FINANCIERINGSBAROMETER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIERINGSBAROMETER"

Transcriptie

1 FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1

2 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording 5. Contact GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 2

3 Management summary GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 3

4 Management summary Nederlanders verwachten de komende 12 maanden minder grote aankopen te gaan doen in vergelijking met het aantal aankopen dat ze gepland hadden de afgelopen 12 maanden. De Aankoopbereidheid Index is hierdoor 90. Alleen aan grote huishoudelijke apparaten verwacht men de komende 12 maanden meer geld te gaan besteden. Consumenten hebben een grotere bereidheid om een financiering af te sluiten voor toekomstige aankopen. De Financieringsbereidheid Index is daardoor 135. Een combinatie van deze twee factoren levert de Consumenten Financierings Index op, deze laat met een score van 125 een positief beeld zien. 69% van de Nederlanders heeft de afgelopen 12 maanden een grote aankoop gedaan, men heeft met name consumentenelektronica gekocht. 54% van de mensen denkt de komende 12 maanden een grote aankoop te gaan doen, vooral een grotere vakantiereis wordt genoemd. Een grotere vakantie, een renovatie en/of verbouwing en nieuwe meubels zijn uitgaven die vaak vooraf gepland zijn. Men sluit het vaakst een krediet af voor een renovatie en/of verbouwing. De meest gangbare kredietvorm is de persoonlijke lening. Voor aankopen die men de komende 12 maanden verwacht te gaan doen is het doorlopend krediet het meest populair. In het voorjaar van 14 denken fors meer mensen (38%) dat de Nederlandse economie zich de komende 12 maanden positief zal ontwikkelen in vergelijking met de voorjaarsmeting van 13 (16%). GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 4

5 Financieringsbarometer GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 5

6 Consumentenvertrouwen: Bodem lijkt bereikt Bron: CBS Statline GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 6

7 Legenda iconen Legenda iconen Renovatie en/of verbouwing Consumentenelektronica Auto, motor, boot en/of caravan Grotere vakantiereis Meubels en/of keuken Fiets/elektrische fiets Grote huishoudelijke apparaten GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 7

8 Financieringsbarometers Q2 14 Aankoopbereidheid Index Q2 = 90 Consumenten Financierings Index Q2 = 125 Q Q Financieringsbereidheid Index Q2 = Q GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 8

9 Financieringsbarometers Q Overzicht indices Consumenten Financierings Index Aankoopbereidheid Index Financieringsbereidheid Index Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 9

10 Consumenten Financierings Index Q2 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend De categorie fiets/elektrische fiets is in Q1 14 wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond Men was in Q1 14 voor een grotere vakantiereis het minst bereid een krediet af te sluiten, in Q2 is dit de fiets/elektrische fiets Q2 14 Q1 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14

11 Aankoopbereidheid Index Q2 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend De categorie fiets/elektrische fiets is in Q1 14 wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond. Alleen huishoudelijke apparaten verwachten consumenten de komende 12 maanden meer aan te schaffen, dan de afgelopen 12 maanden. Q2 14 Q1 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni

12 Financieringsbereidheid Index Q2 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend De categorie fiets/elektrische fiets is In Q1 14 wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond in bovenstaand overzicht Over het algemeen is men meer bereid voor aankopen in de komende 12 maanden een financiering af te sluiten dan voor aankopen in de afgelopen 12 maanden. Q2 14 Q1 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni

13 Onderzoeksresultaten GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 13

14 69% van de Nederlanders heeft afgelopen 12 maanden een grote aankoop gedaan, met name consumentenelektronica % Grote aankoop/uitgave in laatste 12 maanden Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Aankoop / uitgave gedaan Geen aankoop / uitgave gedaan Welke grote aankoop/uitgave? % Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Consumentenelektronica Grotere vakantiereis Auto, motor, boot en/of caravan Grote huishoudelijke apparaten Meubels en/of keuken Renovatie en/of verbouwing Andere grote aankoop/uitgave Fiets/elektrische fiets Bijna de helft van de aankopen/uitgaven die zijn gedaan, is consumentenelektronica (45%). Mannen hebben vaker aangegeven consumentenelektronica (36%) en een grote vakantiereis (26%) te hebben gekocht, terwijl vrouwen dit juist minder vaak hebben aangeschaft (resp. 26% en 21%). Laag opgeleiden hebben vaker geen aankoop gedaan (39%) dan hoog opgeleiden (23%). V2: Welke grotere aankopen / uitgaven heeft u in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gedaan? Basis: Alle respondenten (n= 2.271) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 14

15 De grotere vakantiereis wordt het meest vaak gepland, de aanschaf van grote huishoudelijke apparaten het minst vaak. % Was de aankoop gepland? Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Auto, motor, boot en/of caravan Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Grotere vakantiereis Fiets/elektrische fiets Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen Vooral de grotere vakantiereizen, renovaties en/of verbouwingen en meubel- en/of keukenaankopen zijn nog steeds uitgaven die van te voren waren gepland. Ook de aankoop van een fiets/elektrische fiets is in driekwart van de gevallen een geplande aankoop. V3: Kunt u van onderstaande aankopen aangeven of deze gepland waren? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan (n= 1.552) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14

16 De dalende trend van leningen voor renovatie en/of verbouwing lijkt zich in Q2 14 niet voort te zetten % 5 Krediet afgesloten voor aankoop Type krediet afgesloten (Q2 14) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q % Auto, motor, boot en/of caravan Meubels en/of keuken Consumentenelektronica Fiets/elektrische fiets Renovatie en/of verbouwing Grotere vakantiereis Grote huishoudelijke apparaten Doorlopend krediet Huurkoop (financieringskrediet) Creditcard krediet Ander soort krediet Persoonlijke lening Roodstaan op betaalrekening WOZ krediet Soort krediet onbekend Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen Het derde kwartaal van 13 laat over het algemeen een stijging zien in het afsluiten van een krediet. De persoonlijke lening, gevolgd door het credit card krediet, zijn het meest populair. V4a: Heeft u voor (een deel van) onderstaande aankopen een krediet afgesloten of gebruik gemaakt van een bestaand krediet? Zo ja, welke soort krediet heeft u afgesloten of gebruikt? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 (n= 1.552) 16

17 Weinig kredieten afgesloten puur voor extra financiële ruimte Afgelopen 12 maanden krediet afgesloten (buiten standaard grote aankopen) Type krediet afgesloten 13 (n= 175) + voorjaar 14 (n= 99) % Doorlopend krediet Roodstaan op betaalrekening Persoonlijke lening Creditcard krediet WOZ krediet Huurkoop (financieringskrediet) Ander soort krediet Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Soort krediet onbekend 4 5 % Ja Nee 13 voorjaar 14 Aan respondenten die de afgelopen 12 maanden geen krediet speciaal voor aankopen hebben afgesloten is de vraag voorgelegd of zij de afgelopen 12 maanden wel een krediet hebben afgesloten om bijvoorbeeld (tijdelijk) wat extra financiële ruimte te hebben. Van degenen die de afgelopen 12 maanden een krediet hebben afgesloten, is dit (nog steeds) met name een doorlopend krediet en de mogelijkheid tot roodstaan op de betaalrekening. V4b+c: Heeft u in de afgelopen 12 maanden krediet afgesloten om bijvoorbeeld (tijdelijk) extra geld te hebben of om een andere reden? + Wat voor soort krediet heeft u in de afgelopen 12 maanden afgesloten? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden geen kredieten voor aankopen hebben afgesloten (n= 2.9) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 17

18 54% van de Nederlanders verwacht komende 12 maanden grote aankoop/uitgave te doen % Verwachte grote aankoop/uitgave in komende 12 maanden Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q Plannen voor aankoop Geen plannen voor een aankoop % 50 0 Welke grote aankoop verwacht? Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Grotere vakantiereis Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Auto, motor, boot en/of caravan Andere grote aankoop/uitgave Fiets/elektrische fiets Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen 54% van de Nederlanders verwacht de komende 12 maanden een grote uitgave te doen. Dit percentage is lager dan het percentage Nederlanders dat aangeeft de afgelopen 12 maanden een grote uitgave gedaan te hebben (69%) omdat daar ook onverwachte uitgaven in zijn meegenomen. De meest verwachte grote aankoop/uitgave die men gaat doen, is nog steeds de grotere vakantiereis. Net als in Q1 14 verwachten met name mannen, jarigen en hoog opgeleiden de komende 12 maanden een grote aankoop/uitgave te doen. V6: Welke grotere aankopen / uitgaven in uw huishouden verwacht u in de komende 12 maanden te doen? Basis: Alle respondenten (n= 2.271) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 18

19 In geval van het afsluiten van een krediet, is het merendeel van plan om dit met een persoonlijke lening of met een persoonlijk krediet te doen % 25 5 Krediet afsluiten voor verwachte aankoop Type krediet afsluiten voor verwachte aankoop (Q2 14) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Auto, motor, boot en/of caravan Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Consumentenelektronica Grotere vakantiereis Fiets/elektrische fiets Doorlopend krediet Huurkoop (financieringskrediet) Creditcard krediet Ander soort krediet % Persoonlijke lening Roodstaan op betaalrekening WOZ krediet Wegens weinig waarnemingen is de categorie fiets/elektrische fiets zowel voor afsluiten krediet bij Q1 14 als bij type krediet Q2 14 niet weergegeven. Ook voor de verwachte uitgaven/aankopen verwacht een minderheid een krediet af te sluiten om de aankoop (gedeeltelijk) mee te financieren. Men zou voor een auto, motor, boot of caravan of voor een renovatie relatief vaker een krediet afsluiten dan voor een andere aankoop. Voor een grote vakantiereis zou men relatief minder vaak een krediet afsluiten dan voor een andere aankoop. V7: Kunt u zich voorstellen dat u voor onderstaande aankopen een krediet zou afsluiten? Zo ja, welke soort krediet zou u dan afsluiten? Basis: Alle respondenten die de komende 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.8) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 19

20 Toename verwacht bij grote vakantiereizen en huishoudelijke apparaten t.o.v. vorige 12 maanden Geplande aankopen verleden vs. aankopen in toekomst Grotere vakantiereis 37 Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken 26 Auto, motor, boot en/of caravan Grote huishoudelijke apparaten 21 % Geplande aankopen gedaan afgelopen 12 maanden Verwachte aankopen komende 12 maanden Alleen grotere vakantiereizen, grote huishoudelijke apparaten en renovaties/verbouwingen zijn uitgavenposten waarvan meer mensen verwachten in de komende 12 maanden geld aan uit te geven dan dat er gepland waren in de afgelopen 12 maanden. V3 + V6: Welke grotere aankopen / uitgaven heeft u in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gedaan? + Welke grotere aankopen / uitgaven in uw huishouden verwacht u in de komende 12 maanden te doen? Basis: Alle respondenten (n= 2.271) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14

21 Vooral voor renovatie en/of verbouwing neemt de bereidheid om te financieren toe Gedane aankopen vs. verwachte aankopen Auto, motor, boot en/of caravan 14 Renovatie en/of verbouwing Grote huishoudelijke apparaten Consumentenelektronica Meubels en/of keuken Grotere vakantiereis % Krediet afgesloten voor aankoop afgelopen 12 maanden Verwacht krediet af te sluiten voor aankoop komende 12 maanden Net als in Q1 14 verwacht men vooral voor een renovatie en/of verbouwing vaker een krediet af te sluiten in de komende 12 maanden dan er de afgelopen 12 maanden is gedaan. Men verwacht de komende 12 maanden minder vaak een krediet af te sluiten voor een auto, motor, boot en/of caravan. V4a + V7: Heeft u voor (een deel van) onderstaande aankopen een krediet afgesloten of gebruik gemaakt van een bestaand krediet? + Kunt u zich voorstellen dat u voor onderstaande aankopen een krediet zou afsluiten? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan (n= 1.552) Alle respondenten die de komende 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.8) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 21

22 Voor de helft van de aankopen wil men komend jaar een hoger bedrag lenen dan in het verleden Gemiddelde hoogte afgesloten krediet Gemiddelde hoogte nog af te sluiten krediet Auto, motor, boot en/of caravan N = N = 75 Meubels en/of keuken 5.2 N = N = 63 Grote huishoudelijke apparaten N = N = 51 Consumenten elektronica 760 N = N = 69 Renovatie en/of verbouwing N = N = 111 Grotere vakantiereis 2.8 N = N = 70 Fiets/elektrische fiets N = N = 12 De categorie fiets/elektrische moet als indicatief worden beschouwd. Bovenstaand is gebaseerd op Q1+Q2 14 Voor een renovatie of verbouwing is het gemiddelde afgesloten en in de toekomst te verwachten af te sluiten kredietbedrag nog steeds het hoogst, gevolgd door de categorie meubels en/of keuken. V5+V8: Wat is de hoogte van het afgesloten krediet ongeveer? + Wat zal de hoogte van het afgesloten krediet ongeveer zijn? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gefinancierd (n= 3) + Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 2.4) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 22

23 Bijna 1 op de 3 Nederlanders zou alleen bij financiële problemen een krediet afsluiten Ik sluit niet graag een krediet af, want het hebben van schulden ervaar ik als een last HJ 1 14 HJ Ik zou alleen bij financiële problemen een krediet afsluiten Ik sta regelmatig rood op mijn betaalrekening Gezien de algemene economische situatie is het op dit moment gunstig om grotere aankopen te doen De algemene economische situatie in Nederland zal zich naar mijn mening in de komende 12 maanden positief ontwikkelen HJ 1 14 HJ 2 13 HJ 1 14 HJ 2 13 HJ 1 14 HJ 2 13 HJ 1 14 HJ Ik leef nu en als ik een wens had zou ik een krediet afsluiten om mijn wens nu al te vervullen Het is op dit moment verstandig een krediet af te sluiten om geplande aankopen te financieren HJ 1 14 HJ 2 13 HJ 1 14 HJ Helemaal oneens Oneens Niet oneens/niet eens Eens Helemaal eens 81% van de Nederlanders geeft aan niet graag een krediet af te sluiten omdat men een schuld als een last ervaart. Daarmee in lijn ligt het feit dat slechts % van de Nederlanders aangeeft regelmatig rood te staan op zijn of haar betaalrekening en dat slechts 5% aangeeft een krediet af te sluiten om een wens nu al te kunnen vervullen. De consument geeft aan iets minder negatief te zijn over de ontwikkeling van de algemene economische situatie in Nederland de komende 12 maanden ten opzichte van de najaarsmeting. V28: In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen? Basis: Alle respondenten (Q1 + Q2 14 n= 4.544) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 23

24 Onderzoeksverantwoording GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 24

25 Onderzoeksverantwoording Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het online panel van GfK. De grootte van de bruto steekproef is respondenten De grootte van de netto steekproef is respondenten Het responspercentage is daarmee 76% De veldwerkperiode was van 6 mei 14 tot en met 18 mei 14 De resultaten zijn gecorrigeerd voor non-response (gewogen) uitgaande van de volgende variabelen: leeftijd, geslacht en regio. De grafische samenvatting dient ook nadrukkelijk beschouwd te worden als een samenvatting. Voor diepere inzichten in de onderzoeksresultaten verwijzen we naar het tabellenrapport. GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 25

26 Financieringsbarometer methodiek (gewogen aantallen) Basis: Huishoudens Nederland Voorbeeldberekening aankoopbereidheid: Aantal daadwerkelijk geplande aankopen afgelopen 12 maanden = Aantal verwachte aankopen de komende 12 maanden = Aankoopbereidheid is de verwachte aankopen gerelateerd aan de daadwerkelijke geplande aankopen (5.000 / * 0 = index 8) Voorbeeldberekening financieringsbereidheid: Aandeel van de daadwerkelijke aankopen de afgelopen 12 maanden wat men heeft gefinancierd = 23% Aandeel van de verwachte aankopen voor de komende 12 maanden die men denkt te financieren = % Financieringsbereidheid is de verwachte gefinancierde aankopen gerelateerd aan de daadwerkelijk gefinancierde aankopen (% / 23% * 0 = index 87) Aankoopbereidheid Index = 8 Financieringsbereidheid Index = Voorbeeldberekening Consumenten Krediet Index: Beide indexen opgeteld vormen deze indicator. Dit getal zegt iets over de mate waarin consumenten meer grote aankopen zullen gaan doen, gecombineerd met de mate waarin met de aankopen denkt te gaan financieren. + = Consumenten Financierings Index = 95 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 26

27 Financieringsbarometer methodiek (gewogen aantallen) Basis: Huishoudens Nederland De volgende aspecten zijn belangrijk in deze methodiek: Om een index te kunnen berekenen zijn meerdere metingen nodig. Hoeveel metingen is afhankelijk van de aantallen. Gelet op de steekproefomvang gaan we uit van de aantallen aankopen die men (geheel of gedeeltelijk) wil financieren, niet van het volume; Na vier metingen kunnen we een voortschrijdend gemiddelde van 1 jaar gaan hanteren. De meest recente meting telt dan zwaarder mee dan de voorgaande metingen. Deze weegfactoren zullen in overleg worden bepaald. Aankoopbereidheid Index = 8 + Financieringsbereidheid Index = = Consumenten Financierings Index = 95 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 27

28 Contact Koen van Nijnatten Research Consultant Leanne Braber Project Manager GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 28