AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011

2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. Hier wordt onder andere stilgestaan bij het afsluitproces en oriëntatie van hypotheken en het verlopen van de rentevaste periode. Er wordt in deze rapportage twee groepen onderscheiden: personen die recentelijk een hypotheek hebben afgesloten (groep 1), en personen waarvan de rentevaste periode van hun hypotheek recentelijk is verlopen (groep 2). De weergegeven resultaten van deel a, c, d en e betreft alleen de eerste groep. Deel b en e betreft ofwel de groep die recentelijk een hypotheek heeft afgesloten (al dan niet wegens het verlopen van de rentevaste periode), of de groep personen waarvan de rentevaste periode van hun hypotheek is verlopen (en al dan een nieuwe hypotheek hebben gesloten). Het komt ook voor dat beide groepen in het resultaat zijn verwerkt. Per dia is dan ook aangegeven welke groep(en) als basis dienen voor het weergegeven resultaat. Daar waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met voorgaande metingen van de Consumentenmonitor Alle beschreven verschillen tussen AFM segmentatie (kijk voor meer informatie in de bijlage), leeftijdsgroepen, opleidings- en inkomensniveau die zijn beschreven, zijn significant.

3 Inhoudsopgave 3 1 Management Summary 2 Onderzoeksresultaten in detail 2a 2b 2c 2d 2e Hypotheeksituaties en -vormen Verlopen rentevaste periode Oriëntatie Afsluiten (Hypotheek)adviseur 3 Onderzoeks-verantwoording

4 1 Management Summary

5 Management Summary -1- Hypotheeksituaties en -vormen Bij ruim een derde van de personen die het afgelopen half jaar een hypotheek hebben afgesloten, gaat het om het oversluiten van de hypotheek. Dit aantal is gedaald ten opzichte van een half jaar geleden. Men kiest minder vaak voor een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Een bankspaarhypotheek wordt het vaakst door starters gekozen. Was er een half jaar geleden nog een groot duidelijk verschil in het percentage dat een aflossingsvrije hypotheek kiest en het percentage dat voor een bankspaarhypotheek gaat, dit verschil is dit najaar kleiner geworden. Hoewel men minder vaak kiest voor een aflossingsvrije hypotheek vergeleken met een half jaar geleden, geeft men nog steeds de voorkeur voor een hypotheek met lage maandlasten waarbij een schuld overblijft ten opzichte van een hypotheek waarbij de maandlasten hoger zijn en er wordt afgelost. Het percentage starters dat gelijk of meer leent dan de waarde van het huis is gestegen. Verlopen rentevaste periode Ruim de helft van de hypotheekbezitters waarvan de rentevaste periode verloopt, wordt uiterlijk 2 maanden voor het verlopen van deze periode geïnformeerd. Het prolongatievoorstel valt in een derde van de gevallen tegen. Tevens krijgt een derde geen informatie over de totstandkoming van het prolongatievoorstel. Het grootste deel besluit de hypotheek te verlengen. Indien men voor een andere hypotheekaanbieder kiest is dit vooral vanwege de hoogte van de rente of op advies van een financieel adviseur. Afsluiten Net als de voorgaande jaren sluit ruim acht op de tien de hypotheek tijdens een persoonlijk gesprek af. De bank is nog steeds het belangrijkste afsluitkanaal voor een hypotheek, maar wordt op de voet gevolgd door de assurantietussenpersoon.

6 Management Summary -2- Oriëntatie Een persoonlijk gesprek is nog steeds veruit de belangrijkste manier van oriënteren op hypotheken. Adviesgesprekken bij de bank worden echter minder vaak gevoerd. Adviesgevoeligen besteden beduidend meer tijd aan gesprekken met adviseurs dan gemaksgeoriënteerden. Het komt vaker voor dat men (een) adviesgesprek(ken) heeft bij één partij in plaats van bij meerdere partijen (81% t.o.v. 61% in voorjaar 2011). Het gemiddeld aantal partijen waar men adviesgesprekken mee voert is het laatste half jaar gedaald van 1, naar 1,1. Als men zich oriënteert voor het afsluiten van een hypotheek via internet, zijn websites van banken en verzekeraars de belangrijkste internetbron. Naast gesprekken met adviseurs, besteed men gemiddeld nog 7 uur aan het zelf informatie zoeken. 6 Hypotheekadviseur Fixed fee en provisie zijn de meest voorkomende beloningsvormen bij een hypotheekadvies. Assurantietussenpersonen worden het vaakst beloond door middel van een vast bedrag, terwijl bij banken de beloning voor het advies veelal is verwerkt in de totale kosten van de hypotheek. Daarnaast denkt men dat het advies gratis is. In één op de zes gevallen geeft de adviseur niet aan hoe hij voor het hypotheekadvies wordt beloond. Met de (assurantie)tussenpersoon wordt in een kwart van de gevallen onderhandeld over de kosten voor advies, vaak met resultaat

7 2 Onderzoeksresultaten in detail 2a 2b 2c 2d 2e Hypotheeksituaties en -vormen Verlopen rentevaste periode Oriëntatie Afsluiten (Hypotheek)adviseur

8 2a Hypotheeksituaties en -vormen

9 De meeste hypotheeksluiters hebben de hypotheek overgesloten 9 Oversluiter 34 Starter 26 Doorstromer 20 Verbouwer Herintreder 3 Overig Starters zijn voornamelijk personen onder de 34 jaar. In de categorie verbouwer vallen relatief veel personen tussen de 4 en 4 jaar. Welk situatie had betrekking op uw situatie bij het afsluiten/ oversluiten/bijsluiten van uw hypotheek? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

10 Het aantal oversluiters is gedaald ten opzichte van het voorjaar Voorjaar 2009 Najaar 2009 Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Starter Doorstromer Herintreder Oversluiter Financiering verbouwing De categorie herintreders (personen die zijn verhuisd van een huurwoning naar een koopwoning, maar al eerder een koopwoning hebben gehad) is sinds het voorjaar van 2011 opgenomen in de vragenlijst. Welk situatie had betrekking op uw situatie bij het afsluiten/ oversluiten/bijsluiten van uw hypotheek? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

11 Men kiest minder vaak voor een (deels) aflossingsvrije hypotheek Voorjaar 2009 Najaar 2009 Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Aflossingsvrije hypotheek Bankspaarhypotheek Een andere hypotheekvorm Spaarhypotheek Beleggingshypotheek Weet ik niet Banksparen vertoont na een gestagneerde groei in het voorjaar van 2011, in het najaar weer een duidelijke groei. Personen met een hoog opleidingsniveau kiezen relatief vaker voor een bankspaarhypotheek dan personen met een lagere opleiding. Van de ouderen van jaar en ouder kiest drie op de vier personen voor een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Kunt u aangeven wat voor hypotheekvorm u recent heeft afgesloten? (meer antwoorden mogelijk) Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

12 Bankspaarhypotheek onder starters vaak het grootste onderdeel 12 Totaal N=374 Starter N=99 Doorstromer N=76 Herintreder N=13 Oversluiter N=126 Verbouwer N=38 0% % 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 0% Aflossingsvrije hypotheek Spaarhypotheek Bankspaarhypotheek Andere vorm Onderdelen even groot Weet niet Hypotheken die worden overgesloten, of hypotheken die zijn afgesloten ten behoeve van een verbouwing bestaan vaak voor het grootste deel uit een aflossingsvrije hypotheek. Aangezien jonge hypotheeksluiters (onder de 3 jaar) voornamelijk starters zijn, is het vanzelfsprekend dat in deze leeftijdscategorie veelal een bankspaarhypotheek wordt afgesloten. Welk onderdeel maakt het grootste deel uit van het hypotheekbedrag? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

13 Het verschil in percentage dat een aflossingsvrije hypotheek kiest en het percentage dat voor een bankspaarhypotheek gaat, wordt kleiner Voorjaar 2009 Najaar 2009 Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Aflossingsvrije hypotheek Bankspaarhypotheek Andere hypotheekvorm Weet ik niet Spaarhypotheek Beleggingshypotheek De onderdelen zijn even groot Het lijkt alsof men zich steeds beter van de risico s van een aflossingsvrije hypotheek bewust is, aangezien deze hypotheekvorm minder vaak wordt afgesloten. Ook kan het feit dat sinds 1 augustus 2011 een hypotheek maximaal 0% aflossingvrij mag zijn, de daling verklaren. Het aandeel overige hypotheekvormen, zoals de spaarhypotheek en beleggingshypotheek, is vrijwel gelijk gebleven. Welk onderdeel maakt het grootste deel uit van het hypotheekbedrag? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

14 Toch is van de groep die een (deels) aflossingsvrije hypotheek bezit, ruim een kwart in het bezit van een volledig aflossingsvrije hypotheek < 2% 2% - 0% 0% - 7% 7% - 0% Weet niet/wil niet zeggen Gemiddeld is het aflossingsvrije deel van de hypotheek 60%. Hoeveel procent is het aflossingsvrije deel van uw totale hypotheek? Basis: alle recente sluiters van een (deels) aflossingsvrije hypotheek N = 211

15 Voorkeur voor gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek neemt toe 1 Totaal Najaar Voorjaar Starter Najaar Voorjaar Doorstromer Najaar Voorjaar Herintreder Najaar Voorjaar Oversluiter Najaar Voorjaar Verbouwer Najaar Voorjaar % % 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 0% Een hypotheek met lage maandlasten waarbij aan het einde van de looptijd een schuld overblijft Een hypotheek met hogere maandlasten waarbij aan het einde van de looptijd de hypotheekschuld is afgelost Vooral onder oversluiters is de voorkeur voor lage maandlasten, waarbij een schuld overblijft aan het einde van de looptijd van de hypotheek, toegenomen. Vooral personen boven de jaar en personen met een laag opleidingsniveau kiezen eerder voor een aflossingsvrije hypotheek. Stel dat u opnieuw moet kiezen, naar welke van de twee situaties gaat uw voorkeur uit? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

16 11% van de hypotheeksluiters geeft exact de juiste kenmerken vam een aflossingsvrije hypotheek aan. 16 Aan het einde van looptijd mogelijke restschuld Geen vermogensopbouw Rente over volledige lening betaald tijdens looptijd Hypotheek hoeft niet te worden afgelost* Fiscaal voordeel is niet maximaal Geen van bovenstaande kenmerken van toepassing Weet ik niet Najaar 2011 Voorjaar 2011 Najaar 20 Voorjaar 20 * Categorie toegevoegd in voorjaar % noemt in ieder geval de juiste kenmerken, maar ook eventueel andere niet-juiste kenmerken. 83% noemt minimaal 1 van de juiste kenmerken van een aflossingsvrije hypotheek. In het voorjaar van 2011 was dit percentage 79%. Hoogopgeleiden kunnen significant vaker de drie juiste kenmerken van een aflossingsvrije hypotheek aangeven. Ruim 4 op de hypotheeksluiters is zich er niet van bewust dat bij het eind van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek een restschuld mogelijk is. Welke van de genoemde kenmerken zijn volgens u van toepassing op een aflossingsvrije hypotheek? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

17 Weinig verschil in kennis over een aflossingsvrije hypotheek tussen personen die deze vorm wel of niet bezitten 17 Aan het einde van looptijd mogelijke restschuld 6 9 Geen vermogensopbouw 4 Rente over volledige lening betaald tijdens looptijd 1 7 Fiscaal voordeel is niet maximaal 8 14 De hypotheek hoeft niet te worden afgelost Geen van bovenstaande kenmerken van toepassing 0 3 Weet ik niet Wel aflossingsvrije hypotheek(component) Geen aflossingsvrije hypotheek(component) N=211 N=163 7% van de personen die geen aflossingsvrije hypotheek(component) bezitten kennen toch minimaal 1 kenmerk van dit type hypotheek, terwijl dit percentage voor personen die wel over een dergelijke hypotheek beschikken 86% is. Welke van de genoemde kenmerken zijn volgens u van toepassing op een aflossingsvrije hypotheek? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

18 Hypotheken worden niet significant vaker met NHG afgesloten ten opzichte van een half jaar geleden 18 Najaar 2011 Totaal Voorjaar 2011 Totaal Najaar 2011 Starter 88 2 Voorjaar 2011 Starter Najaar 2011 Doorstromer Voorjaar 2011 Doorstromer % % 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 0% De hypotheek voor de woning is met NHG afgesloten De hypotheek voor de woning is zonder NHG afgesloten Weet ik niet Het zijn voornamelijk starters die hun hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie sluiten. In de groep doorstromer is dit aandeel kleiner. De groep ambitieuzen sluit minder vaak de hypotheek met NHG vergeleken met het totaal. Dit geldt ook voor personen van jaar en ouder en personen met een hoog inkomen. Heeft u uw woning met of zonder NHG afgesloten? Basis: recente sluiters hypotheek met een nieuwe woning N=188 (2011) / 181 (20)

19 2b Verlopen rentevaste periode

20 Oversluiten van de hypotheek gebeurt in twee derde van de gevallen vanwege het verlopen van de rentevaste periode Ja Nee Bij een derde van de personen die de hypotheek oversluit, is het verlopen van de rentevaste periode niet de reden. Heeft u uw hypotheek overgesloten omdat uw rentevaste periode was verlopen? Basis: recente oversluiters hypotheek (groep 1) N = 126

21 Type oversluiting na het verlopen van de rentevaste periode varieert Ik heb mijn oorspronkelijke hypotheek verlengd Ik heb een andere hypotheekvorm bij dezelfde aanbieder 21 Ik heb dezelfde hypotheekvorm bij een andere aanbieder Ik heb een andere hypotheekvorm bij een andere aanbieder 22 Personen met een hoog inkomen kiezen er minder vaak voor om de oorspronkelijke hypotheek te verlengen. Welke situatie is op u van toepassing bij het oversluiten van uw hypotheek? Basis: recente oversluiters hypotheek wegens verlopen rentevaste periode (groep 1) N = 82

22 Het grootste deel van de hypotheekbezitters waarvan de rentevaste periode verloopt besluit de hypotheek te verlengen 22 Ik heb mijn hypotheek verlengd 71 Ik heb een andere hypotheekvorm bij dezelfde aanbieder 11 Ik heb een andere hypotheekvorm bij een andere aanbieder 6 Ik heb (nog) geen keuze gemaakt 6 Ik heb dezelfde hypotheekvorm bij een andere aanbieder 1 Mijn hypotheek is afgelost 0 Ik heb iets anders gekozen Vrijwel niemand kiest ervoor om over te stappen naar een andere aanbieder met dezelfde hypotheekvorm, zodra de rentevaste periode verloopt. Welke keuze heeft u gemaakt na het verlopen van de rentevaste periode? Basis: bezitters hypotheek waarvan rentevaste periode is verlopen (groep 2) N=133

23 Bij het nieuw sluiten of verlengen van de hypotheek wegens het verlopen van de rentevaste periode wordt veelal gekozen voor dezelfde aanbieder Nieuwe/zelfde hypotheek gesloten bij dezelfde aanbieder Hypotheek overgesloten naar andere aanbieder Van de personen die de hypotheek heeft overgesloten naar een andere aanbieder, is bijna een kwart niet geïnformeerd over het verlopen van de rentevaste periode. Gekozen voor dezelfde of andere aanbieder? BASIS: Personen van wie de rentevaste periode recentelijk is verlopen en een (nieuwe of dezelfde) hypotheek bij dezelfde of een andere aanbieder hebben gesloten (groep 1 en 2) N=200

24 De hoogte van de rente en het advies van een financieel adviseur zijn de belangrijkste redenen om over te stappen naar een andere hypotheekverstrekker 24 Hoogte van rente (duur) 37 Werd mij geadviseerd door een financieel adviseur 3 Wat ik wilde kon deze maatschappij niet bieden 7 Slechte klachtenafhandeling Kreeg een aantrekkelijk aanbod van een andere maatschappij Slechte service Ik kreeg een aantrekkelijk aanbod van een andere partij 2 2 Andere reden Weet ik niet De dienstverlening, zoals een slechte klachtenafhandeling of een slechte service, is slechts in 7% van de gevallen de belangrijkste reden van overstappen naar een andere aanbieder. Wat is de belangrijkste reden dat u naar een andere aanbieder bent overgestapt? Basis: recente oversluiters hypotheek naar andere aanbieder na aflopen rentevaste periode (groep 1 en 2) N = 43

25 Ruim de helft wordt uiterlijk 2 maanden voor het verlopen van de rentevaste periode geïnformeerd Meer dan 3 maanden voor het verlopen 3 maanden voor het verlopen 2 maanden voor het verlopen 1 maand voor het verlopen Minder dan 1 maand voor het verlopen Ik ben niet geïnformeerd Weet ik niet (meer) 7% geeft aan door de maatschappij niet te zijn geïnformeerd over het verlopen van de rentevaste periode. Binnen deze groep heeft merendeel ( van de 12 respondenten) de hypotheek overgesloten naar een andere aanbieder. Hoe lang van tevoren bent u geïnformeerd over het verlopen van de rentevaste periode van uw hypotheek? Basis: Bezitters/oversluiters hypotheek waarbij rentevaste periode is verlopen (groep 1 en 2) N = 21

26 De hypotheekrente is het belangrijkste motief om over te stappen naar een andere hypotheek aanbieder 26 De nieuwe hypotheekrente vergeleken met huidige aanbieder 64 De kosten van overstappen naar een andere aanbieder 20 De dienstverlening van de huidige aanbieder 11 Beoordeling van andere aanbieders 0 Andere informatie Vooral personen met een laag opleidingniveau hechten veel waarde aan de hypotheekrente als zij een keuze maken om wel of niet over te stappen van hypotheekverstrekker. De dienstverlening is voor slechts 1 op de hypotheekbezitters de belangrijkste reden om te kiezen voor de huidige of een nieuwe hypotheekverstrekker. Welke informatie is voor u het meest van belang om een keuze te maken voor dezelfde of een andere aanbieder. Basis: Bezitters hypotheek waarvan rentevaste periode is verlopen (groep 2) N = 133

27 Het prolongatievoorstel valt voor ruim één op de drie personen tegen Het aanbod voldeed niet aan mijn verwachting Het aanbod kwam overeen met mijn verwachtingen Het aanbod was boven verwachting Ik heb geen verlengingsvoorstel ontvangen Voor ruim de helft van de consumenten komt het aanbod overeen met de verwachtingen. Bijna 1 op de heeft geen prolongatievoorstel ontvangen. In welke mate was u tevreden over het eerste verlengingsvoorstel van uw aanbieder? Basis: bezitters/oversluiters hypotheek waarbij rentevaste periode is verlopen (groep 1 en 2) N = 20

28 Één op de drie krijgt geen informatie over de totstandkoming van het prolongatievoorstel 28 Ja, deze informatie was opgenomen in het verlengingsvoorstel 49 Ja, in het verlengingsvoorstel werd verwezen naar de website 4 Ja, dit is toegelicht in een telefoon- of adviesgesprek 1 Nee Bij bijna de helft van degenen die een prolongatievoorstel hebben ontvangen, is wel informatie toegevoegd over de totstandkoming van dit voorstel. Heeft u bij het verlengingsvoorstel informatie/uitleg/toelichting gekregen over de manier van totstandkoming? Basis: bezitters/oversluiters hypotheek die een prolongatievoorstel hebben gekregen (groep 1 en 2) N = 186

29 Bij de nieuwe hypotheek wordt eerder een korting gegeven dan bij de oude hypotheek 29 Korting bij oorspronkelijke hypotheek Korting omdat ik een betaalrekening heb bij dezelfde aanbieder Korting voor het afsluiten van een verzekering naast de hypotheek Korting voor het akkoord gaan met uitgeklede voorwaarden 1 Andere korting Ik heb geen korting gekregen 63 Weet ik niet (meer) 1 Korting bij nieuw afgesloten hypotheek Korting omdat ik een betaalrekening heb bij dezelfde aanbieder 14 Korting voor het afsluiten van een verzekering naast de hypotheek Korting voor het akkoord gaan met uitgeklede voorwaarden 2 Andere korting 13 Ik heb geen korting gekregen 62 Weet ik niet (meer) De resultaten in deze grafiek betreft personen waarvan de rentevaste periode van hun hypotheek is verlopen. Personen met een hoog opleidingsniveau krijgen zowel bij de oude periode als de nieuwe periode eerder korting omdat zij een betaalrekening hebben bij dezelfde aanbieder. Respectievelijk 62% en 63% krijgt geen korting op de oude of nieuwe renteperiode van de hypotheek. Andere kortingen die worden genoemd zijn onder andere personeelskorting en werkgeverskorting. Welke korting(en) heeft u bij de oude en bij de nieuwe periode gekregen? Basis: bezitters hypotheek waarvan rentevaste periode is verlopen (groep 2) N = 133

30 2c Oriëntatie

31 Beheersten oriënteren zich beduidend vaker online 31 Persoonlijk gesprek Internet Schriftelijk Telefonisch Tv of radio Op andere wijze Niet geïnformeerd Weet ik niet Totaal Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden Gemaksgeoriënteerde laten zich relatief minder vaak informeren door een persoonlijk gesprek. Jonge sluiters van een hypotheek (onder de 3 jaar) laten zich relatief vaak via het internet informeren voordat zij de hypotheek afsluiten. Dezelfde trend is zichtbaar bij personen met een hoog opleidingsniveau. Deze groep laat zich tevens relatief vaak telefonisch informeren. Een persoonlijk gesprek blijft veruit de belangrijkste manier van oriënteren op hypotheken. Indien men één meest belangrijke informatiebron moet aanduiden, kiest 80% voor een persoonlijk gesprek, op ruime afstand gevolgd door websites van banken en verzekeraars met 3%. Op welke manier(en) heeft u zich laten informeren voordat u deze hypotheek heeft afgesloten? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

32 Gebruik van vergelijkingssites bij oriëntatie stijgt dit najaar 32 Via sites van banken of verzekeraars Via vergelijkingssites Via de site van een tussenpersoon Via de site van een hypotheekwinkel Via de site van VEH, Consumentenbond of Nibud* Weet ik niet meer Najaar 2011 Voorjaar 2011 Najaar 20 Voorjaar 20 N=12 N=118 N=92 N=6 * In najaar 2011 site van Consumentenbond en Nibud aan antwoordcategorie toegevoegd Sites van banken en verzekeraars blijft de belangrijkste internetbron van informatie in het oriëntatieproces voor het afsluiten van een hypotheek. Jongeren weten de websites van Vereniging Eigen Huis (VEH), Consumentenbond of Nibud vaker te vinden dan oudere hypotheekoriënteerders. Via welke website(s) heeft u zich laten informeren? Basis: alle hypotheeksluiters die zich via internet hebben georiënteerd N = 12

33 Men heeft dit najaar bij minder partijen adviesgesprekken 33 Adviseur/medewerker van de bank Adviseur/medewerker van een hypotheekketen Assurantietussenpersoon Adviseur/medewerker van de verzekeringsmaatschappij Najaar 2011: WEL adviesgesprek gehad Voorjaar 2011: WEL adviesgesprek gehad Najaar 20: WEL adviesgesprek gehad In het najaar van 2011 komt het vaker voor dat men adviesgesprekken heeft bij één partij in plaats van bij meerdere partijen (81% t.o.v. 61% in voorjaar 2011). Het gemiddeld aantal partijen waar men adviesgesprekken mee voert is het laatste half jaar gedaald van 1, naar 1,1. De assurantietussenpersoon is de enige partij waarbij het aantal gesprekken niet is gedaald. Jongeren (2-34 jaar) kiezen relatief vaak voor een hypotheekketen, terwijl ouderen (+) juist vaker een adviesgesprek voeren met een adviseur van de bank. Kunt u per kanaal aangeven of u hier een adviesgesprek heeft gehad? Basis: alle recente sluiters van een hypotheek N = 374

34 Gemiddeld besteedt men 7 uur aan gesprekken met adviseur(s) om een keuze te maken voor de soort hypotheek en de aanbieder 34 Gemiddeld aantal uren Totaal ,9 Adviesgevoeligen ,4 Beheersten ,0 Ambitieuzen ,6 Gemaksgeorienteerden ,4 0% % 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 0% 1 a 2 uur 3 a 4 uur tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Adviesgevoeligen besteden beduidend meer tijd aan gesprekken met adviseurs dan gemaksgeoriënteerden Hypotheeksluiters boven de 4 jaar besteden relatief vaak maar 1 a 2 uur aan gesprekken met adviseurs voordat zij een goede keuze kunnen maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Personen met een laag inkomen besteden relatief vaker 12 uur of meer aan adviesgesprekken. Aantal uren gesprekken met adviseur(s) Basis: recente sluiters hypotheek die een persoonlijk gesprek met adviseur hebben gehad N = 320

35 Gemiddeld besteedt men 7 uur aan het zelf informatie zoeken, naast de gesprekken met adviseur(s) 3 Gemiddeld aantal uren Totaal ,0 Beheersten ,3 Ambitieuzen ,0 Adviesgevoeligen ,8 Gemaksgeorienteerden ,3 0% % 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 0% 1 a 2 uur 3 a 4 uur tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Bijna de helft besteedt slechts 1 a 2 uur aan zelf informatie zoeken. Beheersten besteden het meeste tijd aan het zoeken naar informatie over hypotheken. Gemaksgeoriënteerden besteden hier gemiddeld slechts 2,3 uur aan. Aantal uren zelf informatie zoeken naast gesprekken met adviseur(s) Basis: recente sluiters hypotheek die een persoonlijk gesprek met adviseur hebben gehad N = 320

36 Men is beduidend meer uren gaan besteden aan het zelf informatie zoeken ten opzichte van een jaar geleden Gemiddeld aantal uren gesprekken met adviseurs Totaal Adviesgevoeligen Beheersten Ambitieuzen Gemaksgeorienteerden Gemiddeld aantal uren zelf informatie zoeken (naast gesprekken met adviseurs) Totaal Adviesgevoeligen Beheersten Ambitieuzen Gemaksgeorienteerden Najaar 20 Najaar 2011 Het gemiddeld aantal uren dat men besteedt aan gesprekken met adviseurs om een goede keuze voor de soort hypotheek en de aanbieder te kunnen maken, is licht gestegen. Dit geldt echter vrijwel alleen voor adviesgevoeligen. Aantal uren gesprekken met adviseurs en zelf informatie zoeken Basis: recente sluiters hypotheek die een persoonlijk gesprek met adviseur hebben gehad N = 320 (2011) / 307 (20)

37 2d Afsluiten

38 Ruim acht op de tien hypotheeksluiters sluit de hypotheek tijdens een persoonlijk gesprek af 38 Totaal N=374 Starter N=99 Doorstromer N=76 Herintreder N=126 Oversluiter N=38 Verbouwer 8 1 N=13 0% % 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 0% Door middel van een persoonlijk gesprek Via de post Telefonisch Via internet Op andere wijze Weet niet Starters kiezen er relatief vaak voor om de hypotheek via een persoonlijk gesprek af te sluiten. Schadeverzekeringen worden al steeds vaker direct via internet gesloten. Bij een complexer product als de hypotheek blijft deze ontwikkeling achter. Wel zien we dat oversluiters al in één op de tien gevallen voor het oversluiten via internet kiezen. Op welke wijze heeft u uw hypotheek afgesloten? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

39 Er zijn geen significante verschillen in het kanaal waar men de hypotheek afsluit, vergeleken met het voorjaar van Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Bank Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Verzekeringsmaatschappij Ander kanaal Weet ik niet De bank is nog steeds het belangrijkste afsluitkanaal voor een hypotheek, maar wordt op de voet gevolgd door de assurantietussenpersoon. Een hypotheek afsluiten via een verzekeringsmaatschappij komt slechts in % van de gevallen voor. Jongeren onder de 3 jaar sluiten hun hypotheek relatief vaak af via een hypotheekketen, terwijl ouderen boven de jaar relatief vaak via de bank een hypotheek afsluiten. Bij wie of via welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

40 2e (Hypotheek)adviseur

41 6% van de assurantietussenpersonen geeft niet aan op welke wijze hij wordt beloond. Dit geldt ook voor hypotheekketens. 41 De adviseur heeft dit mondeling aangegeven De adviseur heeft een schriftelijk document meegegeven De adviseur heeft een schriftelijk document toegestuurd De adviseur heeft dit zowel mondeling als schriftelijk aangegeven De adviseur heeft dit niet aangegeven Weet ik niet (Assurantie)tussenpersoon Hypotheekketen Direct (bank+verzekeraar) N=130 N=72 N=16 Er zijn geen significante verschillen ten opzichte van de meting van voorjaar Heeft de (hypotheek)adviseur aangegeven op welke manier hij voor zijn diensten wordt beloond? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

42 Fixed fee en provisie zijn de meest voorkomende beloningsmethoden bij hypotheekadvies. Bijna een kwart denk dat het advies van de bank gratis is 42 Fixed fee Provisie Het advies is gratis Op uurbasis Provisie, maar de adviseur betaalt een deel terug Prijs advies is verwerkt in totale kosten hypotheek Op andere manier Ik weet niet hoe mijn adviseur beloond wordt (Assurantie)tussenpersoon Hypotheekketen Bank N=130 N=72 N=137 Tussenpersonen worden relatief vaak beloond door middel van een vast bedrag. Bij banken daarentegen is de beloning voor het advies vaak verwerkt in de totale kosten van de hypotheek of denkt men dat het gratis is. Respectievelijk 9%, 18% en 22% van de klanten weet niet hoe de tussenpersoon, de hypotheekketen, of de bank voor het advies wordt beloond. Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Basis: alle recente sluiters hypotheek die bij betreffende kanaal hebben afgesloten

43 Provisie als beloningsvorm daalt, waardoor fixed fee nu de meest toegepaste beloningsvorm onder hypotheekadviseurs (ATP/hypotheekketens) is Najaar 2009 Voorjaar 20 Najaar 20 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Op basis van provisie Fixed fee Beloning door een vooraf afgesproken bedrag is het afgelopen half jaar echter niet gestegen. Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Basis: alle recente sluiters hypotheek die bij betreffende kanaal hebben afgesloten

44 Één op de vijf onderhandelt over de kosten van hypotheekadvies 44 Totaal N=374 (Assurantie)tussenpersoon N=130 Hypotheekketen N=72 Bank N=137 0% 20% 40% 60% 80% 0% Ja, ik heb onderhandeld, met resultaat Ja, ik heb onderhandeld, maar zonder resultaat Nee, ik heb niet onderhandeld Weet ik niet Met de (assurantie)tussenpersoon wordt relatief vaak onderhandeld over de kosten voor advies, terwijl dit bij hypotheekketens minder vaak wordt gedaan. Onderhandelen met een hypotheekketen heeft relatief weinig resultaat, vergeleken met de tussenpersoon en bank. Er zijn geen significante verschillen gevonden ten opzichte van de vorige meting. Heeft u onderhandeld over de kosten voor hypotheekadvies? Basis: alle recente sluiters hypotheek N = 374

45 4 3 Onderzoeksverantwoording en steekproefoverzicht

46 Onderzoeksverantwoording 46 Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 2 oktober t/m 14 november Doelgroep: de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling gehanteerd wordt van mensen die in de periode mei 2011 tot en met oktober 2011 een hypotheek hebben afgesloten en personen waarbij de rentevastperiode van hun hypotheek is verlopen Weging: De respondenten die niet onder één van bovenstaande doelgroepen vallen, worden herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Deze groep is gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding en district. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: De netto steekproef bevat 374 recente sluiters van een hypotheek en 133 respondenten waarbij de rentevastperiode van hun hypotheek recent is verlopen en 460 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op representatief Nederland. Indien er significante verschillen bestaan tussen de specifieke doelgroepen en totaal Nederland wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide.

47 Consumentensegmentatie In de rapportage, komen termen voor verschillende typen financieel beslissers voor. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven. 47 Beheersten verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op

48 Steekproefoverzicht: Leeftijd, opleiding en inkomen huishouden jaar en jonger 2-34 jaar 3-44 jaar 4-4 jaar jaar en ouder Opleidingsniveau: Laag Opleidingsniveau: Midden Opleidingsniveau: hoog Inkomen HH: Laag Inkomen HH: Midden Inkomen HH: Hoog Inkomen HH: Onbekend Steekproefverdeling Hypotheeksluiters N = 374

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2012. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. In het

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 Bijna de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2016 GfK April 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2017 GfK April 2017 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010 AFM Consumentenmonitor najaar 2 Pensioenen 4 januari 2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011 AFM Consumentenmonitor najaar 010 Consumptieve kredieten 4 januari 011 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 010. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Afsluitproces Hypotheken GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Afsluitproces

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen Augustus 2011 1 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in mei 2011. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

Ledenraadpleging Renteherziening Samenvatting

Ledenraadpleging Renteherziening Samenvatting Ledenraadpleging Renteherziening Samenvatting 1. Verantwoording Wat doen leden eigenlijk bij het verlengingsvoorstel van de hypotheek nu de rente laag staat? Accepteren ze het voorstel of gaan ze op zoek

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Kennis- en Ervaringstoets hypotheken. Om een hypotheekofferte aan te kunnen vragen dient u onderstaande tekst te lezen, de toets te maken en uw gegevens in te vullen. Hierna dient u dit document naar ons

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012 Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheid van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Starters Renteregeling

Starters Renteregeling Starters Renteregeling De sleutel naar jouw eerste koophuis! Waarom de Starters Renteregeling? De Starters Renteregeling maakt een eigen woning mogelijk voor mensen die met hun huidige inkomen de maandelijkse

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling ook u kunt kopen met de 2 3 uw eigen droomhuis dichterbij dé sleutel naar uw eerste koophuis! Droomt u ook van een eigen huis? Van zo n heerlijke woning die je kunt inrichten en vormgeven zoals je dat

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Welke aflossing voor welke klant?

Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing???? info fiscaal aflossen vermogensopbouw De standaard klant: Wil het allemaal niet weten; Sluit de hypotheek bij de adviseur, die niet zo moeilijk doet;

Nadere informatie

Consumentengedrag op de hypotheekmarkt

Consumentengedrag op de hypotheekmarkt Consumentengedrag op de hypotheekmarkt drs. P.Th. van der Zeijden drs. J. Snoei drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 21 maart 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Vaste patronen zijn vaak flexibeler dan u denkt. Dat geldt niet alleen voor uw dagelijkse rituelen, maar ook voor uw maandelijkse uitgavenpatroon.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en

Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en RAPPORT VERENIGING EIGEN HUIS HYPOTHEEK ONDERZOEK Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en Samenva=ng - hypotheek kenmerken Kenmerken hypotheek Ruim de hel= van de hypotheken is in

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek

Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek Versie 1.0 Auteur: H.H. (Rico) Geerling FFP 1 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Valkuilen en tips afsluiten hypotheek:... 4 Hypotheekrente... 4 Tips hypotheekrente:...

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014

Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014 Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014 Maart 2014 Peiling hypotheken 2 Heeft u wel eens gekeken of u een lagere rente kunt krijgen voor uw hypotheeklening? Heeft u wel eens gekeken of u een

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie