Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013"

Transcriptie

1 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia, Tevredenheidsonderzoek 2012/2013, d.d. 20 juli 2013 Indien u het volledige rapport wilt inzien, dan kunt u dat aangeven bij Loopbaankamer. Wij mailen u het graag. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk Blik op Werk moet o.a. de norm 'tevredenheid klanten' worden gehaald. Voor het behalen van het keurmerk is, bij totaal, een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 de norm. De tevredenheid wordt gemeten door een klanttevredenheidsonderzoek. Het rapport van Panteai beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek. Het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk is uitgevoerd onder cliënten en opdrachtgevers van Loopbaankamer. Cliënten die in de periode van 1 juli 2012 tot en met 29 juni 2013 een traject hebben afgerond zijn voor dit onderzoek benaderd. Voor de Loopbaankamer zijn in totaal 55 cliënten benaderd en 25 opdrachtgever(s). De resultaten worden vergeleken met die van het gemiddelde van alle deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek voor Blik op Werk. Het gemiddelde rapportcijfer voor tevredenheid over de dienstverlening van de Loopbaankamer is een, zowel van cliënten als van opdrachtgevers. Op de volgende pagina s treft u de respons van cliënten en opdrachtgevers van de Loopbaankamer. Pagina 1 van 9

2 Onderzoek onder cliënten Rapportcijfer Onderstaand is het totale rapportcijfer dat de cliënten de Loopbaankamer hebben gegeven op verschillende manieren weergegeven. Allereerst ziet u het rapportcijfer dat cliënten gemiddeld hebben gegeven. Gemiddeld rapportcijfer Gemiddeld rapportcijfer landelijk (n=11459) In deze figuur is de spreiding van de rapportcijfers weergegeven. Hoe langer het balkje is, hoe meer cliënten dit rapportcijfer gegeven hebben. Spreiding rapportcijfers % % 2% landelijk (n=11459) In onderstaande figuur zijn de rapportcijfers uitgesplitst naar de verschillende diensten waarvoor u cliënten heeft aangeleverd. Gemiddeld rapportcijfer per aangeboden dienst Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie Jobcoaching 7,4 8,5 7,9 Outplacement Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor) 7,0 8,5 landelijk (n=5031) Pagina 2 van 9

3 Totaaloordeel De cliënten hebben de mogelijkheid gehad om de dienstverlening van de Loopbaankamer te beoordelen op verschillende aspecten. In onderstaande figuur zijn hiervan de resultaten te zien. Oordeel cliënten over de dienstverlening De tijd die het duurde voordat u voor het eerst bij Loopbaankamer terecht kon Klantvriendelijkheid Telefonische bereikbaarheid De informatie van Loopbaankamer over uw rechten en plichten Nakomen van afspraken Deskundigheid van de begeleider(s) De voorbereiding van de begeleider op gesprekken met u De betrouwbaarheid van de begeleider Het aantal keren dat uw begeleider contact met u had Kwaliteit van het trajectplan / plan van aanpak De ruimte voor het inbrengen van uw eigen ideeën De tijd die u zelf heeft besteed aan het traject 8,6 7,9 7,3 8,6 7,9 8,4 7,9 Aansluiting van de begeleiding op uw eigen situatie 7,4 Duidelijkheid van de communicatie en gemaakte afspraken De zorgvuldigheid waarmee Loopbaankamer met uw gegevens omging Resultaat van de begeleiding voor u (tot nu toe) 7,0 Gevoel serieus genomen te worden 8,8 landelijk (n=8906) Pagina 3 van 9

4 Een belangrijke graadmeter voor de tevredenheid van cliënten is de vraag of zij een bedrijf zouden aanraden bij anderen. In onderstaande figuur zijn de resultaten hiervan te zien. Zou u Loopbaankamer aanraden bij anderen? 66% 9 16% Weet ik niet 1 landelijk (n=8718) Soms hebben cliënten klachten over de dienstverlening van een bedrijf. In de figuur hieronder is te zien welk percentage van de respondenten een klacht had. Had of heeft u een klacht over de dienstverlening van Loopbaankamer? Weet niet 6% landelijk (n=9330) Het resultaat Het resultaat van de dienstverlening kan zijn dat deze heeft geleid tot werk of zelfstandig ondernemerschap. Hieronder is te zien voor hoeveel procent van de cliënten van de Loopbaankamer dat het geval was, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Heeft de begeleiding geleid tot werk of zelfstandig ondernemerschap?, de begeleiding heeft geleid tot werk of zelfstandig ondernemerschap, maar de begeleiding was hier ook niet voor bedoeld, maar dit was wel de bedoeling 2 26% Niet van toepassing, want de begeleiding is nog niet beëindigd Weet niet/geen antwoord 12% 1 landelijk (n=9165) Aan de cliënten die aangeven dat de dienstverlening niet heeft geleid tot werk of zelfstandig ondernemerschap, terwijl dit wel de bedoeling was, is gevraagd of de begeleiding hen wel dichterbij dit doel heeft gebracht. Heeft de begeleiding u wel dichterbij werk of zelfstandig ondernemerschap gebracht? 25% Weet ik niet 8% Loopbaankamer (n=5) landelijk (n=2759) Pagina 4 van 9

5 Kenmerken De achtergrondkenmerken van uw cliënten kunnen de resultaten beïnvloeden. Daarom zijn deze hieronder ook in figuren weergegeven. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Geen opleiding afgemaakt Basisonderwijs of speciaal onderwijs 4% VMBO/MAVO/LBO 2 22% MBO/HAVO/VWO 3 5 HBO 2 2 Universiteit (WO) Weet niet/geen antwoord landelijk (n=9165) Heeft u op dit moment betaald werk? 49% Geen antwoord landelijk (n=9777) Heeft u een uitkering? 2 62% 38% 7 Geen antwoord landelijk (n=8718) Pagina 5 van 9

6 Onderzoek onder opdrachtgevers Rapportcijfer opdrachtgevers Onderstaand is het totale rapportcijfer dat de opdrachtgevers de Loopbaankamer hebben gegeven weergegeven. Hierbij ziet u eerst het rapportcijfer dat opdrachtgevers gemiddeld hebben gegeven. Gemiddeld rapportcijfer Gemiddeld rapportcijfer 7,4 landelijk (n=2114) In de volgende figuur ziet u de spreiding van de rapportcijfers. Hierbij geldt: hoe langer de balk, hoe vaker een rapportcijfer gegeven is. Spreiding rapportcijfers % % % landelijk (n=2114) Pagina 6 van 9

7 Totaaloordeel De opdrachtgevers hebben de mogelijkheid gehad om de dienstverlening van de Loopbaankamer te beoordelen op verschillende aspecten. In onderstaande figuur zijn hiervan de resultaten te zien. Oordeel Opdrachtgevers over de dienstverlening De resultaten 7,1 De prijs/kwaliteit verhouding 7,1 8,2 De deskundigheid van Loopbaankamer De klantgerichtheid van Loopbaankamer tegenover u De communicatie/informatieverstrekking door Loopbaankamer aan u 8,4 8,2 7,4 Het nakomen van afspraken (inclusief planning) Het werkgeversnetwerk van Loopbaankamer in de regio De manier van verantwoording afleggen (bijvoorbeeld in voortgangsrapportages) De zorgvuldigheid in de omgang met cliëntgegevens 7,2 7,0 7,2 8,4 8,8 De rol van gelijkwaardige partner De bekwaamheid van docenten/begeleiders en andere inhoudelijk betrokken medewerkers De telefonische bereikbaarheid van Loopbaankamer bij vragen/opmerkingen 8,2 landelijk (n=1967) Een belangrijke graadmeter voor de tevredenheid van opdrachtgevers is de vraag of zij een bedrijf zouden aanraden bij anderen. In onderstaande figuur zijn de resultaten hiervan te zien. Zou u Loopbaankamer aanraden bij collega s of andere relaties? 78% 10 Weet niet 14% landelijk (n=2114) Soms hebben opdrachtgevers klachten over de dienstverlening van een bedrijf. In de figuur hieronder is te zien welk percentage van de respondenten een klacht had. Had u een klacht over de dienstverlening van Loopbaankamer? 9 10 Onbekend landelijk (n=2114) Pagina 7 van 9

8 Toelichting Bij cliënten In de vragenlijst hebben cliënten de mogelijkheid gekregen het rapportcijfer dat zij geven bij het totaaloordeel toe te lichten. Ook wordt gevraagd of men verbetersuggesties heeft. De antwoorden geven de perceptie van de respondent weer. Het getal dat steeds is vermeld vóór de toelichting is het rapportcijfer dat de betreffende relatie heeft gegeven. toelichting: Omdat Patrick mij goed geholpen heeft. Met het makken van brieven en zo. verbetersuggestie: geen, de loopbaankamer heeft het goed gedaan toelichting: De loopbaankamer heb ik als zeer positief ervaren verbetersuggestie: geen, ben zo tevreden toelichting: Fijne mensen, fijn en vertrouwd gevoel. verbetersuggestie: - toelichting: ik geef dit cijfer omdat ze goed aanvoelde wat de situatie van me was en ze daar goed naar luisterde en goede raad in gaf. verbetersuggestie: dat weet ik niet toelichting: Erg tevreden, prettige gesprekken gehad. Toepasbaar in mijn werk en privé. verbetersuggestie: toelichting: Goede deskundige begeleiding en gehoor voor eigen eisen en vragen. verbetersuggestie: Zover ik kan overzien is alles gegaan zoals het hoort. toelichting: Goede begeleiding bij mijn probleem. Rust gevonden bij beslissingen maken. verbetersuggestie: toelichting: Vooral de persoonlijke benadering is me prima bevallen. Het gevoel als individu serieus genomen te worden. Dit is een sterke kant aan de aanpak van loopbaankamer verbetersuggestie: Een project map maken waarin de cliënt wekelijks de resultaten/vorderingen kan bijhouden. dit zou met een fysieke map kunnen, maar wellicht ook met een soort logboek ruimte in de Cloud. toelichting: Door het opstellen van een goede CV en sollicitatiebrief ben ik weer aan het werk. Ik kreeg ook positieve reacties over beide. verbetersuggestie: NVT toelichting: Goede betrokkenheid en enthousiasme van de begeleidster. Ik had het gevoel echt een persoonlijk traject te hebben belopen verbetersuggestie: Meer opdrachten/voorbeelden betrekken op de dagelijkse situatie/werkzaamheden toelichting: de gesprekken, de richting en de wijze van samen aan het werk sloten bijzonder goed aan bij mijn beleving. Niet alleen inhoudelijk, maar ook op relationeel niveau. verbetersuggestie: voor mij zat er geen concrete verbetering in. het paste precies. toelichting: Zeer goed coach die zich inleeft in mijn situatie verbetersuggestie: cijfer: 5,6 of 7 toelichting: het volgen van het traject heeft niet tot concrete resultaten geleid en ik heb veel zelfstandig gedaan zonder hulp. verbetersuggestie: Helpen het netwerk van mensen uit te breiden, zelf met voorstellen te komen, stageplekken te organiseren, klanten in contact brengen met eventuele werkgevers. Pagina 8 van 9

9 Bij opdrachtgevers Ook opdrachtgevers hebben de mogelijkheid gekregen het rapportcijfer toe te lichten en verbetersuggesties te doen. toelichting: Wij zijn zeer te spreken over de wijze waarop De Loopbaankamer hun expertise hebben ingezet om een medewerker van ons te begeleiden nadat deze vast liep in zijn werk. Onze medewerker (die een spilfunctie heeft binnen onze organisatie) heeft zijn werk met veel plezier en volledig, binnen een relatief korte termijn, weer kunnen hervatten. (Hij zat tegen een Burn-out situatie aan) verbetersuggestie: geen toelichting: Snelheid, praktisch, bereikbaar, breed georienteerd, creeeren draagvlak, resultaatgericht verbetersuggestie: toelichting: Geleverde kwaliteit is uitstekend. Afspraken worden nagekomen. Ook de medewerkers zijn zeer tevreden. Op maat oplossingen. Goede aansluiting bij het niveau van de medewerker. verbetersuggestie: toelichting: Vanaf begin duidelijk contact / afspraken tussen ons als opdrachtgever (werkgever) en onze werknemer over de begeleiding en traject. Ze weten een medewerker goed te begeleiden als er sprake is van 2e spoor. verbetersuggestie: cijfer: 5,6 of 7 toelichting: Loopbaankamer is voorheen voornamelijk gefixeerd geweest op de doelgroep WW. In die tijd voerden zij ook een groot aantal trajecten uit voor UWV. Na wegvallen van het re-integratiebudget WW, heeft men de aansluiting bij UWV in eerste aanleg gemist. Recent zien we Loopbaankamer weer in beeld komen. De toegevoegde waarde ligt in de sterk regionale band die zij hebben. Ze zullen geen grote afnemer meer worden, maar een rolletje moeten we ze toch toe kunnen bedelen. Resultaten zijn ook altijd prima in orde geweest. verbetersuggestie: De toegevoegde waarde ligt in de sterk regionale band die zij hebben. Bovendien richt het bedrijf zich nu ook andere mogelijkheden waardoor zij beschikken over een groot netwerk. Pagina 9 van 9

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Eindrapportage Effecten Missie voor Missie

Eindrapportage Effecten Missie voor Missie Eindrapportage Effecten Missie voor Missie Opdrachtgever: Maecon de Graafschap drs. S.M. Kleefstra drs. A.C.M. Winters- van der Meer Utrecht, maart 8 is dé zakelijke dienstverlener voor de Nederlandse

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Klanten (opdrachtgevers en werkgevers) over Paswerk Auteur: Albert Beije Ramirez, Communicatieonderzoeker Datum: 19 januari 2015 Afdeling: Communicatie

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie