Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie"

Transcriptie

1 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ / P.1 <Kernwoord onderzoek + naam klant> / / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage Pensioenvertrouwensbarometer Amsterdam Oktober 2009 Projectnummer M4830 Auteurs Irene Zondervan Rogier Roering Warmolts <Plaats hier het logo van de klant>

2 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.2 Doel- en probleemstelling In opdracht van Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen, in naam van Bram van Els, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de kennis over de sparen en beleggen door pensioenfondsen onder Nederlanders van 25 jaar en ouder. Methode en opzet Leeswijzer

3 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.3 Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Onderzoeksdoelstelling: Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Inzicht verschaffen in wat Nederlanders menen te weten over sparen en beleggen binnen het pensioensysteem. Probleemstelling: Hoe kijkt de Nederlander aan tegen de collectieve pensioenverzekering via het bedrijfstakpensioenfonds in vergelijking met verzekeraars?

4 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.4 Onderzoeksmethode en opzet Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Methode Om antwoord te geven op de doelstelling en probleemstelling is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd. De kwantitatieve vragenlijst bestond uit 9 vragen. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in week 44 en week via Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Daarbij ontvingen respondenten per een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek met daarin een link naar de online vragenlijst. Doelgroep De onderzoeksdoelgroep voor dit onderzoek zijn Nederlanders van 25 jaar en ouder. Respondenten zijn geworven uit het eigen panel van Motivaction (StemPunt.nu). Na afloop van het onderzoek is de steekproef propensity gewogen zodat de steekproef representatief is voor de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder op de kenmerken; leeftijd, geslacht, opleiding, nielsen-regio en mentality milieu. In totaal zijn 521 respondenten ondervraagd.

5 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.5 Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Tweederde van de Nederlanders vindt dat Pensioenfondsen minder risico's moeten nemen met de ingelegde pensioenpremie. De helft van de Nederlanders is van mening dat er helemaal niet belegd mag worden met de premie-inleg. Als er wel belegd wordt dan vinden vier van de vijf Nederlanders dat dat in de toekomst met minder risico s moet gebeuren. Een derde van de Nederlanders is van mening dat de financiële situatie van gepensioneerden beter zou zijn als er niet belegd zou zijn met de premieinleg. De helft van de Nederlanders kan geen inschatting maken van de langetermijneffecten van sparen en beleggen. De Nederlanders die wel een inschatting maken,geven aan dat het belegde vermogen over 25 jaar gemiddeld 17% hoger ligt dan het gespaarde vermogen. De helft van de Nederlanders heeft geen mening over de rol die foute beleggingen hebben gespeeld bij het verlies aan vermogen van de pensioenfondsen. Van de Nederlanders die wel een mening hebben, denkt tweederde dat meer dan de helft van het vermogensverlies te wijten is aan foute beleggingen. Een op de acht denkt dat het gehele verlies te wijten is aan foute beleggingen.

6 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.6 Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer

7 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.7 Pensioenfondsen moeten minder risico nemen met premie-inleg Doel- en probleemstelling Methode en opzet Ruim tweederde van de respondenten is het eens met de stelling Ik vind dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico. Ruim de helft van de respondenten vindt dat de ingelegde premie verplicht op een spaarrekening moet worden gezet. De helft van de respondenten vindt het zelfs schandalig dat er wordt belegd met de ingelegde premie. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? (n=521) Leeswijzer Ik vind dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico 2,8 7% 53% 18% Ik vind dat pensioenfondsen verplicht zouden moeten worden alle ingelegde premies op een spaarrekening te zetten 2,7 7% 32% 47% 14% Ik vind het schandalig dat pensioenfondsen met mijn geld beleggen 2,6 10% 16% Ik vind dat pensioenfondsen ook mogen beleggen in beleggingen die een risico hebben zoals aandelen 2,0 30% 40% 27% 2% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

8 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.8 Gevolgen financiële crisis voor gepensioneerden groter door beleggen Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Ruim een derde van de respondenten is van mening dat de gevolgen van de financiele crisis voor de gepensioneerden minder erg zouden zijn als de pensioenfondsen niet hadden belegd. Een derde is van mening dat bedrijfstakpensioenfondsen minder risico moeten lopen dan commerciële verzekeraars. Kunt u aangeven met welke van onderstaande stellingen u het eens bent: (n=521) Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de gevolgen van de financiële crisis voor de huidige gepensioneerden minder erg dan nu het geval is Ik vind dat Bedrijfstakpensioenfondsen minder risicovol zouden moeten beleggen dan commerciële pensioenfondsen 33% Door de lange termijn waarin ik pensioen opbouw (30 jaar of meer) zijn de voordelen van beleggen groter dan de nadelen 30% Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de pensioenen nu lager 23% Wanneer een pensioenfonds belegt, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer een pensioenfonds het geld op een spaarrekening zet Wanneer een pensioenfonds de tegoeden op een spaarrekening zet, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer het geld belegd wordt De premie die ik samen met mijn werkgever betaal is lager wanneer het pensioenfonds niet belegt maar de tegoeden op een spaarrekening zet 15%

9 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.9 Belegd vermogen levert iets meer op dan gespaard vermogen Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Deze vraag betreft een schattingsvraag. Het gaat er dus niet om of u het meent te weten. Het gaat om uw schatting van het bedrag. Stel dat u 25 jaar geleden een bedrag van 100 euro aan pensioen heeft ingelegd. Wanneer het pensioenfonds deze 100 euro voor u 25 jaar geleden belegd heeft, hoeveel is dat - schat u in - nu waard? 45% van de respondenten kan hier geen antwoord op geven. Het gemiddelde bedrag van de respondenten die wel een antwoord geven, is 2.222,- (basis: heeft antwoord gegeven n=273*) Het meest genoemde bedrag is 250,- (7% van de respondenten) En stel dat het pensioenfonds deze 100 euro 25 jaar geleden voor u op een spaarrekening had gezet. Hoeveel schat u zou deze 100 euro in dat geval nu waard zijn? 43% van de respondenten kan hier geen antwoord op geven. Het gemiddelde bedrag van de respondenten die wel een antwoord geven is 1.800,- * (basis: heeft antwoord gegeven n=280*) Het meest genoemde bedrag is 200,- (14% van de respondenten) * De 5% hoogste extreme waarden zijn uit de resultaten verwijderd. De hoogste waarde die overblijft is

10 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.10 Helft heeft geen idee over bijdrage foute beleggingen aan verlies Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer 48% van de respondenten heeft geen mening over de mate waarin het verlies aan vermogen te wijten is aan foute beleggingsbeslissingen van pensioenfondsen. Van de respondenten die een mening hebben, denkt 14% dat het volledige verlies (200 mld) te wijten is aan foute beleggingsbeslissingen. Een derde van de respondenten denkt dat het verlies - dat het gevolg is van foute beleggingsbeslissingen - tussen 0 en 100 mld is. Tweederde denkt dat dit tussen 100 en 200 miljard is. Door de financiële crisis hebben de pensioenfondsen in Nederland tezamen 200 miljard euro verloren. Hoeveel euro van dit verloren vermogen is naar uw inschatting het gevolg van foute beleggingsbeslissingen door de pensioenfondsen? (Basis heeft antwoord op de vraag gegeven n=272) 2% 18% 17% 3% 8% 27% 7% 13% 4% 2% 0-19 mld mld mld mld mld mld mld mld mld mld. In de grafiek zijn de percentages exclusief de weet niet categorie weergegeven (n=272).

11 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.11 Pensioenfondsen moeten minder risicovol beleggen Doel- en probleemstelling Acht op de tien respondenten vindt dat pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger moeten beleggen. Methode en opzet Leeswijzer Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? (n=521) 15% 3% Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger moeten beleggen Ik vind dat de pensioenfondsen hun beleggingskoers van de afgelopen jaren moeten voortzetten 83% Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst risicovoller moeten beleggen

12 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.12 Verdieping geslacht

13 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.13 In welke mate u het eens bent met de volgende stellingen? Ik vind dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico (n=521) Totaal Man 7% 8% 23% 53% 52% 18% 17% Vrouw 6% 54% 18% Ik vind dat pensioenfondsen verplicht zouden moeten worden alle ingelegde premies op een spaarrekening Man 7% 12% 32% 39% 47% 33% 14% 16% Vrouw Ik vind het schandalig dat pensioenfondsen met mijn geld beleggen (n=521) Totaal 2% 25% 10% 62% 11% 16% Man 15% 44% 25% 16% Vrouw 5% 30% 49% 16% Ik vind dat pensioenfondsen ook mogen beleggen in beleggingen die een risico hebben zoals aandelen 30% 40% 27% 2% Man 27% 31% 39% 3% Vrouw 33% 50% 15% 2% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

14 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.14 Kunt u aangeven met welke van onderstaande stellingen u het eens bent? Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de gevolgen van de financiële crisis voor de huidige gepensioneerden minder erg dan nu het geval is Ik vind dat Bedrijfstakpensioenfondsen minder risicovol zouden moeten beleggen dan commerciële pensioenfondsen Door de lange termijn waarin ik pensioen opbouw (30 jaar of meer) zijn de voordelen van beleggen groter dan de nadelen Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de pensioenen nu lager Wanneer een pensioenfonds belegt, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer een pensioenfonds het geld op een spaarrekening zet Wanneer een pensioenfonds de tegoeden op een spaarrekening zet, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer het geld belegd wordt De premie die ik samen met mijn werkgever betaal is lager wanneer het pensioenfonds niet belegt maar de tegoeden op een spaarrekening zet 34% 41% 33% 30% 36% 30% 38% 20% 23% 33% 13% 33% 12% 20% 23% 15% 16% 14% Totaal (n=521) Man (n=268) Vrouw (n=253)

15 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.15 Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger 83% 75% 90% Ik vind dat de pensioenfondsen hun beleggingskoers van de af 15% 7% Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst risicovoller m 3% 3% 2% Totaal (n=521) Man (n=268) Vrouw (n=253)

16 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.16 Verdieping Leeftijd

17 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.17 In welke mate u het eens bent met de volgende stellingen? Ik vind dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico (n=521): Totaal 25 t/m 40 7% 7% 24% 53% 54% 18% 15% 41 t/m 64 8% 23% 51% 18% 65+ Ik vind dat pensioenfondsen verplicht zouden moeten worden alle ingelegde premies op een spaarrekening te zetten 25 t/m 40 4% 11% 7% 5% 32% 33% 62% 47% 52% 23% 14% 10% 41 t/m 64 9% 33% 42% 17% 65+ Ik vind het schandalig dat pensioenfondsen met mijn geld beleggen (n=521): Totaal 25 t/m 40 7% 10% 6% 27% 39% 55% 39% 11% 16% 15% 41 t/m 64 12% 34% 17% 65+ Ik vind dat pensioenfondsen ook mogen beleggen in beleggingen die een risico hebben zoals aandelen (n=521): 25 t/m 40 20% 30% 23% 27% 40% 44% 43% 11% 27% 2% 31% 1% 41 t/m 64 34% 26% 3% % 43% 5% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

18 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.18 Kunt u aangeven met welke van onderstaande stellingen u het eens bent? Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de gevolgen van de financiële crisis voor de huidige gepensioneerden minder erg dan nu het geval is Ik vind dat Bedrijfstakpensioenfondsen minder risicovol zouden moeten beleggen dan commerciële pensioenfondsen Door de lange termijn waarin ik pensioen opbouw (30 jaar of meer) zijn de voordelen van beleggen groter dan de nadelen Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de pensioenen nu lager Wanneer een pensioenfonds belegt, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer een pensioenfonds het geld op een spaarrekening zet Wanneer een pensioenfonds de tegoeden op een spaarrekening zet, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer het geld belegd wordt De premie die ik samen met mijn werkgever betaal is lager wanneer het pensioenfonds niet belegt maar de tegoeden op een spaarrekening zet 39% 35% 33% 31% 36% 25% 30% 28% 30% 31% 23% 20% 23% 34% 18% 25% 27% 23% 14% 15% 16% 14% 18% Totaal (n=521) 25 t/m 40 (n=197) 41 t/m 64 (n=280) 65+ (n=44)

19 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.19 Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger 83% 79% 87% 75% Ik vind dat de pensioenfondsen hun beleggingskoers van de af Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst risicovoller m 15% 18% 11% 24% 3% 4% 2% 2% Totaal (n=521) 25 t/m 40 (n=197) 41 t/m 64 (n=280) 65+ (n=44)

20 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.20 Verdieping verzekeraar

21 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.21 In welke mate u het eens bent met de volgende stellingen? Ik vind het schandalig dat pensioenfondsen met mijn geld beleggen (n=521): Totaal 10% 16% Commerciële pensioenverzekeraar 10% 45% 33% 12% Bedrijfstakpensioenfonds 9% 49% 28% 14% Ik vind dat pensioenfondsen ook mogen beleggen in beleggingen die een risico hebben zoals aandelen (n=521): Totaal 30% 40% 27% 2% Commerciële pensioenverzekeraar 24% 32% 42% 2% Bedrijfstakpensioenfonds 25% 44% 29% 2% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

22 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.22 Kunt u aangeven met welke van onderstaande stellingen u het eens bent? Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de gevolgen van de financiële crisis voor de huidige gepensioneerden minder erg dan nu het geval is Ik vind dat Bedrijfstakpensioenfondsen minder risicovol zouden moeten beleggen dan commerciële pensioenfondsen Door de lange termijn waarin ik pensioen opbouw (30 jaar of meer) zijn de voordelen van beleggen groter dan de nadelen 33% 33% 26% 39% 30% 41% 36% Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de pensioenen nu lager 23% 33% 34% Wanneer een pensioenfonds belegt, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer een pensioenfonds het geld op een spaarrekening zet Wanneer een pensioenfonds de tegoeden op een spaarrekening zet, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer het geld belegd wordt De premie die ik samen met mijn werkgever betaal is lager wanneer het pensioenfonds niet belegt maar de tegoeden op een spaarrekening zet 27% 32% 15% 20% 15% 11% 18% Totaal (n=521) Commerciële pensioenverzekeraar (n=73) Bedrijfstakpensioenfonds (n=167)

23 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.23 Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger 73% 83% 83% Ik vind dat de pensioenfondsen hun beleggingskoers van de af 15% 15% Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst risicovoller m 3% 5% 1% Totaal (n=521) Commerciële pensioenverzekeraar (n=73) Bedrijfstakpensioenfonds (n=167)

24 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.24 Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer gegevens steekproef - steekproef

25 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.25 Werksituatie Doel- en probleemstelling Methode en opzet Welke situatie is momenteel (het meest) op u van toepassing? (n=521) Ik werk in loondienst en heb een vast contract 54% Leeswijzer - steekproef Ik ben met de VUT, (pre)pensioen of rentenierend Ik ben huisman, huisvrouw Ik ben zelfstandig ondernemer Ik ben arbeidsongeschikt Ik ben werkloos, werkzoekend, in de bijstand Ik werk in loondienst en ben oproepkracht Ik ben studerend, schoolgaand Ik werk als vrijwilliger (en ontvang onkostenvergoeding) Anders, geen antwoord 11% 9% 6% 6% 5% 3% 1% 1% 3%

26 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.26 Pensioenopbouw Doel- en probleemstelling Methode en opzet Welke situatie is op u van toepassing? (n=521) Ik bouw momenteel mijn pensioen op bij een bedrijfstakpensio 32% Leeswijzer - steekproef Ik bouw momenteel in het geheel geen pensioen op Ik bouw momenteel mijn pensioen op bij een commerciële pensi Ik bouw momenteel mijn pensioen op bij een beroepspensioenfo Ik weet niet of ik momenteel pensioen opbouw Ik bouw pensioen op maar weet niet of dit valt onder een com 20% 14% 9% 9% 8% Ik regel zelf mijn pensioen 6% Ik bouw momenteel mijn pensioen op bij een OPF 2%

27 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.27 Leeftijd en Geslacht Doel- en probleemstelling Methode en opzet 25 t/m 40 Leeftijdcategorie (n=521) 38% 41 t/m 64 54% Leeswijzer 65+ 8% - steekproef Wat is uw geslacht? (n=521) Man 51% Vrouw 49%

28 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.28 Mentality milieu Doel- en probleemstelling Methode en opzet Moderne burgerij Mentality (n=521) 25% Leeswijzer - steekproef Traditionele burgerij Postmaterialisten Postmoderne hedonisten Opwaarts mobielen Nieuwe conservatieven Kosmopolieten Gemaksgeoriënteerden 15% 13% 11% 10% 9% 9% 7%

29 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.29 Auteursrecht Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage, is echter schriftelijke toestemming van de directie van Motivaction nodig. Voor de opdrachtgever is op aanvraag beschikbaar: een exemplaar van de gehanteerde vragenlijst en/of gedetailleerde onderzoekstechnische informatie.

30 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.30 Motivaction International B.V. Marnixkade ZL Amsterdam Postadres: Postbus MG Amsterdam T +31 (0) F +31 (0)

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009

Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009 Fondsenkennis in Nederland Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009 1 Inhoud presentatie Fondsbezit in Nederland Kennis Nederlanders van beleggingsfondsen Introductie AXA IM

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Onderzoek Online Video

Onderzoek Online Video Onderzoek Online Video Sanoma/SBS 2014 Inhoudsopgave Introductie Pagina 3 Samenvattingen Pagina 4 Resultaten Pagina 7 Bijlagen Pagina 67 Onderzoek Online Video Sanoma-SBS 2014 2 Introductie Dit onderzoek

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie