AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

2 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. In het rapport wordt aandacht besteed aan recente sluiters van een hypotheek: personen die in de periode november 2013 t/m april 2014 een hypotheek hebben afgesloten. Er wordt ingegaan op het profiel, het oriëntatie- en afsluitproces, beloning en nazorgdiensten. Indien mogelijk zijn resultaten vergeleken met voorgaande metingen. Alle verschillen tussen AFM segmentatie (kijk voor meer informatie in de bijlage), leeftijdsgroepen, opleidings-, inkomens- en vermogensniveaus die zijn beschreven, zijn significant. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

3 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces Beloning en nazorgdiensten 3. Bijlagen GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

4 Management Summary GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

5 Management Summary -1- Hypotheeksluiters Twee vijfde van diegenen die het afgelopen halfjaar een hypotheek hebben afgesloten (41%), is een starter op de koopwoningmarkt. Het aandeel startershypotheken onder recente sluiters van een hypotheek vertoont nog steeds een stijgende lijn. Ruim de helft van de hypotheken is overgesloten vanwege het verlopen van de rentevastperiode. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

6 Management Summary -2- Oriëntatie- en afsluitproces De meerderheid van de hypotheeksluiters heeft zich laten informeren door middel van een persoonlijk adviesgesprek. Driekwart van de sluiters die zich via internet oriënteert, maakt ook gebruik van vergelijkingssites. De meerderheid van gebruikers van vergelijkingssites vindt besparen op advieskosten de belangrijkste reden voor het gebruiken van dergelijke websites. Bijna de helft van de hypotheeksluiters heeft meerdere oriëntatie- en/of adviesgesprekken gevoerd. Het aantal oriëntatie- en/of adviesgesprekken neemt echter wel af. De meerderheid van de hypotheeksluiters die een oriëntatie- en/of adviesgesprek heeft gehad bij verschillende adviseurs, heeft slechts één adviseur betaald voor het adviesgesprek. Hypotheeksluiters besteden gemiddeld 10,5 uur aan de keuze voor de soort hypotheek en de geschikte aanbieder. Hiervan wordt gemiddeld vijf uur besteed aan gesprekken met adviseurs en 5,5 uur om zelf informatie te zoeken. De zelfstandig adviseur is het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek, maar is wel gedaald. Zes op de tien hypotheken wordt via een intermediair afgesloten en ruim een derde wordt direct (via bank of verzekeraar) afgesloten. Drie op de vijf hypotheeksluiters vindt dat de hypotheekverstrekker het klantbelang centraal stelt. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

7 Management Summary -3- Beloning en nazorgdiensten De helft van de hypotheekadviseurs wordt beloond op basis van een van tevoren afgesproken bedrag (fixed fee). Een derde van de hypotheeksluiters weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten van de hypotheek. Bijna de helft vindt dat de prijs van het advies in verhouding staat tot de geleverde kwaliteit van het advies. Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt een derde over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald. Een vijfde van de hypotheeksluiters die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur, heeft een serviceabonnement afgesloten. Twee derde van de hypotheeksluiters die een service-abonnement hebben afgesloten of aangeboden hebben gekregen, is vooraf geïnformeerd over de inhoud en de prijs van het service-abonnement. Een veilig en prettig gevoel is de belangrijkste reden om te kiezen voor een service-abonnement. Een derde van de hypotheeksluiters vindt dat een service-abonnement toegevoegde waarde biedt. Drie op de tien sluiters die geen service-abonnement hebben afgesloten, heeft nu nog geen idee hoe de adviseur voor nazorgdiensten (zoals het aflopen van de rentevastperiode) te gaan betalen. Bijna de helft van de recente hypotheeksluiters maakt een exacte begroting van de toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of de hypotheeklasten kunnen worden opgebracht. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

8 Onderzoeksresultaten in detail GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

9 Hypotheeksluiters GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

10 Twee vijfde van de recente hypotheeksluiters is een starter Starter 41 Oversluiter 23 Doorstromer 22 Herintreder 6 Verbouwer 5 Overig Twee vijfde van diegenen die het afgelopen halfjaar een hypotheek hebben afgesloten (41%), is een starter op de koopwoningmarkt. Drie op de vier starters (74%) is jonger dan 34 jaar. Meer dan de helft van diegenen die het afgelopen halfjaar een hypotheek hebben afgesloten via een zelfstandig adviseur is een starter (52%). Type hypotheeksluiter Alle recente sluiters hypotheek n = 323 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

11 Het aandeel startershypotheken stijgt verder Voorjaar 2009 Najaar 2009 Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Voorjaar 2013 Najaar 2013 Voorjaar 2014 n = 480 n = 358 n = 410 n = 351 n = 419 n = 374 n = 397 n = 344 n = 340 n = 337 n = 323 Starter Doorstromer Herintreder Oversluiter Verbouwer Het aandeel startershypotheken onder recente sluiters van een hypotheek vertoont nog steeds een stijgende lijn. Het aandeel hypotheken voor oversluiters is in het afgelopen jaar gedaald van 27% naar 23% en voor doorstromers licht gestegen van 20% naar 22%. Type hypotheeksluiter Alle recente sluiters hypotheek Een hypotheek afsluiten om een verbouwing te financieren wordt steeds minder populair. Het aandeel van verbouwershypotheken is in vijf jaar tijd gedaald van 20% naar 5%. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

12 Ruim de helft van de hypotheken is overgesloten vanwege verlopen rentevastperiode Voorjaar n = 85 Najaar n = 103 Voorjaar n = 106 Najaar n = 95 Voorjaar n = 122 Najaar n = 126 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Ruim de helft van de hypotheken (55%) is overgesloten omdat de rentevastperiode verlopen was. Heeft u uw hypotheek overgesloten omdat uw rentevastperiode was verlopen? Recente oversluiters hypotheek GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

13 Oriëntatie- en afsluitproces GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

14 Meerderheid hypotheeksluiters heeft een persoonlijk gesprek gevoerd om zich te laten informeren Persoonlijk gesprek Internet Telefonisch Schriftelijk Tv of radio Op andere wijze Niet geïnformeerd Totaal Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden De meerderheid van de hypotheeksluiters (76%) heeft zich laten informeren in een persoonlijk adviesgesprek. Bij de beheersten is dit percentage zelfs 84%. Twee vijfde heeft zich georiënteerd via internet (38%). Beheersten hebben in deze fase relatief vaak gebruik gemaakt van internet (48%). Adviesgevoeligen (30%) en gemaksgeoriënteerden (19%) oriënteren zich het minst via internet. Op welke manier heeft u zich laten informeren voordat u deze hypotheek heeft afgesloten? Meer antwoorden mogelijk Alle recente sluiters hypotheek n = 323 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

15 Driekwart van sluiters die via internet informeert gebruikt ook vergelijkingssites Ja Nee Van de sluiters die zich via internet oriënteren (38%), maakt driekwart ook gebruik van vergelijkingssites (73%). Vermogende sluiters maken relatief vaak gebruik van vergelijkingssites (94%). Sluiters die gebruik maken van vergelijkingssites besteden daar gemiddeld 3 uur aan. Heeft u ook gebruik gemaakt van vergelijkingssites? Alle recente sluiters hypotheek die via internet hebben geïnformeerd GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni n = 114

16 Meerderheid vindt besparen op advieskosten belangrijkste reden voor gebruik vergelijkingssites Financiële dienstverlening via een persoonlijk gesprek met een adviseur sluit aan bij mijn behoefte n = 323 Mijn belangrijkste reden om vergelijkingssites te gebruiken, is om advieskosten te besparen n = 91 Ik vertrouw erop dat vergelijkingssites mij een eerlijke vergelijking van hypotheken geeft n = 323 Vergelijkingssites geven een goed advies voor een keuze voor een hypotheek n = 323 Financiële dienstverlening via internet sluit aan bij mijn behoefte n = 323 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens De meerderheid van gebruikers van vergelijkingssites vindt besparen op advieskosten de belangrijkste reden voor het gebruiken van vergelijkingssites (63%). De financiële dienstverlening via internet sluit niet volledig aan bij de behoefte (42% (helemaal) mee eens). De dienstverlening via een persoonlijk gesprek met een adviseur sluit daarentegen beter aan bij de behoefte (78% (helemaal) mee eens). Stellingen over financiële dienstverlening en vergelijkingssites Alle recente sluiters hypotheek GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

17 Stijging in aandeel gesprekken met adviseur van hypotheekwinkel gemiddeld 1,6 1,5 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1, Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Voorjaar 2013 Najaar 2013 Voorjaar 2014 n = 351 n = 419 n = 374 n = 397 n = 344 n = 340 n = 337 n = 323 Een zelfstandig adviseur Een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel Een adviseur/medewerker van de bank Een adviseur/medewerker van een verzekeraar Ten opzichte van 2013 stijgt het aandeel gesprekken met een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel, naar 39%. Hypotheeksluiters gaan ongeveer even vaak naar een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel (39%), adviseur/medewerker van de bank (38%) en een zelfstandig adviseur (38%) voor een adviesgesprek. Naarmate mensen ouder worden, gaan ze minder vaak naar een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel. In de groep jaar ligt dit aandeel nog op 55% terwijl dat voor 55-plussers daalt naar 22%. Gemiddeld heeft men met 1,2 verschillende type adviseurs (minimaal) een adviesgesprek gevoerd. Met welk type adviseur heeft u een adviesgesprek gehad? Meer antwoorden mogelijk Alle recente sluiters hypotheek n = 323 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

18 Merendeel hypotheeksluiters die geen adviesgesprek heeft gehad, is wel op de hoogte van kennistoets Ja Nee Een zeer kleine minderheid (<2%) sluit zonder advies een hypotheek af (execution only). Dit is vergelijkbaar met de meting van najaar 2013 Op de hoogte van kennis- en ervaringstoets? Als men zonder advies een hypotheek wil aanschaffen, is het sinds 1 januari 2013 verplicht om te toetsen of men over voldoende kennis en ervaring beschikt. Het merendeel van de hypotheeksluiters die geen Recente sluiters hypotheek die adviesgesprek heeft gehad, is wel op de hoogte van de kennis- en ervaringstoets (78%). geen adviesgesprek hebben 45% diegenen die wel op de hoogte is, heeft de kennis- en ervaringstoets niet ingevuld. gehad n = 16 De uitkomsten op deze slide moeten als indicatief worden beschouwd, vanwege het geringe aantal waarnemingen. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

19 De helft van de hypotheeksluiters heeft bij meerdere adviseurs gesprekken gevoerd Totaal n = 307 Starter n = 115 Doorstromer n = 68 Herintreder n = 18 Oversluiter n = 77 Verbouwer n = 16 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% of meer Bijna de helft van de hypotheeksluiters (45%) heeft bij meerdere adviseurs oriëntatie- en/of adviesgesprekken gevoerd. Herintreders (73%) voeren relatief vaak één oriëntatie- en/of adviesgesprek. Sluiters met een laag inkomen voeren vaker meerdere gesprekken (slechts 31% voert maar één gesprek). Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u een oriëntatieen/of adviesgesprek gehad? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad n = 307 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

20 Het aantal oriëntatie- en/of adviesgesprekken gesprekken neemt af gemiddeld Voorjaar n = 307 1,6 Najaar n = 313 1,6 Voorjaar n = 329 1,7 Najaar n = 338 1,7 Voorjaar n = 383 1,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% of meer Het aantal oriëntatie- en/of adviesgesprekken neemt af: in het voorjaar van 2012 was het gemiddeld aantal gesprekken dat een hypotheeksluiter voerde 1,8, terwijl dat nu gemiddeld 1,6 is. Mogelijk dat het provisieverbod op complexe financiële producten (vanaf 1 januari 2013) hier van invloed op is. Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u een oriëntatieen/of adviesgesprek gehad? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

21 Meerderheid heeft slechts aan één adviseur betaald voor het adviesgesprek Aantal verschillende adviseurs Aantal adviseurs betaald of meer De meerderheid van de hypotheeksluiters die een oriëntatie- en/of adviesgesprek heeft gehad bij verschillende adviseurs, heeft slechts aan één adviseur betaald voor het adviesgesprek (76%). Veel adviseurs brengen voor het eerste oriënterende gesprek geen kosten in rekening. Ruim de helft van de hypotheeksluiters oriënteert en betaalt aan één adviseur (55%), een derde oriënteert bij meerdere adviseurs en betaalt één adviseur (35%) en één op de tien oriënteert en betaalt aan meerdere adviseurs (10%). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de meting in het najaar van betaald 2 betaald 3 of meer betaald n = 307 n = 130 Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u betaald voor een oriëntatie- en/of adviesgesprek? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad bij verschillende adviseurs GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 n =

22 De gesprekstijd met de hypotheekadviseur neemt af Gemiddeld aantal uur Voorjaar n = 308 5,0 uur Najaar n = 316 5,8 uur Voorjaar n = 331 6,1 uur Najaar n = 340 6,7 uur Voorjaar n = 389 6,5 uur Najaar n = 320 6,2 uur Najaar n = 307 5,7 uur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 tot 2 uur 3 tot 4 uur 5 tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer De gesprekstijd met de hypotheekadviseur neemt af: hypotheeksluiters besteden gemiddeld 5 uur aan gesprekken met adviseurs om een juiste keuze te maken voor de soort hypotheek en aanbieder. Het provisieverbod zou daar de oorzaak van kunnen zijn, aangezien steeds meer adviseurs op uurbasis zijn gaan werken en advieskosten inzichtelijk zijn. Oversluiters (3,5 uur), 55-plussers (3,9 uur) en gemaksgeoriënteerden (2,4 uur) besteden gemiddeld de minste tijd aan advies- en/of oriëntatiegesprekken. Starters (6,0 uur), jongeren tot 34 jaar (6,0 uur), ambitieuzen (6,3 uur) en sluiters met een hoog opleidingsniveau (5,6 uur) spenderen gemiddeld de meeste tijd aan advies- en/of oriëntatiegesprekken. Hoeveel uur hebben alle gesprekken met uw adviseur(s) in z'n totaliteit geduurd? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

23 Hypotheeksluiters besteden gemiddeld 5,7 uur om zelf informatie te zoeken Gemiddeld aantal uur Totaal n = 308 5,7 uur Beheersten n = 114 7,3 uur Ambitieuzen n = 57 7,1 uur Adviesgevoeligen n = 120 3,7 uur Gemaksgeorienteerden n = 17 5,4 uur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 2 uur 3 a 4 uur 5 tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Naast adviesgesprekken besteden hypotheeksluiters gemiddeld 5,7 uur aan het zelf zoeken naar informatie om een juiste keuze te kunnen maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Beheersten (7,3 uur) en ambitieuzen (7,1 uur) besteden de meeste tijd aan het zelf zoeken naar informatie om een goede keuze te kunnen maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Adviesgevoeligen (3,7 uur) besteden de minste tijd aan het zelf zoeken naar informatie. Er blijkt een positief verband te bestaan tussen de duur van de gesprekken met de adviseur en het aantal uur dat men zelf heeft besteed aan de hypotheek. Hoeveel uur heeft u, buiten de adviesgesprekken, zelf besteed om een goede keuze te kunnen maken? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni n = 308

24 Het aantal uur dat men zelf besteedt om een goede keuze te maken is gedaald Gemiddeld aantal uur Voorjaar n = 308 5,7 uur Najaar n = 316 6,6 uur Voorjaar n = 331 5,2 uur Najaar n = 340 5,0 uur Voorjaar n = 389 6,4 uur Najaar n = 320 7,0 uur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 tot 2 uur 3 tot 4 uur 5 tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Naast adviesgesprekken besteden hypotheeksluiters gemiddeld 5,7 uur aan het zelf zoeken naar informatie om een juiste keuze te kunnen maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Het aantal uren dat men zelf besteedt neemt, na een stijging in het najaar van 2013, weer af. Hoeveel uur heeft u, buiten de adviesgesprekken, zelf besteed om een goede keuze te kunnen maken? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

25 De zelfstandig adviseur is nog het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Voorjaar 2013 Najaar 2013 Voorjaar 2014 n = 410 n = 351 n = 419 n = 374 n = 397 n = 344 n = 340 n = 337 n = 323 Bank Zelfstandig adviseur Hypotheekketen Verzekeraar Ander kanaal De zelfstandig adviseur is nog steeds het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek (33%), maar is wel gedaald ten opzichte van het najaar 2013 (39%). Het bancaire kanaal volgt op de voet met 32%. De stijging voor hypotheekketens zet door, naar 27%. Dit kanaal wordt relatief weinig gebruikt door 55- plussers (14%) en oversluiters (16%). Zes op de tien hypotheken wordt via een intermediair (zelfstandig adviseur of hypotheekketen) afgesloten en ruim een derde wordt direct (via bank of verzekeraar) afgesloten. Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

26 Het provisieverbod lijkt niet tot een vlucht van het intermediair naar het directe kanaal te leiden Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Voorjaar 2013 Najaar 2013 Voorjaar 2014 n = 410 n = 351 n = 419 n = 374 n = 397 n = 344 n = 340 n = 337 n = 323 Bank Intermediair Verzekeraar Ander kanaal Het provisieverbod per 1 januari 2013 lijkt niet tot een vlucht van het intermediair naar het directe kanaal te leiden. Het intermediair (zelfstandig adviseur + hypotheekketens) is het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek (60%). Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

27 Drie op de vijf sluiters vindt dat de hypotheekverstrekker het klantbelang centraal stelt Voorjaar n = 323 Najaar n = 328 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Drie op de vijf hypotheeksluiters (59%) vindt dat de hypotheekverstrekker het klantbelang centraal stelt, slechts 5% vindt van niet. Ten opzichte van het najaar 2013 (50%) vinden nu meer hypotheeksluiters dat hypotheekverstrekkers het klantbelang centraal stellen. Met name starters (64%) en vermogende hypotheeksluiters (62%) vinden relatief vaak dat de hypotheekverstrekker het klantbelang centraal stelt. In hoeverre stelt uw hypotheekverstrekker uw belang als klant centraal? Recente sluiters hypotheek die hun hypotheekverstrekker kennen GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

28 Beloning en nazorgdiensten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

29 Fixed fee is de meest voorkomende beloningsvorm Fixed fee Op uurbasis Provisie Het advies is gratis Weet ik niet 1 Provisie, maar adviseur betaalt deel terug 0 Geen gebruik gemaakt van een adviseur 1 0 Op een andere manier 2 0 Prijs advies is verwerkt in totale kosten Totaal Zelfstandig adviseur Hypotheekketen Direct (bank+verzekeraar) De helft van de hypotheekadviseurs (52%) wordt beloond op basis van een van tevoren afgesproken bedrag (fixed fee). Fixed fee beloning komt relatief vaak voor bij zelfstandig adviseurs (68%) en hypotheekketens (67%). Via het directe kanaal vindt de beloning relatief vaak op uurbasis plaats. Ruim een kwart van de sluiters (27%) weet niet goed hoe de hypotheekadviseur wordt beloond. In totaal denkt 11% namelijk nog steeds dat het advies gratis is, 9% denkt dat de adviseur een provisie ontvangt en 7% weet het niet. Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Alle recente sluiters hypotheek n = 323 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

30 Bij intermediair blijft beloning op basis van fixed fee groeien Najaar 2009 Voorjaar Najaar 2010 Voorjaar Najaar 2011 Voorjaar Najaar 2012 Voorjaar Najaar 2013 Voorjaar n = 157 n = 216 n = 160 n = 205 n = 186 n = 215 n = 186 n = 175 n = 199 n = 188 Fixed fee Op basis van provisie Gratis Weet ik niet Bij hypotheeksluiters die de hypotheek via een intermediair (zelfstandig adviseur of hypotheekketen) hebben afgesloten, is de beloning op basis van fixed fee verder toegenomen (naar 67%) en de beloning op basis van provisie verder afgenomen (naar 9%). Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Recente sluiters hypotheek die via intermediair hebben afgesloten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

31 Een derde van de hypotheeksluiters weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten Tot euro tot euro 20 Gem , euro of meer 28 Weet ik niet Een derde van de hypotheeksluiters (33%) weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten van de hypotheek. Met name oversluiters (51%), 55-plussers (46%) en sluiters met een laag opleidingsniveau (51%) weten relatief vaak niet wat ze hebben betaald. Voor de hypotheeksluiters die het wel weten, is het gemiddelde bedrag dat men heeft betaald 1.682,-. Hoeveel heeft u in totaal betaald voor het hypotheekadvies en het afsluiten van de hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek n = 323 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

32 Gemiddelde bedrag dat hypotheeksluiters betalen voor hypotheekadvies en afsluiten is gedaald Tot euro Gem. voorjaar 2014: 1.682, tot euro Gem. najaar 2013: 1.749, euro of meer Gem. voorjaar 2013: 2.166,- Weet ik niet Voorjaar 2014 Najaar 2013 Voorjaar 2013 n = 323 n = 337 n = 340 Hypotheeksluiters betalen gemiddeld minder voor het hypotheekadvies en het afsluiten van de hypotheek dan in Een jaar geleden was het gemiddeld betaalde bedrag voor hypotheekadvies nog 2.166,-, nu is dit 1.682,-. Hoeveel heeft u in totaal betaald voor het hypotheekadvies en het afsluiten van de hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

33 Bij twee derde kwam het advies overeen met de verwachtingen Ja, het advies kwam overeen met mijn verwachtingen Ja, de adviseur heeft mijn verwachtingen overtroffen Nee, de adviseur heeft mijn verwachtingen niet waargemaakt Bij twee derde kwam het advies overeen met de verwachtingen (66%). Voor een vijfde zijn de verwachtingen overtroffen (22%) en bij een tiende zijn de verwachtingen niet waargemaakt door de adviseur (11%). Voor starters zijn de verwachtingen relatief vaak overtroffen (30%), bij oversluiters gebeurde dit veel minder vaak (13%). Voldeed het advies aan de verwachtingen die u voorafgaand aan het advies had? Alle recente sluiters hypotheek n = 323 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

34 Bijna de helft vindt dat de prijs van het advies in verhouding staat tot de geleverde kwaliteit Totaal n = 323 Verwachtingen overtroffen n = 64 Verwachtingen kwamen overeen n = 224 Verwachtingen niet waargemaakt n = 35 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet Bijna de helft vindt dat de prijs van het advies in verhouding staat tot de geleverde kwaliteit van het advies (45%). Vooral starters vinden de prijs goed in verhouding staan tot de geleverde kwaliteit van het advies (56%). In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling: Ik vind dat de prijs van het advies in verhouding staat tot de geleverde kwaliteit van het advies. Alle recente sluiters hypotheek GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni n = 323

35 Ruim een derde van de sluiters onderhandelt over de kosten van hypotheekadvies Totaal Zelfstandig adviseur Hypotheekketen Direct (bank+verzekeraar) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, zonder resultaat onderhandeld Ja, met resultaat onderhandeld Nee, niet onderhandeld Weet ik niet Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt ruim een derde (35%), met wisselend succes, over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald. Het loont om te onderhandelen met de adviseur, want ruim de helft van de sluiters die onderhandelt boekt resultaat. Met name sluiters met een laag opleidingsniveau (47%), ambitieuzen (44%) en vermogende sluiters (50%) onderhandelen over de kosten van hypotheekadvies. Heeft u bij het afsluiten van uw hypotheek onderhandeld over de kosten die u voor het hypotheekadvies aan de adviseur moet betalen? Recente sluiters hypotheek die gebruik hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni n = 307

36 Het aantal hypotheeksluiters dat onderhandelt over de kosten stijgt verder Succesrate onderhandelen: Voorjaar 2014 n = % Najaar 2013 n = % Voorjaar 2013 n = % Najaar 2012 n = % Voorjaar 2012 n = % Najaar 2011 n = % Voorjaar 2011 n = % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Over de kosten onderhandeld, maar zonder resultaat Over de kosten onderhandeld, met resultaat Nee Weet ik niet Het aantal hypotheeksluiters dat onderhandelt over de kosten voor hypotheekadvies is ten opzichte van de vorige metingen gestegen. Een jaar geleden onderhandelde nog maar 22% van de sluiters, inmiddels ligt dit percentage op 35%. Het percentage hypotheeksluiters dat onderhandelt en hier ook succes mee heeft neemt wel af. Een jaar geleden was 77% van de onderhandelaars succesvol, nu is dat 51%. Heeft u bij het afsluiten van uw hypotheek onderhandeld over de kosten die u voor het hypotheekadvies aan de adviseur moet betalen? Recente sluiters hypotheek die gebruik hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

37 Een vijfde van de hypotheeksluiters heeft een service-abonnement afgesloten Voorjaar n = 307 Najaar n = 306 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, maar mijn adviseur heeft dit wel aangeboden Nee en mijn adviseur heeft dit ook niet aangeboden Weet ik niet Een vijfde van de hypotheeksluiters die gebruikt hebben gemaakt van een adviseur, heeft daar ook een service-abonnement afgesloten (21%). Bij twee op de vijf heeft de adviseur niet actief de mogelijkheid van een service-abonnement aangeboden (43%). Met name starters (34%) en vermogenden (31%) hebben een service-abonnement afgesloten. Heeft u een service-abonnement afgesloten bij uw hypotheekadvies? Recente sluiters hypotheek die gebruik hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

38 Zeven op de tien sluiters zijn vooraf geïnformeerd over de inhoud en prijs van service-abonnement Service-abonnement afgesloten of aangeboden gekregen: Voorjaar n = 139 Najaar n = 117 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voordat ik heb getekend voor de adviesdiensten van mijn adviseur Nadat ik heb getekend voor de adviesdiensten van mijn adviseur Weet ik niet meer Zeven op de tien van de hypotheeksluiters die een service-abonnement hebben afgesloten of aangeboden hebben gekregen, zijn vooraf geïnformeerd over de inhoud en de prijs van het service-abonnement (70%). In het najaar van 2013 waren zes op de tien hypotheeksluiters die een service-abonnement hebben afgesloten of aangeboden hebben gekregen vooraf geïnformeerd (60%). Wanneer bent u geïnformeerd over de inhoud en de prijs van het service-abonnement? Recente sluiters hypotheek die een service-abonnement hebben afgesloten of aangeboden gekregen. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

39 Een veilig en prettig gevoel is de belangrijkste reden om te kiezen voor een service-abonnement Geeft mij een veilig en prettig gevoel Is goedkoper Ik had geen keus en moest een service-abonnement afsluiten 8 8 Andere reden Voorjaar 2014 Najaar 2013 n = 61 n = 52 Een veilig en prettig gevoel is de belangrijkste reden om te kiezen voor een service-abonnement (49%). Ruim een derde geeft aan dat een service-abonnement goedkoper is (36%). Belangrijkste reden om te kiezen voor een service-abonnement Recente sluiters hypotheek die een service-abonnement hebben afgesloten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

40 Drie op de tien hypotheeksluiters vindt dat een service-abonnement toegevoegde waarde biedt Totaal; Voorjaar n = 323 Totaal; Najaar n = 337 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet Drie op de tien hypotheeksluiters vindt dat een service-abonnement toegevoegde waarde biedt (29%). Vooral starters (38%), ambitieuzen (44%) en sluiters met een hoog vermogen (47%) vinden dat een serviceabonnement toegevoegde waarde biedt. Service-abonnement biedt mij toegevoegde waarde? Alle recente sluiters hypotheek GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

41 Bijna negen op de tien afsluiters serviceabonnement zien toegevoegde waarde ervan Wel service-abonnement; Voorjaar n = 64 Wel service-abonnement; Najaar n = 52 Geen service-abonnement; Voorjaar n = 215 Geen service-abonnement; Najaar n = 285 Geen service-abonnement, wel aangeboden; Voorjaar n = 84 Geen service-abonnement, wel aangeboden; Najaar n = 65 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet Diegenen die een service-abonnement hebben afgesloten, zien vaker de toegevoegde waarde ervan (86%) dan de hypotheeksluiters zonder abonnement (18%). Ten opzichte van het najaar 2013 zien nu meer sluiters de toegevoegde waarde van een serviceabonnement. Service-abonnement biedt mij toegevoegde waarde? Recente sluiters hypotheek GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

42 Bijna driekwart noemt alternatief voor serviceabonnement om nazorgdiensten te betalen Ik betaal in dat geval de adviseur op dat moment Ik zoek het zelf uit en heb geen advies nodig Nazorgdiensten maken deel uit van de advieskosten die ik bij het afsluiten van de hypotheek heb betaald Ik sluit dan een service-abonnement af 1 1 Anders, namelijk 1 3 Weet ik niet Voorjaar 2014 Najaar 2013 n = 246 n = 254 Bijna driekwart van de hypotheeksluiters die geen service-abonnement hebben afgesloten noemt een alternatief voor een service-abonnement om nazorgdiensten te betalen (73%). Ruim een kwart van de sluiters die geen service-abonnement hebben afgesloten, heeft nog geen idee hoe de adviseur voor nazorgdiensten (zoals het aflopen van de rentevastperiode) te gaan betalen (27%). Heeft u een idee hoe u voor nazorgdiensten betaalt indien rentevastperiode afloopt? Recente sluiters hypotheek die gebruik gemaakt hebben van een adviseur bij het afsluiten, maar geen service-abonnement hebben afgesloten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

43 Sluiters die geen service-abonnement is aangeboden weten minder hoe nazorgdiensten te betalen Ik betaal in dat geval de adviseur op dat moment Ik zoek het zelf uit en heb geen advies nodig Nazorgdiensten maken deel uit van de advieskosten die ik bij het afsluiten van de hypotheek heb betaald 8 13 Ik sluit dan een service-abonnement af 1 1 Anders, namelijk 0 2 Weet ik niet service-abonnement aangeboden (maar niet afgesloten) geen service-abonnement aangeboden n = 78 n = 168 Sluiters die geen service-abonnement is aangeboden door hun adviseur, weten minder hoe de nazorgdiensten te betalen. Van deze groep antwoord drie op de tien Weet ik niet (30%) ten opzichte van één op de tien in de groep waarbij de adviseur wel een service-abonnement heeft aangeboden, maar zij dit niet hebben afgesloten (11%). Heeft u een idee hoe u voor nazorgdiensten betaalt indien rentevastperiode afloopt? Recente sluiters hypotheek die gebruik gemaakt hebben van een adviseur bij het afsluiten, maar geen service-abonnement hebben afgesloten GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

44 Bijna de helft maakt een exacte begroting om te bepalen of de hypotheek kan worden opgebracht Totaal Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, precieze begroting Nee, van betaalbare hypotheekverstrekking uitgegaan Ja, globaal gekeken Nee, niet aan gedacht Bijna de helft van de recente hypotheeksluiters (45%) maakt een exacte begroting van de toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of de hypotheeklasten kunnen worden opgebracht. Twee op de vijf heeft hier globaal naar gekeken (40%). Deze percentages zijn redelijk vergelijkbaar met die uit de vorige meting (resp. 49% en 34%). Beheersten (61%) houden bij voorkeur de regie in eigen hand en maken vaker dan andere segmenten een exacte begroting. Heeft u een begroting gemaakt van uw toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of u de hypotheeklasten kunt opbrengen? Alle recente sluiters hypotheek n = 323 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

45 Bijlagen GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

46 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 24 april t/m 11 mei 2014 Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling is gehanteerd van personen die in de periode van november 2013 t/m april 2014 een hypotheek hebben afgesloten. Weging: de representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+). Deze groep is gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. De overige groepen zijn gewogen naar leeftijd. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 459 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+) en 323 recente sluiters van een hypotheek. Rapportage: de weergegeven resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op recente hypotheeksluiters. Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en de totale groep recente hypotheeksluiters wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide. GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

47 Consumentensegmentatie In de rapportage worden termen voor verschillende typen financieel beslissers genoemd. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven. Beheersten verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 Bijna de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2016 GfK April 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2012. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. In het

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2017 GfK April 2017 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010 AFM Consumentenmonitor najaar 2 Pensioenen 4 januari 2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011 AFM Consumentenmonitor najaar 010 Consumptieve kredieten 4 januari 011 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 010. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Afsluitproces Hypotheken GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Afsluitproces

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen Augustus 2011 1 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in mei 2011. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Bloemlezing Provisieverbod

Bloemlezing Provisieverbod Bloemlezing Provisieverbod Legal & General Nederland GfK Februari 2016 1 Inhoudsopgave 1 Setting the scene 2 Algemeen beeld 3 Kosten advies Onafhankelijk advies Voorkeur afsluiten Bekendheid Provisieverbod

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Najaar 2016 GfK Oktober 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Resultaten enquête intermediaire beloning

Resultaten enquête intermediaire beloning De enquête is gehouden onder 2.419 schade intermediairs. 595 (25%) van de aangeschreven assurantieadviseurs stuurde de enquête volledig terug. Daarnaast zijn er ruim 130 assurantieadviseurs die de enquête

Nadere informatie

Consumenten en vergelijkingssites

Consumenten en vergelijkingssites Consumenten en vergelijkingssites Hoe gebruiken consumenten vergelijkingssites, en wat verwachten consumenten van vergelijkingssites? De AFM vindt het belangrijk dat vergelijkingssites eerlijk en transparant

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Beleggingsobjecten GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Profiel bezitters beleggingsobjecten 4 Informatie

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014

Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014 Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014 Maart 2014 Peiling hypotheken 2 Heeft u wel eens gekeken of u een lagere rente kunt krijgen voor uw hypotheeklening? Heeft u wel eens gekeken of u een

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK 2012

CONSUMENTENONDERZOEK 2012 CONSUMENTENONDERZOEK 2012 Keurmerk Klantgericht Verzekeren September 2012 GfK 2012 Consumentenonderzoek 28 september 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Belang van het

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Red je het wel als je niet kiest?

Red je het wel als je niet kiest? Red je het wel als je niet kiest? Volledig bemenst, cross channel of volledig digitaal hypotheekadvies? Hypotheekadviseurs moeten keuzes maken in de manier waarop ze (potentiële) klanten benaderen. Momenteel

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie