Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum"

Transcriptie

1 Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk CN Zwolle T E

2 Inleiding Voor u ligt het eindrapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Kredietbank Nederland uit de gemeente Renkum. Geert Hamstra projectleider Right Marktonderzoek Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 3 Resultaten 5 Algemene beoordeling 6 Eerste contact 8 Intakegesprek 9 Vervolgtraject 13 Contact 24 Mijn Bankgemak 25 Klachten 26 Achtergrondkenmerken 27 Geschreven voor : Kredietbank Nederland Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek & Advies B.V. Projectnummer : Datum : 3 april 2015 Projectleider : Geert Hamstra Right Marktonderzoek Emmawijk CN Zwolle T: Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland Gemeente Renkum 3 april van 28

3 Onderzoeksopzet Aanleiding: Kredietbank Nederland heeft met 120 gemeenten contact met betrekking tot sociale kredietverlening en met 60 van die gemeenten heeft Kredietbank Nederland ook een (geheel of gedeeltelijk) contract voor de schuldhulpverlening. Kredietbank Nederland zorgt voor: kredietverlening inkomensbeheer schuldhulpverlening preventie Omdat er binnen Kredietbank Nederland behoefte bestaat aan meer inzicht in de tevredenheid van haar klanten over de geleverde diensten, is aan Right Marktonderzoek gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Naast inzicht in de tevredenheid over verschillende deelaspecten, levert het onderzoek suggesties en tips op ter verbetering van de dienstverlening van Kredietbank Nederland. Doelstelling: De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de tevredenheid over de dienstverlening van Kredietbank Nederland. Doelgroep: Het onderzoek is uitgevoerd onder klanten van Kredietbank Nederland waarvan het schuldsaneringstraject in 2013 of 2014 beëindigd is. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland Gemeente Renkum 3 april van 28

4 Onderzoeksopzet Methode: Om de tevredenheid van de klanten over de dienstverlening van Kredietbank Nederland in kaart te brengen, is gebruikgemaakt van online onderzoek. De klanten waarvan een adres bekend was, hebben per een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen. Circa anderhalve week na het versturen van de eerste uitnodiging is aan de klanten die nog niet hadden gereageerd, een herinnering gestuurd. Veldwerk: Voor het onderzoek zijn uit de gemeente Renkum 24 klanten uitgenodigd, hiervan hebben 11 de vragenlijst ingevuld. Hiermee komt het responspercentage uit op 46%. Vragenlijst: Rapportage: Right Marktonderzoek heeft op basis van door Kredietbank Nederland aangeleverde vraagpunten een vragenlijst opgesteld die in onderling overleg is afgestemd. In het vragenlijst komen globaal de volgende hoofdpunten aan bod: algemene beoordeling eerste contact intakegesprek vervolgtraject contact Mijn Bankgemak klachten achtergrondkenmerken In dit rapport worden de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek voor de gemeente Renkum. Op de volgende pagina s wordt het resultaat van het tevredenheidsonderzoek in tabelvorm getoond. De basis voor elke vraag is iedere keer het totaal aantal ondervraagde klanten die inhoudelijk een antwoord op de vraag hebben gegeven. Daar waar weet niet / n.v.t. is geantwoord, is dit niet in het getoonde resultaat opgenomen. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland Gemeente Renkum 3 april van 28

5 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland

6 Algemene beoordeling Als u de totale dienstverlening van Kredietbank Nederland zou mogen beoordelen met een rapportcijfer, wat voor cijfer zou dat zijn? Gemiddeld rapportcijfer: 7,7 1,00 1 9% 7, % 8, % 9,00 1 9% 9,80 1 9% 10, % totaal % Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

7 Stel dat iemand uit uw naaste omgeving financiële problemen heeft. Hoe waarschijnlijk is het dat u de diensten van Kredietbank Nederland zou aanraden aan deze persoon? NPS*: 18 zeer onwaarschijnlijk 0 1 9% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 1 9% 6 1 9% 7 1 9% % % zeer waarschijnlijk % totaal % *De Net Promoter Score, of kortweg NPS, meet in welke mate klanten een bedrijf of organisatie aan zouden bevelen aan hun omgeving. De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage promotors (klanten die een 9 of en 10 scoren) en Criticasters (klanten die een score van 0 t/m 6 geven). In theorie zou gesteld kunnen worden dat een NPS positief moet zijn. Dat betekent namelijk dat er meer klanten zijn die zeer positief over een organisatie spreken dan klanten die negatief spreken. Of een NPS goed is, hangt sterk samen met de sector/branche en het type product of dienst (high- of low-interest) en de cultuur in het desbetreffende land. Een benchmark van de eigen NPS door de tijd, geeft een organisatie echter het beste beeld of zij het beter danwel slechter doet. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

8 Eerste contact Hoe bent u in eerste instantie in contact gekomen met Kredietbank Nederland? doorverwezen via de gemeente (of spreekuur van de gemeente of loket van de gemeente) doorverwezen door een hulpverlener (bv maatschappelijk werk / RIAGG enz.) 9 82% 0 0% doorverwezen via PING (Persoonlijk in Geld) 0 0% anders 1 9% ik ben niet doorverwezen, ik heb zelf contact 1 9% gezocht totaal % Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

9 Intakegesprek Heeft u een intakegesprek met Kredietbank Nederland gehad? ja 7 64% nee 4 36% totaal % Waar heeft het intakegesprek plaatsgevonden? gemeentehuis 7 100% kredietbank 0 0% hulpverlener 0 0% bij u thuis 0 0% anders 0 0% totaal 7 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

10 Welk rapportcijfer zou u geven voor het intakegesprek? Gemiddeld rapportcijfer: 8,4 6, % 7, % 8, % 8, % 9, % 10, % totaal 7 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

11 Wilt u met betrekking tot het intakegesprek aangeven in welke mate u tevreden bent over: de wijze waarop de afspraak met mij werd gemaakt (bijv. telefonisch / brief) zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 3 43% zeer tevreden 4 57% de vriendelijkheid van de medewerker totaal 7 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 2 29% de oplossing(en) die de medewerker heeft geboden zeer tevreden 5 71% totaal 7 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 2 29% zeer tevreden 5 71% het begrip dat getoond werd voor mijn persoonlijke situatie totaal 7 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 2 29% zeer tevreden 5 71% de uitleg over de werkzaamheden en rol van de kredietbank totaal 7 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% neutraal 1 14% tevreden 1 14% zeer tevreden 5 71% totaal 7 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

12 uitleg over de taken die ik zelf moest uitvoeren de openingstijden van de locatie waar het intakegesprek heeft plaatsgevonden de mate waarin er rekening gehouden werd met mijn privacy zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 3 43% zeer tevreden 4 57% totaal 7 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 2 29% zeer tevreden 5 71% totaal 7 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 2 29% zeer tevreden 5 71% totaal 7 100% gemiddelde score op een schaal van 1-5 de wijze waarop de afspraak met mij werd gemaakt (bijv. telefonisch / brief) 4,6 de vriendelijkheid van de medewerker 4,7 de oplossing(en) die de medewerker heeft geboden 4,7 het begrip dat getoond werd voor mijn persoonlijke situatie 4,7 de uitleg over de werkzaamheden en rol van de kredietbank 4,6 uitleg over de taken die ik zelf moest uitvoeren 4,6 de openingstijden van de locatie waar het intakegesprek heeft plaatsgevonden 4,7 de mate waarin er rekening gehouden werd met mijn privacy 4,7 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

13 Is tijdens het intakegesprek de daadwerkelijke reden van uw probleem achterhaald? ja, helemaal 6 86% ja, gedeeltelijk 1 14% nee 0 0% totaal 7 100% Vervolgtraject Bent u in aanmerking gekomen voor schuldhulpverlening door Kredietbank Nederland? ja 6 55% nee 5 45% totaal % Kunt u aangeven met welke van onderstaande medewerkers van Kredietbank Nederland u na het intakegesprek contact heeft gehad? klantmanager 2 33% budgetcoach 5 83% schuldregelaar 2 33% medewerker afdeling service 1 17% iemand anders 0 0% totaal 6 167% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

14 Hieronder staan een aantal stellingen over de klantmanager. Geef op basis van uw indruk van de klantmanager aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen. de klantmanager heeft mij goed geholpen eens 1 50% helemaal eens 1 50% de klantmanager is betrokken bij mij totaal 2 100% neutraal 1 50% eens 1 50% helemaal de klantmanager heeft alles op een begrijpelijke manier uitgelegd totaal 2 100% eens 1 50% helemaal eens 1 50% totaal 2 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

15 de klantmanager komt afspraken na neutraal 1 50% eens 1 50% helemaal de klantmanager is goed bereikbaar totaal 2 100% neutraal 1 50% eens 1 50% helemaal de klantmanager heeft duidelijk uitgelegd wat er van mij werd verwacht totaal 2 100% eens 1 50% helemaal eens 1 50% de klantmanager heeft duidelijk uitgelegd wat de Kredietbank doet totaal 2 100% eens 1 50% helemaal eens 1 50% totaal 2 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

16 gemiddelde score op een schaal van 1-5 de klantmanager heeft mij goed geholpen 4,5 de klantmanager is betrokken bij mij 3,5 de klantmanager heeft alles op een begrijpelijke 4,5 manier uitgelegd de klantmanager komt afspraken na 3,5 de klantmanager is goed bereikbaar 3,5 de klantmanager heeft duidelijk uitgelegd wat er van mij werd verwacht de klantmanager heeft duidelijk uitgelegd wat de Kredietbank doet 4,5 4,5 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

17 Hieronder staan een aantal stellingen over de budgetcoach. Geef op basis van uw indruk van de budgetcoach aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen. de budgetcoach heeft mij goed geholpen helemaal eens 5 100% de budgetcoach is betrokken bij mij totaal 5 100% helemaal eens 5 100% de budgetcoach heeft alles op een begrijpelijke manier uitgelegd totaal 5 100% helemaal eens 5 100% de budgetcoach komt afspraken na totaal 5 100% helemaal eens 5 100% totaal 5 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

18 de budgetcoach is goed bereikbaar de budgetcoach heeft duidelijk uitgelegd wat er van mij werd verwacht de budgetcoach heeft duidelijk uitgelegd wat de Kredietbank doet helemaal eens 5 100% totaal 5 100% helemaal eens 5 100% totaal 5 100% helemaal eens 5 100% totaal 5 100% gemiddelde score op een schaal van 1-5 de budgetcoach heeft mij goed geholpen 5,0 de budgetcoach is betrokken bij mij 5,0 de budgetcoach heeft alles op een begrijpelijke 5,0 manier uitgelegd de budgetcoach komt afspraken na 5,0 de budgetcoach is goed bereikbaar 5,0 de budgetcoach heeft duidelijk uitgelegd wat er van 5,0 mij werd verwacht de budgetcoach heeft duidelijk uitgelegd wat de 5,0 Kredietbank doet Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

19 Hieronder staan een aantal stellingen over de schuldregelaar. Geef op basis van uw indruk van de schuldregelaar aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen. de schuldregelaar heeft mij goed geholpen helemaal eens 2 100% de schuldregelaar is betrokken bij mij totaal 2 100% helemaal eens 2 100% de schuldregelaar heeft alles op een begrijpelijke manier uitgelegd totaal 2 100% helemaal eens 2 100% de schuldregelaar komt afspraken na totaal 2 100% helemaal eens 2 100% de schuldregelaar is goed bereikbaar totaal 2 100% helemaal eens 2 100% totaal 2 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

20 de schuldregelaar heeft duidelijk uitgelegd wat er van mij werd verwacht de schuldregelaar heeft duidelijk uitgelegd wat de Kredietbank doet helemaal eens 2 100% totaal 2 100% helemaal eens 2 100% totaal 2 100% gemiddelde score op een schaal van 1-5 de schuldregelaar heeft mij goed geholpen 5,0 de schuldregelaar is betrokken bij mij 5,0 de schuldregelaar heeft alles op een begrijpelijke 5,0 manier uitgelegd de schuldregelaar komt afspraken na 5,0 de schuldregelaar is goed bereikbaar 5,0 de schuldregelaar heeft duidelijk uitgelegd wat er van mij werd verwacht de schuldregelaar heeft duidelijk uitgelegd wat de Kredietbank doet 5,0 5,0 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

21 Hieronder staan een aantal stellingen over de medewerker afdeling service. Geef op basis van uw indruk van de medewerker afdeling service aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen. de medewerker afdeling service heeft mij goed geholpen eens 1 100% de medewerker afdeling service is betrokken bij mij helemaal totaal 1 100% neutraal 1 100% helemaal de medewerker afdeling service heeft alles op een begrijpelijke manier uitgelegd totaal 1 100% neutraal 1 100% de medewerker afdeling service komt afspraken na de medewerker afdeling service is goed bereikbaar helemaal totaal 1 100% neutraal 1 100% helemaal totaal 1 100% neutraal 1 100% helemaal totaal 1 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

22 de medewerker afdeling service heeft duidelijk uitgelegd wat er van mij werd verwacht de medewerker afdeling service heeft duidelijk uitgelegd wat de Kredietbank doet neutraal 1 100% helemaal totaal 1 100% eens 1 100% helemaal totaal 1 100% gemiddelde score op een schaal van 1-5 de medewerker afdeling service heeft mij goed 4,00 geholpen de medewerker afdeling service is betrokken bij mij 3,00 de medewerker afdeling service heeft alles op een 3,00 begrijpelijke manier uitgelegd de medewerker afdeling service komt afspraken na 3,00 de medewerker afdeling service is goed bereikbaar 3,00 de medewerker afdeling service heeft duidelijk uitgelegd wat er van mij werd verwacht de medewerker afdeling service heeft duidelijk uitgelegd wat de Kredietbank doet 3,00 4,00 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

23 Kunt u door de hulp die u heeft gehad van de budgetcoach, beter met uw financiën omgaan? ja 5 100% nee 0 0% totaal 5 100% Is uw financiële probleem door de ondersteuning van Kredietbank Nederland opgelost? ja, met een schuldhulpbemiddeling 5 83% ja, met een saneringskrediet 0 0% ja, met een WSNP aanvraag 0 0% ja, helemaal 0 0% ja, gedeeltelijk 0 0% ja, anders 0 0% nee 1 17% totaal 6 100% Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

24 Contact Hieronder staan een aantal aspecten met betrekking tot het contact met Kredietbank Nederland. Geef op basis van uw ervaring aan in hoeverre u het tevreden in het algemeen bent over onderstaande aspecten. het maken van afspraken met Kredietbank Nederland de klantvriendelijkheid van de medewerkers van Kredietbank Nederland de bereikbaarheid van Kredietbank Nederland zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 2 33% zeer tevreden 4 67% totaal 6 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 2 33% zeer tevreden 4 67% totaal 6 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 2 33% zeer tevreden 4 67% totaal 6 100% gemiddelde score op een schaal van 1-5 het maken van afspraken met Kredietbank 4,7 Nederland de klantvriendelijkheid van de medewerkers van 4,7 Kredietbank Nederland de bereikbaarheid van Kredietbank Nederland 4,7 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

25 Mijn Bankgemak Klanten van Kredietbank Nederland kunnen gebruikmaken van de digitale omgeving Mijn Bankgemak. Heeft u gebruikgemaakt van deze mogelijkheid? ja 4 67% nee 2 33% weet ik niet 0 0% totaal 6 100% Hieronder staan een aantal aspecten met betrekking tot Mijn Bankgemak. Geef op basis van uw ervaring aan in hoeverre u tevreden bent over onderstaande aspecten. de hoeveelheid informatie op Mijn Bankgemak zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 1 25% zeer tevreden 3 75% de gebruiksvriendelijkheid van Mijn Bankgemak totaal 4 100% zeer ontevreden 0 0% ontevreden 0 0% tevreden 1 25% zeer tevreden 3 75% totaal 4 100% gemiddelde score op een schaal van 1-5 de hoeveelheid informatie op Mijn Bankgemak 4,8 de gebruiksvriendelijkheid van Mijn Bankgemak 4,8 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

26 Klachten Heeft u gedurende het traject een probleem of klacht gehad met betrekking tot Kredietbank Nederland? ja 0 0% nee % totaal % Is het probleem of de klacht naar tevredenheid opgelost? ja, ik ben tevreden over de oplossing de afhandeling loopt nog ik heb het probleem of de klacht (nog) niet gemeld nee, ik ben ontevreden over de oplossing totaal Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

27 Achtergrondkenmerken Bent u een... Wat is uw leeftijd? Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? Wat is de samenstelling van uw huishouden? man 6 55% vrouw 5 45% totaal % jonger dan 20 jaar 0 0% 20 tot 30 jaar 0 0% 30 tot 40 jaar 3 27% 40 tot 50 jaar 6 55% 50 tot 65 jaar 1 9% 65 jaar en ouder 1 9% totaal % % % % 4 0 0% 5 of meer 1 9% totaal % ik woon samen met mijn 0 0% partner ik woon samen met mijn partner en kind(eren) 3 27% ik woon alleen met mijn kind(eren) 3 27% ik woon alleen 5 45% anders 0 0% totaal % Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

28 Welke situatie is op dit moment het meest op u van toepassing? zelfstandig ondernemer 0 0% werkzaam in loondienst 1 9% arbeidsongeschikt 2 18% werkloos / werkzoekend / bijstand 6 55% gepensioneerd / vut 1 9% studerend / schoolgaand 0 0% huisvrouw / huisman 0 0% anders 1 9% totaal % Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland - Gemeente Renkum 3 april van 28

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2015 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2015 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het doorlopend onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 16 juli 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Verantwoording Voor u ligt het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2013 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Onderzoek Monumenteigenaren 2013

Onderzoek Monumenteigenaren 2013 Onderzoek Monumenteigenaren Uitkomsten onderzoeken Monumenteigenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder monumenteigenaren. In dit rapport wordt het resultaat weergegeven

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Reis- en beroepsvaccinatie Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Inleiding Voor de afdeling Reis- en beroepsvaccinaties van GGD Fryslân is het van belang om te weten hoe de klanten de dienstverlening waarderen.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015. Tussenpersonen

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015. Tussenpersonen Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tussenpersonen Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit tussenpersonen van TVM verzekeringen. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van kwantitatief

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016

Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016 Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 13.152 schadeklanten benaderd: 779 deelnemers, 6%! 2 selecties: Klantgroep 1 - Totaal 6.574, deelnemers 311 Klantgroep

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Pleziervaart van Noord Nederland schepenverzekering

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Pleziervaart van Noord Nederland schepenverzekering Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2015 2016 Pleziervaart van Noord Nederland schepenverzekering Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit klanten uit de pleziervaart van Noord Nederland schepenverzekering

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze:

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze: tevredenheidsonderzoeken door BAR-dichtbij van Wmo dienstverlening Huishoudelijke hulp binnen de BAR gemeenten Zorgperiode 1 t/m 13 2014 (1 januari t/m 28 december 2014) Deze evaluatie geeft een overzicht

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2015 2016 Tussenpersonen van TVM verzekeringen

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2015 2016 Tussenpersonen van TVM verzekeringen Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2015 2016 Tussenpersonen van TVM verzekeringen Welkom bij TVM verzekeringen Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit tussenpersonen van TVM verzekeringen. Het onderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Directe klanten

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Directe klanten Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015 Directe klanten Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit alle zakelijke klanten van TVM verzekeringen via het directe kanaal. De klanten van TVM

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clientheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het heidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij stellen uw mening

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Klanttevredenheid Budgetwinkel 2011. Onderzoek en Statistiek

Klanttevredenheid Budgetwinkel 2011. Onderzoek en Statistiek Klanttevredenheid Budgetwinkel 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Klanttevredenheid Budgetwinkel 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 1 COLOFON Titel: Klanttevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 Amsterdam/Heerlen, mei 2013 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK 2013 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen

Nadere informatie

ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE. Maastricht, 8 april 2013

ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE. Maastricht, 8 april 2013 ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE Maastricht, 8 april 2013 2 RESULTATEN ENQUÊTE HV WOONBELANG Tevredenheidspeiling melding

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

Cliënttevredenheid. Algemeen. Eigen Regie. 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf. Ikzelf met hulp van iemand anders.

Cliënttevredenheid. Algemeen. Eigen Regie. 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf. Ikzelf met hulp van iemand anders. Cliënttevredenheid Algemeen 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf Ikzelf met hulp van iemand anders Iemand anders Eigen Regie Eigen regie staat voor zelf sturing geven aan je leven. Eigen regie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Beroepsvaart van Noord Nederland schepenverzekering

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Beroepsvaart van Noord Nederland schepenverzekering Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2015 2016 Beroepsvaart van Noord Nederland schepenverzekering Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit klanten uit de beroepsvaart van Noord Nederland schepenverzekering

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2016

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2016 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 16 Rapportcijfer Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,35 7,3 7,39 7,14 7,21 7,9 7,3 6,65 6,5 6,32 6,54 6, 13 14 (n=1.138)(n=1.4)

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie