AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

2 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces Beloning. Bijlagen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

3 Management Summary GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

4 Management Summary -1- Hypotheeksluiters Ruim één derde van de afgesloten hypotheken is een nieuw gesloten hypotheek door een starter. Het aantal starters dat een nieuwe hypotheek heeft afgesloten, is sterk gestegen. Deze groei is met name ten koste gegaan van het aantal oversluiters. In twee op de vijf recent gesloten hypotheken zit een bankspaarcomponent: De aflossingsvrije hypotheek maakt mede door de sterke ontwikkeling van de bankspaarhypotheek en de verandering in wetgeving niet langer het grootste deel uit van het hypotheekbedrag. De helft van de hypotheken van recente oversluiters is vervangen, omdat de rentevastperiode verlopen was. Ruim de helft van deze groep is uiterlijk twee maanden voor het verlopen van de rentevastperiode hiervan op de hoogte gesteld. Het prolongatievoorstel voldeed veelal niet aan de verwachtingen van deze oversluiters. De aflossingsvrije hypotheekbezitter heeft meer kennis van de kenmerken van een volledig aflossingsvrije hypotheekvorm dan de niet-bezitter. Driekwart van de hypotheken is met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. Het aandeel hypotheken dat met NHG is afgesloten, is vrijwel stabiel in de tijd. Oriëntatie- en afsluitproces Vrijwel alle hypotheeksluiters laten zich informeren door een persoonlijk adviesgesprek. Bijna de helft van de hypotheeksluiters heeft een adviesgesprek gevoerd met een assurantietussenpersoon om informatie in te winnen voor het afsluiten van een hypotheek. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

5 Management Summary -2- De helft van de hypotheeksluiters heeft meerdere oriëntatie- of adviesgesprekken gevoerd. Eén op de vijf hypotheeksluiters die een adviesgesprek heeft gehad, heeft het dienstverleningsdocument nooit ontvangen. Het dienstverleningsdocument wordt gelezen en kan een rol spelen bij de keuze: De belangrijkste aspecten van het document voor hypotheeksluiters zijn het verkrijgen van inzicht in de dienstverlening en de vergoeding van de adviseur. Hypotheeksluiters besteden gemiddeld dertien uur aan de keuze voor een soort hypotheek en de geschikte aanbieder: Hiervan wordt gemiddeld zeven uur besteed aan gesprekken met adviseurs (dit aantal uren loopt op in de tijd) en zes uur om zelf informatie te zoeken. Een persoonlijk gesprek is de meest gangbare wijze voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Het aandeel van het intermediaire kanaal is voor het eerst groter dan het bancaire kanaal: Circa vier op de tien sluiters heeft de hypotheek via een assurantietussenpersoon gesloten. Beloning Adviseurs die werken voor een hypotheekwinkel en assurantietussenpersonen maken de vergoeding die zij ontvangen voor de diensten die ze leveren transparant. Fixed fee en provisie zijn de meest voorkomende beloningsvormen. Het aandeel adviseurs dat op basis van fixed fee wordt beloond stijgt ten koste van adviseurs die op provisiebasis werken. Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt circa één op de vijf, met wisselend succes, over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

6 Hypotheeksluiters GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

7 Eén op de drie hypotheeksluiters is een starter Starter 6 Oversluiter 2 Doorstromer 19 Verbouwer Herintreder Overig Ruim één derde (6%) van de afgesloten hypotheken is een nieuw gesloten hypotheek door een starter (voor het eerst een koopwoning gekocht). Circa vier op de vijf starters (8%) is jonger dan jaar. Iets meer dan helft van de verbouwers (%) zit in de leeftijdscategorie tussen de en jaar. Oversluiters zijn vaker dan gemiddeld ouder dan jaar (0%). Type hypotheeksluiter Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

8 Sterke stijging starters ten koste van oversluiters Voorjaar 2009 Najaar 2009 Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 N = 80 N = 8 N = N = 1 N = 19 N = N = 9 Starter Doorstromer Herintreder Oversluiter Verbouwer Het aantal starters dat een nieuwe hypotheek heeft afgesloten, is ten opzichte van de vorige meting sterk gestegen (van 26% naar 6%). Deze groei is met name ten koste gegaan van het aantal oversluiters (daling van % naar 2%). Type hypotheeksluiter (in de tijd) Alle recente sluiters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

9 Bankspaarhypotheek groeit zeer sterk Voorjaar 2009 Najaar 2009 Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 N = 80 N = 8 N = N = 1 N = 19 N = N = 9 Aflossingsvrije hypotheek Spaarhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Een andere hypotheekvorm Weet ik niet Sinds de introductie van de bankspaarhypotheek (in 2008) maakt dit type vermogensopbouw een snelle groei door. Momenteel zit in twee op de vijf recent gesloten hypotheken een bankspaarcomponent (9%). De groei van de bankspaarhypotheek zorgt voor een afname van het aantal spaarhypotheken (22%) en een afname van de hypotheken met een aflossingsvrije component (%). De aflossingsvrije hypotheek is nog steeds de vaakst gekozen hypotheekvorm in Nederland. In de huidige voorjaarsmeting kiezen starters (61%) vaker voor een bankspaarhypotheek. Van de +ers kiest bijna driekwart (1%) voor een aflossingsvrije hypotheek. Kunt u aangeven wat voor hypotheekvorm u recent heeft afgesloten? (in de tijd) Alle recente sluiters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

10 Bankspaarhypotheek maakt grootste deel uit van hypotheekbedrag bij starters Totaal N = 9 Starter N = 11 Doorstromer N = 80 Herintreder 12 0 N = 1 Oversluiter N = 122 Verbouwer N = 0 0% % 20% 0% 0% 0% 60% 0% 80% 90% 0% Aflossingsvrije hypotheek Bankspaarhypotheek Spaarhypotheek Andere hypotheekvorm De onderdelen zijn even groot Weet ik niet Bij starters is de bankspaarhypotheek in trek: bij meer dan de helft (%) van de hypotheeksluiters maakt deze vorm het grootste deel van het hypotheekbedrag uit. De aflossingsvrije hypotheek maakt bij recente sluiters met een al bestaande hypotheek (doorstromers, oversluiters en verbouwers) het grootste deel van het hypotheekbedrag uit. Met name bij personen die een hypotheek hebben afgesloten ter financiering van een verbouwing is daar relatief vaak (%) sprake van. Welk onderdeel maakt het grootste deel uit van het hypotheekbedrag van uw huidige hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

11 Aflossingsvrije hypotheken maken minder vaak het grootste deel uit van het hypotheekbedrag Voorjaar 2009 Najaar 2009 Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 N = 80 N = 8 N = N = 1 N = 19 N = N = 9 Aflossingsvrije hypotheek Bankspaarhypotheek Spaarhypotheek Andere hypotheekvorm De onderdelen zijn even groot Weet ik niet De aflossingsvrije hypotheek (29%) maakte jarenlang het grootste deel uit van het hypotheekbedrag. Vanaf augustus 2011 geldt in Nederland echter een nieuwe versie van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen volgens welke het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek wordt beperkt tot maximaal 0% van de marktwaarde van de woning. De sterke daling kan hier grotendeels mee verklaard worden. Van alle hypotheekvormen waarbij zowel hypotheken opgebouwd uit meerdere vormen als enkelvoudige hypotheken zijn meegenomen, maakt voor het eerst de bankspaarhypotheek (1%) het grootste onderdeel uit van het hypotheekbedrag. Welk onderdeel maakt het grootste deel uit van het hypotheekbedrag van uw huidige hypotheek? (in de tijd) Alle recente sluiters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

12 Veel hypotheken worden overgesloten door het verlopen van de rentevastperiode 8 2 Ja Nee De helft (2%) van de hypotheken van recente oversluiters is vervangen omdat de rentevastperiode verlopen was. Heeft u uw hypotheek overgesloten omdat uw rentevastperiode was verlopen? Recente oversluiters hypotheek n = 122 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

13 De helft wordt uiterlijk twee maanden voor verlopen van rentevastperiode geïnformeerd Meer dan maanden voor het verlopen 2 maanden voor het verlopen 1 2 maanden voor het verlopen 1 1 maand voor het verlopen 1 Minder dan 1 maand voor het verlopen 1 Ik ben niet geïnformeerd 1 Weet ik niet (meer) Bij recente oversluiters van een hypotheek wegens het verlopen van de rentevastperiode is de helft (2%) uiterlijk twee maanden voor het verlopen van de rentevastperiode hiervan op de hoogte gesteld.. Eén op de acht (1%) is niet geïnformeerd door de hypotheekverstrekker of adviseur over het verlopen van de rentevastperiode. Hoe lang van tevoren bent u geïnformeerd over het verlopen van de rentevastperiode van uw oude hypotheek? Recente oversluiters hypotheek wegens verlopen rentevastperiode GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 n = 6 1

14 Het prolongatievoorstel voldoet veelal niet aan de verwachtingen van de oversluiter Het aanbod voldeed niet aan mijn verwachting 8 Het aanbod kwam overeen met mijn verwachtingen 26 Het aanbod was boven verwachting Ik heb geen verlengingsvoorstel ontvangen Voor meer dan helft van de recente oversluiters die geïnformeerd zijn wegens het verlopen van de rentevastperiode (8%) voldeed het verlengingsvoorstel niet aan de verwachtingen. Circa één op de acht (12%) heeft geen prolongatievoorstel ontvangen. In welke mate was u tevreden over het eerste prolongatievoorstel van uw aanbieder? Recent geïnformeerde oversluiters hypotheek wegens verlopen rentevastperiode GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 n = 1

15 Het prolongatievoorstel voldoet minder vaak aan verwachtingen Het aanbod voldeed niet aan mijn verwachting 8 Het aanbod kwam overeen met mijn verwachtingen 26 Het aanbod was boven verwachting 2 Ik heb geen verlengingsvoorstel ontvangen Voorjaar 2012 (n = ) Najaar 2011 (n = 20) Recent geïnformeerde oversluiters zijn over het algemeen minder tevreden met het prolongatievoorstel in vergelijking met de najaarsmeting In het najaar kwam het prolongatievoorstel voor ruim de helft van de consumenten (%) overeen met de verwachtingen. In het voorjaar 2012 is dit percentage gedaald tot een kwart van de consumenten (26%). In welke mate was u tevreden over het eerste prolongatievoorstel van uw aanbieder? (in de tijd) Recent geïnformeerde oversluiters hypotheek wegens verlopen rentevastperiode GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

16 Aflossingsvrije hyp. bezitters hebben meer kennis van de aflossingsvrije vorm dan niet-bezitters Aan het einde van looptijd mogelijke restschuld 61 Rente over volledige lening betaald tijdens looptijd Geen vermogensopbouw 6 1 Hypotheek hoeft niet te worden afgelost Fiscaal voordeel is niet maximaal 6 Geen van bovenstaande kenmerken van toepassing Weet ik niet 16 Wel aflossingsvrije hypotheek (component) Geen aflossingsvrije hypotheek (component) N = 226 N = 11 De aflossingsvrije hypotheekbezitter heeft meer kennis van de kenmerken van een volledig aflossingsvrije hypotheekvorm dan de niet-bezitter. Zij beseffen vaker dat er een restschuld over kan blijven (61%), dat er rente over de volledige lening betaald wordt tijdens de looptijd (%) en dat er geen sprake is van vermogensopbouw (1%). Opvallend is dat aflossingsvrije hypotheekbezitter (%) vaker aangeeft dat de hypotheek niet hoeft te worden afgelost, terwijl er aan het einde van de looptijd een aflossing plaats dient te vinden. Welke kenmerken zijn volgens u van toepassing op een volledig aflossingsvrije hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

17 Kennisniveau over de kenmerken van een volledig aflossingsvrije hypotheek is verslechterd Aan het einde van looptijd mogelijke restschuld 6 Geen vermogensopbouw 6 2 Rente over volledige lening betaald tijdens looptijd 2 Hypotheek hoeft niet te worden afgelost* 1 8 Fiscaal voordeel is niet maximaal Voorjaar 2012 Najaar 2011 Voorjaar 2011 Najaar 20 Voorjaar 20 N = 9 N = N = 19 N = 1 N = Het kennisniveau over de kenmerken van een volledig aflossingsvrije hypotheek is in vergelijking met de najaarsmeting van 2011 gedaald. Men is minder goed gaan beseffen dat er geen sprake is van vermogensopbouw (van % naar %) en dat er mogelijk een restschuld overblijft aan het einde van de looptijd (van % naar %). Welke kenmerken zijn volgens u van toepassing op een volledig aflossingsvrije hypotheek? (in de tijd) Alle recente sluiters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

18 Aandeel nieuwe hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie is stabiel in de tijd Voorjaar 2012 Totaal 22 N = 212 Najaar 2011 Totaal 21 N = 188 Voorjaar 2011 Totaal 0 2 N = 181 Voorjaar 2012 Starter 81 1 N = 11 Najaar 2011 Starter 88 2 N = 99 Voorjaar 2011 Starter 9 1 N = 6 Voorjaar 2012 Doorstromer 61 N = 80 Najaar 2011 Doorstromer 9 N = 6 Voorjaar 2011 Doorstromer N = 0% % 20% 0% 0% 0% 60% 0% 80% 90% 0% De hypotheek voor de woning is met NHG afgesloten Weet ik niet De hypotheek voor de woning is zonder NHG afgesloten Driekwart van de hypotheken is met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. Het aandeel hypotheken dat met NHG is afgesloten, is vrijwel stabiel in de tijd. Hypotheken van starters (81%) worden vaker met NHG gesloten dan hypotheken van doorstromers (61%). Bij de +ers heeft slechts een kwart van de recente sluiters een hypotheek met NHG gesloten. Heeft u de hypotheek voor de woning met of zonder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten? (in de tijd) Recente sluiters hypotheek die een woning hebben gekocht GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

19 Oriëntatie- en afsluitproces GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

20 Vrijwel alle sluiters hebben een persoonlijk gesprek gevoerd om zich te laten informeren Persoonlijk gesprek Internet Schriftelijk Telefonisch Tv of radio Op andere wijze Niet geïnformeerd Weet ik niet Totaal Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden Vrijwel alle hypotheeksluiters (92%) laten zich informeren door een persoonlijk adviesgesprek. Beheersten hebben naast het adviesgesprek beduidend vaker internet (8%) en folders, brochures of tijdschriften (12%) gebruikt. Naast beheersten zijn het met name de starters (6%) en hoogopgeleide sluiters (2%) die het internet opgaan om informatie over de hypotheek te verkrijgen. Op welke manier heeft u zich laten informeren voordat u deze hypotheek heeft afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

21 Men gaat het vaakst naar een assurantietussenpersoon voor een adviesgesprek Een (assurantie)tussenpersoon Een adviseur/medewerker van de bank 0 Een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel 29 Een adviseur/medewerker van een verzekeringsmaatschappij 6 Geen van bovenstaande Bijna de helft van de recente sluiters van een hypotheek (%) heeft een adviesgesprek gevoerd met een assurantietussenpersoon om informatie in te winnen voor het afsluiten van een hypotheek. +ers maken relatief minder gebruik van tussenpersonen (26%) en hypotheekwinkels (19%). Indien er sprake is van het oversluiten van een hypotheek of het sluiten van een hypotheek ter financiering van een verbouwing, wordt er met minder verschillende adviseurs gesprekken gevoerd dan wanneer er sprake is van een verhuizing naar een andere woning. Met welk type adviseur heeft u een adviesgesprek gehad? Meer antwoorden mogelijk. Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

22 De assurantietussenpersoon wordt weer vaker ingeschakeld bij het adviesgesprek Een (assurantie)tussenpersoon 9 0 Een adviseur/medewerker van de bank Een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel Een adviseur/medewerker van een verzekeringsmaatschappij Voorjaar 2012 Najaar 2011 Voorjaar 2011 Najaar 20 Sluiters van een hypotheek hebben deze voorjaarsmeting vaker een assurantietussenpersoon ingeschakeld dan in Er wordt met steeds minder verschillende adviseurs een adviesgesprek gevoerd. In het voorjaar van 2012 voerde men gemiddeld 1,2 gesprekken met verschillende type adviseurs. In het najaar van 20 (1,6) en het voorjaar van 2011 (1,) lag het aantal gesprekken met verschillende type adviseurs beduidend hoger. Met welk type adviseur heeft u een adviesgesprek gehad? Meer antwoorden mogelijk. (in de tijd) Alle recente sluiters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

23 Starters voeren bij meer kanalen adviesgesprekken Een (assurantie)tussenpersoon 2 8 Een adviseur/medewerker van de bank Een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel Een adviseur/medewerker van een verzekeringsmaatschappij 6 Geen van bovenstaande Totaal Starter Doorstromer Oversluiter Met welk type adviseur heeft u een adviesgesprek gehad? Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

24 De helft van de hypotheeksluiters heeft meerdere oriëntatie- of adviesgesprekken gevoerd Totaal 0 1 N = 8 Starter 9 2 N = 11 Doorstromer 0 1 N = 9 Herintreder 9 6 N = 1 Oversluiter N = 11 Verbouwer 1 21 N = 28 0% % 20% 0% 0% 0% 60% 0% 80% 90% 0% 1 2 of meer De helft van de hypotheeksluiters (0%) heeft meerdere oriëntatie- of adviesgesprekken gevoerd. Zowel bij starters (61%) als herintreders (91%) ligt het percentage, dat meerdere adviesgesprekken heeft gevoerd, hoger dan gemiddeld. - jarigen (6%) en hypotheeksluiters van jaar en ouder (62%) voeren vaker één adviesgesprek. Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u een oriëntatieen/of adviesgesprek gehad? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad n = 8 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

25 Eén op de vijf hypotheeksluiters heeft geen dienstverleningsdocument ontvangen Ja Ja, maar niet van alle adviseurs 12 Nee 18 Weet ik niet Adviseurs van hypotheken zijn verplicht om een dienstverleningsdocument aan klanten te overhandigen waarop informatie over de dienstverlening van de adviseur en de vergoeding van de adviseur staat. Circa één op de vijf van de hypotheeksluiters die een adviesgesprek heeft gehad (18%), heeft dit document nooit ontvangen. Heeft u van uw adviseur(s) een dienstverleningsdocument ontvangen? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad n = 8 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

26 Het dienstverleningsdocument wordt gelezen en kan een rol spelen bij de keuze Ik heb het dienstverleningsdocument vluchtig doorgelezen 6 Ik heb de informatie tot mij genomen Ik heb obv het document adviseurs met elkaar vergeleken 1 Het dienstverleningsdocument is doorslaggevend geweest Ik heb het dienstverleningsdocument niet doorgelezen Geen van bovenstaande Hypotheeksluiters die het dienstverleningsdocument ontvangen hebben, lezen het document over het algemeen door (91%). Welke van de volgende antwoorden is het meest op u van toepassing? Recente sluiters hypotheek die dienstverleningsdocument hebben ontvangen n = 262 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

27 Inzicht in de dienstverlening en de vergoeding van de adviseur zijn van belang in document Het inzicht in de dienstverlening van de adviseur 0 Het inzicht in de vergoeding die de adviseur ontvangt 8 De mogelijkheid om adviseurs met elkaar te vergelijken 11 Overzicht van maatschappijen waarmee de adviseur zaken doet 6 Anders Diegenen die het dienstverleningsdocument hebben gelezen, vinden het inzicht in de dienstverlening (0%) en de vergoeding (8%) de belangrijkste aspecten van het document. Wat vindt u het belangrijkste aspect van het dienstverleningsdocument? Recente sluiters hypotheek die dienstverleningsdocument hebben gelezen n = 2 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

28 Hypotheeksluiters besteden gemiddeld uur aan gesprekken met adviseurs 1 a 2 uur 1 a uur 1 tot 8 uur 2 8 tot 12 uur uur of meer Hypotheeksluiters besteden gemiddeld uur aan gesprekken met adviseurs om een juiste keuze te maken voor soort hypotheek en aanbieder. Verbouwers (%) en +ers (8%) hebben vaker een kort gesprek (tussen de 1 a 2 uur) met een adviseur gehad. Circa één op de drie herintreders (%) heeft meer dan 12 uur aan adviesgesprekken besteed. Hoeveel uur hebben alle gesprekken met uw adviseur(s) in z'n totaliteit geduurd? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad n = 89 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

29 Er wordt steeds meer tijd uitgetrokken om over de hypotheek te praten met een adviseur Gemiddeld aantal uur Voorjaar N = 89 6, uur Najaar N = 20 6,2 uur Najaar N = 0, uur 0% % 20% 0% 0% 0% 60% 0% 80% 90% 0% 1 a 2 uur a uur tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Sluiters van een hypotheek trekken meer tijd uit voor adviesgesprekken in vergelijking met 20 en Er heeft met name een verschuiving plaatsgevonden bij de korte gesprekken (1 a 2 uur). Het aandeel van deze gesprekken is in de voorjaarsmeting van 2012 (1%) bijna gehalveerd ten opzichte van de najaarsmeting in 20 (28%). Hoeveel uur hebben alle gesprekken met uw adviseur(s) in z'n totaliteit geduurd? (in de tijd) Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

30 Hypotheeksluiters besteden gemiddeld 6 uur om zelf informatie te zoeken Gemiddeld aantal uur Totaal N = 89 6, uur Beheersten N = 1 9, uur Ambitieuzen N = 68 6,9 uur Adviesgevoeligen N = 19,9 uur Gemaksgeorienteerden N = 2, uur 0% % 20% 0% 0% 0% 60% 0% 80% 90% 0% 1 a 2 uur a uur tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Naast adviesgesprekken besteed men gemiddeld ruim 6 uur aan het zelf zoeken van informatie om een juiste keuze voor de soort hypotheek en de aanbieder van de hypotheek te maken. Beheersten bouwen voor het zelf zoeken van informatie de meeste tijd in. Adviesgevoeligen laten zich liever adviseren en steken minder tijd in het zelf zoeken van een geschikte hypotheek en aanbieder. +ers (62%) en lageropgeleide (60%) besteden vaker minder dan 1 a 2 uur aan het zelf zoeken van informatie. Hoeveel uur heeft u, buiten de adviesgesprekken, zelf besteed om een goede keuze te kunnen maken? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 89

31 Circa negen op de tien hypotheken wordt door middel van persoonlijk gesprek afgesloten Door middel van een persoonlijk gesprek Via de post Telefonisch Via internet Op andere wijze Weet niet Een persoonlijk gesprek bij een tussenpersoon, adviseur of medewerker van een bank/verzekeraar is de meest gangbare wijze voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek (89%). Op welke wijze (medium) heeft u uw hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

32 De assurantietussenpersoon is het meest gebruikte kanaal voor afsluiten van de hypotheek Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 N = N = 1 N = 19 N = N = 9 Bank Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Verzekeringsmaatschappij Ander kanaal Weet ik niet Circa vier op de tien hypotheeksluiters (1%) heeft via de assurantietussenpersoon de hypotheek gesloten. Hiermee is het aandeel van het intermediaire kanaal voor het eerst groter dan het bancaire kanaal (1%). +ers sluiten het vaakst via het bancaire kanaal (0%) en relatief weinig via de assurantietussenpersoon (2%). Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? (in de tijd) Alle recente sluiters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

33 Bij starters is assurantietussenpersoon meest gebruikte kanaal voor afsluiten van de hypotheek Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Bank Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Verzekeringsmaatschappij Ander kanaal Weet ik niet 2 Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten (in de tijd) Alle recente starters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

34 Bij oversluiters assurantietussenpersoon ook meest gebruikte kanaal voor afsluiten hypotheek Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Bank Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Verzekeringsmaatschappij Ander kanaal Weet ik niet Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? (in de tijd) Alle recente oversluiters hypotheek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

35 Beloning GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

36 Assurantietussenpersonen en hypotheekwinkels maken over het algemeen de beloning transparant De adviseur heeft dit mondeling aangegeven De adviseur heeft een schriftelijk document meegegeven De adviseur heeft een schriftelijk document toegestuurd Zowel mondeling als schriftelijk aangegeven De adviseur heeft dit niet aangegeven 1 0 Weet ik niet Totaal (Assurantie)tussenpersoon Hypotheekketen Direct (Bank+verzekeraar) Adviseurs die werken voor een hypotheekwinkel maken de vergoeding die zij ontvangen voor de diensten die ze leveren het meest transparant (91%). Ook assurantietussenpersonen laten weten op welke wijze zij worden betaald (89%). Ruim de helft van de adviseurs bij banken en verzekeraars (%) geeft inzicht in de beloning voor geleverde diensten. Op welke wijze heeft de adviseur aangegeven hoe hij voor zijn diensten wordt beloond? Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

37 Fixed fee en provisie zijn de meest voorkomende beloningsvormen Fixed fee 2 8 Provisie Het advies is gratis Prijs advies is verwerkt in totale kosten hypotheek Op uurbasis 0 Provisie, maar de adviseur betaalt een deel terug Op andere manier Ik weet niet hoe mijn adviseur beloond wordt Totaal (Assurantie)tussenpersoon Hypotheekketen Direct (Bank+verzekeraar) Eén op de drie hypotheekadviseurs (2%) wordt beloond op basis van een van tevoren afgesproken bedrag (fixed fee). Bij tussenpersonen (%) wordt meer dan helft beloond op basis van fixed fee. Beloning op basis van provisie komt met name voor bij personen die via een hypotheekwinkel de hypotheek afgesloten hebben (%). Circa één vijfde van de personen die direct bij de bank of verzekeraar gesloten heeft (22%), denkt dat het advies gratis is. Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

38 Beloning op basis van fixed fee stijgt ten koste van provisie Najaar 2009 Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 N = 1 N = 216 N = 160 N = 20 N = 186 N = 21 Op basis van provisie Fixed fee Gratis Weet niet Het aandeel adviseurs dat op basis van fixed fee wordt beloond stijgt ten koste van adviseurs die op provisiebasis werken. Het aandeel sluiters dat niet weet hoe de adviseur wordt beloond is vrijwel gelijk gebleven in de afgelopen jaren. Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? (in de tijd) Alle recente sluiters hypotheek die via een (assurantie)tussenpersoon of hypotheekketen gesloten hebben via een persoonlijk gesprek GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

39 Circa één op de vijf onderhandelt over de kosten van het hypotheekadvies Totaal 1 (Assurantie)tussenpersoon 12 8 Hypotheekketen 20 Direct (Bank+verzekeraar) % % 20% 0% 0% 0% 60% 0% 80% 90% 0% Ja, ik heb over kosten onderhandeld, maar zonder resultaat Nee Ja, ik heb met resultaat over de kosten onderhandeld Weet ik niet Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt circa één op de vijf (19%), met wisselend succes, over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald. Het loont om te onderhandelen met de adviseur want ongeveer drie op de vier sluiters die onderhandelt boekt resultaat. Het aantal sluiters dat onderhandelt over de kosten voor hypotheekadvies is gelijk gebleven in vergelijking met de afgelopen metingen. Heeft u bij het afsluiten van de hypotheek onderhandeld over de kosten die u voor het hypotheekadvies aan de adviseur moet betalen? Alle recente sluiters hypotheek n = 9 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

40 Bijlagen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

41 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 26 april t/m 1 mei Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling is gehanteerd van mensen die in de periode november 2011 tot en met april 2012 een hypotheek hebben afgesloten. Weging: De representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+) en gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. De groep hypotheeksluiters is gewogen naar leeftijd. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 1 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+) en uit 9 recente sluiters van een hypotheek. Rapportage: Alle verschillen tussen AFM segmentatie (zie volgende dia), leeftijdsgroepen, opleidings- en inkomensniveau die zijn beschreven, zijn significant. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

42 Consumentensegmentatie In de rapportage worden termen voor verschillende typen financieel beslissers genoemd. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn typen, welke hieronder worden beschreven. Beheersten verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

43 Steekproefoverzicht naar achtergrondkenmerken 18-2 jaar 2- jaar - jaar - jaar jaar en ouder Opleidingsniveau: laag Opleidingsniveau: midden Opleidingsniveau: hoog Inkomensniveau: laag Inkomensniveau: midden Inkomensniveau: hoog Inkomensniveau: onbekend Vrouw Man Gemiddeld Nederland 18+ (n = 1) Hypotheeksluiters (n = 9) GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

44 Steekproefoverzicht naar type financieel beslisser Beheersten 6 Ambitieuzen Adviesgevoeligen 2 2 Gemaksgeorienteerden Gemiddeld Nederland 18+ (n = 1) Hypotheeksluiters (n = 9) GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2012. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. In het

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 Bijna de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Marktonderzoek onder een steekproef van recente hypotheeksluiters Voorjaar 2018

AFM Consumentenmonitor Marktonderzoek onder een steekproef van recente hypotheeksluiters Voorjaar 2018 AFM Consumentenmonitor Marktonderzoek onder een steekproef van recente hypotheeksluiters Voorjaar 2018 GfK Mei 2018 1 Aandeel oversluiters daalt, aandeel starters nog steeds het grootst Type hypotheeksluiter

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2016 GfK April 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2017 GfK April 2017 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010 AFM Consumentenmonitor najaar 2 Pensioenen 4 januari 2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011 AFM Consumentenmonitor najaar 010 Consumptieve kredieten 4 januari 011 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 010. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Afsluitproces Hypotheken GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Afsluitproces

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Rechtsbijstandverzekeringen Voorjaar 2018 GfK April 2018 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Attitude en imago December GfK 2013 AFM Consumentenmonitor December

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Attitude en imago December GfK 2013 AFM Consumentenmonitor December AFM Consumentenmonitor najaar 03 Attitude en imago December 03 GfK 03 AFM Consumentenmonitor December 03 Management Summary GfK 03 AFM Consumentenmonitor December 03 Management Summary -- Attitude ten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Provisie en schadeverzekeringen Voorjaar 2018 GfK April 2018 1 Recente sluiters over betaling bij schadeverzekeringen 2 Twee derde sluiters van schadeverzekeringen weet niet hoe

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen Augustus 2011 1 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in mei 2011. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012 Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheid van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

R Van : VEH Datum : april 2010

R Van : VEH Datum : april 2010 R Resultaten: Van : VEH Datum : april 2010 Dienstverleningsdocument Inleiding Vanaf 1 juli 2009 dienen tussenpersonen een dienstverleningsdocument aan de klant te verstrekken. Dit document dient voorafgaand

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en

Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en RAPPORT VERENIGING EIGEN HUIS HYPOTHEEK ONDERZOEK Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en Samenva=ng - hypotheek kenmerken Kenmerken hypotheek Ruim de hel= van de hypotheken is in

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Beleggingsobjecten GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Profiel bezitters beleggingsobjecten 4 Informatie

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor

Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Vaste patronen zijn vaak flexibeler dan u denkt. Dat geldt niet alleen voor uw dagelijkse rituelen, maar ook voor uw maandelijkse uitgavenpatroon.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

Welke aflossing voor welke klant?

Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing???? info fiscaal aflossen vermogensopbouw De standaard klant: Wil het allemaal niet weten; Sluit de hypotheek bij de adviseur, die niet zo moeilijk doet;

Nadere informatie

Vragen en antwoorden variabele rente

Vragen en antwoorden variabele rente Vragen en antwoorden variabele rente Hoe is de variabele rente opgebouwd? Hoe is de opslag variabele rente opgebouwd? De variabele rente wordt bepaald door twee elementen: de 1- maands Euribor en de opslag

Nadere informatie

Resultaten enquête intermediaire beloning

Resultaten enquête intermediaire beloning De enquête is gehouden onder 2.419 schade intermediairs. 595 (25%) van de aangeschreven assurantieadviseurs stuurde de enquête volledig terug. Daarnaast zijn er ruim 130 assurantieadviseurs die de enquête

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK April 2016 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbaromaters 2. Financieringen Toekomst Verleden 3. PR-vragen 4. Bijlagen Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT M.A.E.S.Hypotheken B.V. WET OP FINANCIEEL TOEZICHT UPDATE 1 OKTOBER 2011 MODEL DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 Inleiding U oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij adviseren. Onze dienstverlening kan bestaan

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag Inleiding In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Kennis- en Ervaringstoets hypotheken. Om een hypotheekofferte aan te kunnen vragen dient u onderstaande tekst te lezen, de toets te maken en uw gegevens in te vullen. Hierna dient u dit document naar ons

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Klantbelang Dashboardmodule Hypotheekadvies en -beheer Normenkader

Klantbelang Dashboardmodule Hypotheekadvies en -beheer Normenkader Klantbelang Dashboardmodule Hypotheekadvies en -beheer Normenkader 2016-2017 Opbouw module De module bestaat uit de volgende onderdelen: Beheer (weging 50%) I. Informatieverstrekking en activering kwetsbare

Nadere informatie

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Inhoud. Inleiding. 3 Overstap op een lagere rente. 4 De berekening van de vergoeding.

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus 303 3330 AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan 131 3331 AD Zwijndrecht t 078-610

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie