AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

2 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

3 6 op de 10 beleggers heeft specifiek doel voor ogen (Aanvullend) Pensioen 33 Voor de aflossing van de hypotheek 13 Voor studie / verzorging kinderen 9 Om eerder te kunnen stoppen met werken 9 Een ander doel 12 Geen specifiek doel Circa 6 op de 10 beleggers (56%) heeft een specifiek doel voor ogen. Zij beleggen met name om hun pensioen aan te vullen (33%). Met name beleggers die via een beleggingsadviseur beleggen (46%), jarigen (42%) en beleggers met een laag inkomen (71%) beleggen om hun pensioen aan te vullen. Met welk doel belegt u? Meer antwoorden mogelijk Alle beleggers n = 465 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

4 Steeds meer beleggers controleren of beleggingsdoel nog haalbaar is Voorjaar n = 273 Najaar n = 358 Voorjaar n = 247 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, minimaal 1x per maand Ja, minimaal 1x per jaar Ja, maar minder vaak dan 1x per jaar Nee Steeds meer beleggers controleren of hun beleggingsdoel nog haalbaar is: één jaar geleden controleerde tweederde hun beleggingsdoel (63%), terwijl nu driekwart van de beleggers hun beleggingsdoel controleert (77%). Een kwart (23%) controleert niet of hun beleggingsdoel nog haalbaar is. Met name gemaksgeoriënteerden (44%) en beleggers met een laag vermogen (43%) controleren niet of het beleggingsdoel nog haalbaar is. Controleert u periodiek of uw beleggingsdoel nog steeds haalbaar is? Beleggers met beleggingsdoel GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

5 De meerderheid vindt het van belang dat adviseur/ vermogensbeheerder goed op de hoogte is Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Totaal Wel op wijzigingen gecontroleerd Niet op wijzigingen gecontroleerd De meerderheid van de beleggers die via een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder belegt (61%), vindt het van belang dat de adviseur/vermogensbeheerder goed op de hoogte is van de persoonlijke situatie. Beleggers waarbij de persoonlijke gegevens zijn gecontroleerd, vinden het vaker van belang (76%) dan beleggers waarbij de persoonlijke gegevens niet zijn gecontroleerd (43%). Hoe belangrijk vindt u het dat uw beleggingsadviseur/vermogensbeheerder goed op de hoogte is van uw persoonlijke situatie? Beleggers die via adviseur of vermogensbeheerder beleggen n = 189 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

6 Bij de helft van de beleggers worden persoonlijke gegevens niet op wijzigingen gecontroleerd Uw risicobereidheid 29 Uw financiële positie 25 Uw doelstellingen die u met beleggen wilt bereiken 25 Uw kennis en ervaring 6 Geen van bovenstaande zaken is op wijzigingen gecontroleerd Bij bijna de helft van de beleggers die via een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder belegt (45%), zijn het afgelopen jaar persoonlijke gegevens niet op wijzigingen gecontroleerd. Bij 3 op de 10 beleggers (29%) is de risicobereidheid gecontroleerd en bij een kwart de financiële positie (25%) en de doelstellingen (25%). Welke persoonlijke gegevens heeft uw beleggingsadviseur /vermogensbeheerder het afgelopen jaar met u op wijzigingen gecontroleerd? Meer antwoorden mogelijk Beleggers die via adviseur of vermogensbeheerder beleggen GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 n = 189 6

7 Frequentie van contact is afgelopen twee jaar stabiel gebleven Persoonlijke situatie Beleggingen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meer contact Evenveel contact Minder contact Niet van toepassing, ik beleg korter dan 2 jaar De frequentie van contact met de beleggingsadviseur / vermogensbeheerder is de afgelopen twee jaar stabiel gebleven. Tweederde heeft evenveel contact als voorheen over de persoonlijke situatie (68%) en driekwart heeft evenveel contact als voorheen over de beleggingsportefeuille (78%). Heeft u de afgelopen twee jaar meer of minder inhoudelijk contact dan voorheen gehad met uw beleggingsadviseur / vermogensbeheerder over uw persoonlijke situatie / over uw beleggingen? Beleggers die via adviseur of vermogensbeheerder beleggen GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni n = 189

8 Minder dan de helft controleert het beleggingsdoel samen met adviseur of vermogensbeheerder Totaal Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alleen Samen met mijn beleggingsadviseur/vermogensbeheerder Van de beleggers die via een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder beleggen, controleert minder dan de helft (43%) het beleggingsdoel samen met de adviseur of vermogensbeheerder. Met name gemaksgeoriënteerden controleren het beleggingsdoel samen (86%), terwijl beheersten het beleggingsdoel juist alleen (86%) controleren. Doet u dat doorgaans alleen of samen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder? Beleggers die via adviseur of vermogensbeheerder beleggen en periodiek beleggingsdoel controleren GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni n = 104

9 Beleggersprofiel GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

10 De meerderheid belegt zelfstandig Ik beleg zelfstandig 60 Ik beleg zelf met advies van een financieel adviseur 21 Ik beleg via vermogensbeheer Een meerderheid van de beleggers (60%) belegt zelfstandig, 21% met behulp van een beleggingsadviseur en 20% via een vermogensbeheerder. Beheersten (71%), ambitieuzen (72%) en gemaksgeoriënteerden (72%) beleggen relatief vaak zelfstandig, adviesgevoeligen beleggen relatief vaak met behulp van een beleggingsadviseur (33%) of vermogensbeheerder (37%). Wat is voor u de belangrijkste wijze waarop u belegt? Alle beleggers n = 465 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

11 Zelfstandig beleggers willen zelf keuzes kunnen maken Zelfstandige beleggers Ik kan zelf keuzes maken 63 Uit kostenoverwegingen Ik heb zelf genoeg kennis en ervaring Ik krijg advies in plaats van dat ik zelf beleggingen moet kiezen Geeft mij zekerheid Ik wil kunnen sparren over beleggingsbeslissingen met een beleggingsadviseur Via beleggingsadviseur Ik heb onvoldoende kennis om zelfstandig te beleggen Via vermogensbeheerder 63 Ik hoef niets te doen / gemak 39 Ik heb onvoldoende tijd om zelfstandig te beleggen Zelfstandige beleggers willen zelf keuzes kunnen maken (63%). Een deel belegt zelfstandig uit kostenoverwegingen (29%) of vindt dat men zelf genoeg kennis en ervaring heeft (29%). Beleggers die via een adviseur beleggen, willen advies (47%), zekerheid (31%) of kunnen sparren (21%). Beleggers die via een vermogensbeheerder beleggen, vinden dat ze onvoldoende kennis (63%) of tijd (27%) hebben om zelfstandig te beleggen of doet dit vanwege het gemak (39%). Wat maakt dat u voor deze vorm van beleggen heeft gekozen? Top-3 antwoorden Beleggers die zelfstandig (n=276) / via beleggingsadviseur (n=103) / via vermogensbeheerder (n=83) beleggen GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

12 Bijlagen GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

13 Achtergrond De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Daarbij faciliteert de AFM kennisvorming bij de Nederlandse consument op het gebied van financiële producten. Door middel van de ConsumentenMonitor worden ontwikkelingen in het gedrag van consumenten gemeten in de tijd. De ConsumentenMonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd. De primaire doelstellingen van de ConsumentenMonitor kunnen als volgt worden weergegeven: Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten; Beschrijven van markt- en productaspecten in de financiële markt. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

14 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 25 april t/m 12 mei Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling is gehanteerd van mensen die in de periode november 2012 tot en met april 2013 een hypotheek of consumptief krediet hebben afgesloten en personen die beleggen. Weging: de representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+). Deze groepen zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. De overige groepen zijn gewogen naar leeftijd. Bij beleggers is ook gewogen naar de verhouding tussen wel/geen belegger buiten AFM-toezicht, omdat de steekproef naar dit kenmerk was oversampled. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 364 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+), 340 recente sluiters van een hypotheek, 147 recente sluiters van een consumptief krediet en 465 beleggers. Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van beleggers (18+). Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en de totale groep beleggers wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel? Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 KlantProfiel & Risicoprofiel Naam: dhr. mw... Datum: Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie