Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: Correspondentienummer: DH

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS Onderzoeksmethode Respons en achtergrondkenmerken 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 CONTACT MET SCHULDHULPVERLENING IN GEMEENTE PIJNACKER- NOOTDORP Aanmelding Voorintake Informatievoorziening Administratie Algemeen oordeel, goede punten, verbeterpunten 8 INTAKE EN SCHULDHULPVERLENINGSTRAJECT IN GEMEENTE ZOETERMEER Intake Informatievoorziening en dienstverlening tijdens het schuldhulpverleningstraject Algemeen oordeel, goede punten, verbeterpunten 12

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt het klantonderzoek onder klanten van schuldhulpverlening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente heeft dit onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de klantervaringen met de huidige werkwijze. Sinds 2013 werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp op het gebied van schuldhulpverlening samen met de gemeente Zoetermeer. In Pijnacker vindt de aanvraag en voorintake plaats. Klanten die in aanmerking komen voor schuldbemiddeling en schuldhulpverlening worden verder geholpen door de afdeling schuldhulpverlening in Zoetermeer. Klanten die geholpen kunnen worden met informatie en advies of andere vormen van lichtere ondersteuning vallen onder de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij de gemeente zijn in 2013 en 2014 geen klachten binnengekomen over de uitvoering van de schuldhulpverlening. Zowel in 2013 als in 2014 is één maal bezwaar gemaakt tegen een besluit inzake de schuldhulpverlening. Beide bezwaren zijn ongegrond verklaard. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil inzicht in de klantbeleving van zowel de groep klanten die sinds de nieuwe werkwijze een voorintake heeft gehad in Pijnacker (maar niet doorverwezen zijn naar Zoetermeer) als de klanten die na hun voorintake zijn doorverwezen naar Zoetermeer. Hoe ervaren de klanten de dienstverlening op verschillende facetten door de gemeente Pijnacker-Nootdorp en hoe ervaren de klanten op wie het betrekking heeft, de dienstverlening door de afdeling schuldhulpverlening van Zoetermeer? Wij behandelen eerst de door respondenten ervaren dienstverlening door de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het hoofdstuk daarna behandelen wij de door respondenten ervaren dienstverlening in de gemeente Zoetermeer. 1/13

4 Hoofdstuk 2 Verantwoording en achtergrondgegevens 2.1 Onderzoeksmethode In februari 2015 zijn er 331 schriftelijke vragenlijsten verstuurd naar klanten die contact hebben gehad met schuldhulpverlening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of de gemeente Zoetermeer. In totaal zijn er 22 vragenlijsten onbezorgbaar retour afzender gekomen. De klanten waren sinds het contact met de gemeente verhuisd. In totaal hebben 35 van de 309 succesvol aangeschreven respondenten gereageerd. Dat is een respons van 11%. Voor een schriftelijk onderzoek onder deze doelgroep is dit een relatief lage respons. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat er in de aangeschreven groep ook personen zitten die begin 2013 contact hebben gehad met de gemeente en zijn geholpen met informatie en advies. Deze mensen kunnen minder geneigd zijn mee te werken dan mensen die in een traject zitten of die recenter contact hebben gehad met de gemeente. Op basis van de 35 ingevulde vragenlijsten zijn de uitkomsten van dit onderzoek indicatief te noemen. Zij geven dus een beeld van de beleving van de groep klanten, maar zijn niet statistisch betrouwbaar of representatief. Wij geven daarom de resultaten weer in tabellen (figuren kunnen soms een vertekenend beeld geven bij een klein aantal respondenten). In elke tabel tonen wij zowel het absoluut aantal respondenten, als het percentage van het geheel dat zij vormen. Let wel, niet alle vragen zijn door alle respondenten ingevuld. Het aantal respondenten dat een vraag invult (de N ) kan hierdoor wisselen per vraag. 2.2 Respons en achtergrondkenmerken De vragenlijst bevat twee vragen over achtergrondkenmerken: leeftijd en de bron van inkomsten. Tabel 1 Wat is uw leeftijd? 18 t/m % 27 t/m % 41 t/m % 51 t/m % 61 jaar en ouder 3 9% Zeg ik liever niet 1 3% 2/13

5 Aan de klanten is gevraagd wat hun bron van inkomsten is. Zoals te zien in onderstaande figuur, geldt voor 31% van de klanten dat zij een WW- of WAOuitkering hebben. Daarnaast werkt 26% in loondienst. Tabel 2 Wat zijn uw bronnen van inkomsten? (Meerdere antwoorden mogelijk) WW/WAO (WIA of Wajong)-uitkering 13 31% Ik werk in loondienst 11 26% WWB of IOAW/IOAZ-uitkering 7 17% Anders 5 12% AOW/Pensioen 3 7 % Zeg ik liever niet 2 5% Ik ben zelfstandige 1 2% Totaal % 3/13

6 Hoofdstuk 3 Contact met schuldhulpverlening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Dit hoofdstuk gaat over de ervaringen van de klanten met schuldhulpverlening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hier vindt de aanmelding en voorintake plaats. Klanten kunnen informatie, advies of andere vormen van lichte ondersteuning ontvangen. Voor schuldbemiddeling en schuldhulpverleningstrajecten worden de klanten naar de gemeente Zoetermeer doorverwezen. 3.1 Aanmelding Allereerst is aan de klanten gevraagd hoe zij voor het eerst van schuldhulpverlening gehoord hebben. De meeste respondenten kennen de schuldhulpverlening via de gemeente (45%). Tabel 3 Hoe heeft u voor het eerst van schuldhulpverlening gehoord? Via de gemeente 14 45% Via maatschappelijk werk 5 16% Via familie/vrienden 5 16% Anders, namelijk 3 10% Via het UWV 2 6% Via een andere organisatie 1 3% Via internet 1 3% Totaal % De meeste respondenten hadden 1 tot 2 jaar geleden hun eerste contact met de gemeente. Tabel 4 Hoe lang geleden was uw eerste contact met de gemeente Pijnacker-Nootdorp over uw schulden? 6 maanden of minder 8 23% 6 maanden tot een jaar 9 26% 1 tot 2 jaar 14 40% 2 tot 3 jaar 4 11% Totaal % 4/13

7 3.2 Voorintake Bij de voorintake heeft de klant een gesprek met de consulent. Er wordt besproken of er een problematische schuldsituatie is, of er advies of een schuldregeling nodig is, welke zaken acuut geregeld moeten worden en of de administratie op orde is. De respondenten geven de volgende gemiddelde rapportcijfers voor onderstaande aspecten van de voorintake. Tabel 5 Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor Rapportcijfer de voorlichting tijdens de voorintake 32 6,9 de aangeboden oplossingen/het advies dat u heeft gekregen 33 6,6 de tijd die voor u is genomen 34 6,8 Daarnaast is aan de klanten gevraagd om een rapportcijfer te geven voor enkele aspecten rondom bereikbaarheid van de gemeente. Tabel 6 Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor Rapportcijfer de tijden waarop u kunt bellen 34 6,6 de wachttijd aan de telefoon 35 6,7 hoe de medewerker met u omgaat aan de telefoon 35 6,9 Aan de klanten is een aantal stellingen voorgelegd die betrekking hebben op hun verwachtingen en verantwoordelijkheden. In tabel 7 is per stelling het percentage (helemaal) mee eens en (helemaal) mee oneens weergegeven. 5/13

8 Tabel 7 Wilt u aankruisen of u het met de stelling eens of oneens bent? (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens De eisen die aan mij gesteld worden zijn te zwaar 26 54% 46% De eisen die aan mij gesteld worden zijn reëel 27 63% 37% De gemeente doet genoeg om mij te helpen 28 50% 50% Ik hou mij aan de gemaakte afspraken % 0% Ik kan zelf meer doen om uit de schulden te komen 30 30% 70% Mijn rechten zijn van tevoren helder gemaakt 29 62% 38% Mijn plichten zijn van tevoren helder gemaakt 29 79% 21% Ik kan mijn financiën weer zelfstandig beheren 27 67% 33% Ik ben bang dat ik weer in de schulden terechtkom 27 30% 70% Ik heb een goed overzicht van de afspraken die er gemaakt zijn (bijvoorbeeld wat er wanneer moet gebeuren en door wie) 28 68% 32% Ik heb een goed overzicht van mijn financiële situatie 29 79% 21% 3.3 Informatievoorziening Ook over de informatievoorziening is een aantal vragen aan de klanten voorgelegd. De resultaten zijn te zien in de volgende tabel. Tabel 8 Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor de informatie die u kreeg in de periode rond uw contact met de gemeente Pijnacker-Nootdorp hoe vaak u informatie krijgt/kreeg in de periode rond uw contact met de gemeente Pijnacker-Nootdorp Rapportcijfer 35 6,6 32 6,0 de snelheid waarmee op uw vragen wordt gereageerd 34 5,9 de duidelijkheid van de gegeven antwoorden 35 6,2 de volledigheid van de gegeven antwoorden 35 6,2 De respondenten zijn relatief het meest tevreden over de informatie die zij kregen en het minst tevreden over de snelheid waarmee op vragen werd gereageerd. 6/13

9 3.4 Administratie Bij de voorintake wordt besproken of de administratie van de klant op orde is. Als dat niet zo is, kan de klant hulp krijgen van een organisatie, bijvoorbeeld van SWOP, Kwadraad of Humanitas. Bij de meerderheid van de respondenten (67%) was de administratie op orde. Tabel 9 Was uw administratie op orde bij de voorintake? Ja 20 67% Nee 7 23% Weet ik niet 3 10% Totaal % Vervolgens is gevraagd of de klanten hulp hebben gehad met het ordenen van de administratie en van welke organisatie. De meeste klanten weten het niet of hebben geen hulp gehad. Tabel 10 Zo niet, heeft u hulp gehad van een organisatie met het ordenen van uw administratie? Weet ik niet/n.v.t. 7 29% Nee 6 25% Ja, van Humanitas 5 21% Ja, van SWOP (Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker) 3 13% Ja, van Kwadraad (maatschappelijk werk) 2 8% Ja, van MEE 1 4% Totaal % Voor de hulp bij het ordenen van de administratie geven de respondenten een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 (N=16). 7/13

10 3.5 Algemeen oordeel, goede punten, verbeterpunten De algehele dienstverlening bij de uitvoering van de schuldhulpverlening in Pijnacker-Nootdorp krijgt van de respondenten een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 (N=30). Aan de klanten is gevraagd om in een open tekstvak te noemen wat zij goed vinden aan de schuldhulpverlening in Pijnacker-Nootdorp en wat er beter kan, met eventuele tips. Negen respondenten hebben genoemd wat volgens hen het beste punt was aan de schuldhulpverlening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het meest genoemd is dat er snel werd gehandeld (3x). De andere zes antwoorden zijn divers van aard: Dat je goed geholpen en voorbereid wordt voordat je doorverwezen wordt naar gemeente Zoetermeer. Respectvol behandeld. De contactpersoon. Ik kwam weer tot rust; heel tevreden. Sinds het traject door [naam medewerker] gedaan wordt (beter). De zorg om het individu. Acht respondenten hebben een verbeterpunt aangegeven. Ook deze antwoorden zijn zeer divers: Niks. Zelf zijn cliënten helpen. In Zoetermeer ben ik tot nu toe van kastje naar de muur gestuurd. De mogelijkheid aanbieden om bijvoorbeeld een gemeentelijk krediet te kunnen aanvragen om zo van al je schulden af te zijn. Zo moet je maar aan 1 instantie je schuld aflossen in 3 jaar, bijvoorbeeld. Zo heeft men ook meer rust en minder stress van de schuldeisers. Meer info. Houd rekening met ernstig zieke mensen. Is er niet. Deskundigheid, duidelijkheid en INZET! Als het van Pijnacker naar Zoetermeer gaat het contact daarover (hoe het verloop gaat tussen hen). Vier klanten hebben tips gegeven om de schuldhulpverlening in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren: Doe a.u.b. zelf ons helpen als inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Laat uw betrokkenheid blijken door NIET te wachten op andere instanties buiten de gemeente om uw "eigen" mensen te helpen. Maak het professioneel. Dat er meerdere mensen op [SHV] gezet moeten worden, want het wachten duurt veel te lang voor de mensen. 8/13

11 Hoofdstuk 4 Intake en schuldhulpverleningstraject in de gemeente Zoetermeer Als tijdens de voorintake in de gemeente Pijnacker-Nootdorp blijkt dat de klant in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject, wordt een aanvraagformulier ingevuld en wordt de klant overgedragen aan de gemeente Zoetermeer. Aan de klanten is gevraagd of zij doorverwezen zijn naar Zoetermeer. Van de 33 respondenten zijn er zeventien doorverwezen, vijftien niet doorverwezen en één klant weet het niet. Aan de zeventien klanten die zijn doorverwezen is gevraagd om de vragen over hun ervaringen met de gemeente Zoetermeer te beantwoorden. 4.1 Intake Als een klant wordt doorverwezen, vindt in Zoetermeer een intake plaats. Over deze intake zijn dezelfde vragen gesteld als in Pijnacker-Nootdorp. Tabel 11 Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor Rapportcijfer de voorlichting tijdens het intakegesprek 15 6,5 de aangeboden oplossingen 14 6,1 de tijd die voor u is genomen.15 6,9 Daarnaast is ook aan de klanten gevraagd om een rapportcijfer te geven voor enkele aspecten rondom de bereikbaarheid van de gemeente. De respondenten zijn relatief minder tevreden over de tijden waarop ze kunnen bellen en de wachttijd. Tabel 12 Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor Rapportcijfer de tijden waarop u kunt bellen 13 5,2 de wachttijd aan de telefoon 13 4,8 hoe de medewerker met u omgaat aan de telefoon 13 6,2 Aan de klanten is een aantal stellingen voorgelegd die betrekking hebben op hun verwachtingen en verantwoordelijkheden wat betreft de schuldhulpverlening in gemeente Zoetermeer. In tabel 13 is per stelling het percentage (helemaal) mee eens weergegeven. 9/13

12 Tabel 13 Wilt u aankruisen of u het met de stelling eens of oneens bent? (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens De eisen die aan mij gesteld worden zijn te zwaar 12 17% 83% De eisen die aan mij gesteld worden zijn reëel 12 67% 33% De gemeente doet genoeg om mij te helpen 13 54% 46% Ik hou mij aan de gemaakte afspraken % 0% Ik kan zelf meer doen om uit de schulden te komen 12 50% 50% Mijn rechten zijn van tevoren helder gemaakt 12 75% 25% Mijn plichten zijn van tevoren helder gemaakt 12 75% 25% Ik kan mijn financiën weer zelfstandig beheren 12 75% 25% Ik ben bang dat ik weer in de schulden terechtkom 13 23% 77% Ik heb een goed overzicht van de afspraken die er gemaakt zijn (bijvoorbeeld wat er wanneer moet gebeuren en door wie) 11 73% 27% Ik heb een goed overzicht van mijn financiële situatie 11 82% 18% 4.2 Informatievoorziening en dienstverlening tijdens het schuldhulpverleningstraject Aan de klanten met een schuldhulpverleningstraject is gevraagd naar hun ervaring met de informatievoorziening. De resultaten hiervan staan in onderstaande tabel. Tabel 14 Wilt u een rapportcijfer (1 is slecht, 10 is goed) geven voor Rapportcijfer de informatie die u kreeg tijdens uw traject 12 6,1 hoe vaak u informatie krijgt/kreeg tijdens uw traject? 12 4,8 de snelheid waarmee op uw vragen wordt gereageerd? 13 4,8 de duidelijkheid van de gegeven antwoorden 13 5,5 de volledigheid van de gegeven antwoorden 13 4,6 De klanten zijn relatief het meest tevreden over de informatie die ze kregen en het minst tevreden over de volledigheid van de gegeven antwoorden. Voor de begeleiding tijdens het schuldhulpverleningstraject geven de respondenten gemiddeld een 4,6 (N=13). Aan de klanten is een aantal stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de dienstverlening. Zoals in tabel 15 te zien is, is men over het algemeen tevreden, behalve over het aantal contactmomenten met de consulent. 10/13

13 Tabel 15 Wilt u aankruisen of u het met de stelling eens of oneens bent? (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens Ik heb niet lang op een intakegesprek hoeven wachten 13 77% 23% Ik vind het aantal contactmomenten met mijn consulent goed 13 46% 54% Ik heb een goed overzicht van de afspraken die er gemaakt zijn (bijvoorbeeld wat er wanneer moet gebeuren en door wie) 11 73% 27% Ik heb een goed overzicht van mijn financiële situatie 11 82% 18% Ook is een aantal stellingen aan de klanten voorgelegd die specifiek over de consulent gaan. De klanten kunnen zich het meest vinden in de stelling dat de consulenten hun privacy respecteren. Daarentegen vinden minder klanten dat de consulenten snel en efficiënt werken. Tabel 16 Wilt u aankruisen of u het met de stelling eens of oneens bent? De consulenten wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens 11 55% 45% De consulenten hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil 11 55% 45% De consulenten hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden De consulenten besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting 11 73% 27% 11 46% 54% De consulenten werken snel en efficiënt 11 18% 82% De consulenten doen hun uiterste best om mij zo goed mogelijk te helpen 12 58% 42% De consulenten houden zich stipt aan hun afspraken met mij 11 64% 36% De consulenten respecteren mijn privacy 10 80% 20% Aan alle respondenten is gevraagd of hun dossier schuldhulpverlening is beëindigd. In totaal elf respondenten geven aan dat hun dossier schuldhulpverlening is beëindigd. Aan deze klanten is gevraagd naar de reden van beëindiging. De meeste respondenten hebben zelf een oplossing voor hun schulden gezocht. 11/13

14 Tabel 17 Indien het traject is beëindigd, wat is de reden voor het beëindigen van de schuldhulpverlening? Zelf een oplossing voor mijn schulden gezocht 5 42% Anders 3 25% Toegelaten tot de WSNP 2 17% Onvoldoende medewerking verleend 2 17% Totaal % 47% van de respondenten wiens dossier schuldhulpverlening is afgerond had geen behoefte aan begeleiding na afloop van het traject. 20% had deze behoefte wel en 33% weet het niet. Er is één respondent die heeft toegelicht aan wat voor soort begeleiding hij/zij behoefte heeft: Hoe verder want na 6 maanden kwamen alle schuldeisers weer meer geld eisen om maandelijks af te lossen. Hierdoor ben ik weer in de financiële problemen geraakt. De doorverwijzing naar het WSNP-traject, indien van toepassing, krijgt als rapportcijfer een 5,9 (14 respondenten). 4.3 Algemeen oordeel, goede punten, verbeterpunten De algehele dienstverlening bij de uitvoering van de schuldhulpverlening door de gemeente Zoetermeer krijgt als rapportcijfer een 5,3 (N=17). Aan de klanten is gevraagd om in een open tekstvak aan te geven wat zij echt een goed punt vinden aan de schuldhulpverlening door de gemeente Zoetermeer en wat zij een verbeterpunt vinden. Zeven klanten hebben een antwoord geschreven in het tekstvak voor een goed punt. Deze opmerkingen zijn echter niet altijd positief: Nee. Nee sinds 2013 ben ik aangemeld, van kastje naar de muur gestuurd. Ik zit nog steeds te wachten. 5 verschillende personen gehad, nog niet duidelijk. Ik ben zeer ontevreden. Zeer goede uitleg, begeleiding. Alles, wij zijn niet goed behandeld daar, 2 jaar geleden begonnen en pas vanaf juli 2014 WSPN en al die tijd in onzekerheid gezeten door gemeente Zoetermeer en nu weer 3 jaar dus totaal 5 jaar hiermee bezig geweest. Wij iedere keer alles regelen en bellen (zelf) omdat [naam contactpersoon] er niet was of geen concrete antwoorden gaf. Ze hebben bij de intake heel veel tijd genomen om echt te luisteren naar mij als cliënt, hebben echter geen rekening gehouden met mijn ziekte. Meer structuur en duidelijkheid ten opzichte van Pijnacker. Het gesprek van Pijnacker naar Zoetermeer is snel, maar daarna slaat nergens op. 12/13

15 Daarnaast hebben zeven respondenten een verbeterpunt genoemd: Ja, beter communicatie bijvoorbeeld naar persoon en niet naar NIET zo vaak wisselen van contactpersoon. Dossier op orde houden en geen documenten verliezen (geeft alleen maar vertraging en ergernis). Minder vaak wisselen van consulent! Beter op dossiers letten (wij hadden dossier van familielid voor gekregen). Oplossingsgerichtheid. Bij intake verkeerde dossier. Het tempo waarin gehandeld wordt, belachelijk en de informatie. 13/13

16 TELEFOON E- MAIL WEBSITE

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden,

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden, Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013 Gemeente De Wolden, juni 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011 Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom December 2014 Andrew Britt Simon Wajer Annelieke van den Heuvel Projectnummer 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Oldebroek Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2111-8105 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Tevredenheid bijstandsklanten 2016

Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Gemeente Overbetuwe Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1711-8099 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening 2013 Afdeling WIZ gemeente Tiel COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Carla Vianen Vormgeving binnenwerk SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Pijnacker-Nootdorp Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer december 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0912-4713 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom januari 2016 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Gemeente Roermond Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Mei 2016 Projectnummer: 348206 Correspondentienummer: DH-2605-5040 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis maart 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen december 2014 Rapportage BMC Onderzoek Andrew Britt Annelieke van der Heuvel Projectnummer: 107573 Correspondentienummer: DH-1112-4145 INHOUD

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2013 Gemeente Pijnacker-Nootdorp COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 De Wolden Juni 2016 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0806-5068 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd augustus 2007 COLOFON Samenstelling Karin Jonker Vormgeving binnenwerk Safina Musahal Druk Sector Document Processing, VNG SGBO

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd februari 2010 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk Secretariaat SGBO Druk SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA)

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) januari 2010 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk Debbie

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken 19 februari Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Gemeenteraad Raadzaal donderdag 19 februari 2015 19:30 uur 1. 19:30-19:45 uur, Karel Loohuis Plenaire vergadering (Raadzaal) 1. 2. 3. 4. Opening besluitvorming

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheid Budgetwinkel 2011. Onderzoek en Statistiek

Klanttevredenheid Budgetwinkel 2011. Onderzoek en Statistiek Klanttevredenheid Budgetwinkel 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Klanttevredenheid Budgetwinkel 2011 Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond - Onderzoek en Statistiek 1 COLOFON Titel: Klanttevredenheid

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clientheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het heidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij stellen uw mening

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Statistieken Wijzer in geldzaken Geldloket BIJLAGE bij het evaluatierapport van de pilot Wijzer in geldzaken Geldloket

Statistieken Wijzer in geldzaken Geldloket BIJLAGE bij het evaluatierapport van de pilot Wijzer in geldzaken Geldloket Statistieken Wijzer in geldzaken Geldloket BIJLAGE bij het evaluatierapport van de pilot Wijzer in geldzaken Geldloket INHOUDSOPGAVE 0. Leeswijzer p.1 1. Oriëntatie, bezoeksredenen en vorm dienstverlening

Nadere informatie

Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008

Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008 Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008 Voor toelichting zie Monitor Onafhankelijke Arbeidsadviseur, Halfjaarrapportage 2008. Tabel 1: Reden bezoek

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheid SWA

Klanttevredenheid SWA Klanttevredenheid SWA ONDERZOEK ONDER KLANTEN, 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Mantelzorgondersteuning 3. Sociaal Raadslieden 4. Activiteiten SWA staat voor Stichting Welzijn Alblasserdam. Deze uitvoeringspartner

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Hoorn Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8007 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van der Meijden A. van der Linden december 2008 Colofon Opdrachtgever Sociale Dienst

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie