FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015"

Transcriptie

1 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September

2 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft geen voorzorgsmaatregelen om de zorgen te verminderen 2

3 Onderzoeksresultaten 3

4 Zekerheid algemeen 4

5 Ruim de helft van de Nederlanders vindt het leven nu onzekerder dan 10 jaar geleden Vergeleken met 10 jaar geleden is het leven nu 100% 8% 1% 80% 60% 16% 1 - Heel zeker % 51% 59% 4 40% 0% 32% 18% 5% Totaal 55% Heel onzeker Slechts een kwart van alle Nederlanders ervaart nu meer zekerheden ten opzichte van 10 jaar geleden. Vrouwen (59%) voelen zich duidelijk onzekerder dan mannen (51%) Hoe hoger het inkomen, des te zekerder men het leven nu vindt, vergeleken met 10 jaar geleden. 6 op de 10 linkse kiezers hebben het gevoel dat er meer onzekerheden zijn in het leven. Dit aandeel is duidelijk hoger dan onder de andere kiezers. Links Midden Rechts 60% 5 5 A1. In hoeverre heeft u het gevoel dat er meer of minder onzekerheden in het leven zijn, vergeleken met 10 jaar geleden? 5

6 30% van de Nederlanders voelt zich onzekerder over eigen leven omdat men nabije toekomst onvoorspelbaar vindt Economische veranderingen volgen elkaar in hoger tempo op dan vroeger Stellingen over veranderingen 5% 18% 65% 12% 7 Omdat het niet meer te voorspellen is hoe de wereld er over 5 jaar uit ziet, voel ik mij onzekerder over mijn eigen leven. 100% 1% Veranderingen op het gebied van techniek volgen elkaar in hoger tempo op dan vroeger 5% 1 55% 2 82% 80% 35% 30% Veranderingen in de politieke situatie volgen elkaar in hoger tempo op dan vroeger 1% 2 56% 14% 70% 60% Weet ik niet / geen mening De (nabije) toekomst wordt steeds minder voorspelbaar 1% 21% 58% 1 0% 40% 60% 80% 100% 71% 40% 30% 24% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal mee oneens Oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet 0% Helemaal mee oneens 71% vindt de nabije toekomst onvoorspelbaarder dan 10 jaar geleden. Bij 42% leidt tot onzekerheid in eigen leven. Dit komt neer op 30% van alle Nederlanders. Hoe ouder, des te groter de groep die vindt dat de (nabije) toekomst steeds minder voorspelbaar wordt. Een overgrote meerderheid is van mening dat de veranderingen op het gebied van economie, techniek en politiek elkaar in een duidelijk hoger tempo opvolgen in vergelijking met vroeger. A2/A3. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? Basis stelling 1 t/m 4: Alle respondenten (n = 1011) Basis stelling 5: Alle respondenten die het (helemaal) eens zijn met stelling De (nabije) toekomst wordt steeds minder voorspelbaar (n = 743) 6

7 Men maakt zich vaker zorgen over wereldthema s als terrorisme en vluchtelingenproblematiek, dan over persoonlijke onderwerpen Terrorisme 12% Vluchtelingenproblematiek Economische ontwikkelingen in Europa 5% 12% 1 Gezondheid van mijzelf en mijn naasten 1 Veiligheid van gegevens Geopolitieke ontwikkelingen Klimaatverandering Economische ontwikkelingen in Nederland 4% 6% 18% 15% 22% 16% Mijn eigen financiële situatie Mijn werk 9% 24% 31% Technologische ontwikkeling 18% Mijn uiterlijk Het aantal vrienden dat ik heb 29% 31% 24% 24% 3 32% 30% 34% 35% 4 30% 19% 34% % 36% 22% 24% 41% 38% % 11% 29% 30% 26% 8% 11% 26% 18% 32% 14% 1% 24% 12% 1% 25% 8% 2% 61% 60% 51% 49% 48% % 15% 1 0% 40% 60% 80% 100% 1 Helemaal niet Heel veel Ouderen maken zich meer zorgen over terrorisme dan jongeren. Linkse kiezers maken zich meer zorgen over klimaatverandering dan midden en rechtse kiezers. PVV en CDA kiezers maken zich meer zorgen over de economische ontwikkelingen in Europa, vergeleken met personen met een andere politieke voorkeur. PVV kiezers maken zich ook relatief meer zorgen over de economische ontwikkelingen in Nederland. A4. In hoeverre maakt u zich over de volgende onderwerpen wel eens zorgen? 7

8 De eigen gezondheid en dat van naasten is het onderwerp waar men zich het meeste zorgen over maakt Gezondheid van mijzelf en mijn naasten Terrorisme (bijv. IS) Vluchtelingenproblematiek Mijn eigen financiële situatie Mijn werk Klimaatverandering Geopolitieke ontwikkelingen 6% 5% 11% 11% 18% 2 Waar in generieke zin grote thema s als terrorisme en vluchtelingenproblematiek het vaakst genoemd worden als onderwerpen waar men zich zorgen over maakt, prijkt gezondheid bovenaan de lijst als gevraagd wordt naar het thema waar men zich het meeste zorgen over maakt. Werklozen/arbeidsongeschikten maken zich net iets meer zorgen over de eigen financiële situatie (2), dan over de gezondheid van zichzelf en naasten (26%). 65-plussers, hoog opgeleiden, en personen met een hoog inkomen maken zich minder zorgen om de eigen financiële situatie. Veiligheid van gegevens Economische ontwikkelingen in Nederland Economische ontwikkelingen in Europa 2% Mijn uiterlijk 1% Het aantal vrienden dat ik heb 1% Technologische ontwikkelingen 0% Ouderenzorg, toekomst van mijn kinderen Ander onderwerp 8% Geen van bovenstaande 1% 0% 30% 40% A6. Kunt u aangeven over welk onderwerp u zich het meeste zorgen maakt? 8

9 De Nederlander vindt dat men zelf weinig tot niets kan doen aan wereldproblematiek m.u.v. klimaatverandering Het aantal vrienden dat ik heb 9% 5 34% Mijn uiterlijk 61% 28% Gezondheid van mijzelf en mijn naasten 58% 32% Mijn eigen financiële situatie 18% 56% 26% Mijn werk 19% 56% 25% Veiligheid van gegevens 24% 58% 18% Klimaatverandering 25% 6 8% Technologische ontwikkeling 74% 2 Economische ontwikkelingen in Nederland 76% 22% 2% Vluchtelingenproblematiek 82% 15% Economische ontwikkelingen in Europa 88% 2% Terrorisme 89% 8% Geopolitieke ontwikkelingen 91% 8% 2% 0% 40% 60% 80% 100% Niets Een beetje Veel Ondanks de vele acties op dit moment met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek geven 8 op de 10 Nederlanders aan het gevoel te hebben niets te kunnen doen. Rechtsstemmers vinden vaker dan personen met een andere politieke voorkeur dat zij niets kunnen doen aan het vluchtelingenprobleem. Een beter milieu begint bij jezelf is goed ingeburgerd in de Nederlandse maatschappij: in tegenstelling tot de humanitaire en economische thema s, geeft een ruime meerderheid aan hier zelf iets aan te kunnen doen. A7. Kunt u bij elk van de volgende onderwerpen aangeven hoeveel u vindt dat u er zelf aan kan doen? Basis: Alle respondenten die zich zorgen maken over het onderwerp (333 n 873) 9

10 Financiële zekerheid 10

11 Het gevoel van financiële zekerheid wordt vooral bepaald door het hebben van een buffer of door financiële onafhankelijkheid een buffer heb om financiële tegenslagen op te kunnen vangen Ik voel mij financieel zeker als ik 32% 25% Onder jongeren (<25 jaar) speelt vrijheid om te kunnen doen laten wat je wilt een relatief grote rol in het gevoel van financiële zekerheid. Dit geldt ook voor personen met (hoger dan) twee keer modaal inkomen. financieel onafhankelijk ben van anderen 24% 22% mijn woning (huur of hypotheek) kan blijven betalen op financieel gebied kan doen en laten wat ik wil % 22%...mijn huidige baan kan blijven behouden voldoende pensioen heb voor later 6% 5% 8% weet dat ik mijn nabestaanden financieel goed achterlaat mocht ik komen te overlijden 1% 4% Anders, namelijk: 2% 1% 0% 40% 60% 80% 100% Meeste invloed op gevoel financiele zekerheid Daarna meeste invloed op gevoel financiele zekerheid B2a. Welk van deze situaties heeft het meeste invloed op uw gevoel van financiële zekerheid? B2b. Welk van deze situaties heeft daarna het meeste invloed op uw gevoel van financiële zekerheid? 11

12 De gemiddelde Nederlander voelt zich matig zeker over de eigen financiële situatie: een 6,3 op een schaal van 1 tot 10 Gemiddeld Nederland Leeftijd Geslacht Regio Totaal jr jr jr jr jr 65+ jr gr. steden % 80% 60% 40% 0% 2% 2 26% 1 8% 4% 4% 2% 10 - Heel zeker Heel onzeker Werkzaam 6.9 Zelfstandige ondernemers 6.6 Werkzaam in loondienst 5.0 Werkloos / arbeidsongeschikt 5.8 Studerend / schoolgaand 6.7 Gepensioneerd Inkomen Opleiding B3. Kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe zeker of onzeker u zich op dit moment voelt over uw financiële situatie?

13 Ruim een kwart verwacht het komend jaar een verslechtering van de eigen financiële situatie. Slecht een vijfde verwacht verbetering 24% 2% 2% 1 Zal veel beter worden Zal beter worden Zal hetzelfde blijven Tot 45 jaar is de groep die verwacht dat de financiële situatie erop vooruit gaat groter dan de groep die verwacht dat de financiële situatie verslechterd. Vanaf 45 jaar is dit andersom. Vooral 65-plussers voorzien een slechtere financiële situatie voor het komende jaar. Ook laag opgeleiden en personen met een inkomen beneden modaal zijn pessimistischer over hun toekomstige financiële situatie. 55% Zal slechter worden Zal veel slechter worden 11% 29% 1 24% 22% 15% 30% 22% 34% 21% 3 1 B4. Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden? Zal deze in de komende twaalf maanden beter worden, slechter worden of hetzelfde blijven? 13

14 Er is weinig vertrouwen in overheden en financiële instellingen als het gaat om het bieden van financiële zekerheid Vertrouwen Mijzelf 1% 15% 44% 34% Familie 5% 12% Werkgever 11% 11% 2 24% 5% Vrienden 11% 1 35% 5% Pensioenfondsen Banken Overheid 26% 2 24% 28% 29% 34% 30% 30% 31% 11% 1% 9% 1% 8% 1% Verzekeraars Gemeente 2 21% 30% 3 30% 30% Financieel adviseurs 32% 28% 25% 5% 0% 40% 60% 80% 100% 1 Heel w einig vertrouwen Heel veel vertrouwen 78% 4 29% 25% 12% 9% 8% 6% Er is zeer weinig vertrouwen in financieel dienstverleners als het gaat om het bieden van financiële zekerheid. Financieel adviseurs komen er het slechtst vanaf, slechts 6% geeft aan in hen te vertrouwen als het gaat om het bieden van financiële zekerheid. Jongeren (<35 jaar) hebben daarbij nog minder vertrouwen in financieel adviseurs (45% (heel) weinig vertrouwen). Mannen hebben meer dan vrouwen vertrouwen in zichzelf qua het bieden van financiële zekerheid. VVD kiezers hebben duidelijk meer zelfvertrouwen als het gaat om het bieden van financiële zekerheid (9). PvdA-ers hebben daarentegen relatief meer vertrouwen in de overheid (19%). Zelfstandig ondernemers hebben relatief de meeste vertrouwen in zichzelf, vergeleken met personen in loondienst of niet-werkenden. Het vertrouwen in familie neemt af naarmate men ouder wordt. Vanaf 75 jaar neemt het vertrouwen in de familie weer iets toe. B5. Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende partijen als het gaat om het bieden van financiële zekerheid? 14

15 62% legt de verantwoordelijkheid voor financiële zekerheid bij zichzelf. Eén op de vijf vindt de overheid primair verantwoordelijk Mijzelf Overheid Werkgever Pensioenfondsen Banken Familie Gemeente Verzekeraars Vrienden Financieel adviseurs Anders, namelijk : 8% 6% 5% 6% 2% 14% Verantwoordelijkheid 25% 62% 29% 11% Meest verantwoordelijk voor uw financiele zekerheid Daarna meest verantwoordelijk voor uw financiele zekerheid 0% 40% 60% 80% 100% VVD en D66 kiezers leggen het minst vaak de verantwoordelijkheid bij de overheid neer. Dit is een groot verschil met de PVV kiezers; één op de drie legt de verantwoordelijkheid primair neer bij de overheid. Het percentage dat de verantwoordelijkheid voor financiële zekerheid primair bij de overheid neerlegt is groter onder 55-plussers. Voor elke leeftijdsgroep geldt echter dat het merendeel zichzelf het meest verantwoordelijke acht. Onder laagopgeleiden vindt 50% zichzelf primair verantwoordelijk en 26% de overheid. Onder hoogopgeleiden vindt 7 zichzelf primair verantwoordelijk en 11% de overheid. Hoe hoger de inkomensklasse, des te minder men de verantwoordelijkheid bij de overheid neerlegt en juist meer bij zichzelf. Vooral zelfstandig ondernemers leggen de verantwoordelijk primair bij zichzelf. Verantwoordelijkheid primair bij overheid: 11% 22% 2 24% 32% B6ab. Welke partij is volgens u (daarna) het meest verantwoordelijk voor uw financiële zekerheid? 15

16 Sociaal culturele en demografische ontwikkelingen 16

17 Men maakt zich het meeste zorgen over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg Betaalbaarheid van de gezondheidszorg 5% 11% 22% Hoogte van mijn pensioeninkomen Lage rente op spaargeld 15% 18% 18% Dat werkgever vaker tijdelijke i.p.v. vaste contracten geeft 32% Wijziging van het belastingsstelsel 16% Dat ik of mijn partner baan verliest Stijging van de huurprijzen Dat ik of mijn partner arbeidsongeschikt raakt Wijziging van het hypotheekstelsel Studiekosten van mijzelf of van mijn kinderen Daling van de huizenprijzen 36% 42% 35% 40% 54% 42% 35% 30% 26% 1 21% 35% 1 24% 14% 1 25% 1 24% 11% 16% 22% % 12% 25% 11% 22% 11% 22% 19% 9% 16% 11% 15% 5% 1 6% 1 6% Financiële gevolgen bij een scheiding 62% 15% 15% 6% 2% 0% 40% 60% 80% 100% 1 Helemaal niet Heel veel 62% 3 36% 3 29% % 19% 1 8% 29% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de op de agenda staande wijzigingen in het belastingstelsel. PVV stemmers maken zich het meest zorgen over dit onderwerp (42%) gevolgd door de SP stemmers (38%). De hogere inkomens maken zich minder zorgen over wijzigingen in het belastingstelsel, dan de lagere inkomens. C1. In hoeverre maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? 17

18 Ook is men onzeker over de hoogte van pensioeninkomen en het behouden van de baan Betaalbaarheid van de gezondheidszorg Hoogte van mijn pensioeninkomen Dat ik of mijn partner baan verliest 25% 15% 12% 8% 5% 21% 1 Hoe ouder, des te meer men zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Gezinnen met kinderen maken zich relatief minder zorgen over dit onderwerp. Hier zijn zorgen om verlies van inkomen (ontslag of arbeidsongeschiktheid) en studiekosten prominenter aanwezig. Wijziging van het belastingsstelsel Dat ik of mijn partner arbeidsongeschikt raakt Stijging van de huurprijzen Lage rente op spaargeld 8% 1 5% 9% 9% 5% 8% 6% Hoogopgeleiden hebben meer angst om de baan te verliezen. Dit geldt ook voor personen met een hoog inkomen, vergeleken met personen met een lager inkomen. Alleenstaanden maken zich meer zorgen over wijziging van het belastingstelsel dan gezinnen met kinderen. Dat werkgever vaker tijdelijke i.p.v. vaste contracten geeft 5% 5% Studiekosten van mijzelf of van mijn kinderen 5% 4% Wijziging van het hypotheekstelsel Daling van de huizenprijzen Financiële gevolgen bij een scheiding 4% 5% 2% 4% 2% 1% 1% 0% 40% 60% 80% C2. Kunt u aangeven over welk onderwerp u zich het meeste zorgen maakt? En welke daarna? 18

19 Men vindt het bieden van een oplossing voor de betaalbaarheid van de gezondheidszorg vooral een taak van de overheid Betaalbaarheid gezondheidzorg Hoogte pensioeninkomen Baanverlies Wijziging belastingdienst Stijging huurprijzen Lage rente spaargeld 75% 42% 4 92% 80% 75% 16% 41% 32% geen 1 4% 9% geen 11% 2% anders 6% Arbeidsongeschiktheid Vaker tijdelijke contracten Studiekosten Wijziging hypotheekstelsel Daling huizenprijzen Overheid Ik zelf 34% 71% 68% 50% 45% Verzekeringsmaatschappijen 31% 19% anders 1 9% 25% 5% 34% 4% geen 2 Banken Familie/vrienden Pensioenfondsen C3C7C11. Welke partij is volgens u het meest geschikt om een oplossing te bieden voor dit onderwerp, zodat de financiële gevolgen voor u zo klein mogelijk zijn? Basis: Respondenten die zich zorgen maken over het onderwerp 19

20 Een aanzienlijk deel van de personen die zich zorgen maken, treft geen voorzorgsmaatregelen om de zorgen te verminderen 100% 80% 60% Wel of geen maatregelen om zorgen te verminderen 32% 32% 31% 61% 58% 52% 48% 46% 42% 42% 79% Als men wel voorzorgmaatregelen treft, dan is dit in de meeste gevallen in de vorm van geld opzij leggen op een spaarrekening. Tegen de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid, betaalbaarheid van de gezondheidszorg, baanverlies en pensioeninkomen laat een deel zich (daarnaast ook) verzekeren. 40% 0% 21% 39% 42% 48% 52% 54% 58% 58% 68% 68% 69% Wel Niet C4C8C12. Wat doet u of heeft u gedaan om uw zorgen te verminderen over de financiële gevolgen van het volgende onderwerp? Basis: Respondenten die zich zorgen maken over het onderwerp 20

21 Men weet niet goed op welke manier er actie ondernomen zou kunnen worden om de zorgen over financiële risico s te verminderen Redenen om geen voorzorgsmaatregelen te treffen Studiekosten 18% 9% 38% 22% Arbeidsongeschiktheid 11% 44% 19% 2 Hoogte pensioeninkomen Baanverlies Daling huizenprijzen Betaalbaarheid gezondheidszorg 14% 11% 12% 15% 21% 2 15% 1 18% 25% 11% 44% 41% 42% 5 16% 14% Lage rente spaargeld % 4 4% Wijziging hypotheekstelsel Wijziging belastingstelsel Stijging huurprijzen Vaker tijdelijke contracten 15% 1 25% 22% % 9% 16% 4 54% 54% 46% 15% 9% 14% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoewel een aanzienlijk deel van de Nederlanders zich zorgen maakt, valt op dat er weinig actie ondernomen wordt. Een groot deel van de mensen die zich zorgen maakt heeft geen idee welke acties men kan ondernemen. Informatievoorziening op deze thema s lijkt in gebreke te blijven. Daarnaast geeft een aanzienlijk deel van de mensen die zich zorgen maakt geeft aan nog niet over concrete maatregelen nagedacht te hebben. Ik heb voldoende (spaar)geld om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen Ik heb er (nog) niet over nagedacht Ik accepteer het risico Ik weet niet op welke manier ik actie zou kunnen ondernemen Anders C5C9C13. Kunt u aangegeven waarom u niet zelf actie onderneemt om uw zorgen te verminderen over de financiële gevolgen van het volgende onderwerp? Basis: Respondenten die zich zorgen maken over het onderwerp en geen voorzorgsmaatregelen hebben genomen 21

22 Ruim de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Meer verantwoordelijkheid bij burgers om eigen financiële risico s te dragen. 100% 80% 60% 40% 1% % Zeer positief Positief Niet negatief, niet positief Negatief Bijna een kwart van de hoger opgeleiden (2) vindt het een positieve ontwikkeling dat de overheid verwacht dat burgers meer zelf verantwoordelijk worden om eigen financiële risico s te dragen (bij laag opgeleiden is dit 11%). Afhankelijk van de politieke voorkeur zijn er grote verschillen zichtbaar. 21% Zeer negatief 0% C15. In hoeverre staat u positief of negatief tegenover deze ontwikkeling? 29% 26% 31% 2 32% 56% 8% 60% 11% 78% 6% 22

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Het kiezerslandschap in beeld Politieke Barometer Extra / week 22, dinsdag 2010 Kiezers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn gezellige kiezers, kiezers die van

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

SOLIDARITEIT. in Nederland. GfK april 2015. GfK 2015 Achmea Solidariteit april 2015

SOLIDARITEIT. in Nederland. GfK april 2015. GfK 2015 Achmea Solidariteit april 2015 SOLIDARITEIT in Nederland GfK april 2015 1 Inhoudsopgave 3 7 35 39 Management Summary Grafische samenvatting Solidariteitsindex Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Het begrip solidariteit Solidariteit

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

betaalt nederland 2013 in het kort

betaalt nederland 2013 in het kort ZO in het kort 1 ZO Betaalgedragindex (BGX) De Betaalgedragindex (BGX) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index is samengesteld op basis

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting 6 Onderzoeksresultaten in

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag 2015

Monitor financieel gedrag 2015 Monitor financieel gedrag 2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4 Samenvatting Pagina 8 Resultaten Pagina 11 Bijlage Pagina 19 2 Achtergrond, doel-

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Inkomenspositie van startende ondernemers

Inkomenspositie van startende ondernemers M201112 Inkomenspositie van startende ondernemers drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2011 Inkomenspositie van startende ondernemers Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans

pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans In september 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun financiële situatie: hoe hebben zij hun geldzaken geregeld?

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Nederlanders zekerder over de toekomst; meer gevoel van veiligheid. De Zekerheidsindex Rapport december 2013

Nederlanders zekerder over de toekomst; meer gevoel van veiligheid. De Zekerheidsindex Rapport december 2013 Nederlanders zekerder over de toekomst; meer gevoel van veiligheid De Zekerheidsindex Rapport december 2013 Zekerheidsindex: 60 punten De Zekerheidsindex is in het tweede halfjaar van 2013 uitgekomen op

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

WIJZER IN GELDZAKEN PENSIOENMONITOR Een onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening

WIJZER IN GELDZAKEN PENSIOENMONITOR Een onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening WIJZER IN GELDZAKEN PENSIOENMONITOR Een onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening Intomart GfK 2013 32809 Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Beleving van rijkdom en armoede

Beleving van rijkdom en armoede 91 4 Beleving van rijkdom en armoede Eind 2008 is aan de panelleden van de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad een vragenlijst voorgelegd over rijkdom

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 2015 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 2015 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informatie: Wijzer in geldzaken Henriette Raap-Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

WIJZER IN GELDZAKEN PENSIOENMONITOR

WIJZER IN GELDZAKEN PENSIOENMONITOR WIJZER IN GELDZAKEN PENSIOENMONITOR Een onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening 32809 September 2013 Peter Mulder Annemarie Mets - Op

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Nederlanders nauwelijks zeker over toekomst. De Zekerheidsindex Rapport juli 2011

Nederlanders nauwelijks zeker over toekomst. De Zekerheidsindex Rapport juli 2011 Nederlanders nauwelijks zeker over toekomst De Zekerheidsindex Rapport juli 2011 Aanleiding Verzekeren gaat per definitie over het vermijden van onzekerheden en het zoeken naar zekerheid. Maar waarover

Nadere informatie