Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen"

Transcriptie

1 Thema-onderzoek TNS

2 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS

3 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zet zich in voor iedereen die zorg nodig heeft, nu of in de toekomst. Om de belangen van mensen die zorg nodig hebben te kunnen behartigen, vragen jullie de leden om een actieve inbreng. Zo voeren jullie onder andere meerdere keren per jaar onderzoek uit in jullie eigen NPCF-panel en communiceren jullie de resultaten tijdens de meldacties die jullie jaarlijks gepland hebben. Op deze manier delen jullie ervaringen en meningen van jullie leden. Het NPCF-panel is niet volledig representatief, dus daarom hebben jullie TNS NIPO gevraagd om voor de laatste twee meldacties een representatieve groep Nederlanders te ondervragen. De eerste themavragenlijst die is uitgezet onder deze groep Nederlanders heeft het thema zorgverzekeringen. In het onderzoek is er naar de bekendheid van restitutie- en naturapolissen gevraagd en naar het gebruik hiervan. Daarnaast kwamen onderwerpen als de aanvullende verzekering, het overstappen en het vertrouwen in zorgverzekeraars aan de orde. In dit rapport vinden jullie de resultaten van het eerste thema-onderzoek. Significante verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen en tussen chronisch en niet chronisch zieken zijn beschreven in het rapport. TNS

4 Onderzoeksverantwoording Methode Veldwerkperiode Steekproefbron Respons Weging Vragenlijstlengte CAWI (online) 18 t/m 22 november TNS NIPObase n=1.044 Geslacht, leeftijd, opleiding, regio, gezinsgrootte, sociale klasse, wel-niet chronisch ziek 11 minuten TNS

5 Conclusies Restitutie- en naturapolis Het verschil tussen een restitutie- en een naturapolis is voor de meerderheid niet volledig duidelijk. Spontaan weet een op de vijf te noemen dat je bij een restitutiepolis eerst zelf de zorgkosten moet betalen en het later gedeclareerd kan worden bij de verzekeraar. Nog eens een op de vijf weet dat het iets te maken heeft met geld terugkrijgen. 21% weet spontaan bij een naturapolis te noemen dat de zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgaanbieder betaald. Als er vervolgens spontaan wordt gevraagd naar het verschil tussen beide polissen dan geeft een op de tien expliciet aan dat er een verschil in betalingswijze is en een op de tien noemt expliciet het verschil in keuzevrijheid. Vervolgens zijn er een aantal kenmerken voorgelegd. De kenmerken over de betalingswijze (de rekening moet gedeclareerd worden en de rekening hoeft niet te worden voorgeschoten) worden voornamelijk aan één van de twee polissen toegeschreven (respectievelijk restitutiepolis en naturapolis). De bekendheid met de eigen polis is vrij laag; de helft van de respondenten weet niet wat voor polis men heeft. Ondanks dat de helft niet bekend is met de eigen polis, lijkt het er op dat de andere helft een restitutie- of naturapolis voornamelijk bewust heeft gekozen, een combinatiepolis is voornamelijk onbewust gekozen. De meeste polissen zijn gekozen omdat er korting werd gegeven bij de desbetreffende polis. Een restitutiepolis is voornamelijk gekozen voor de keuzevrijheid in zorgaanbieders. De voorkeuren voor een bepaalde polis lopen uiteen. De naturapolis heeft een lichte voorkeur (45%), gevolgd door een restitutiepolis (32%). Aanvullende zorgverzekering Acht op de tien respondenten heeft op dit moment een aanvullende verzekering, met voornamelijk als reden dat men geen risico wil lopen of omdat men verwacht gebruik te zullen maken van deze verzekering. Er is vooral aanvullend verzekerd voor tandarts, fysiotherapie en brillen/lenzen. Voor volgend jaar zien we hetzelfde beeld; zes op de tien willen zich zeker weer aanvullend verzekeren en twee op de tien gaan zich misschien aanvullend verzekeren. Degene die niet van plan zijn zich aanvullend te verzekeren verwachten deze verzekering niet nodig te hebben of vinden de aanvullende verzekering te duur. Ruim een op de tien heeft wel eens vragen moeten beantwoorden om toegelaten te worden tot een aanvullende verzekering. Driekwart is niet bang om geweigerd te worden tot een aanvullende verzekering en slechts een enkeling is daadwerkelijk wel eens geweigerd. Overstappen en vertrouwen Ruim de helft is niet van plan over te stappen naar een andere verzekering in De helft van personen die misschien tot zeker (29%) gaan overstappen zal hierbij zeker gebruik maken van vergelijkingssites. De hoogte van de premie, collectiviteitskorting, dekking van aanvullende pakketten en vertrouwdheid met de zorgverzekeraar spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een zorgverzekering. De helft van de respondenten heeft vertrouwen in de eigen zorgverzekeraar, het vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen ligt een stuk lager (25%). TNS

6 1 Restitutie- en naturapolis TNS

7 Bekendheid met restitutie- en naturapolis laag In een open vraag is aan de respondenten gevraagd wat een restitutie- en naturapolis is. Restitutiepolis Een op de vijf (22%) ondervraagden weet dat je bij een restitutiepolis je de zorg eerst zelf betaalt en dan later declareert bij de zorgverzekeraar. 22% weet alleen dat het iets te maken heeft met geld terugkrijgen. Daarnaast geeft 8% aan dat je zelf je zorgverlener kunt kiezen bij een restitutiepolis. Slechts 3% geeft een zeer volledig antwoord: eerst zelf betalen, daarna declareren bij de zorgverzekeraar met de vrijheid in keuze voor een zorgverlener. Bijna een kwart (23%) geeft aan niet te weten wat een restitutiepolis inhoudt. Restitutiepolis Naturapolis Dat bij een naturapolis de zorgverzekeraar rechtstreeks betaalt aan de zorgverlener wordt door een op de vijf Nederlanders genoemd (21%). 15% weet alleen te noemen dat je zorg krijgt in natura. Circa een op de tien (9%) noemt het kenmerk beperkte keuzevrijheid of zorg afnemen met gecontracteerde zorgverleners. Ook hier zien we dat circa een kwart (27%) van de Nederlanders niet weet wat de polis inhoudt. Naturapolis Je betaalt eerst zelf, daarna declareer je bij de verzekeraar 22 de zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks aan zorgverlener 21 je krijgt geld terug(bij geen/minder gebruik) 22 zorg in natura, geen geld maar zorg 15 verzekeraar vergoed de kosten 8 zorg bij gecontracteerde zorgverleners, beperkte keuzevrijheid 9 zelf je zorverlener mogen kiezen 8 dat alle zorgkosten worden vergoed/betaald 6 eerst betalen, daarna declareren met vrije keuze van zorgverlener weet niet 3 23 een basispolis/verzekering weet niet 4 27 Totaal aantal ondervraagden: n=1.044, meest gegeven antwoorden zijn in de grafieken opgenomen TNS

8 Verschil tussen een restitutie- en naturapolis niet voor iedereen duidelijk Vervolgens is er open gevraagd wat het belangrijkste verschil is tussen een restitutie- en een naturapolis. 10% noemt het verschil in betalingswijze: bij de één betaal (je) eerst zelf en daarna declareer je de kosten, bij de andere wordt de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. 10% noemt het verschil in keuzevrijheid: bij de één kan je zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat, bij de ander is er beperkte keuze, kan er alleen naar de gecontracteerde zorgaanbieder worden gegaan. 4% van de ondervraagden geeft aan dat je bij een restitutiepolis het geld zelf moet voorschieten en daarna moet declareren. 5% weet dat bij een naturapolis de zorgverzekeraar de kosten direct vergoed. 34% kan niet het belangrijkste verschil noemen tussen een restitutiepolis en een naturapolis. 55-plussers weten vaker dan 18- t/m 34-jarigen te noemen dat bij een naturapolis de kosten direct worden vergoed (8% versus 2%). Ook chronisch zieken zijn hiervan vaker op de hoogte dan niet-chronisch zieken (7% versus 4%). TNS

9 Verschil in manier van vergoeden het duidelijkst Ruim vier op de tien respondenten wijzen de kenmerken de zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt (44%) en de volledige zorgkosten worden vergoed bij een contracteerde zorgaanbieder (41%) toe aan een naturapolis. Nog eens vier op de tien denken dat deze kenmerken bij beide polissen passen (44% en 42%). Dat de zorgaanbieder zelf kan worden gekozen wordt vooral toegeschreven aan een restitutiepolis (40%) of aan beide polissen (41%). De meerderheid is van mening dat bij een naturapolis de rekening niet hoeft te worden voorgeschoten (59%) en dat bij een restitutiepolis de rekening van de zorgaanbieder gedeclareerd moet worden (63%). Respondenten zijn verdeeld over waar het kenmerk als er naar een niet gecontracteerde zorgverlener wordt gegaan, moet een deel van de zorgkosten zelf worden betaald het beste bij past. 34% vindt dit bij een restitutiepolis passen, 29% bij een naturapolis en 37% noemt beide. De zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afpraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders die door de zorgverzekeraar geselecteerd zijn De volledige zorgkosten worden vergoed wanneer er zorg wordt afgenomen met gecontracteerde zorgaanbieder Als er naar een niet gecontracteerde zorgverlener wordt gegaan, moet een deel van de zorgkosten zelf worden betaald De zorgaanbieder kan zelf worden gekozen natura restitutie beide De rekening van de zorgaanbieder moet vaak gedeclareerd worden door de zorggebruiker aan de zorgverzekeraar De rekening hoeft niet te worden voorgeschoten Wilt u aangeven bij welke soort polis de onderstaande kenmerken passen? Totaal aantal ondervraagden: n=1.044 TNS

10 Helft weet niet wat voor polis men heeft De helft van de ondervraagden (50%) weet niet wat voor polis men heeft. 2% geeft aan geen zorgpolis te hebben. Een kwart (25%) heeft een naturapolis, 15% heeft een restitutiepolis en 9% heeft een combinatiepolis. 18- t/m 34-jarigen hebben vaker geen idee wat voor polis zij hebben dan 55-plussers (59% versus 41%). Aan de respondenten die bekend zijn met hun eigen polis, is gevraagd of zij bewust hebben gekozen voor deze polis. De helft heeft bewust gekozen voor een bepaalde polis en 43% heeft niet bewust gekozen. Te zien is dat mensen met een combinatiepolis vaker geen bewuste keuze hebben gemaakt voor deze polis; 69% heeft niet bewust gekozen en 21% heeft dit wel bewust gedaan. weet niet geen zorgpolis combinatie natura restitutie soort polis Totaal aantal ondervraagden: n=1.044 Bekend met polis bewust gekozen niet bewust gekozen weet ik niet (meer) restitutie (n=167) natura (n=259) combinatie (n=96) totaal (n=522) Heeft u bewust gekozen voor uw polis? Totaal aantal ondervraagden: respondenten die bekend zijn met eigen polis; n=522 TNS

11 Korting meest genoemde reden om voor polis te kiezen Korting, zoals een collectiviteitskorting, is de meest genoemde reden waarom er voor een bepaalde polis is gekozen (50%). Voor een restitutiepolis wordt voornamelijk gekozen omdat er dan keuzevrijheid is in zorgaanbieders (42%). 55-plussers kiezen vaker voor een polis omdat men er korting krijgt (58% versus 50% gemiddeld). korting (bijv. collectiviteit) de keuzevrijheid in zorgaanbieders lage premie restitutie (n=167) natura (n=259) (imago van) de zorgverzekeraar combinatie (n=96) totaal (n=522) contracten die de zorgverzekeraar heeft afgesloten met zorgaanbieders anders Waarom heeft u voor deze polis gekozen? Totaal aantal ondervraagden: respondenten die bekend zijn met eigen polis; n=522 TNS

12 Meningen verdeeld over voorkeur polis Na een uitleg van een restitutie- en een naturapolis te hebben gelezen, is gevraagd waar de voorkeur naar uit gaat. 32% heeft de voorkeur voor een restitutiepolis en 45% voor een naturapolis. 55-plussers en mensen met een chronische aandoening geven vaker dan gemiddeld de voorkeur aan een naturapolis (53% en 51%). Mensen zonder chronische aandoening en 18 t/m 54-jarigen geven vaker aan dat het geen verschil maakt (allen 21%). De respondenten die op dit moment een restitutiepolis hebben, kiezen ook vaker opnieuw voor een restitutiepolis (77%). Dit beeld zien we ook bij degene met een naturapolis; 61% zou opnieuw kiezen voor een naturapolis. Degene met een combinatiepolis verschillen van mening. Restitutie Natura Geen verschil Weet niet Totaal 32% 45% 17% 6% 18 t/m 34 jaar 27% 44% 21% 9% 35 t/m 54 jaar 35% 38% 21% 5% % 53% 11% 5% Chronische aandoening Geen chronische aandoening Polis op dit moment 29% 51% 14% 6% 34% 40% 21% 6% Restitutiepolis 77% 16% 6% 1% Naturapolis 14% 61% 21% 4% Combinatiepolis 37% 36% 22% 5% Weet niet 26% 47% 18% 9% Bij een naturapolis heeft de zorgverzekeraar voor elke vorm van zorg afspraken gemaakt met zorgaanbieders. U kan zonder voor te hoeven schieten naar deze zorgaanbieders. De zorgverzekeraar betaald de zorgaanbieder. Als u naar een andere, niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Bij een restitutiepolis betaalt u in principe zelf de zorg en declareert u de kosten bij uw zorgverzekeraar. De verzekeraar heeft met veel zorgaanbieders betaalafspraken, waardoor zorgaanbieders de nota rechtstreeks doorsturen naar de zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt de zorg volledig of vergoedt een vast bedrag. Welke zorgverlener u kiest maakt voor de vergoeding niet uit. Soms beveelt de zorgverzekeraar bepaalde zorgaanbieders aan. Dan heeft de zorgverzekeraar met deze zorgaanbieders afspraken gemaakt over bijvoorbeeld dat u bij deze zorgaanbieders snel terecht kan. TNS

13 Betere naam voor restitutie- en naturapolis Aan de respondenten is gevraagd wat zij een betere naam vinden voor een restitutie- en naturapolis. Andere naam voor restitutiepolis Declaratiepolis (Eigen/vrije) keuzepolis Teruggave polis Vergoedingen polis Voorschiet/voorschot polis Andere naam voor naturapolis Beperkte polis Contractpolis Vaste (afspraken/zorgaanbieder) polis Direct polis TNS

14 2 Aanvullende verzekeringen TNS

15 Acht op de tien heeft een aanvullende verzekering Acht op de tien ondervraagden geeft aan een aanvullende verzekering te hebben. Van deze groep hebben de meeste een aanvullende verzekering voor de tandarts (74%). Ook is er vaak aanvullend verzekerd voor fysiotherapie (61%) en voor brillen en contactlenzen (43%). Respondenten met een chronische aandoening hebben vaker een aanvullende verzekering dan degene die geen chronische aandoening hebben (86% versus 75%). Ook 55-plussers zijn vaker dan jongeren (18 t/m 34 jaar) aanvullend verzekerd (88% versus 70%). Reden waarom mensen een aanvullende verzekering hebben zijn: Voor de zekerheid, wil geen risico lopen omdat men verwacht er gebruik van te zullen maken omdat ik anders teveel zelf moet betalen Aanvullende verzekering voor tandarts 74 Wel aanvullende verzekering 17% 3% met fysiotherapie met brillen/lenzen met medische hulp in het buitenland Geen aanvullende verzekering weet niet 80% met alternatieve geneeswijzen met psychologische hulp anders Aanvullende verzekering weet niet 4 Heeft u op dit moment een aanvullende verzekering? Totaal aantal ondervraagden n=1.044 Welke aanvullende verzekering heeft u? Totaal aantal ondervraagden: respondenten met een aanvullende verzekering n=854 TNS

16 Zes op de tien van plan een aanvullende verzekering af te sluiten Ruim zes op de tien (61%) respondenten zijn van plan om in 2014 een aanvullende verzekering af te sluiten. 21% weet nog niet zeker of men zich aanvullend gaat verzekeren. Ruim een op de tien (12%) zal zich zeker niet aanvullend verzekeren en 6% weet het nog niet. 55-plussers geven vaker dan jongeren aan zich zeker aanvullend te zullen verzekeren in 2014 (73% versus 47%). Dit verschil is ook te zien tussen chronisch zieken en niet-chronisch zieken (71% versus 53%). 75% van de respondenten die op dit moment een aanvullende verzekering hebben, zullen deze zeker ook weer afsluiten in % van deze groep gaat dit misschien doen. 60% van de respondenten die in 2013 niet aanvullend zijn verzekerd, zullen zich ook in 2014 zeker niet verzekeren. 31% van deze groep zal zich misschien aanvullend verzekeren volgend jaar. Reden voor aanvullende verzekering Om geen risico te lopen Omdat ik daar gebruik van maak Vanwege de tandartskosten Redenen om niet aanvullend te verzekeren de kosten / te duur omdat ik het niet nodig heb ja, zeker misschien nee, zeker niet Aanvullend verzekeren in % 21% 6% 61% weet niet Bent u van plan om in 2014 een aanvullende verzekering af te sluiten? Totaal aantal ondervraagden n=1.044 TNS

17 Meerderheid niet bang om geweigerd te worden tot een aanvullende verzekering Ruim een op de tien (13%) heeft wel eens vragen moeten beantwoorden over de gezondheid of leefstijl om toegelaten te worden tot een aanvullende verzekering. De groep 35- t/m 54-jarigen heeft dit vaker dan gemiddeld moeten doen (17% versus 13%). Driekwart van de ondervraagden is niet bang om geweigerd te worden tot een aanvullende verzekering. 6% geeft aan hier zeker bang voor te zijn en 13% geeft het antwoord misschien. Chronisch zieken zijn vaker bang geweigerd te worden dan nietchronisch zieken (29% versus 9% misschien/zeker). Een enkeling (3%) is daadwerkelijk wel eens geweigerd tot een aanvullende verzekering. Dit komt vaker voor bij chronisch zieken dan bij niet-chronisch zieken (4% versus 1%). Heeft u wel eens vragen moeten beantwoorden om toegelaten te worden tot een aanvullende verzekering? Bent u wel eens geweigerd of niet toegelaten tot een aanvullende verzekering? Bent u bang om geweigerd of niet toegelaten te worden tot een aanvullende verzekering? Ja 13% Nee 81% Weet niet 6% Ja 3% Nee 94% Weet niet 4% Ja, zeker 6% Misschien 13% Nee, zeker niet 75% Weet niet 6% TNS

18 3 Overstappen en vertrouwen TNS

19 Ruim de helft is niet van plan om over te stappen naar een andere zorgverzekering Slechts een enkeling (2%) geeft aan zeker over te stappen naar een andere zorgverzekering in Ruim een kwart (27%) stapt misschien over en ruim de helft (56%) zal zeker niet overstappen. 15% weet nog niet of men voor een andere zorgverzekering zal kiezen. Chronisch zieken geven vaker aan dan niet-chronisch zieken geen overstap te maken naar een andere zorgverzekering (62% versus 50%). 55-plussers (70%) geven vaker aan bij de huidige zorgverzekering te blijven dan respondenten van 18 t/m 35 jaar en 35 t/m 54 jaar (beide 48%). Overstappen Van de respondenten die van plan zijn om over te stappen, geeft ruim de helft aan gebruik te zullen maken van vergelijkingssites bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekeraar (54%). 55-plussers zijn dit zelfs nog iets vaker van plan (64%). Ruim vier op de tien (42%) gaan misschien gebruik maken van vergelijkingssites. Gebruik maken van vergelijkingssites ja, zeker misschien 15% 2% 27% ja, zeker misschien 3%1% nee, zeker niet weet niet nee, zeker niet weet niet 42% 54% 56% Totaal ondervraagden: n=1.044 Totaal ondervraagden: respondenten die misschien/zeker van plan zijn om over te stappen: n=302 TNS

20 Redenen om niet over te stappen Als reden om niet over te stappen naar een andere zorgverzekering wordt voornamelijk genoemd: ben tevreden over mijn huidige verzekering huidige verzekering bevalt me goed collectiviteitskorting teveel gedoe omdat we al jaren bij deze verzekering zijn omdat dit vertrouwd is en nooit problemen heb gehad. TNS

21 Hoogte van de premie speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een zorgverzekering Kosten lijken de belangrijkste rol te spelen bij de keuze voor de zorgverzekering voor Bijna de helft van de respondenten (44%) baseert de keuze op de hoogte van de premie en 38% geeft aan dat de collectiviteitskorting een rol speelt. Daarnaast wordt er voornamelijk gekeken naar de dekking van de aanvullende pakketten en speelt de vertrouwdheid met de verzekeraar een rol bij de keuze (beide 37%). hoogte van de premie collectiviteitskorting dekking van aanvullende pakketten vertrouwheid met verzekeraar Mensen met een chronische ziekte geven vaker dan niet-chronisch zieken aan dat de collectiviteitskorting (41% versus 35%), de vertrouwdheid met de verzekeraar (42% versus 33%) en het feit dat men nu zorg gebruikt die wordt vergoed door de verzekeraar (26% versus 13%) een rol speelt bij de keuze voor de verzekering voor volgend jaar. Voor jongeren speelt de hoogte van de premie een grotere rol dan voor 55-plussers (58% versus 31%). 55-plussers vinden de vertrouwdheid met de verzekeraar belangrijker (51% versus 37% gemiddeld) en zij weten vaker wat voor zorg zijn gebruiken en dat de zorgverzekeraar dit vergoed (25% versus 19% gemiddeld). premie van aanvullende pakketten zelf kunnen kiezen naar welke zorgaanbieder ik ga service van de zorgverzekeraar omdat ik nu zorg gebruik waarvan ik weet dat de zorgverzekeraar die vergoedt toelating tot aanvullende pakketten bekende naam van zorgverzekeraar dat de zorgverzekeraar de goede zorgaanbieders voor mij heeft uitgekozen Totaal aantal ondervraagden: n= Antwoorden die door meer dan 5% van de respondenten zijn gegeven. Meerdere antwoorden mogelijk. TNS

22 Circa de helft heeft veel vertrouwen in eigen zorgverzekeraar Een kwart (25%) van de respondenten heeft (zeer) veel vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen. In de eigen zorgverzekeraar heeft men meer vertrouwen; bijna de helft (48%) heeft hier (zeer) veel vertrouwen in. Nog eens 61% heeft niet veel, niet weinig vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen en 45% geeft dit antwoord bij de vraag naar het vertrouwen in de eigen zorgverzekeraar. 55-plussers hebben vaker dan gemiddeld (zeer) veel vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen (30% versus 25%) en in de eigen zorgverzekeraar (58% versus 48%). In hoeverre heeft u vertrouwen in...zorgverzekeraars in het algemeen zeer veel veel niet veel, niet weinig weinig...uw eigen zorgverzekeraar zeer weinig Totaal aantal ondervraagden: n= TNS

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 31 mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015 Vera Vreeswijk Logopedist Raadhuisstraat 100C 2406 AH Alphen aan den Rijn tel: 06-57 11 63 70 E-mail: v.vreeswijk@logopedie-alphencentrum.nl www.logopedie-alphencentrum.nl Informatie zorgverzekeringen

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2%

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u vindt dit factsheet en alle andere Aanvullende

Nadere informatie

Rapport Polisprofiel November 2015

Rapport Polisprofiel November 2015 Rapport Polisprofiel November 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Vragenlijst Polisprofiel... 4 1.1 Interpreteren van de resultaten... 4 1.2 Opzet... 4 2 Resultaten... 5 2.1 Profiel deelnemers... 5 2.2 Onderwerpen

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Wat vindt u nou echt belangrijk aan een zorgverzekering? Een zo laag mogelijke premie? De hoogte van de

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Goed verzekerd zijn is heel belangrijk Goed verzekerd zijn

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Wat vindt u nou echt belangrijk aan een zorgverzekering? Een zo laag mogelijke premie? De hoogte van de

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen INVENTARISATIE VAN BEHOEFTEN EN ERVARINGEN VAN MENSEN MET DE ZIEKTE VAN CROHN EN COLITIS ULCEROSA. Periode: 10 mei t/m 13 juni 2016 Daniëlle van der Horst Tineke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zorg bij Nedasco

Veelgestelde vragen over zorg bij Nedasco Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvragen, wijzigen en opzeggen 1.1 Wanneer kan de zorgverzekering of aanvullende verzekering opgezegd worden? 1.2 Kan ik in de loop van het jaar een aanvullende verzekering afsluiten,

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Uw werkgever zorgt voor u!

Uw werkgever zorgt voor u! Uw werkgever zorgt voor u! Via mijn werk verzekeringen is een aantrekkelijk en compleet verzekeringspakket met collectief voordeel, aangeboden door uw werkgever en Aon. U heeft keuze uit verschillende verzekeringen,

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt?

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt? VvAA Zilveren Kruis Achmea Verzekering Mix Jong Pakket Mix Gezin Pakket Mix Mix Plus 2 Plus 3 Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis 4 sterren Zorg en Zekerheid AV Totaal Op zoek naar een verzekeraar

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

De collectieve zorgverzekering 2019 BAM

De collectieve zorgverzekering 2019 BAM De collectieve zorgverzekering 2019 BAM Voordat we beginnen.. Sprekers zijn: Johnny Dings (BAM HR \ Compensation & Benefits) Klaas Kuiken (BAM HR Operations) Eric Schlösser (AHC) On demand beschikbaar

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Met de A tot Z Natura Selectief kiest u voor goede zorg én een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kan zijn

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

L. Holst, A.E.M. Brabers & J.D. de Jong

L. Holst, A.E.M. Brabers & J.D. de Jong Dit factsheet is een uitgave van het Nivel. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Holst, A.E.M. Brabers & J.D. de Jong, 8% van de verzekerden geeft aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar in 2019.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 04 april 2017 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2016 Inhoud Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Aanvullende verzekeringen 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat krijgt u vergoed?

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Keuze zorgverzekering

Keuze zorgverzekering Minder dan de helft bekijkt jaarlijks welke polis het beste past Bijna één op de vijf (1) leest niet altijd mails en brieven van de zorgverzekeraar over wijzigingen in de polis, en controleert niet ieder

Nadere informatie

Instructie informatiematerialen Gemeentepolis

Instructie informatiematerialen Gemeentepolis Instructie informatiematerialen Gemeentepolis Inhoud 1. Doel campagne en doelgroepen 2. Campagneaanpak a. Menzis campagne b. Doorvertaling naar doelgroepen 3. Campagnemiddelen a. Totaaloverzicht middelen

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2016 NS 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

Buitenland. Vanuit de basisverzekering. onvoorziene nood(zakelijke) het buitenland vergoed,

Buitenland. Vanuit de basisverzekering. onvoorziene nood(zakelijke) het buitenland vergoed, OVERSTAP- TIPS Neem de tijd Vergelijken kost tijd. Vanaf 12 november zijn alle nieuwe polisvoorwaarden bekend. Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag als je goed beslagen ten ijs wilt komen. Als je digitaal

Nadere informatie

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars 1 Vergoeding van zorg Strekking van de vraag: Wordt de beugel van een 12-jarig kind vergoed? Strekking van het

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2016 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig hebt en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

10% is overgestapt van zorgverzekeraar. Hoogte van de premie evenals voorgaande jaren de meest genoemde reden om over te stappen.

10% is overgestapt van zorgverzekeraar. Hoogte van de premie evenals voorgaande jaren de meest genoemde reden om over te stappen. Dit factsheet is een uitgave van het Nivel. De gegevens mogen met bronvermelding (M.P. Kooijman, A.E.M. Brabers & J.D. de Jong, 10% is overgestapt van zorgverzekeraar. Hoogte van de premie evenals voorgaande

Nadere informatie

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Aanleiding 2. Conclusies 3. Resultaten 1. Overstapgedrag

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2015 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Ga naar defriesland.nl/logisch voor de logische redenen Bereken uw premie met korting op defriesland.nl/ collectiefverzekerd

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen?

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? NvGZP Utrecht Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? Janneke van den Berg-Vervest - jurist VvAA consultants in de gezondheidszorg Inleiding:

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Willen we wel kiezen?

Willen we wel kiezen? Willen we wel kiezen? Hugo Keuzenkamp 30 november 2006 Agenda 1. Willen we wel een zorgverzekeraar kiezen? 2. Willen we onze zorgaanbieder kiezen? 3. Willen we dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder kiest?

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE GEMEENTEPOLIS VGZ Bommelerwaard

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE GEMEENTEPOLIS VGZ Bommelerwaard VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE GEMEENTEPOLIS VGZ Bommelerwaard Algemeen - Wat is de Gemeentepolis? - Wat zit er in de pakketten van de Gemeentepolis? - Wie kan ik bellen met vragen over vergoedingen? Voorwaarden

Nadere informatie

Uw gezondheid, onze zorg.

Uw gezondheid, onze zorg. Uw gezondheid, onze zorg. Uw werkgever biedt u deze collectieve zorgverzekering aan. Natuurlijk beslist u zelf of u deelneemt en profiteert van de vele voordelen. Kiest u voor Interpolis ZorgActief, dan

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent OHRA Zorgverzekering 2013 Direct weten waar u aan toe bent Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2016

CZ Zorgverzekeringen 2016 CZ Zorgverzekeringen 2016 Fincover 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2014

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Conclusie en advies Conclusie Delta Lloyd gaat enkele wijzigingen doorvoeren in haar aanvullende verzekeringsvoorwaarden. Zo

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 NS SPF 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Wisselen van zorgverzekeraar 25% 20% 2005 (ziekenfondsverzekerden) (voorspelling) 15% 10% 21% 4% 4%

Wisselen van zorgverzekeraar 25% 20% 2005 (ziekenfondsverzekerden) (voorspelling) 15% 10% 21% 4% 4% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong & Marloes Loermans. Percentage mensen dat wisselt van blijft 4%, NIVEL, 2008) worden gebruikt. U vindt dit

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

De juiste koers als u zorg nodig hebt

De juiste koers als u zorg nodig hebt De juiste koers als u zorg nodig hebt Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering De juiste koers als u zorg nodig hebt 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 3 Wat verzekeren we?

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Zorgverzekering kiezen ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE ZORGVERZEKERING

Zorgverzekering kiezen ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE ZORGVERZEKERING Zorgverzekering kiezen ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE ZORGVERZEKERING Inhoud Basisverzekering voor iedereen Wat zit in de basisverzekering? Nieuw in 2017 Natura en restitutie Wat krijg ik vergoed bij gecontracteerde

Nadere informatie

Rapport meldactie Keuze zorgverzekering

Rapport meldactie Keuze zorgverzekering Rapport meldactie Keuze zorgverzekering Chantal van Harten, beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Titia Lekkerkerk, teammanager Patiëntenfederatie NPCF Oktober 2015 Rapport Keuze zorgverzekering Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Handleiding zorgvergelijkingsmodule UPIVA

Handleiding zorgvergelijkingsmodule UPIVA Handleiding zorgvergelijkingsmodule UPIVA In uw zorgvergelijkingsmodule is het mogelijk om alle zorgverzekeraars en hun producten met elkaar te vergelijken. UPIVA heeft met diverse zorgverzekeraars afspraken

Nadere informatie

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten Inhoud Voorwoord Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen 1 Wat verandert er in 2016? 2 Overstappen van zorgverzekeraar: hoe doet u dit, en tot welke datum kan dat precies? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel:

Nadere informatie

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015 Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden December 2015 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen 3. Conclusies Titel

Nadere informatie

De Zorgverzekeringskaart

De Zorgverzekeringskaart De Zorgverzekeringskaart Effectiviteit van de Zorgverzekeringskaart Basisverzekering Wicher Meinema Petra Kramer Jullie situatie Zorgverzekeraars Nederland heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer 1170 Kantoornaam De Financiële Dienstverleners Telefoonnummer 040-2073100 Collectiviteitsnummer C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s)

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie