FINANCIERINGSBAROMETER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIERINGSBAROMETER"

Transcriptie

1 FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1

2 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording 5. Contact GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 2

3 Management summary GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 3

4 Management summary Nederlanders verwachten de komende 12 maanden minder grote aankopen te gaan doen in vergelijking met het aantal aankopen dat ze gepland hadden de afgelopen 12 maanden. De Aankoopbereidheid Index is hierdoor 89. Alleen aan een renovatie en/of verbouwing van de woning en grote huishoudelijke apparaten verwacht men de komende 12 maanden meer geld te gaan besteden. Consumenten hebben een grotere bereidheid om een financiering af te sluiten voor toekomstige aankopen. De Financieringsbereidheid Index is daardoor 135. Een combinatie van deze twee factoren levert de Consumenten Financierings Index op, deze laat met een score van 124 een positief beeld zien. 69% van de Nederlanders heeft de afgelopen 12 maanden een grote aankoop gedaan, men heeft met name consumentenelektronica gekocht. 53% van de mensen denkt de komende 12 maanden een grote aankoop te gaan doen, vooral een grotere vakantiereis wordt genoemd. Een grotere vakantie, een renovatie en/of verbouwing en nieuwe meubels zijn uitgaven die vaak vooraf gepland zijn. Men sluit het vaakst een krediet af voor de aanschaf van een (nieuwe) auto. De meest gangbare kredietvorm is het doorlopende krediet. Hetzelfde geldt voor aankopen die men de komende 12 maanden verwacht te gaan doen. In de eerste meting van 14 denken fors meer mensen (36%) dat de Nederlandse economie zich de komende 12 maanden positief zal ontwikkelen in vergelijking met de voorjaarsmeting van 13 (16%). GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 4

5 Financieringsbarometer GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 5

6 Consumentenvertrouwen: Bodem lijkt bereikt Bron: CBS Statline GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 6

7 Legenda iconen Legenda iconen Renovatie en/of verbouwing Consumentenelektronica Auto, motor, boot en/of caravan Grotere vakantiereis Meubels en/of keuken Fiets/elektrische fiets Grote huishoudelijke apparaten GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 7

8 Financieringsbarometers Q1 14 Aankoopbereidheid Index Q1 = 89 Consumenten Financierings Index Q1 = 124 Q Q Financieringsbereidheid Index Q1 = Q GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 8

9 Financieringsbarometers Q1 14 Overzicht indices Consumenten Financierings Index Aankoopbereidheid Index Financieringsbereidheid Index Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 9

10 Consumenten Financierings Index Q1 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend De categorie fiets/elektrische fiets is wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond in bovenstaand overzicht Men is voor een grotere vakantiereis het minst bereid een krediet af te sluiten Q1 14 Q4 13 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14

11 Aankoopbereidheid Index Q1 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend N = 194 N = 306 N = 261 N = 376 N = 356 N = 497 N = 3 De categorie fiets/elektrische fiets is wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond in bovenstaand overzicht Alleen voor huishoudelijke apparaten en renovatie/verbouwing verwachten consumenten de komende 12 maanden meer uitgaven te doen dan voor aankopen die in de afgelopen 12 maanden gepland waren. Q1 14 Q4 13 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April

12 Financieringsbereidheid Index Q1 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend N = 45 N = 33 N = 26 N = 35 N = 53 N = 38 N = 1 De categorie fiets/elektrische fiets is wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond in bovenstaand overzicht Over het algemeen is men meer bereid voor aankopen in de komende 12 maanden een financiering af te sluiten dan voor aankopen in de afgelopen 12 maanden. Q1 14 Q4 13 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April

13 Onderzoeksresultaten GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 13

14 69% van de Nederlanders heeft afgelopen 12 maanden een grote aankoop gedaan, met name consumentenelektronica % Grote aankoop/uitgave in laatste 12 maanden % Welke grote aankoop/uitgave? Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Aankoop / uitgave gedaan Geen aankoop / uitgave gedaan Consumentenelektronica Auto, motor, boot en/of caravan Meubels en/of keuken Andere grote aankoop/uitgave Grotere vakantiereis Grote huishoudelijke apparaten Renovatie en/of verbouwing Fiets/elektrische fiets Bijna de helft van de aankopen/uitgaven die zijn gedaan, is consumentenelektronica (47%). Mannen hebben vaker aangegeven consumentenelektronica (38%) te hebben aangeschaft, terwijl vrouwen dit juist minder vaak hebben aangeschaft (27%). Laag opgeleiden hebben vaker geen aankoop gedaan (43%) dan hoog opgeleiden (22%). V2: Welke grotere aankopen / uitgaven heeft u in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gedaan? Basis: Alle respondenten (n= 2.273) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 14

15 De grotere vakantiereis wordt het meest vaak gepland, de aanschaf van grote huishoudelijke apparaten het minst vaak. % Was de aankoop gepland? Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Auto, motor, boot en/of caravan Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Grotere vakantiereis Fiets/elektrische fiets Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen Vooral de grotere vakantiereizen, renovaties en/of verbouwingen en meubel- en/of keukenaankopen zijn nog steeds uitgaven die van te voren waren gepland. Ook de aankoop van een fiets/elektrische fiets is in driekwart van de gevallen een geplande aankoop. V3: Kunt u van onderstaande aankopen aangeven of deze gepland waren? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan (n= 1.545) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14

16 Het derde kwartaal blijkt duidelijk een leenpiek te bevatten, voor alle aankopen % Krediet afgesloten voor aankoop Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Auto, motor, boot en/of caravan Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Grotere vakantiereis Consumentenelektronica Grote huishoudelijke apparaten Fiets/elektrische fiets Type krediet afgesloten (Q1 14) % Doorlopend krediet Persoonlijke lening Huurkoop (financieringskrediet) Roodstaan op betaalrekening Creditcard krediet WOZ krediet Ander soort krediet Soort krediet onbekend Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen Het derde kwartaal van 13 laat over het algemeen een stijging zien in het afsluiten van een krediet. Voor een auto, motor, boot en/of caravan en voor een renovatie wordt relatief vaker gebruikt gemaakt van een krediet in vergelijking met andere aankopen. Dit aandeel neemt wel af van 18% naar 13% In de helft van de gevallen wordt hiervoor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet voor afgesloten. V4a: Heeft u voor (een deel van) onderstaande aankopen een krediet afgesloten of gebruik gemaakt van een bestaand krediet? Zo ja, welke soort krediet heeft u afgesloten of gebruikt? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 (n= 1.545) 16

17 Weinig kredieten afgesloten puur voor extra financiële ruimte Afgelopen 12 maanden krediet afgesloten (buiten standaard grote aankopen) Type krediet afgesloten Optelling 13 + Q1 14 (n= 218) % Doorlopend krediet Roodstaan op betaalrekening Persoonlijke lening Creditcard krediet WOZ krediet Huurkoop (financieringskrediet) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Ja Nee Ander soort krediet Soort krediet onbekend 5 13 % Aan respondenten die de afgelopen 12 maanden geen krediet speciaal voor aankopen hebben afgesloten is de vraag voorgelegd of zij de afgelopen 12 maanden wel een krediet hebben afgesloten om bijvoorbeeld (tijdelijk) wat extra financiële ruimte te hebben. Van degenen die de afgelopen 12 maanden een krediet hebben afgesloten, is dit (nog steeds) met name een doorlopend krediet en de mogelijkheid tot roodstaan op de betaalrekening. V4b+c: Heeft u in de afgelopen 12 maanden krediet afgesloten om bijvoorbeeld (tijdelijk) extra geld te hebben of om een andere reden? + Wat voor soort krediet heeft u in de afgelopen 12 maanden afgesloten? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden geen kredieten voor aankopen hebben afgesloten (n= 2.5) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 17

18 53% van de Nederlanders verwacht komende 12 maanden grote aankoop/uitgave te doen % Verwachte grote aankoop/uitgave in komende 12 maanden Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Plannen voor aankoop Geen plannen voor een aankoop % Welke grote aankoop verwacht? Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Grotere vakantiereis Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Auto, motor, boot en/of caravan Andere grote aankoop/uitgave 44 53% van de Nederlanders verwacht de komende 12 maanden een grote uitgave te doen. Dit percentage is lager dan het percentage Nederlanders dat aangeeft de afgelopen 12 maanden een grote uitgave gedaan te hebben (69%) omdat daar ook onverwachte uitgaven in zijn meegenomen. De meest verwachte grote aankoop/uitgave die men gaat doen, is nog steeds de grotere vakantiereis. Met name mannen, jarigen en hoog opgeleiden verwachten de komende 12 maanden een grote aankoop/uitgave te doen. V6: Welke grotere aankopen / uitgaven in uw huishouden verwacht u in de komende 12 maanden te doen? Basis: Alle respondenten (n= 2.273) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 18

19 Bijna een vierde van de Nederlanders is van plan om de auto (deels) te gaan financieren, merendeel is dit van plan met een persoonlijke lening 30 Krediet afsluiten voor verwachte aankoop 27 Type krediet afsluiten voor verwachte aankoop (Q1 14) % % Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Doorlopend krediet Persoonlijke lening Huurkoop (financieringskrediet) Roodstaan op betaalrekening Auto, motor, boot en/of caravan Renovatie en/of verbouwing Creditcard krediet WOZ krediet Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Ander soort krediet Consumentenelektronica Grotere vakantiereis Ook voor de verwachte uitgaven/aankopen verwacht een minderheid een krediet af te sluiten om de aankoop (gedeeltelijk) mee te financieren. Men zou voor een auto, motor, boot of caravan relatief vaker een krediet afsluiten dan voor een andere aankoop. Voor een grote vakantiereis zou men relatief minder vaak een krediet afsluiten dan voor een andere aankoop. V7: Kunt u zich voorstellen dat u voor onderstaande aankopen een krediet zou afsluiten? Zo ja, welke soort krediet zou u dan afsluiten? Basis: Alle respondenten die de komende 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.196) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 19

20 Net als bij de voorgaande metingen verwacht men in de komende 12 maanden meer renovaties/verbouwingen en grote huishoudelijke apparaten dan vorige 12 maanden Geplande aankopen verleden vs. aankopen in toekomst Grotere vakantiereis Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Auto, motor, boot en/of caravan 17 Grote huishoudelijke apparaten % Geplande aankopen gedaan afgelopen 12 maanden Verwachte aankopen komende 12 maanden Over het algemeen verwacht men in de komende 12 maanden minder grote aankopen/uitgaven te doen dan dat er gepland waren in de afgelopen 12 maanden. Alleen renovaties/verbouwingen en grote huishoudelijke apparaten zijn nog steeds uitgavenposten waarvan meer mensen verwachten in de komende 12 maanden geld aan uit te geven dan dat er gepland waren in de afgelopen 12 maanden. V3 + V6: Welke grotere aankopen / uitgaven heeft u in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gedaan? + Welke grotere aankopen / uitgaven in uw huishouden verwacht u in de komende 12 maanden te doen? Basis: Alle respondenten (n= 2.273) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14

21 Voor de helft van de aankopen is de bereidheid om krediet af te sluiten de komende 12 maanden groter dan de voorgaande 12 maanden Gedane aankopen vs. verwachte aankopen Auto, motor, boot en/of caravan 18 Renovatie en/of verbouwing 23 Grote huishoudelijke apparaten 11 Consumentenelektronica 21 Meubels en/of keuken Grotere vakantiereis 17 % Krediet afgesloten voor aankoop afgelopen 12 maanden Verwacht krediet af te sluiten voor aankoop komende 12 maanden Men verwacht vooral voor een renovatie en/of verbouwing vaker een krediet af te sluiten in de komende 12 maanden dan er de afgelopen 12 maanden is gedaan. In vergelijking met de najaarsmeting verwacht men de komende 12 maanden vaker een krediet af te sluiten voor een renovatie en/of verbouwing. Men verwacht de komende 12 maanden minder vaak een krediet af te sluiten voor een auto, motor, boot en/of caravan en voor grote huishoudelijke apparaten. V4a + V7: Heeft u voor (een deel van) onderstaande aankopen een krediet afgesloten of gebruik gemaakt van een bestaand krediet? + Kunt u zich voorstellen dat u voor onderstaande aankopen een krediet zou afsluiten? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan (n= 45) Alle respondenten die de komende 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.2) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 21

22 Voor de helft van de aankopen wil men komend jaar een hoger bedrag lenen dan in het verleden Gemiddelde hoogte afgesloten krediet Gemiddelde hoogte nog af te sluiten krediet Auto, motor, boot en/of caravan N = N = 45 Meubels en/of keuken N = N = 33 Grote huishoudelijke apparaten N = N = 26 Consumenten elektronica 651 N = N = 35 Renovatie en/of verbouwing N = N = 53 Grotere vakantiereis N = N = 38 Fiets/elektrische fiets is niet meegenomen in bovenstaand overzicht wegens te weinig waarnemingen Bovenstaand is gebaseerd op Q1 14 Voor een renovatie of verbouwing is het gemiddelde afgesloten en in de toekomst te verwachten af te sluiten kredietbedrag nog steeds het hoogst, gevolgd door de categorie auto/motor/boot/caravan. V5+V8: Wat is de hoogte van het afgesloten krediet ongeveer? + Wat zal de hoogte van het afgesloten krediet ongeveer zijn? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gefinancierd (n= 166) + Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.196) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 22

23 Bijna 1 op de 3 Nederlanders zou alleen bij financiële problemen een krediet afsluiten Ik sluit niet graag een krediet af, want het hebben van schulden ervaar ik als een last Q1 14 HJ Ik zou alleen bij financiële problemen een krediet afsluiten Ik sta regelmatig rood op mijn betaalrekening Gezien de algemene economische situatie is het op dit moment gunstig om grotere aankopen te doen De algemene economische situatie in Nederland zal zich naar mijn mening in de komende 12 maanden positief ontwikkelen Q1 14 HJ 2 13 Q1 14 HJ 2 13 Q1 14 HJ 2 13 Q1 14 HJ Ik leef nu en als ik een wens had zou ik een krediet afsluiten om mijn wens nu al te vervullen Het is op dit moment verstandig een krediet af te sluiten om geplande aankopen te financieren Q1 14 HJ 2 13 Q1 14 HJ Helemaal oneens Oneens Niet oneens/niet eens Eens Helemaal eens 81% van de Nederlanders geeft aan niet graag een krediet af te sluiten omdat men een schuld als een last ervaart. Daarmee in lijn ligt het feit dat slechts 13% van de Nederlanders aangeeft regelmatig rood te staan op zijn of haar betaalrekening en dat slechts 4% aangeeft een krediet af te sluiten om een wens nu al te kunnen vervullen. De consument geeft aan iets minder negatief te zijn over de ontwikkeling van de algemene economische situatie in Nederland de komende 12 maanden ten opzichte van de najaarsmeting. V28: In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen? Basis: Alle respondenten (n= 2.273) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 23

24 Onderzoeksverantwoording GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 24

25 Onderzoeksverantwoording Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het online panel van GfK. De grootte van de bruto steekproef is respondenten De grootte van de netto steekproef is respondenten Het responspercentage is daarmee 76% De veldwerkperiode was van 11 maart 14 tot en met 23 maart 14 De resultaten zijn gecorrigeerd voor non-response (gewogen) uitgaande van de volgende variabelen: leeftijd, geslacht en regio. De grafische samenvatting dient ook nadrukkelijk beschouwd te worden als een samenvatting. Voor diepere inzichten in de onderzoeksresultaten verwijzen we naar het tabellenrapport. GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 25

26 Financieringsbarometer methodiek (gewogen aantallen) Basis: Huishoudens Nederland Voorbeeldberekening aankoopbereidheid: Aantal daadwerkelijk geplande aankopen afgelopen 12 maanden = Aantal verwachte aankopen de komende 12 maanden = Aankoopbereidheid is de verwachte aankopen gerelateerd aan de daadwerkelijke geplande aankopen ( / * 0 = index 8) Voorbeeldberekening financieringsbereidheid: Aandeel van de daadwerkelijke aankopen de afgelopen 12 maanden wat men heeft gefinancierd = 23% Aandeel van de verwachte aankopen voor de komende 12 maanden die men denkt te financieren = % Financieringsbereidheid is de verwachte gefinancierde aankopen gerelateerd aan de daadwerkelijk gefinancierde aankopen (% / 23% * 0 = index 87) Aankoopbereidheid Index = 8 Financieringsbereidheid Index = Voorbeeldberekening Consumenten Krediet Index: Beide indexen opgeteld vormen deze indicator. Dit getal zegt iets over de mate waarin consumenten meer grote aankopen zullen gaan doen, gecombineerd met de mate waarin met de aankopen denkt te gaan financieren. + = Consumenten Financierings Index = 95 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 26

27 Financieringsbarometer methodiek (gewogen aantallen) Basis: Huishoudens Nederland De volgende aspecten zijn belangrijk in deze methodiek: Om een index te kunnen berekenen zijn meerdere metingen nodig. Hoeveel metingen is afhankelijk van de aantallen. Gelet op de steekproefomvang gaan we uit van de aantallen aankopen die men (geheel of gedeeltelijk) wil financieren, niet van het volume; Na vier metingen kunnen we een voortschrijdend gemiddelde van 1 jaar gaan hanteren. De meest recente meting telt dan zwaarder mee dan de voorgaande metingen. Deze weegfactoren zullen in overleg worden bepaald. Aankoopbereidheid Index = 8 + Financieringsbereidheid Index = = Consumenten Financierings Index = 95 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 27

28 Contact Koen van Nijnatten Research Consultant Leanne Braber Project Manager GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 28

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financieel bewustzijn Financieel

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao

Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao In opdracht van Fundashon pa Konsumidó Curaçao, april 2 1 Colofon In opdracht van: Fundashon

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie