Hoe gaat Nederland met pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe gaat Nederland met pensioen?"

Transcriptie

1 Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

2 Inleiding GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

3 Inleiding Langer doorwerken Doelgroep Doelstellingen Voor deze monitor is een onderzoek uitgevoerd onder werknemers in loondienst of overheidsdienst. Deze werknemers zijn geselecteerd uit het Online Panel van GfK. Dit Panel telt ruim personen en heeft een goede responskwaliteit. Het Panel wordt maandelijks gescreend waarbij gevraagd wordt naar onder meer de werkende status, positie in het huishouden, branche waar men in werkzaam is. Daarmee kan heel nauwkeurig een goede en representatieve steekproef getrokken worden voor de werknemer. Delta Lloyd wil als belangrijke speler in de pensioenmarkt op een inhoudelijke manier een bijdrage leveren aan de pensioendiscussie. Het onderwerp langer doorwerken.is zowel bij werkgevers als beleidsbepalers een onderwerp dat nog volop in beweging is. Het besef dringt langzaam door dat we het werken er op moeten gaan inrichten. Er is behoefte aan goede inhoudelijke input, waarmee de komende jaren de discussie gevoerd kan worden. Het onderzoek Hoe gaat Nederland met Pensioen is hier onderdeel van en onderzoekt hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s. Binnen het thema duurzame inzetbaarheid wordt jaarlijks gemeten welke maatregelen werknemers bereid zijn te nemen om door te werken. Hoe gaat Nederland met Pensioen? is uitgevoerd onder 1000 werknemers. Het geeft inzicht in het pensioenbewustzijn van werknemers, hoe men aankijkt tegen langer doorwerken en hoe de werkgever daar een rol in speelt. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

4 Conclusies GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

5 Conclusie Maatregelen voor langer doorwerken Slechts 12% van de werknemers heeft nu al maatregelen genomen om langer door te kunnen werken. Een meerderheid van de werknemers (64%) heeft nog geen maatregelen genomen om langer door te werken én heeft voorlopig ook geen plannen in die richting. Ten opzichte van jonge werknemers bereid de groep in de leeftijd van zich het meeste voor op langer doorwerken. Kennisverbreding, bijsparen en fit blijven zijn de meest genoemde maatregelen die werknemers treffen om langer door te kunnen werken. Werknemers willen langer doorwerken op hetzelfde niveau. Voor een grote meerderheid zijn demotie, bijscholing, lager salaris beslist geen optie! Vrouwen zouden zich eerder laten omscholen naar een ander vak dan mannen. Werknemers zijn niet erg flexibel: alleen in de urenbesteding is een substantiële groep bereid veranderingen te accepteren als zij langer zouden doorwerken. In de zorgsector is er slechts 11% die zegt (bijna) full time door te willen werken na de huidige pensioenleeftijd. Met name van werknemers uit overheidsinstanties zegt een grote meerderheid (83%) door te willen werken bij dezelfde werkgever. Ongeveer een vijfde van de (vooral hoog opgeleide) werknemers denkt lang na de AOW datum door te blijven werken. Van de werknemers van overheidsinstanties denkt meer dan de helft echt te stoppen met werken op een vaste pensioendatum GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

6 Leeswijzer Significante verschillen tussen doelgroepen In het rapport zijn significante verschillen tussen verschillende groepen weergegeven aan de hand van onderstaande symbolen. Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Geschat inkomen bij pensionering Branche/sector Bedrijfsgrootte GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

7 Duurzame inzetbaarheid GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

8 Slechts 12% heeft nu al maatregelen genomen om langer door te kunnen werken. Een meerderheid (64%) heeft dat nog niet gedaan én heeft voorlopig ook geen plannen in die richting. Voorbereiden op langer doorwerken Laag opgeleide werknemers zijn veel minder bezig met voorbereiden op langer doorwerken dan hoog opgeleiden. Daarbij zijn zij dit ook minder van plan te doen. Ten opzichte van jonge werknemers bereid de groep in de leeftijd van zich het meest voor op langer doorwerken. Met name werknemers uit de financiële sector (44%) hebben nog geen concrete maatregelen genomen, maar zijn dit wel van plan. Er zijn meer mannen dan vrouwen die nu al maatregelen nemen om zich voor te bereiden op langer doorwerken. C4a. Bereidt u zich nu op een of de andere manier voor op het feit dat u straks Basis: n = 1000 waarschijnlijk langer door moet werken na uw 65 ste jaar? GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

9 Werknemers willen langer doorwerken op hetzelfde niveau. Voor een grote meerderheid zijn demotie, bijscholing, lager salaris beslist geen optie! Te accepteren maatregelen bij langer doorwerken minder ingrijpende maatregelen Hoog opgeleiden accepteren bijscholing, een andere (minder verantwoordelijke) functie, een lager salaris en minder uren werken. Laag opgeleiden zeggen vaker nog geen idee te hebben welke maatregelen zij zouden accepteren. meer ingrijpende maatregelen Vrouwen zijn meer bereid dan mannen om zich te laten omscholen naar een ander vak. De groep werknemers tussen 55 en 64 jaar die zegt zich het meest voor te bereiden op langer doorwerken, zijn tevens het minst bereid om ook maar één van deze maatregelen te accepteren om langer door te kunnen werken. Bijscholing in het vakgebied en veranderen van werkgever zijn maatregelen die met name werknemers uit de sector informatie en communicatie bereid zijn om te accepteren. C5. Welke maatregelen bent u bereid te nemen of te accepteren om langer door Basis: n = 1000 te kunnen werken? U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

10 Kennisverbreding, bijsparen en in goede gezondheid blijven zijn vaak genoemde maatregelen die werknemers treffen om langer door te kunnen werken Voornamelijk zorgen dat je meer inzicht te krijgen in fit blijft, zowel lichamelijk als Hypotheek aflossen om Sparen om eerder te pensioen en hoe het beste geestelijk. Daarnaast werk minder te kunnen werken kunnen stoppen een buffer te starten voor zoeken dat je echt leuk later... vindt om te doen. Dat kan je langer volhouden. Geplande maatregelen bij langer doorwerken Basis: n = 1000 C4b. Wat voor maatregelen heeft u genomen of wat bent u van plan te gaan doen? GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

11 Het belang van voorbereiding op langer doorwerken (door werkgever en werknemer) wordt breed onderkend door zo n driekwart van de werknemers. De acceptatie van pensionering na het 67 e jaar en van de verhoging van de pensioenleeftijd is nog (zeer) beperkt. Meningen over langer doorwerken Terecht zekeren Optimisten Terecht onzekeren Pessimisten % (helemaal) mee eens % (helemaal) mee oneens % (helemaal) mee eens Basis: n = 1000 E1. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

12 Werknemers tonen zich (nog) weinig flexibel: alleen in de urenbesteding is een substantiële groep bereid veranderingen te accepteren. Dimensies van arbeidsflexibiliteit Met name van werknemers uit overheidsinstanties zegt meer dan driekwart (83%) door te willen werken bij dezelfde werkgever. honkvastheid urenbesteding functievastheid werkniveau In de gezondheidszorg is er slechts 11% die zegt (bijna) full time door te willen werken na de huidige pensioenleeftijd. C5a t/m C5d. Stel dat u door zou werken na de huidige pensioendatum die nu geldt Basis: n = 1000 (voor de meeste werknemers is dat nu 65 jaar). Hoe zou u dan door willen werken? Is dat: GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

13 Onderzoeksverantwoording Methode Veldwerkperiode Doelgroep & steekproef Rapportage Certificering Het onderzoek is online uitgevoerd op het Online Panel van Intomart GfK. Respondenten uit het Panel ontvingen via een een uitnodiging met daarin een link naar de online vragenlijst. Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode 14 t/m 25 oktober De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg ca. 13 minuten. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlandse werknemers. Door middel van screeningsvragen is een steekproef getrokken uit het Online Panel. De geselecteerde respondenten hebben in eerder onderzoek aangegeven in loondienst of overheidsdienst werkzaam te zijn. In totaal hebben n=1000 werknemers de vragenlijst volledig ingevuld. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd en opleiding, zodat de verhouding representatief is voor de Nederlandse werknemer. Naast deze PowerPoint-rapportage zijn er eveneens uitgebreide tabellenboeken beschikbaar met uitsplitsingen van de resultaten naar relevante achtergrondkenmerken en typeringen. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van Intomart GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO en ISO Intomart GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA (zie Het is toegestaan de uitkomsten van onderzoek extern te publiceren. Wel dient in dat geval bij de onderzoeksresultaten als bron "Intomart GfK november 2013" te worden vermeld. Exclusiviteit verzamelde gegevens is gebaseerd op de Gedragscode van de MOA, art. 9 (zie GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Onderzoek Stichting Natuur en Milieu Doggybag Consumenten

Onderzoek Stichting Natuur en Milieu Doggybag Consumenten Onderzoek Stichting Natuur en Milieu Doggybag Consumenten Augustus 2014 Contact: Dirkjan Klumper T 050-3171771 E: dirkjanklumper@kienonderzoek.nl Kantoor Groningen: Westerkade 15-5, 9718 AS Groningen T:

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie