AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1

2 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces Provisieverbod en beloning. Onderzoeksverantwoording GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

3 Management Summary GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201

4 Management Summary -1- Hypotheeksluiters Ruim éénderde van de afgesloten hypotheken is een nieuw gesloten hypotheek door een starter. Een hypotheek afsluiten om een verbouwing te financieren wordt steeds minder populair. Vanaf 201 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 0 jaar volledig en ten minste annuïtair aflossen om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Daardoor kiezen steeds meer sluiters voor een annuïteitenhypotheek of (in mindere mate) voor een lineaire hypotheek. Dit gaat ten kosten van de andere hypotheekvormen. Bij starters en herintreders is de bankspaarhypotheek in trek. Bij circa twee op de vijf hypotheeksluiters maakt deze vorm het grootste deel van het hypotheekbedrag uit. De helft van de hypotheken van recente oversluiters is vervangen, omdat de rentevastperiode verlopen was. Het kennisniveau over een annuïteitenhypotheek is beperkt. De bezitter van een annuïteitenhypotheek heeft (logischerwijs) meer kennis van de kenmerken van een annuïtaire hypotheekvorm dan de nietbezitter. Ruim vier op de vijf hypotheken is met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. Dit aandeel is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 4

5 Management Summary -2- Oriëntatie- en afsluitproces Vrijwel alle hypotheeksluiters laten zich vooraf informeren in een persoonlijk adviesgesprek. Hypotheeksluiters gaan het vaakst naar een assurantietussenpersoon of adviseur van de bank voor een adviesgesprek. Bijna de helft van de hypotheeksluiters heeft meerdere oriëntatie- of adviesgesprekken gevoerd. Men voert wel met minder typen adviseurs een gesprek dan voorheen, wat wellicht verklaard kan worden door het provisieverbod. Hypotheeksluiters besteden gemiddeld elf uur aan de keuze voor de soort hypotheek en de geschikte aanbieder. Hiervan wordt gemiddeld zes uur besteed aan gesprekken met adviseurs en vijf uur om zelf informatie te zoeken. Een persoonlijk gesprek is de meest gangbare wijze voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. De assurantietussenpersoon is het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek. GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201

6 Management Summary -- Provisieverbod en beloning Tweederde van de hypotheeksluiters is op de hoogte van het huidige provisieverbod. Hypotheeksluiters zijn vaker op de hoogte dan de gemiddelde Nederlander. Hypotheeksluiters denken dat een adviseur circa 12 uur nodig heeft voor het advies en afsluiten van de hypotheek. Vrijwel alle adviseurs, die voor een hypotheekketen werken, maken hun vergoeding voor hun diensten transparant. Bijna de helft van deze groep heeft de wijze van beloning zowel mondeling als schriftelijk toegelicht. De helft van de hypotheekadviseurs wordt beloond op basis van een van tevoren afgesproken bedrag (fixed fee). Bij tussenpersonen en hypotheekketens wordt meer dan de helft beloond op basis van fixed fee. Tweevijfde van de hypotheeksluiters weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten van de hypotheek. Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt circa één op de vijf sluiters over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald. Vrijwel iedereen wil inzicht hebben in de kosten van een adviseur. Meer dan de helft van de recente hypotheeksluiters maakt een exacte begroting van de toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of de hypotheeklasten kunnen worden opgebracht. GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 6

7 Onderzoeksresultaten in detail GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 7

8 Hypotheeksluiters GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 8

9 Eén op de drie recente hypotheeksluiters is een starter Starter 7 Oversluiter 27 Doorstromer 20 Verbouwer 7 Herintreder 4 Overig Ruim éénderde (7%) van de nieuw afgesloten hypotheken is afgesloten door een starter op de koopwoningmarkt. Vier op de vijf starters (78%) is jonger dan 4 jaar. Binnen de leeftijdscategorie jaar en ouder is bijna de helft van de recente sluiters (44%) een oversluiter. Zij hebben de hypotheek vervangen (overgesloten) en zijn in dezelfde koopwoning blijven wonen. Type hypotheeksluiter Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 9

10 Begin 201 is het aandeel startershypotheken sterk gedaald Voorjaar Najaar 2009 Voorjaar Najaar 2010 Voorjaar Najaar 2011 Voorjaar Najaar 2012 Eind 2012 Begin n = 480 n = 8 n = 410 n = 1 n = 419 n = 74 n = 97 n = 44 n = 201 n = 19 Starter Doorstromer Herintreder Oversluiter Verbouwer Begin 201 is het aandeel startershypotheken onder recente sluiters van een hypotheek sterk gedaald. Na een piek eind 2012 (dus nog voordat allerlei veranderingen op hypotheekgebied zijn ingegaan), is het aandeel begin 201 gedaald naar 2%. Het aandeel hypotheken voor oversluiters is sterk gestegen (7%). Een hypotheek afsluiten om een verbouwing te financieren wordt steeds minder populair. Het aandeel van verbouwershypotheken is in vier jaar tijd gedaald van 20% naar %. Type hypotheeksluiter Alle recente sluiters hypotheek GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

11 Sterke groei annuïteitenhypotheek Voorjaar Najaar 2009 Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Eind 2012 Begin 201 n = 480 n = 8 n = 410 n = 1 n = 419 n = 74 n = 97 n = 44 n = 201 n = 19 Aflossingsvrije hypotheek Spaarhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Annuïteitenhypotheek* Lineaire hypotheek* Vanaf 201 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 0 jaar volledig en ten minste annuïtair aflossen om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Daardoor kiezen steeds meer sluiters voor een annuïteitenhypotheek (%) of (in duidelijk mindere mate) een lineaire hypotheek (6%). Dit gaat ten koste van de andere hypotheekvormen. De aflossingsvrije hypotheek wordt nog wel het vaakst afgesloten (4%). Deze hypotheekvorm wordt relatief vaak door -plussers (62%) en relatief weinig door starters (4%) gekozen. Een bankspaarhypotheek wordt relatief vaak door hoogopgeleiden (44%) en personen met een hoog inkomen (4%) afgesloten. Kunt u aangeven wat voor hypotheekvorm u recent heeft afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni * Pas vanaf 2011 apart vastgelegd.

12 Bankspaarhypotheek maakt grootste deel uit van hypotheekbedrag bij starters en herintreders Totaal n = 40 Starter n = 9 Doorstromer n = 78 Herintreder n = 14 Oversluiter n = 106 Verbouwer n = 28 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Aflossingsvrije hypotheek Bankspaarhypotheek Spaarhypotheek Annuïteitenhypotheek Andere hypotheekvorm De onderdelen zijn even groot Weet ik niet Bij starters en herintreders is de bankspaarhypotheek in trek. Bij circa twee op de vijf hypotheeksluiters (9%) maakt deze vorm het grootste deel van het hypotheekbedrag uit. Bij eenderde van de oversluiters (4%) en verbouwers (7%) maakt de aflossingsvrije hypotheek het grootste deel van het hypotheekbedrag uit. Welk onderdeel maakt het grootste deel uit van het hypotheekbedrag van uw huidige hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

13 Annuïteitenhypotheek maakt steeds vaker grootste deel uit van hypotheekbedrag Annuïteiten hypotheek Voorjaar % Najaar % Voorjaar % Voorjaar 2009 Najaar 2009 Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Voorjaar 201 n = 480 n = 8 n = 410 n = 1 n = 419 n = 74 n = 97 n = 44 n = 40 Aflossingsvrije hypotheek Bankspaarhypotheek Spaarhypotheek Andere hypotheekvorm De onderdelen zijn even groot Weet ik niet De groei van de categorie Andere hypotheekvorm (van 17% naar 2%) wordt vrijwel volledig veroorzaakt door een toename van het aantal afgesloten annuïteitenhypotheken. De aflossingsvrije hypotheek maakt bij minder dan een kwart van de hypotheeksluiters (2%) het grootste deel van het hypotheekbedrag uit. Welk onderdeel maakt het grootste deel uit van het hypotheekbedrag van uw huidige hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1

14 Veel hypotheken worden overgesloten door het verlopen van de rentevastperiode Voorjaar n = 106 Najaar n = 9 Voorjaar n = 122 Najaar n = 126 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee De helft (48%) van de hypotheken van recente oversluiters is vervangen omdat de rentevastperiode verlopen was. Oversluiters die de hypotheek in 2012 hebben afgesloten, geven dit vaker als reden aan (6%) dan oversluiters die de hypotheek in 201 hebben afgesloten (4%). Heeft u uw hypotheek overgesloten omdat uw rentevastperiode was verlopen? Recente oversluiters hypotheek GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

15 Kennisniveau over annuïteitenhypotheek is beperkt Goede antwoorden U betaalt elke maand een vast bedrag dat bestaat uit aflossing en rente In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing De hypotheekrenteaftrek is van toepassing op deze hypotheekvorm Foute antwoorden Aan het einde van de looptijd heeft u een restschuld Geen van bovenstaande mogelijke kenmerken is van toepassing op een annuïteitenhypotheek Totaal Bezit annuïteitenhypotheek Bezit geen annuïteitenhypotheek Het kennisniveau over een annuïteitenhypotheek is beperkt. Slechts éénderde van alle hypotheeksluiters (6%) weet dat bij deze hypotheekvorm de rente aftrekbaar is en minder dan de helft (47%) beseft dat men in het begin veel rente en weinig aflossing betaalt. En slechts 16% heeft alle antwoorden goed en geen antwoorden fout ingevuld. De bezitter van een annuïteitenhypotheek heeft (logischerwijs) iets meer kennis van de kenmerken van een annuïtaire hypotheekvorm dan de niet-bezitter. Zij beseffen vaker dat elke maand een vast bedrag moet worden betaald (71%) en dat er aan het einde van de looptijd geen restschuld overblijft (96%). Welke kenmerken zijn volgens u van toepassing op een annuïteitenhypotheek? Meer antwoorden mogelijk Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1

16 Vier op de vijf nieuwe hypotheken is met Nationale Hypotheek Garantie afgesloten Voorjaar 201 Totaal Najaar 2012 Totaal Voorjaar 2012 Totaal Najaar 2011 Totaal Voorjaar 2011 Totaal Voorjaar 201 Starter Najaar 2012 Starter Voorjaar 2012 Starter Najaar 2011 Starter Voorjaar 2011 Starter Voorjaar 201 Doorstromer Najaar 2012 Doorstromer Voorjaar 2012 Doorstromer Najaar 2011 Doorstromer Voorjaar 2011 Doorstromer n = 182 n = 200 n = 212 n = 188 n = 181 n = 9 n = 97 n = 117 n = 99 n = 106 n = 7 n = 78 n = 80 n = 76 n = 7 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% De hypotheek voor de woning is met NHG afgesloten Weet ik niet De hypotheek voor de woning is zonder NHG afgesloten Ruim vier op de vijf hypotheken (78%) is met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. Het aandeel hypotheken dat met NHG is afgesloten, is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Hypotheken van starters (91%) worden vaker met NHG gesloten dan hypotheken van doorstromers (8%). Bij -plussers (60%) en bij hypotheeksluiters met veel vermogen (61%) is het aandeel dat een hypotheek met NHG heeft gesloten lager dan in andere segmenten. Heeft u de hypotheek voor de woning met of zonder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten? Recente sluiters hypotheek die een woning hebben gekocht GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

17 Oriëntatie- en afsluitproces GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

18 Vrijwel alle sluiters hebben een persoonlijk gesprek gevoerd om zich te laten informeren Persoonlijk gesprek Internet Telefonisch Schriftelijk Tv of radio Op andere wijze Niet geïnformeerd Totaal Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden Vrijwel alle hypotheeksluiters (91%) laten zich informeren in een persoonlijk adviesgesprek. Beheersten hebben relatief vaak internet (6%) gebruikt. Ambitieuzen (18%) en adviesgevoeligen (19%) oriënteren zich het minst via internet. Met name jongeren tot 24 jaar (4%) en sluiters met een hoog vermogen (7%) gebruiken internet om informatie over de hypotheek te verkrijgen. Op welke manier heeft u zich laten informeren voordat u deze hypotheek heeft afgesloten? Meer antwoorden mogelijk Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

19 Men gaat het vaakst naar een tussenpersoon of adviseur van de bank voor een adviesgesprek Een (assurantie)tussenpersoon 40 Een adviseur/medewerker van de bank 9 Een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel 2 Een adviseur/medewerker van een verzekeringsmaatschappij Geen van bovenstaande Hypotheeksluiters gaan het vaakst naar een assurantietussenpersoon (40%) of adviseur van de bank (9%) voor een adviesgesprek. Laagopgeleiden gaan relatief vaak naar een assurantietussenpersoon (%) en minder vaak naar een medewerker van de bank (2%) of hypotheekketen (19%). Hoogopgeleiden gaan juist minder vaak naar een assurantietussenpersoon (1%). Zij bezoeken frequenter een hypotheekketen (41%) voor een adviesgesprek. Met welk type adviseur heeft u een adviesgesprek gehad? Meer antwoorden mogelijk Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

20 Ten opzichte van één jaar geleden wordt assurantietussenpersoon minder vaak geraadpleegd Een (assurantie)tussenpersoon Een adviseur/medewerker van de bank Een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel Een adviseur/medewerker van een verzekeringsmaatschappij Voorjaar 201 Najaar 2012 Voorjaar 2012 Najaar 2011 Voorjaar 2011 Najaar 2010 n = 40 n = 44 n = 97 n = 74 n = 419 n = 1 Ten opzichte van één jaar geleden wordt de assurantietussenpersoon minder vaak geraadpleegd bij een adviesgesprek. Er worden steeds minder gesprekken gevoerd met medewerkers van een verzekeringsmaatschappij (%). Er wordt met steeds minder verschillende type adviseurs een adviesgesprek gevoerd. In het voorjaar van 201 voerde sluiters gemiddeld met 1,1 verschillende type adviseurs een gesprek. In het najaar van 2010 (1,6) en het voorjaar van 2011 (1,) lag dit aantal beduidend hoger. Een verklaring hiervoor kan liggen in het provisieverbod, waarbij elk adviesgesprek in rekening wordt gebracht. Met welk type adviseur heeft u een adviesgesprek gehad? Meer antwoorden mogelijk Alle recente sluiters hypotheek GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

21 Bijna de helft van de hypotheeksluiters heeft meerdere oriëntatie- of adviesgesprekken gevoerd Totaal n = 29 Starter n = 9 Doorstromer n = 72 Herintreder n = 14 Oversluiter n = 10 Verbouwer n = 27 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 of meer Bijna de helft van de hypotheeksluiters (44%) heeft meerdere oriëntatie- en/of adviesgesprekken gevoerd. Bij herintreders (80%) ligt het percentage, dat meerdere adviesgesprekken heeft gevoerd, hoger dan gemiddeld. Starters (6%) en beheersten (%) voeren net als herintreders vaker meerdere adviesgesprekken. Oversluiters (71%) voeren vaker één adviesgesprek. Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u een oriëntatieen/of adviesgesprek gehad? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad n = 29 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

22 Het gemiddeld aantal gesprekken was eind 2012 beduidend hoger dan begin 201 gemiddeld Totaal ,7 Eind ,8 Begin , 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 of meer Het gemiddeld aantal oriëntatie- en/of adviesgesprekken was eind 2012 beduidend hoger (gemiddeld 1,8 gesprekken) dan begin 201 (1,). Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u een oriëntatieen/of adviesgesprek gehad? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad n = 29 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

23 Hypotheeksluiters besteden gemiddeld 6 uur aan gesprekken met adviseurs 1 a 2 uur 19 a 4 uur tot 8 uur 8 tot 12 uur 1 2 Gemiddeld 6,1 uur 12 uur of meer Hypotheeksluiters besteden gemiddeld 6,1 uur aan gesprekken met adviseurs om een juiste keuze te maken voor soort hypotheek en aanbieder. -plussers (4, uur) en laagopgeleiden (4,9 uur) besteden gemiddeld de minste tijd aan adviesgesprekken. Jongeren tot 4 jaar (7,2 uur), adviesgevoeligen (6,8 uur), sluiters met veel vermogen (7,4 uur), en starters (7,1 uur) spenderen gemiddeld de meeste tijd aan adviesgesprekken. Hoeveel uur hebben alle gesprekken met uw adviseur(s) in z'n totaliteit geduurd? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad n = 1 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 2

24 De gesprekstijd met de hypotheekadviseur is afgenomen Gemiddeld aantal uur Voorjaar n = 1 6,1 uur Najaar n = 40 6,7 uur Voorjaar n = 89 6, uur Najaar n = 20 6,2 uur Najaar n = 07,7 uur 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 2 uur a 4 uur tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer In vergelijking met 2012 is de gesprekstijd met de hypotheekadviseur afgenomen. Het provisieverbod zou daar de oorzaak van kunnen zijn, aangezien steeds meer adviseurs op uurbasis zijn gaan werken en advieskosten inzichtelijk zijn. Er blijkt een positief verband te bestaan tussen het aantal uur met de adviseur en het aantal uur dat men zelf heeft besteed. Hoeveel uur hebben alle gesprekken met uw adviseur(s) in z'n totaliteit geduurd? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

25 Hypotheeksluiters besteden gemiddeld uur om zelf informatie te zoeken Gemiddeld aantal uur Totaal n = 1,2 uur Beheersten n = 121 6,6 uur Ambitieuzen n = 1,1 uur Adviesgevoeligen n = 14 4,1 uur Gemaksgeorienteerden n = 14 4, uur 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 2 uur a 4 uur tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Naast adviesgesprekken besteden hypotheeksluiters gemiddeld,2 uur aan het zelf zoeken van informatie om een juiste keuze te kunnen maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Beheersten (6,6 uur), hoogopgeleiden (6,7 uur) en sluiters met veel vermogen (7,2 uur) besteden de meeste tijd in het zelf zoeken van informatie om een goede keuze te maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Adviesgevoeligen (4,1 uur), verbouwers (2, uur) en laagopgeleiden (4,1 uur) besteden de minste tijd in het zelf zoeken van informatie. Hoeveel uur heeft u, buiten de adviesgesprekken, zelf besteed om een goede keuze te kunnen maken? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni n = 1

26 Acht op de tien hypotheken wordt door middel van een persoonlijk gesprek afgesloten Door middel van een persoonlijk gesprek Via de post Via internet Telefonisch Op een andere wijze Een persoonlijk gesprek bij een tussenpersoon, adviseur of medewerker van een bank/verzekeraar is de meest gangbare wijze voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek (8%). Starters (91%) en sluiters met een laag vermogen (91%) sluiten het vaakst door middel van een persoonlijk gesprek. Oversluiters (16%) sluiten vaker via de post (dus zonder tussenkomst van een adviseur of medewerker). Op welke wijze (medium) heeft u uw hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

27 De assurantietussenpersoon is het meest gebruikte kanaal voor afsluiten van de hypotheek Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Eind 2012 Begin 201 n = 410 n = 1 n = 419 n = 74 n = 97 n = 44 n = 201 n = 19 Bank Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Verzekeringsmaatschappij Ander kanaal De assurantietussenpersoon is het meest gebruikte kanaal voor afsluiten van de hypotheek (6%). Voor het eerst sinds het najaar van 2011 is zichtbaar dat de hypotheek vaker via een assurantietussenpersoon dan een bank afgesloten wordt. Het bancaire kanaal wordt relatief vaak gebruikt door -plussers (46%) en verbouwers (1%). Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

28 Het intermediair is het meest gebruikte kanaal voor afsluiten van de hypotheek Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Eind 2012 Begin 201 n = 410 n = 1 n = 419 n = 74 n = 97 n = 44 n = 201 n = 19 Bank Intermediair Verzekeringsmaatschappij Ander kanaal Het intermediair (assurantietussenpersonen + hypotheekketens) is het meest gebruikte kanaal voor afsluiten van de hypotheek (9%). Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

29 Provisieverbod en beloning GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

30 Tweederde van de hypotheeksluiters is op de hoogte van het huidige provisieverbod Representatief NL 47 n = 64 Recente sluiters hypotheek 68 2 n = 40 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Tweederde van de hypotheeksluiters (68%) is op de hoogte van het huidige provisieverbod. Hypotheeksluiters zijn vaker op de hoogte dan de gemiddelde Nederlander (47%). Hypotheeksluiters die de hypotheek eind 2012 hebben afgesloten zijn vaker (76%) op de hoogte dan hypotheeksluiters die de hypotheek begin 201 hebben afgesloten (6%). Was u op de hoogte van het provisieverbod op deze complexe financiële producten? Alle respondenten GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 0

31 Hypotheeksluiters denken dat een adviseur 12 uur nodig heeft voor advies en afsluiten Representatief NL (n = 64) Gem. 7,4 uur Recente sluiters hypotheek (n = 40) Gem. 11,7 uur 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 2 uur a 4 uur tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Hypotheeksluiters denken dat een adviseur circa 12 uur nodig heeft voor het advies en afsluiten van de hypotheek. 0% van deze groep denkt dat een adviseur meer dan 12 uur bezig is. De gemiddelde Nederlander schat het aantal uren een stuk lager in: 7,4 uur. Hoeveel uur in totaal denkt u dat de adviseur nodig heeft voor het advies en het afsluiten van de hypotheek? Alle respondenten GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1

32 Hypotheekketens maken de beloning het meest transparant De adviseur heeft dit mondeling aangegeven De adviseur heeft een schriftelijk document meegegeven De adviseur heeft dit mondeling en schriftelijk aangegeven De adviseur heeft dit niet aangegeven Totaal Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Direct (Bank+verzekeraar) Vrijwel alle adviseurs die werken voor een hypotheekketen (96%) maken de vergoeding die zij ontvangen voor de diensten die ze leveren transparant. Bijna de helft van deze groep (4%) heeft de wijze van beloning zowel mondeling als schriftelijk toegelicht. Op welke wijze heeft de adviseur aangegeven hoe hij voor zijn diensten wordt beloond? Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 2

33 Fixed fee is de meest voorkomende beloningsvorm Fixed fee Prijs advies is verwerkt in totale kosten Provisie Het advies is gratis Op uurbasis Provisie, maar adviseur betaalt deel terug Op een andere manier Weet ik niet Totaal Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Direct (Bank+verzekeraar) De helft van de hypotheekadviseurs (48%) wordt beloond op basis van een van tevoren afgesproken bedrag (fixed fee). Fixed fee beloning komt relatief vaak voor bij assurantietussenpersonen (67%) en hypotheekketens (2%). Eén op de tien sluiters (9%) denkt dat het advies gratis is. Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Alle recente sluiters hypotheek die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten n = 29 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201

34 Beloning op basis van fixed fee blijft groeien Najaar 2009 Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Eind 2012 Begin 201 n = 17 n = 216 n = 160 n = 20 n = 186 n = 21 n = 186 n = 197 n = 12 Op basis van provisie Fixed fee Gratis Weet ik niet Bij hypotheeksluiters die de hypotheek via een persoonlijk gesprek bij een assurantietussenpersoon of hypotheekketen hebben afgesloten, is de beloning op basis van fixed fee verder toegenomen (naar 66%) en de beloning op basis van provisie verder afgenomen (naar 9%). Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Alle recente sluiters hypotheek die via een (assurantie)tussenpersoon of hypotheekketen gesloten hebben via een persoonlijk gesprek GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 4

35 Tweevijfde van de hypotheeksluiters weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten Tot euro tot euro 18 Gem , euro of meer 1 Weet ik niet Tweevijfde van de hypotheeksluiters (8%) weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten van de hypotheek. Met name personen die de hypotheek bij een bank hebben afgesloten, weten niet wat ze hebben betaald (49%). Het gemiddelde bedrag dat men heeft betaald is 2.166,-. Hoeveel heeft u in totaal betaald voor het hypotheekadvies en het afsluiten van de hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201

36 Eenvijfde van de sluiters onderhandelt over de kosten van hypotheekadvies Totaal Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Direct (Bank+verzekeraar) % 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Ik heb over de kosten onderhandeld, maar zonder resultaat Nee Ik heb met resultaat over de kosten onderhandeld Weet ik niet Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt circa één op de vijf (22%), met wisselend succes, over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald. Het loont om te onderhandelen met de adviseur, want ongeveer drie op de vier sluiters die onderhandelt boekt resultaat. Heeft u bij het afsluiten van de hypotheek onderhandeld over de kosten die u voor het hypotheekadvies aan de adviseur moet betalen? Recente sluiters hypotheek die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 n = 29 6

37 Het aantal hypotheeksluiters dat onderhandelt over de kosten is stabiel gebleven Voorjaar n = 29 Najaar n = Voorjaar n = 97 Najaar n = 74 Voorjaar n = 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, ik heb over kosten onderhandeld, maar zonder resultaat Nee Ja, ik heb met resultaat over de kosten onderhandeld Weet ik niet Het aantal hypotheeksluiters dat onderhandelt over de kosten voor hypotheekadvies is ten opzichte van de vorige meting stabiel gebleven. (22% versus 24%). Heeft u bij het afsluiten van de hypotheek onderhandeld over de kosten die u voor het hypotheekadvies aan de adviseur moet betalen? Recente sluiters hypotheek die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 7

38 Vrijwel iedereen wil inzicht hebben in de kosten van een adviseur Ik heb geen behoefte aan inzicht in deze kosten 12 Ik wil alleen het totaalbedrag weten 6 Ik wil weten wat de kosten zijn voor het advies en voor het afsluiten Ik wil dat de kosten gespecificeerd worden Vrijwel iedereen (88%) wil inzicht hebben in de kosten van een adviseur. Beheersten willen relatief vaak inzicht hebben (96%) en adviesgevoeligen minder vaak (8%). Eenvijfde (20%) wil dat de kosten gespecificeerd worden naar de verschillende werkzaamheden die de adviseur uitvoert. Tot op welk niveau wilt u inzicht hebben in de kosten voor de werkzaamheden van een adviseur? Recente sluiters hypotheek die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 n = 29 8

39 Ruim de helft maakt een exacte begroting om te bepalen of de hypotheek kan worden opgebracht Totaal 7 7 Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden % 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, precieze begroting Nee, van betaalbare hypotheekverstrekking uitgegaan Ja, globaal gekeken Nee, niet aan gedacht Meer dan de helft van de recente hypotheeksluiters (7%) maakt een exacte begroting van de toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of de hypotheeklasten kunnen worden opgebracht. Beheersten (71%) houden bij voorkeur de regie in eigen hand en maken vaker dan andere segmenten een exacte begroting. Heeft u een begroting gemaakt van uw toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of u de hypotheeklasten kunt opbrengen? Alle recente sluiters hypotheek n = 40 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 9

40 De helft van de hypotheeksluiters is niet bereid om te betalen voor pensioenadvies en doet alles zelf Groep n = 108 Groep n = 1 Groep n = 97 0% 10% 20% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Ik hoef geen advies: ik doe alles zelf via internet Ik laat een beknopt advies opmaken door een adviseur Ik maak gebruik van een geautomatiseerd adviesproces Ik laat een uitgebreid financieel plan voor oude dag opmaken Voor het aanvullen van het pensioen heeft de tarifering slechts beperkte invloed op de keuze van een adviesvorm. Circa de helft van de hypotheeksluiters is namelijk niet bereid om te betalen voor pensioenadvies en zoekt liever alles zelf uit. Het is opvallend dat er nauwelijks behoefte is aan het door een adviseur op laten maken van een uitgebreid financieel plan voor de oude dag. Welke van onderstaande adviesvormen heeft uw voorkeur om een keuze te kunnen maken op welke wijze u het beste uw pensioen kunt aanvullen? Alle recente sluiters hypotheek random tariefgroepen GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe zoekt de consument een financieel advies?

Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Nibud, 2010 Voorwoord Waar letten consumenten op wanneer zij een (levens- of schade-)verzekering willen afsluiten?

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Datum

Nadere informatie