AFM Consumentenmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni

2 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze & -vorm Portefeuille & spaargeld Bezit leningen Risico s, rendement & kosten Controle gegevens 4 Extra 5 Onderzoeksverantwoording Bekendheid AFM Reputatie AFM Bankierseed Achtergrond + Leeswijzer Onderzoeksopzet Contact 2

3 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Door middel van de Consumentenmonitor worden ontwikkelingen in het gedrag van consumenten gemeten in de tijd. De Consumentenmonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd. De primaire doelstellingen van de Consumentenmonitor kunnen als volgt worden weergegeven: Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten Beschrijven van markt- en productaspecten in de financiële markt. Deze rapportage betreft de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2016 (Q1 2016). Het veldwerk liep van donderdag 21 april t/m maandag 2 mei Het betreft hier het deelonderwerp particuliere beleggers. In het rapport wordt aandacht besteed aan het profiel van beleggers, de beleggingsportefeuille en de kosten. Indien mogelijk zijn resultaten vergeleken met voorgaande metingen. Alle verschillen tussen verschillende doelgroepen, waaronder leeftijdsgroepen, opleidings- en vermogensniveaus, die zijn beschreven, zijn significant. 3

4 Marktontwikkelingen 4

5 Bij driekwart starters speelt lage rentestand een grote/doorslaggevende rol Rol rentestand bij beleggingskeuzes De keuze om te starten met beleggen NVT Basis: beleggers die 3 jaar of korter beleggen (exclusief Niet van toepassing ) (Q starten: n = 66) (Q t/m Q1 2016: n=44-66) Let op, lage n, resultaten zijn indicatief Q Q Q % 10% 18% 13% 16% 22% 37% 53% 35% 36% 23% 26% 8% 4% 2% De keuze om met een groter bedrag te gaan beleggen Q % 34% 22% 7% 37% Basis: Alle beleggers (exclusief Niet van toepassing ) (Q starten: n = 375) (Q t/m Q1 2016: n= ) Q Q % 44% 22% 24% 25% 24% 9% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geen rol Een kleine rol Een grote rol Een doorslaggevende rol 29% 34% Bij driekwart van de beleggers die 3 jaar of korter beleggen (exclusief Niet van toepassing ) heeft de lage rente op spaarproducten een grote/doorslaggevende rol gespeeld om te starten met beleggen (76%). Dit is significant meer dan een jaar geleden (Q1 2015: 61%, let op: lage n). 20% van beleggers (inclusief Niet van toepassing ) die langer dan 3 jaar beleggen, zijn vanwege de lage rentestand gestart met beleggen (grote/doorslaggevende rol). Bij 29% van de beleggers (exclusief Niet van toepassing ) heeft de lage rentestand een grote/doorslaggevende rol gespeeld bij de keuze om met een groter bedrag te gaan beleggen. In hoeverre heeft de lage rentestand op spaarproducten voor u een rol gespeeld bij het maken van de volgende beleggingskeuzes?

6 Beleggersprofiel 6

7 Zelfstandige beleggers willen zelf keuzes maken, adviesklanten zoeken advies, zekerheid en gemak Meest genoemde redenen (top 3) om te kiezen voor beleggingswijze Ik kan zelf goede keuzes maken Ik heb zelf genoeg kennis en ervaring Uit kostenoverwegingen Ik heb onvoldoende kennis om zelfstandig te beleggen Ik heb vertrouwen in mijn adviseur Geeft mij zekerheid Ik heb onvoldoende kennis om zelfstandig te beleggen Ik hoef niets te doen/gemak Ik heb vertrouwen in mijn vermogensbeheerder Zelfstandig beleggen Zelfstandige beleggers kiezen voor execution only omdat zij vinden dat zij zelf goede keuzes kunnen maken. Vooral beleggers met een groot vrij belegbaar inkomen ( euro of meer) geven aan dat zij zelf goede keuzes kunnen maken (55%). Kostenoverwegingen zijn vooral belangrijk bij zelfstandige beleggers (29%), vertrouwen bij beleggers via beleggingsadvies (65%) en onvoldoende kennis speelt een grote rol bij beleggers via vermogensbeheer (67%). 24% 32% 29% Via beleggingsadviseur 29% Via vermogensbeheer 34% 42% 44% 40% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Redenen beleggingswijze in categorieën Keuzes Kennis Kosten Vertrouwen* 1% 2% 27% 32% 29% 30% 42% 40% 39% 44% 67% 65% 0% 20% 40% 60% 80% Zelfstandig beleggen Via beleggingsadvies Via vermogensbeheer * Vertrouwen bestaat uit vertrouwen in financiële adviseurs/ vermogensbeheerders, maar ook in zekerheid voor jezelf Wat maakt dat u voor deze vorm van beleggen heeft gekozen? Top 3 antwoorden Basis: (Q1 2016: Zelfstandige beleggers: n = 335) (Q1 2016: Via beleggingsadviseur: n = 114) (Q1 2016: Via vermogensbeheer: n = 178) 7

8 Beleggingsfonds grootste beleggingsvorm Beleggingsvormen Grootste beleggingsvormen over de tijd % Beleggingsfondsen Aandelen 51% 65% Obligaties Indexbeleggingsfondsen, -trackers, ETF`s Crowdfunding 8% 5% 20% Opties of andere derivaten Garantieproducten Hefboomproducten 4% 2% 2% Andere beleggingsvorm Weet ik niet 4% 2% 0 Q Q Q Q Q Q Q % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Beleggingsfondsen Aandelen Obligaties Beleggers met een financieel adviseur of vermogensbeheerder hebben relatief vaak beleggingsfondsen (76%, 73%). Zelfstandige beleggers beleggen daarentegen relatief vaak in aandelen (62%). In welke vormen belegt u of wordt er voor u belegd? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) 8

9 Beleggers in risicovolle beleggingsvormen zien zichzelf ook vaak als risiconemend Type belegger X Beleggingsvormen Beleggers in opties, hefboomproducten en indexbelegginsfondsen zien zichzelf significant vaker als risiconemend. Totaal 39% 49% 12% * Opties 8% 41% 51% * Hefboomproducten 53% 47% Indexbeleggingsfondsen 18% 56% 26% Aandelen 27% 54% 19% Obligaties 28% 56% 16% Beleggingsfondsen 40% 49% 11% * Garantieproducten 9% 82% 9% * Crowdfunding 43% 50% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voorzichtig Middenpositie Risiconemend * Indicatief in verband met lage n (opties: n=26 / hefboomproducten: n=26 / garantieproducten n=11 / crowdfunding n = 28) Wat voor type belegger bent u? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) 9

10 Zelfstandige beleggers in beleggingsfondsen of aandelen zijn relatief vaak light beleggers Transactiefrequentie per jaar X Beleggingsvorm Totaal 70% 30% Zelfstandige beleggers in opties of in indexbeleggingsfondsen, indextrackers of ETF s voeren relatief vaak transacties door in hun effectenportefeuille (92%, 63%). Let op! In verband met een lage n zijn de resultaten van de opties of andere derivaten indicatief (n=24). Beleggingsfondsen 72% 28% * Crowdfunding 64% 36% Aandelen 62% 38% Obligaties 58% 42% Indexbeleggingsfondsen, -trackers, ETF`s 37% 63% * Opties of andere derivaten 8% 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Light (0 t/m 5 transacties) Medium/Heavy (>5 transacties) Hoeveel keer per jaar voert u gemiddeld transacties door in uw totale effectenportefeuille? Basis: Beleggers die voornamelijk zelfstandig of via een adviseur beleggen (excl. Weet ik niet en Niet van toepassing ) (Q1 2016: n =410) * Indicatief in verband met lage n (opties: n=24 / crowdfunding: n=23) 10

11 Zelfstandige, risiconemende beleggers voeren relatief vaak transacties door in hun effectenportefeuille Transactiefrequentie per jaar X Wijze van beleggen Transactiefrequentie per jaar X Type belegger Totaal 70% 30% Totaal 70% 30% Zelfstandig beleggen 70% 30% Voorzichtig 88% 12% Beleggingsadvies 72% 28% Midden 65% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Light (0 t/m 5 transacties) Medium/Heavy (>5 transacties) Risiconemend 41% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Light (0 t/m 5 transacties) Medium/Heavy (>5 transacties) Hoeveel keer per jaar voert u gemiddeld transacties door in uw totale effectenportefeuille? Basis: Beleggers die voornamelijk zelfstandig of via een adviseur beleggen (excl. Weet ik niet en Niet van toepassing ) (Q1 2016: n =429) (Zelfstandig: n = 322, via een adviseur: n = 107) (Voorzichtig: n = 168, midden: n = 200, risiconemend: n = 61) 11

12 Ruim de helft van de beleggers heeft één beleggingsrekening Aantal beleggingsrekeningen Aantal banken indien meerdere beleggingsrekeningen 14% 8% 1% GEM aantal rekeningen Alle beleggers 1,6 18% 0% 32% GEM aantal banken Beleggers met meerdere rekeningen Beleggers met minimaal één rekening 1,9 1,4 22% 55% Geen beleggingsrekeningen of meer Weet ik niet 50% of meer Weet ik niet Beleggers met een groot belegbaar vermogen ( euro of meer) hebben gemiddeld meer beleggingsrekeningen (2,2 rekeningen). Meerdere beleggingsrekeningen zijn meestal bij meerdere banken (68%). Beleggers met een groot belegbaar vermogen ( euro of meer) die meerdere beleggingsrekeningen bezitten, hebben deze gemiddeld bij meer banken (2,3 banken). Dit geldt ook voor risiconemende beleggers die meerdere beleggingsrekeningen hebben (2,3 banken). Hoeveel beleggingsrekeningen heeft u? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) Bij hoeveel verschillende banken heeft u een beleggingsrekening? Basis: Beleggers die meerdere beleggingsrekeningen hebben (Q1 2016: n = 215) 12

13 Aantal beleggers met kleine portefeuille (< 5.000) ten opzichte van vorig voorjaar gedaald Vrij belegbaar vermogen Q % 17% 18% 15% 9% 12% 12% Q % 17% 21% 15% 10% 10% 9% Q % 14% 15% 14% 8% 10% 14% Q % 15% 16% 12% 10% 11% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < > Onbekend Zelfstandige beleggers (25%) en jonge beleggers onder de 35 jaar (43%) hebben relatief vaak een kleine portefeuille (< 5.000). Beleggers met een kleine portefeuille (< 5.000) beleggen relatief vaak geheel zelfstandig (74% execution only, 3% via financieel adviseur en 23% via vermogensbeheer). Wat is op dit moment de totale waarde van uw beleggingen? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) (Q Q1 2016: n = ) 13

14 14% van de beleggers heeft 0 tot spaargeld Spaargeld van beleggers Spaargeld X Belegbaar vermogen Geen 1% Alle beleggers Vrij belegbaar vermogen < Minder dan tot % 14% Spaargeld 0 tot % 36% Beleggers met een kleine portefeuille (< 5.000) hebben vaak ook relatief weinig spaargeld (36% heeft 0 tot spaargeld) tot % Alle beleggers Vrij belegbaar vermogen > tot % Spaargeld > % 72% tot of meer 14% 18% Beleggers met een grote portefeuille (> ) hebben vaak ook relatief veel spaargeld (72% heeft meer dan spaargeld). 0% 5% 10% 15% 20% 25% Hoeveel spaargeld bezit u op een spaarrekening of spaardeposito? Basis: Alle beleggers waarvan het bezit van spaargeld bekend is (Q1 2016: n = 456) 14

15 Ruim vier op de tien beleggers heeft een aflossingsvrije hypotheek Bezit aflossingsvrije hypotheek Bezit consumptief krediet Bezit studieschuld 44% GEM 4,0% 4,0% GEM* GEM* euro euro euro 27% 25% 18% 31% * * 18% 17% 30% 36% 31% 26% 19% 23% 0% 50% 100% Minder dan tot of meer Weet ik niet/wil ik niet zeggen 0% 50% 100% Minder dan tot of meer Weet ik niet/wil ik niet zeggen 0% 50% 100% Minder dan tot of meer Weet ik niet/wil ik niet zeggen * Indicatief in verband met lage n (consumptief krediet n=263 (gem excl Weet niet/wil niet zeggen n=181) studieschuld n=26 (gem excl Weet niet/wil niet zeggen n = 20) Het percentage beleggers met een aflossingsvrije hypotheek en een consumptief is verwaarloosbaar (1,5%), evenals die met een aflossingsvrije hypotheek en een studieschuld (0,7%). Welke leningen heeft u, naast uw beleggingen? Basis: Alle beleggers (Q1 2016: n = 600) Hoe groot zijn deze leningen? Basis: Beleggers die een lening bezitten en waarvan bekend is hoe hoog deze lening is (aflossingsvrije hypotheek n = 263 consumptief krediet n=15 studieschuld: n=26) 15

16 Profiel beleggers Bezit aflossingsvrije hypotheek Profiel Bezit aflossingsvrije hypotheek TYPE BELEGGER Alle beleggers Bezitters aflossingsvrije hypotheek Totaal* Minder dan tot of meer Aantal respondenten Omvang in populatie 100% 44% 27%** 25%** 18%** Gemiddelde leeftijd Gemiddeld aantal jaren beleggen Zelfstandige belegger 56% 54% 66% 50% 56% Vermogensbeheer 28% 28% 24% 32% 32% Meer dan euro belegbaar vermogen 21% 22% 21% 21% 50% Minder dan euro hh vermogen 7% 6% 9% 11% 0% Meer dan euro hh vermogen 45% 46% 51% 53% 83% Voorzichtig 39% 34% 32% 37% 33% Risiconemend 12% 16% 13% 15% 31% Medium/Heavy (>5 transacties) 20% 27% 22% 23% 41% Groen: significant hoger dan binnen de andere doelgroep(en) Rood: significant lager dan binnen de andere doelgroep(en) * Inclusief de respondenten die niet weten hoe hoog hun aflossingsvrije hypotheek is of dat niet willen zeggen (n=81) ** % berekend op basis van alle respondenten met een aflossingsvrije hypotheek, incl Weet niet/wil niet zeggen (n=81) 16

17 Profiel beleggers Type belegger Profiel Type belegger TYPE BELEGGER Alle beleggers Voorzichtig Midden Risiconemend Basis Omvang in populatie 100% 39% 47% 12% Gemiddelde leeftijd Zelfstandige belegger 56% 55% 53% 70% Vermogensbeheer 28% 29% 32% 15% Meer dan euro belegbaar vermogen 21% 13% 23% 36% Gemiddeld aantal jaren beleggen Medium/Heavy (>5 transacties) 20% 8% 23% 50% Belegt in aandelen 51% 36% 57% 79% Let op risico en rendement 20% 13% 24% 29% Gem aantal beleggingsrekeningen 1,6 1,4 1,7 1,8 Gem. aantal banken 1,9 1,9 1,9 2,3 Aflossingsvrije hypotheek 44% 39% 46% 57% Heeft geen leningen 33% 37% 31% 24% Groen: significant hoger dan binnen de andere doelgroep(en) Rood: significant lager dan binnen de andere doelgroep(en) 17

18 Kwaliteit dienstverlening 18

19 Beleggers letten bij beslissing voornamelijk op verhouding tussen risico s, rendement en kosten Belangrijkste overweging bij beleggingsbeslissing Verhouding tussen risico s, rendement en kosten Verwachte rendement Verhouding tussen risico s en rendement Verhouding tussen kosten en rendement Verwachte risico s Verhouding tussen kosten en risico s Verwachte kosten Geen van bovenstaande Q Q Q % Waar let u voornamelijk op bij het nemen van een beleggingsbeslissing? Basis: Beleggers die zelfstandig of via een adviseur beleggen (Q n = 439) (Q3 2015: n=485)(q1 2015: n=467) 19

20 Zelfstandige, risiconemende beleggers ontvangen vaker een waarschuwing op basis van passendheidstoets Waarschuwing gehad? Reactie op waarschuwing 100% 80% 60% 40% 5% 6% 5% 2% 62% 78% 81% 81% Weet ik niet Nee Ter kennisgeving aangenomen, toch belegd Meer informatie gezocht, toch belegd Meer informatie gezocht, niet belegd Geen informatie gezocht, niet belegd 3% 2% 34% 59% 20% 0% 36% 17% 13% 14% Totaal Voorzichtig Midden Risiconemend Ja Anders 2% 0% 20% 40% 60% 80% 1 op de 6 zelfstandige beleggers kreeg ooit een waarschuwing bij het inleggen van een order voor een product waar weinig kennis en/of ervaring mee was (op basis van passendheidstoets) (17%). Bij risicozoekende zelfstandige beleggers is dat ruim een op de drie (36%). 37% van de beleggers heeft na die waarschuwing informatie opgezocht. Twee procent ziet er sowieso vanaf. Zes op de tien neemt de waarschuwing ter kennisgeving aan en belegt toch. Heeft u ooit een waarschuwing van uw aanbieder/bank gehad op het moment dat u wilde beleggen in een product waar u weinig kennis en/of ervaring mee heeft? Basis: Beleggers die zelfstandig beleggen (Q1 2016: n = 335) (voorzichtig: n = 129, midden : n = 156, risiconemend n = 50) Hoe heeft u (meestal) gereageerd op de waarschuwing(en) die u kreeg? Basis: Beleggers die zelfstandig beleggen en wel eens een waarschuwing hebben gekregen (Q1 2016: n = 56) 20

21 Zes op de tien beleggers is gewezen op informatie over kosten omtrent beleggen Ja, mijn belangrijkste financiële instelling heeft mij op deze informatie gewezen Ja, ik heb die informatie zelf opgevraagd/opgezocht Informatie over kosten van beleggen gezien? Nee Weet ik niet Q Q Q Beleggers met een financieel adviseur hebben het afgelopen jaar het vaakst informatie gezien over de hoogte van de kosten omtrent beleggen (82%). Deze informatie ontvangen zij relatief vaak via hun belangrijkste financiële instelling (69%). Dit geldt ook voor beleggers met een vermogensbeheerder (67%). Zelfstandige beleggers zijn het minst vaak op de hoogte van deze informatie (72% is op de hoogte). Risicozoekers zoeken/vragen relatief vaak zelf naar de kosten (30%) % Heeft u het afgelopen jaar informatie over de kosten van beleggen gezien? Basis: Alle beleggers (Q n = 600) (Q3 2015: n=632)(q1 2015: n=636) 21

22 Twee op de vijf geeft aan dat het eenvoudig is om informatie te verkrijgen over de verwachte kosten Stelling kosten voor beleggen Stelling: Het is eenvoudig informatie te verkrijgen over de verwachte kosten informatie te verkrijgen over verwachte risico s informatie te verkrijgen over het verwachte rendement de kosten voorafgaand aan een beleggingsbeslissing tussen verschillende aanbieders te vergelijken het verwachte rendement tussen verschillende aanbieders te vergelijken Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens Mee eens Helemaal mee eens Informatie over verwachte kosten en risico s zijn gemakkelijker te vinden dan kosten en verwachte rendement tussen verschillende aanbieders. Stellingen over kosten, rendement en beleggingsbeslissingen Basis: Beleggers die zelfstandig en/of via een adviseur beleggen (Q n = 439) (Q1 2015: n=485)(q1 2015: n=467) 22

23 Bij vier op de tien beleggers via advies/beheer zijn geen persoonlijke gegevens gecontroleerd Controle gegevens door adviseur Risicobereidheid Doelstellingen die u met beleggen wilt bereiken Financiële positie Kennis en ervaring Geen van bovenstaande zaken is op wijzigingen gecontroleerd Q Q Q % Ten opzichte van vorig jaar worden bij meer beleggers vaker persoonlijke gegevens gecontroleerd (60%, +15%). Vooral de risicobereidheid van de belegger is het afgelopen jaar vaker gecontroleerd op wijzigingen (41%, +16%). De controle van persoonlijke gegevens in het voorjaar van 2016 is vergelijkbaar met het najaar van Welke persoonlijke gegevens heeft uw beleggingsadviseur, vermogensbeheerder het afgelopen jaar met u op wijzigingen gecontroleerd? Basis: Beleggers die voornamelijk via een adviseur of vermogensbeheerder beleggen (Q n = 278) (Q1 2015: n=281)(q1 2015: n=264) 23

24 Onderzoeksverantwoording 26

25 Onderzoeksopzet Online onderzoek (cawi) 21 vragen 6 minuten Methode Het profiel van beleggers, de beleggingsportefeuille en de kosten Veldwerk Donderdag 21 april t/m maandag 2 mei % respons GfK Panel Steekproef Personen die geld beleggen in beleggingsfondsen (niet hypotheek of pensioengebonden), aandelen, obligaties of andere effecten De steekproef is gewogen naar de leeftijdsverdeling van alle personen uit de screening van het GFK panel (NL representatief) die geld beleggen in beleggingsfondsen (niet hypotheek of pensioengebonden), aandelen, obligaties of andere effecten Technische aanpassingen Omdat steeds meer online GfK vragenlijsten op een mobiele device (smartphone/tablet) worden ingevuld, is het van belang dat zowel de vraagstelling (kort en bondig) als de programmering (mobiel vriendelijk) hieraan worden aangepast. In Q is de vraagstelling en de programmering van de AFM Consumentenmonitor mobiel vriendelijk gemaakt. Deze verandering kan mogelijk in sommige gevallen een trendbreuk tot gevolg hebben. 27

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Najaar 2016 GfK Oktober 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2016 GfK April 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2017 GfK April 2017 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Beleggingsobjecten GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Profiel bezitters beleggingsobjecten 4 Informatie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 Bijna de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

Evaluatie Crowdfunding Voorschriften. Rapportage Consumentenonderzoek

Evaluatie Crowdfunding Voorschriften. Rapportage Consumentenonderzoek Evaluatie Crowdfunding Voorschriften Rapportage Consumentenonderzoek November 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

CLIËNT RISICOPROFIEL

CLIËNT RISICOPROFIEL CLIËNT RISICOPROFIEL Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u uw risicoprofiel bepalen. Er worden zowel vragen gesteld die het financieel risicoprofiel (FRP) in kaart moeten brengen, als ook vragen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger

Onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger Onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger uitgevoerd door TNS Nipo december 2011 Opzet van het onderzoek en verantwoording Uitgevoerd door: TNS Nipo Finance, in opdracht van Schroders Onderzoeksperiode:

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig beleggen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil beleggen. In Nederland zijn er 1,5

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen April 2016 Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010 AFM Consumentenmonitor najaar 2 Pensioenen 4 januari 2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

RESULTAAT VERGELIJKING BELEGGINGSOPLOSSINGEN

RESULTAAT VERGELIJKING BELEGGINGSOPLOSSINGEN RESULTAAT VERGELIJKING BELEGGINGSOPLOSSINGEN ALGEMEEN Naam advies Risicoprofiel Type dienstverlening Rendement dit jaar Rendement 1 jaar n.v.t. n.v.t. Rendement 3 jaar n.v.t. n.v.t. Rendement 5 jaar n.v.t.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011 AFM Consumentenmonitor najaar 010 Consumptieve kredieten 4 januari 011 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 010. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Wilt u weten op welke kosten u kunt rekenen wanneer u uw vermogen via ons belegt? En vindt u het fijn dat u inzicht heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 November 2011 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen April 2016 Informatie beleggen I. Bestaande uit: Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen II. Samenvatting

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Kostentransparantie voor een execution only-klant. Voorbeeldcasus

Kostentransparantie voor een execution only-klant. Voorbeeldcasus Kostentransparantie voor een execution only-klant Voorbeeldcasus Publicatiedatum: 26 oktober 2017 Kostentransparantie voor een execution only-klant Het doel van dit document is om markpartijen extra guidance

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Uw beleggersprofiel bestaat uit: - uw risicoprofiel; en - uw kennis van beleggen en uw ervaring met beleggen.

Uw beleggersprofiel bestaat uit: - uw risicoprofiel; en - uw kennis van beleggen en uw ervaring met beleggen. BegrippenlijstB Begrip advies beleggersgiro beleggersprofiel beleggingsdiensten beleggingsportefeuille beleggingsproducten beleggingsrekening bestedingsruimte betaalrekening beurs bewaarbedrijf dekkingswaarde

Nadere informatie

Bloemlezing Provisieverbod

Bloemlezing Provisieverbod Bloemlezing Provisieverbod Legal & General Nederland GfK Februari 2016 1 Inhoudsopgave 1 Setting the scene 2 Algemeen beeld 3 Kosten advies Onafhankelijk advies Voorkeur afsluiten Bekendheid Provisieverbod

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen Informatie beleggen I. Bestaande uit: Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen II. Samenvatting van het

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2012. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. In het

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie