Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari Right Marktonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek"

Transcriptie

1 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk CN Zwolle T E Privacy

2 Onderzoek online privacy 2015 Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar online privacy onder Nederlanders voor Kaspersky Lab. Ingeborg Leenders projectleider Right Marktonderzoek Copyright Right Marktonderzoek 2015 Geschreven voor : Kaspersky Lab Right Marktonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek & Advies B.V. Emmawijk 55 Status : definitief 8011 CN Zwolle Projectnummer : T: Datum : 10 februari Projectleider : Ingeborg Leenders Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet 2. Samenvatting 3. Resultaat 3.1 Algemeen 3.2 Bescherming 3.3 Groepen 3.4 Verantwoordelijk voor bescherming 3.5 Verwachte veiligheid online privacy 3.6 Rol van de overheid 3.7 Bekendheid wetsvoorstellen 3.8 Inleveren privacy voor persoonlijk voordeel 3.0 Scenario s 3.10 Gegevens in de cloud 3.11 Verleden en toekomst 3.12 Achtergrondgegevens 4. Conclusies /33

3 1. Onderzoeksopzet

4 1. Onderzoeksopzet (I) 2015 Aanleiding / doelstelling Kaspersky Lab heeft een onderzoek laten uitvoeren naar online privacy. Kaspersky Lab is een bedrijf dat voorziet in securityoplossingen, die consumenten en organisaties helpen hun endpoints te beveiligen. Nu technologie een integraal onderdeel is van onze samenleving, staat digitale veiligheid steeds meer onder druk. Kaspersky Lab wil inzichten hebben in hoe de Nederlandse samenleving op dit moment omgaat met het onderwerp online privacy. In het onderzoek staan onder andere de volgende vragen centraal: Hoe bewust zijn we ons van het online beschikbaar stellen van privacy gegevens? In welke mate zijn we bereid om online privacy in te leveren voor bepaalde persoonlijke voordelen? Wie speelt welke rol bij het bewaken van online privacy? Wat zijn de verwachtingen in de toekomst ten aanzien van online privacy? Doelgroep Methode Steekproef Aan Right Marktonderzoek is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. De doelgroep wordt gevormd door inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder, representatief naar leeftijd, geslacht en opleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van een representatief online onderzoekspanel. De netto steekproefgrootte is 1050 (n=1050). Hiermee geldt bij een betrouwbaarheid van 95% een maximale nauwkeurigheidsafwijking van 3%. Veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd tussen 20 en 27 januari /33

5 2. Samenvatting

6 2.1 Samenvatting Bijna alle respondenten vinden de bescherming van hun online privacy belangrijk. In het licht van de huidige politieke discussies is dit ook niet zo vreemd. Ondanks het belang weet ruim 1/3 niet (helemaal) te weten wat ze zelf actief kunnen doen om hun online privacy te beschermen en vindt meer dan de helft dat hun online privacy niet (helemaal) voldoende is beschermd. Als het gaat om eigen bescherming, dan geeft bijna iedereen aan sterke wachtwoorden en beveiligingssoftware te gebruiken. Het uitschakelen van de locatie is minder voorkomend en een bijna een derde van de Nederlanders geeft hierbij aan niet te weten of en hoe dat geregeld is. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van online privacy legt de Nederlander voor een groot deel bij zichzelf. Maar ook de verantwoordelijkheid van financiële en medische instellingen voor het beschermen van online privacy vindt men groot. De verantwoordelijkheid van de overheid is in de ogen van de Nederlander zelfs groter dan zijn eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van webshops en social media wordt aanzienlijk minder groot geacht. Ondanks de grote mate van verantwoordelijkheid, die men neerlegt bij financiële en medische instellingen en de overheid, is men niet overtuigd van de veiligheid van onze online privacy bij deze partijen. Ruim 1/3 van de Nederlanders acht onze online privacygegevens (helemaal) niet veilig bij de overheid. Ondanks de grote verantwoordelijkheid van de overheid en het belang dat de Nederlanders hechten aan hun online privacy, is slechts ongeveer een derde deel van mening dat de politiek voldoende doet om de online privacy te beschermen. Eveneens een derde deel is van mening dat de overheid te weinig doet en eveneens een derde deel weet überhaupt niet wat de overheid doet. In hoeverre is men bereid zijn online privacy in te leveren voor gemak, gezondheid of veiligheid? Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft hierbij aan dat zeker of waarschijnlijk niet te willen. Ongeveer een derde zou dit zeker of waarschijnlijk wel doen. Na het voorleggen van een aantal meer specifieke scenario s is wederom gevraagd in hoeverre men daar gebruik van zou maken. Daaruit blijkt dat de groep, die aangeeft hier positief tegenover te staan bij alle scenario s aanzienlijk groter is dan bij de algemene stelling om online privacy te willen opgeven voor gemak, veiligheid of gezondheid. De Nederlander is dus eerder bereid online privacy op te geven, wanneer er een duidelijk doel of voordeel is. 6 /33

7 Daarbij is men het meest bereid om online privacy op te geven als het gaat om medische zaken, zoals het centraal opslaan van gegevens voor optimale hulp, het delen van medische gegevens om te helpen bij het voorkomen van levensbedreigende ziekten en het opslaan van DNA voor het oplossen van misdrijven. De minste bereidheid om online privacy in te leveren is men over de mogelijkheid voor een medische consult via een webcam en het uploaden van privé foto s. Ondanks het belang dat mensen hechten aan de bescherming van hun online privacy, is dat niet terug te zien in de kennis omtrent dit onderwerp. Zo weet slechts 10% over de wetsvoorstellen ten aanzien van online privacy en, ondanks het massale gebruik van de cloud, zegt ook slechts 15% te weten wat er gebeurt met onze gegevens, die in de cloud staan. Ongeveer een even grote groep, 13%, geeft aan zelf een nare ervaring te hebben gehad wat betreft het schenden van online privacy. Ten aanzien van de toekomst geeft meer dan de helft aan dat ze zich nu meer zorgen maken over online privacy dan een aantal jaren geleden. En ongeveer driekwart is van mening dat ze in de toekomst minder grip krijgen op hun eigen online privacy, terwijl de verwachting is dat het doorverkopen en delen van privacygegevens alleen maar meer wordt. 7 /33

8 3. Resultaat

9 3.1 Algemeen Hieronder staat een aantal stellingen over online privacy. Kunt u per stelling aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? Ik weet wat ik zelf actief kan doen om mijn online privacy te beschermen. 7% 29% 48% 15% 3,7 Ik denk dat mijn online privacy voldoende is beschermd. 5% 21% 33% 33% 8% 3,2 Ik vind bescherming van mijn online privacy erg belangrijk. 12% 38% 48% 4,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens gemiddelde score Toelichting grafiek De gemiddelde score is een gemiddelde op de vijfpuntsschaal. Waarbij: helemaal oneens = 1, oneens = 2, neutraal = 3, eens = 4 helemaal eens = 5. Weet niet is niet meegenomen in de berekening. 9 /33

10 3.2 Bescherming Hieronder staat een aantal mogelijke maatregelen, die u zou kunnen treffen om uw online privacy te beschermen. Kunt u per optie aangeven of u dit doet? Ik gebruik sterke wachtwoorden (tenminste 6 tekens, met een hoofdletter en een getal). 6% 90% 4% Ik gebruik beveiligingssoftware op mijn computer/tablet/ smartphone. 5% 88% 7% De locatie van mijn computer/tablet/smartphone is uitgeschakeld. 23% 46% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja weet ik niet 10 /33

11 3.3 Groepen Op basis van de vragen ten aanzien van veiligheid, bescherming en belang zijn er segmenten geïdentificeerd. Deze groepen respondenten staan hieronder beschreven. Daarnaast is bij de verschillende vragen gekeken naar significante verschillen tussen deze groepen. Zeker en beschermd Onzeker en beschermd Onverschillig Onwetend Relaxed Zij weten wat ze actief aan bescherming kunnen doen, hebben zich beschermd en voelen zich veilig. Zij hebben zich goed beschermd, maar voelen zich niet veilig. Zij vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij weten niet wat ze kunnen doen en voelen zich ook niet veilig. Zij weten niet wat ze kunnen doen, maar voelen zich wel veilig. Zij zijn vaker 60 jaar of ouder, iets vaker man en met een middelbare opleiding (vmbo/mbo). Zij zijn vaker jonger dan 40 jaar en met een hogere opleiding (hbo/wo). Zij zijn vaker jonger dan 50 jaar, iets vaker man en met een lage opleiding. Zij zijn vaker 70+, vrouw en met een lage opleiding. Zij zijn vaker tussen de 30 en 40 jaar, vrouw en met een middelbare opleiding. 29% 19% 14% 12% 5% 11 /33

12 3.4 Verantwoordelijk voor bescherming Hieronder staat een aantal organisaties. Kunt u per organisatie aangeven in hoeverre u vindt dat deze partij verantwoordelijk is voor de bescherming van uw online privacy? financiële instellingen (zoals banken, hypotheekverstrekkers, verzekeraars) 11% 27% 61% 4,5 gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen, apotheken, GGD) 12% 27% 60% 4,4 social media (zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 8% 26% 39% 24% 3,8 online winkels (zoals AH, Wehkamp, Bol.com, Marktplaats) 4% 20% 46% 30% 4,0 de overheid (zoals de Belastingdienst, DigiD, mijnoverheid.nl) 8% 18% 72% 4,6 de consument (ikzelf) 10% 34% 55% 4,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeker niet verantwoordelijk niet verantwoordelijk neutraal verantwoordelijk zeer verantwoordelijk gemiddelde score 12 /33

13 3.5 Verwachte veiligheid online privacy (I) Hieronder staat een aantal organisaties. Kunt u telkens aangeven in hoeverre u uw gegevens veilig acht bij deze organisaties? financiële instellingen (zoals banken, hypotheekverstrekkers, verzekeraars) 7% 21% 54% 16% 3,8 gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen, apotheken, GGD) 9% 28% 51% 12% 3,6 social media (zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 14% 38% 33% 13% 2,5 online winkels (zoals AH, Wehkamp, Bol.com, Marktplaats) 5% 22% 46% 24% 3% 3,0 de overheid (zoals de Belastingdienst, DigiD, mijnoverheid.nl) 3% 7% 24% 48% 19% 3,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal niet veilig niet veilig neutraal veilig zeer veilig gemiddelde score 13 /33

14 3.5 Verwachte veiligheid online privacy (II) naar groepen Zeker en beschermd Ze weten wat ze actief aan bescherming kunnen doen, hebben zich beschermd en voelen zich veilig. Zij hebben, meer dan de andere groepen, vertrouwen in de veiligheid van hun gegevens bij de verschillende instellingen en organisaties. Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Ze vinden de verschillende instellingen en organisaties, maar ook zichzelf, minder verantwoordelijk voor de bescherming van online privacy. 14 /33

15 3.6 Rol van de overheid (I) Wat is volgens u de rol die de overheid op dit moment speelt als het gaat om de bescherming van de online privacy? 2% 31% 31% 37% teveel voldoende onvoldoende ik weet niet wat de overheid doet 15 /33

16 3.6 Rol van de overheid (II) naar groepen Zeker en beschermd Ze weten wat ze actief aan bescherming kunnen doen, hebben zich beschermd en voelen zich veilig. Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij vinden meer dan de andere groepen dat de overheid voldoende doet om de online privacy van burgers te beschermen. Onzeker en beschermd Ze hebben zich goed beschermd, maar voelen zich niet veilig. Zij vinden vaker dat de overheid onvoldoende doet om de online privacy te beschermen. Onwetend Ze weten niet wat ze kunnen doen en voelen zich ook niet veilig. Zij geven vaker aan niet te weten wat de overheid precies doet om de online privacy te beschermen. 16 /33

17 3.7 Bekendheid wetsvoorstellen rondom online privacy Bent u bekend met de huidige wetsvoorstellen van de politiek rondom online privacy? 12% 88% ja nee 17 /33

18 3.8 Inleveren privacy voor persoonlijk voordeel (I) Zou u bereid zijn om een stuk online privacy in te leveren voor meer persoonlijk voordeel, gemak, veiligheid of gezondheid? u bereid zijn om een stuk online privacy te leveren voor persoonlijk voordeel, gemak, veiligheid of gezondheid? 19% 32% 29% 4% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeker niet waarschijnlijk niet waarschijnlijk wel zeker wel weet niet 18 /33

19 3.8 Inleveren privacy voor persoonlijk voordeel (II) naar groepen Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij geven vaker aan dan de anderen dat ze wel online privacy zouden inleveren voor gemak, gezondheid of veiligheid. 19 /33

20 3.9 Scenario s (I) Kijkend naar de onderstaande stellingen, kunt u aangeven wanneer u bereid zou zijn een stuk online privacy in te leveren voor meer persoonlijk voordeel, gemak, veiligheid of gezondheid? Ik vind het goed om medische gegevens centraal op te slaan voor optimale hulp. 6% 10% 22% 40% 22% 3,6 Ik zou gebruik maken van optie via de webcam een consult te houden met een arts. 15% 32% 27% 22% 5% 2,7 Ik zou privé foto s uploaden voor het maken van een fotoalbum. 14% 23% 32% 26% 4% 2,8 De politie mag meekijken met mijn internetgebruik om bv. misdaad tegen te gaan. 17% 22% 27% 24% 10% 2,9 Mijn DNA mag centraal opgeslagen worden om het oplossen van misdrijven te vergemakkelijken. 12% 12% 24% 35% 17% 3,3 Ik vind het goed mijn medische gegevens te delen om ziektes als kanker te helpen voorkomen of genezen. 6% 13% 28% 36% 17% 3,5 Ik zou mijn persoonlijke gegevens invullen voor het verkrijgen van extra korting bij een webshop. 10% 21% 36% 29% 4% 3,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens oneens neutraal eens helemaal eens gemiddelde score 20 /33

21 3.9 Scenario s (II) naar groepen Onzeker en beschermd Ze hebben zich goed beschermd, maar voelen zich niet veilig. Zij geven vaker aan dan de andere groepen dat ze het (helemaal) oneens zijn met een scenario. Relaxed Ze weten niet wat ze kunnen doen, maar voelen zich wel veilig. Zij geven juist vaker aan het (helemaal) eens te zijn met de scenario s. 21 /33

22 3.10 Gegevens in de cloud (I) Weet u wat er exact met uw gegevens ( . adresboek, foto s) gebeurt als u deze met behulp van een online dienst (icloud, Dropbox, SkyDrive) opslaat? 14% 86% ja nee 22 /33

23 3.10 Gegevens in de cloud (II) naar groepen Onwetend Ze weten niet wat ze kunnen doen en voelen zich ook niet veilig. Zij geven vaker aan dat ze niet weten wat er precies gebeurt met hun gegevens. 23 /33

24 3.11 Verleden en toekomst (I) Heeft u zelf weleens een vervelende ervaring gehad ten aanzien van de schending van uw online privacy? 13% 87% ja nee 24 /33

25 3.11 Verleden en toekomst (II) In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Ik maak mij nu meer zorgen over de bescherming van mijn online privacy dan een aantal jaren geleden. 9% 29% 49% 12% 3,6 Ik denk dat ik in de toekomst steeds minder grip krijg op de bescherming van mijn online privacy. 5% 25% 57% 13% 3,8 Ik denk dat het delen, doorgeven en verkopen van mijn persoonlijke gegevens toeneemt. 3% 23% 56% 18% 3,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens gemiddelde score 25 /33

26 3.11 Verleden en toekomst (III) naar groepen Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij maken zich minder dan de andere groepen zorgen over de toekomst. Onzeker en beschermd Ze hebben zich goed beschermd, maar voelen zich niet veilig. Onwetend Ze weten niet wat ze kunnen doen en voelen zich ook niet veilig. Zij maken zich meer dan de andere groepen zorgen over de toekomst. 26 /33

27 3.12 Achtergrondgegevens (I) In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Ik ben online actief (internetten, social media, shoppen, bankieren etc.). 6% 26% 43% 22% 3,8 Ik ben over het algemeen vrij terughoudend in het online verstrekken van persoonlijke gegevens. 8% 34% 42% 16% 3,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens gemiddelde score 27 /33

28 3.12 Achtergrondgegevens (II) naar groepen Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij geven veel meer aan dat ze niet terughoudend zijn in het verstrekken van persoonlijke gegevens. 28 /33

29 3.12 Achtergrondgegevens (III) Wat is uw leeftijd? Geslacht n % 18 t/m 29 jaar % 30 t/m 39 jaar % 40 t/m 49 jaar % 50 t/m 59 jaar % n % man % vrouw % dat wil ik niet zeggen 4 0% totaal % 60 t/m 69 jaar % 70 jaar en ouder 78 7% dat wil ik niet zeggen 16 2% totaal % 29 /33

30 3.12 Achtergrondgegevens (IV) Hoogst genoten voltooide opleiding Huishoudenssamenstelling n % basisonderwijs 65 6% vmbo / mbo niveau % mbo niveau 2 t/m % hbo % wo/universitair % havo / vwo 73 7% dat wil ik niet zeggen 11 1% totaal % n % alleenstaand, zonder thuiswonende kinderen % alleenstaand, met thuiswonend(e) kind(eren) 57 5% samenwonend/getrouwd, zonder thuiswonende kinderen samenwonend/getrouwd, met thuiswonend(e) kind(eren) % % inwonend bij ouder(s) 73 7% anders 11 1% dat wil ik niet zeggen 9 1% totaal % 30 /33

31 4. Conclusies

32 4.1 Conclusies Bescherming van online privacy wordt heel belangrijk gevonden, maar dat blijkt niet altijd uit kennis en gedrag. Veel verantwoordelijkheid wordt ook neergelegd bij instellingen en met name bij de overheid, maar het daadwerkelijke vertrouwen dat de gegevens daar veilig zijn, blijft achter. Veel mensen zetten, ondanks het belang van online privacy, gegevens in de cloud, zonder te weten wat er precies met deze gegevens gebeurt. Gemak, gezondheid en veiligheid wordt boven online privacy geprefereerd. Men is eerder bereid online privacy op te geven als het doel waarvoor duidelijk is. 32 /33

33 Als u het écht wilt weten /33

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Uitgebreid Overzicht. Methodologie. versus UITGEBREID OVERZICHT EMC PRIVACY INDEX

Uitgebreid Overzicht. Methodologie. versus UITGEBREID OVERZICHT EMC PRIVACY INDEX Privacy versus Gemak Uitgebreid Overzicht Nieuwsberichten over privacy op internet zetten een discussie in gang over hoeveel toegang overheid en bedrijven mogen hebben tot privé-activiteiten, de communicatie

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel?

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel? Leerlingen in het voortgezet onderwijs Hoe zitten ze in hun vel? De leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs in Limburg: Emotionele ontwikkeling Inventaar 3VO Maastricht, augustus 2011

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging?

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Wat willen leden van hun vereniging? Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT BESCHIKBAAR GESTELD OP WWW.MEDIAWIJZER.NET

VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT BESCHIKBAAR GESTELD OP WWW.MEDIAWIJZER.NET Hoofdresultaten - Onderzoeksverslag Iene Miene Media 2015 Een onderzoek naar het mediagebruik in gezinnen met kinderen van 1 tot en met 8 jaar. VOLLEDIG ONDERZOEKSVERSLAG IENE MIENE MEDIA WORDT BINNENKORT

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie