INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015"

Transcriptie

1 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01

2 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar ). Doelstelling van de enquête is het meten van de oudertevredenheid en het inventariseren van mogelijke verbeterpunten. De enquête is opgesteld in overleg met de centrale ouderraad van de SPGH en is een vervolg op de enquête van 010. De analyse van de resultaten is verzorgd door externe deskundigen. Wij zijn verheugd om te zien dat de oudertevredenheid op veel punten goed tot zeer goed scoort. Met name de begeleiding van leidsters en vrijwilligsters wordt door ouders zeer gewaardeerd. Verbeterpunten die zijn aangedragen liggen onder andere op het gebied van digitalisering van de aanmeldprocedure en vergroting van de telefonische bereikbaarheid. De resultaten van de enquête worden in dit document per peuterspeelzaal beschreven. De komende tijd zullen zij worden besproken met de leidsters van de peuterspeelzalen, het bestuur en de ouderraad. Op basis hiervan hopen wij het aanbod van de SPGH verder te kunnen verbeteren. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich Directeur Hellendoorn 15 januari 015 1

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Analyse Bruintje Beer... t Hummeltje... 5 Klein Duimpje... 6 Hompeltje en Pompeltje... 7 Dreumes... 8 Robbedoes... 9 Ukke Pukkie De Rakkertjes Bommes... 1 Kleine Jan... 1 Conclusie... 1 Aanbeveling... 1 Bijlage 1 ouder-enquête... 15

4 ANALYSE 010 Voorafgaand aan de uitkomsten voor de analyse in 015 is er een terugblik geweest op de analyse in 010. De conclusie in het onderzoek 010 luidt: het percentage aan ingevulde enquêtes moet worden verbeterd. De suggestie die hiervoor wordt gegeven is, dat er in de peuterspeelzalen extra formulieren liggen, los van het formulier dat de kinderen mee naar huis krijgen, zodat de ouders het ter plekke kunnen invullen. Om te vergelijken of de response in 01 beter is geweest, is het onderstaande overzicht gecreëerd. Bij het vormen van dit overzicht is peuterspeelzaal Dreumes niet meegenomen, deze peuterspeelzaal bestond nog niet in 010. Bij het vergelijken van de percentages in 010 en in 01 is bij elke peuterspeelzaal de response verbeterd, dit is erg positief. De response in 01 is niet gelijkmatig verdeeld, er zitten grote verschillen tussen de behaalde percentages, het verschilt van % tot een 100% response. Peuterspeelzaal Ingeleverde Resultaat 01* Resultaat 010** enquêtes Bruintje beer 7 68% 6% t Hummeltje 0 50% 7% Klein Duimpje 1 81% 6% Hompeltje en Pompeltje % % Robbedoes 6 8% % Dreumes 16 % n.v.t. Ukke Pukkie % % Bommes 8 50% % De Rakkertjes 18 6% % Kleine Jan 11 79% % FIGUUR 1 OVERZICHT RESPONSE PEUTERSPEELZALEN * Aantal ingeleverde enquêtes afgezet tegen totaal aantal kinderen per peuterspeelzaal in 01 ** Aantal ingeleverde enquêtes afgezet tegen totaal aantal kinderen per peuterspeelzaal in 010

5 BRUINTJE BEER De ingevulde enquêtes van peuterspeelzaal Bruintje Beer zijn representatief voor 68% van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes van Bruintje Beer is als volgt. Bruintje Beer FIGUUR OVERZICHT SCORES BRUINTJE BEER De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed. Uit de resultaten blijkt dat de ouders over het algemeen erg tevreden zijn over Bruintje Beer, alle scores zitten tussen de en dit betekent goed en zeer goed. De score in de categorie omgang met de kinderen heeft de hoogste score behaalt voor de peuterspeelzaal. In de categorie administratie werd het laagst gescoord. De meest voorkomende opmerkingen en verbeterpunten samengevat: - Graag meer nieuwsbrieven zodat het duidelijker is welke activiteiten er worden uitgevoerd; - Meer creativiteit invoeren; - Vernieuwing van de buitenspeelplaats; - Graag schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

6 T HUMMELTJE De ingevulde enquêtes van de peuterspeelzaal t Hummeltje zijn representatief voor 50% van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes van t Hummeltje is als volgt.,0,0,0 t Hummeltje FIGUUR OVERZICHT SCORES T HUMMELTJE De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed. De enquêtes zijn door de helft van de ouders ingevuld. De scores zitten tussen de,9 en,5. Over het algemeen scoren de categorieën voldoende tot goed. Het gemiddelde van de begeleiding van de peuter scoort hoger dan de twee andere categorieën, accommodatie en administratie. - De site overzichtelijker maken; - Meer informatie melden op de site; - De peuterspeelzaal zelf mag wat verfrissender, meer vernieuwing; - Het speelplein mag groter. 5

7 KLEIN DUIMPJE De ingevulde enquêtes van de peuterspeelzaal Klein Duimpje zijn representatief voor 81% van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslagen van de ingevulde enquêtes van klein duimpje is als volgt: Klein Duimpje FIGUUR OVERZICHT SCORES KLEIN DUIMPJE De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed. Bijna alle scores bevinden zich boven de punten, dit betekent goed tot zeer goed. Eén score springt eruit naar onder, dit is de inrichting van het speelplein. De score die het hoogst is geëindigd is, is de omgang van de leidster met het kind, de score is,7. - Buitenspeelplaats is erg verouderd, graag vernieuwing; - Poort/Hekje sluit niet goed, graag verbetering; - Prijs is erg hoog voor 1 leidster en 1 vrijwilligster; - Meer variatie in knutselwerkjes kind van,5 jaar maakt zelfde stukje als kind van jaar. 6

8 HOMPELTJE EN POMPELTJE De ingevulde enquêtes van de peuterspeelzaal Hompeltje en Pompeltje zijn representatief voor % van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes van Hompeltje en Pompeltje is als volgt: Hompeltje en Pompeltje FIGUUR 5 OVERZICHT SCORES HOMPELTJE EN POMPELTJE De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed. Peuterspeelzaal Hompeltje en Pompeltje scoort gemiddeld tussen de voldoende tot zeer goed. De categorie begeleiding van het kind is gemiddeld het hoogst gewaardeerd. De scores voor de accommodatie en administratie van de peuterspeelzaal Hompeltje en Pompeltje liggen relatief lager dan de rest van de peuterspeelzalen. - De administratie en communicatie graag digitaal (per mail); - Kosten zijn erg hoog; - Meer communicatie over activiteiten per mail, nieuwsbrief of 10-minuten gesprek; - Betere telefonische bereikbaarheid, momenteel alleen mobiel; - Verschillende traphekjes staan open, graag meer opletten. 7

9 DREUMES De ingevulde enquêtes van de peuterspeelzaal Dreumes zijn representatief voor % van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes van Dreumes is als volgt: Dreumes FIGUUR 6 OVERZICHT SCORES DREUMES De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed De ingevulde enquêtes zijn ingevuld door % van het totaal aantal aangemelde kinderen op peuterspeelzaal Dreumes. Gemiddeld scoort Dreumes tussen de en, dit betekent goed tot zeer goed. De categorie die het hoogst gewaardeerd is, is de begeleiding van het kind. De categorie accommodatie heeft een uitschieter naar boven, dit zijn de openingstijden. De rest van de scores behaald in deze categorie liggen het laagst in vergelijking tot de administratie en begeleiding van het kind. - Meer inlichting via een nieuwsbrief en frequenter; - Telefonische bereikbaarheid vergroten - Aantal keer per jaar een evaluatie in de vorm van een 10 minuten gesprek. 8

10 ROBBEDOES De ingevulde enquêtes van peuterspeelzaal Robbedoes zijn representatief voor 8% van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes van Robbedoes is als volgt: Robbedoes FIGUUR 7 OVERZICHT SCORES ROBBEDOES De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed De behaalde scores van de peuterspeelzaal Robbedoes zijn door 8% van de ouders ingevuld. De scores van Robbedoes liggen erg dicht bij elkaar de scores bevinden zich tussen de en,7. Dit houdt in, goed tot zeer goed. Over het algemeen is de categorie begeleiding van het kind het hoogst gewaardeerd en de administratie het laagst. - Meer informatie digitaal, per mail frequenter een nieuwsbrief; - Bevestigingen van inschrijvingen ook graag digitaal; - De ouders zijn erg tevreden met de peuterspeelzaal. 9

11 UKKE PUKKIE De ingevulde enquêtes van de peuterspeelzaal Ukke Pukkie zijn representatief voor 100% van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes van Ukke Pukkie is als volgt: Ukke Pukkie FIGUUR 8 OVERZICHT SCORES UKKE PUKKIE De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed Alle ouders hebben de enquête ingevuld. Ukke Pukkie scoort tussen de en. Dit betekent goed tot zeer goed. De begeleiding van het kind is het hoogst gewaardeerd, de gemiddelde scores voor de administratie en accommodatie liggen bijna gelijk. - Graag openingstijden beter aansluitend op de basisscholen, voorbeeld 15 minuten later beginnen en 15 minuten eerder klaar dan de basisschool. - Nieuwsbrieven, aanmeldingen etc. graag digitaal en per . 10

12 DE RAKKERTJES De ingevulde enquêtes van de peuterspeelzaal de Rakkertjes zijn representatief voor 6% van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes is als volgt: de Rakkertjes FIGUUR 9 OVERZICHT SCORES DE RAKKERTJES De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed De uitslag voortkomend uit de ingevulde enquêtes zijn representatief voor meer dan de helft van de aangemelde kinderen op de peuterspeelzaal. Alle scores zijn of hoger, dit betekent voldoende tot goed. De gemiddeldes van de verschillende categorieën liggen erg bij elkaar. De begeleiding van het kind is het hoogst gewaardeerd, en de accommodatie het laagst. Het hoogste en laagste gemiddelde ligt erg dicht bij elkaar. - Het speelplein heeft erg veel omhoog staande tegels waardoor het minder prettig spelen is voor de kinderen - Openingstijden moeten beter aansluiten op die van de basisscholen 11

13 BOMMES De ingevulde enquêtes van peuterspeelzaal Bommes zijn representatief voor 50% van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes van Bommes is als volgt: Bommes FIGUUR 10 OVERZICHT SCORES BOMMES De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed De scores van de enquête liggen tussen de,9 en de. De scores liggen tussen de voldoende en zeer goed. De accommodatie is een uitschieter omlaag met een gemiddelde rond de goed. De begeleiding van het kind wordt het hoogst gewaardeerd op peuterspeelzaal Bommes. - Openingstijden graag met betere aansluiting op de basisscholen; - Graag meer creatieve werkjes, vaak erg simpel; - Graag ook buiten openingstijden telefonisch bereikbaar. 1

14 KLEINE JAN De ingevulde enquêtes van de peuterspeelzaal Kleine Jan zijn representatief voor 79% van de kinderen aangemeld op deze peuterspeelzaal. De uitslag van de ingevulde enquêtes van Kleine Jan is als volgt:,0,0,0 Kleine Jan FIGUUR 11 OVERZICHT SCORES KLEINE JAN De scores zijn gemeten op schaal 1 t/m, onvoldoende zeer goed Peuterspeelzaal Kleine Jan scoort over het algemeen erg goed, alle scores liggen hoger dan een,1. De accommodatie en begeleiding van het kind worden gemiddeld gelijk beoordeeld, de administratie van de peuterspeelzaal scoort het laagst. - Graag de peuterspeelzaal gezelliger aankleden, door bijvoorbeeld werkjes van de kinderen te laten staan; - Nieuwsbrieven en andere informatie graag digitaal/per ontvangen. 1

15 CONCLUSIE De gemiddeldes van de peuterspeelzalen liggen allemaal tussen de,1 en,5. De scores liggen tussen de goed en zeer goed, over het algemeen hebben de peuterspeelzalen een goede score behaald. Er waren een aantal uitschieters naar boven en beneden. Een opvallende uitschieter was de gemiddelde score op administratie een,9 terwijl de gemiddelde score van de administratie op een ligt. De uitschieter naar boven was een,5 gescoord in de categorie administratie. In de categorie accommodatie lagen de scores erg dicht bij elkaar, tussen de laagste en hoogste score zat een 0, punt verschil. Gemiddeld wordt op de accommodatie een,1 gescoord dit ligt iets hoger dan een goed. De gemiddeldes in de categorie begeleiding van het kind scoorden het hoogst, het gemiddelde hiervan lag op een,5, een score exact tussen goed en zeer goed. Een uitschieter naar boven was een score van,9. De response op de enquêtes verschilden erg van elkaar. De laagste response was % en de hoogst gemeten response was 100%. AANBEVELING Naar aanleiding van de conclusies worden de volgende aanbeveling gedaan; - Bespreken van de mogelijkheden voor een betere telefonische bereikbaarheid van de peuterspeelzalen - Een volgende enquête dient sneller te worden uitgevoerd, in een tijdframe van twee tot drie jaar. - De volgende enquête wordt geadviseerd digitaal te versturen, zodat er wellicht een hogere respons op komt. 1

16 BIJLAGE 1 OUDER-ENQUÊTE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 01 Beste ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het oudertevredenheidsonderzoek van de SPGH. Het doel van deze enquête is om de kwaliteit van de dienstverlening van de SPGH te verbeteren en waar mogelijk aan te passen aan de wensen en behoeften van de klant, u als ouder. Wij vragen u een paar minuten de tijd te nemen om deze enquête in te vullen. De enquête wordt volledig anoniem verwerkt. Uw privacy is dus gewaarborgd. Wij bedanken u voor het meewerken aan dit onderzoek! Per onderwerp kunt u op de schaal van 5 tot, aflopend van zeer goed naar zeer ontevreden, aangeven wat uw ervaringen zijn met de peuterspeelzaal. Omcirkel uw antwoord. Accommodatie Zeer Goed Ontevreden Zeer Geen goed ontevreden Mening Inrichting van de peuterspeelzaal 5 1 Inrichting van het speelplein 5 1 Veiligheid van de peuterspeelzaal 5 1 Openingstijden 5 1 Telefonische bereikbaarheid 5 1 Administratie Informatie van de Peuterspeelzaal (vooraf) 5 1 Administratieve afhandeling van inschrijving tot plaatsing 5 1 Informatievoorziening gedurende plaatsing (website, nieuwsbrieven) 5 1 Begeleiding van uw peuter Omgang van de leidsters met uw peuter 5 1 Omgang van de vrijwilligster met uw peuter 5 1 Werkwijze van de peuterspeelzaalleidster(s) 5 1 De sfeer in de groep 5 1 Voelt de peuter zich thuis in de groep 5 1 De activiteiten 5 1 Draagt de peuterspeelzaal bij aan de ontwikkeling van uw kind

17 Kunt u uw eventuele ontevredenheid bespreken met de leidsters ja nee niet van toepassing Heeft u nog aanvullende op- of aanmerkingen, eventueel suggesties voor verbeteringen? 16

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V.

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V. Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering open Campus B.V. 9-9-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. Seminars op Maat

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. Seminars op Maat Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering Seminars op Maat 16-12-2013 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie