1 Inleiding Onderzoeksgroep en dataverzameling Informatie De aanvraag Procedure Wachttijd...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksgroep en dataverzameling Informatie De aanvraag Procedure Wachttijd Bejegening Toegewezen aanvragen Rechten en plichten Inspraak bij de gemeente Algemeen oordeel Conclusies Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 1

2 1 Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) moet ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente voert de WMO uit. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om elk jaar een tevredenheidsonderzoek onder de klanten uit te voeren, om inzicht te krijgen in de behoeften en meningen van de klanten die te maken hebben met de WMO. De gemeente heeft al twee metingen laten uitvoeren onder de aanvragers van en. Dit jaar is in april de derde peiling gehouden onder aanvragers van de WMO in. In dit onderzoek brengen we de tevredenheid en de ervaringen van de WMO-klanten in kaart en wordt duidelijk of deze zijn veranderd ten opzichte van de vorige metingen. In het onderzoek hebben aanvragers van de WMO net als in het vorige onderzoek hun mening kunnen geven over: Informatie De aanvraag Keuzevrijheid Procedure Wachttijd tot definitief besluit Wachttijd tot levering Resultaat en kwaliteit Bejegening Rechten en plichten Inspraak Algemeen oordeel 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling Voor het onderzoek is uit het klantenbestand van de WMO een steekproef getrokken van 395 klanten die vanaf 1 januari een aanvraag hebben gedaan. Deze klanten hebben een schriftelijke vragenlijst met begeleidende brief en portovrije antwoordenvelop thuisgestuurd gekregen. Van de aangeschreven klanten hebben 163 respondenten de ingevulde vragenlijst op tijd teruggestuurd. Dit is een goede respons van 41% en voldoende om betrouwbare uitspraken te doen voor alle WMO-klanten (verleden jaar was de respons 39%). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 2

3 De onderzoeksgroep ziet er als volgt uit: Aanvraag gedaan voor: Woonvoorziening 27% Rolstoelvoorziening 22% Vervoersvoorziening 26% Hulp bij het huishouden 25% Een kwart van de onderzoeksgroep (25%) bestaat uit aanvragers voor hulp bij het huishouden. Voor een vervoersvoorziening is door 26% een aanvraag gedaan. Verder deed 27% een aanvraag voor een woonvoorziening (woonaanpassing, hulpmiddel in huis, verhuizing en inrichting) en 22% vroeg een rolstoel aan. Aanvraag gedaan voor: Hulp bij het huishouden Vervoersvoorziening Andere vervoersvoorziening Scootmobiel Woonvoorziening Rolstoel De samenstelling van de onderzoeksgroep van is vergelijkbaar met de aanvragers van. Er waren in wel iets meer aanvragen voor een rolstoel en woonvoorzieningen en iets minder voor een hulp in de huishouding. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 3

4 3 Informatie Om te kunnen kiezen voor de juiste dienstverlening, hulpverlening of het juiste product hebben klanten goede informatie nodig. In het onderzoek heeft men kunnen aangeven welke informatie men heeft geraadpleegd om de dienstverlening/ product aan te vragen, of men de informatie makkelijk heeft kunnen vinden, of men tevreden is over het informatiemateriaal en of men hulp nodig had bij het raadplegen van de informatie. Geraadpleegde informatiebronnen Persoonlijk contact via WMO loket Telefonisch contact gemeente Telefonisch contact anderen Brochure Persoonlijk contact via seniorenvoorlichters Website gemeente Gemert-Bakel Website anderen Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Net als in en zijn ook in de vaakst geraadpleegde informatiebronnen voor de juiste dienstverlening of product het telefonische contact met de gemeente Gemert-Bakel (29%) en het persoonlijke contact bij het WMO loket van de gemeente (50%) ( in 54%, in 45%). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 4

5 Bij het maken van een keuze is het voor klanten belangrijk dat zij de juiste informatie kunnen vinden. In onderstaand overzicht is te zien dat de tevredenheid over de gevonden informatie voor alle voorzieningen iets is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Tevreden over het vinden van de juiste informatie over: Rolstoel Woonvoorziening Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal % (zeer) tevreden In het algemeen is 93% (zeer) tevreden over de gevonden informatie (in 89%, in 90%). De aanvragers van de vervoersvoorziening zijn het meest tevreden (98%). Belangrijk is dat de informatie helder en duidelijk is. In het algemeen is 93% van de aanvragers (zeer) tevreden over de helderheid en duidelijkheid van de informatie (in 89%, in 88%). Tevreden over de helderheid en de duidelijkheid van het informatiemateriaal: Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal % (zeer) tevreden Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 5

6 Het meest tevreden zijn de aanvragers over de informatie van de vervoersvoorzieningen (95%), de rolstoel (94%) en de hulp bij het huishouden (93%, in 85%). De informatie over de woonvoorziening is wat betreft helderheid en begrijpelijkheid volgens 14% van de klanten nog wel te verbeteren. Eerder in het rapport hebben we al kunnen zien dat aanvragers van de WMO het vaakst informatie verkrijgen via persoonlijk contact bij het WMO loket van de gemeente Gemert-Bakel. Het overgrote deel van de aanvragers (89%) is net als in en (zeer) tevreden over het persoonlijke contact met medewerkers van het WMO loket. Over het persoonlijke contact met seniorenvoorlichters in (87%) (zeer) tevreden, 13% was niet tevreden. In was 94% (zeer) tevreden over de seniorenvoorlichters. Tevredenheid over het persoonlijk contact via het gemeentelijk Wmo-loket Tevredenheid over het persoonlijk contact via de senioren voorlichters Zeer tevreden Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Zeer ontevreden Tot de doelgroep van de WMO behoren ook inwoners die een handicap hebben waardoor zij niet zelfstandig de gewenste informatie kunnen verzamelen en lezen om tot een goede keuze te kunnen komen. Hulp gekregen bij het verzamelen en lezen van de informatie over het product/ dienstverlening Nee Ja Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 6

7 Meer dan de zes van de tien aanvragers (63%) hebben hulp gevraagd bij het verzamelen en lezen van informatie om zo te kunnen kiezen voor de juiste dienstverlening/ product (in 48%, 53%). De overgrote meerderheid (95%) was (zeer) tevreden over de hulp die men heeft gekregen. Hulp gekregen van: WMO loket gemeente Familie/ buren Instelling Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De aanvragers die hulp hebben gekregen bij het maken van keuze (63%), hebben deze hulp vaakst gekregen van het WMO loket van de gemeente (45%) en familie en buren (37%). Aanvragers hebben dit jaar hun oordeel over de informatie kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Meer dan eenderde van de aanvragers (35%) heeft een 8 gegeven. Gemiddeld kreeg de informatie een 7,2 van de aanvragers. Rapportcijfer over de informatie Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 7

8 Gemiddeld rapportcijfer over informatie 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,9 7,1 7,8 7,2 7,2 Als we kijken naar het oordeel over de informatie per aangevraagde voorziening dan zien we dat de informatie over de vervoersvoorziening het hoogst scoort met gemiddeld een 7,8. 4 De aanvraag De gemeente, het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), de zorgverlener of hulpmiddelenleverancier gaat bij het intakegesprek na wat de vraag is, hoe de klant geholpen wil worden, wat de mogelijkheden zijn en welke dienstverlening, hulpverlening of product de klant verwacht. Aanvraag om een Wmo voorziening gedaan bij: CIZ Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% De gemeente Gemert-Bakel heeft bij 83% van de aanvragers de intake voor de maatschappelijke ondersteuning gedaan (in 74 en 68%). Het CIZ nam 12% van de intakes voor haar rekening (31% in en 35% in ). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 8

9 De meeste intakes zijn in persoonlijk zonder afspraak (39%) bij de gemeente gedaan. Verder heeft 17% de aanvraag telefonisch zonder afspraak gedaan en 10% telefonisch op afspraak. Aanvraag is ingediend: Telefonisch, zonder afspraak Telefonisch, op afspraak Persoonlijk, zonder afspraak bij gemeente Persoonlijk, zonder afspraak bij CIZ Persoonlijk, zonder afspraak bij anders Persoonlijk, met afspraak bij gemeente Persoonlijk, met afspraak bij CIZ Persoonlijk, met afspraak bij anders Anders De overgrote meerderheid van de aanvragers is (zeer) tevreden over het bespreken van de vraag of het probleem door de instanties. Dit jaar is men net als in vorige jaren het meest tevreden over de bespreking van de vraag met de zorgverlener/ instelling/ ziekenhuis (100%). Verder is meer dan 90% tevreden over het bespreken van de aanvraag of probleem met een medewerker van de gemeente en CIZ. Het minst tevreden is men over het bespreken van de aanvraag met medewerkers van Doove Mobility (77%). Tevredenheid over het bespreken van de aanvraag/ probleem door: CIZ Doove Mobility Welzorg Zorgverlener/ instelling/ ziekenhuis % (zeer) tevreden Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 9

10 Van de aanvragers is 76% tot 100% (zeer) tevreden over de verkregen hulp bij het kiezen van de juiste dienstverlening of product. Men is het meest tevreden over de hulp van de zorgverlener/ instelling/ ziekenhuis (100%), gemeente (94%) en CIZ (93%), en het minst tevreden over de hulp van Doove Mobility (76%). Tevredenheid over het verkregen advies bij de keuze voor product/ dienstverlening: CIZ Doove Mobility Welzorg Zorgverlener/ instelling/ ziekenhuis % (zeer) tevreden Aanvragers die ontevreden zijn over het verkregen advies voor de keuze van een product of dienst, geven het vaakst als reden aan dat het te lang heeft geduurd voordat er contact werd opgenomen. Van alle aanvragers heeft net als in bijna de helft (47%) een beroep gedaan op familie of vrienden voor mogelijke ondersteuning. Men is (zeer) tevreden (100%) over het kunnen bespreken van mogelijke ondersteuning door familie en vrienden. Beroep gedaan op familie of vrienden voor mogelijke ondersteuning Tevredenheid over het bespreken van mogelijke ondersteuning Ja Nee Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 10

11 Via Stichting Impuls kunnen WMO klanten hulp krijgen bij de aanvraag bij het Steunpunt Mantelzorg en het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Bekend met Steunpunt Mantelzorg Bekend met Steunpunt Vrijwilligerswerk Ja Ja Nee Nee Dit jaar zijn evenveel aanvragers bekend met het steunpunt Mantelzorg (36%) als vorig jaar. Het steunpunt Vrijwilligerswerk is bij 34% bekend (in 38%). Een meerderheid van de aanvragers had nog niet over de steunpunten gehoord. Van de aanvragers maakt 40% gebruik van mantelzorg. De onderzoeksgroep heeft dit jaar een oordeel kunnen over de aanvraag kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Het cijfer acht is door 30% van de aanvragers gegeven, 31% gaf een zeven. Gemiddeld kreeg de aanvraag een 7,2 van de onderzoeksgroep. Rapportcijfer over de aanvraag Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 11

12 Gemiddeld rapportcijfer over de aanvraag 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,9 7,3 7,8 6,8 7,2 Als we kijken naar het oordeel over de aanvraag per voorziening dan zien we dat de aanvraag voor de vervoersvoorziening het hoogst scoort met gemiddeld een 7,8. Aanbod WMO Als men dienstverlening, hulpverlening of een product in de WMO nodig heeft, kan men kiezen uit meerdere diensten, producten of soorten hulpverlening. In het onderzoek is gevraagd hoe tevreden men is over het aanbod van de WMO. Tevreden over het aanbod waaruit men kon kiezen Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal % (zeer) tevreden In het algemeen is 88% van de aanvragers net als vorig jaar (zeer) tevreden over het aanbod waaruit men kon kiezen (in 87%). Meer dan 90% is tevreden over het aanbod en de woon-, en vervoersvoorzieningen. De tevredenheid over het aanbod van rolstoelen is het afgelopen jaar gedaald van 88% naar 81%. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 12

13 Bij diverse Wmo voorzieningen kan men kiezen tussen een product in natura (men krijgt dan bijvoorbeeld een rolstoel rechtstreeks van de leverancier) of een persoonsgebonden budget (Pgb), men ontvangt dan geld om het product zelf aan te schaffen of in te huren. Aan klanten die hebben gekozen voor een product in natura terwijl men voor het verkregen product of dienstverlening misschien ook voor een Pgb had kunnen kiezen is gevraagd wat hiervan de reden was. Gekozen voor product in natura en niet voor Pgb omdat: Voor mijn voorziening was geen Pgb mogelijk Als ik hiervan op de hoogte was geweest dan had ik wel voor een Pgb gekozen Ik was hiervan niet op de hoogte Ik vind het fijn als ik het zelf niet hoef te regelen Ik ben tevreden over het product in natura Voor een product in natura heeft 37% heeft gekozen omdat men daar tevreden over is, 29% kiest voor natura omdat men dan zelf niets hoeft te regelen. Veder is nog niet iedereen op de hoogte van de mogelijkheid om te kiezen tussen een product in natura en een Pgb. Aanvragers hebben dit jaar hun oordeel over de keuzevrijheid van producten kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Het meest gegeven cijfer is een 7 (39%), een 8 is door drie van de tien aanvragers gegeven (29%). Gemiddeld kreeg de keuzevrijheid een 6,9 van de aanvragers. Rapportcijfer over de keuzevrijheid Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 13

14 Gemiddeld rapportcijfer over keuzevrijheid 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 6,5 6,9 7,4 6,9 6,9 Als we kijken naar het oordeel over de keuzevrijheid per aangevraagde voorziening dan zien we dat de keuzevrijheid over de vervoersvoorziening het hoogst scoort met gemiddeld een 7,4. 5 Procedure Tijdens de aanvraagprocedure moeten klanten veel persoonlijke gegevens overleggen, waarbij het van belang is dat de instanties zorgvuldig omgaan met deze privé gegevens. Tevredenheid over de zorgvuldigheid waarop men omgaat met persoonlijke gegevens: CIZ Doove Mobility Welzorg De Zorgboog Savant Zuidzorg Goed Wonen De WMO taxi - Van Helvoort % (zeer) tevreden Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 14

15 Van de onderzoeksgroep is 80% tot 100% (zeer) tevreden over de zorgvuldigheid waarmee men omgaat met de verstrekte persoonlijke gegevens. Men is het meest tevreden over de zorgvuldigheid van De Zorgboog, Savant, Zuidzorg en De WMO taxi- Van Helvoort (allen 100%). Van de aanvragers van een dienstverlening of product bij Doove Mobility en Welzorg is ongeveer eenvijfde niet tevreden over de manier waarop met de persoonsgegevens omgaat. Aanvragers hebben dit jaar hun oordeel over de procedure kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Meer dan eenderde van de aanvragers heeft een 7 gegeven (34%), 29% gaf een 8. Gemiddeld kreeg de procedure een 7,1 van de aanvragers. Rapportcijfer over de procedure Als we kijken naar het oordeel over de procedure per aangevraagde voorziening dan zien we dat de procedure voor de vervoersvoorziening het hoogst scoort met gemiddeld een 7,5. Gemiddeld rapportcijfer over de procedure 7,6 7,4 7,2 7,0 7,3 7,5 7,1 6,8 6,8 6,8 6,6 6,4 Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 15

16 6 Wachttijd In het onderzoek zijn verschillende vragen over wachttijden gesteld. De eerste wachttijd betreft de tijd tussen de aanvraag en het 1 e contact over de aanvraag. Van de klanten die bij de gemeente de aanvraag hebben gedaan is dit jaar net als vorig jaar 84% (zeer) tevreden over deze wachttijd ( 88%). Van de aanvragers bij het CIZ is 79% (zeer) tevreden over de tijd tussen aanvraag en 1 e contact ( 81%, 82%). Tevredenheid over de wachttijd tussen de aanvraag en het 1e contact over de aanvraag CIZ % (zeer) tevreden De tweede wachttijd waarnaar is gevraagd betreft de tijd tussen het 1 e contact en de definitieve indicatie. Van de klanten die bij de gemeente de aanvraag hebben gedaan is 86% (zeer) tevreden over deze wachttijd ( 85%). Van de aanvragers bij het CIZ is 82% (zeer) tevreden (in 85%). Bij Doove Mobility is 76% (zeer) tevreden over de tijd tussen het 1 e contact en de definitieve indicatie (in 77%). In was 78% van de aanvragers bij Welzorg tevreden over deze wachttijd, dit jaar is dit gestegen naar 88% tevreden aanvragers. Tevredenheid over de wachttijd tussen het 1e contact met de medewerker en de definitieve indicatie CIZ Doove Mobility Welzorg % (zeer) tevreden Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 16

17 De definitieve besluiten (beschikkingen) van de aanvragen ontvangt men schriftelijk van de gemeente. De onderzoeksgroep heeft kunnen aangeven of de gemeente in deze beschikking gemotiveerd heeft laten weten hoe men tot het besluit was gekomen en of de motivatie duidelijk was. Definitieve besluit gemotiveerd? Inhoud brief duidelijk? Ja Ja Nee Nee Bij meer dan acht van de tien aanvragers (81%) heeft de gemeente in de beschikking gemotiveerd laten weten waarom men wel of niet kreeg waar men om had gevraagd ( 91%, 82%). De motivatie was voor negen van de tien klanten (91%) in duidelijke taal geschreven ( 88%, 89%). Soms kan het nodig zijn dat de gemeente ter verduidelijking van de beschikking mondeling (telefonisch of persoonlijk) contact heeft over de toezegging of afwijzing. Met meer dan zes van de tien klanten (62% is er mondeling contact geweest (in 61%, 65%). Mondeling contact geweest over de toekenning of afwijzing van de aanvraag Mogelijkheid hoe en waar bewaar maken duidelijk? Ja Ja Nee Nee Dit jaar stond bij 56% afwijzingen in de beschikking vermeld wat de bezwaar- of beroepsmogelijkheden waren (in 41%, 53%). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 17

18 Aanvragers hebben dit jaar hun oordeel over de wachttijd kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Het cijfer 7 is door eenderde van de aanvragers gegeven (33%), 29% gaf een 8. Gemiddeld kreeg de wachttijd een 6,8 van de aanvragers. Rapportcijfer over de wachttijd Als we kijken naar het oordeel over de wachttijd per aangevraagde voorziening dan zien we dat de wachttijd voor de hulp bij het huishouden het hoogst scoort met gemiddeld een 7,3. Gemiddeld rapportcijfer over de wachttijd 7,4 7,2 7,3 7,0 6,8 6,6 6,4 6,4 6,9 6,6 6,8 6,2 6,0 5,8 Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 18

19 7 Bejegening Er zijn veel organisaties betrokken bij de uitvoering van de WMO. Deze organisaties gaan op een bepaalde manier met de klanten om. Klanten konden aangeven hoe tevreden zij zijn over het contact met de medewerkers van de verschillende organisaties. Tevredenheid over het contact met de medewerkers: CIZ Doove Mobility Welzorg De Zorgboog Savant Zuidzorg Oaze Goed Wonen De WMO taxi - Van Helvoort Het WMO-kantoor (PGB) % (zeer) tevreden Over het contact met medewerkers van de Zorgboog, Zuidzorg, Savant en het WMO-kantoor (Pgb) zijn alle klanten (zeer) tevreden. Meer dan negen van de tien aanvragers zijn (zeer) tevreden over contacten met medewerkers van de gemeente Gemert-Bakel, CIZ, Oaze, Goed Wonen en de WMO taxi Van Helvoort. Het minst tevreden is men dit jaar over de contacten met medewerkers van Doove Mobility, 74% is tevreden maar 26% is ontevreden over deze contacten (in was 81% tevreden). Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 19

20 Voor aanvragers is het belangrijk dat men goed luistert naar wat zij te vertellen hebben zodat de vraag of het probleem goed wordt begrepen. Tevredenheid over de manier waarop men luistert: CIZ Doove Mobility Welzorg De Zorgboog Savant Zuidzorg Goed Wonen De WMO taxi - Van Helvoort Het WMO-kantoor (PGB) % (zeer) tevreden Alle klanten die contact hadden met medewerkers van de Zorgboog, Savant, Zuidzorg en het WMOkantoor (Pgb) zijn (zeer) tevreden over de manier waarop er naar hen is geluisterd. De tevredenheid van de klanten over medewerkers van het WMO-kantoor (PGB) is de afgelopen twee jaar met 42% gestegen. Over Doove Mobility is 80% tevreden, 20% is ontevreden over de manier waarop men daar luistert. Over het luisterend oor van de medewerkers van de andere instanties is 88% tot 95% van de klanten (zeer) tevreden. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 20

21 Aanvragers hebben dit jaar hun oordeel over de bejegening kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Het cijfer 7 is door meer dan eenderde van de aanvragers gegeven (35%), 32% gaf een 8. Gemiddeld kreeg de benadering door medewerkers een 7,3 van de aanvragers. Rapportcijfer over de benadering door medewerkers Toegewezen aanvragen Van alle aanvragen is een meerderheid ingewilligd (91%). In werden 96% aanvragen toegewezen en in 92%. Als we kijken naar de toewijzingen per dienstverlening of product dan zien we dat 94% van de aanvragen voor rolstoelen zijn ingewilligd, bij de anderen is dit 90% en 91%. Aanvraag ingewilligd? Rolstoel Woningaanpassing Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal % ja Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 21

22 Aan alle 91% aanvragers waarvan het verzoek is ingewilligd zijn enkele vragen gesteld over het vervolg van de aanvraag, zoals de wachttijd tussen de definitieve indicatie en de levering van de dienstverlening of product, de kwaliteit en het resultaat van de verkregen ondersteuning. Wachttijd De laatste wachttijd waarnaar bij de klanten is gevraagd, is de wachttijd tussen de definitieve indicatie en de levering van de dienstverlening of het product. Tevredenheid over de tijd tussen de definitieve indicatie en de levering: CIZ Doove Movility Welzorg De Zorgboog Savant Zuidzorg 0aze Goed Wonen De WMO taxi - Van Helvoort Het WMO-kantoor (PGB) % (zeer) tevreden Bij de meeste instanties zoals de, CIZ, Welzorg, De Zorgboog, Savant, en de WMO taxi Van Helvoort is de tevredenheid over de wachttijd tot de levering het afgelopen jaar verbeterd. In het algemeen is bijna 83% tot 100% (zeer) tevreden over de wachttijd tot de levering bij de verschillende organisaties. Alleen bij de Zuidzorg is men wat minder tevreden. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 22

23 Kwaliteit Het product of de dienstverlening heeft een bepaalde kwaliteit. Klanten is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de verkregen dienstverlening of product. Van de 91% klanten die een dienstverlening of product hebben gekregen is 97% (zeer) tevreden over de kwaliteit daarvan, een stijging ten opzichte van verleden jaar van 7% ( 90%, 95%). Tevreden over de kwaliteit van het product/ dienst Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal % (zeer) tevreden De aanvragers voor een rolstoel zijn het minst tevreden (90%) over de kwaliteit maar de tevredenheid is wel gestegen ten opzichte van. In was 22% er ontevreden over, dat is nu gedaald naar 10%. Het doel van de verkregen dienstverlening of product is dat het ondersteuning biedt in het dagelijks leven. 95% van de klanten is (zeer) tevreden over de ondersteuning in het dagelijks leven die zij hebben verkregen door de dienstverlening of het product (in 92% en 93%). Tevreden over de ondersteuning van het product/ dienst in het dagelijks leven Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal % (zeer) tevreden Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 23

24 Het meest tevreden zijn klanten over de ondersteuning door vervoersvoorzieningen (100%), gevolgd door de hulp in de huishouding (97%). Het doel van de WMO is dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Klanten is gevraagd of zij tevreden zijn over de grotere zelfstandigheid, verkregen door de geleverde dienstverlening of product. Tevreden over de vergrote zelfstandigheid door het verkregen product/ dienst Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal % (zeer) tevreden Alle klanten zijn dit jaar (zeer) tevreden (100%) over de grotere zelfstandigheid verkregen door de dienstverlening of product, een stijging ten opzichte van vorig jaar van 9%. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 24

25 Van de klanten die een vervoersvoorziening hebben gekregen kan dit jaar net als in 94% klanten aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen. Van de klanten die een rolstoel hebben gekregen heeft 79% aangegeven dat deze een positief effect heeft op de activiteiten buitenshuis, in was dat nog 90%. Voorzieningen in huis hebben een minder groot effect op meer deelname aan activiteiten buiten, maar toch hebben deze voorzieningen bij 39% tot 55% een positief effect op uithuizige activiteiten. Bij alle voorzieningen behalve de vervoersvoorziening is een daling te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Kan door het verkregen product/ dienst aan meer activiteiten buitenshuis deelnemen Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal % ja Door verkregen vervoersvoorzieningen kan 93% klanten beter functioneren in de samenleving ( 94%). Met een rolstoel kan 76% beter meedraaien in de maatschappij. Door de nieuwe woonvoorziening kan 46% beter functioneren, en door de hulp in de huishouding functioneert 57% beter in de samenleving. Bij alle voorzieningen behalve de vervoersvoorziening is een daling te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Kan door het verkregen product/ dienst beter functioneren in de samenleving Rolstoelvoorziening Woonvoorziening Scootmobiel Andere vervoersvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 25 % ja

26 Aanvragers hebben dit jaar hun oordeel over de kwaliteit van het verkregen product of dienst kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Het cijfer 7 is door 27% van de aanvragers gegeven, 35% gaf een 8. Gemiddeld kreeg de kwaliteit een 7,8 van de aanvragers. Rapportcijfer over kwaliteit Als we kijken naar het oordeel over de kwaliteit per aangevraagde voorziening dan zien we dat de kwaliteit van de vervoersvoorziening het hoogst scoort met gemiddeld een 8,2. 8,4 Gemiddeld rapportcijfer over kwaliteit 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 7,4 7,4 8,2 8,0 7,8 Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 26

27 9 Rechten en plichten In de wet zijn rechten en plichten van de WMO-klanten geregeld. Voor klanten is het goed om te weten wat hun rechten en plichten zoal zijn. De onderzoeksgroep is gevraagd hoe tevreden men is over de informatie over hun rechten en plichten. Van de onderzoeksgroep is 90% (zeer) tevreden over de informatie over hun rechten en plichten in de wet (in 86%, 87%). Voor 10% is deze informatie niet naar tevredenheid. Tevredenheid over de informatie over rechten en plichten Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Over uitleg de mogelijkheid om bezwaar of een klacht in te dienen is 89% van de klanten (zeer) tevreden (in 86%, 80%), 11% van de onderzoeksgroep is daar nog niet tevreden over. Tevredenheid over de mogelijkheid om een klacht of bezwaarschrift in te dienen Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 27

28 Rapportcijfer over rechten en plichten Aanvragers hebben dit jaar hun oordeel over rechten en plichten kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Het cijfer 7 is door 37% van de aanvragers gegeven, 29% gaf een 8. Het onderdeel rechten en plichten kreeg gemiddeld een 7,0 van de aanvragers. 10 Inspraak bij de gemeente Er is in de gemeente een WMO-adviesraad en een cliëntenraad die opkomen voor het belang van de klanten. De belangenorganisaties van cliënten, zoals de bonden van ouderen, het gehandicaptenoverleg Gemert-Bakel, Kruisvereniging en het Vrouwennetwerk maken deel uit van deze adviesorganen. De onderzoeksgroep is gevraagd of zij wel eens hebben gehoord van de WMO-adviesraad en de cliëntenraad en hun activiteiten. Wel eens gehoord van de Wmo-adviesraad en/of cliëntenraad en hun activiteiten Ja Nee Het merendeel van de onderzoeksgroep (73%) heeft nog nooit gehoord van de WMO-adviesraad en de cliëntenraad, de bekendheid laat een wel een stijgende lijn zien vanaf. Van de klanten die de belangenorganisaties kennen is 69% (zeer) tevreden over de informatie van het WMO-adviesraad en de cliëntenraad over hun activiteiten,10% is ontevreden. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 28

29 Verder is 68% van de klanten die op de hoogte zijn van de activiteiten van de WMO-adviesraad en de cliëntenraad tevreden over de manier waarop deze organisaties opkomen voor hun belang, 8% is daar niet tevreden over. Tevredenheid over de belangenbehartiging van de Wmo-adviesraad en de cliëntenraad Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet Aanvragers hebben dit jaar hun oordeel over inspraak kunnen geven in de vorm van een rapportcijfer. Het cijfer 7 is door 32% van de aanvragers gegeven, 50% gaf een 8. Het laagte cijfer is een 5 en het hoogste een 9. Gemiddeld kreeg het onderdeel inspraak een 7,3 van de aanvragers. Rapportcijfer over inspraak Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 29

30 11 Algemeen oordeel Als laatste hebben alle klanten nog een rapportcijfer kunnen geven voor een allesomvattend eindoordeel over de hulp en ondersteuning die men in het kader van de WMO heeft ontvangen. Totaaloordeel over hulp en ondersteuning WMO Er zijn weinig lage cijfers gegeven, 33% van de klanten heeft een acht gegeven en 33% een zeven voor de ondersteuning van de WMO. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,4 ( een 7,4 en een 7,5). Als we kijken naar het eindoordeel per aangevraagde voorziening dan zien we dat de aanvragers van de vervoersvoorziening de gemiddeld het hoogste cijfer hebben gegeven, een 7,7. Gemiddeld totaaloordeel over hulp en ondersteuning WMO 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 7,1 7,3 7,7 7,4 7,4 Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 30

31 12 Conclusies In deze derde peiling onder aanvragers van de WMO zijn alle resultaten van de afgelopen drie jaar naast elkaar gezet om in kaart te krijgen of de meningen en de tevredenheid van de klanten in de loop der jaren zijn veranderd. De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in het algemeen door de klanten even goed beoordeeld als verleden jaar. Het gemiddelde rapportcijfer voor de algehele ondersteuning die men in het kader van de WMO heeft ontvangen is weer een ruime voldoende, een 7,4. Het doel van de WMO is om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat dit jaar alle aanvragers (100%) die een product of dienst hebben gekregen een grotere zelfstandigheid ervaren door de verkregen dienstverlening of product, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Verder is het percentage klanten dat tevreden is over de ondersteuning in het dagelijks leven door het verkregen product of dienstverlening iets gestegen naar 95%. Aan de andere kant zijn minder klanten van mening dat zij door de verkregen voorziening aan meer activiteiten buitenshuis kunnen deelnemen en beter functioneren in de samenleving. De tevredenheid over de kwaliteit van geleverde producten en diensten is het afgelopen jaar gestegen van 91% naar 97% (zeer) tevreden klanten. Gemiddeld scoort de kwaliteit dan ook een 8,2. Het meest tevreden zijn de aanvragers over de kwaliteit van een vervoersvoorziening. Over de kwaliteit van de rolstoelen zijn dit jaar meer klanten (90%) tevreden dan verleden jaar (80%). Om te kunnen kiezen voor de juiste dienstverlening, hulpverlening of het juiste product hebben klanten goede informatie nodig. De tevredenheid van de aanvragers over het vinden van de juiste informatie en de helderheid en duidelijkheid van deze informatie zijn het afgelopen jaar beide toegenomen naar 93% tevreden klanten. De informatie over producten en diensten scoort dan ook een ruime voldoende, een 7,2, waarbij de informatie over de vervoersvoorziening het hoogst scoort met een 7,8. Aanvragers van de WMO krijgen hun informatie het vaakst via persoonlijk contact bij het WMO loket van de gemeente Gemert-Bakel. Het overgrote deel van de aanvragers is nog steeds (zeer) tevreden over het persoonlijke contact met medewerkers van het WMO loket en het contact met seniorenvoorlichters. De meeste aanvragen om een WMO voorziening zijn door de gemeente gedaan, meestal persoonlijk zonder afspraak bij de gemeente. De meeste aanvragers zijn (zeer) tevreden over het bespreken van hun vraag of probleem met de gemeente. De helft van de aanvragers heeft een beroep gedaan op familie of vrienden voor mogelijke ondersteuning,. De steunpunten Mantelzorg en Vrijwilligerswerk zijn bij de meeste aanvragers nog steeds niet bekend. Dit blijft dan ook een punt van aandacht voor de toekomst want 40% van de aanvragers maakt op dit moment gebruik van mantelzorg. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 31

32 Gemiddeld kreeg de aanvraag een 7,2 van de onderzoeksgroep, waarbij de aanvragers van de vervoersvoorziening het hoogste cijfer geven voor de aanvraag, een 7,8. In het algemeen is 88% van de aanvragers net als vorig jaar (zeer) tevreden over het aanbod waaruit men kon kiezen. Aanvragers hebben de keuzevrijheid van producten beoordeeld met gemiddeld een 6,9. De keuzevrijheid voor een vervoersvoorziening scoort het hoogst met een 7,4. Er zijn veel organisaties betrokken bij de uitvoering van de WMO. Men is overwegend tevreden (80 tot 100%) over de zorgvuldigheid waarmee men omgaat met de verstrekte persoonlijke gegevens en over de manier waarop er naar hen wordt geluisterd. Bij de meeste organisaties is meer dan 88% tot 100% van de klanten tevreden over het contact met de medewerkers. Punt van aandacht is het contact met de medewerkers van Doove Mobility, driekwart van hun aanvragers is wel tevreden over het contact, maar een kwart is ontevreden over het contact met de medewerkers. Gemiddeld kreeg de benadering door medewerkers van de verschillende instanties een 7,3 van de aanvragers. Er zijn verschillende wachttijden bij een aanvraag. Meer dan 80% van de aanvragers is net als vorig jaar tevreden over de wachttijd tussen de aanvraag en het 1 e contact. Ook de tevredenheid over de wachttijd tussen het 1 e contact en de definitieve indicatie ligt wederom boven de 80%. Gemiddeld kreeg de wachttijd een 6,8 van de aanvragers, waarbij de wachttijd voor hulp bij het huishouden het hoogst scoort met een 7,3. De definitieve besluiten ontvangt men schriftelijk van de gemeente. Positief blijft dat deze besluiten doorgaans goed gemotiveerd en in duidelijke taal zijn geschreven. Een verbeterpunt is net als vorige jaren dat bij veel afwijzingen niet vermeld stond dat er bezwaar- of beroepsmogelijkheden zijn. Van de onderzoeksgroep is 90% (zeer) tevreden over de informatie over hun rechten en plichten in de wet en over de uitleg over de mogelijkheid om bezwaar of een klacht in te dienen. Gemiddeld kreeg het onderdeel rechten en plichten een 7,0 van de aanvragers. De WMO-adviesraad en de cliëntenraad die opkomen voor de belangen van de WMO-klanten zijn bij de meeste klanten (73%) nog steeds niet bekend. Al is de bekendheid wel verbeterd, meer bekendheid geven aan deze belangenorganisaties blijft een verbeterpunt. Gemiddeld kreeg het onderdeel inspraak een 7,3 van de aanvragers. Onderzoeksbureau EVA Rotterdam 32

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Gemeente Boxmeer Afdeling Welzijn en leefbaarheid Maart

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2010) Publicatienummer: 1656 Datum: April 2011 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2009 DATUM 18 augustus 2010 KOPIE AAN Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll /10/2012

Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll /10/2012 Beleid Cluster Maatschappij (071)54 54 838 ppaardekoper@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdeling ; Kopie ; Cj rif Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll 2012.06557 26/10/2012 Gemeente Leiderdorp A Aan de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Meting 2016 Juli 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018

Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Verslag Cliënt Tevredenheidsonderzoek 2018 Auteur: D. Lassauw, kwaliteitsmedewerker Periode meting: november- december 2018 Inleiding Een integraal onderdeel van het meten van kwaliteit is de cliëntmeting.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente IJsselstein

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente IJsselstein Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE Den Haag

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klantheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING VERANTWOORDING EN ANALYSE Wmo-klantheidsonderzoek.nl Wmo-klantheidsonderzoek over

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Heumen 20 mei 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie