Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 16 juli 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk CN Zwolle T E

2 Verantwoording Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek voor Cofely onder klanten van die gebruik maken van een warmte- en koude-installatie. Geert Hamstra projectleider Right Marktonderzoek Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet 3 2. Samenvatting 5 3. Resultaat Levering van energie Facturatie Onderhoud Contact Algemeen Aanvullende diensten Bijlage 25 Copyright Right Marktonderzoek 2015 Geschreven voor : Cofely Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek & Advies B.V. Projectnummer : Datum : 16 juli 2015 Status : definitief Projectleider : Geert Hamstra Right Marktonderzoek Emmawijk CN Zwolle T: /27

3 1. Onderzoeksopzet

4 1. Onderzoeksopzet Aanleiding Doelstelling Cofely Energy Solutions (hierna Cofely) levert een groot scala aan diensten. Een van deze diensten is levering van energie in de vorm van warmte- en koudeopslag installaties (WKO). Hoewel 90% van de omzet hierbij vanuit zakelijke klanten wordt gegenereerd, heeft Cofely zo n particuliere klanten die gebruik maken van een WKO. Cofely wil graag meer inzicht krijgen in de tevredenheid en behoefte van haar particuliere WKO-klanten ten aanzien van Cofely en haar dienstverlening. Om dit inzicht te verkrijgen heeft Cofely aan Right Marktonderzoek gevraagd om een onderzoek uit te voeren onder haar klanten. Inzicht verkrijgen in de tevredenheid en behoefte van de particuliere WKO-klanten van Cofely ten aanzien van de organisatie en haar dienstverlening. Doelgroep De doelgroep bestaat uit particuliere Cofely-klanten van warmte- en koudeopslag installaties. In totaal gaat het om particuliere klanten. Methode Steekproef Vragenlijst Rapportage Het veldwerk voor het onderzoek, dat in juni en begin juli heeft plaatsgevonden, is deels met behulp van online onderzoek en deels met behulp van telefonisch onderzoek uitgevoerd. Online- en telefonische onderzoek hebben elk haar eigen sterke punten. Door het onderzoek met behulp van beide methoden uit te voeren, worden de sterke punten van beide onderzoekmethodes gecombineerd. In totaal hebben 345 klanten deelgenomen aan het onderzoek, verdeeld over de verschillende projecten waar Cofely WKO aanbiedt (de daadwerkelijke verdeling staat in de bijlage van dit rapport) De vragenlijst is in overleg afgestemd. In dit rapport is een algemene term gebruikt daar waar gesproken wordt over warmte en koude. Feitelijk is in het onderzoek de terminologie aangepast aan de situatie van de betreffende klant, dus als een klant alleen warmte afneemt dan is ook uitsluitend warmte in de vragenlijst genoemd. In het hoofddeel van dit rapport zijn de resultaten van de totale klantengroep beschreven. Hiernaast is een afzonderlijke rapportage gemaakt me een bijlage waarin de resultaten per project staan weergegeven. 4 /27

5 2. Samenvatting

6 2. Samenvatting (I) Onder de particuliere klanten die bij Cofely energie afnemen via WKO is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In totaal hebben 345 klanten deelgenomen aan het onderzoek, een deel via een online vragenlijst en de overige klanten via telefonische benadering. Het onderzoek heeft in juni en begin juli plaatsgevonden. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten uit het onderzoek weergegeven. Het merendeel van de klanten was ervan op de hoogte dat zij gebruikmaken van WKO, bijna een vijfde van de klanten wist dat echter niet. De tevredenheid over de dienstverlening van Cofely is relatief laag, gemiddeld wordt Cofely slechts met een 5,8 beoordeeld. Hierbij aansluitend, kan 59% geen sterke punten noemen wanneer hiernaar gevraagd wordt. De sterke punten die wel worden genoemd, zijn divers van aard, variërend van productspecifieke zaken, tot service en kenmerken van de organisatie zelf. Wat betreft de verbeterpunten voor Cofely, worden er met name verbeteringen rondom de administratieve afhandeling genoemd. Het belangrijkst is hierbij de inzichtelijkheid in kosten en verbruik, maar ook bijvoorbeeld een tijdige eindafrekening en behoefte aan automatische incasso komen naar voren. De voordelen van het systeem die Cofely zelf communiceert, worden slechts beperkt herkend door de klanten. Met 34% noemt men spontaan de duurzaamheid het meest als voordeel. Een belangrijk nadeel in de ogen van de klanten zijn met 35% de hoge kosten, waarbij het vastrecht specifiek wordt genoemd. Ook het niet kunnen kiezen van een andere leverancier komt duidelijk naar voren. In totaal kan 29% van de klanten alleen nadelen noemen. Over de levering is men enigszins tot redelijk tevreden. Het minst positief is men hieromtrent over de beschikbaarheid van warmte en koude als men het nodig heeft. Verschillende klanten geven aan dat een gewenste temperatuurswijziging lang duurt. Wat betreft service en onderhoud vinden de klanten de medewerkers van Cofely vriendelijk, maar er is wel behoefte aan verhoging van de snelheid waarmee (goede) oplossingen worden geboden. Er is behoefte aan een online omgeving voor persoonlijke gegevens en verbruiksinzicht. Van de klanten geeft 75% aan dit waarschijnlijk of zeker wel af te nemen als het mogelijk is. 6 /27

7 3. Resultaat online / telefonisch onderzoek

8 3.1 Levering van energie Bewustzijn type energie n= 345 <uitleg WKO> Wist u dat u deze duurzame vorm van energie van Cofely afneemt? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82% ja 18% nee Het merendeel van de klanten wist dat zij energie afnemen afkomstig van een warmte- en koude opwekcentrale. Toch was ook 18% hier niet van op de hoogte. Klanten uit de projecten Mahler en Prinsenhof zijn hier met respectievelijk 64% en 58% het minst van op de hoogte. 8 /27

9 3.1 Levering van energie Voor- en nadelen WKO (I) Wat zijn volgens u de voordelen van deze vorm van energie voor uw huishouden? (open vraag, gecategoriseerd ten behoeve van analyse) n % milieuvriendelijk / duurzaam % voordeliger 33 10% koeling in de zomer 25 7% constante temperatuur / warm winter en koel zomer 23 7% vloerwarmte / -koude 12 3% geen radiatoren 10 3% geen eigen ketel / installatie 11 3% zuinig algemeen 9 3% comfortabel 10 3% geen gas 7 2% altijd warm water 4 1% anders 37 11% kan geen voordelen noemen % Cofely noemt op haar website zelf als voordeel van WKO goed voor milieu en portemonnee. Wanneer aan de klanten wordt gevraagd naar de voordelen, noemt 34% de milieuvriendelijkheid / duurzaamheid ervan. Met 10% wordt hierna wordt een kostenvoordeel het meest genoemd. Een ander voordeel dat Cofely benadrukt is ruimtewinst in de woning. Van de klanten zelf noemt slechts 3% geen radiatoren en evenveel mensen geen eigen ketel / installatie. Het derde voordeel dat Cofely beschrijft, veilige methode, wordt in het geheel niet genoemd. Bijna de helft van de klanten kan in het geheel geen voordelen noemen. 9 /27

10 3.1 Levering van energie Voor- en nadelen WKO (II) Wat zijn volgens u de nadelen van deze vorm van energie voor uw huishouden? (open vraag, gecategoriseerd ten behoeve van analyse) n % duur % geen keuze leverancier 62 18% temperatuurwijziging duurt lang / trage opwarming 41 12% onvoldoende invloed op het systeem / niet flexibel 26 8% werkt niet altijd goed / onbetrouwbaar 20 6% geen fijne warmte (divers) 16 5% slecht inzicht in verbruik / kosten 13 4% ingewikkeld systeem / lastige bediening 15 4% koeling werkt onvoldoende 12 3% geen behoefte aan koeling 4 1% grote unit in de berging 3 1% anders 57 17% kan geen nadelen noemen % Een derde deel van de klanten is van mening dat energie via WKO duur is. Vooral het vastrecht wordt hierbij specifiek benoemd. Hierna wordt met 18% als nadeel genoemd dat men geen keuze heeft tussen verschillende leveranciers. In de top drie staat verder dat een temperatuurwijziging / opwarming lang duurt. Het duurt lang voordat de vloer is opgewarmd, een paar uur minstens, is een voorbeeld van een opmerking die dit onderstreept. Van de klanten kan 31% geen nadelen noemen. Gekeken naar de voor- en nadelen samen, kan 29% alleen nadelen noemen, 13% alleen voordelen. In totaal kan 18% zowel geen voordelen als nadelen aangeven. 10 /27

11 3.1 Levering van energie Tevredenheid Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten met betrekking tot de levering van warmte en koude? het comfort in de woning (n=343) het feit dat uw woning op duurzame wijze wordt verwarmd/gekoeld (n=327) de beschikbaarheid van warm water (n=329) de beschikbaarheid van warmte/koude als u dat nodig heeft (n=336) 6% 2% 4% 3% 5% 9% 11% 17% 15% 14% 15% 22% 44% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 48% 42% 33% 24% 19% 13% 3,6 4,0 3,9 3,4 De klanten zijn tevreden over het feit dat de woning op duurzame wijze wordt verwarmd/gekoeld. Ook over de beschikbaarheid van warm water is men redelijk tevreden. De bewoners van Hameij zijn hierover het minst tevreden. Enigszins positief is men over het comfort in de woning en de beschikbaarheid van warmte of koude als men het nodig heeft. Over het comfort in de woning zijn de bewoners van Halve Maen, Mahler, Overhoeks en Het Baken het minst tevreden. Vanuit dit laatstgenoemde project is men met een 2,8 ook redelijk ontevreden over de beschikbaarheid van koud en warmte als men het nodig heeft. zeer ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden *In deze en volgende grafieken betekent n= het aantal klanten dat een inhoudelijk antwoord heeft gegeven. Weet niet is niet meegenomen in de figuur. De bewoners van Prinsenhof zijn overall het meest tevreden over de levering, klanten uit Prinsenhof beoordelen alle aspecten met een 4,0 of hoger. 11 /27

12 3.2 Facturatie Tevredenheid Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten? het inzicht in uw verbruik (n=326) de duidelijkheid van de tarieven (n=329) de duidelijkheid van de factuur (n=332) 19% 17% 23% 20% 26% 28% 18% 20% 19% 40% 31% 26% 4% 4% 5% 2,8 2,6 3,0 Over de facturatie door Cofely zijn de klanten over het algemeen genomen niet heel tevreden. Vooral ontevreden is men over de duidelijkheid van de tarieven (51% is ontevreden), maar ook over het inzicht in het verbruik en de duidelijkheid van de factuur is respectievelijk 45% en 37% ontevreden. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden 12 /27

13 3.2 Facturatie Jaarafrekening n= 314 Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van de jaarafrekening? 12% 23% 22% 39% 4% 3,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden Ook over de jaarafrekening is men niet overwegend positief. Van de klanten is 43% wel positief, maar 35% is dit niet. 13 /27

14 3.2 Facturatie Prijsstelling n= 345 Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande stelling? De prijs die ik betaal voor de levering van warmte en koude zijn vergelijkbaar met andere reguliere verwarmingssystemen, zoals een eigen CV-installatie. 26% 26% 13% 8% 1% 26% 2,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens weet niet Wanneer wordt gevraagd of de klanten van mening zijn dat de kosten voor WKO vergelijkbaar zijn met andere reguliere verwarmingssystemen, is 52% het hier mee oneens. Hierbij is de groep die het niet weet (26%) ook meegenomen in de basis. Wanneer de groep die weet niet antwoordt buiten beschouwing wordt gelaten, komt het percentage klanten dat het niet vergelijkbaar vindt zelfs op 71%. Hoewel feitelijk uit de stelling niet te achterhalen valt of men het duurder vindt of juist voordeliger, ligt het op basis van de eerder genoemde nadelen van het systeem voor de hand dat zij denken dat dat het systeem duurder is dan bijvoorbeeld een eigen CV-installatie. 14 /27

15 3.3 Onderhoud Contact n= 345 Weet u met wie u contact moet opnemen op het moment dat u problemen heeft met de levering van warmte en koude? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 54% 46% Ongeveer de helft van de klanten meent te weten met wie zij contact op moeten nemen bij problemen aangaande de levering van warmte en koude. Hierbij wordt door 37% concreet Cofely genoemd. Hiernaast wordt een variatie aan zaken genoemd, zoals de (naam van een) verhuurder, de huismeester en het nummer wat er staat. Bewoners van Hoochwoert weten met 26% het minst met wie zij contact moeten opnemen. 30% 20% 10% 0% ja nee 15 /27

16 3.3 Onderhoud Onderhoudsdienst Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten met betrekking tot de onderhoudsdienst? (basis = heeft te maken gehad met onderhoudsdienst / monteur) de snelheid waarmee uw probleem opgelost kon worden (n=152) de wijze waarop uw probleem opgelost is (n=154) de vriendelijkheid van de onderhoudsmedewerker (n=162) 2% 18% 16% 7% 13% 15% 10% 50% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden 47% 37% 40% 14% 14% 3,1 3,3 4,2 Van de klanten geeft 48% aan wel eens te maken te hebben gehad met de onderhoudsdienst / een monteur van Cofely. De onderhoudsmedewerkers worden als erg vriendelijk ervaren. Over de oplossingsgerichtheid is men minder positief: 33% is ontevreden over de snelheid waarmee het probleem is opgelost en 29% over de wijze waarop. De bewoners van Halve Maen en Mahler zijn het minst tevreden over de snelheid waarmee en de wijze waarop het probleem is opgelost. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij Halve Maen slechts 4 klanten contact hebben gehad met de onderhoudsdienst. 16 /27

17 3.4 Contact Wijze van contact Heeft u zelf wel eens contact opgenomen met Cofely? n % ja, telefonisch % Circa tweederde deel heeft zelf wel eens contact opgenomen met Cofely. Dit gebeurt in de praktijk vooral telefonisch (53%), maar ook via komt regelmatig voor (32%). ja, via % ja, via het contactformulier op de website 20 6% ja, via een brief 17 5% nee, ik heb geen contact opgenomen met Cofely % totaal % 17 /27

18 3.4 Contact Tevredenheid Hoe tevreden bent u over de onderstaande aspecten? (basis = genoemd bij voorgaande vraag) de telefonische bereikbaarheid (n=169) de snelheid van een reactie op uw , contactformulier of brief (n=111) de snelheid waarmee uw vraag wordt beantwoord / uw klacht wordt opgelost (n=209) de vriendelijkheid van de medewerker aan de telefoon (n=163) 11% 11% 22% 19% 2% 2% 21% 24% 14% 19% 17% 19% 57% 47% 43% 36% 7% 4% 8% 17% 3,3 2,9 3,0 3,8 Hiervoor bleek al dat men de onderhoudsmedewerker als vriendelijk ervaart; hetzelfde geldt voor de vriendelijkheid van de medewerkers aan de telefoon. De overige aspecten met betrekking tot het contact worden minder positief beoordeeld. Ook hier blijkt bijvoorbeeld dat 38% ontevreden is over de snelheid waarmee vragen worden beantwoord / klachten worden opgelost. Vergelijkbare de duidelijkheid van de geboden informatie (n=208) 16% 17% 25% 38% 4% 3,0 percentages gelden er voor de snelheid waarop een reactie wordt gegeven, de duidelijkheid van de geboden informatie de inhoudelijke beantwoording van uw vraag (n=206) 18% 20% 21% 36% 4% 2,9 en de inhoudelijke beantwoording van vragen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden De bewoners van Het Eiland lijken het meest positief voer het contact, de bewoners van Hameij en Overhoeks het minst. 18 /27

19 3.5 Algemeen Imago In welke mate vindt u de volgende stellingen van toepassing? Cofely is een toegankelijke organisatie (n=293) Cofely is een betrouwbare organisatie (n=294) Cofely is een innovatieve organisatie (n=264) Cofely is een onzichtbare organisatie (n=312) 4% 2% 10% 7% 8% 22% 17% 19% 42% 27% 35% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 39% 42% 34% 37% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens 10% 4% 4% 4% 3,0 3,1 3,3 3,3 Wanneer gevraagd wordt naar aspecten omtrent het imago van Cofely, staat men er gemiddeld vrij neutraal tegenover. Van de klanten vindt bijvoorbeeld 38% Cofely toegankelijk, 29% vindt dit niet. En 41% vindt Cofely betrouwbaar, 24% niet. Innovatief vindt men nog het meest van toepassing, hoewel 42% hier neutraal tegenover staat. Bij deze stelling antwoordt bovendien een groot deel weet niet. Tot slot vindt men Cofely iets vaker onzichtbaar dan zichtbaar. De bewoners van Het Eiland en Prinsenhof lijken het meest positief over Cofely. 19 /27

20 3.5 Algemeen Sterke punten Wat zijn volgens u sterke punten van Cofely? (open vraag, gecategoriseerd ten behoeve van analyse) n % het geboden product (/duurzaam) 32 9% service / klantvriendelijkheid 30 9% groot bedrijf / marktpositie / monopolist 16 5% duidelijkheid / communicatie 15 4% facturatie 13 4% innovatief / technisch sterk 12 4% snelheid reacties 11 3% professioneel / deskundig 11 3% weinig storing / het werkt 8 2% betrouwbaarheid 6 2% reputatie / naamsbekendheid 4 1% het onderhoud 4 1% anders 28 8% kan geen sterke punten noemen % totaal % Wanneer gevraagd wordt naar de sterke punten van Cofely, wordt een diversiteit aan antwoorden gegeven. Met beide 9% worden het geboden product (de duurzaamheid) en de service / klantvriendelijkheid het meest genoemd. Iets meer dan de helft (59%) kan geen sterke punten noemen. 20 /27

21 3.5 Algemeen Verbeterpunten Wat zijn volgens u de belangrijkste verbeterpunten voor Cofely? (open vraag, gecategoriseerd ten behoeve van analyse) n % beter inzicht in verbruik / kosten 83 24% kostenverlaging 69 20% communicatie divers 57 17% verbeteren service 35 10% verbeteren administratie divers 30 9% verbeteren product divers 28 8% geen monopolie / keuzevrijheid geven 18 5% eindafrekening eerder 11 3% beter luisteren / van ivoren toren komen 10 3% bereikbaarheid 10 3% factuur mag digitaal 9 3% zelf meer invloed op systeem 7 2% afspraken nakomen 7 2% online omgeving creëren 4 1% anders 50 15% kan geen verbeterpunten noemen 94 27% totaal % Tevens is gevraagd naar de verbeterpunten. Naar verhouding kan men beter verbeterpunten noemen dan sterke punten (driekwart noemt een verbeterpunt). Al eerder bleek dat facturatie een onderdeel is waarover de klanten ontevreden zijn. Ook wanneer men zelf spontaan verbeterpunten mag noemen, komt dit duidelijk naar voren. Maar liefst een kwart van de klanten draagt dit spontaan aan als verbeterpunt. Nog eens 9% noemt diverse administratieve verbeterpunten (zoals automatische incasso) en 3% wil de eindafrekening eerder en eveneens 3% hoeft geen papieren factuur. Hoewel 9% service als sterk punt van de organisatie noemde, noemt een gelijke groep (10%) het als verbeterpunt. 21 /27

22 3.5 Algemeen Rapportcijfer n= 345 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de dienstverlening van Cofely, uitgedrukt in een rapportcijfer? 60% 50% 40% 30% 20% gemiddeld: 5,8 20% 24% 16% Gemiddeld is men met een 5,8 enigszins ontevreden. Van de klanten is 18% met een 8 of 9 duidelijk tevreden, maar een derde deel geeft een onvoldoende. De bewoners van Prinsenhof zijn met een 7,2 het meest tevreden, de bewoners van Het Baken met een 5,0 het minst. In de toelichtingen komen zaken naar voren die ook eerder naar voren kwam. Op de volgende pagina zijn enkele citaten weergegeven. 10% 0% 10% 6% 4% 5% 6% 4% 2% 0% weet niet 22 /27

23 3.5 Algemeen Toelichting rapportcijfer Overhoeks Deze zeer negatieve beoordeling is het gevolg van vele verschillende fouten gemaakt door Cofely. Het verkeerd incasseren van bedragen, een foutieve jaarrekening en s waarin verkeerde antwoorden en 1,0 Overhoeks De facturering bevalt me absoluut niet en ik vind het ook te duur en ze hebben een monopoliepositie. Ik kan niet switchen naar een andere energie leverancier. 7,0 bedragen gegeven worden. Overhoeks 4,0 Overhoeks 5,0 Warm water is prima. De slaapkamers zijn niet te verwarmen. Hoofdslaapkamer is voortdurend zeer koud. Monteurs zijn onvoldoende geïnformeerd. Ze zijn nog steeds aan het studeren. We hebben niets meer vernomen! Overhoeks De koeling werkt niet en voldoet niet aan de warmtewet en ik krijg geen antwoorden op de vragen van de helpdesk. 4,0 Het Baken 5,0 Het is qua dienst wel oké. Alleen het is erg duur en we hebben ook geen andere keus. Hoochwoert De dienstverlening is prima. Ik heb bijna nooit problemen. Nadeel is dat er geen automatische afschrijving mogelijk is. Ik vind het goed betrouwbaar en ook goed dat het duurzaam is en dat het altijd continu is, dus bijna geen uitval. Uiteindelijk is onze installatie na 2 1/2 jaar werkzaam zoals waarschijnlijk behoort, echter nog is er onzekerheid. En, niet onbelangrijk, wij weten nog steeds niet wat wij verstoken en wat het ons nu kost per jaar. 7,0 Ode 8,0 Overhoeks 8,0 Toen ik een probleem had was het snel opgelost en ik heb ook goede informatie gekregen van de monteur over de werking van het systeem. 23 /27

24 3.6 Aanvullende diensten Behoefte n= 345 Stelt u zich voor dat Cofely u in de toekomst naast warmte en koude ook aanvullende diensten zou leveren. In welke mate denkt u dat u onderstaande diensten van Cofely af zou nemen? elekticiteit onderhoud aan de binnen-installatie een online omgeving om verbruik te monitoren, facturen in te zien en uw persoonlijke gegevens aan te passen 12% 18% 26% 13% 24% 37% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 50% 34% 38% 8% 2% Een enkele klant noemde als verbeterpunt spontaan al het creëren van een online omgeving. Wanneer concreet wordt gevraagd naar de behoefte hieraan, blijkt er zeker interesse in (75% interesse). Voor een kleine meerderheid is er tevens een reële kans dat zij onderhoud aan de binneninstallatie zouden afnemen als dit werd aangeboden. De interesse aan afname van elektriciteit bij Cofely ligt met 36% lager. zeker niet waarschijnlijk niet waarschijnlijk wel zeker wel 24 /27

25 4. Bijlage

26 4. Bijlage respons Respons per project n % Hameij 17 5% Heelmeesters 50 14% Het Baken 43 12% Het Eiland 17 5% Hoochwoert 27 8% Mahler 11 3% Ode 28 8% Overhoeks % Prinsenhof 33 10% Wester IJ-Dock 10 3% totaal % 26 /27

27 Als u het écht wilt weten /27

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2015 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2015 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het doorlopend onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2013 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van

Nadere informatie

Onderzoek Monumenteigenaren 2013

Onderzoek Monumenteigenaren 2013 Onderzoek Monumenteigenaren Uitkomsten onderzoeken Monumenteigenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder monumenteigenaren. In dit rapport wordt het resultaat weergegeven

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Duurzame energie. Warmte- en koudelevering door Cogas. www.cogas.nl

Duurzame energie. Warmte- en koudelevering door Cogas. www.cogas.nl Duurzame energie Warmte- en koudelevering door Cogas www.cogas.nl Duurzame energie Stelt u zich eens voor: een woning die u warmte biedt in de winter, heerlijke verkoeling in de zomer en dat zelfs op milieuvriendelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2016

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2016 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 16 Rapportcijfer Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,35 7,3 7,39 7,14 7,21 7,9 7,3 6,65 6,5 6,32 6,54 6, 13 14 (n=1.138)(n=1.4)

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 14 Rapportcijfer Lichte daling in rapportcijfers voor alle sectoren Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,35 7,3 7,14

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Energiemonitor H2 2016

Energiemonitor H2 2016 Energiemonitor H2 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

INSIGHTaTRACKER NATIONALE OMBUDSMAN - Q3/ MeMo². All rights reserved.

INSIGHTaTRACKER NATIONALE OMBUDSMAN - Q3/ MeMo². All rights reserved. INSIGHTaTRACKER NATIONALE OMBUDSMAN - Q3/2016 2016 MeMo². All rights reserved. InsightTracker - Nationale ombudsman Q3/2016 2 Gemiddeld Nederland 18+ Q: Heeft u wel eens contact gehad met een overheidsinstantie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2017

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2017 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 217 Rapportcijfer Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,31 7,39 7,44 7,9 7,3 7,17 7,22 6,5 6,32 6,54 6,7 6, 214 (n=1.4)

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Welkom op de huurdersraadpleging over de energiecontract wko-installatie

Welkom op de huurdersraadpleging over de energiecontract wko-installatie 18 november2015 HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur Welkom op de huurdersraadpleging over de energiecontract wko-installatie Jos Aal, zaakvoerder HBV en adviseur Woonbond Kennis- en Adviescen. Agenda

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Rapport Incassotraject van Vitens Beleving en waardering van klanten

Rapport Incassotraject van Vitens Beleving en waardering van klanten Rapport Incassotraject van Vitens Beleving en waardering van klanten Marcel Lips 21 mei 2015 Inhoud Introductie Aanleiding Onderzoeksopzet Belangrijkste resultaten Overige interessante resultaten Conclusies

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV?

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Aanleiding Veel bewoners van De Gravin Utrecht hebben problemen ervaren met de WKO-

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 15 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer 8, Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7,5 7, 6,5 7,24 7,25 7,5 6,68

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk De Goudse Verzekeringen

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk De Goudse Verzekeringen Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 16 Goudse Verzekeringen Rapportcijfer Goudse Verzekeringen Rapportcijfer 8, Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7,5 7, 6,5 7,17 7,28 7,6 7,19 7,6

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk Generali

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk Generali Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 15 Generali Rapportcijfer Generali Rapportcijfer 8, Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7,5 7, 6,5 6, 7,32 7,48 7,34 7,53 7,19 7,13 7,7 7,15 5,5

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie