Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari Right Marktonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek"

Transcriptie

1 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk CN Zwolle T E Privacy

2 Onderzoek online privacy 2015 Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar online privacy onder Nederlanders voor Kaspersky Lab. Ingeborg Leenders projectleider Right Marktonderzoek Copyright Right Marktonderzoek 2015 Geschreven voor : Kaspersky Lab Right Marktonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek & Advies B.V. Emmawijk 55 Status : definitief 8011 CN Zwolle Projectnummer : T: Datum : 10 februari Projectleider : Ingeborg Leenders Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet 2. Samenvatting 3. Resultaat 3.1 Algemeen 3.2 Bescherming 3.3 Groepen 3.4 Verantwoordelijk voor bescherming 3.5 Verwachte veiligheid online privacy 3.6 Rol van de overheid 3.7 Bekendheid wetsvoorstellen 3.8 Inleveren privacy voor persoonlijk voordeel 3.0 Scenario s 3.10 Gegevens in de cloud 3.11 Verleden en toekomst 3.12 Achtergrondgegevens 4. Conclusies /33

3 1. Onderzoeksopzet

4 1. Onderzoeksopzet (I) 2015 Aanleiding / doelstelling Kaspersky Lab heeft een onderzoek laten uitvoeren naar online privacy. Kaspersky Lab is een bedrijf dat voorziet in securityoplossingen, die consumenten en organisaties helpen hun endpoints te beveiligen. Nu technologie een integraal onderdeel is van onze samenleving, staat digitale veiligheid steeds meer onder druk. Kaspersky Lab wil inzichten hebben in hoe de Nederlandse samenleving op dit moment omgaat met het onderwerp online privacy. In het onderzoek staan onder andere de volgende vragen centraal: Hoe bewust zijn we ons van het online beschikbaar stellen van privacy gegevens? In welke mate zijn we bereid om online privacy in te leveren voor bepaalde persoonlijke voordelen? Wie speelt welke rol bij het bewaken van online privacy? Wat zijn de verwachtingen in de toekomst ten aanzien van online privacy? Doelgroep Methode Steekproef Aan Right Marktonderzoek is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. De doelgroep wordt gevormd door inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder, representatief naar leeftijd, geslacht en opleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van een representatief online onderzoekspanel. De netto steekproefgrootte is 1050 (n=1050). Hiermee geldt bij een betrouwbaarheid van 95% een maximale nauwkeurigheidsafwijking van 3%. Veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd tussen 20 en 27 januari /33

5 2. Samenvatting

6 2.1 Samenvatting Bijna alle respondenten vinden de bescherming van hun online privacy belangrijk. In het licht van de huidige politieke discussies is dit ook niet zo vreemd. Ondanks het belang weet ruim 1/3 niet (helemaal) te weten wat ze zelf actief kunnen doen om hun online privacy te beschermen en vindt meer dan de helft dat hun online privacy niet (helemaal) voldoende is beschermd. Als het gaat om eigen bescherming, dan geeft bijna iedereen aan sterke wachtwoorden en beveiligingssoftware te gebruiken. Het uitschakelen van de locatie is minder voorkomend en een bijna een derde van de Nederlanders geeft hierbij aan niet te weten of en hoe dat geregeld is. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van online privacy legt de Nederlander voor een groot deel bij zichzelf. Maar ook de verantwoordelijkheid van financiële en medische instellingen voor het beschermen van online privacy vindt men groot. De verantwoordelijkheid van de overheid is in de ogen van de Nederlander zelfs groter dan zijn eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van webshops en social media wordt aanzienlijk minder groot geacht. Ondanks de grote mate van verantwoordelijkheid, die men neerlegt bij financiële en medische instellingen en de overheid, is men niet overtuigd van de veiligheid van onze online privacy bij deze partijen. Ruim 1/3 van de Nederlanders acht onze online privacygegevens (helemaal) niet veilig bij de overheid. Ondanks de grote verantwoordelijkheid van de overheid en het belang dat de Nederlanders hechten aan hun online privacy, is slechts ongeveer een derde deel van mening dat de politiek voldoende doet om de online privacy te beschermen. Eveneens een derde deel is van mening dat de overheid te weinig doet en eveneens een derde deel weet überhaupt niet wat de overheid doet. In hoeverre is men bereid zijn online privacy in te leveren voor gemak, gezondheid of veiligheid? Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft hierbij aan dat zeker of waarschijnlijk niet te willen. Ongeveer een derde zou dit zeker of waarschijnlijk wel doen. Na het voorleggen van een aantal meer specifieke scenario s is wederom gevraagd in hoeverre men daar gebruik van zou maken. Daaruit blijkt dat de groep, die aangeeft hier positief tegenover te staan bij alle scenario s aanzienlijk groter is dan bij de algemene stelling om online privacy te willen opgeven voor gemak, veiligheid of gezondheid. De Nederlander is dus eerder bereid online privacy op te geven, wanneer er een duidelijk doel of voordeel is. 6 /33

7 Daarbij is men het meest bereid om online privacy op te geven als het gaat om medische zaken, zoals het centraal opslaan van gegevens voor optimale hulp, het delen van medische gegevens om te helpen bij het voorkomen van levensbedreigende ziekten en het opslaan van DNA voor het oplossen van misdrijven. De minste bereidheid om online privacy in te leveren is men over de mogelijkheid voor een medische consult via een webcam en het uploaden van privé foto s. Ondanks het belang dat mensen hechten aan de bescherming van hun online privacy, is dat niet terug te zien in de kennis omtrent dit onderwerp. Zo weet slechts 10% over de wetsvoorstellen ten aanzien van online privacy en, ondanks het massale gebruik van de cloud, zegt ook slechts 15% te weten wat er gebeurt met onze gegevens, die in de cloud staan. Ongeveer een even grote groep, 13%, geeft aan zelf een nare ervaring te hebben gehad wat betreft het schenden van online privacy. Ten aanzien van de toekomst geeft meer dan de helft aan dat ze zich nu meer zorgen maken over online privacy dan een aantal jaren geleden. En ongeveer driekwart is van mening dat ze in de toekomst minder grip krijgen op hun eigen online privacy, terwijl de verwachting is dat het doorverkopen en delen van privacygegevens alleen maar meer wordt. 7 /33

8 3. Resultaat

9 3.1 Algemeen Hieronder staat een aantal stellingen over online privacy. Kunt u per stelling aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? Ik weet wat ik zelf actief kan doen om mijn online privacy te beschermen. 7% 29% 48% 15% 3,7 Ik denk dat mijn online privacy voldoende is beschermd. 5% 21% 33% 33% 8% 3,2 Ik vind bescherming van mijn online privacy erg belangrijk. 12% 38% 48% 4,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens gemiddelde score Toelichting grafiek De gemiddelde score is een gemiddelde op de vijfpuntsschaal. Waarbij: helemaal oneens = 1, oneens = 2, neutraal = 3, eens = 4 helemaal eens = 5. Weet niet is niet meegenomen in de berekening. 9 /33

10 3.2 Bescherming Hieronder staat een aantal mogelijke maatregelen, die u zou kunnen treffen om uw online privacy te beschermen. Kunt u per optie aangeven of u dit doet? Ik gebruik sterke wachtwoorden (tenminste 6 tekens, met een hoofdletter en een getal). 6% 90% 4% Ik gebruik beveiligingssoftware op mijn computer/tablet/ smartphone. 5% 88% 7% De locatie van mijn computer/tablet/smartphone is uitgeschakeld. 23% 46% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja weet ik niet 10 /33

11 3.3 Groepen Op basis van de vragen ten aanzien van veiligheid, bescherming en belang zijn er segmenten geïdentificeerd. Deze groepen respondenten staan hieronder beschreven. Daarnaast is bij de verschillende vragen gekeken naar significante verschillen tussen deze groepen. Zeker en beschermd Onzeker en beschermd Onverschillig Onwetend Relaxed Zij weten wat ze actief aan bescherming kunnen doen, hebben zich beschermd en voelen zich veilig. Zij hebben zich goed beschermd, maar voelen zich niet veilig. Zij vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij weten niet wat ze kunnen doen en voelen zich ook niet veilig. Zij weten niet wat ze kunnen doen, maar voelen zich wel veilig. Zij zijn vaker 60 jaar of ouder, iets vaker man en met een middelbare opleiding (vmbo/mbo). Zij zijn vaker jonger dan 40 jaar en met een hogere opleiding (hbo/wo). Zij zijn vaker jonger dan 50 jaar, iets vaker man en met een lage opleiding. Zij zijn vaker 70+, vrouw en met een lage opleiding. Zij zijn vaker tussen de 30 en 40 jaar, vrouw en met een middelbare opleiding. 29% 19% 14% 12% 5% 11 /33

12 3.4 Verantwoordelijk voor bescherming Hieronder staat een aantal organisaties. Kunt u per organisatie aangeven in hoeverre u vindt dat deze partij verantwoordelijk is voor de bescherming van uw online privacy? financiële instellingen (zoals banken, hypotheekverstrekkers, verzekeraars) 11% 27% 61% 4,5 gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen, apotheken, GGD) 12% 27% 60% 4,4 social media (zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 8% 26% 39% 24% 3,8 online winkels (zoals AH, Wehkamp, Bol.com, Marktplaats) 4% 20% 46% 30% 4,0 de overheid (zoals de Belastingdienst, DigiD, mijnoverheid.nl) 8% 18% 72% 4,6 de consument (ikzelf) 10% 34% 55% 4,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeker niet verantwoordelijk niet verantwoordelijk neutraal verantwoordelijk zeer verantwoordelijk gemiddelde score 12 /33

13 3.5 Verwachte veiligheid online privacy (I) Hieronder staat een aantal organisaties. Kunt u telkens aangeven in hoeverre u uw gegevens veilig acht bij deze organisaties? financiële instellingen (zoals banken, hypotheekverstrekkers, verzekeraars) 7% 21% 54% 16% 3,8 gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen, apotheken, GGD) 9% 28% 51% 12% 3,6 social media (zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 14% 38% 33% 13% 2,5 online winkels (zoals AH, Wehkamp, Bol.com, Marktplaats) 5% 22% 46% 24% 3% 3,0 de overheid (zoals de Belastingdienst, DigiD, mijnoverheid.nl) 3% 7% 24% 48% 19% 3,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal niet veilig niet veilig neutraal veilig zeer veilig gemiddelde score 13 /33

14 3.5 Verwachte veiligheid online privacy (II) naar groepen Zeker en beschermd Ze weten wat ze actief aan bescherming kunnen doen, hebben zich beschermd en voelen zich veilig. Zij hebben, meer dan de andere groepen, vertrouwen in de veiligheid van hun gegevens bij de verschillende instellingen en organisaties. Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Ze vinden de verschillende instellingen en organisaties, maar ook zichzelf, minder verantwoordelijk voor de bescherming van online privacy. 14 /33

15 3.6 Rol van de overheid (I) Wat is volgens u de rol die de overheid op dit moment speelt als het gaat om de bescherming van de online privacy? 2% 31% 31% 37% teveel voldoende onvoldoende ik weet niet wat de overheid doet 15 /33

16 3.6 Rol van de overheid (II) naar groepen Zeker en beschermd Ze weten wat ze actief aan bescherming kunnen doen, hebben zich beschermd en voelen zich veilig. Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij vinden meer dan de andere groepen dat de overheid voldoende doet om de online privacy van burgers te beschermen. Onzeker en beschermd Ze hebben zich goed beschermd, maar voelen zich niet veilig. Zij vinden vaker dat de overheid onvoldoende doet om de online privacy te beschermen. Onwetend Ze weten niet wat ze kunnen doen en voelen zich ook niet veilig. Zij geven vaker aan niet te weten wat de overheid precies doet om de online privacy te beschermen. 16 /33

17 3.7 Bekendheid wetsvoorstellen rondom online privacy Bent u bekend met de huidige wetsvoorstellen van de politiek rondom online privacy? 12% 88% ja nee 17 /33

18 3.8 Inleveren privacy voor persoonlijk voordeel (I) Zou u bereid zijn om een stuk online privacy in te leveren voor meer persoonlijk voordeel, gemak, veiligheid of gezondheid? u bereid zijn om een stuk online privacy te leveren voor persoonlijk voordeel, gemak, veiligheid of gezondheid? 19% 32% 29% 4% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeker niet waarschijnlijk niet waarschijnlijk wel zeker wel weet niet 18 /33

19 3.8 Inleveren privacy voor persoonlijk voordeel (II) naar groepen Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij geven vaker aan dan de anderen dat ze wel online privacy zouden inleveren voor gemak, gezondheid of veiligheid. 19 /33

20 3.9 Scenario s (I) Kijkend naar de onderstaande stellingen, kunt u aangeven wanneer u bereid zou zijn een stuk online privacy in te leveren voor meer persoonlijk voordeel, gemak, veiligheid of gezondheid? Ik vind het goed om medische gegevens centraal op te slaan voor optimale hulp. 6% 10% 22% 40% 22% 3,6 Ik zou gebruik maken van optie via de webcam een consult te houden met een arts. 15% 32% 27% 22% 5% 2,7 Ik zou privé foto s uploaden voor het maken van een fotoalbum. 14% 23% 32% 26% 4% 2,8 De politie mag meekijken met mijn internetgebruik om bv. misdaad tegen te gaan. 17% 22% 27% 24% 10% 2,9 Mijn DNA mag centraal opgeslagen worden om het oplossen van misdrijven te vergemakkelijken. 12% 12% 24% 35% 17% 3,3 Ik vind het goed mijn medische gegevens te delen om ziektes als kanker te helpen voorkomen of genezen. 6% 13% 28% 36% 17% 3,5 Ik zou mijn persoonlijke gegevens invullen voor het verkrijgen van extra korting bij een webshop. 10% 21% 36% 29% 4% 3,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens oneens neutraal eens helemaal eens gemiddelde score 20 /33

21 3.9 Scenario s (II) naar groepen Onzeker en beschermd Ze hebben zich goed beschermd, maar voelen zich niet veilig. Zij geven vaker aan dan de andere groepen dat ze het (helemaal) oneens zijn met een scenario. Relaxed Ze weten niet wat ze kunnen doen, maar voelen zich wel veilig. Zij geven juist vaker aan het (helemaal) eens te zijn met de scenario s. 21 /33

22 3.10 Gegevens in de cloud (I) Weet u wat er exact met uw gegevens ( . adresboek, foto s) gebeurt als u deze met behulp van een online dienst (icloud, Dropbox, SkyDrive) opslaat? 14% 86% ja nee 22 /33

23 3.10 Gegevens in de cloud (II) naar groepen Onwetend Ze weten niet wat ze kunnen doen en voelen zich ook niet veilig. Zij geven vaker aan dat ze niet weten wat er precies gebeurt met hun gegevens. 23 /33

24 3.11 Verleden en toekomst (I) Heeft u zelf weleens een vervelende ervaring gehad ten aanzien van de schending van uw online privacy? 13% 87% ja nee 24 /33

25 3.11 Verleden en toekomst (II) In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Ik maak mij nu meer zorgen over de bescherming van mijn online privacy dan een aantal jaren geleden. 9% 29% 49% 12% 3,6 Ik denk dat ik in de toekomst steeds minder grip krijg op de bescherming van mijn online privacy. 5% 25% 57% 13% 3,8 Ik denk dat het delen, doorgeven en verkopen van mijn persoonlijke gegevens toeneemt. 3% 23% 56% 18% 3,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens gemiddelde score 25 /33

26 3.11 Verleden en toekomst (III) naar groepen Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij maken zich minder dan de andere groepen zorgen over de toekomst. Onzeker en beschermd Ze hebben zich goed beschermd, maar voelen zich niet veilig. Onwetend Ze weten niet wat ze kunnen doen en voelen zich ook niet veilig. Zij maken zich meer dan de andere groepen zorgen over de toekomst. 26 /33

27 3.12 Achtergrondgegevens (I) In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Ik ben online actief (internetten, social media, shoppen, bankieren etc.). 6% 26% 43% 22% 3,8 Ik ben over het algemeen vrij terughoudend in het online verstrekken van persoonlijke gegevens. 8% 34% 42% 16% 3,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens gemiddelde score 27 /33

28 3.12 Achtergrondgegevens (II) naar groepen Onverschillig Ze vinden online privacy helemaal niet zo belangrijk. Zij geven veel meer aan dat ze niet terughoudend zijn in het verstrekken van persoonlijke gegevens. 28 /33

29 3.12 Achtergrondgegevens (III) Wat is uw leeftijd? Geslacht n % 18 t/m 29 jaar % 30 t/m 39 jaar % 40 t/m 49 jaar % 50 t/m 59 jaar % n % man % vrouw % dat wil ik niet zeggen 4 0% totaal % 60 t/m 69 jaar % 70 jaar en ouder 78 7% dat wil ik niet zeggen 16 2% totaal % 29 /33

30 3.12 Achtergrondgegevens (IV) Hoogst genoten voltooide opleiding Huishoudenssamenstelling n % basisonderwijs 65 6% vmbo / mbo niveau % mbo niveau 2 t/m % hbo % wo/universitair % havo / vwo 73 7% dat wil ik niet zeggen 11 1% totaal % n % alleenstaand, zonder thuiswonende kinderen % alleenstaand, met thuiswonend(e) kind(eren) 57 5% samenwonend/getrouwd, zonder thuiswonende kinderen samenwonend/getrouwd, met thuiswonend(e) kind(eren) % % inwonend bij ouder(s) 73 7% anders 11 1% dat wil ik niet zeggen 9 1% totaal % 30 /33

31 4. Conclusies

32 4.1 Conclusies Bescherming van online privacy wordt heel belangrijk gevonden, maar dat blijkt niet altijd uit kennis en gedrag. Veel verantwoordelijkheid wordt ook neergelegd bij instellingen en met name bij de overheid, maar het daadwerkelijke vertrouwen dat de gegevens daar veilig zijn, blijft achter. Veel mensen zetten, ondanks het belang van online privacy, gegevens in de cloud, zonder te weten wat er precies met deze gegevens gebeurt. Gemak, gezondheid en veiligheid wordt boven online privacy geprefereerd. Men is eerder bereid online privacy op te geven als het doel waarvoor duidelijk is. 32 /33

33 Als u het écht wilt weten /33

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Onderzoek Monumenteigenaren 2013

Onderzoek Monumenteigenaren 2013 Onderzoek Monumenteigenaren Uitkomsten onderzoeken Monumenteigenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder monumenteigenaren. In dit rapport wordt het resultaat weergegeven

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2015 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2015 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het doorlopend onderzoek

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2013 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers in opdracht van ECP Platform voor de Informatiesamenleving Oktober 2014 Samenvatting van belangrijkste bevindingen (1) 1. Nederlanders vinden hun

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Publieksmonitor II: Mobiel bankieren, financiële informatie & social media Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Samenvatting (1/2) Mobiel bankieren 1. Twee op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder maken

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 16 juli 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Verantwoording Voor u ligt het

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

11 mei Onderzoek: Privacy vs opsporing

11 mei Onderzoek: Privacy vs opsporing 11 mei 2015 Onderzoek: Privacy vs opsporing Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010 Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten september 2010 Achtergrond & onderzoeksopzet Deze presentatie geeft inzicht in het gebruik en het gebruikersprofiel van

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

GFK SOCIAL MEDIA METER

GFK SOCIAL MEDIA METER GFK SOCIAL MEDIA METER 2012 INTOMART GFK Peter Mulder Mervin van Veen Bastiaan van Nood 28169 Mei 2012 Intomart GfK 2012 GfK Social Media Meter Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Typering Social

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Onderzoek onder gescheiden ouders

Onderzoek onder gescheiden ouders Onderzoek onder gescheiden ouders Juni 2015 Regelingen voor ouders gebruik en bekendheid wijzigingen Dit jaar zijn de regelingen voor ouders veranderd. Enkele belashngvoordelen waar veel gescheiden ouders

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

Awareness plasklachten in Nederland

Awareness plasklachten in Nederland Awareness plasklachten in Nederland In opdracht van Porter Novelli Carlijn Ritzen Suzanne van Strien 393378 Juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond en doelstelling 2 3 Resultaten in detail Plasklachten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE

WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE - een kwantitatief, online onderzoek Drs. Robert Goos Amstelveen, 17 december 2008 Projectnummer: 2008-25 1 INHOUD I CONCLUSIES... 3 II INLEIDING... 5 2.1 Achtergrond... 5 2.2

Nadere informatie

Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden

Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden Onderzoeksrapport Opdrachtgever: Digibewust Auteurs: Nicolien Scheerman & Robbert Vermulst (YoungWorks) Datum: 30 januari 2013 co-funded by the European

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden www.survio.com 14-11-2014 10:32:45 Algemeen Enquête naam Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden Auteur Gwen Bonnie Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/f6n1b6i0x9a9e9w0f Eerste

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Onderzoek: Privacy, belangrijk of niet? Publicatiedatum: 17 oktober 2016

Onderzoek: Privacy, belangrijk of niet? Publicatiedatum: 17 oktober 2016 Onderzoek: Privacy, belangrijk of niet? Publicatiedatum: 17 oktober 2016 Over dit onderzoek JijVandaag, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur.

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Jongeren

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie