Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag en Antwoord over de Warmtewet"

Transcriptie

1 Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven in hun afrekening. Dit geldt alleen voor huurders die gebruik maken van een collectief verwarmingssysteem zoals blokverwarming of stadsverwarming. De wet stelt een maximumtarief voor de levering van warmte in. Dit Niet Meer Dan Anders tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Dit maximumtarief heet zo, omdat het gebaseerd is op kosten die vergelijkbaar zijn met kosten voor een eigen CV ketel. Met de komst van de Warmtewet wordt niet langer de verstookte hoeveelheid gas bij de huurders in rekening gebracht, maar de geleverde hoeveelheid warmte. 2 Zijn woningcorporaties verplicht zich te houden aan de Warmtewet? 3 Geldt de Warmtewet ook voor huurders met een eigen cv ketel of eigen boiler / geiser? 4 Waarom geldt de Warmtewet alleen voor collectieve verwarmingssystemen? 5 Waarom kan een huurder met blokverwarming of Energieverbruik bij huurders dient, indien mogelijk en / of tegen redelijke kosten realiseerbaar, op woningniveau gemeten te worden. Verder wordt er een storingsregistratie en vergoedingsregeling bij storingen verplicht gesteld. Ja, de wet is door de overheid ingevoerd en is per ingegaan. De wet is van toepassing als een corporatie woongebouwen in bezit heeft met een collectief verwarmingssysteem (blokverwarming). Dit is een systeem waarbij centraal in het gebouw warmte wordt geproduceerd en aan alle woningen geleverd wordt. Nee, de Warmtewet geldt alleen voor warmte die buiten de woning wordt opgewekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor bewoners die een verwarmingsketel delen, de zogenaamde blokverwarming of voor bewoners die aangesloten zijn op het stadsverwarmingsnet. Huurders met een eigen cv-ketel kunnen zelf hun energieleverancier kiezen en hebben daardoor direct invloed op hun kosten. Bij huurders met een collectieve verwarming bepaalt de corporatie de energieleverancier en heeft de huurder geen keus. Het woongebouw wordt gestookt via blokverwarmingssysteem. Dat betekent dat één

2 stadsverwarming geen energieleverancier kiezen? 6 Wat ga ik merken van de invoering van de Warmtewet? 7 Ga ik straks meer of minder betalen voor verwarming? 8 Heb ik al die jaren te veel betaald? 9 Wat betekent de Warmtewet voor mijn maandelijkse voorschot? 10 Welk tarief heeft Mooiland voor 2014 vastgesteld? centraal systeem het hele complex verwarmt. De energie hiervoor wordt ook door één energieleverancier geleverd. De woningcorporatie selecteert, als eigenaar van dit systeem, deze leverancier. U gaat niet direct iets merken van de Warmtewet. U blijft bijvoorbeeld elke maand een voorschot betalen en u krijgt elk jaar een jaarafrekening. De jaarafrekening zal per 2014 er wel anders uit zien. Voortaan rekenen wij op basis van geleverde warmte af in plaats van gasverbruik. U krijgt aanvullende voorwaarden op de huurovereenkomst van Mooiland toegestuurd. De algemene leveringsvoorwaarden warmte van Mooiland staan op Dat is nu nog niet bekend en dat zal ook per situatie verschillen. De Warmtewet geeft voorschriften die bepalen wat wel en niet in rekening mag worden gebracht. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in december 2013 een maximum tarief voor 2014 bekend gemaakt. Dit wordt ieder jaar op landelijk niveau (door de ACM) vastgesteld. Wat u straks gaat betalen zal in ieder geval niet meer zijn dan dit maximum. Nee. Mooiland heeft altijd de werkelijke kosten van het gasverbruik in rekening gebracht volgens de regels zoals die tot de komst van de Warmtewet golden. Wij hebben geprobeerd deze zo laag mogelijk te houden. De overheid heeft deze nieuwe wet vooral als extra bescherming opgesteld voor huurders die zelf geen energieleverancier kunnen kiezen omdat ze een cvinstallatie delen met andere gebruikers. De voorschotbedragen blijven ongewijzigd totdat de afrekening servicekosten over 2014 heeft plaatsgevonden. Daarna bepaalt Mooiland net als eerdere jaren de voorschotten voor warmte op basis van uw eerdere verbruiksgegevens. In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door de ACM. De prijs is gebaseerd op wat een afnemer die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt in geval van een eigen CV ketel. Dit heet het Niet-meer-dananders -principe. Of u straks meer of minder gaat betalen dan in 2013 kunnen wij nu nog niet zeggen. Dit ligt namelijk aan uw persoonlijke situatie en de resultaten van de

3 rendementsbepaling van de ketel en de nieuwe kostenopbouw. Mooiland heeft om die reden besloten om voor 2014 in haar tariefstelling uit te gaan van het door de ACM gestelde niet meer dan anders tarief. U vindt het tarief op het Tarievenblad Hoe weet ik dat Mooiland het juiste bedrag in rekening brengt? 12 Hoe betrouwbaar zijn de meters die mijn verbruik meten? 13 Moet Mooiland in mijn woning zijn om aanpassingen aan de verwarming te doen? 14 Blijft de verwarming werken tijdens de werkzaamheden? 15 Mijn buren hebben de verwarming altijd hoog staan met de ramen open. Moet ik daar aan mee betalen? Op basis van de rendementsbepaling zullen wij het warmteverbruik hieraan toetsen en de afrekening 2014 baseren op de werkelijk afgenomen warmte. U betaalt dus nooit meer dan het niet meer dan anders tarief. Middels het plaatsen van warmtemeters of het maken van een berekening kan het rendement van de ketels bepaald worden. Is een ketel niet zuinig genoeg dan is dat voortaan een risico voor Mooiland, omdat wij niet meer dan het maximale warmte tarief bij u in rekening mogen brengen. Waar nodig, is Mooiland gestart met het plaatsen van warmtemeters en de loop van 2015 wil Mooiland verder gaan met het plaatsen van meters. De meters moeten voldoen aan strenge voorschriften. De meters worden geleverd en geplaatst door een gespecialiseerd bedrijf. Ja, het kan zijn dat Mooiland in een complex meters plaatst. Als dit nodig is, informeren wij u tijdig. Het kan zijn dat we als gevolg van werkzaamheden de warmtelevering voor kortere of langere tijd moeten onderbreken. Dit laten wij zoals de Warmtewet eist, u van tevoren weten. Mooiland zal er alles aan doen de overlast tot een minimum te beperken. Mooiland blijft ernaar streven zo veel mogelijk het echte verbruik in rekening te brengen. Bij blokverwarming is het niet altijd mogelijk om dit volledig uit te splitsen per adres op basis van meetresultaten. Wanneer u een absolute (gigajoule)meter in uw woning heeft, kunt u ervan uitgaan dat u alleen de warmte betaalt die u ook daadwerkelijk hebt gekregen en door de meters geregistreerd is. Bij relatieve meters (warmtemeters) op de radiatoren kan er ook goed onderscheid gemaakt worden tussen de verbruiken per woning. Als er (nog) geen enkele vorm van bemetering in de woning aanwezig is, wordt de warmte afname volgens de voor het complex geldende verdeelsleutel over de huurders verdeeld.

4 16 Hoe weet/meet Mooiland of de blokverwarming in een gebouw voldoet aan de Warmtewet? 17 Gaat Mooiland de blokverwarming vervangen door een eigen cv-ketel per woning? 18 Mag ik zelf een cv-ketel kopen en in de woning plaatsen? 19 Hoe heeft Mooiland de inkoop van energie nu geregeld? 20 Hoe gaat Mooiland de inkoop van energie in de toekomst regelen? 21 Wat moet ik doen bij een storing en heb ik recht op compensatie? 22 Valt het gasverbruik van de algemene ruimten ook onder de Warmtewet? Door meer te gaan meten krijgt Mooiland een beter zicht op het verbruik. Hiervoor plaatst Mooiland extra meters in de CV ruimte of worden rendementsberekeningen gemaakt. In de wet zijn regels opgenomen om een toets uit te voeren. Nee. Dat is nu niet aan de orde. Als wij zoiets willen, moeten we eerst weten of het technisch mogelijk is, wat de kosten daarvan zijn en of iedereen een dergelijke aanpassing wenst. Nee, dat kan niet. Het is niet mogelijk een individuele/eigen cv-ketel te plaatsen naast het collectieve verwarmingssysteem. De capaciteit van de blokverwarming is namelijk gebaseerd op het aantal woningen in uw complex. Er ontstaan technische problemen (verkeerde verhouding tussen ketelcapaciteit en aantal aansluitingen) als er woningen losgekoppeld zouden worden van de blokverwarming. Er wordt collectief energie ingekocht door Mooiland om de energie zo scherp mogelijk in te kopen. Op dit moment heeft Mooiland een collectief contract met Greenchoice. Mooiland stuurt actief op scherpe energie inkoop en blijft dit ook in de toekomst doen. Mooiland doet er alles aan om storingen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat er een storing in het netwerk optreedt, die leidt tot een onderbreking van warmtelevering. Is er bij u een storing in de warmtelevering? Dan kunt u dit blijven melden op de reguliere manier, namelijk bij de installateur, waar u nu ook de melding doet. Zij proberen de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Wanneer het verhelpen van een storing langer duurt dan 4 uur en de storing niet in uw eigen installatie in uw woning zit, dan hebt u mogelijk recht op een wettelijk vastgestelde compensatie. Nee, het gasverbruik van de algemene ruimte valt niet binnen de Warmtewet. Dit blijft ondergebracht bij de servicekosten. In complexen van Woonbedrijf Amersfoort is bemetering nog niet of niet geheel aanwezig momenteel. Daarom is deze splitsing nog niet goed te maken en zullen we de stookkosten algemene ruimte en de het warmteverbruik nog ongesplitst afrekenen in 2014, maar wel volgens de richtlijnen van de Warmtewet. Ook zullen we met ingang van januari 2015 administratief de splitsing voorbereiden, door

5 23 Waar kan ik meer te weten komen over de Warmtewet? voortaan een voorschot component warmtelevering woningen en een nieuw servicekostencomponent stookkosten algemene ruimte (nr 70) te gebruiken voor complexen van woonbedrijf Amersfoort. Omdat we nog niet weten wat de kostenverdeling zal zijn, wordt het voorschot voor de stookkosten algemene ruimte vooralsnog op 10 cent per maand gezet. Op de volgende websites kunt u meer lezen over de Warmtewet: 24 Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? In eerste instantie kunt u bij vragen en klachten contact opnemen met het klantenpunt van Mooiland. Komt u er met Mooiland niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de ACM. Ook biedt de overeenkomst tussen u als verbruiker en Mooiland als leverancier de mogelijkheid naar een onafhankelijke geschillencommissie te stappen. Mooiland kent een onafhankelijke geschillencommissie waar u ook terecht kunt als u een geschil met Mooiland heeft over de Warmtewet. U kunt uw klacht schriftelijk richten aan: Mooiland t.a.v. de Geschillencommissie Regio Maasland postbus AA Grave

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden Brochure Bewoners 1. Inleiding De collectieve duurzame energievoorziening in het project Yours is gebaseerd op Energie Opslag in de bodem als natuurlijke bron, aangevuld

Nadere informatie

Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet

Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet Dhr. G. van Wijland Leveranciers zuchten onder te grote papierdruk Warmtewet Gert van Wijland Week 51 16 december 2014 De bureaucratische druk die de Warmtewet met zich meebrengt, is zo groot dat de situatie

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013) Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Uitgave 10, november 2014

Uitgave 10, november 2014 Nieuwsbrief huurders Delta Lloyd Vastgoed Uitgave 10, november 2014 Inhoud Burenoverlast, help! Huurdersverenigingen Tuinen in uw wijk Warmtewet Nieuwbouwcomplexen Klanttevredenheidsonderzoek Tips voor

Nadere informatie

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Informatiebrochure Uitgave van Essent Warmte BV, mei 2007 Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Versie januari 2014 2 Servicekostenbeleid Huurcommissie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 9 All in-prijzen 15 Eigendomsoverdracht

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie