Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet Hengelo werd een schriftelijke vragenlijst toegezonden. Desgewenst kon men de vragenlijst ook via internet invullen. In totaal vulden 159 klanten de vragenlijst in, een respons van 31%. De vragenlijst is opgesteld in overleg met de Klankbordgroep Warmtenet Hengelo. Hierbij is de enquête uit 2013 als uitgangspunt genomen, waardoor de meeste uitkomsten goed vergeleken kunnen worden met de meting uit Veertig procent van de klanten is (zeer) tevreden Eén van de belangrijkste vragen in de enquête van 2015 was de vraag Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteitverhouding van Warmtenet Hengelo?. Van alle respondenten blijkt dan 37 procent tevreden en nog eens drie procent zeer tevreden. Aan de andere kant is 21 procent ontevreden en zeven procent zeer ontevreden (zie figuur 1). Deze vraag is in 2013 niet gesteld, waardoor op dit punt helaas geen vergelijking gemaakt kan worden. Figuur 1: Alles afwegend, hoe tevreden bent u dan over de prijs/kwaliteitsverhouding van Warmtenet Hengelo? Waardering verschillende aspecten stabiel Naast het oordeel over de prijs/kwaliteitsverhouding van Warmtenet Hengelo is er ook gevraagd naar een aantal onderliggende aspecten van de dienstverlening (zie figuur 2a en 2b). De klanten zijn voor wat betreft hun verwarming het meest tevreden over de veiligheid (4,2 op een schaal van 1 t/m 5) 1 en het minst tevreden (3,2) over het niet op gas kunnen koken. De waardering voor de verschillende aspecten is vrijwel hetzelfde als in Ten opzichte van de peiling in 2013 is slechts een klein aantal aspecten licht verbeterd. Dit zijn leveringszekerheid, storingsgevoeligheid binneninstallatie en storingsgevoeligheid afleverset. De tevredenheid met het niet op gas kunnen koken (3,2) scoort het laagst. In 2013 werd in plaats hiervan gevraagd naar de tevredenheid over het elektrisch koken. Dat scoorde toen duidelijk beter (3,6), maar het verschil is waarschijnlijk terug te voeren op de andere vraagstelling. 1 Berekeningswijze schaalscore: zeer ontevreden=1, ontevreden=2, neutraal=3, tevreden=4, zeer tevreden=5.

2 Als we kijken naar de tevredenheid voor wat betreft warm tapwater, dan is het patroon vergelijkbaar. Ook hier is men het meest tevreden over de veiligheid, gebruiksgemak en comfort en is er ten opzichte van 2013 sprake van een lichte verbetering op de technische aspecten. Figuur 2a+2b: Hoe tevreden bent u over uw huidige systeem voor wat betreft? verwarming warm tapwater Minder promoters van Warmtenet Marktonderzoekers stellen wereldwijd vaak dezelfde vraag om de populariteit van merken of bedrijven te meten. Het gaat om de vraag: Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 t/m 10) dat u Warmtenet Hengelo zou aanbevelen aan een vriend of collega? Hierbij staat 0 voor zeer onwaarschijnlijk en een 10 voor zeer waarschijnlijk. Ongeveer één op de tien respondenten (11%) gaf aan dat ze Warmtenet Hengelo zeer waarschijnlijk zou aanbevelen aan een vriend of collega (9 of 10). Deze groep wordt altijd de Promoters genoemd. De tegenpool van de Promoters zijn de Critici. Zij bevelen Warmtenet Hengelo waarschijnlijk niet aan (0 t/m 6). Deze groep is aanzienlijk kleiner (40%). Zo n 49% zit in de middengroep, de Passief tevredenen (7 of 8). Ten opzichte van 2013 is het aantal promoters sterk gedaald, terwijl het aantal Critici en het aantal Passief tevredenen duidelijk toenam. Tabel 1: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 2013 (n = 114) 2015 (n = 159) Promoters 48% 11% Passief tevredenen 29% 49% Critici 23% 40% Totaal 100% 100% NPS-score Met de antwoorden op deze vraag wordt de zogenoemde Net Promoter Score (NPS) berekend. De Net Promoter Score (NPS) is het percentage Promoters (9 of 10) min het percentage Critici (0 t/m 6). Voor Warmtenet Hengelo komt dit kengetal uit op -28, aanzienlijk lager dan in 2013 (+25). De sterke daling van de NPS-score is opmerkelijk, omdat de tevredenheid ten aanzien van de onderliggende aspecten niet is veranderd (figuur 2a en 2b). De verklaring kan liggen in de berichtgeving in de media over de financiële situatie rond Warmtenet Hengelo. Het is goed denkbaar dat klanten hierdoor toch minder snel aangeven Warmtenet Hengelo aan te bevelen aan een vriend of collega.

3 Voorkeur voor eigen cv-ketel toegenomen Twee van de drie respondenten (67%) geeft aan het (erg) belangrijk te vinden welk type verwarmings - systeem men heeft. Dit percentage is ten opzichte van 2013 niet veranderd. Aan de respondenten is ook gevraagd of ze een voorkeur hebben voor een bepaald verwarmingssysteem. Bijna één op de drie respondenten (31%) geeft dan aan een voorkeur te hebben voor stadsver warming (zoals bijvoorbeeld Warmtenet Hengelo). In 2013 was dit nog 39%. Eén op de vijf (20%) heeft een voorkeur voor verwarming door middel van een cv-ketel (2013: 11%). Deze één op de vijf is nog steeds een relatief kleine groep klanten, zeker als we hierbij bedenken dat in Nederland het hebben van een eigen cv-ketel heel gebruikelijk is. Maar er is wel sprake van een relatief sterke toename ten opzichte van De verschuiving van de voorkeur van stadsverwarming naar een eigen cv-ketel is opmerkelijk, omdat uit figuur 2a en 2b bleek dat de tevredenheid op alle onderdelen zeer constant was. Kennelijk spelen ook hier andere overwegingen een rol. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Aan de respondenten is ook een aantal stellingen voorgelegd, om een beeld te krijgen hoe ze als klant tegen Warmtenet Hengelo aankijken. Uit figuur 3 blijkt dan bijvoorbeeld dat maar zes van de tien klanten (59%) het (helemaal) eens is met de stelling Warmtenet draagt bij aan een beter milieu. En dat meer dan de helft (54%) van de respondenten het (helemaal) eens is met de stelling dat Warmtenet heeft de toekomst, omdat het aardgas ooit op raakt. Zeven van de tien respondenten (73%) vinden het prettig om niet de zorgen van een eigen cv-ketel te hebben. Aan de andere kant vindt ruim de helft (53%) het wel een nadeel dat ze geen eigen leverancier van warmte kunnen kiezen. Figuur 3: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (% (helemaal) mee eens) Ruime meerderheid vindt jaarrekening overzichtelijk Zes van de tien respondenten (58%) vond de jaarrekening zeer overzichtelijk, nog eens 31% zegt enigszins overzichtelijk. Eén op de tien (10%) vond de jaarrekening niet overzichtelijk. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van 2013, toen nog één op de vijf (20%) de jaarrekening niet overzichtelijk vond. Vriendelijkheid medewerkers het best gewaardeerd De helft (50%) van de respondenten heeft in de voorgaande 12 maanden contact opgenomen met Warmtenet. In 2013 was dit percentage vergelijkbaar (47%). Meestal ging het om een storing (48%), of een vraag over een nota/afrekening (31%). Nog eens 7% had een vraag over een brief of van Warmtenet, of over iets anders (14%). Aan alle respondenten die in de voorgaande 12 maanden contact hebben opgenomen met Warmtenet is gevraagd hoe tevreden men is over een aantal zaken, die met dit contact te maken hebben. De klantvriendelijkheid van de medewerkers wordt het best gewaardeerd (een 3,6 op een schaal van 1 t/m 5). De overige aspecten blijven hier echter maar weinig bij achter.

4 Ten opzichte van 2013 is de waardering voor De duidelijkheid van de verstrekte informatie licht verbeterd, terwijl de waardering voor De klantvriendelijkheid van de medewerkers van Warmtenet juist iets afnam. Figuur 4: Hoe tevreden bent u over? Tips van klanten Aan het eind van de enquête was er ruimte voor tips en opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst. Ruim één op de drie (37%) van de klanten maakte daar gebruik van (59 antwoorden). Veel opmerkingen/tips van de klanten gingen over twee onderwerpen: de hoogte van de tarieven (18 keer genoemd) en problemen met de werking van het systeem / storingen (13 keer genoemd). Naast opmerkingen gaven de respondenten ook een aantal echte tips. Deze worden hieronder weergegeven. De tips zijn geordend in drie categorieën: controle over de kosten (7), communicatie met de klanten (7) en technische zaken (4). Tips t.a.v. controle over de kosten: Pas de website aan dat het voorschotbedrag (ook) ingevuld kan worden. Misschien handig om rekeningen op mijn warmtenet te kunnen bekijken. Een duidelijke toelichting bij de jaarnota zou prettig zijn. De jaaroverzicht grotere cijfers en duidelijker maken. Wij snappen er niet veel van, we nemen het gewoon maar aan wat er staat. Flexibiliteit in het maandbedrag. Misschien iets in de vorm van een app waarbij gezien kan worden waar de meeste kosten gemaakt worden (opwarmen water, verwarming etc.) Goedkoper maken. Mensen zijn beetje zat van warmtenet prijs. Tips t.a.v. communicatie met de klanten: Als u in een wijk routine controle gaat uitvoeren of laat uitvoeren, dan graag eerst een schriftelijke aankondiging. De telefonische bereikbaarheid kan beter. Iemand anders die de telefoon oppakt bij de storingsdienst. Niet iedere keer weer een ander installatiebureau. Wil daar zelf vrij in zijn als ik toch moet betalen. Blijf twitteren en zorg voor een online omgeving waar ik makkelijk adres/rekeningnummer kan wijzigen. Betere voorlichting m.b.t. service Warmtenet. Duidelijkheid bij storing buiten kantooruren! Op onze (nieuwe) ketel zat een sticker met telefoonnr. die niet klopte. Zij konden ons ook niet het juiste nr. geven. Interne communicatie! Bij aanmeldingen veel fouten (ook bij buren) en onvriendelijk.

5 Tips t.a.v. technische zaken: Duidelijke lijst voor gebruik van verwarming en watergebruik verstrekken. Geef mensen gratis advies/tips hoe ze qua warmte/warm water milieubewust kunnen zijn. Betere uitleg over de gebruiksvoorschriften. Ander systeem waarbij iedere woning separaat wordt voorzien en niet met z n allen op 1 leidingsysteem. Bij een storing heeft iedereen daar last van. Bron: Enquête Klanttevredenheid Warmtenet, voorjaar 2013, Gemeente Hengelo, cluster beleidsonderzoek Enquête Klanttevredenheid Warmtenet, voorjaar Kennispunt Twente.

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informatie: Wijzer in geldzaken Henriette Raap-Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Nadere informatie

Energieleveranciers. Vereniging eigen huis Januari 2010. Energieleveranciers januari 2010 1

Energieleveranciers. Vereniging eigen huis Januari 2010. Energieleveranciers januari 2010 1 Energieleveranciers Vereniging eigen huis Januari 2010 Energieleveranciers januari 2010 1 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Conclusies 3 Aanbevelingen 4 Conclusies per energieleverancier 9 Inleiding 10 Situatie

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren

Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren Rapportage kwantitatief onderzoek > Mei 2013 Management samenvatting Doelstelling Dit rapport presenteert de uitkomsten van een kwantitatief

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie