bezoekers willen Goedkoop aanbieden van dienstverlening Aanbiedingen relevante informatie Bieden ontmoetingsplek Helpen bij het vinden van antwoorden Bieden plek langere tijd te verblijven Weet niet Anders, namelijk: 2% 2% 2% 2% 2% 30% 31% 29% 27% 23% 29% 34% 32% 25% 24% 30% 22% 24% 24% 21% 18% 13% 15% 10% 16% 15% 14% 13% 11% 13% 13% 14% 43% 46% 54% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De nieuwe bibliotheek (n=241) BiebPanel (n=17.201) De toekomstige kracht van de bibliotheek ligt volgens de panelleden van de Nieuwe Bibliotheek en het totale panel vooral in het aanbieden van een uitgebreid en divers aanbod, genoemd door 54%. Vervolgens noemt 43% het actuele aanbod als aspect dat kan bijdragen tot toekomstig succes. De inspiratie, genoemd door 29%, komt op de derde plaats. In Almere wordt de innovatie en eigentijdse dienstverlening iets minder vaak genoemd dan gemiddeld en het bieden van een ontmoetingsplek iets vaker. Het bieden van een verblijfsfunctie wordt het minst genoemd als aspect waarop de bibliotheek zich zou moeten richten. Niet-bibliotheekleden zetten vaker dan leden in op het meedenken met wat bezoekers willen en minder vaak op de actualiteit en diversiteit van het aanbod. 25

27 Aanbevelingen en overwegingen

28 Aanbevelingen en overwegingen (1) Leden van de Nieuwe Bibliotheek associëren de bibliotheek nog altijd voornamelijk met boeken. Wees je ervan bewust dat voor zowel leden als niet-bibliotheekleden het lenen van boeken (en overige materialen) de kernfunctie is van de bibliotheek en dat de andere dienstverlening pas daarna komt. Hoewel de bibliotheek geen belangrijke plaats inneemt in het leven van nietbibliotheekleden, zien we dat zij het wel van belang achten dat de bibliotheek blijft bestaan. Neem deze resultaten mee in eventuele onderhandelingen met de gemeente over de bezuinigingen. Dit is daarnaast iets wat goed gebruikt kan worden in wervingscampagnes voor nieuwe bibliotheekleden! Het is van belang om het gewenste imago van de Nieuwe Bibliotheek te leggen naast de resultaten van het onderzoek (het huidige imago). Bepaal hoe ver het huidige imago en het gewenste imago van elkaar af liggen (gap analyse). Wanneer er een grote afstand bestaat tussen het huidige en het gewenste imago, is het goed om een keuze te maken: wil de bibliotheek het huidige imago proberen te veranderen of wil zij het gewenste imago bijstellen? De eerste emotie die niet-bibliotheekleden associëren met een bibliotheek is nieuwsgierig : de bibliotheek maakt mensen nieuwsgierig naar wat er is en voldoet aan een informatiebehoefte. De tweede emotie is berustend. De derde emotie is verveling : sommige mensen die geen lid (meer) zijn van de bibliotheek zien de bibliotheek als een saaie omgeving. Probeer deze mensen de bibliotheek weer in te krijgen door hen ervan te overtuigen dat dit beeld niet (meer) klopt. Benadruk ook in de communicatie hoe veel de bibliotheek te bieden heeft. 27

29 Aanbevelingen en overwegingen (2) Leden van de bibliotheek, maar ook niet-bibliotheekleden, vinden dat de bibliotheek haar klanten niet altijd actief opzoekt. Op dit gebied valt nog veel te winnen voor de Nieuwe Bibliotheek en de bibliotheek in het algemeen. Het zou goed zijn om een (eventueel landelijke) promotiecampagne voor de bibliotheek op te zetten waarin onder andere wordt benadrukt: Dat de bibliotheek vele mogelijkheden biedt (zo weten nog niet alle nietbibliotheekleden dat het mogelijk is om online te reserveren) Dat de bibliotheek ook modern en innovatief is (dit komt in Almere al duidelijker naar voren dan elders) Dat de bibliotheek goedkoop is Dat de bibliotheek ook van groot belang is voor ouderen Laat daarnaast duidelijk in de vestigingen zien dat de bibliotheek veel te bieden heeft. Men is van mening dat de bibliotheek haar leden niet echt actief opzoekt. Uit eerder onderzoek blijkt dat niet-bibliotheekleden in het algemeen als belangrijkste reden om geen lid te zijn, aanvoeren dat ze geen tijd hebben. Blijf daarom zoeken naar manieren om de bibliotheek dichter bij de mensen te brengen. Dit kan zijn door een campagne, maar ook bijvoorbeeld door initiatieven zoals de stationsbibliotheek of het thuisbezorgen van materialen. Daarnaast kunnen moderne methoden zoals bv. Twitter worden ingezet om klanten actief op te zoeken. 28

30 Aanbevelingen en overwegingen (3) Ruim acht op de tien panelleden van Almere noemen het aanbod actueel. Op dit aspect scoort de Nieuwe Bibliotheek zelfs bovengemiddeld. Sta stil bij deze zeer goede uitkomst en maak er gebruik van waar nodig. De actualiteit van het aanbod wordt ook door 14% van de panelleden van de Nieuwe Bibliotheek als zwakte genoemd. Het wordt ook genoemd als aspect waarvan 43% van het panel vindt dat de bibliotheek er in de toekomst op moet inzetten. Benadruk dan ook het actuele aanbod van de bibliotheek, bijvoorbeeld door dit nog prominenter aan te geven in de vestigingen, in de digitale nieuwsbrief en op de website. Uit de redenen waarom men de bibliotheek niet (vaker) aanbeveelt, komt onder andere naar voren dat men betere / duidelijkere indeling van materialen zou willen. In het vorige BiebPanel onderzoek naar vindbaarheid en presentatie van materialen (meting ) zagen we dit beeld ook al. Leg het onderzoek naar de vindbaarheid en presentatie nog eens naast het huidige onderzoek en bekijk in welke van de genoemde punten De Nieuwe Bibliotheek zou kunnen en willen investeren (bijvoorbeeld de optimalisatie van kastaanduidingen, plattegronden of afdelingsnamen). Inventariseer daarnaast onder de groep leden die moeite hebben met het vinden van materialen of er behoefte is aan korte workshops of rondleidingen om de vindbaarheid in de bibliotheek te verhogen. Bekijk online op het BiebPanel Dashboard hoe men in de verschillende geclusterde vestigingen of leeftijdscategorieën het imago ervaart. 29

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek De nieuwe bibliotheek BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Hilversum 2 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Bibliotheek Velsen 2 Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T 2 Inhoud

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Hierbij sturen we u de resultaten van Hyundai Halve Marathon 2014. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken. Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Nieuwe Kledinglijn. Online onderzoek. Scouting rapport p november Auteur: Aeron Vos

Nieuwe Kledinglijn. Online onderzoek. Scouting rapport p november Auteur: Aeron Vos Nieuwe Kledinglijn Online onderzoek Scouting rapport p16308 3 november 2008 Auteur: Aeron Vos Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Achtergrond 1 Doelstelling 1 Methode van onderzoek 1 Steekproef 1 Rapportage

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Learnings onderzoek overall tevredenheid

Learnings onderzoek overall tevredenheid voor bibliotheken Learnings onderzoek overall tevredenheid Learnings onderzoek overall tevredenheid Ingrid Balijon 1 Onderwerpen NPS Wat maakt dat de NPS hoog is? Profiel promotors en detractors Gemaksdiensten

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Rapportage Marktstadrun

Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Hierbij sturen we u de resultaten van de Marktstadrun. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven antwoorden, plus de gegeven antwoorden via

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Positief over G1000. Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015

Positief over G1000. Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015 Positief over G1000 Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Situatie en vraagstelling Belangrijkste bevindingen Resultaten o Deelname o Evaluatie G1000 bijeenkomst o Houding gemeente

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Positief over D1000. Tussenrapportage D1000 1-meting 21 oktober 2015

Positief over D1000. Tussenrapportage D1000 1-meting 21 oktober 2015 Positief over D1000 Tussenrapportage D1000 1-meting 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Situatie en vraagstelling Belangrijkste bevindingen Resultaten o Deelname o Evaluatie D1000 bijeenkomst o Houding gemeente

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Overall-rapportage G1000. G1000University 7 oktober 2016

Overall-rapportage G1000. G1000University 7 oktober 2016 Overall-rapportage G1000 G1000University 7 oktober 2016 8 G1000-en in Nederland: G1000Amersfoort 14 G1000Uden 14 G1000Groningen 15 G1000Schiedam 16 G1000Nijmegen 16 G1000Amersfoort 16 G1000Gemert-Bakel

Nadere informatie

Positief over G1000, echter scores vaak wel onder norm. Tussenrapportage Amsterdam 1-meting 21 oktober 2015

Positief over G1000, echter scores vaak wel onder norm. Tussenrapportage Amsterdam 1-meting 21 oktober 2015 Positief over G1000, echter scores vaak wel onder norm Tussenrapportage Amsterdam 1-meting 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Situatie en vraagstelling Belangrijkste bevindingen Resultaten o Deelname o Evaluatie

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur

KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur Iedere ouder zal het volgende herkennen: de blauwe en rode potloden uit de kleurdozen van kinderen zijn altijd het eerst op. Geel roept aanvankelijk ook warme gevoelens

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie