AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011

2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van Het betreft hier het deelonderwerp uitvaartverzekeringen. In het rapport wordt aandacht besteed aan sluiters van een uitvaartverzekering. Indien mogelijk zijn resultaten vergeleken met voorgaande metingen. Alle beschreven verschillen tussen AFM segmentatie (kijk voor meer informatie in de bijlage), leeftijdsgroepen, opleidings- en inkomensniveau, zijn significant.

3 1 Inhoudsopgave Management Summary 3 2 Onderzoeksresultaten in detail 2a Sluiters van uitvaartverzekeringen 2b 2c Oriëntatie Afsluiten 3 Bijlagen 3a Achtergrond 3b Onderzoeksverantwoording

4 1 Management Summary

5 Management Summary -1-5 Sluiters uitvaartverzekeringen Het aantal sluiters van uitvaartverzekeringen dat zelf actief naar een verzekeraar op zoek is gegaan is ten opzichte van het najaar van 2009 significant gestegen (van 33% naar 42%). Een derde van de huishoudens sluit voor de eerste maal een uitvaartverzekering. Ondanks dat een gemiddelde uitvaart in werkelijkheid duurder geworden is (2009: 6000; 2011: 7000), zijn de kosten van een uitvaart in de perceptie van de sluiter gedaald (2009: 8000; 2011: 6500). Sluiters denken een uitvaart minder makkelijk zelf te kunnen betalen dan in Een derde kan zelf de gemiddelde uitvaart betalen. Over het algemeen zijn de sluiters van een uitvaartverzekering in het voorjaar van 2011 minder goed op de hoogte van de kosten en dekking dan sluiters in het najaar van 2009.

6 Management Summary -2-6 Oriëntatie Internet (46%) is qua oriëntatie medium belangrijker dan een persoonlijk gesprek (41%). Vergelijkingssites hebben met 47% een behoorlijk groot aandeel binnen het oriëntatieproces via internet. Afsluiten Ten opzichte van anderhalf jaar geleden is het afsluiten van een uitvaartverzekering via internet meer dan verdubbeld (van 16% naar 33%) en 6 op de 10 sluiters die zich via internet oriënteerden hebben de uitvaartverzekering ook online afgesloten. Dit gaat hoofdzakelijk ten koste van persoonlijk en telefonisch afsluiten. Helft van de sluiters heeft uitvaartverzekering rechtstreeks afgesloten. Helft sluiters weet niet hoe de adviseur beloond wordt, bovendien verwacht een kwart dat advies gratis is. De beloningstransparantie voor uitvaartverzekeringen is nog niet erg hoog. Het betalen van een premie is het meest gangbaar (90%). Het percentage sluiters van uitvaartverzekerden met een uitkering in geld en natura ligt nagenoeg gelijk.

7 2 Onderzoeksresultaten in detail 2a 2b 2c Sluiters uitvaartverzekeringen Oriëntatie Afsluiten

8 2a Sluiters uitvaartverzekeringen

9 Sluiters hebben vaak al een uitvaartverzekering bij het afsluiten 9 Ik was reeds in het bezit van een uitvaartverzekering 67 Ik heb voor het eerst een uitvaartverzekering afgesloten 32 Een andere situatie 0 Weet ik niet % Twee op de drie sluiters van een uitvaartverzekering hebben een bestaande uitvaartverzekering overgesloten of naast een bestaande uitvaartverzekering een nieuwe afgesloten (voor iemand anders in het huishouden bijvoorbeeld). 52% van de respondenten met een hoog opleidingsniveau, heeft nog geen uitvaartverzekering bij het afsluiten. Logischerwijs sluiten met name jongeren tot 35 jaar relatief vaak voor de eerste keer een uitvaartverzekering (45%). Welke van onderstaande situaties had betrekking op uw situatie bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

10 Uitvaartverzekering sluiters gaan steeds vaker zelf actief op zoek naar een verzekeraar 10 Ik ben zelf actief op zoek gegaan naar een verzekeraar Familie/vrienden/kennissen raadden mij het aan Ik ben door een uitvaartverzekeraar benaderd 9 18 Een financieel adviseur wees me op de mogelijkheid 8 13 Ik ben door een uitvaartonderneming benaderd 4 Ik zag een advertentie (op televisie of in de krant) 0 0 Op een andere manier % Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 Het aantal sluiters van uitvaartverzekeringen dat zelf actief naar een verzekeraar op zoek is gegaan is ten opzichte van het najaar van 2009 significant gestegen (van 33% naar 42%). In vergelijking met najaar 2009 ligt het percentage sluiters dat rechtstreeks door een uitvaartverzekeraar benaderd is een stuk lager (9% ten opzichte van 18%). Maatschappijen benaderen mogelijke sluiters vooral telefonisch (44%) en via een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld huis aan huis (35%). In het voorjaar van 2011 is de categorie ik ben door een uitvaartonderneming benaderd nieuw toegevoegd, vandaar nog geen waarnemingen in het najaar van Hoe bent u ertoe gekomen om deze uitvaartverzekering af te gaan sluiten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

11 Nabestaanden niet opzadelen met de kosten is de belangrijkste reden om een uitvaartverzekering af te sluiten 11 Ik wil mijn nabestaanden niet belasten met kosten 59 Ik wil mijn uitvaart goed geregeld hebben 25 Vanwege een verandering in mijn persoonlijke situatie 3 Ivm het overlijden of ziekte van een persoon in de omgeving 2 Ik kreeg een goede aanbieding 2 Op aanraden van de adviseur 2 Een andere situatie 4 Weet ik niet meer % 40% van de sluiters met een laag opleidingsniveau vindt het goed geregeld hebben van de uitvaart belangrijk. Sluiters met een gemiddeld huishoudeninkomen vinden het goed geregeld hebben van hun uitvaart minder dan gemiddeld belangrijk (14%). Wat was voor u de belangrijkste motivatie om deze verzekering af te sluiten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

12 In 2011 schatten sluiters de kosten van een uitvaart lager in Voorjaar 2011 N = Najaar 2009 N = Najaar 2009 Voorjaar 2011 Werkelijke kosten uitvaart Ingeschatte kosten uitvaart 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minder dan euro tot euro tot euro tot euro tot euro tot euro euro of meer Weet ik niet Een gemiddelde uitvaart kostte in 2009; euro en in 2011; euro. Sluiters schatten de kosten in 2009 op euro, dit is ruim boven de werkelijke gemiddelde kosten. In 2011 worden de kosten van een gemiddelde uitvaart beter ingeschat op euro. Opvallend is dat ondanks dat een gemiddelde uitvaart duurder geworden is, in de perceptie van de sluiter een uitvaart minder kost jarige sluiters schatten de gemiddelde prijs van een uitvaart bovengemiddeld op meer dan euro. Hoeveel kost volgens u een gemiddelde uitvaart? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

13 Sluiters denken een uitvaart minder makkelijk zelf te kunnen betalen 13 Voorjaar N = 204 Najaar N = 303 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Weet ik niet / wil ik niet zeggen Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde prijs van een uitvaart met euro gestegen. In 2011 denkt 61% van de sluiters een uitvaart (waarschijnlijk) niet te kunnen betalen, in 2009 was dit percentage 54%. Een uitvaart kost gemiddeld 7.000,- (2009: 6.000,-). Zou u op dit moment de kosten van een gemiddelde uitvaart kunnen betalen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

14 In 2011 zijn de sluiters gemiddeld gezien minder goed op de hoogte van hun uitvaartverzekering 14 Voorjaar 2011: Dekking Najaar 2009: Dekking Voorjaar 2011: Kosten Najaar 2009: Kosten Voorjaar 2011: Tussentijdse beeïndiging Najaar 2009: Tussentijdse beeïndiging % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig op de hoogte Ongeveer op de hoogte Niet/nauwelijks op de hoogte 55-plussers zijn significant beter op de hoogte van de kosten en de voorwaarden voor tussentijdse beëindiging. 89% van de sluiters van 55 jaar en ouder geeft aan volledig op de hoogte van de kosten van hun uitvaartverzekering en 58% zegt volledig op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor het tussentijds beëindigen van de verzekering. In hoeverre bent u op de hoogte van de volgende kenmerken van uw uitvaartverzekering? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204 (Voorjaar 2011) N = 303 (Najaar 2009)

15 2b Oriëntatie

16 Sluiters oriënteren zich het meest via internet 16 Internet 46 Persoonlijk gesprek 41 Telefonisch 18 Schriftelijk 10 Op andere wijze 4 TV of radio 0 Niet geïnformeerd 3 Weet ik niet % Internet (46%) is qua oriëntatie medium belangrijker dan een persoonlijk gesprek (41%). Sluiters van 55 jaar en ouder laten zich bovengemiddeld informeren via de telefoon (33%). Slechts 9% van de hoger opgeleiden kiest er voor te informeren via de telefoon. Op welke manier heeft u zich laten informeren voordat u deze uitvaartverzekering heeft afgesloten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

17 Sluiters gebruiken vooral sites van banken en verzekeraars om informatie in te winnen 17 Via sites van banken of verzekeraars 55 Via vergelijkingssites 47 Via de site van een tussenpersoon 26 Via de site van een uitvaartonderneming 12 Via een andere website 1 Weet ik niet meer % Vergelijkingssites hebben met 47% een behoorlijk groot aandeel binnen het oriëntatieproces via internet. Independer.nl is veruit de meest gebruikte vergelijkingssite (66%), de overige vergelijkingssites spelen een bescheiden rol. Via welke website(s) heeft u zich laten informeren voordat u uw uitvaartverzekering heeft afgesloten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering die zich via internet hebben georiënteerd N = 94

18 Algemene voorwaarden vaakst ontvangen of naar doorverwezen 18 Algemene voorwaarden 83 Offerte 80 Folder/brochure/mailing 62 Website % Opvallend is dat 1 op de 5 sluiters aangeeft geen offerte te hebben gehad, of er naar te zijn doorverwezen. Tussen de verschillende groepen zijn geen significante verschillen waarneembaar. Geeft u alstublieft per informatiebron aan of u deze heeft ontvangen of dat u er naar bent doorverwezen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

19 Van alle schriftelijke informatie wordt de offerte veruit het meest gelezen 19 Voorjaar 2011: Offerte N = 163 Najaar 2009: Offerte N = 112 Voorjaar 2011: Folder / Brochure / Mailing N = 127 Najaar 2009: Folder / Brochure / Mailing N = 73 Voorjaar 2011: Algemene Voorwaarden N = 169 Najaar 2009: Algemene Voorwaarden N = 189 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig gelezen Gedeeltelijk gelezen Niet gelezen Weet ik niet meer Ten opzichte van het najaar van 2009 zijn er geen significante verschillen waarneembaar. Beheerste sluiters lezen bovengemiddeld (63%) de volledige algemene voorwaarden. Gemaksgeoriënteerden lezen vooral de offerte volledig, de folder/brochure/mailing en algemene voorwaarden lezen ze minder dan gemiddeld. U heeft aangegeven onder andere onderstaande schriftelijke informatie te hebben ontvangen. In hoeverre heeft u deze informatie gelezen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering die informatie hebben ontvangen

20 De folder, brochure of mailing heeft sluiters de werking van het product minder goed doen begrijpen dan in Voorjaar 2011: Duidelijk Najaar 2009: Duidelijk Voorjaar 2011: Inzicht in kosten Najaar 2009: Inzicht in kosten Voorjaar 2011: Werking product Najaar 2009: Werking product % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Waar in het najaar van 2009 nog 81% van de sluiters van een uitvaartverzekering aangaf het (volledig) eens te zijn met de stelling door middel van een folder, brochure of mailing de werking van het product beter te begrijpen, geeft in het voorjaar van 2011 nog 68% aan het hier (volledig) mee eens te zijn. Voor de overige stellingen is geen significant verschil aanwezig tussen het najaar van 2009 en de huidige meting. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering die de folder/brochure/mailing (gedeeltelijk) hebben gelezen N = 118 (Voorjaar 2011) N = 71 (Najaar 2009)

21 De algemene voorwaarden zijn voor sluiters minder duidelijk geworden 21 Voorjaar 2011: Duidelijk Najaar 2009: Duidelijk Voorjaar 2011: Inzicht in kosten Najaar 2009: Inzicht in kosten Voorjaar 2011: Werking product Najaar 2009: Werking product % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens De algemene voorwaarden zijn volgens de sluiters minder duidelijk geworden. Waar in het najaar van 2009 nog 82% van de sluiters aangaf de algemene voorwaarden duidelijk te vinden, is dit in het voorjaar van 2011 gedaald naar 69%. Beheersten (26%) zijn het vaker volledig eens met de stelling dat de algemene voorwaarden geholpen hebben om de werking van het product te begrijpen. Ook geven zij vaker aan het volledig eens te zijn met de stelling dat de algemene voorwaarden geholpen hebben inzicht te krijgen in de kosten (24%). Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering die de algemene voorwaarden (gedeeltelijk) hebben gelezen N = 148 (Voorjaar 2011) N = 264 (Najaar 2009)

22 2c Afsluiten

23 Afsluiten via internet is verdubbeld 23 Persoonlijk gesprek Internet Telefonisch Post 8 9 Ander medium 0 3 Weet ik niet Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 % Ten opzichte van anderhalf jaar geleden is het afsluiten van een uitvaartverzekering via internet meer dan verdubbeld (van 16% naar 33%). Dit gaat hoofdzakelijk ten koste van persoonlijk en telefonisch afsluiten. De populariteit van internet als oriëntatiemiddel is ook terug te zien bij de wijze waarop sluiters hun uitvaartverzekering afsluiten: maar liefst 6 op de 10 sluiters, die zich via internet, oriënteerden hebben de uitvaartverzekering ook online afgesloten. Slechts 22% van de Ambitieuzen sluit een uitvaartverzekering af door middel van een persoonlijk gesprek. Op welke wijze (medium) heeft u uw uitvaartverzekering afgesloten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

24 Helft van de sluiters heeft uitvaartverzekering rechtstreeks afgesloten 24 Totaal N = 204 Beheersten N = 57 Ambitieuzen N = 51 Adviesgevoeligen N = 67 Gemaksgeorienteerden N = 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Verzekeringsmaatschappij Assurantietussenpersoon Vergelijkingssite Bank Ander kanaal Weet ik niet Ambitieuzen sluiten hun uitvaartverzekering bovengemiddeld vaak af via een vergelijkingssite (16%). Ook voor jarigen geldt dat er vaker (17%) gekozen wordt voor een vergelijkingssite. In vergelijking met lager opgeleiden (41%) kiezen hoger opgeleiden vaker voor een verzekeringsmaatschappij (63%) om hun uitvaarverzekering af te sluiten. Beheersten (32%) en Adviesgevoeligen (34%) kiezen vaker voor een assurantietussenpersoon dan Ambitieuzen (18%) Bij wie of welk kanaal heeft u deze uitvaartverzekering afgesloten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

25 Kwart denkt dat advies gratis is 25 Het advies is gratis 25 Provisie 16 Mijn adviseur wordt op een andere manier beloond 10 Abonnement 1 Ik weet niet hoe mijn adviseur beloond wordt 48 % Een opvallend hoog percentage (48%) van de sluiters, die de uitvaartverzekering persoonlijk via een adviseur afgesloten hebben, geeft aan niet te weten hoe deze adviseur beloond wordt. Daarnaast gaat een kwart van de sluiters er van uit dat het advies gratis is. Ook binnen de groep sluiters die de uitvaartverzekering via een tussenpersoon hebben afgesloten gaat een grote groep hiervan uit (29%). Aangezien de tussenpersoon geld moet verdienen is dit echter niet realistisch. Van beloningstransparantie, die binnen de hypotheekmarkt bijvoorbeeld al behoorlijk is toegenomen, lijkt hier nog weinig sprake. Hoe wordt de adviseur volgens u beloond? BASIS: Alle sluiters van uitvaartverzekering die deze persoonlijk, via een adviseur, afgesloten hebben N = 80

26 De invloed van advies op het kiezen voor een maatschappij is sterk gedaald 26 Ik was al klant bij deze maatschappij Aantrekkelijk aanbod Goede service Bekende naam Goedkoop Gemakkelijk Werd mij geadviseerd Ik ontving bij afsluiten een cadeau 1 5 Een andere reden 5 15 Weet ik niet Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 Met de daling van het aantal consumenten dat persoonlijk via een adviseur een uitvaartverzekering heeft afgesloten, neemt logischerwijs ook het percentage sluiters af, die als belangrijkste reden voor een maatschappijkeuze, aangeven hierin geadviseerd te zijn (van 25% naar 14%).. Ook het ontvangen van een cadeau wordt beduidend minder vaak genoemd in het voorjaar van 2011 (1% ten opzichte van 5%). Voor 44% van de sluiters met een laag opleidingsniveau is een goede service belangrijk. Voor mensen met een hoog opleidingsniveau is dit slechts voor 15% een belangrijke reden. 29% van de sluiters van 55 jaar en ouder geven aan dat gemak een belangrijke reden is in het kiezen voor een maatschappij. Wat waren voor u de belangrijkste redenen om uw uitvaartverzekering af te sluiten bij <maatschappij>? (meer antwoorden mogelijk) BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

27 Meer dan de helft van de sluiters sluit binnen een week de verzekering af % Ik heb de verzekering direct afgesloten 1 tot 2 dagen 3 tot 7 dagen Meer dan een week Meer dan een maand Weet ik niet meer Ambitieuzen doen significant langer over het uitzoeken van een uitvaartverzekering, in 24% van de gevallen hebben zij meer dan een maand nodig om de verzekering af te sluiten. Hoeveel tijd zat er tussen het moment dat u voor de eerste keer informatie in ging winnen of benaderd werd en het moment dat u de verzekering daadwerkelijk afsloot? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

28 Premie meest gangbaar, natura en geld nagenoeg gelijk verdeeld 28 6% 2% 2% 6% 17% 40% 90% 37% Premie Koopsom Beide Weet ik niet Op welke manier betaalt u de kosten voor uw uitvaartverzekering? Geld Natura Zowel in geld als natura Weet ik niet Wordt er op basis van deze verzekering bij overlijden een vergoeding in geld of in natura uitgekeerd? Tot en met 2008 was de koopsom storting ten behoeve van een uitvaartverzekering nog aftrekbaar als buitengewone uitgave. Sinds 1 januari 2009 is deze aftrekmogelijkheid afgeschaft. Er zijn dan ook weinig consumenten die een koopsomstorting doen. 14% van de Gemaksgeoriënteerden kiest voor een koopsom om de uitvaartverzekering te betalen. De verdeling natura geld is ongeveer gelijk jarigen kiezen slechts in 21% van de gevallen voor een uitvaarverzekering met een vergoeding in natura. Hoogopgeleide sluiters kiezen vaker (48%) dan laag- of middenopgeleiden (37% c.q. 38%) voor een uitkering in geld. BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

29 Sluiters hebben meer zicht gekregen op hoe de inflatiecorrectie wordt bepaald 29 Ja, en ik ben op de hoogte hoe dit bepaald wordt Ja, maar ik ben niet op de hoogte hoe dit bepaald wordt Nee Weet ik niet % Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 Ook wordt bij meer sluiters inflatiecorrectie toegepast op het bedrag dat bij overlijden moet worden uitgekeerd. Volgens 34% van de Gemaksgeoriënteerde sluiters wordt geen inflatiecorrectie toegepast. Wordt het bedrag dat op basis van de uitvaartverzekering bij overlijden moet worden uitgekeerd jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

30 Meeste sluiters volledig vrij in de keuze voor een uitvaartonderneming 30 Ja, ik ben volledig vrij in de keuze Ja, maar er zitten wel extra kosten aan verbonden 7 9 Nee 6 8 Weet ik niet % Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 In de meeste gevallen (63%) zijn de verzekerden vrij in de keuze bij welke uitvaartonderneming men de uitvaart laat plaatsvinden. Ten opzichte van het najaar van 2009 is er geen significant verschil waarneembaar. Ambitieuzen zijn vaker volledig vrij in hun keuze (76%) bij welke uitvaartonderneming de uitvaart plaatsvindt. Heeft u bij uw verzekering de keuze om zelf te bepalen bij welke uitvaartonderneming u de uitvaart laat plaatsvinden? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

31 3 Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording en steekproefoverzicht

32 3a Achtergrond

33 Achtergrond AFM Consumentenmonitor 33 De AFM, een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Daarbij faciliteert de AFM kennisvorming bij de Nederlandse consument op het gebied van financiële producten. Door middel van de ConsumentenMonitor moeten ontwikkelingen in het gedrag van consumenten worden gemeten in de tijd. De ConsumentenMonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd. De primaire doelstellingen van de ConsumentenMonitor kunnen als volgt worden weergegeven: Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten. Beschrijven van markt- en productaspecten in de financiële markt.

34 3b Onderzoeksverantwoording en steekproefoverzicht

35 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 3 mei t/m 23 mei Doelgroep: de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling gehanteerd wordt van mensen die in de periode november 2010 tot en met april 2011 een hypotheek, lening of uitvaartverzekering hebben afgesloten en consumenten die beleggen. Weging: De respondenten die geen product hebben afgesloten worden herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Deze groep is gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding en district. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: De netto steekproef bevat 355 recente sluiters van een hypotheek, 220 recente sluiters van consumptieve kredieten, 204 recente sluiters van een uitvaartverzekering, 305 beleggers en 459 personen die geen nieuw product hebben afgesloten. Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op representatief Nederland. Indien er significante verschillen bestaan tussen de oversamplede groepen en totaal Nederland wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide.

36 Onderzoeksverantwoording In de rapportage, komen termen voor verschillende typen financieel beslissers voor. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven. Beheersten (N= 511, 32%) verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen (N= 383, 24%) proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen (N= 499, 31%) laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden (N= 214, 13%) stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op

37 Steekproefoverzicht Nederland N = 459 Sluiters Uitvaartverzekering N = 204 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden De sluiters van uitvaartverzekeringen zijn vaker adviesgevoelig. Het segment beheersten is minder groot binnen de consumenten die het afgelopen half jaar een uitvaartverzekering hebben afgesloten. Type financieel beslisser (gedefinieerd aan de hand van 10 stellingen)

38 Steekproefoverzicht jaar jaar jaar jaar jaar en ouder 22 Opleidingsniveau: Laag 31 Opleidingsniveau: Midden 47 Opleidingsniveau: Hoog 23 Inkomen HH Laag 32 Inkomen HH Midden 34 Inkomen HH Hoog Inkomen HH Onbekend % Steekproefverdeling N = 204

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 Bijna de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011 AFM Consumentenmonitor najaar 010 Consumptieve kredieten 4 januari 011 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 010. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010 AFM Consumentenmonitor najaar 2 Pensioenen 4 januari 2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen Augustus 2011 1 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in mei 2011. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2012. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. In het

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Beleggingsobjecten GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Profiel bezitters beleggingsobjecten 4 Informatie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Afsluitproces Hypotheken GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Afsluitproces

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2016 GfK April 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2017 GfK April 2017 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage Dit onderzoek is in opdracht van Watkostdoodgaan.nl uitgevoerd onder 1053 Nederlanders van 18 jaar en ouder en representatief op geslacht. In het onderzoek worden Nederlanders gevraagd

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK 2012

CONSUMENTENONDERZOEK 2012 CONSUMENTENONDERZOEK 2012 Keurmerk Klantgericht Verzekeren September 2012 GfK 2012 Consumentenonderzoek 28 september 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Belang van het

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Consumenten en vergelijkingssites

Consumenten en vergelijkingssites Consumenten en vergelijkingssites Hoe gebruiken consumenten vergelijkingssites, en wat verwachten consumenten van vergelijkingssites? De AFM vindt het belangrijk dat vergelijkingssites eerlijk en transparant

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie CVS Consumentenmonitor 2015 - Twaalfde editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 16 4. Veranderingen in de sector 22 5. Media 26 Onderzoeksverantwoording 29 Verbond

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument

Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument Inhoudsopgave 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Keuzecriteria en verzekeraars 2b Bekendheid met en belang van KKV 2c Normen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

Management Summary. GfK February 26, 2016 Online hybride klantbediening

Management Summary. GfK February 26, 2016 Online hybride klantbediening DEEL 3 BEHEERFASE Management Summary 4 Persoonlijk contact, sturen van e-mails en gebruik van website zijn de manieren voor een adviseur om contact te houden Werkzaamheden financieel adviseur voor onderhouden

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen Uitvaartverzekeringen Vernieuwing in de sector De tijd dat de uitvaartbranche bekend stond als een agressieve markt (gericht op de verkoop van zoveel mogelijk polissen), ligt achter ons. Uitvaartverzekeraars

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Aanleiding 2. Conclusies 3. Resultaten 1. Overstapgedrag

Nadere informatie

Red je het wel als je niet kiest?

Red je het wel als je niet kiest? Red je het wel als je niet kiest? Volledig bemenst, cross channel of volledig digitaal hypotheekadvies? Hypotheekadviseurs moeten keuzes maken in de manier waarop ze (potentiële) klanten benaderen. Momenteel

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Welke aflossing voor welke klant?

Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing???? info fiscaal aflossen vermogensopbouw De standaard klant: Wil het allemaal niet weten; Sluit de hypotheek bij de adviseur, die niet zo moeilijk doet;

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie