AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011

2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van Het betreft hier het deelonderwerp uitvaartverzekeringen. In het rapport wordt aandacht besteed aan sluiters van een uitvaartverzekering. Indien mogelijk zijn resultaten vergeleken met voorgaande metingen. Alle beschreven verschillen tussen AFM segmentatie (kijk voor meer informatie in de bijlage), leeftijdsgroepen, opleidings- en inkomensniveau, zijn significant.

3 1 Inhoudsopgave Management Summary 3 2 Onderzoeksresultaten in detail 2a Sluiters van uitvaartverzekeringen 2b 2c Oriëntatie Afsluiten 3 Bijlagen 3a Achtergrond 3b Onderzoeksverantwoording

4 1 Management Summary

5 Management Summary -1-5 Sluiters uitvaartverzekeringen Het aantal sluiters van uitvaartverzekeringen dat zelf actief naar een verzekeraar op zoek is gegaan is ten opzichte van het najaar van 2009 significant gestegen (van 33% naar 42%). Een derde van de huishoudens sluit voor de eerste maal een uitvaartverzekering. Ondanks dat een gemiddelde uitvaart in werkelijkheid duurder geworden is (2009: 6000; 2011: 7000), zijn de kosten van een uitvaart in de perceptie van de sluiter gedaald (2009: 8000; 2011: 6500). Sluiters denken een uitvaart minder makkelijk zelf te kunnen betalen dan in Een derde kan zelf de gemiddelde uitvaart betalen. Over het algemeen zijn de sluiters van een uitvaartverzekering in het voorjaar van 2011 minder goed op de hoogte van de kosten en dekking dan sluiters in het najaar van 2009.

6 Management Summary -2-6 Oriëntatie Internet (46%) is qua oriëntatie medium belangrijker dan een persoonlijk gesprek (41%). Vergelijkingssites hebben met 47% een behoorlijk groot aandeel binnen het oriëntatieproces via internet. Afsluiten Ten opzichte van anderhalf jaar geleden is het afsluiten van een uitvaartverzekering via internet meer dan verdubbeld (van 16% naar 33%) en 6 op de 10 sluiters die zich via internet oriënteerden hebben de uitvaartverzekering ook online afgesloten. Dit gaat hoofdzakelijk ten koste van persoonlijk en telefonisch afsluiten. Helft van de sluiters heeft uitvaartverzekering rechtstreeks afgesloten. Helft sluiters weet niet hoe de adviseur beloond wordt, bovendien verwacht een kwart dat advies gratis is. De beloningstransparantie voor uitvaartverzekeringen is nog niet erg hoog. Het betalen van een premie is het meest gangbaar (90%). Het percentage sluiters van uitvaartverzekerden met een uitkering in geld en natura ligt nagenoeg gelijk.

7 2 Onderzoeksresultaten in detail 2a 2b 2c Sluiters uitvaartverzekeringen Oriëntatie Afsluiten

8 2a Sluiters uitvaartverzekeringen

9 Sluiters hebben vaak al een uitvaartverzekering bij het afsluiten 9 Ik was reeds in het bezit van een uitvaartverzekering 67 Ik heb voor het eerst een uitvaartverzekering afgesloten 32 Een andere situatie 0 Weet ik niet % Twee op de drie sluiters van een uitvaartverzekering hebben een bestaande uitvaartverzekering overgesloten of naast een bestaande uitvaartverzekering een nieuwe afgesloten (voor iemand anders in het huishouden bijvoorbeeld). 52% van de respondenten met een hoog opleidingsniveau, heeft nog geen uitvaartverzekering bij het afsluiten. Logischerwijs sluiten met name jongeren tot 35 jaar relatief vaak voor de eerste keer een uitvaartverzekering (45%). Welke van onderstaande situaties had betrekking op uw situatie bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

10 Uitvaartverzekering sluiters gaan steeds vaker zelf actief op zoek naar een verzekeraar 10 Ik ben zelf actief op zoek gegaan naar een verzekeraar Familie/vrienden/kennissen raadden mij het aan Ik ben door een uitvaartverzekeraar benaderd 9 18 Een financieel adviseur wees me op de mogelijkheid 8 13 Ik ben door een uitvaartonderneming benaderd 4 Ik zag een advertentie (op televisie of in de krant) 0 0 Op een andere manier % Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 Het aantal sluiters van uitvaartverzekeringen dat zelf actief naar een verzekeraar op zoek is gegaan is ten opzichte van het najaar van 2009 significant gestegen (van 33% naar 42%). In vergelijking met najaar 2009 ligt het percentage sluiters dat rechtstreeks door een uitvaartverzekeraar benaderd is een stuk lager (9% ten opzichte van 18%). Maatschappijen benaderen mogelijke sluiters vooral telefonisch (44%) en via een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld huis aan huis (35%). In het voorjaar van 2011 is de categorie ik ben door een uitvaartonderneming benaderd nieuw toegevoegd, vandaar nog geen waarnemingen in het najaar van Hoe bent u ertoe gekomen om deze uitvaartverzekering af te gaan sluiten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

11 Nabestaanden niet opzadelen met de kosten is de belangrijkste reden om een uitvaartverzekering af te sluiten 11 Ik wil mijn nabestaanden niet belasten met kosten 59 Ik wil mijn uitvaart goed geregeld hebben 25 Vanwege een verandering in mijn persoonlijke situatie 3 Ivm het overlijden of ziekte van een persoon in de omgeving 2 Ik kreeg een goede aanbieding 2 Op aanraden van de adviseur 2 Een andere situatie 4 Weet ik niet meer % 40% van de sluiters met een laag opleidingsniveau vindt het goed geregeld hebben van de uitvaart belangrijk. Sluiters met een gemiddeld huishoudeninkomen vinden het goed geregeld hebben van hun uitvaart minder dan gemiddeld belangrijk (14%). Wat was voor u de belangrijkste motivatie om deze verzekering af te sluiten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

12 In 2011 schatten sluiters de kosten van een uitvaart lager in Voorjaar 2011 N = Najaar 2009 N = Najaar 2009 Voorjaar 2011 Werkelijke kosten uitvaart Ingeschatte kosten uitvaart 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minder dan euro tot euro tot euro tot euro tot euro tot euro euro of meer Weet ik niet Een gemiddelde uitvaart kostte in 2009; euro en in 2011; euro. Sluiters schatten de kosten in 2009 op euro, dit is ruim boven de werkelijke gemiddelde kosten. In 2011 worden de kosten van een gemiddelde uitvaart beter ingeschat op euro. Opvallend is dat ondanks dat een gemiddelde uitvaart duurder geworden is, in de perceptie van de sluiter een uitvaart minder kost jarige sluiters schatten de gemiddelde prijs van een uitvaart bovengemiddeld op meer dan euro. Hoeveel kost volgens u een gemiddelde uitvaart? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

13 Sluiters denken een uitvaart minder makkelijk zelf te kunnen betalen 13 Voorjaar N = 204 Najaar N = 303 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Weet ik niet / wil ik niet zeggen Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde prijs van een uitvaart met euro gestegen. In 2011 denkt 61% van de sluiters een uitvaart (waarschijnlijk) niet te kunnen betalen, in 2009 was dit percentage 54%. Een uitvaart kost gemiddeld 7.000,- (2009: 6.000,-). Zou u op dit moment de kosten van een gemiddelde uitvaart kunnen betalen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

14 In 2011 zijn de sluiters gemiddeld gezien minder goed op de hoogte van hun uitvaartverzekering 14 Voorjaar 2011: Dekking Najaar 2009: Dekking Voorjaar 2011: Kosten Najaar 2009: Kosten Voorjaar 2011: Tussentijdse beeïndiging Najaar 2009: Tussentijdse beeïndiging % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig op de hoogte Ongeveer op de hoogte Niet/nauwelijks op de hoogte 55-plussers zijn significant beter op de hoogte van de kosten en de voorwaarden voor tussentijdse beëindiging. 89% van de sluiters van 55 jaar en ouder geeft aan volledig op de hoogte van de kosten van hun uitvaartverzekering en 58% zegt volledig op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor het tussentijds beëindigen van de verzekering. In hoeverre bent u op de hoogte van de volgende kenmerken van uw uitvaartverzekering? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204 (Voorjaar 2011) N = 303 (Najaar 2009)

15 2b Oriëntatie

16 Sluiters oriënteren zich het meest via internet 16 Internet 46 Persoonlijk gesprek 41 Telefonisch 18 Schriftelijk 10 Op andere wijze 4 TV of radio 0 Niet geïnformeerd 3 Weet ik niet % Internet (46%) is qua oriëntatie medium belangrijker dan een persoonlijk gesprek (41%). Sluiters van 55 jaar en ouder laten zich bovengemiddeld informeren via de telefoon (33%). Slechts 9% van de hoger opgeleiden kiest er voor te informeren via de telefoon. Op welke manier heeft u zich laten informeren voordat u deze uitvaartverzekering heeft afgesloten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

17 Sluiters gebruiken vooral sites van banken en verzekeraars om informatie in te winnen 17 Via sites van banken of verzekeraars 55 Via vergelijkingssites 47 Via de site van een tussenpersoon 26 Via de site van een uitvaartonderneming 12 Via een andere website 1 Weet ik niet meer % Vergelijkingssites hebben met 47% een behoorlijk groot aandeel binnen het oriëntatieproces via internet. Independer.nl is veruit de meest gebruikte vergelijkingssite (66%), de overige vergelijkingssites spelen een bescheiden rol. Via welke website(s) heeft u zich laten informeren voordat u uw uitvaartverzekering heeft afgesloten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering die zich via internet hebben georiënteerd N = 94

18 Algemene voorwaarden vaakst ontvangen of naar doorverwezen 18 Algemene voorwaarden 83 Offerte 80 Folder/brochure/mailing 62 Website % Opvallend is dat 1 op de 5 sluiters aangeeft geen offerte te hebben gehad, of er naar te zijn doorverwezen. Tussen de verschillende groepen zijn geen significante verschillen waarneembaar. Geeft u alstublieft per informatiebron aan of u deze heeft ontvangen of dat u er naar bent doorverwezen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

19 Van alle schriftelijke informatie wordt de offerte veruit het meest gelezen 19 Voorjaar 2011: Offerte N = 163 Najaar 2009: Offerte N = 112 Voorjaar 2011: Folder / Brochure / Mailing N = 127 Najaar 2009: Folder / Brochure / Mailing N = 73 Voorjaar 2011: Algemene Voorwaarden N = 169 Najaar 2009: Algemene Voorwaarden N = 189 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig gelezen Gedeeltelijk gelezen Niet gelezen Weet ik niet meer Ten opzichte van het najaar van 2009 zijn er geen significante verschillen waarneembaar. Beheerste sluiters lezen bovengemiddeld (63%) de volledige algemene voorwaarden. Gemaksgeoriënteerden lezen vooral de offerte volledig, de folder/brochure/mailing en algemene voorwaarden lezen ze minder dan gemiddeld. U heeft aangegeven onder andere onderstaande schriftelijke informatie te hebben ontvangen. In hoeverre heeft u deze informatie gelezen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering die informatie hebben ontvangen

20 De folder, brochure of mailing heeft sluiters de werking van het product minder goed doen begrijpen dan in Voorjaar 2011: Duidelijk Najaar 2009: Duidelijk Voorjaar 2011: Inzicht in kosten Najaar 2009: Inzicht in kosten Voorjaar 2011: Werking product Najaar 2009: Werking product % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Waar in het najaar van 2009 nog 81% van de sluiters van een uitvaartverzekering aangaf het (volledig) eens te zijn met de stelling door middel van een folder, brochure of mailing de werking van het product beter te begrijpen, geeft in het voorjaar van 2011 nog 68% aan het hier (volledig) mee eens te zijn. Voor de overige stellingen is geen significant verschil aanwezig tussen het najaar van 2009 en de huidige meting. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering die de folder/brochure/mailing (gedeeltelijk) hebben gelezen N = 118 (Voorjaar 2011) N = 71 (Najaar 2009)

21 De algemene voorwaarden zijn voor sluiters minder duidelijk geworden 21 Voorjaar 2011: Duidelijk Najaar 2009: Duidelijk Voorjaar 2011: Inzicht in kosten Najaar 2009: Inzicht in kosten Voorjaar 2011: Werking product Najaar 2009: Werking product % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens De algemene voorwaarden zijn volgens de sluiters minder duidelijk geworden. Waar in het najaar van 2009 nog 82% van de sluiters aangaf de algemene voorwaarden duidelijk te vinden, is dit in het voorjaar van 2011 gedaald naar 69%. Beheersten (26%) zijn het vaker volledig eens met de stelling dat de algemene voorwaarden geholpen hebben om de werking van het product te begrijpen. Ook geven zij vaker aan het volledig eens te zijn met de stelling dat de algemene voorwaarden geholpen hebben inzicht te krijgen in de kosten (24%). Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering die de algemene voorwaarden (gedeeltelijk) hebben gelezen N = 148 (Voorjaar 2011) N = 264 (Najaar 2009)

22 2c Afsluiten

23 Afsluiten via internet is verdubbeld 23 Persoonlijk gesprek Internet Telefonisch Post 8 9 Ander medium 0 3 Weet ik niet Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 % Ten opzichte van anderhalf jaar geleden is het afsluiten van een uitvaartverzekering via internet meer dan verdubbeld (van 16% naar 33%). Dit gaat hoofdzakelijk ten koste van persoonlijk en telefonisch afsluiten. De populariteit van internet als oriëntatiemiddel is ook terug te zien bij de wijze waarop sluiters hun uitvaartverzekering afsluiten: maar liefst 6 op de 10 sluiters, die zich via internet, oriënteerden hebben de uitvaartverzekering ook online afgesloten. Slechts 22% van de Ambitieuzen sluit een uitvaartverzekering af door middel van een persoonlijk gesprek. Op welke wijze (medium) heeft u uw uitvaartverzekering afgesloten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

24 Helft van de sluiters heeft uitvaartverzekering rechtstreeks afgesloten 24 Totaal N = 204 Beheersten N = 57 Ambitieuzen N = 51 Adviesgevoeligen N = 67 Gemaksgeorienteerden N = 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Verzekeringsmaatschappij Assurantietussenpersoon Vergelijkingssite Bank Ander kanaal Weet ik niet Ambitieuzen sluiten hun uitvaartverzekering bovengemiddeld vaak af via een vergelijkingssite (16%). Ook voor jarigen geldt dat er vaker (17%) gekozen wordt voor een vergelijkingssite. In vergelijking met lager opgeleiden (41%) kiezen hoger opgeleiden vaker voor een verzekeringsmaatschappij (63%) om hun uitvaarverzekering af te sluiten. Beheersten (32%) en Adviesgevoeligen (34%) kiezen vaker voor een assurantietussenpersoon dan Ambitieuzen (18%) Bij wie of welk kanaal heeft u deze uitvaartverzekering afgesloten? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

25 Kwart denkt dat advies gratis is 25 Het advies is gratis 25 Provisie 16 Mijn adviseur wordt op een andere manier beloond 10 Abonnement 1 Ik weet niet hoe mijn adviseur beloond wordt 48 % Een opvallend hoog percentage (48%) van de sluiters, die de uitvaartverzekering persoonlijk via een adviseur afgesloten hebben, geeft aan niet te weten hoe deze adviseur beloond wordt. Daarnaast gaat een kwart van de sluiters er van uit dat het advies gratis is. Ook binnen de groep sluiters die de uitvaartverzekering via een tussenpersoon hebben afgesloten gaat een grote groep hiervan uit (29%). Aangezien de tussenpersoon geld moet verdienen is dit echter niet realistisch. Van beloningstransparantie, die binnen de hypotheekmarkt bijvoorbeeld al behoorlijk is toegenomen, lijkt hier nog weinig sprake. Hoe wordt de adviseur volgens u beloond? BASIS: Alle sluiters van uitvaartverzekering die deze persoonlijk, via een adviseur, afgesloten hebben N = 80

26 De invloed van advies op het kiezen voor een maatschappij is sterk gedaald 26 Ik was al klant bij deze maatschappij Aantrekkelijk aanbod Goede service Bekende naam Goedkoop Gemakkelijk Werd mij geadviseerd Ik ontving bij afsluiten een cadeau 1 5 Een andere reden 5 15 Weet ik niet Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 Met de daling van het aantal consumenten dat persoonlijk via een adviseur een uitvaartverzekering heeft afgesloten, neemt logischerwijs ook het percentage sluiters af, die als belangrijkste reden voor een maatschappijkeuze, aangeven hierin geadviseerd te zijn (van 25% naar 14%).. Ook het ontvangen van een cadeau wordt beduidend minder vaak genoemd in het voorjaar van 2011 (1% ten opzichte van 5%). Voor 44% van de sluiters met een laag opleidingsniveau is een goede service belangrijk. Voor mensen met een hoog opleidingsniveau is dit slechts voor 15% een belangrijke reden. 29% van de sluiters van 55 jaar en ouder geven aan dat gemak een belangrijke reden is in het kiezen voor een maatschappij. Wat waren voor u de belangrijkste redenen om uw uitvaartverzekering af te sluiten bij <maatschappij>? (meer antwoorden mogelijk) BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

27 Meer dan de helft van de sluiters sluit binnen een week de verzekering af % Ik heb de verzekering direct afgesloten 1 tot 2 dagen 3 tot 7 dagen Meer dan een week Meer dan een maand Weet ik niet meer Ambitieuzen doen significant langer over het uitzoeken van een uitvaartverzekering, in 24% van de gevallen hebben zij meer dan een maand nodig om de verzekering af te sluiten. Hoeveel tijd zat er tussen het moment dat u voor de eerste keer informatie in ging winnen of benaderd werd en het moment dat u de verzekering daadwerkelijk afsloot? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

28 Premie meest gangbaar, natura en geld nagenoeg gelijk verdeeld 28 6% 2% 2% 6% 17% 40% 90% 37% Premie Koopsom Beide Weet ik niet Op welke manier betaalt u de kosten voor uw uitvaartverzekering? Geld Natura Zowel in geld als natura Weet ik niet Wordt er op basis van deze verzekering bij overlijden een vergoeding in geld of in natura uitgekeerd? Tot en met 2008 was de koopsom storting ten behoeve van een uitvaartverzekering nog aftrekbaar als buitengewone uitgave. Sinds 1 januari 2009 is deze aftrekmogelijkheid afgeschaft. Er zijn dan ook weinig consumenten die een koopsomstorting doen. 14% van de Gemaksgeoriënteerden kiest voor een koopsom om de uitvaartverzekering te betalen. De verdeling natura geld is ongeveer gelijk jarigen kiezen slechts in 21% van de gevallen voor een uitvaarverzekering met een vergoeding in natura. Hoogopgeleide sluiters kiezen vaker (48%) dan laag- of middenopgeleiden (37% c.q. 38%) voor een uitkering in geld. BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204

29 Sluiters hebben meer zicht gekregen op hoe de inflatiecorrectie wordt bepaald 29 Ja, en ik ben op de hoogte hoe dit bepaald wordt Ja, maar ik ben niet op de hoogte hoe dit bepaald wordt Nee Weet ik niet % Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 Ook wordt bij meer sluiters inflatiecorrectie toegepast op het bedrag dat bij overlijden moet worden uitgekeerd. Volgens 34% van de Gemaksgeoriënteerde sluiters wordt geen inflatiecorrectie toegepast. Wordt het bedrag dat op basis van de uitvaartverzekering bij overlijden moet worden uitgekeerd jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

30 Meeste sluiters volledig vrij in de keuze voor een uitvaartonderneming 30 Ja, ik ben volledig vrij in de keuze Ja, maar er zitten wel extra kosten aan verbonden 7 9 Nee 6 8 Weet ik niet % Voorjaar 2011 Najaar 2009 N = 204 N = 303 In de meeste gevallen (63%) zijn de verzekerden vrij in de keuze bij welke uitvaartonderneming men de uitvaart laat plaatsvinden. Ten opzichte van het najaar van 2009 is er geen significant verschil waarneembaar. Ambitieuzen zijn vaker volledig vrij in hun keuze (76%) bij welke uitvaartonderneming de uitvaart plaatsvindt. Heeft u bij uw verzekering de keuze om zelf te bepalen bij welke uitvaartonderneming u de uitvaart laat plaatsvinden? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering

31 3 Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording en steekproefoverzicht

32 3a Achtergrond

33 Achtergrond AFM Consumentenmonitor 33 De AFM, een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Daarbij faciliteert de AFM kennisvorming bij de Nederlandse consument op het gebied van financiële producten. Door middel van de ConsumentenMonitor moeten ontwikkelingen in het gedrag van consumenten worden gemeten in de tijd. De ConsumentenMonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd. De primaire doelstellingen van de ConsumentenMonitor kunnen als volgt worden weergegeven: Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten. Beschrijven van markt- en productaspecten in de financiële markt.

34 3b Onderzoeksverantwoording en steekproefoverzicht

35 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 3 mei t/m 23 mei Doelgroep: de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling gehanteerd wordt van mensen die in de periode november 2010 tot en met april 2011 een hypotheek, lening of uitvaartverzekering hebben afgesloten en consumenten die beleggen. Weging: De respondenten die geen product hebben afgesloten worden herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Deze groep is gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding en district. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: De netto steekproef bevat 355 recente sluiters van een hypotheek, 220 recente sluiters van consumptieve kredieten, 204 recente sluiters van een uitvaartverzekering, 305 beleggers en 459 personen die geen nieuw product hebben afgesloten. Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op representatief Nederland. Indien er significante verschillen bestaan tussen de oversamplede groepen en totaal Nederland wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide.

36 Onderzoeksverantwoording In de rapportage, komen termen voor verschillende typen financieel beslissers voor. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven. Beheersten (N= 511, 32%) verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen (N= 383, 24%) proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen (N= 499, 31%) laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden (N= 214, 13%) stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op

37 Steekproefoverzicht Nederland N = 459 Sluiters Uitvaartverzekering N = 204 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden De sluiters van uitvaartverzekeringen zijn vaker adviesgevoelig. Het segment beheersten is minder groot binnen de consumenten die het afgelopen half jaar een uitvaartverzekering hebben afgesloten. Type financieel beslisser (gedefinieerd aan de hand van 10 stellingen)

38 Steekproefoverzicht jaar jaar jaar jaar jaar en ouder 22 Opleidingsniveau: Laag 31 Opleidingsniveau: Midden 47 Opleidingsniveau: Hoog 23 Inkomen HH Laag 32 Inkomen HH Midden 34 Inkomen HH Hoog Inkomen HH Onbekend % Steekproefverdeling N = 204

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Nederlandse Galerie Associatie

Nederlandse Galerie Associatie Management summary Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond,

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie