AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

2 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële planning voor de oude dag Pensioenkortingen 3. Bijlage Onderzoeksverantwoording GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

3 Management Summary GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

4 Management Summary -1- Pensioen algemeen Slechts één op de vijf pensioenopbouwers verwacht dat de afgegeven indicatie door de pensioenuitvoerder daadwerkelijk het bedrag is dat men gaat ontvangen bij pensionering. Het uitgekeerde pensioenbedrag en de afgegeven indicatie lijken in de tijd steeds minder goed op elkaar aan te sluiten. Waar één op de vier niet-gepensioneerden verwacht dat men na pensionering ongeveer 70% van het laatstverdiende bruto salaris over zal houden, blijkt in werkelijkheid dat slechts één op de tien gepensioneerden dit percentage daadwerkelijk als bruto inkomen ontvangt. Eén derde van de niet-gepensioneerden verwacht langer door te moeten werken of te moeten bezuinigen om in de toekomst financieel rond te kunnen komen. Vier op de tien pensioenopbouwers heeft zelf gespaard op een spaarrekening om het pensioen aan te vullen. Gepensioneerden zijn zich vaker bewust dat het pensioen niet waardevast is. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

5 Management Summary -2- Financiële planning voor de oude dag Gepensioneerden maken zich meer zorgen over het pensioen dan niet-gepensioneerden. De meerderheid van de niet-gepensioneerden heeft geen behoefte aan pensioenadvies. Onafhankelijkheid van een aanbieder en maatwerk worden gezien als belangrijkste aspecten van onafhankelijk pensioenadvies. In vergelijking met andere kanalen, vindt men dat de tussenpersoon het meest onafhankelijk advies geeft met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Men vindt dat salarisgegevens en pensioengegevens de belangrijkste informatiebronnen voor een adviseur zijn om advies te kunnen geven over een aanvullend pensioen. Tijdsbeslag voor aanvullend pensioenadvies wordt onderschat: vier op de tien respondenten denkt dat een aanvullend pensioenadvies maximaal 2 uur in beslag neemt. Men heeft niet veel over voor aanvullend pensioenadvies: het gemiddelde uurtarief dat een consument bereid is om te betalen voor het verkrijgen van aanvullend pensioenadvies is 36 euro. Pensioenadvies wordt niet anders gewaardeerd dan financieel advies in het algemeen (35 euro, VB Barometer 2011). Indien men de keuze heeft voor een adviesvorm, geeft de meerderheid aan geen advies te willen, maar alles zelf via internet uit te zoeken. Het is opvallend dat er nauwelijks behoefte is aan het door een adviseur op laten maken van een uitgebreid financieel plan voor de oude dag. Consument is nog niet op de hoogte van het Wijzer in geldzaken Geldloket. Over het algemeen wordt het Geldloket als een goed initiatief beschouwd. Het Digitale loket zal vaker gebruikt worden dan het fysieke Geldloket: zes op de tien geeft aan het digitale loket te gaan gebruiken. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

6 Management Summary -3- Pensioenkortingen Een meerderheid van de gepensioneerden verwacht dat met name zij zelfgeraakt worden door de aangekondigde kortingen op pensioenaanspraken. Ruim vier op de tien pensioenopbouwers bij een pensioenfonds is niet op de hoogte of het pensioenfonds moet korten op pensioenaanspraken. Pensioenopbouwers die gekort worden zijn in de meeste gevallen persoonlijk ingelicht. Een persoonlijke brief zou idealiter (85%) ingezet moeten worden om een pensioenopbouwer in te lichten over korting op pensioenaanspraken. Circa vier op de tien pensioenopbouwers is niet op de hoogte van de dekkingsgraad van hun pensioenfonds. De helft van de personen die geen pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds weet niet wat met de dekkingsgraad wordt bedoeld. Deelnemers vinden pensioenfondsen niet transparant: slechts één op de vijf geeft aan dat een pensioenfonds op dit moment transparant is. Doordat er veelvuldig berichten in de media verschijnen omtrent pensioenen is iets meer dan een kwart van de respondenten zich meer gaan verdiepen in het pensioen. Vier op de vijf voorziet geen financiële problemen voor de partner bij plotseling overlijden. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

7 Onderzoeksresultaten in detail GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

8 Pensioen algemeen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

9 Bijna de helft van de jarigen verwacht veel minder te ontvangen dan de afgegeven indicatie Totaal jaar jaar jaar jaar en ouder % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, ik verwacht veel minder te ontvangen Nee, ik verwacht veel meer te ontvangen Nee, ik verwacht iets minder te ontvangen Nee, ik verwacht iets meer te ontvangen Weet ik niet Slechts één op de vijf pensioenopbouwers (21%) verwacht dat de afgegeven indicatie door de pensioenuitvoerder daadwerkelijk het bedrag is dat men gaat ontvangen bij pensionering. De groep jarigen heeft de meest negatieve kijk, waarbij 44% aangeeft dat ze verwachten veel minder te ontvangen. Vanuit de AFM segmentatie bekeken valt het op dat gemaksgeoriënteerden vaker (37%) verwachten dat de indicatie daadwerkelijk overeenkomt met het bedrag. Verwacht u bij pensionering ook daadwerkelijk het bedrag te ontvangen, dat de pensioenuitvoerder aangeeft? Niet-gepensioneerden die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 n = 297 9

10 Gepensioneerden Niet-gepensioneerden Steeds minder gepensioneerden krijgen een bedrag uitgekeerd dat overeenkomt met de indicatie Verwacht bedrag te ontvangen Voorjaar n = 297 Verwacht bedrag te ontvangen Najaar n = 442 Verwacht bedrag te ontvangen Voorjaar n = 222 Bedrag daadwerkelijk ontvangen Voorjaar n = 64 Bedrag daadwerkelijk ontvangen Najaar n = 108 Bedrag daadwerkelijk ontvangen Voorjaar n = 96 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, iets minder Nee, veel minder Nee, iets meer Nee, veel meer Weet ik niet Het uitgekeerde pensioenbedrag en de afgegeven indicatie lijken in de tijd steeds minder goed op elkaar aan te sluiten. Waar in de voorjaarsmeting van 2011 nog meer dan de helft (53%) van de gepensioneerden aangaf dat de afgegeven indicatie overeen kwam met de daadwerkelijke uitkering is dit percentage in de huidige meting met bijna 15% afgenomen (38%). Daarnaast is het opvallend dat de bij de gepensioneerden de groep die aangeeft dat ze veel minder ontvangt dan de afgegeven indicatie sterk is toegenomen van 2% naar 14%. Verwacht u bij pensionering ook daadwerkelijk het bedrag te ontvangen, dat de pensioenuitvoerder aangeeft? GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

11 Hoger opgeleiden hebben de meest positieve verwachting over inkomen bij pensionering Totaal Opleidingsniveau: laag Opleidingsniveau: midden Opleidingsniveau: hoog % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% >70% 70% <70% Weet ik niet Circa zeven op de tien hoogopgeleide (71%) verwacht dat het totale bruto inkomen bij pensionering 70% of hoger is in vergelijking met het laatst verdiende bruto salaris. Dit is beduidend hoger dan lager- (45%) en midden opgeleiden (48%). Niet-gepensioneerden met een hoog huishoudinkomen (43%) verwachten vaker meer dan 70% van het laatste verdiende loon over te houden. Zij zijn positiever gestemd over het inkomen na pensionering. Hoe hoog verwacht u dat uw totale bruto inkomen bij pensionering zal zijn? Respondenten die niet gepensioneerd zijn n = 350 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

12 Gepensioneerden Niet-gepensioneerden De 70% grens ten opzichte van het laatst verdiende loon wordt nauwelijks gerealiseerd Verwacht bedrag te ontvangen Voorjaar n = 350 Verwacht bedrag te ontvangen Najaar n = 442 Verwacht bedrag te ontvangen Voorjaar n = 222 Bedrag daadwerkelijk ontvang Voorjaar n = 64 Bedrag daadwerkelijk ontvangen Najaar n = 108 Bedrag daadwerkelijk ontvangen Voorjaar n = 96 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% >70% 70% <70% Weet ik niet Waar één op de vier niet-gepensioneerden (25%) verwacht dat men na pensionering ongeveer 70% van het laatstverdiende bruto salaris over zal houden, blijkt in werkelijkheid dat slechts één op de tien (10%) gepensioneerden dit percentage daadwerkelijk als bruto inkomen ontvangt. Opvallend is dat de uitgesproken verwachtingen over de pensioenhoogte in de tijd behoorlijk schommelen. Dit is met name terug te zijn bij de groep niet-gepensioneerden die verwacht minder dan 70% van het laatstverdiende bruto salaris over te houden (10% voorjaar % najaar % voorjaar 2012). Hoe hoog verwacht u dat uw totale bruto inkomen bij pensionering zal zijn? GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

13 Eén derde moet bezuinigen of langer doorwerken bij pensionering om financieel rond te komen Ja 30 Nee, ik zal moeten bezuinigen om financieel rond te kunnen komen 22 Nee, ik zal langer moeten doorwerken 12 Nee, maar ik heb voldoende aanvullend vermogen/extra inkomsten waardoor ik niet in financiële problemen zal komen 10 Nee, maar ik heb aanvullend één of meer financiële producten gesloten om pensioen mee aan te vullen 9 Weet ik niet Circa één derde van de niet-gepensioneerden (34%) verwacht langer door te moeten werken of te moeten bezuinigen om in de toekomst financieel rond te kunnen komen. De verwachting om langer door te werken sluit aan bij de kabinetsplannen om het pensioenstelsel grondig te veranderen en de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen naar 67 jaar. Bij jongeren (25-34 jaar) geeft één op de vijf (20%) aan langer door te moeten werken, dit is significant vaker dan in andere leeftijdsklassen. Ongeveer één derde verwacht (30%), net als in eerdere metingen, dat het bruto inkomen voldoende zal zijn. Verwacht u dat het totale bruto inkomen dat u bij pensionering ontvangt voldoende zal zijn om financieel rond te komen? Respondenten die niet gepensioneerd zijn GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 350

14 Gepensioneerden hebben over het algemeen voldoende financiële middelen om rond te komen Ja 53 Nee, ik moet beroep doen op bijstand, zorg- of huurtoeslagen om financieel rond te komen 18 Nee, ik moet bezuinigen om financieel rond te kunnen komen 13 Nee, maar ik heb voldoende aanvullend vermogen/extra inkomsten waardoor ik niet in financiële problemen kom 9 Nee, maar ik heb aanvullend één of meer financiële producten gesloten om pensioen mee aan te vullen 3 Wil ik niet zeggen Meer dan helft (53%) van de gepensioneerden heeft geen moeite om financieel rond te komen. Eén op de vijf gepensioneerden (18%) doet een beroep op de bijstand, zorg of huurtoeslagen. Gepensioneerden met een laag huishoudinkomen (44%) zijn hierin oververtegenwoordigd. Is het totale bruto inkomen dat u bij pensionering ontvangt voldoende om financieel rond te komen? Respondenten die gepensioneerd zijn GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 64

15 Sparen is meest populair product als aanvulling op het pensioen Zelf gespaard op een gewone spaarrekening 37 Hypotheek afbetaald 18 Lijfrente 15 Bankspaarproduct 11 Kapitaalverzekering 6 Beleggingsverzekering 5 Een ander financieel product 5 Geen van bovenstaande Circa vier op de tien (37%) pensioenopbouwers heeft zelf gespaard op een spaarrekening om het pensioen aan te vullen. Welke producten heeft u afgesloten om uw pensioen aan te vullen? Meer antwoorden mogelijk. Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 340

16 Lijfrente populair bij 45+ers als aanvulling op pensioen Zelf gespaard op een gewone spaarrekening Hypotheek afbetaald Lijfrente 35 Bankspaarproduct Kapitaalverzekering 65 Beleggingsverzekering Een ander financieel product Minimaal één product om pensioen aan te vullen Geen van bovenstaande Geen product om pensioen aan te vullen Totaal jaar jaar jaar 55 jaar en ouder Een periodieke kapitaalopbouw door middel van een lijfrenteverzekering wordt door niet-gepensioneerden met name gesloten in de leeftijdscategorie vanaf 45 jaar en ouder. Een kapitaalverzekering wordt relatief vaak (12%) gesloten door jarigen. Welke producten heeft u afgesloten om uw pensioen aan te vullen? Meer antwoorden mogelijk. Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 340

17 Financiële producten worden vaker op eigen initiatief gesloten dan op initiatief van derden Op eigen initiatief 70 Op initiatief van een tussenpersoon 24 Op initiatief van een bank 8 Op initiatief van een verzekeraar 3 Op initiatief van vrienden/familie/kennissen Een ruime meerderheid (70%) van de respondenten die een financieel product heeft afgesloten als aanvulling voor pensioen heeft deze stap op eigen initiatief genomen. De tussenpersoon speelt bij 40% van de adviesgevoeligen een rol. Heeft u dit product/deze producten op eigen initiatief gesloten of op initiatief van een adviseur? Meer antwoorden mogelijk. Respondenten die een financieel product hebben afgesloten GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 n =

18 Gepensioneerden zijn zich vaker bewust dat het pensioen niet waardevast is Totaal Gepensioneerd Niet gepensioneerd % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet Ik heb geen idee Er is een behoorlijk verschil van inzicht tussen gepensioneerden en niet gepensioneerden over de indexatie die op het pensioen zit. Een kwart (26%) van de gepensioneerden geeft aan dat het pensioen niet geïndexeerd is en circa één op de tien (9%) van de niet gepensioneerden weet zeker dat het pensioen niet geïndexeerd is. Hoogopgeleiden (86%) hebben zich vaker verdiept in het pensioen en geven dan ook minder vaak aan dat ze geen idee hebben of het (te ontvangen) pensioen geïndexeerd is. Denkt u dat uw pensioen zijn waarde behoudt door mee te stijgen met de loon- of prijsstijging? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 340

19 Financiële planning voor de oude dag GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

20 Gepensioneerden maken zich meer zorgen over het pensioen Totaal Gepensioneerd Niet gepensioneerd % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nooit Nauwelijks Soms Regelmatig / Vaak Een kwart van de gepensioneerden (26%) maakt zich regelmatig tot vaak zorgen over het pensioen. Bij niet gepensioneerden ligt dit percentage (12%) beduidend lager. Hoogopgeleiden (6%) maken zich minder zorgen over het pensioen dan lager- en midden opgeleiden (respectievelijk 18% en 15%). In welke mate maakt u zich weleens zorgen over uw pensioen? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

21 Zorgen over pensioen redelijk stabiel in de tijd Voorjaar Najaar Voorjaar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nooit Nauwelijks Soms Regelmatig / Vaak Het aantal personen dat zich geen zorgen maakt over het pensioen is stabiel gebleven en bedraagt circa 50%. In welke mate maakt u zich weleens zorgen over uw pensioen? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

22 De meerderheid van de niet-gepensioneerden heeft geen behoefte aan pensioenadvies Totaal Gepensioneerd Niet gepensioneerd % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, maar ik overweeg dit in de toekomst wel te gaan doen Nee, ik heb geen behoefte aan uitleg of advies De meerderheid van de niet-gepensioneerden (58%) heeft geen behoefte aan pensioenadvies. Bijna negen op de tien gepensioneerden (87%) heeft geen advies gevraagd over het pensioen en verwacht dit ook niet in de toekomst te gaan doen. Opvallend is de leeftijdscategorie jaar waarbinnen de helft (50%) pensioenadvies overweegt. Heeft u wel eens advies gevraagd over uw (mogelijke aanvulling op uw) pensioen? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

23 Onafhankelijkheid van een aanbieder en maatwerk zijn de belangrijkste aspecten van pensioenadvies De adviseur wordt niet betaald door de aanbieder 27 De adviseur levert maatwerk voor mijn persoonlijke situatie 25 De adviseur vergelijkt meerdere verschillende producten 17 De adviseur is niet in loondienst van een aanbieder 17 De adviseur vergelijkt verschillende aanbieders De adviseur kan pas echt onafhankelijk advies geven als deze niet betaald wordt door de aanbieder (27%) en weet in te spelen op de persoonlijke situatie van een consument (25%), Bij hoogopgeleiden geeft zelfs vier op de tien (37%) als belangrijkste aspect aan dat de adviseur niet betaald mag worden door de aanbieder. Wat is voor u het belangrijkste aspect van onafhankelijk pensioenadvies? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

24 De tussenpersoon scoort veruit het best op onafhankelijkheid en prijs/kwaliteitverhouding het meest onafhankelijk advies het meest deskundig advies advies met de beste prijs/kwaliteit verhouding % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tussenpersoon Bank Verzekeraar Pensioenfonds Werkgever De helft van de respondenten (50%) geeft aan dat de tussenpersoon het meest onafhankelijke advies geeft. Dit geldt met name voor jongeren (64%) en minder sterk voor 55+ers (40%). Het meest deskundig worden zowel de pensioenfondsen (34%) als de tussenpersonen (34%) beschouwd. Maar liefst 42% van de 55+ers geeft aan dat het pensioenfonds het meest deskundig is. Bij prijs/kwaliteitverhouding zien we een soortgelijk beeld, waarbij 55+ers (40%) met name pensioenfondsen roemen. Welke partij geeft volgens u... Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

25 55+ers winnen het liefst advies in bij een pensioenfonds Totaal jaar jaar jaar (niet gepensioneerd) (gepensioneerd) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tussenpersoon Bank Verzekeraar Pensioenfonds Werkgever Over het algemeen wordt advies over aanvulling op het pensioen ingewonnen bij de tussenpersoon (46%). De nog niet gepensioneerde 55+er vormt hierop een uitzondering: zij gaan het liefst (39%) naar het pensioenfonds voor advies. De gemaksgeoriënteerden (31%) maken het minst gebruik van de tussenpersoon en kiezen relatief vaak voor de bank (27%) of verzekeraar (18%) voor het inwinnen van advies over pensioenaanvullingen. Consumenten baseren de keuze voor het advieskanaal over financiële producten als aanvulling op het pensioen met name op de gepercipieerde prijs/kwaliteitverhouding van het advieskanaal. Naar welke partij zou u gaan voor advies over financiële producten als aanvulling op uw pensioen? Alle respondenten Consumenten die al eens advies hebben ingewonnen, gaan relatief vaak naar een tussenpersoon (61%). GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 414

26 Salaris- en pensioengegevens worden als belangrijkste informatiebronnen gezien De salarisgegevens Het pensioen dat u opbouwt via uw (oud)werkgever(s) De woonlasten uit hypotheek of huur Of er een partner is en zo ja, het inkomen van de partner Lopende levensverzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering of andere levensverzekering Verplichtingen uit consumptief krediet zoals een doorlopend krediet of persoonlijke lening De kosten van levensonderhoud 62 Een beleggingsportefeuille 51 De kosten van de auto De kosten voor vakanties en extraatjes Salarisgegevens (85%) en pensioengegevens (85%) worden door de consument als belangrijkste informatiebronnen gezien die een adviseur nodig heeft om een aanvullend pensioenadvies te kunnen geven. De indirecte kosten (auto, vakanties en extraatjes) zijn de minst belangrijke informatiebronnen. Welke informatie denkt u dat een adviseur nodig heeft om u een aanvullende pensioenadvies te kunnen geven? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

27 Lageropgeleiden denken dat een adviseur minder informatie nodig heeft om pensioenadvies te geven De salarisgegevens Het pensioen dat u opbouwt via uw (oud)werkgever(s) De woonlasten uit hypotheek of huur Of er een partner is en zo ja, het inkomen van de partner Lopende levensverzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering of andere levensverzekering Totaal Opleidingsniveau: laag Opleidingsniveau: midden Opleidingsniveau: hoog Lageropgeleiden denken dat een adviseur minder informatie nodig heeft om pensioenadvies te geven. Daarnaast zijn het de gepensioneerden, adviesgevoeligen en 55+ers die denken dat er minder informatiebronnen noodzakelijk zijn om een gedegen advies te kunnen geven. Welke informatie denkt u dat een adviseur nodig heeft om u een aanvullende pensioenadvies te kunnen geven? (vervolg) Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

28 Hoogopgeleiden denken dat adviseur ook info uit beleggingsportefeuille en krediet nodig heeft Verplichtingen uit consumptief krediet zoals een doorlopend krediet of persoonlijke lening De kosten van levensonderhoud Een beleggingsportefeuille De kosten van de auto De kosten voor vakanties en extraatjes Totaal Opleidingsniveau: laag Opleidingsniveau: midden Opleidingsniveau: hoog Opvallend is dat hoogopgeleiden informatie over de beleggingsportefeuille (68%) en verplichtingen uit een consumptief krediet (78%) vaker benadrukken als noodzakelijk. Welke informatie denkt u dat een adviseur nodig heeft om u een aanvullende pensioenadvies te kunnen geven? (vervolg) Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

29 Tijdsbeslag voor aanvullend pensioenadvies wordt onderschat maximaal 2 uur 40 3 a 5 uur 26 5 tot 8 uur 13 Gem. 5,6 uur 8 tot 12 uur uur of meer Vier op de tien respondenten denkt dat een aanvullend pensioenadvies (voorbereiding, gesprek en uitwerking van advies) maximaal 2 uur in beslag neemt. Een groot deel van de gepensioneerden (52%), 55+ers (48%) en de lageropgeleiden (50%) zijn hier zelfs nog stelliger van overtuigd. De gemiddelde tijd die een adviseur in aanvullend pensioenadvies steekt is volgens de respondenten 5,6 uur. Hoeveel uur denkt u dat een adviseur nodig heeft voor een aanvullend pensioenadvies? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

30 Men heeft niet veel over voor aanvullend pensioenadvies 0 euro 10 1 t/m 50 euro t/m 100 euro 14 Gem. 36 euro Meer dan 100 euro Het gemiddelde uurtarief dat een consument bereid is om te betalen voor het verkrijgen van aanvullend pensioenadvies is 36 Euro. Iets meer dan zeven op de tien respondenten (73%) geeft aan dat een reëel tarief tussen de 1 en 50 euro zou moeten liggen. Pensioenadvies wordt niet anders gewaardeerd dan financieel advies in het algemeen: het gemiddelde uurtarief dat men bereid is te betalen voor financieel advies in het algemeen is 35 euro (VB Barometer 2011). Huishoudens met een hoog inkomen en/of hogeropgeleiden zijn bereid om meer te betalen. Zij hanteren een gemiddeld tarief tussen de 47 en 50 euro. De adviesgevoeligen (28 euro) en huishoudens met een laag inkomen (24 euro) onderscheiden zich door de laagst opgegeven uurtarieven. Welk uurtarief zou u reëel vinden om te betalen voor het krijgen van aanvullende pensioenadvies? Alle respondenten GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 414

31 Consument is slechts beperkt bereid om te betalen voor advies en zoekt dit bij voorkeur zelf uit Groep 1 (n = 149) Groep 2 (n = 164) Groep 3 (n = 101) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik hoef geen advies: ik doe alles zelf via internet Ik laat een beknopt advies opmaken door een adviseur Ik maak gebruik van een geautomatiseerd adviesproces Ik laat een uitgebreid financieel plan voor oude dag opmaken De tarifering heeft slechts beperkte invloed op de keuze om een adviesvorm in te schakelen. Bij de meest prijzige adviestarieven (groep 3) is wel een significante stijging zichtbaar in het aandeel dat zelf via internet uitzoekt hoe het pensioen aangevuld kan worden. Het is opvallend dat er nauwelijks behoefte is aan het door een adviseur op laten maken van een uitgebreid financieel plan voor de oude dag. Welke van onderstaande adviesvormen heeft uw voorkeur om een keuze te kunnen maken op welke wijze u het beste uw pensioen kunt aanvullen? Alle respondenten, 3 random tariefgroepen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

32 Consument is nog niet op de hoogte van het Wijzer in geldzaken Geldloket Niet eerder van gehoord 78 Ken het alleen van naam 15 Ken het van naam en weet globaal wat het doet 6 Weet vrij goed wat het doet Iets meer dan negen op de tien respondenten is onbekend (93%, inclusief alleen kennen van naam) met het Geldloket initiatief dat overheid dit jaar gestart is. De ambitieuzen (AFM-segmentatie) lijkt iets meer kennis te hebben van het initiatief. Binnen dit segment geeft 11% aan dat ze globaal kennis hebben genomen van het Wijzer in geldzaken Geldloket. De overheid start dit jaar met het Wijzer in geldzaken Geldloket. In hoeverre bent u op de hoogte van dit initiatief? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

33 De consument vindt het Geldloket een geschikt initiatief Totaal Gepensioneerd Niet gepensioneerd % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Een goed initiatief en ga er zeker gebruik van maken Een goed initiatief maar ga er zelf geen gebruik Geen mening Een goed initiatief en ga er misschien gebruik van maken Ik vind het geen goed initiatief Over het algemeen wordt het Geldloket als een goed initiatief beschouwd. Slechts een enkeling (3%) heeft er geen goed gevoel bij. Er zit een duidelijke discrepantie tussen gepensioneerden en niet-gepensioneerden in de geneigdheid om het Geldloket te gebruiken. Niet-gepensioneerden (61%) overwegen vaker gebruik te maken van het Geldloket dan gepensioneerden (35%). Het segment beheersten (62%) overweegt net als de jarigen (63%) om er misschien gebruik van te gaan maken. Wat vindt u van dit initiatief (het Wijzer in geldzaken Geldloket)? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

34 Zes op de tien geeft aan het digitale loket (misschien) te gaan gebruiken. Totaal Gepensioneerd Niet gepensioneerd % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Een goed initiatief en ga er zeker gebruik van maken Een goed initiatief maar ga er zelf geen gebruik Geen mening Een goed initiatief en ga er misschien gebruik van maken Ik vind het geen goed initiatief Ongeveer één op de vijf respondenten (21%) verwacht zeker gebruik te maken van het Digitale loket, waardoor zij op één plek een overzicht van de financiële positie hebben. Gepensioneerden (38%) verwachten hier minder vaak gebruik van te maken dan niet-gepensioneerden (66%). Wat zou u ervan vinden als er een digitaal loket komt met al uw financiële producten? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

35 Het Digitale loket zal vaker gebruikt worden dan het fysieke Geldloket Geldloket Digitaal loket % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Een goed initiatief en ga er zeker gebruik van maken Een goed initiatief maar ga er zelf geen gebruik Geen mening Een goed initiatief en ga er misschien gebruik van maken Ik vind het geen goed initiatief Het Digitale loket (21%) is een meer laagdrempelig alternatief om zeker te gebruiken in vergelijking met het Geldloket (7%). Wat zou u ervan vinden als er een digitaal loket komt met al uw financiële producten? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

36 Pensioenkortingen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

37 Gepensioneerden zijn er het sterkst van overtuigd dat zij gekort worden door pensioenfondsen Gepensioneerden Deelnemers van het pensioenfonds Slapers Weet ik niet Totaal Gepensioneerd Niet gepensioneerd Een meerderheid van de gepensioneerden (75%) verwacht dat met name zij zelf geraakt worden door de aangekondigde kortingen op pensioenaanspraken. Bij niet-gepensioneerden heerst bij een meerderheid (53%) het idee dat de kortingen de deelnemers van het pensioenfonds (werknemers) raken. Hoogopgeleiden (39%) geven relatief vaak aan dat de slapers gedupeerd worden door kortingen op de pensioenaanspraken. Een vijfde van alle consumenten (20%) weet dat alle groepen worden geraakt. Welke groepen binnen een pensioenfonds worden volgens u geraakt door kortingen op de pensioenaanspraken? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

38 Een bedrijfstakpensioenfonds is de meest voorkomende pensioenregeling Een bedrijfspensioenfonds van de bedrijfstak 34 Een pensioenfonds van de overheid (bijv. ABP) 26 Een pensioenregeling binnen het bedrijf die is ondergebracht bij een verzekeraar 16 Een ondernemingspensioenfonds 9 Een beroepspensioenfonds 4 Ander type pensioenregeling 6 Weet ik niet Eén op de drie pensioenopbouwers (34%) heeft de regeling ondergebracht bij een bedrijfspensioenfonds van de bedrijfstak. Hoogopgeleiden hebben relatief vaker een pensioenfonds van de overheid (40%) of pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar (26%). Wat voor type pensioenregeling(en) heeft u? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd n = 340 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

39 Er is nog veel onduidelijkheid over het korten op pensioenaanspraken Ja Nee Weet ik niet Ruim vier op de tien pensioenopbouwers bij een pensioenfonds (41%) is niet op de hoogte of het pensioenfonds moet korten op pensioenaanspraken. Volgens de DNB worden in totaal 7,5 miljoen deelnemers gekort, waarvan 2,4 miljoen actieven, 3,9 miljoen slapers en 1,2 miljoen gepensioneerden. Van de groep die wel weet of het pensioenfonds kort op de pensioenaanspraken geeft omgerekend bijna 60% aan dat hier ook daadwerkelijk sprake van is. Bij 55+ers ligt dit percentage zelfs op 66%. Dit is afwijkend hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. Moet (één van) uw pensioenfonds(en) korten op pensioenaanspraken? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds n = 231 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

40 Pensioenopbouwers die gekort worden zijn in de meeste gevallen persoonlijk ingelicht Ik heb een persoonlijke brief van mijn pensioenfonds ontvangen 69 Via de media (radio, televisie, krant, etc.) 22 Ik heb het gelezen in een (digitale) nieuwsbrief van mijn pensioenfonds 22 Via de website van mijn pensioenfonds 8 Op een andere manier 3 Van de personen die pensioen opbouwen via een pensioenfonds dat moet korten, is de meerderheid (69%) via een persoonlijke brief op de hoogte gesteld van de aangekondigde kortingen op pensioenaanspraken. Ongeveer één op de vijf (22%) heeft dit (mede) moeten vernemen via de media Hoe weet u dat uw pensioenfonds moet korten? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds dat moet korten GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 81

41 Pensioenopbouwers die niet gekort worden hebben dit veelal via het pensioenfonds vernomen Ik heb een persoonlijke brief van mijn pensioenfonds ontvangen 52 Ik heb het gelezen in een (digitale) nieuwsbrief van mijn pensioenfonds 27 Via de website van mijn pensioenfonds 14 Via de media (radio, televisie, krant, etc.) 8 Ik heb niets van mijn pensioenfonds over korten gehoord 13 Op een andere manier Iets meer dan de helft van pensioenopbouwers die niet gekort worden op de pensioenaanspraken (52%) heeft dit vernomen via een persoonlijke brief van het pensioenfonds. Hoe weet u dat uw pensioenfonds niet hoeft te korten? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds dat niet hoeft te korten GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni n = 55

42 Pensioenopbouwers zouden het liefst persoonlijk ingelicht willen worden over een mogelijke korting Door een persoonlijke brief van mijn pensioenfonds 85 Door een (digitale nieuwsbrief) van mijn pensioenfonds 18 Via de website van mijn pensioenfonds 8 Via de media (radio, televisie, krant, etc.) 6 Op een andere manier 1 Een persoonlijke brief zou idealiter (85%) ingezet moeten worden om een pensioenopbouwer in te lichten over korting op pensioenaanspraken. Er zijn geen segmenten teruggevonden die een uitgesproken voorkeur hebben voor een ander communicatiemiddel Hoe zou u op de hoogte gebracht willen worden over een mogelijke korting op pensioenaanspraken? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds n = 231 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

43 Vier op de tien is niet op de hoogte van de dekkingsgraad van hun pensioenfonds Totaal Gepensioneerd Niet gepensioneerd % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nee Ja, maar weet niet wat de dekkingsgraad van mijn pensioen is Ja, en weet ongeveer wat dekkingsgraad van mijn pensioen is Ja, en weet precies wat dekkingsgraad van mijn pensioen is Circa vier op de tien pensioenopbouwers (39%) is niet op de hoogte van de dekkingsgraad van hun pensioenfonds. Gepensioneerden met een pensioen bij een pensioenfonds (90%, inclusief ongeveer weten) zijn vaker op de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds dan niet-gepensioneerden (56%). Weet u wat wordt bedoeld met de dekkingsgraad van een pensioenfonds? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds n = 231 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

44 Personen die niet bij pensioenfonds zitten, weten niet wat dekkingsgraag inhoudt Personen die geen pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds (n = 183) Werkenden die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds (n = 199) Gepensioneerden die pensioen hebben opgebouwd bij een pensioenfonds (n = 32) Nee Ja Nee Ja Nee Ja De helft (54%) van de personen die geen pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds weet niet wat de dekkingsgraad inhoudt. Met name bij jarigen (74% onbekend) en huishoudens met een laag inkomen (70% onbekend) is er sprake van onduidelijkheid. Hoogopgeleiden (62%) en huishoudens met een hoog inkomen (64%) weten relatief vaak wel wat wordt bedoeld met de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Weet u wat wordt bedoeld met de dekkingsgraad van een pensioenfonds? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

45 Deelnemers vinden pensioenfondsen niet transparant Een pensioenfonds dat moet korten, moet dit openbaar maken Pensioenfondsen zijn transparant Pensioenfondsen moeten iedere maand hun dekkingsgraad publiceren % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Slechts één op de vijf (21%) geeft aan dat een pensioenfonds op dit moment transparant is. Pensioenopbouwers (85%) geven aan dat het van belang is dat pensioenfondsen die moeten korten dit openbaar zouden moeten maken. 58% geeft aan dat het een goed idee is als pensioenfondsen maandelijks hun dekkingsgraad publiceren. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Respondenten die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd n = 340 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

46 Slechts een kwart is zich meer gaan verdiepen in hun pensioen na berichten in de media Mijn leven nu is belangrijk. Ik doe vaak dingen om resultaten te bereiken die snel plaatsvinden Ik doe alleen iets aan directe problemen en de toekomst lost de rest wel op Ik heb mij meer verdiept in mijn pensioen naar aanleiding van berichten in de media % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Doordat er veelvuldig berichten in de media verschijnen omtrent pensioenen is iets meer dan een kwart (27%) van de respondenten zich meer gaan verdiepen in het pensioen. Een 55+er (45%) heeft zich vaker in het pensioen verdiept naar aanleiding van berichten in de media dan jongeren (9%, jaar). In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Alle respondenten n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

47 Partner blijft over het algemeen financieel goed achter na overlijden Nee 8 Ja, want ik heb via de werkgever een nabestaandenpensioen 35 Ja, mijn partner heeft zelf voldoende inkomen 34 Ja, dan wordt (een deel van) de hypotheek afgelost 28 Ja, want ik heb een aanvullende nabestaandenpensioenverzekering afgesloten 11 Ja, want de wettelijke regeling ANW is voldoende 4 Ja, ik heb iets anders geregeld 6 Weet niet Vier op de vijf (79%) voorziet geen financiële problemen voor de partner bij plotseling overlijden. Met name bij jongeren (69%,18-34 jarigen) blijft de partner minder vaak financieel goed achter. Bij 8% blijft de partner niet goed financieel achter bij overlijden en 13% weet niet of de partner goed achterblijft. Deze cijfers komen overeen met NIBUD-cijfers uit 2007 (7% antwoordde nee en 12% weet niet). Stel dat u morgen zou overlijden. Blijft uw partner dan financieel goed achter? Respondenten met partner n = 414 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

48 Bijlagen GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

49 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 26 april t/m 13 mei Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+). Weging: de representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+). Deze groepen is gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 414 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+). Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op representatief Nederland (18+). Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en totaal Nederland (18+) wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide. GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

SEH - CONGRES 2012. Een onderzoek naar bedieningsconcepten voor hypotheekadvies. 29742 Mei 2012 Jacoline van Leeuwen

SEH - CONGRES 2012. Een onderzoek naar bedieningsconcepten voor hypotheekadvies. 29742 Mei 2012 Jacoline van Leeuwen SEH - CONGRES 2012 Een onderzoek naar bedieningsconcepten voor hypotheekadvies 29742 Mei 2012 Jacoline van Leeuwen Intomart GfK 2012 SEH congres 2012, bedieningsconcepten hypotheekadvies 23 Mei 2012 1

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V.

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V. Nederlanders over werk en financiën Rapportage Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Conclusies en aanbevelingen Methode en opzet Resultaten Bijlage 3 4 6

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage OVERVLOED IN NEDERLAND Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar financieel gedrag en keuzes, overzicht in inkomsten en uitgaven en concrete gevolgen van de economische crisis 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie