Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie"

Transcriptie

1 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ / P.1 <Kernwoord onderzoek + naam klant> / / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage Pensioenvertrouwensbarometer Amsterdam Oktober 2009 Projectnummer M4830 Auteurs Irene Zondervan Rogier Roering Warmolts <Plaats hier het logo van de klant>

2 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.2 Doel- en probleemstelling In opdracht van Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen, in naam van Bram van Els, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de kennis over de sparen en beleggen door pensioenfondsen onder Nederlanders van 25 jaar en ouder. Methode en opzet Leeswijzer

3 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.3 Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Onderzoeksdoelstelling: Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Inzicht verschaffen in wat Nederlanders menen te weten over sparen en beleggen binnen het pensioensysteem. Probleemstelling: Hoe kijkt de Nederlander aan tegen de collectieve pensioenverzekering via het bedrijfstakpensioenfonds in vergelijking met verzekeraars?

4 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.4 Onderzoeksmethode en opzet Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Methode Om antwoord te geven op de doelstelling en probleemstelling is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd. De kwantitatieve vragenlijst bestond uit 9 vragen. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in week 44 en week via Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Daarbij ontvingen respondenten per een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek met daarin een link naar de online vragenlijst. Doelgroep De onderzoeksdoelgroep voor dit onderzoek zijn Nederlanders van 25 jaar en ouder. Respondenten zijn geworven uit het eigen panel van Motivaction (StemPunt.nu). Na afloop van het onderzoek is de steekproef propensity gewogen zodat de steekproef representatief is voor de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder op de kenmerken; leeftijd, geslacht, opleiding, nielsen-regio en mentality milieu. In totaal zijn 521 respondenten ondervraagd.

5 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.5 Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Tweederde van de Nederlanders vindt dat Pensioenfondsen minder risico's moeten nemen met de ingelegde pensioenpremie. De helft van de Nederlanders is van mening dat er helemaal niet belegd mag worden met de premie-inleg. Als er wel belegd wordt dan vinden vier van de vijf Nederlanders dat dat in de toekomst met minder risico s moet gebeuren. Een derde van de Nederlanders is van mening dat de financiële situatie van gepensioneerden beter zou zijn als er niet belegd zou zijn met de premieinleg. De helft van de Nederlanders kan geen inschatting maken van de langetermijneffecten van sparen en beleggen. De Nederlanders die wel een inschatting maken,geven aan dat het belegde vermogen over 25 jaar gemiddeld 17% hoger ligt dan het gespaarde vermogen. De helft van de Nederlanders heeft geen mening over de rol die foute beleggingen hebben gespeeld bij het verlies aan vermogen van de pensioenfondsen. Van de Nederlanders die wel een mening hebben, denkt tweederde dat meer dan de helft van het vermogensverlies te wijten is aan foute beleggingen. Een op de acht denkt dat het gehele verlies te wijten is aan foute beleggingen.

6 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.6 Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer

7 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.7 Pensioenfondsen moeten minder risico nemen met premie-inleg Doel- en probleemstelling Methode en opzet Ruim tweederde van de respondenten is het eens met de stelling Ik vind dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico. Ruim de helft van de respondenten vindt dat de ingelegde premie verplicht op een spaarrekening moet worden gezet. De helft van de respondenten vindt het zelfs schandalig dat er wordt belegd met de ingelegde premie. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? (n=521) Leeswijzer Ik vind dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico 2,8 7% 53% 18% Ik vind dat pensioenfondsen verplicht zouden moeten worden alle ingelegde premies op een spaarrekening te zetten 2,7 7% 32% 47% 14% Ik vind het schandalig dat pensioenfondsen met mijn geld beleggen 2,6 10% 16% Ik vind dat pensioenfondsen ook mogen beleggen in beleggingen die een risico hebben zoals aandelen 2,0 30% 40% 27% 2% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

8 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.8 Gevolgen financiële crisis voor gepensioneerden groter door beleggen Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Ruim een derde van de respondenten is van mening dat de gevolgen van de financiele crisis voor de gepensioneerden minder erg zouden zijn als de pensioenfondsen niet hadden belegd. Een derde is van mening dat bedrijfstakpensioenfondsen minder risico moeten lopen dan commerciële verzekeraars. Kunt u aangeven met welke van onderstaande stellingen u het eens bent: (n=521) Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de gevolgen van de financiële crisis voor de huidige gepensioneerden minder erg dan nu het geval is Ik vind dat Bedrijfstakpensioenfondsen minder risicovol zouden moeten beleggen dan commerciële pensioenfondsen 33% Door de lange termijn waarin ik pensioen opbouw (30 jaar of meer) zijn de voordelen van beleggen groter dan de nadelen 30% Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de pensioenen nu lager 23% Wanneer een pensioenfonds belegt, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer een pensioenfonds het geld op een spaarrekening zet Wanneer een pensioenfonds de tegoeden op een spaarrekening zet, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer het geld belegd wordt De premie die ik samen met mijn werkgever betaal is lager wanneer het pensioenfonds niet belegt maar de tegoeden op een spaarrekening zet 15%

9 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.9 Belegd vermogen levert iets meer op dan gespaard vermogen Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer Deze vraag betreft een schattingsvraag. Het gaat er dus niet om of u het meent te weten. Het gaat om uw schatting van het bedrag. Stel dat u 25 jaar geleden een bedrag van 100 euro aan pensioen heeft ingelegd. Wanneer het pensioenfonds deze 100 euro voor u 25 jaar geleden belegd heeft, hoeveel is dat - schat u in - nu waard? 45% van de respondenten kan hier geen antwoord op geven. Het gemiddelde bedrag van de respondenten die wel een antwoord geven, is 2.222,- (basis: heeft antwoord gegeven n=273*) Het meest genoemde bedrag is 250,- (7% van de respondenten) En stel dat het pensioenfonds deze 100 euro 25 jaar geleden voor u op een spaarrekening had gezet. Hoeveel schat u zou deze 100 euro in dat geval nu waard zijn? 43% van de respondenten kan hier geen antwoord op geven. Het gemiddelde bedrag van de respondenten die wel een antwoord geven is 1.800,- * (basis: heeft antwoord gegeven n=280*) Het meest genoemde bedrag is 200,- (14% van de respondenten) * De 5% hoogste extreme waarden zijn uit de resultaten verwijderd. De hoogste waarde die overblijft is

10 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.10 Helft heeft geen idee over bijdrage foute beleggingen aan verlies Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer 48% van de respondenten heeft geen mening over de mate waarin het verlies aan vermogen te wijten is aan foute beleggingsbeslissingen van pensioenfondsen. Van de respondenten die een mening hebben, denkt 14% dat het volledige verlies (200 mld) te wijten is aan foute beleggingsbeslissingen. Een derde van de respondenten denkt dat het verlies - dat het gevolg is van foute beleggingsbeslissingen - tussen 0 en 100 mld is. Tweederde denkt dat dit tussen 100 en 200 miljard is. Door de financiële crisis hebben de pensioenfondsen in Nederland tezamen 200 miljard euro verloren. Hoeveel euro van dit verloren vermogen is naar uw inschatting het gevolg van foute beleggingsbeslissingen door de pensioenfondsen? (Basis heeft antwoord op de vraag gegeven n=272) 2% 18% 17% 3% 8% 27% 7% 13% 4% 2% 0-19 mld mld mld mld mld mld mld mld mld mld. In de grafiek zijn de percentages exclusief de weet niet categorie weergegeven (n=272).

11 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.11 Pensioenfondsen moeten minder risicovol beleggen Doel- en probleemstelling Acht op de tien respondenten vindt dat pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger moeten beleggen. Methode en opzet Leeswijzer Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? (n=521) 15% 3% Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger moeten beleggen Ik vind dat de pensioenfondsen hun beleggingskoers van de afgelopen jaren moeten voortzetten 83% Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst risicovoller moeten beleggen

12 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.12 Verdieping geslacht

13 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.13 In welke mate u het eens bent met de volgende stellingen? Ik vind dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico (n=521) Totaal Man 7% 8% 23% 53% 52% 18% 17% Vrouw 6% 54% 18% Ik vind dat pensioenfondsen verplicht zouden moeten worden alle ingelegde premies op een spaarrekening Man 7% 12% 32% 39% 47% 33% 14% 16% Vrouw Ik vind het schandalig dat pensioenfondsen met mijn geld beleggen (n=521) Totaal 2% 25% 10% 62% 11% 16% Man 15% 44% 25% 16% Vrouw 5% 30% 49% 16% Ik vind dat pensioenfondsen ook mogen beleggen in beleggingen die een risico hebben zoals aandelen 30% 40% 27% 2% Man 27% 31% 39% 3% Vrouw 33% 50% 15% 2% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

14 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.14 Kunt u aangeven met welke van onderstaande stellingen u het eens bent? Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de gevolgen van de financiële crisis voor de huidige gepensioneerden minder erg dan nu het geval is Ik vind dat Bedrijfstakpensioenfondsen minder risicovol zouden moeten beleggen dan commerciële pensioenfondsen Door de lange termijn waarin ik pensioen opbouw (30 jaar of meer) zijn de voordelen van beleggen groter dan de nadelen Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de pensioenen nu lager Wanneer een pensioenfonds belegt, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer een pensioenfonds het geld op een spaarrekening zet Wanneer een pensioenfonds de tegoeden op een spaarrekening zet, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer het geld belegd wordt De premie die ik samen met mijn werkgever betaal is lager wanneer het pensioenfonds niet belegt maar de tegoeden op een spaarrekening zet 34% 41% 33% 30% 36% 30% 38% 20% 23% 33% 13% 33% 12% 20% 23% 15% 16% 14% Totaal (n=521) Man (n=268) Vrouw (n=253)

15 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.15 Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger 83% 75% 90% Ik vind dat de pensioenfondsen hun beleggingskoers van de af 15% 7% Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst risicovoller m 3% 3% 2% Totaal (n=521) Man (n=268) Vrouw (n=253)

16 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.16 Verdieping Leeftijd

17 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.17 In welke mate u het eens bent met de volgende stellingen? Ik vind dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in beleggingen met een laag risico (n=521): Totaal 25 t/m 40 7% 7% 24% 53% 54% 18% 15% 41 t/m 64 8% 23% 51% 18% 65+ Ik vind dat pensioenfondsen verplicht zouden moeten worden alle ingelegde premies op een spaarrekening te zetten 25 t/m 40 4% 11% 7% 5% 32% 33% 62% 47% 52% 23% 14% 10% 41 t/m 64 9% 33% 42% 17% 65+ Ik vind het schandalig dat pensioenfondsen met mijn geld beleggen (n=521): Totaal 25 t/m 40 7% 10% 6% 27% 39% 55% 39% 11% 16% 15% 41 t/m 64 12% 34% 17% 65+ Ik vind dat pensioenfondsen ook mogen beleggen in beleggingen die een risico hebben zoals aandelen (n=521): 25 t/m 40 20% 30% 23% 27% 40% 44% 43% 11% 27% 2% 31% 1% 41 t/m 64 34% 26% 3% % 43% 5% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

18 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.18 Kunt u aangeven met welke van onderstaande stellingen u het eens bent? Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de gevolgen van de financiële crisis voor de huidige gepensioneerden minder erg dan nu het geval is Ik vind dat Bedrijfstakpensioenfondsen minder risicovol zouden moeten beleggen dan commerciële pensioenfondsen Door de lange termijn waarin ik pensioen opbouw (30 jaar of meer) zijn de voordelen van beleggen groter dan de nadelen Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de pensioenen nu lager Wanneer een pensioenfonds belegt, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer een pensioenfonds het geld op een spaarrekening zet Wanneer een pensioenfonds de tegoeden op een spaarrekening zet, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer het geld belegd wordt De premie die ik samen met mijn werkgever betaal is lager wanneer het pensioenfonds niet belegt maar de tegoeden op een spaarrekening zet 39% 35% 33% 31% 36% 25% 30% 28% 30% 31% 23% 20% 23% 34% 18% 25% 27% 23% 14% 15% 16% 14% 18% Totaal (n=521) 25 t/m 40 (n=197) 41 t/m 64 (n=280) 65+ (n=44)

19 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.19 Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger 83% 79% 87% 75% Ik vind dat de pensioenfondsen hun beleggingskoers van de af Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst risicovoller m 15% 18% 11% 24% 3% 4% 2% 2% Totaal (n=521) 25 t/m 40 (n=197) 41 t/m 64 (n=280) 65+ (n=44)

20 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.20 Verdieping verzekeraar

21 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.21 In welke mate u het eens bent met de volgende stellingen? Ik vind het schandalig dat pensioenfondsen met mijn geld beleggen (n=521): Totaal 10% 16% Commerciële pensioenverzekeraar 10% 45% 33% 12% Bedrijfstakpensioenfonds 9% 49% 28% 14% Ik vind dat pensioenfondsen ook mogen beleggen in beleggingen die een risico hebben zoals aandelen (n=521): Totaal 30% 40% 27% 2% Commerciële pensioenverzekeraar 24% 32% 42% 2% Bedrijfstakpensioenfonds 25% 44% 29% 2% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

22 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.22 Kunt u aangeven met welke van onderstaande stellingen u het eens bent? Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de gevolgen van de financiële crisis voor de huidige gepensioneerden minder erg dan nu het geval is Ik vind dat Bedrijfstakpensioenfondsen minder risicovol zouden moeten beleggen dan commerciële pensioenfondsen Door de lange termijn waarin ik pensioen opbouw (30 jaar of meer) zijn de voordelen van beleggen groter dan de nadelen 33% 33% 26% 39% 30% 41% 36% Als de pensioenfondsen de afgelopen jaren niet belegd hadden, waren de pensioenen nu lager 23% 33% 34% Wanneer een pensioenfonds belegt, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer een pensioenfonds het geld op een spaarrekening zet Wanneer een pensioenfonds de tegoeden op een spaarrekening zet, is mijn pensioenuitkering hoger dan wanneer het geld belegd wordt De premie die ik samen met mijn werkgever betaal is lager wanneer het pensioenfonds niet belegt maar de tegoeden op een spaarrekening zet 27% 32% 15% 20% 15% 11% 18% Totaal (n=521) Commerciële pensioenverzekeraar (n=73) Bedrijfstakpensioenfonds (n=167)

23 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.23 Met welke van onderstaande stellingen bent u het eens? Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst voorzichtiger 73% 83% 83% Ik vind dat de pensioenfondsen hun beleggingskoers van de af 15% 15% Ik vind dat de pensioenfondsen in de toekomst risicovoller m 3% 5% 1% Totaal (n=521) Commerciële pensioenverzekeraar (n=73) Bedrijfstakpensioenfonds (n=167)

24 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.24 Doel- en probleemstelling Methode en opzet Leeswijzer gegevens steekproef - steekproef

25 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.25 Werksituatie Doel- en probleemstelling Methode en opzet Welke situatie is momenteel (het meest) op u van toepassing? (n=521) Ik werk in loondienst en heb een vast contract 54% Leeswijzer - steekproef Ik ben met de VUT, (pre)pensioen of rentenierend Ik ben huisman, huisvrouw Ik ben zelfstandig ondernemer Ik ben arbeidsongeschikt Ik ben werkloos, werkzoekend, in de bijstand Ik werk in loondienst en ben oproepkracht Ik ben studerend, schoolgaand Ik werk als vrijwilliger (en ontvang onkostenvergoeding) Anders, geen antwoord 11% 9% 6% 6% 5% 3% 1% 1% 3%

26 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.26 Pensioenopbouw Doel- en probleemstelling Methode en opzet Welke situatie is op u van toepassing? (n=521) Ik bouw momenteel mijn pensioen op bij een bedrijfstakpensio 32% Leeswijzer - steekproef Ik bouw momenteel in het geheel geen pensioen op Ik bouw momenteel mijn pensioen op bij een commerciële pensi Ik bouw momenteel mijn pensioen op bij een beroepspensioenfo Ik weet niet of ik momenteel pensioen opbouw Ik bouw pensioen op maar weet niet of dit valt onder een com 20% 14% 9% 9% 8% Ik regel zelf mijn pensioen 6% Ik bouw momenteel mijn pensioen op bij een OPF 2%

27 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.27 Leeftijd en Geslacht Doel- en probleemstelling Methode en opzet 25 t/m 40 Leeftijdcategorie (n=521) 38% 41 t/m 64 54% Leeswijzer 65+ 8% - steekproef Wat is uw geslacht? (n=521) Man 51% Vrouw 49%

28 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.28 Mentality milieu Doel- en probleemstelling Methode en opzet Moderne burgerij Mentality (n=521) 25% Leeswijzer - steekproef Traditionele burgerij Postmaterialisten Postmoderne hedonisten Opwaarts mobielen Nieuwe conservatieven Kosmopolieten Gemaksgeoriënteerden 15% 13% 11% 10% 9% 9% 7%

29 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.29 Auteursrecht Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage, is echter schriftelijke toestemming van de directie van Motivaction nodig. Voor de opdrachtgever is op aanvraag beschikbaar: een exemplaar van de gehanteerde vragenlijst en/of gedetailleerde onderzoekstechnische informatie.

30 Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009 / / P.30 Motivaction International B.V. Marnixkade ZL Amsterdam Postadres: Postbus MG Amsterdam T +31 (0) F +31 (0)

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Zin en Onzin van Pensioen

Zin en Onzin van Pensioen Zin en Onzin van Pensioen Pensioenfederatie / 3-8-2011 / P.1 / 3-8-2011 / P.1 Zin en Onzin van Pensioen Onderzoeksrapportage Kwantitatieve rapportage van het onderzoek

Nadere informatie

Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI)

Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI) Houding ten aanzien van PPI - AEGON / 22-6-2011 / P.1 / 22-6-2011 / P.1 Houding ten aanzien van premiepensioeninstelling (PPI) Onderzoeksrapportage Amsterdam Juni 2011

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Doelgroepen voor duurzame energie Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva Jinek Sophie Hilbrand Kennismaking

Nadere informatie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Tussen dromen en daden het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Vertrouwen in bedrijven neemt af Ik wantrouw de goede bedoelingen van bedrijven. Q 05 3,5 36 33 4 5 Q 04 3,4

Nadere informatie

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Doelgroep-denken; zet je leden centraal Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Wie zijn wij? Ik squash, omdat ik dan kan spelen wanneer ik wil en het is een lekkere adrenalinekick. Ik heb

Nadere informatie

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord 61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord Vogels en mensen, Vogelbescherming/ 2-6-2010 / P.1 / 2-6-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 17 mei 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z4225 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie

Doelgroepen voor duurzame energie Doelgroepen voor duurzame energie Apeldoorn, 15 januari Jorrit Hoekstra Sander Metaal Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 1 Tijden veranderen Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 2 Waarden versus sociodemografie

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl - Factsheet - Verkenning van de beleving van het

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Dé financiële informatiekrant van Nederland!

Dé financiële informatiekrant van Nederland! Dé financiële informatiekrant van Nederland! Jan Both (43) Aannemer Zo n twee jaar geleden heb ik alles geregeld, via een tussenpersoon. Ik heb een aanvullend pensioen waarvoor ik elke maand betaal. Geen

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Enquête premie & indexatie

Enquête premie & indexatie Enquête premie & indexatie Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau houdt de Nederlandsche Bank een enquête naar de ontwikkeling van pensioenpremie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl - Factsheet opinieonderzoek

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Motivaction ConceptScore Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Thuisbezorging en Pick Up Points winnen aan populariteit Hoe vaak laat jij de dagelijkse boodschappen thuisbezorgen of haal je deze

Nadere informatie

De doorsneepremie ZO DENKEN WIJ ER OVER. De doorsneepremie. De doorsneepremie

De doorsneepremie ZO DENKEN WIJ ER OVER. De doorsneepremie. De doorsneepremie Zo denken wij er over is een uitgave van ABP Corporate Communicatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.abp.nl. september 2007 ZO DENKEN WIJ ER OVER Collectief versus individueel Juridische

Nadere informatie

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Peiling EnschedePanel december 2009 30 maart 2010 In december 2009 hebben alle panelleden een vragenlijst ontvangen over levenswaarden/levensinstelling. In

Nadere informatie

Mentaliteitstrends 2013

Mentaliteitstrends 2013 Mentaliteitstrends 2013 Motivaction-trendmeting: basics De basis: Motivaction meet sinds 1998 sociaal-culturele onderstromen in de samenleving Jaarlijks steekproef schriftelijke vragenlijst aan huis Nederlandse

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet Draagvlak participatiesamenleving is geen

Nadere informatie

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Betere samenleving vraagt om

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten 2012

Samenvatting onderzoeksresultaten 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction Innoveren met de ConceptFactory De ConceptFactory biedt verschillende oplossingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Onderzoek. bancaire lijfrente. - November 2012 - NIEUWE KAFT INVOEGEN: Ontwerpen. Achtergrondstijlen. Achtergrond opmaken. Bestand.

Onderzoek. bancaire lijfrente. - November 2012 - NIEUWE KAFT INVOEGEN: Ontwerpen. Achtergrondstijlen. Achtergrond opmaken. Bestand. NIEUWE KAFT INVOEGEN: Ontwerpen Achtergrondstijlen Achtergrond opmaken Bestand Invoegen Onderzoek bancaire Flitspeiling lijfrente bancaire lijfrente 23 november 2012 - November 2012 - Voorwoord In opdracht

Nadere informatie

Crowdfunding vertrouwen in de economie

Crowdfunding vertrouwen in de economie & Crowdfunding vertrouwen in de economie Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en Motivaction en gepubliceerd op 8 oktober 2013. Copyright Douw&Koren en Motivaction Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven?

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

De beleving van armoede door de Nederlandse bevolking

De beleving van armoede door de Nederlandse bevolking bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stichting Levi Lassen De beleving

Nadere informatie

Welkom bij de informatiemiddag van PGB

Welkom bij de informatiemiddag van PGB Welkom bij de informatiemiddag van PGB Vanaf 2016 ook een beschikbarepremieregeling 2 1 Tom Vollebergh Bestuurslid PGB Informatietechnologie Luuk Lennaerts Bestuurssecretaris PGB 3 Middelloonregeling (DB-regeling)

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen?

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15 Glastuinbouw 1 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het imago-onderzoek naar de glastuinbouwsector,

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 Zin en onzin van verpakkingen Milieu Centraal Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 25-6-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO 5-9-2014. Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051

Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO 5-9-2014. Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051 Huisartsen over keten- en zelfstandige apothekers NAPCO Rapportage Auteurs: Jasper Visscher, Lonneke Gijsbers Project Z5051 5-9-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies

Nadere informatie

Beantwoord a.u.b. alle vragen, dan kan JuroFoon uw kansen het beste inschatten!

Beantwoord a.u.b. alle vragen, dan kan JuroFoon uw kansen het beste inschatten! Intake-formulier gedupeerden aandelenlease Beantwoord a.u.b. alle vragen, dan kan JuroFoon uw kansen het beste inschatten! Heeft u meerdere contracten, dan kunt u dit in de opmerkingen vermelden. U hoeft

Nadere informatie

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting 6 Onderzoeksresultaten in

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Issuemonitor 2014 Pensioenen

Issuemonitor 2014 Pensioenen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Issuemonitor 2014 Pensioenen Koenen, Bart (TSAMM) augustus

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek -

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Amsterdam, 24 oktober 2014 drs. Bram van der Lelij Samenvatting De Nederlandse verzorgingsstaat

Nadere informatie