OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014"

Transcriptie

1 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

2 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en OOP-ers. Dit rapport geeft inzicht in de belangrijkste resultaten van deze meting voor OBS A.M.G. Schmidt. De responspercentages binnen OBS A.M.G. Schmidt zijn in vergelijking met de gemiddelde responspercentages binnen Scholengroep Veluwezoom als volgt: Huishoudens: 50% respons versus 67% respons Scholengroep gemiddelde Leerlingen: 97% respons versus 97% respons Scholengroep gemiddelde Leerkrachten: 90% respons versus 85% respons Scholengroep gemiddelde. Hiervan heeft 22% aangegeven eventueel benaderd te willen worden om een toelichting te geven op zijn / haar respons. De aanbevelingsintentie binnen de doelgroepen van OBS A.M.G. Schmidt is wisselend: onder ouders zijn meer mensen die niet aanbevelen dan die dat wel doen. De gemiddelde NPS score onder leerkrachten is 0: dit wil zeggen dat er percentueel evenveel promoters (leerkrachten die de school als werkomgeving aanbevelen) als detractors (leerkrachten die de school niet als werkomgeving aanbevelen) zijn. Leerlingen zijn heel positief: onder deze doelgroep bevindt zich een meerderheid aan promoters. Zowel ouders als leerkrachten ervaren dat de school goed in staat is om het beste uit het kind te halen. Ook ervaren beide doelgroepen dat ze gehoord worden binnen de school. Leerlingen vinden het leuk op school, leren veel en durven goed met vragen naar hun juf(fen) en meester(s) te gaan. Leerkrachten van OBS A.M.G. Schmidt ervaren dat ze de kans krijgen aan hun eigen ontwikkeling te werken. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Responsoverzicht 3. Onderzoeksresultaten 3

4 Aanleiding en doelstelling Scholengroep Veluwezoom heeft onderwijskwaliteit hoog in het vaandel staan. Om de onderwijskwaliteit nog beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften, heeft Scholengroep Veluwezoom de wens uitgesproken om een tweejaarlijkse tevredenheidsmeting uit te voeren onder ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8), leerkrachten en OOP-ers om inzicht te krijgen in: Hoe de school presteert ten aanzien van het gegeven onderwijs Wat de beleving van ouders, leerlingen, leerkrachten en OOP-ers is ten aanzien van het onderwijs De ruimte tot verbetering in het gegeven onderwijs door de school Met als doel om resultaten te delen, te verbeteren en van elkaar te leren 4

5 Het onderzoek Onderstaande figuur geeft schematisch weer wat de stappen zijn voor een succesvolle toepassing van de tevredenheidsmetingen en opvolging: Ervaring en beleving onderwijs Communiceren verbeteringen verwonderingen NPS meting Actie! Direct contact met ouder Leerling (groep 5 t/m 8) Leerkracht OOP-er Opstellen verbeterplan verwonderingen Analyse resultaten Communiceren resultaten 5

6 Uitgangspunten bij onderzoek Uitgangspunten Wie? Ouder, leerling (groep 5 t/m 8), leerkracht, OOP 12 scholen, circa 1720 leerlingen, 120 FTE Wat? Gericht op de beleving ouder, leerling (groep 5 t/m 8), leerkracht, OOP t.a.v. onderwijs kind Nadruk op enthousiasme en verbetering Benchmark tussen 12 scholen Hoe? Ouder, leerkracht, OOP ontvangt via de uitnodiging voor vragenlijst. De leerlingen (groep 5 t/m 8) vullen de vragenlijst in via de computer in de klas (vragenlijst wordt door begeleider klaar gezet); De keuze is aan de ouder, leerkracht, OOP om de vragenlijst al dan niet anoniem in te vullen. Leerlingen blijven anoniem; De vragenlijsten voor de ouders worden tegelijkertijd verstuurd uit naam van directeur / directrice per school. De vragenlijsten voor de leerkrachten en OOP-ers worden verstuurd uit naam van Joyce Thijssen, MLC. De vragenlijst voor leerlingen is uit naam van de directeur / directrice; De vragenlijsten staan maximaal twee weken uit, waarbij na 1 week (bij geen reactie) een (automatische) reminder wordt verstuurd; Scholengemeenschap levert de -adressen per school aan bij MLC in format. Hoe lang? Invullen kost ongeveer 5 minuten Waarmee? Een online tool die het versturen van vragenlijsten automatiseert en resultaten verwerkt Een tool die onderscheid kan maken in resultaten tussen scholen binnen de Scholengroep Praktisch Directielid per school is direct aanspreekpunt voor vragen van ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8), leerkrachten en OOP-ers MLC (Joyce Thijssen) begeleidt het project tot en met de evaluatie Tijdslijn Voorbereiden metingen: oktober / november 2013 Uitvoeren metingen: november / december 2013 Analyseren resultaten: december 2013 / januari 2014 Communiceren resultaten: januari Evalueren: februari 2014

7 Toelichting totstandkoming vragen 1. De vragenlijst is tot stand gekomen met behulp van de begeleidingsgroep Stichting Scholengroep Veluwezoom; 2. Er is bewust gekozen voor een opzet met een beperkt aantal vragen: Het kost relatief weinig tijd voor de respondenten om de vragenlijst in te vullen Levert veel informatie op Groot bereik Vergelijking (benchmark) mogelijk tussen scholen, maar ook tussen sectoren 3. De zogenaamde NPS methodiek ligt ten grondslag aan de opzet van het onderzoek. Met de NPS meet je de loyaliteit, maar het is tevens een discipline om feedback in te zetten om de organisatie te verbeteren. Het NPS cijfer wordt als volgt berekend: % promoters (score 9-10) - % detractors (score 0-6) 7

8 Vraagstellingen tevredenheidsmeting In het tevredenheidsonderzoek worden de volgende zaken gemeten (met al dan niet een aangepaste formulering van de vraag per doelgroep): Vraagstelling Hoe waarschijnlijk is het dat u deze school zou aanbevelen bij vrienden, familie of collega s? In welke mate is deze school in staat het beste uit uw kind te halen? In welke mate voelt u zich gehoord door deze school c.q. kunt u met uw punten bij deze school terecht? In welke mate ervaart u dat u aan uw eigen ontwikkeling kunt werken? Doelgroep Ouder Leerling Leerkracht OOP* X X X Wat zijn voor u de sterkste punten van deze school? Welke verbeterpunten (tips) heeft u voor deze school? * OOP resultaten zijn samengevat in de Scholengroep Veluwezoom totaalrapportage en zijn i.v.m. de privacy garantie (gezien de beperkte n) niet per school weergegeven. 8

9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Responsoverzicht 3. Onderzoeksresultaten 9

10 Totaaloverzicht respons OBS A.M.G. Schmidt Responspercentages Ouders* Leerkrachten Leerlingen School Obs A.M.G. Schmidt 50% 90% 97% * Uitgedrukt in respons per huishouden Toelichting: In totaal heeft 50% van alle huishoudens deelgenomen aan het onderzoek; In totaal heeft 90% van alle leerkrachten deelgenomen aan het onderzoek; Leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben onder begeleiding van een leerkracht de vragenlijst via de computer in de klas ingevuld; De respons van OOP-ers is niet per school opgenomen in verband met de anonimiteitsgarantie. Deze respons is terug te vinden in de Scholengroep Veluwezoom totaalrapportage. 10

11 Respons Ouders Responspercentages uitgedrukt in respons per huishouden Percentage niet anoniem School Obs A.M.G. Schmidt 50% 39% Toelichting: In totaal heeft 50% van alle huishoudens deelgenomen aan het onderzoek; Van die 50% heeft minder dan de helft (39%) aangegeven eventueel benaderd te willen worden om een toelichting te geven op zijn / haar respons. 11

12 Respons Leerlingen Aantal Respons leerlingen percentage School Obs A.M.G. Schmidt 75 97% Toelichting: Leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben onder begeleiding van een leerkracht de vragenlijst via de computer in de klas ingevuld. 12

13 Respons Leerkrachten Respons Percentage percentage niet anoniem School Obs A.M.G. Schmidt 90% 22% Toelichting: In totaal heeft 90% van alle leerkrachten deelgenomen aan het onderzoek; Van die 90% heeft maar een klein deel (22%) aangegeven eventueel benaderd te willen worden om een toelichting te geven op zijn / haar respons. 13

14 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Responsoverzicht 3. Onderzoeksresultaten Aanbevelingsintentie Het beste uit het kind halen Zich gehoord voelen Werken aan eigen ontwikkeling Sterke punten en verbetersuggesties 14

15 Toelichting interpretatie gegevens De vragenlijst is leidend voor de opbouw van deze rapportage, dat wil zeggen dat de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 3) per vraag zijn weergegeven met daarin een samenvatting van de respons van de verschillende doelgroepen; Diverse vragen in het onderzoek zijn open gesteld. Door de diversiteit van de antwoorden en het beperkte aantal waarnemingen per school kan er slechts een beperkte kwantitatieve analyse uitgevoerd worden. Het neemt echter niet weg dat de gegeven antwoorden de interpretatie van de resultaten wel verrijken; Daar waar bij de toelichting gesproken wordt over N worden de absolute responsaantallen bedoeld; Toelichtingen die door meer dan 10% van de respondenten zijn genoemd, zijn opgenomen in de overzichten (behalve bij n=1). Voor overige toelichtingen, zie bestand Open antwoorden ; Deze rapportage is een feitelijke weergave van de onderzoeksresultaten. Het is aan de directie zelf om te bepalen welke feedback van ouders, leerlingen en leerkrachten wordt overgenomen en op welke manier deze wordt ingezet om te verbeteren en van elkaar te leren 15

16 Samenvatting Vraagstelling Uitkomsten Ouders Leerlingen* Leerkrachten 1 Aanbevelingsintentie - enthousiasme -7% +44% 0 2 Het beste uit het kind halen 7,2 8,5 7,9 3 Zich gehoord voelen 7,6 8,3 8,3 4 Werken aan eigen ontwikkeling N.v.t. N.v.t. 8,1 *Opmerking: Bij leerlingen is de vraagstelling anders geformuleerd. De strekking is hetzelfde, echter de schaal is anders en daarom is voorzichtigheid geboden met een vergelijking tussen de doelgroepen ouders en leerkrachten. 16

17 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Responsoverzicht 3. Onderzoeksresultaten Aanbevelingsintentie Het beste uit het kind halen Zich gehoord voelen Werken aan eigen ontwikkeling Sterke punten en verbetersuggesties 17

18 Aanbevelingsintentie Hoe waarschijnlijk is het dat u deze school zou aanbevelen bij vrienden, familie of collega s? Toelichting Ruim 45% van de ouders heeft een NPS score van 8 of hoger gegeven Binnen OBS A.M.G. Schmidt zijn evenveel leerkrachten die de school aanbevelen als leerkrachten die de school niet als werkomgeving aanbevelen. Dit komt tot uitdrukking in een NPS score van 0% Leerlingen vinden het leuk op school: zij waarderen dit met een NPS van +44%. De verdeling in passives (score 7-8) ziet er als volgt uit: ouders (27% een 7, 27% een 8), leerkrachten (11% een 7, 44% een 8). Schaal: 0 (zeer onwaarschijnlijk) t/m 10 (zeer waarschijnlijk) 18

19 Aanbevelingsintentie uitsplitsing naar scores Ouders: Leerkrachten: 19

20 Open toelichting vraag Aanbevelingsintentie * N = 22 heeft geen toelichting gegeven op deze vraag. Promoters: n = 8, n=2 heeft geen toelichting gegeven. Detractors: n = 11, n=8 heeft geen toelichting gegeven. ** N= 1 heeft geen toelichting gegeven op deze vraag. Promoters: n = 2, n = 1 heeft geen toelichting gegeven. Detractors: n = 2, n=0 heeft geen toelichting gegeven *** In NPS termen zijn promoters diegenen die de aanbevelingsvraag beantwoord hebben met een score van 9 of 10. **** In NPS termen zijn detractors diegenen die de aanbevelingsvraag beantwoord hebben met een score van 0 t/m 6. Doelgroep Promoters*** Redenen om de school aan te bevelen Ouders (N=41)* Prima/fijne/prettige school, ben tevreden (50%, N=4) Goed/professioneel team, gemotiveerd (38%, N=3) Detractors**** Redenen om de school niet aan te bevelen Respons te beperkt / divers om toelichting op te nemen Leerlingen Geen toelichting gevraagd Geen toelichting gevraagd Leerkrachten (N=9)** Respons te beperkt / divers om toelichting op te nemen Respons te beperkt / divers om toelichting op te nemen 20

21 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Responsoverzicht 3. Onderzoeksresultaten Aanbevelingsintentie Het beste uit het kind halen Zich gehoord voelen Werken aan eigen ontwikkeling Sterke punten en verbetersuggesties 21

22 Het beste uit het kind halen In welke mate is deze school in staat het beste uit het kind te halen? Obs A.M.G. Schmidt Beste uit kind Leerkrachten Leerlingen Ouders Toelichting Ouders ervaren dat de school goed in staat is het beste uit het kind te halen; Ditzelfde geldt voor de leerkrachten; Leerlingen geven aan dat ze bij OBS A.M.G. Schmidt veel leren: zij waarderen deze vraag met een gemiddeld cijfer van een 8,5. Schaal: 0 (zeer slecht) t/m 10 (zeer goed) 22

23 Open toelichting Het beste uit het kind halen * N = 25 heeft geen toelichting gegeven op deze vraag. Positieve ervaring: n=16 waarvan n=10 geen toelichting, negatieve ervaring n=2 waarvan n=0 geen toelichting ** N = 5 heeft geen toelichting gegeven op deze vraag. Positieve ervaring: n=7 waarvan n=5 geen toelichting, negatieve ervaring n=1 waarvan n=0 geen toelichting *** De scores 8, 9 en 10 zijn hierin meegenomen **** De scores 0 t/m 5 zijn hierin meegenomen Doelgroep Ouders (N=41)* Redenen waarom men ervaart dat het beste uit het kind gehaald kan worden*** Aandacht voor/begeleiding van het individuele kind (13%, N=2) Positieve ervaring met leerkracht (het verschilt per leerkracht) (13%, N=2) Redenen waarom men ervaart dat niet het beste uit het kind gehaald kan worden**** Onvoldoende aandacht voor/begeleiding van het individuele kind (100%, N=2) Leerlingen Geen toelichting gevraagd Geen toelichting gevraagd Leerkrachten (N=9)** Veel mogelijkheden en aandacht door cursussen en coaching (29%, N=2) Respons te beperkt 23

24 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Responsoverzicht 3. Onderzoeksresultaten Aanbevelingsintentie Het beste uit het kind halen Zich gehoord voelen Werken aan eigen ontwikkeling Sterke punten en verbetersuggesties 24

25 Zich gehoord voelen In welke mate voelt u zich gehoord door de school c.q. kunt u met uw punten bij deze school terecht? 10 Obs A.M.G. Schmidt Toelichting Zowel ouders als leerkrachten voelen zich gehoord binnen OBS A.M.G. Schmidt; Leerlingen durven goed met vragen naar hun juf(fen) en meester(s) te gaan. Zij waarderen dit met een gemiddeld cijfer van 8, Leerkrachten Leerlingen Ouders Schaal: 0 (zeer slecht) t/m 10 (zeer goed) 25

26 Open toelichting Zich gehoord voelen *N = 29 heeft geen toelichting gegeven op deze vraag. Positieve ervaring: n=23 waarvan n=14 geen toelichting, negatieve ervaring n=4 waarvan n=2 geen toelichting **N = 5 heeft geen toelichting gegeven op deze vraag. Positieve ervaring: n=7 waarvan n=4 geen toelichting, negatieve ervaring n=0 *** De scores 8, 9 en 10 zijn hierin meegenomen **** De scores 0 t/m 5 zijn hierin meegenomen Doelgroep Redenen waarom men zich gehoord voelt*** Redenen waarom men zich niet gehoord voelt**** Ouders (N=41)* Leerkrachten/directie toegankelijk, laagdrempelig, makkelijk te bereiken (17%, N=4) Respons te beperkt Leerlingen Geen toelichting gevraagd Geen toelichting gevraagd Leerkrachten (N=9)** Directie en collega's staan open voor overleg en verschillende meningen (29%, N=2) N.v.t. 26

27 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Responsoverzicht 3. Onderzoeksresultaten Aanbevelingsintentie Het beste uit het kind halen Zich gehoord voelen Werken aan eigen ontwikkeling Sterke punten en verbetersuggesties 27

28 Werken aan eigen ontwikkeling Leerkrachten van OBS A.M.G. Schmidt ervaren dat ze de kans krijgen aan hun eigen ontwikkeling te werken. Zij waarderen deze vraag met een 8,1 op een schaal van 0 (zeer slecht) t/m 10 (zeer goed). In de toelichting hebben leerkrachten* het volgende genoemd: Redenen waarom men wel ervaart dat er ruimte is om aan eigen ontwikkeling te werken** Mogelijkheden duidelijk aanwezig (38%, N=3) Persoonsafhankelijk/POP (25%, N=2) Redenen waarom men ervaart dat er geen ruimte is om aan eigen ontwikkeling te werken*** Respons te beperkt * Van de 9 leerkrachten hebben 5 leerkrachten geen toelichting gegeven op deze vraag. Positieve ervaring n=8 waarvan n=1 geen toelichting, negatieve ervaring n=1 ** De scores 8, 9 en 10 zijn hierin meegenomen *** De scores 0 t/m 5 zijn hierin meegenomen 28

29 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Responsoverzicht 3. Onderzoeksresultaten Aanbevelingsintentie Het beste uit het kind halen Zich gehoord voelen Werken aan eigen ontwikkeling Sterke punten en verbetersuggesties 29

30 Sterke punten Top 2 per doelgroep genoemd * In NPS termen zijn promoters diegenen die de aanbevelingsvraag beantwoord hebben met een score van 9 of 10. ** In NPS termen zijn passives diegenen die de aanbevelingsvraag beantwoord hebben met een score van 7 of 8. *** In NPS termen zijn detractors diegenen die de aanbevelingsvraag beantwoord hebben met een score van 0 t/m 6. **** N=73, Promoter: n=38, detractor n=6, geen toelichting: n=1 Doelgroep Promoters* Passives** Detractors*** Ouders Goed betrokken team/leerkrachten (63%, N=5) Goede aandacht voor het kind/persoonlijk (50%, N=4) Kwaliteit onderwijs en begeleiding (50%, N=4) Goede aandacht voor het kind/persoonlijk (23%, N=5) Kleinschaligheid (23%, N=5) Communicatie (23%, N=5) Goed betrokken team/leerkrachten (23%, N=5) Sfeer (18%, N=4) Respect/vertrouwen naar en contact met ouders (18%, N=4) Respons te divers Leerlingen **** Onderwijs (58%, N=22) Leuke activiteiten en projecten (21%, N=8) Onderwijs (55%, N=16) Leerkrachten (17%, N=5) Onderwijs (67%, N=4) Leerkrachten 30 Goede omgeving en aandacht voor leerlingen (100%, N=2) Goede sfeer en samenwerking binnen team (60%, N=3) Structuur/duidelijkheid/ professionaliteit (60%, N=3) Goede omgeving en aandacht voor leerlingen (40%, N=3) Structuur/duidelijkheid/ professionaliteit (100%, N=2)

31 Verbetersuggesties Top 2 per doelgroep genoemd * In NPS termen zijn promoters diegenen die de aanbevelingsvraag beantwoord hebben met een score van 9 of 10. ** In NPS termen zijn passives diegenen die de aanbevelingsvraag beantwoord hebben met een score van 7 of 8. *** In NPS termen zijn detractors diegenen die de aanbevelingsvraag beantwoord hebben met een score van 0 t/m 6. **** N=73, Promoter: n=38, detractor n=6, geen toelichting: n=6 Doelgroep Promoters* Passives** Detractors*** Ouders Communicatie (38%, N=3) Les- en activiteiten aanbod/kwaliteit onderwijs (27%, N=6) Overige respons te divers Leerlingen**** Alles gaat goed (32%, N=12) Onderwijs (meer werk, tafels kennen, samenwerken, uitleg) (24%, N=9) Onderwijs (38%, N=11) Gebouw en Schoolplein (21%, N=6) Leerkrachten Respons te beperkt / divers Werkdruk (40%, N=2) Communicatie tussen ouders en leerkrachten (40%, N=2) PR (40%, N=2) Communicatie (27%, N=3) Betere aandacht voor het kind (18%, N=2) Alles gaat goed (33%, N=2) Meer leuke dingen doen (33%, N=2) Respons te beperkt / divers 31

32 Customer Excellence

OBS Kon. Emma 7 februari 2014

OBS Kon. Emma 7 februari 2014 OBS Kon. Emma 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en OOP-ers.

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek PO

Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek PO Rapportage Soort rapportage: School: Schoolrapportage De Torenuil Datum: maart 2018 Opdrachtgever: Schng Robijn Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in opdracht van Stichting Robijn.

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Leger des Heils - Ambulant Volwassenen regio gemeenten (incl. nazorg PI Midden Holland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Samenvatting Meting november 2016 Uw projectmanager Meike Post E: meike.post@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores Scores op de

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten Tevredenheidsonderzoek 2019

Samenvatting uitkomsten Tevredenheidsonderzoek 2019 Samenvatting uitkomsten Tevredenheidsonderzoek 2019 In het voorjaar van 2018 zijn de leerlingen, medewerkers en ouders bevraagd over veel aspecten van de school. De school gebruikt deze gegevens om het

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga april 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017

RESULTATEN. Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017 RESULTATEN Rapportage OBS De Tuimelaar, Hoogvliet 2017 april 2017 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering. Joyce Thijssen

E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering. Joyce Thijssen E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering Joyce Thijssen Inleiding Enthousiaste leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolbestuur? Dat wil toch iedere school! Cocreatie is

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderopvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderopvang COVER HEADLINES KOPJE Hoe denken de ouders Cover (onder headlines meer): met bullet de sfeer de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind(eren) de voorzieningen

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Totaalrapportage 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Totaalrapportage 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Totaalrapportage 2018 Uw consultant Sacha Komor E: sacha.komor@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg...5 Samenvatting...7 Scores op de thema s...11

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

organisatie aandacht voor duurzame inzetbaarheid

organisatie aandacht voor duurzame inzetbaarheid Peiling draagvlak voor duurzame onder leden van Transvorm - 2014 In 2012 is Transvorm gestart met het programma, vitaliteit & arbeidsproductiviteit. Tijdens de kick off bijeenkomst in het najaar zijn ook

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat Agenda Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Alrijne Dialoog Zorggroep, over sterke- en Oever verbeterpunten en Steenstraat 22 Opbouw

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1 Samenvatting en analyse College van Bestuur De tevredenheidspeilingen werden voor de tweede keer in eigen beheer uitgevoerd. Dezelfde vraagstelling is gebruikt waardoor de resultaten op schoolniveau goed

Nadere informatie

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Hierbij sturen we u de resultaten van Hyundai Halve Marathon 2014. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016

Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016 Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016 Hoevelaken, april 2016 Omdat de sigarendoos niet meer volstaat Het vak van financieel adviseur heeft zich snel ontwikkeld. De tijd dat de tussenpersoon

Nadere informatie

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten per afdeling van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Kleinschalig Wonen 15.

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten per afdeling van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Kleinschalig Wonen 15. Schutse Zorg Tholen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De Schutse Zorg Tholen Doelgroep: Naasten verslagjaar 2018 - - - -

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek over IVM Caring Capital - 11 mei

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek over IVM Caring Capital - 11 mei Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek over - 11 mei 2017 - www.vermogensbeheer.nl info@vermogensbeheer.nl Vermogensbeheer.nl BV Brediusweg 16 1401 AG Bussum 035-737 06 06 Geachte heer Relatie, Hierbij

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Rapportage Thuiszorgmeting

Rapportage Thuiszorgmeting Rapportage Thuiszorgmeting Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde thuiszorgmeting. Deze rapportage bevat

Nadere informatie

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Sociaal Domein 84. Resultaten

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Sociaal Domein 84. Resultaten Schutse Zorg Tholen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De Schutse Zorg Tholen Doelgroep: Sociaal Domein verslagjaar 2018 -

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS t Reigerbos

RESULTATEN. Rapportage OBS t Reigerbos RESULTATEN Rapportage OBS t Reigerbos november 2017 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in

Nadere informatie

Rapportage Marktstadrun

Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Hierbij sturen we u de resultaten van de Marktstadrun. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven antwoorden, plus de gegeven antwoorden via

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Auteur: D. Lassauw, kwaliteitsmedewerker Periode meting: november- december 2018 Inleiding Een integraal onderdeel van het meten van kwaliteit is de cliëntmeting.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding

Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding Verslag Clienttevredenheidsonderzoek Zorginstelling ETM: Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding September 2018 Ans Herbers-Swennenhuis Toegepast Psycholoog September 2018 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Rapportage. Samenvatting Medewerkersonderzoek PO. Datum: november Stichting Prodas. Opdrachtgever:

Rapportage. Samenvatting Medewerkersonderzoek PO. Datum: november Stichting Prodas. Opdrachtgever: Rapportage Samenvatting Medewerkersonderzoek PO Soort rapportage: School: Schoolrapportage BBS Antonius Datum: november 2017 Opdrachtgever: Stichting Prodas 1. Inleiding Stichting Prodas wil inzicht in

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Deelrapportage Medewerkeronderzoek

Deelrapportage Medewerkeronderzoek Deelrapportage Medewerkeronderzoek Faculteit GZ Periode: maart 2016 Contactpersonen: Rohan Matser Dennis Went INHOUDSOPGAVE Highlights p. 3 Respons en analysemogelijkheden p. 7 Resultaten Deel 1: Medewerkerpotentieel

Nadere informatie

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Peuterspeelzalen PWH 2015

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Peuterspeelzalen PWH 2015 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoeken 2015 Peuterspeelzaalwerk Heerlen 22 januari 2016 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Peuterspeelzalen PWH 2015 Inleiding De focus op kwaliteit en pedagogisch

Nadere informatie

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek MTO NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit Binnen en buiten de zorginstelling verandert er veel en snel. De uitdagingen waarvoor we nu staan zijn vele malen complexer dan een

Nadere informatie

Locatierapport. CQ-meting NNCZ Woonzorgcentrum De Zonnehof. Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Sylviuslaan 5 Postbus AL Groningen

Locatierapport. CQ-meting NNCZ Woonzorgcentrum De Zonnehof. Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Sylviuslaan 5 Postbus AL Groningen Locatierapport CQ-meting NNCZ Woonzorgcentrum De Zonnehof In opdracht van NNCZ Postbus 379 7900 AJ Hoogeveen T: (0528) 200 200 I: www.nncz.nl Contactpersoon Mevr. P. De Jong - Bunt Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Het draait om de ervaring van de klant. Aan de slag met Dactari DierenartsenRadar. Stap 1: kiezen van een DierenartsenRadar pakket

Het draait om de ervaring van de klant. Aan de slag met Dactari DierenartsenRadar. Stap 1: kiezen van een DierenartsenRadar pakket DACTARI DIERENARTSENRADAR Het draait om de ervaring van de klant DierenartsenRadar is een enquête tool waarmee u de ervaring van uw klanten kunt meten én om kan zetten in concrete acties. Zo worden aandachtspunten

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS de Klimop 2015

RESULTATEN. Rapportage OBS de Klimop 2015 RESULTATEN Rapportage OBS de Klimop 2015 december 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

RKBS Bocholtz Bocholtz. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2018

RKBS Bocholtz Bocholtz. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2018 RKBS Bocholtz Bocholtz Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018 Haarlem, mei 2018 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met:

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met: De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK 5 mei 2014 : WAAROM ICT-KLANTTEVREDENHEID METEN? Om de ICT-dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie.

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Westerholm Seniorenzorg in de Wijk. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Westerholm Seniorenzorg in de Wijk. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Westerholm Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Accolade Zorg

CQI-Concernrapport Accolade Zorg Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Accolade Zorg September 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Rapport NPS+ meting. Eilandzorg Schouwen- Duiveland Hulp bij het Huishouden. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport NPS+ meting. Eilandzorg Schouwen- Duiveland Hulp bij het Huishouden. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport NPS+ meting Eilandzorg Schouwen- Duiveland Hulp bij het Huishouden Verslagjaar 2018 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt 2016

Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt 2016 Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt - Rapport klanttevredenheidsonderzoeken MENS De Bilt Aanleiding In is MENS De Bilt gestart met het toetsen van klanttevredenheid op verschillende onderdelen

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Rapportage Kindertevredenheidsonderzoek BSO. Datum: mei 2018

Rapportage Kindertevredenheidsonderzoek BSO. Datum: mei 2018 Rapportage Soort rapportage: Schngsrapportage Datum: mei 2018 Opdrachtgever: Schng GOO Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in opdracht van Stichting GOO. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS

Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS Inhoudsopgave Inleiding... 2 Onderzoek... 3 Exclusiecriteria vertegenwoordigers bewoners... 3 Onderzoek... 3 Respons vertegenwoordigers

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, februari 2018

(V)SO De Piramide Den Haag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, februari 2018 (V)SO De Piramide Den Haag Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018 Haarlem, februari 2018 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Lichamelijk welbevinden en gezondheid Archipel

Lichamelijk welbevinden en gezondheid Archipel welbevinden en Archipel Archipel Veiligheid Cliënten 7,84 7,47 +7,50 Mantelzorgers 7,54 7,34 +5,69 Vrijwilligers 7,23 7,28-5,18 7,25 7,40 + 14,93 Behandelaren n.t.b. 7,11-9,21 Ondersteunende diensten n.t.b.

Nadere informatie