Stand van zaken op de energiemarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand van zaken op de energiemarkt"

Transcriptie

1 Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

2 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Conclusies 2. Resultaten Vertrouwen in de energiemarkt Uw energieleverancier Perceptie energieprijzen Groene stroom Benadering door energiebedrijven Overstappen van energieleverancier Vergelijken energiebedrijven Huidige leverancier Majka van Doorn Research consultant Thijs Hendrix Senior research consultant Leeswijzer MarketResponse Nederland BV Dodeweg 6A 3832 RC Leusden Projectnummer MarketResponse 13 Stand van zaken op de energiemarkt 2 11 ruari 13

3 Conclusies

4 Conclusies Vertrouwen in de energiemarkt is gestegen. Het vertrouwen in de energiemarkt is in de tweede helft van 12 significant verbeterd. Ook de eigen energieleverancier blijft hoog scoren. Bovendien wordt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar de facturatie en het overstappen beter beoordeeld. Daarnaast is het aandeel consumenten met een klacht afgenomen. Steeds meer consumenten zoeken informatie over energieleveranciers. Consumenten oriënteren zich met name online op de websites van energieleveranciers en op vergelijkingssites. De sites van consumentenorganisaties worden duidelijk minder gebruikt. Het wantrouwen dat consumenten hebben in de geboden informatie lijkt echter toe te nemen. Dit kan de switch mogelijk negatief beïnvloeden. Daarentegen verbetert de indruk die consumenten hebben van de benadering van energiemaatschappijen. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat consumenten steeds minder vaak per telefoon worden benaderd. Stand van zaken op de energiemarkt 4 11 ruari 13

5 Conclusies Het aandeel consumenten dat is overgestapt blijft stabiel. Ten opzichte het eerste halfjaar van 12 is het aandeel consumenten dat is overgestapt stabiel. In vergelijking met zijn er in het afgelopen half jaar wel meer consumenten overgestapt van energiemaatschappij. Desondanks lijkt er wel beweging te komen in de markt. Binnen de groep switchers geven consumenten vaker aan over te stappen. Ook het aandeel consumenten dat overweegt over te stappen is toegenomen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Daarbij geven consumenten vaker aan vanwege prijsvoordeel te willen switchen. Ook verwachten consumenten meer te kunnen besparen bij een eventuele overstap. De belangrijkste reden voor consumenten om niet over te stappen is de tevredenheid met de huidige energieleverancier. Stand van zaken op de energiemarkt 5 11 ruari 13

6 Vertrouwen in de energiemarkt Het vertrouwen in de energiemarkt is het afgelopen halfjaar gestegen.

7 Vertrouwen in energiemarkt Vertrouwen gestegen Vertrouwen hy2 12 (n=528) hy1 12 (n=492) hy2 11 (n=527) hy1 11 (n=482) (n=928) Het vertrouwen in de energiemarkt is in de tweede helft van 12 significant gestegen. Deze meting heeft 65% van de consumenten vertrouwen in de energiemarkt. In de eerste helft van 12 (HY1) was dat 58% (n=78) (n=99) (n=51) (n=9) (n=82) (n=92) (n=83) (n=97) (n=81) (n=78) (n=8) (n=9) volledig tamelijk veel weinig geen Stand van zaken op de energiemarkt 7 11 ruari 13

8 Uw energieleverancier De tevredenheid met de eigen energieleverancier blijft hoog en stabiel. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn een aantal zaken verbeterd: Facturatie Overstappen Aantal consumenten met een klacht is afgenomen

9 Uw energieleverancier Tevredenheid dienstverlening stabiel hy2 12 (n=548) De dienstverlening van energiebedrijven blijft op hoog niveau. De dienstverlening van uw energiebedrijf hy1 12 (n=513) hy2 11 (n=553) hy1 11 (n=7) (n=963) (n=76) (n=3) (n=54) (n=95) (n=88) (n=97) (n=9) (n=3) (n=83) (n=83) (n=81) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden (n=9) Stand van zaken op de energiemarkt 9 11 ruari 13

10 Uw energieleverancier Facturering verbeterd t.o.v. zelfde periode vorig jaar Tevredenheid met facturering significant gestegen t.o.v. zelfde periode vorig jaar (HY2 11). De facturering door uw energiebedrijf 9 hy2 12 (n=547) hy1 12 (n=517) hy2 11 (n=544) hy1 11 (n=3) (n=9) (n=77) (n=5) (n=55) (n=96) (n=86) (n=97) (n=91) (n=) (n=81) (n=81) (n=82) (n=112) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden Stand van zaken op de energiemarkt 11 ruari 13

11 Uw energieleverancier Tevredenheid afhandeling vragen stabiel 32% van de respondenten had geen ervaring met de afhandeling van vragen door hun energiebedrijf. De afhandeling van vragen door uw energiebedrijf hy2 12 (n=382) hy1 12 (n=376) hy2 11 (n=398) hy1 11 (n=347) (n=646) (n=56) (n=77) (n=38) (n=74) (n=6) (n=71) (n=65) (n=75) (n=56) (n=6) (n=51) (n=75) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

12 Uw energieleverancier Tevredenheid overstappen gestegen t.o.v. zelfde periode vorig jaar Tevredenheid met overstappen significant gestegen t.o.v. zelfde periode vorig jaar (HY2 11). De verwerking bij een overstap naar een andere leverancier 9 hy2 12 (n=193) hy1 12 (n=182) hy2 11 (n=184) hy1 11 (n=1) (n=341) (n=22) (n=39) (n=18) (n=37) (n=26) (n=39) (n=27) (n=32) (n=31) (n=34) (n=33) (n=37) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden Voor 65% is de afhandeling van de overstap niet van toepassing. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

13 Uw energieleverancier Tevredenheid klachtenafhandeling stabiel, aandeel klachten afgenomen t.o.v. zelfde periode vorig jaar 6% van de consumenten heeft geen klacht gehad, dit is significant meer dan in dezelfde periode vorig jaar (54%). De afhandeling van klachten door uw energiebedrijf hy2 12 (n=228) hy1 12 (n=218) hy2 11 (n=259) hy1 11 (n=212) (n=497) (n=36) (n=46) (n=24) (n=46) (n=29) (n=37) (n=36) (n=41) (n=34) (n=4) (n=33) (n=44) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

14 Perceptie energieprijzen De stijgende lijn in steeds hogere gepercipieerde energieprijzen stagneert de tweede helft van 12. Het aandeel consumenten dat niet wil overstappen voor prijsvoordeel blijft afnemen. Consumenten verwachten ook meer te kunnen besparen bij een eventuele overstap.

15 Perceptie energieprijzen Prijzen worden hoog gepercipieerd Beoordeling energieprijzen hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=524) hy2 11 (n=558) De stijgende lijn van steeds hogere gepercipieerde energieprijzen stagneert in de tweede helft van 12. hy1 11 (n=516) (n=998) (n=8) (n=6) (n=54) (n=96) (n=89) (n=99) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) erg hoog hoog redelijk/precies goed laag erg laag Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

16 Perceptie energieprijzen Consumenten verwachten groter prijsvoordeel van overstap hy2 12 in % (n=563) hy1 12 in % (n=526) hy2 11 in % (n=559) hy1 11 in % (n=5) in % (n=) Inschattig totale energiekosten per maand > weet niet Gemiddelde hy2 12 in % (n=563) hy1 12 in % (n=526) hy2 11 in % (n=559) hy1 11 in % (n=5) in % (n=) Inschatting kostenbesparing per jaar bij switch > zal niet switchen obv prijsvoordeel weet niet Gemiddelde Prijsdrempel bij switch (prijsverschil per jaar waarbij het aantrekkelijk wordt om over te stappen) hy2 12 in % (n=563) hy1 12 in % (n=526) hy2 11 in % (n=559) hy1 11 in % (n=5) in % (n=) > zal niet switchen obv prijsvoordeel weet niet Gemiddelde Het aandeel consumenten dat aangeeft niet te zullen switchen o.b.v. prijsvoordeel blijft dalen (significant verschil vanaf HY1 11). Consumenten verwachten meer te kunnen besparen met een overstap dan in dezelfde periode vorig jaar (HY2 11) en het eerste halfjaar van 11. Consumenten verwachten circa 9 euro op jaarbasis te kunnen besparen. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

17 Groene stroom Het aandeel consumenten dat groene stroom gebruikt neemt opnieuw af (significante daling t.o.v. HY1 11). De bereidheid om meer te betalen voor groene stroom blijft stabiel, net als het bedrag dat men bereid is extra te betalen.

18 Groene stroom Aantal gebruikers groene stroom neemt opnieuw af hy2 12 (n=563) (n=8) (n=6) Gebruik groene stroom hy1 12 (n=526) (n=55) (n=97) (n=89) hy2 11 (n=559) (n=99) (n=92) hy1 11 (n=5) ja nee weet niet (n=5) (n=84) (n=) (n=85) (n=83) (n=114) Het aandeel groene stroom gebruikers neemt, na een kleine opleving in het eerste halfjaar van 12, opnieuw af. In vergelijking met het eerste half jaar van 11 zijn er significant minder gebruikers van groene stroom. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

19 Groene stroom 26% is bereid extra te betalen voor groene stroom hy2 12 (n=563) Bereid extra te betalen voor groene stroom hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) (n=) De bereidheid om extra te betalen voor groene stroom is significant lager dan in (n=8) (n=6) (n=55) (n=97) (n=89) (n=99) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) ja nee weet niet Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

20 Groene stroom Gemiddelde bedrag extra betalen blijft stabiel Bereidheid extra betalen per maand voor groene stroom hy2 12 in % (n=147) hy1 12 in % (n=127) hy2 11 in % (n=142) hy1 11 in % (n=117) of meer Weet niet Gemiddelde 11,36 12,26 11,51 12,57 Het gemiddelde bedrag dat men bereid is om extra te betalen voor groene stroom is vergelijkbaar met het eerste halfjaar van 11 en dezelfde periode vorig jaar. Wel geven consumenten significant minder vaak aan tussen de en 14 euro extra te willen betalen voor groene stroom. Basis: Allen die bereid zijn om extra te betalen voor groene stroom. Stand van zaken op de energiemarkt 11 ruari 13

21 Benadering door energiebedrijven Energiebedrijven benaderen consumenten steeds minder vaak per telefoon. Mogelijk daarmee samenhangend, verbetert ook de indruk die consumenten hebben van de benadering door energiebedrijven.

22 Benadering door energiebedrijven Consumenten worden steeds minder telefonisch benaderd Consumenten worden steeds minder telefonisch benaderd door energiebedrijven (significante daling ten opzichte van het eerste halfjaar van 11). Mogelijk heeft dit ook te maken met het nog steeds toenemende aantal consumenten dat zich laat registeren in het Bel-me-niet register. Manier waarop benaderd ja, telefonisch ja, aan de deur ja, per ja, schriftelijk hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) 6 4 nee (n=8) (n=6) (n=55) (n=97) (n=89) (n=99) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) ja, telefonisch ja, aan de deur ja, per ja, schriftelijk nee (n=114) Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

23 Benadering door energiebedrijven Irritatie omtrent benadering blijft verminderen Beoordeling manier waarop benaderd hy2 12 (n=375) hy1 12 (n=352) hy2 11 (n=371) hy1 11 (n=365) De daling in de onvrede over de benadering door energiebedrijven zet door in de tweede helft van 12 (significante daling sinds dezelfde periode vorig jaar) (n=45) (n=75) (n=4) (n=61) (n=6) (n=72) (n=62) (n=76) (n=) (n=59) zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief (n=58) (n=69) Basis: Allen die benaderd zijn om over te stappen of voor het afsluiten van een nieuw contract. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

24 Benadering door energiebedrijven Trend afname onduidelijke informatie zet niet door hy2 12 (n=376) (n=45) Sprake van onduidelijke of niet-eenduidige informatie (n=75) (n=4) hy1 12 (n=352) (n=61) (n=6) hy2 11 (n=371) (n=72) (n=63) hy1 11 (n=366) (n=76) ja nee weet niet (n=) (n=59) 2 (n=81) (n=58) (n=69) De stijgende lijn in het aandeel consumenten dat aangeeft dat er geen sprake was van onduidelijke of niet eenduidige informatie zet in het tweede halfjaar van 12 niet door. Basis: Allen die benaderd zijn om over te stappen of voor het afsluiten van een nieuw contract. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

25 Overstappen van energieleverancier Het aandeel consumenten dat is overgestapt sinds 4 stabiliseert. Desondanks is er wel beweging in de markt: Het aandeel consumenten dat overweegt over te stappen is toegenomen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel consumenten dat voor het eerst is overstapt is afgenomen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste reden om niet over te stappen de tevredenheid over de huidige leverancier.

26 Overstappen van energieleverancier Aandeel switchers stabiliseert hy2 12 (n=563) (n=8) Overgestapt voor de levering van elektriciteit of gas (n=6) (n=55) hy1 12 (n=526) (n=97) (n=89) hy2 11 (n=559) (n=99) (n=92) ja nee weet niet hy1 11 (n=5) (n=5) (n=84) (n=) (n=85) (n=83) (n=114) Het aandeel consumenten dat sinds 4 wel eens is overgestapt stabiliseert. Alleen ten opzichte van is het aantal switchers significant toegenomen. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

27 Overstappen van energieleverancier Overstap naar ander contract bij eigen leverancier blijft stabiel Overgestapt bij eigen leverancier hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) (n=8) (n=6) (n=55) (n=97) (n=89) (n=99) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) ja nee weet niet Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

28 Overstappen van energieleverancier Meer consumenten hebben overwogen over te stappen t.o.v. zelfde periode vorig jaar hy2 12 (n=359) (n=53) (n=67) (n=37) Overwogen om over te stappen hy1 12 (n=335) (n=69) (n=57) hy2 11 (n=364) (n=53) (n=66) (n=67) hy1 11 (n=346) (n=46) (n=56) (n=1) (n=51) (n=74) Het aandeel consumenten dat sinds 4 heeft overwogen over te stappen is toegenomen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Met name in ember ligt het aandeel consumenten dat heeft overwogen over te stappen hoger. ja nee weet niet Basis: Allen die niet veranderd zijn van energieleverancier. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

29 Overstappen van energieleverancier Aandeel consumenten dat voor het eerst overstapt neemt af Aantal keer overgestapt van energieleverancier Aandeel consumenten dat voor het eerst overstapt neemt af ten opzichte van voorgaande periodes hy2 12 (n=4) hy1 12 (n=19) hy2 11 (n=195) hy1 11 (n=174) (n=) (n=31) (n=4) (n=24) (n=35) (n=34) (n=31) (n=27) (n=39) (n=18) (n=28) 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer meer dan 5 keer (n=31) (n=47) Basis: Allen die na 4 overgestapt zijn naar een andere leverancier. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

30 Overstappen van energieleverancier Mobiele telefoniemarkt beweegt 4% tot switch Aantal keer overgestapt van aanbieder voor m obiele telefonie hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) (n=77) (n=96) (n=85) (n=119) (n=1) (n=8) (n=8) (n=6) (n=55) (n=97) (n=88) (n=98) keer 1 keer 2 keer 3 keer meer dan 5 keer 4 keer weet niet 5 keer ik maak er geen gebruik van Het percentage van consumenten dat switcht op de mobiele telefoniemarkt is ongeveer gelijk aan het percentage switchers op de energiemarkt. Stand van zaken op de energiemarkt 11 ruari 13

31 Overstappen van energieleverancier Switchers zorgverzekering in lijn met dezelfde periode vorig jaar Aantal keer overgestapt van ziektekostenverzekeraar hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) (n=8) (n=6) (n=55) (n=97) (n=89) (n=99) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) keer 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer meer dan 5 keer weet niet Het aandeel consumenten dat aangeeft nooit te zijn overgestapt van zorgverzekeraar is toegenomen t.o.v. het eerste halfjaar van 12. De scores liggen hiermee in lijn met dezelfde periode vorig jaar en het eerste halfjaar van 11. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

32 Overstappen van energieleverancier Overstapintentie toegenomen t.o.v. zelfde periode vorig jaar Van plan over te stappen hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) De intentie om over te stappen van energieleverancier is significant hoger (top-3 score) dan in dezelfde periode vorig jaar en de periodes daarvoor. hy1 11 (n=5) (n=) (n=8) (n=6) (n=55) (n=97) (n=89) (n=99) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) zeker wel waarschijnlijk wel misschien waarschijnlijk niet zeker niet (n=114) Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

33 Overstappen van energieleverancier Prijs blijft veruit belangrijkste oversteden Wat waren redenen om (eventueel) over te stappen vanwege prijs/andere leverancier is goedkoper dan huidige leverancier ontevreden/klachten over huidige leverancier vanwege service/andere leverancier biedt betere service dan huidige leverancier ik wil overstappen op groene stroom huidige leverancier is niet klantvriendelijk huidige leverancier is niet betrouwbaar huidige leverancier is slecht bereikbaar (n=46) (n=52) (n=27) (n=45) (n=44) (n=6) (n=42) (n=53) (n=) (n=38) (n=42) (n=67) hy2 12 (n=292) hy1 12 (n=275) hy2 11 (n=262) hy1 11 (n=258) (n=421) vanwege prijs/andere leverancier is goedkoper dan huidige leverancier vanwege service/andere leverancier biedt betere service dan huidige leverancier huidige leverancier is niet klantvriendelijk ontevreden/klachten over huidige leverancier ik wil overstappen op groene stroom Het aandeel consumenten dat wil overstappen op groene stroom is afgenomen t.o.v. de eerste helft van 12. Basis: Allen die hebben overwogen om over te stappen, al overgestapt zijn of van plan zijn de komende twee jaar over te stappen. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

34 Overstappen van energieleverancier Tevreden consument stapt niet over Wat zijn redenen om niet over te stappen ik ben tevreden over huidige leverancier overstappen kost veel tijd/moeite Het loont de moeite voor energieleveranciers om de tevredenheid hoog te houden: tevredenheid over de eigen leverancier is al jarenlang veruit de belangrijkste reden om niet over te stappen. ik ben bang voor administratieve rompslomp als ik overstap huidige leverancier biedt goede service ik heb een (meerjaren)contract met huidige leverancier huidige leverancier heeft gunstige prijs ik ben bang dat ik toch meer zal betalen dan mij is beloofd ik ben bang om afgesloten te worden (n=69) (n=86) (n=46) (n=84) (n=72) (n=78) (n=79) (n=86) (n=6) (n=) (n=64) (n=91) hy2 12 (n=449) hy1 12 (n=436) hy2 11 (n=478) hy1 11 (n=447) (n=885) ik ben tevreden over huidige leverancier ik ben bang voor administratieve rompslomp als ik overstap ik heb een (meerjaren)contract met huidige leverancier ik ben bang dat ik toch meer zal betalen dan mij is beloofd overstappen kost veel tijd/moeite huidige leverancier biedt goede service huidige leverancier heeft gunstige prijs ik ben bang om afgesloten te worden Basis: Allen die niet hebben overwogen om over te stappen, nog niet overgestapt zijn en ook niet van plan zijn de komende twee jaar over te stappen. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

35 Vergelijken energiebedrijven Steeds meer consumenten zoeken informatie over energieleveranciers. Uit voorgaand onderzoek weten we dat dit een belangrijke voorspeller is van switch. Consumenten oriënteren zich met name online op de websites van energieleveranciers en op vergelijkingssites. Het wantrouwen dat consumenten hebben in de geboden informatie neemt echter wat toe.

36 Vergelijken energiebedrijven Consumenten steeds meer behoefte aan informatie Zoekt u informatie over energiebedrijven anders dan uw eigen leverancier hy2 12 (n=563) (n=8) (n=6) (n=55) hy1 12 (n=526) (n=97) (n=89) hy2 11 (n=559) (n=99) (n=92) ja nee weet niet hy1 11 (n=5) (n=5) (n=84) (n=) (n=85) (n=83) (n=114) Steeds meer consumenten zoeken naar informatie over energiebedrijven (significante stijging sinds HY1 11). Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

37 Vergelijken energiebedrijven Consumenten zoeken vooral online naar informatie, in HY2 12 met name via websites van energiebedrijven websites van één of meer energiebedrijven (prijs-)vergelijkingswebsites websites van consumentenorganisaties folders of brochures dag- en weekbladen klantenservice van één of meer energiebedrijven praten met bekenden (vrienden, familie) Welke informatiebronnen hy2 12 (n=138) hy1 12 (n=119) hy2 11 (n=116) hy1 11 (n=89) (n=148) (n=16) (n=27) (n=13) (n=22) (n=18) websites van één of meer energiebedrijven websites van consumentenorganisaties dag- en weekbladen praten met bekenden (vrienden, familie) (n=23) (n=18) (n=31) (n=24) (n=15) (n=22) (n=28) (prijs-)vergelijkingswebsites folders of brochures klantenservice van één of meer energiebedrijven Basis: Allen die wel eens informatie zoeken over energiebedrijven. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

38 Vergelijken energiebedrijven Vertrouwen in informatie neemt wat af Betrouwbaarheid informatie om energiebedrijven te vergelijken hy2 12 (n=138) hy1 12 (n=119) hy2 11 (n=116) De perceptie van de betrouwbaarheid van informatie lijkt af te nemen (significant verschil t.o.v. ). hy1 11 (n=89) (n=148) (n=15) (n=25) (n=13) (n=16) (n=18) (n=22) (n=18) (n=29) (n=24) (n=12) (n=22) (n=25) zeer betrouwbaar betrouwbaar neutraal onbetrouwbaar zeer onbetrouwbaar Basis: Allen die wel eens informatie zoeken over energiebedrijven. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

39 Huidige leverancier

40 Huidige leverancier Marktaandelen grootste energieleveranciers (elektriciteit) Leverancier elektriciteit Nuon Essent Eneco Oxxio Greenchoice Delta NEM Energiedirect E.ON hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) (n=) (n=8) (n=6) (n=55) (n=97) (n=89) (n=99) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) Nuon Essent Eneco Oxxio Greenchoice Delta NEM Energiedirect E.ON (n=114) Stand van zaken op de energiemarkt 4 11 ruari 13

41 Huidige leverancier Marktaandelen grootste energieleveranciers (gas) Nuon Essent Eneco Oxxio Greenchoice Delta NEM Energiedirect E.ON Leverancier gas hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) (n=) (n=8) (n=6) (n=55) (n=97) (n=89) (n=99) (n=92) (n=5) (n=84) Nuon Oxxio Essent Greenchoice Eneco Delta NEM Energiedirect E.ON (n=85) (n=83) (n=114) Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

42 Leeswijzer

43 Leeswijzer Op de titelpagina van ieder hoofdstuk staan de meest opvallende conclusies uit dat hoofdstuk beschreven. In deze rapportage komen iconen voor, die de grafieken verduidelijken of opvallende zaken aangeven. De betekenis van de iconen is hiernaast weergegeven. Significante stijging, deze score is ten opzichte van de vorige meting significant hoger. In het tekstvak staat de betekenis van deze stijging toegelicht. Significante daling, deze score is ten opzichte van de vorige meting significant lager. In het tekstvak staat de betekenis van deze daling toegelicht. Trend, er zijn geen significante verschillen met de vorige meting, maar er lijkt een trend te ontstaan of de onderzoeksresultaten behoeven bijzondere aandacht. Stand van zaken op de energiemarkt ruari 13

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor

Thuiswinkel Markt Monitor Thuiswinkel Markt Monitor Online verkopen januari t/m juni 2012 In opdracht van: In samenwerking met Gesponsord door: Thuiswinkel Mark Monitor 2012-1 B13936 / september 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor 2012

Thuiswinkel Markt Monitor 2012 Thuiswinkel Markt Monitor 2012 Online verkopen t/m december 2012 In opdracht van: In samenwerking met Gesponsord door: Thuiswinkel Markt Monitor 2012 B15069 / april 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid.

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid. Energie vergelijken (*) online energievergelijkers en duurzaamheid. (*) Dit is de zoekterm waar energievergelijkingssites het meeste geld voor betalen aan Google. Anderhalf miljoen mensen gebruiken jaarlijks

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle)

Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle) 1 Van: drs. R. Kleijmeer Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen () Managementsamenvatting Ruim 10 miljoen Nederlanders gebruikten het internet in 2005. Vijf jaar geleden was dit aantal 2,9

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?*

Waar haalt u de energie vandaan?* PwC energie-enquête 2009 Waar haalt u de energie vandaan?* Onderzoek naar het energiegedrag van Nederlandse huishoudens *connectedthinking PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de

Nadere informatie