CABA Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN"

Transcriptie

1 CABA Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets is afgesproken dat eens per drie jaar een klanttevredenheidsonderzoek zal worden uitgevoerd. Dit is ook vastgelegd in de ISO-procesbeschrijving. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere verbetering van de dienstverlening aan de klanten. In november 2012 is aan alle klanten van het watertoetsloket van Waterschap Roer en Overmaas die het afgelopen jaar een verzoek om (pre)wateradvies hebben ingediend een./. enquêteformulier (zie bijlage) verzonden. De respons bedroeg 41%. Onder de respondenten waren alle klantgroepen (gemeenten, adviesbureaus en opdrachtgevers) vertegenwoordigd. Resultaten In de vragenlijst worden vragen gesteld over de thema s bereikbaarheid/tijdigheid, kwaliteit van het verkregen advies, de medewerker, het digitale watertoetsloket en de informatievoorziening. Tevens is gevraagd een algeheel rapportcijfer te geven en was er ruimte voor opmerkingen en suggesties. Het watertoetsloket wordt gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. Hiermee wordt voldaan aan de in het ISO-proces gestelde norm (procesindicator) van minimaal 7. De overige vragen konden worden beantwoord op een schaal van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Alle vragen scoren gemiddeld minimaal neutraal ; geen enkele vraag scoort gemiddeld ontevreden of zeer ontevreden. De drie hoogste scores behaalt het watertoetsloket op de onderdelen klantvriendelijkheid van de medewerker, de bereikbaarheid per en de informatie op De laagste scores werden gegeven voor de onderdelen uitlevering van geodata, technisch functioneren digitaal loket en samenvatting melding digitaal loket. Hieronder worden de resultaten per onderdeel nader toegelicht. Bereikbaarheid en tijdigheid De telefonische bereikbaarheid en de doorlooptijd voor een advies scoren minder goed dan de overige aspecten. Naar verwachting zal dit aspect verbeteren doordat vanaf 2013 meer medewerkers zich (een deel van de tijd) met ruimtelijke plannen gaan bezighouden. Daardoor zal er vaker iemand aanwezig zijn met expertise op het gebied van de watertoets. Niet alle respondenten hebben een ontvangstbevestiging of de contactgegevens van de behandelend ambtenaar ontvangen. Aan dit punt zal in 2013 extra aandacht worden geschonken /VE 1/3

2 Het (pre)wateradvies Respondenten zijn tevreden over de algehele kwaliteit van het wateradvies. Voor de vragen bruikbaarheid van het advies en toegespitst op de situatie ter plaatse verschillen de antwoorden zeer sterk. Sommigen zijn zeer tevreden, anderen geven bij de opmerkingen aan dat het advies meer in voor leken begrijpelijke taal zou moeten worden opgesteld. Doordat er in 2013 meer medewerkers betrokken zijn bij het onderdeel watertoets zal er meer overleg met planmakers kunnen plaatsvinden waarin adviezen kunnen worden toegelicht en besproken. De medewerker Van de respondenten heeft 71% contact gehad met één van de medewerkers. Men is tevreden over de klantvriendelijkheid en de deskundigheid van de medewerkers. Het nakomen van afspraken wordt als neutraal tot tevreden beoordeeld. Digitaal loket Liefst 93% van de respondenten is op de hoogte van het digitale watertoetsloket. Men is tevreden over het gebruiksgemak van de website. Dat de site enkele technische storingen heeft gehad in het afgelopen jaar is echter niet onopgemerkt gebleven: het verbeteren van het technisch functioneren van de site wordt nadrukkelijk als aandachtspunt genoemd. Dit punt is al opgepakt door Het Waterschapshuis. Ook wordt de samenvatting die wordt verstuurd na het voltooien van een melding minder goed beoordeeld. Dit punt wordt herkend; bij de leverancier van de site zal worden aangedrongen op het verbeteren van met name de lay-out van de samenvatting en het vergroten van de mogelijkheden die het waterschap heeft om zelf de inhoud van de samenvatting te kunnen bepalen. Informatievoorziening De informatie op de website van het waterschap wordt goed beoordeeld. Ook over de factsheet Snel zicht op de waterbelangen en de notitie Water in ruimtelijke plannen is men tevreden. De uitlevering van geodata scoort iets lager (neutraal tot tevreden) maar nog steeds voldoende. Doordat het waterschap de eigen gegevens het afgelopen jaar verder heeft gedigitaliseerd, mede in het kader van de nieuwe legger, zullen de ervaringen op dit punt de komende tijd naar verwachting verbeteren. Verbeterpunten - Eind 2012 is al een traject opgestart om meer medewerkers beschikbaar te maken voor de watertoets. Hierdoor zal er meer gelegenheid zijn voor overleg met gemeenten en andere planmakers en zullen naar verwachting ook de bereikbaarheid van het watertoetsloket en de doorlooptijd voor een advies verbeteren. - Verbeteren van het technisch functioneren van het digitale watertoetsloket Het afgelopen jaar heeft de applicatie helaas te kampen gehad met diverse storingen. Bij de leverancier is aangedrongen op verbetering. Dit punt heeft reeds de aandacht van Het Waterschapshuis. - Verbeteren van de inhoud en lay-out van de documenten die vanuit het digitale watertoetsloket aan de indiener worden verstuurd. Deze wens leeft bij alle aan het digitale loket deelnemende waterschappen. In 2013 zal gezamenlijk aan verbetering worden gewerkt. - Klanten die gebruik maken van het digitale loket krijgen een geautomatiseerde ontvangstbevestiging. In de loop van 2013 zal een dergelijke bevestiging ook mogelijk zijn voor plannen die per worden ingediend op /VE 2/3

3 Conclusie Klanten van het watertoetsloket zijn tevreden over de dienstverlening en beoordelen het loket met gemiddeld een 7,5. Dit is een mooi cijfer dat aangeeft dat we op de goede weg zijn. Om van goed naar beter te gaan bieden de antwoorden op de vragen voldoende aanknopingspunten om de dienstverlening het komende jaar op onderdelen verder te verbeteren. Parallel aan klanttevredenheid is de effectiviteit van de watertoets van belang. In het voorjaar van 2013 zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de effectiviteit van de watertoets in ons werkgebied. In 2015 zal weer een klanttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Voorstel Wij stellen u voor de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket en de naar aanleiding daarvan voorgenomen verbeteracties, voor kennisgeving aan te nemen. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen /VE 3/3

4 Klanttevredenheidsonderzoek Watertoetsloket Roer en Overmaas 2012 Om onze dienstverlening verder te verbeteren zijn wij benieuwd naar uw mening. Daarom vragen wij u onderstaande vragenlijst in te vullen en vóór 1 december 2012 digitaal (scannen en mailen naar of per post (Postbus 185, 6130 AD Sittard) naar ons terug te sturen. De vragenlijst bestaat uit 10 vragen. Het invullen van de vragenlijst zal circa 10 minuten in beslag nemen. Aan het einde van de vragenlijst is ruimte voor opmerkingen en suggesties. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Mocht u vragen hebben, bel gerust met het team Vergunningverlening & Plantoetsing, telefoon Algemeen De telefonische bereikbaarheid van het watertoetsloket De bereikbaarheid per van het watertoetsloket De doorlooptijd voor het verkrijgen van een advies 2. Ontvangstbevestiging Heeft u na het indienen van de aanvraag Een ontvangstbevestiging ontvangen De contactgegevens van de behandelend medewerker ontvangen Altijd Soms Nooit 3. Het (pre)wateradvies De algehele kwaliteit van het (pre)wateradvies De leesbaarheid / helderheid van het (pre)wateradvies De bruikbaarheid / uitvoerbaarheid van het (pre)wateradvies De mate waarin het advies is toegespitst op de situatie ter plaatse

5 4. Contact met de medewerkers Ja Nee* Heeft u omtrent uw aanvraag contact gehad met één van onze medewerkers (telefonisch of tijdens een overleg)? *Indien antwoord 5 overslaan. 5. De medewerker De klantvriendelijkheid van de medewerker De deskundigheid van de medewerker Het nakomen van gemaakte afspraken door de medewerker 6. Bekendheid digitaal loket (www.dewatertoets.nl) Ja Nee* Wist u dat het Watertoetsloket een digitaal loket heeft *Indien antwoord 7 overslaan. 7. Digitaal loket (www.dewatertoets.nl) Het gebruiksgemak van het digitale loket Het technisch functioneren van het loket De mogelijkheid om bestanden toe te voegen aan de aanvraag De ontvangen samenvatting en uitgangspuntennotitie 8. Informatievoorziening De informatie over de watertoets op D Snel zicht op de waterbelangen voor uw project D W De uitlevering van geodata van het waterschap

6

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 Sittard, 20 mei 2014 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Programma Dienstverlening Inleiding De Unie van Waterschappen heeft een Visie op Dienstverlening,

Nadere informatie

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Rapportage De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Arnhem, 16 januari 2011. Denise Wennekes, Maya Hoogveld,

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F.

Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F. KWALITEITSENQUÊTE OMDAT UW MENING ONZE LEIDRAAD IS Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F. Kantooradres: Waterschapsheuvel Leyweg 65, 2545 CE Den Haag Tel. 070-4400333 Fax. 070-4043717 e-mail:

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Monitor Klant & Calamiteit

Monitor Klant & Calamiteit Monitor Klant & Calamiteit De dienstverlening van NS bij verstoringen onder de loep genomen door de reiziger en NS. Kim Hauwert NS Reizigers, Marktonderzoek & Advies, kim.hauwert@ns.nl Martien Beintema

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Feedback Training en Consulting 06-06-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Feedback Training en Consulting vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3.

Nadere informatie