AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

2 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille 3. Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

3 Management Summary GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

4 Management Summary -1- Beleggingsfondsen en kosten Eenderde van de beleggers in fondsen heeft hierin het afgelopen jaar geen enkele transactie gedaan. De belangrijkste kenmerken waar beleggers bij hun keuze voor fondsen naar kijken, zijn het risico en de sector. Eenderde van de beleggers die het afgelopen jaar in een beleggingsfonds is ingestapt, weet niet of zij instapkosten hebben betaald. Ruim de helft van de beleggers in fondsen vindt in de keuze voor een fonds de kosten van belang. Hoewel men de kosten van belang vindt, weet ruim de helft van de beleggers in fondsen niet hoe hoog de kosten zijn die men jaarlijks betaalt. Eenderde van de beleggers in fondsen weet niet welke (type) fondsen de hoogste kosten in rekening brengen. De helft van de beleggers geeft aan doorlopende kosten te betalen aan de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Beleggers zijn ook optimistisch over het te behalen rendement op beleggingsfondsen: men verwacht de komende 3 jaar gemiddeld een jaarlijks rendement van 6,4% hierop te behalen. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

5 Management Summary -2- Beleggersprofiel Bijna eenvijfde van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder belegt in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties of andere effecten. Een meerderheid van de beleggers belegt zelfstandig, eenvijfde met behulp van een beleggingsadviseur en eveneens eenvijfde via een vermogensbeheerder. Zeven op de tien beleggers heeft een specifieke beleggingshorizon. Beleggingsportefeuille De helft van de beleggers heeft een beleggingsportefeuille van minder dan ,-. Ruim de helft van de beleggers belegt in beleggingsfondsen en ruim de helft belegt in aandelen. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

6 Onderzoeksresultaten in detail GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

7 Beleggingsfondsen en kosten GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

8 Beleggers kijken bij hun keuze voor fondsen met name naar risico en sector Risico Sector Beoordeling fonds op een website Locatie Advies van adviseur Kosten Soort management Belangrijkste kenmerk Eén na belangrijkste kenmerk Twee na belangrijkste kenmerk De belangrijkste kenmerken waar beleggers in beleggingsfondsen bij hun keuze voor fondsen naar kijken, zijn het risico (29%) en de sector (21%). Het risico wordt in totaal door 7 op de 10 beleggers in beleggingsfondsen (70%) genoemd als belangrijk aspect. De kosten van een fonds worden niet vaak (8%) als belangrijkste aspect genoemd, maar dit aspect wordt wel vaak als tweede of als derde genoemd. In totaal worden de kosten door ruim de helft (55%) genoemd en staat hierdoor op de tweede plaats van belangrijkheid. Wat zijn voor u de belangrijkste kenmerken waarop u de keuze voor een bepaald beleggingsfonds baseert? Beleggers die zelf in (index) beleggingsfondsen beleggen en transacties hierin hebben gedaan GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 n=122 8

9 Eenderde weet niet of zij instapkosten hebben betaald in het beleggingsfonds 2 20 Geen instaptarief (0%) 17 Tot 1% 16 1% tot 2% 10 2% of meer Weet ik niet 35 Ja Nee Weet ik niet Eenderde van de beleggers die het afgelopen jaar in een beleggingsfonds is ingestapt (35%), weet niet of zij instapkosten hebben betaald. Bent u in het afgelopen jaar ingestapt in een beleggingsfonds? Zo ja, wat was het instaptarief van het laatste beleggingsfonds waar u bent ingestapt? Beleggers die zelf in (index) beleggingsfondsen beleggen (n = 212) en afgelopen jaar zijn GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 ingestapt (n = 44) 9

10 Ruim de helft van de beleggers in fondsen vindt in de keuze voor een fonds de kosten van belang Zeer belangrijk 9 Belangrijk 44 Niet belangrijk, niet onbelangrijk 44 Onbelangrijk 2 Zeer onbelangrijk Ruim de helft van de beleggers in fondsen vindt in de keuze voor een fonds de kosten van belang (53%). Slechts 2% vindt de kosten onbelangrijk. Hoe belangrijk zijn de kosten in uw afweging om in een bepaald fonds te gaan beleggen? Beleggers die zelf in (index) beleggingsfondsen beleggen n = 212 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

11 Ruim de helft van de beleggers in fondsen weet niet hoe hoog de jaarlijkse kosten zijn Minder dan 1% 7 1 tot 2% 12 2 tot 5% 13 5% of meer 16 Weet ik niet Ruim de helft van de beleggers in fondsen (53%) weet niet hoe hoog de kosten zijn die men jaarlijks betaalt. Ook beleggers die de kosten (zeer) belangrijk vinden (zie vorige sheet), weten vaak niet hoe hoog de kosten zijn (47%). Circa één op de zes beleggers in fondsen (16%) denkt dat de jaarlijkse kosten minimaal 5% van het belegde vermogen in fondsen bedragen. Hoe hoog denkt u dat de kosten zijn die u gemiddeld per jaar betaalt voor beleggingsfondsen? Beleggers die zelf in (index) beleggingsfondsen beleggen n = 212 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

12 Eenderde weet niet welke (type) fondsen de hoogste kosten in rekening brengen Welke beleggingsfondsen hebben volgens u gemiddeld gezien de hoogste kosten? Welk type beleggingsfonds heeft volgens u gemiddeld gezien de hoogste kosten? Indexfondsen/indextrackers (ETFs) Actief beheerde fondsen Weet ik niet Aandelenfonds Obligatiefonds Fonds in alternatieve beleggingen Weet ik niet De helft van de beleggers in fondsen (51%) geeft aan dat actief beheerde fondsen meer kosten dan indexfondsen, 12% denkt daar anders over en ruim eenderde (37%) weet het niet. Ruim een kwart van de beleggers in fondsen (28%) geeft aan dat fondsen in alternatieve beleggingen meer kosten dan aandelen- of obligatiefondsen, eveneens een kwart (27%) denkt dat aandelenfondsen meer kosten en slechts 12% denkt dat obligatiefondsen het duurst zijn. Eenderde (33%) weet niet welk type fonds het duurst is. Een kwart van de beleggers in fondsen (25%) denkt dat de hoogte van de kosten van een beleggingsfonds ieder jaar hetzelfde zijn, de helft (48%) denkt van niet en een kwart (28%) weet het niet. Welke (type) beleggingsfondsen hebben volgens u gemiddeld gezien de hoogste kosten? Beleggers die zelf in (index) beleggingsfondsen beleggen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December n = 212

13 De helft geeft aan doorlopende kosten te betalen aan de beleggingsfondsen waarin wordt belegd Doorlopende kosten 49 Eenmalige kosten 41 Incidentele kosten 11 Beheerkosten 79 Weet ik niet 20 Transactiekosten Operationele kosten 27 Serviceprovisie 22 Performance vergoeding 14 Weet ik niet De helft van de beleggers in fondsen (49%) geeft aan doorlopende kosten te betalen aan de beleggingsfondsen waarin wordt belegt, 4 op de 10 geeft aan eenmalige kosten te betalen (41%). Beheerkosten (79%) en transactiekosten (44%) zijn de doorlopende kosten die het vaakst worden genoemd. Welke type kosten betaalt u aan de beleggingsfondsen waarin u belegt? (meer antwoorden mogelijk) Beleggers die zelf in (index) beleggingsfondsen beleggen n = 212 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

14 Beleggers zijn ook optimistisch over het te behalen rendement op beleggingsfondsen Gem. Verwachting komende 3 jaar ,4% Behaald in ,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negatief rendement 0 tot 2% 2 tot 5% 5 tot 10% 10% of meer Weet ik niet Beleggers zijn ook optimistisch over het te behalen rendement op beleggingsfondsen: men verwacht de komende 3 jaar gemiddeld een rendement van 6,4% hierop te behalen. De helft (47%) weet echter niet welk rendement zij kunnen verwachten. Eveneens de helft van de beleggers (51%) weet niet welk rendement in 2011 op hun beleggingsfondsen is behaald. Vorig jaar daalde de AEX index met 11%, maar slechts een klein deel van de beleggers (11%) geeft aan in 2011 een negatief rendement op hun beleggingsfondsen te hebben behaald. Wat verwacht u in de komende 3 jaar gemiddeld per jaar aan bruto rendement te behalen op uw beleggingsfondsen? Beleggers die in (index) beleggingsfondsen beleggen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December n = 245

15 Beleggersprofiel GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

16 Bijna eenvijfde van de Nederlanders belegt ja nee Bijna eenvijfde (18%) van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder belegt in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties of andere effecten. 6% van alle beleggers belegt in hefboomproducten. Heeft u geld belegd in beleggingsfondsen (niet hypotheek of pensioengebonden), aandelen, obligaties of andere effecten? Alle personen van 18 jaar en ouder GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 n =

17 De meerderheid belegt zelfstandig Ik beleg zelfstandig 70 Ik beleg zelf met advies van een financieel adviseur 19 Ik beleg via vermogensbeheer Een meerderheid van de beleggers (70%) belegt zelfstandig, 19% met behulp van een beleggingsadviseur en 21% via een vermogensbeheerder. Ambitieuzen beleggen vaker zelfstandig (81%), adviesgevoeligen beleggen vaker met behulp van een beleggingsadviseur (29%) of vermogensbeheerder (32%). Op welke wijze belegt u? Alle beleggers n = 411 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

18 7 op de 10 beleggers heeft een specifieke beleggingshorizon Minder dan 1 jaar 4 1 tot 3 jaar 8 3 tot 5 jaar 12 5 tot 10 jaar tot 20 jaar jaar of langer 9 Ik heb geen specifieke termijn voor ogen op de 10 beleggers (72%) heeft een specifieke beleggingshorizon. Beleggers die via een beleggingsadviseur beleggen (42%) en jarigen (40%), hebben vaker een beleggingshorizon van 10 jaar of langer dan andere beleggers. Wat is uw beleggingshorizon? Alle beleggers n = 411 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

19 Beleggingssportefeuille GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

20 Ruim de helft belegt in beleggingsfondsen en/of aandelen Beleggingsfondsen Aandelen Bedrijfsobligaties Opties Cash (op de beleggingsrekening) 10 Staatsobligaties 8 Indexbeleggingsfondsen Hefboomproducten 6 7 Garantieproducten 5 Andere derivaten zoals futures 2 Andere beleggingsvormen Weet ik niet Ruim de helft van de beleggers belegt in beleggingsfondsen (56%) en ruim de helft belegt in aandelen (56%). 6% van alle beleggers belegt in hefboomproducten. Beleggers in hefboomproducten beleggen ook relatief vaak in aandelen (73%) en opties (43%). Daarnaast hebben ze relatief vaak cash op hun beleggingsrekening staan (29%). Kunt u aangeven in welke beleggingsvormen u momenteel belegt/voor u wordt belegd? Alle beleggers n = 411 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

21 Opties en hefboomproducten maken slechts klein deel uit van belegd vermogen (Index)beleggingsfondsen (n=245) Aandelen (n=236) Staats- en/of bedrijfsobligaties (n=76) Opties/hefboomprod./andere derivaten (n=98) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% tot 25% 25 tot 50% 50 tot 100% 100% Voor beleggers in opties, hefboomproducten en andere derivaten maken deze beleggingsvormen slechts een klein deel uit van het totale belegd vermogen. Bijna de helft van de beleggers in (Index)beleggingsfondsen (44%), belegt alleen maar in deze beleggingsvorm. Tweevijfde van de beleggers in aandelen (38%), belegt alleen maar in aandelen. Eenvijfde van de beleggers in obligaties (21%), belegt alleen maar in obligaties. Hoeveel procent van uw totale beleggingsvermogen belegt u in deze beleggingsvorm? Alle beleggers in genoemde beleggingsvorm GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

22 Een kwart controleert niet of beleggingsdoel nog steeds haalbaar is Ja, minimaal 1x per maand 33 Ja, minimaal 1x per jaar 32 Ja, maar minder vaak dan 1x per jaar 8 Nee Ruim een kwart van de beleggers met een beleggingsdoel (27%), controleert niet of het beleggingsdoel nog steeds haalbaar is. Met name beleggers met een laag vermogen (45%) controleren niet of het beleggingsdoel nog haalbaar is. Controleert u periodiek of uw beleggingsdoel nog steeds haalbaar is? Beleggers met beleggingsdoel n = 358 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

23 Bijlagen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

24 Achtergrond De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Daarbij faciliteert de AFM kennisvorming bij de Nederlandse consument op het gebied van financiële producten. Door middel van de ConsumentenMonitor worden ontwikkelingen in het gedrag van consumenten gemeten in de tijd. De ConsumentenMonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd. De primaire doelstellingen van de ConsumentenMonitor kunnen als volgt worden weergegeven: Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten; Beschrijven van markt- en productaspecten in de financiële markt. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

25 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 11 oktober t/m 28 oktober Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling is gehanteerd van mensen die in de periode april 2012 tot en met september 2012 een hypotheek hebben afgesloten, personen die beleggen en personen die een beleggingsverzekering in bezit hebben. Weging: de representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+). Deze groepen zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. De overige groepen zijn gewogen naar leeftijd, waarbij bij de beleggers de verhouding tussen wel/geen hefboombelegger. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 313 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+), 344 recente sluiters van een hypotheek, 303 bezitters van een beleggingsverzekering en 411 beleggers. Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van beleggers (18+). Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en de totale groep beleggers wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

26 Steekproefoverzicht naar achtergrondkenmerken jaar jaar jaar jaar 55 jaar en ouder Opleidingsniveau: laag Opleidingsniveau: midden Opleidingsniveau: hoog Inkomensniveau: laag Inkomensniveau: midden Inkomensniveau: hoog Inkomensniveau: onbekend Vrouw Man Gemiddeld Nederland 18+ (n = 313) Beleggers (n = 411) GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

27 Steekproefoverzicht naar type financieel beslisser Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden Gemiddeld Nederland 18+ (n = 313) Beleggers (n = 411) GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Marktonderzoek naar het gedrag van de Nederlandse en Belgische belegger in 2013

Marktonderzoek naar het gedrag van de Nederlandse en Belgische belegger in 2013 Marktonderzoek naar het gedrag van de Nederlandse en Belgische belegger in 2013 1 Samenvatting Meer dan de helft van de beleggers wil minimaal 10% rendement behalen. Men moet ervan bewust worden dat een

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie