AFM Consumentenmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni

2 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze & -vorm Portefeuille & spaargeld Bezit leningen Risico s, rendement & kosten Controle gegevens 4 Extra 5 Onderzoeksverantwoording Bekendheid AFM Reputatie AFM Bankierseed Achtergrond + Leeswijzer Onderzoeksopzet Contact 2

3 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Door middel van de Consumentenmonitor worden ontwikkelingen in het gedrag van consumenten gemeten in de tijd. De Consumentenmonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd. De primaire doelstellingen van de Consumentenmonitor kunnen als volgt worden weergegeven: Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten Beschrijven van markt- en productaspecten in de financiële markt. Deze rapportage betreft de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2016 (Q1 2016). Het veldwerk liep van donderdag 21 april t/m maandag 2 mei Het betreft hier het deelonderwerp particuliere beleggers. In het rapport wordt aandacht besteed aan het profiel van beleggers, de beleggingsportefeuille en de kosten. Indien mogelijk zijn resultaten vergeleken met voorgaande metingen. Alle verschillen tussen verschillende doelgroepen, waaronder leeftijdsgroepen, opleidings- en vermogensniveaus, die zijn beschreven, zijn significant. 3

4 Marktontwikkelingen 4

5 Bij driekwart starters speelt lage rentestand een grote/doorslaggevende rol Rol rentestand bij beleggingskeuzes De keuze om te starten met beleggen NVT Basis: beleggers die 3 jaar of korter beleggen (exclusief Niet van toepassing ) (Q starten: n = 66) (Q t/m Q1 2016: n=44-66) Let op, lage n, resultaten zijn indicatief Q Q Q % 10% 18% 13% 16% 22% 37% 53% 35% 36% 23% 26% 8% 4% 2% De keuze om met een groter bedrag te gaan beleggen Q % 34% 22% 7% 37% Basis: Alle beleggers (exclusief Niet van toepassing ) (Q starten: n = 375) (Q t/m Q1 2016: n= ) Q Q % 44% 22% 24% 25% 24% 9% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geen rol Een kleine rol Een grote rol Een doorslaggevende rol 29% 34% Bij driekwart van de beleggers die 3 jaar of korter beleggen (exclusief Niet van toepassing ) heeft de lage rente op spaarproducten een grote/doorslaggevende rol gespeeld om te starten met beleggen (76%). Dit is significant meer dan een jaar geleden (Q1 2015: 61%, let op: lage n). 20% van beleggers (inclusief Niet van toepassing ) die langer dan 3 jaar beleggen, zijn vanwege de lage rentestand gestart met beleggen (grote/doorslaggevende rol). Bij 29% van de beleggers (exclusief Niet van toepassing ) heeft de lage rentestand een grote/doorslaggevende rol gespeeld bij de keuze om met een groter bedrag te gaan beleggen. In hoeverre heeft de lage rentestand op spaarproducten voor u een rol gespeeld bij het maken van de volgende beleggingskeuzes?

6 Beleggersprofiel 6

7 Zelfstandige beleggers willen zelf keuzes maken, adviesklanten zoeken advies, zekerheid en gemak Meest genoemde redenen (top 3) om te kiezen voor beleggingswijze Ik kan zelf goede keuzes maken Ik heb zelf genoeg kennis en ervaring Uit kostenoverwegingen Ik heb onvoldoende kennis om zelfstandig te beleggen Ik heb vertrouwen in mijn adviseur Geeft mij zekerheid Ik heb onvoldoende kennis om zelfstandig te beleggen Ik hoef niets te doen/gemak Ik heb vertrouwen in mijn vermogensbeheerder Zelfstandig beleggen Zelfstandige beleggers kiezen voor execution only omdat zij vinden dat zij zelf goede keuzes kunnen maken. Vooral beleggers met een groot vrij belegbaar inkomen ( euro of meer) geven aan dat zij zelf goede keuzes kunnen maken (55%). Kostenoverwegingen zijn vooral belangrijk bij zelfstandige beleggers (29%), vertrouwen bij beleggers via beleggingsadvies (65%) en onvoldoende kennis speelt een grote rol bij beleggers via vermogensbeheer (67%). 24% 32% 29% Via beleggingsadviseur 29% Via vermogensbeheer 34% 42% 44% 40% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Redenen beleggingswijze in categorieën Keuzes Kennis Kosten Vertrouwen* 1% 2% 27% 32% 29% 30% 42% 40% 39% 44% 67% 65% 0% 20% 40% 60% 80% Zelfstandig beleggen Via beleggingsadvies Via vermogensbeheer * Vertrouwen bestaat uit vertrouwen in financiële adviseurs/ vermogensbeheerders, maar ook in zekerheid voor jezelf Wat maakt dat u voor deze vorm van beleggen heeft gekozen? Top 3 antwoorden Basis: (Q1 2016: Zelfstandige beleggers: n = 335) (Q1 2016: Via beleggingsadviseur: n = 114) (Q1 2016: Via vermogensbeheer: n = 178) 7

8 Beleggingsfonds grootste beleggingsvorm Beleggingsvormen Grootste beleggingsvormen over de tijd % Beleggingsfondsen Aandelen 51% 65% Obligaties Indexbeleggingsfondsen, -trackers, ETF`s Crowdfunding 8% 5% 20% Opties of andere derivaten Garantieproducten Hefboomproducten 4% 2% 2% Andere beleggingsvorm Weet ik niet 4% 2% 0 Q Q Q Q Q Q Q % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Beleggingsfondsen Aandelen Obligaties Beleggers met een financieel adviseur of vermogensbeheerder hebben relatief vaak beleggingsfondsen (76%, 73%). Zelfstandige beleggers beleggen daarentegen relatief vaak in aandelen (62%). In welke vormen belegt u of wordt er voor u belegd? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) 8

9 Beleggers in risicovolle beleggingsvormen zien zichzelf ook vaak als risiconemend Type belegger X Beleggingsvormen Beleggers in opties, hefboomproducten en indexbelegginsfondsen zien zichzelf significant vaker als risiconemend. Totaal 39% 49% 12% * Opties 8% 41% 51% * Hefboomproducten 53% 47% Indexbeleggingsfondsen 18% 56% 26% Aandelen 27% 54% 19% Obligaties 28% 56% 16% Beleggingsfondsen 40% 49% 11% * Garantieproducten 9% 82% 9% * Crowdfunding 43% 50% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voorzichtig Middenpositie Risiconemend * Indicatief in verband met lage n (opties: n=26 / hefboomproducten: n=26 / garantieproducten n=11 / crowdfunding n = 28) Wat voor type belegger bent u? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) 9

10 Zelfstandige beleggers in beleggingsfondsen of aandelen zijn relatief vaak light beleggers Transactiefrequentie per jaar X Beleggingsvorm Totaal 70% 30% Zelfstandige beleggers in opties of in indexbeleggingsfondsen, indextrackers of ETF s voeren relatief vaak transacties door in hun effectenportefeuille (92%, 63%). Let op! In verband met een lage n zijn de resultaten van de opties of andere derivaten indicatief (n=24). Beleggingsfondsen 72% 28% * Crowdfunding 64% 36% Aandelen 62% 38% Obligaties 58% 42% Indexbeleggingsfondsen, -trackers, ETF`s 37% 63% * Opties of andere derivaten 8% 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Light (0 t/m 5 transacties) Medium/Heavy (>5 transacties) Hoeveel keer per jaar voert u gemiddeld transacties door in uw totale effectenportefeuille? Basis: Beleggers die voornamelijk zelfstandig of via een adviseur beleggen (excl. Weet ik niet en Niet van toepassing ) (Q1 2016: n =410) * Indicatief in verband met lage n (opties: n=24 / crowdfunding: n=23) 10

11 Zelfstandige, risiconemende beleggers voeren relatief vaak transacties door in hun effectenportefeuille Transactiefrequentie per jaar X Wijze van beleggen Transactiefrequentie per jaar X Type belegger Totaal 70% 30% Totaal 70% 30% Zelfstandig beleggen 70% 30% Voorzichtig 88% 12% Beleggingsadvies 72% 28% Midden 65% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Light (0 t/m 5 transacties) Medium/Heavy (>5 transacties) Risiconemend 41% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Light (0 t/m 5 transacties) Medium/Heavy (>5 transacties) Hoeveel keer per jaar voert u gemiddeld transacties door in uw totale effectenportefeuille? Basis: Beleggers die voornamelijk zelfstandig of via een adviseur beleggen (excl. Weet ik niet en Niet van toepassing ) (Q1 2016: n =429) (Zelfstandig: n = 322, via een adviseur: n = 107) (Voorzichtig: n = 168, midden: n = 200, risiconemend: n = 61) 11

12 Ruim de helft van de beleggers heeft één beleggingsrekening Aantal beleggingsrekeningen Aantal banken indien meerdere beleggingsrekeningen 14% 8% 1% GEM aantal rekeningen Alle beleggers 1,6 18% 0% 32% GEM aantal banken Beleggers met meerdere rekeningen Beleggers met minimaal één rekening 1,9 1,4 22% 55% Geen beleggingsrekeningen of meer Weet ik niet 50% of meer Weet ik niet Beleggers met een groot belegbaar vermogen ( euro of meer) hebben gemiddeld meer beleggingsrekeningen (2,2 rekeningen). Meerdere beleggingsrekeningen zijn meestal bij meerdere banken (68%). Beleggers met een groot belegbaar vermogen ( euro of meer) die meerdere beleggingsrekeningen bezitten, hebben deze gemiddeld bij meer banken (2,3 banken). Dit geldt ook voor risiconemende beleggers die meerdere beleggingsrekeningen hebben (2,3 banken). Hoeveel beleggingsrekeningen heeft u? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) Bij hoeveel verschillende banken heeft u een beleggingsrekening? Basis: Beleggers die meerdere beleggingsrekeningen hebben (Q1 2016: n = 215) 12

13 Aantal beleggers met kleine portefeuille (< 5.000) ten opzichte van vorig voorjaar gedaald Vrij belegbaar vermogen Q % 17% 18% 15% 9% 12% 12% Q % 17% 21% 15% 10% 10% 9% Q % 14% 15% 14% 8% 10% 14% Q % 15% 16% 12% 10% 11% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < > Onbekend Zelfstandige beleggers (25%) en jonge beleggers onder de 35 jaar (43%) hebben relatief vaak een kleine portefeuille (< 5.000). Beleggers met een kleine portefeuille (< 5.000) beleggen relatief vaak geheel zelfstandig (74% execution only, 3% via financieel adviseur en 23% via vermogensbeheer). Wat is op dit moment de totale waarde van uw beleggingen? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) (Q Q1 2016: n = ) 13

14 14% van de beleggers heeft 0 tot spaargeld Spaargeld van beleggers Spaargeld X Belegbaar vermogen Geen 1% Alle beleggers Vrij belegbaar vermogen < Minder dan tot % 14% Spaargeld 0 tot % 36% Beleggers met een kleine portefeuille (< 5.000) hebben vaak ook relatief weinig spaargeld (36% heeft 0 tot spaargeld) tot % Alle beleggers Vrij belegbaar vermogen > tot % Spaargeld > % 72% tot of meer 14% 18% Beleggers met een grote portefeuille (> ) hebben vaak ook relatief veel spaargeld (72% heeft meer dan spaargeld). 0% 5% 10% 15% 20% 25% Hoeveel spaargeld bezit u op een spaarrekening of spaardeposito? Basis: Alle beleggers waarvan het bezit van spaargeld bekend is (Q1 2016: n = 456) 14

15 Ruim vier op de tien beleggers heeft een aflossingsvrije hypotheek Bezit aflossingsvrije hypotheek Bezit consumptief krediet Bezit studieschuld 44% GEM 4,0% 4,0% GEM* GEM* euro euro euro 27% 25% 18% 31% * * 18% 17% 30% 36% 31% 26% 19% 23% 0% 50% 100% Minder dan tot of meer Weet ik niet/wil ik niet zeggen 0% 50% 100% Minder dan tot of meer Weet ik niet/wil ik niet zeggen 0% 50% 100% Minder dan tot of meer Weet ik niet/wil ik niet zeggen * Indicatief in verband met lage n (consumptief krediet n=263 (gem excl Weet niet/wil niet zeggen n=181) studieschuld n=26 (gem excl Weet niet/wil niet zeggen n = 20) Het percentage beleggers met een aflossingsvrije hypotheek en een consumptief is verwaarloosbaar (1,5%), evenals die met een aflossingsvrije hypotheek en een studieschuld (0,7%). Welke leningen heeft u, naast uw beleggingen? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) Hoe groot zijn deze leningen? Basis: Beleggers die een lening bezitten en waarvan bekend is hoe hoog deze lening is (aflossingsvrije hypotheek n = 263 consumptief krediet n=15 studieschuld: n=26) 15

16 Profiel beleggers Bezit aflossingsvrije hypotheek Profiel Bezit aflossingsvrije hypotheek TYPE BELEGGER Alle beleggers Bezitters aflossingsvrije hypotheek Totaal* Minder dan tot of meer Aantal respondenten Omvang in populatie 100% 44% 27%** 25%** 18%** Gemiddelde leeftijd Gemiddeld aantal jaren beleggen Zelfstandige belegger 56% 54% 66% 50% 56% Vermogensbeheer 28% 28% 24% 32% 32% Meer dan euro belegbaar vermogen 21% 22% 21% 21% 50% Minder dan euro hh vermogen 7% 6% 9% 11% 0% Meer dan euro hh vermogen 45% 46% 51% 53% 83% Voorzichtig 39% 34% 32% 37% 33% Risiconemend 12% 16% 13% 15% 31% Medium/Heavy (>5 transacties) 20% 27% 22% 23% 41% Groen: significant hoger dan binnen de andere doelgroep(en) Rood: significant lager dan binnen de andere doelgroep(en) * Inclusief de respondenten die niet weten hoe hoog hun aflossingsvrije hypotheek is of dat niet willen zeggen (n=81) ** % berekend op basis van alle respondenten met een aflossingsvrije hypotheek, incl Weet niet/wil niet zeggen (n=81) 16

17 Profiel beleggers Type belegger Profiel Type belegger TYPE BELEGGER Alle beleggers Voorzichtig Midden Risiconemend Basis Omvang in populatie 100% 39% 47% 12% Gemiddelde leeftijd Zelfstandige belegger 56% 55% 53% 70% Vermogensbeheer 28% 29% 32% 15% Meer dan euro belegbaar vermogen 21% 13% 23% 36% Gemiddeld aantal jaren beleggen Medium/Heavy (>5 transacties) 20% 8% 23% 50% Belegt in aandelen 51% 36% 57% 79% Let op risico en rendement 20% 13% 24% 29% Gem aantal beleggingsrekeningen 1,6 1,4 1,7 1,8 Gem. aantal banken 1,9 1,9 1,9 2,3 Aflossingsvrije hypotheek 44% 39% 46% 57% Heeft geen leningen 33% 37% 31% 24% Groen: significant hoger dan binnen de andere doelgroep(en) Rood: significant lager dan binnen de andere doelgroep(en) 17

18 Kwaliteit dienstverlening 18

19 Beleggers letten bij beslissing voornamelijk op verhouding tussen risico s, rendement en kosten Belangrijkste overweging bij beleggingsbeslissing Verhouding tussen risico s, rendement en kosten Verwachte rendement Verhouding tussen risico s en rendement Verhouding tussen kosten en rendement Verwachte risico s Verhouding tussen kosten en risico s Verwachte kosten Geen van bovenstaande Q Q Q % Waar let u voornamelijk op bij het nemen van een beleggingsbeslissing? Basis: Beleggers die zelfstandig of via een adviseur beleggen (Q n = 439) (Q3 2015: n=485)(q1 2015: n=467) 19

20 Zelfstandige, risiconemende beleggers ontvangen vaker een waarschuwing op basis van passendheidstoets Waarschuwing gehad? Reactie op waarschuwing 100% 80% 60% 40% 5% 6% 5% 2% 62% 78% 81% 81% Weet ik niet Nee Ter kennisgeving aangenomen, toch belegd Meer informatie gezocht, toch belegd Meer informatie gezocht, niet belegd Geen informatie gezocht, niet belegd 3% 2% 34% 59% 20% 0% 36% 17% 13% 14% Totaal Voorzichtig Midden Risiconemend Ja Anders 2% 0% 20% 40% 60% 80% 1 op de 6 zelfstandige beleggers kreeg ooit een waarschuwing bij het inleggen van een order voor een product waar weinig kennis en/of ervaring mee was (op basis van passendheidstoets) (17%). Bij risicozoekende zelfstandige beleggers is dat ruim een op de drie (36%). 37% van de beleggers heeft na die waarschuwing informatie opgezocht. Twee procent ziet er sowieso vanaf. Zes op de tien neemt de waarschuwing ter kennisgeving aan en belegt toch. Heeft u ooit een waarschuwing van uw aanbieder/bank gehad op het moment dat u wilde beleggen in een product waar u weinig kennis en/of ervaring mee heeft? Basis: Beleggers die zelfstandig beleggen (Q1 2016: n = 335) (voorzichtig: n = 129, midden : n = 156, risiconemend n = 50) Hoe heeft u (meestal) gereageerd op de waarschuwing(en) die u kreeg? Basis: Beleggers die zelfstandig beleggen en wel eens een waarschuwing hebben gekregen (Q1 2016: n = 56) 20

21 Zes op de tien beleggers is gewezen op informatie over kosten omtrent beleggen Ja, mijn belangrijkste financiële instelling heeft mij op deze informatie gewezen Ja, ik heb die informatie zelf opgevraagd/opgezocht Informatie over kosten van beleggen gezien? Nee Weet ik niet Q Q Q Beleggers met een financieel adviseur hebben het afgelopen jaar het vaakst informatie gezien over de hoogte van de kosten omtrent beleggen (82%). Deze informatie ontvangen zij relatief vaak via hun belangrijkste financiële instelling (69%). Dit geldt ook voor beleggers met een vermogensbeheerder (67%). Zelfstandige beleggers zijn het minst vaak op de hoogte van deze informatie (72% is op de hoogte). Risicozoekers zoeken/vragen relatief vaak zelf naar de kosten (30%) % Heeft u het afgelopen jaar informatie over de kosten van beleggen gezien? Basis: Alle beleggers (Q n = 600) (Q3 2015: n=632)(q1 2015: n=636) 21

22 Twee op de vijf geeft aan dat het eenvoudig is om informatie te verkrijgen over de verwachte kosten Stelling kosten voor beleggen Stelling: Het is eenvoudig informatie te verkrijgen over de verwachte kosten informatie te verkrijgen over verwachte risico s informatie te verkrijgen over het verwachte rendement de kosten voorafgaand aan een beleggingsbeslissing tussen verschillende aanbieders te vergelijken het verwachte rendement tussen verschillende aanbieders te vergelijken Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens Informatie over verwachte kosten en risico s zijn gemakkelijker te vinden dan kosten en verwachte rendement tussen verschillende aanbieders. Stellingen over kosten, rendement en beleggingsbeslissingen Basis: Beleggers die zelfstandig en/of via een adviseur beleggen (Q n = 439) (Q1 2015: n=485)(q1 2015: n=467) 22

23 Bij vier op de tien beleggers via advies/beheer zijn geen persoonlijke gegevens gecontroleerd Controle gegevens door adviseur Risicobereidheid Doelstellingen die u met beleggen wilt bereiken Financiële positie Kennis en ervaring Geen van bovenstaande zaken is op wijzigingen gecontroleerd Q Q Q % Ten opzichte van vorig jaar worden bij meer beleggers vaker persoonlijke gegevens gecontroleerd (60%, +15%). Vooral de risicobereidheid van de belegger is het afgelopen jaar vaker gecontroleerd op wijzigingen (41%, +16%). De controle van persoonlijke gegevens in het voorjaar van 2016 is vergelijkbaar met het najaar van Welke persoonlijke gegevens heeft uw beleggingsadviseur, vermogensbeheerder het afgelopen jaar met u op wijzigingen gecontroleerd? Basis: Beleggers die voornamelijk via een adviseur of vermogensbeheerder beleggen (Q n = 278) (Q1 2015: n=281)(q1 2015: n=264) 23

24 Onderzoeksverantwoording 26

25 Onderzoeksopzet Online onderzoek (cawi) 21 vragen 6 minuten Methode Het profiel van beleggers, de beleggingsportefeuille en de kosten Veldwerk Donderdag 21 april t/m maandag 2 mei % respons GfK Panel Steekproef Personen die geld beleggen in beleggingsfondsen (niet hypotheek of pensioengebonden), aandelen, obligaties of andere effecten De steekproef is gewogen naar de leeftijdsverdeling van alle personen uit de screening van het GFK panel (NL representatief) die geld beleggen in beleggingsfondsen (niet hypotheek of pensioengebonden), aandelen, obligaties of andere effecten Technische aanpassingen Omdat steeds meer online GfK vragenlijsten op een mobiele device (smartphone/tablet) worden ingevuld, is het van belang dat zowel de vraagstelling (kort en bondig) als de programmering (mobiel vriendelijk) hieraan worden aangepast. In Q is de vraagstelling en de programmering van de AFM Consumentenmonitor mobiel vriendelijk gemaakt. Deze verandering kan mogelijk in sommige gevallen een trendbreuk tot gevolg hebben. 27

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

CLIËNT RISICOPROFIEL

CLIËNT RISICOPROFIEL CLIËNT RISICOPROFIEL Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u uw risicoprofiel bepalen. Er worden zowel vragen gesteld die het financieel risicoprofiel (FRP) in kaart moeten brengen, als ook vragen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig beleggen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil beleggen. In Nederland zijn er 1,5

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Renteprofiel en Risico-analyse

Renteprofiel en Risico-analyse Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-245 d.d. 19 juni 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

1.2 De Bank heeft een op 14 november 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De Bank heeft een op 14 november 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-009 d.d. 30 maart 2015 (mr. C.A. Joustra, voorzitter, mr. dr. S.B. van Baalen, drs. P.H.M. Kuijs, mr. F.P. Peijster en mr. A. Smeeïng-van Hees, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel? Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

22-04-2011 Ledennieuwsbrief Uitslag jaarlijkse ledenenquête 2011

22-04-2011 Ledennieuwsbrief Uitslag jaarlijkse ledenenquête 2011 22-04-2011 Ledennieuwsbrief Uitslag jaarlijkse ledenenquête 2011 Tussen 01 april en 15 april 2011 is de jaarlijkse ledenenquête gehouden. Helaas is de uitslag niet representatief ondanks het feit dat voor

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum:

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum: Coos BARHRST VERZEKtrI?Ï N.JGtrN KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Voorletters: Titel : Adres Postcode Telefoon privé: E-mail: Woonplaats:

Nadere informatie