FINANCIERINGSBAROMETER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIERINGSBAROMETER"

Transcriptie

1 FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1

2 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording 5. Contact GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 2

3 Management summary GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 3

4 Management summary Nederlanders verwachten de komende 12 maanden minder grote aankopen te gaan doen in vergelijking met het aantal aankopen dat ze gepland hadden de afgelopen 12 maanden. De Aankoopbereidheid Index is hierdoor 90. Alleen aan grote huishoudelijke apparaten verwacht men de komende 12 maanden meer geld te gaan besteden. Consumenten hebben een grotere bereidheid om een financiering af te sluiten voor toekomstige aankopen. De Financieringsbereidheid Index is daardoor 135. Een combinatie van deze twee factoren levert de Consumenten Financierings Index op, deze laat met een score van 125 een positief beeld zien. 69% van de Nederlanders heeft de afgelopen 12 maanden een grote aankoop gedaan, men heeft met name consumentenelektronica gekocht. 54% van de mensen denkt de komende 12 maanden een grote aankoop te gaan doen, vooral een grotere vakantiereis wordt genoemd. Een grotere vakantie, een renovatie en/of verbouwing en nieuwe meubels zijn uitgaven die vaak vooraf gepland zijn. Men sluit het vaakst een krediet af voor een renovatie en/of verbouwing. De meest gangbare kredietvorm is de persoonlijke lening. Voor aankopen die men de komende 12 maanden verwacht te gaan doen is het doorlopend krediet het meest populair. In het voorjaar van 14 denken fors meer mensen (38%) dat de Nederlandse economie zich de komende 12 maanden positief zal ontwikkelen in vergelijking met de voorjaarsmeting van 13 (16%). GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 4

5 Financieringsbarometer GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 5

6 Consumentenvertrouwen: Bodem lijkt bereikt Bron: CBS Statline GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 6

7 Legenda iconen Legenda iconen Renovatie en/of verbouwing Consumentenelektronica Auto, motor, boot en/of caravan Grotere vakantiereis Meubels en/of keuken Fiets/elektrische fiets Grote huishoudelijke apparaten GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 7

8 Financieringsbarometers Q2 14 Aankoopbereidheid Index Q2 = 90 Consumenten Financierings Index Q2 = 125 Q Q Financieringsbereidheid Index Q2 = Q GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 8

9 Financieringsbarometers Q Overzicht indices Consumenten Financierings Index Aankoopbereidheid Index Financieringsbereidheid Index Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 9

10 Consumenten Financierings Index Q2 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend De categorie fiets/elektrische fiets is in Q1 14 wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond Men was in Q1 14 voor een grotere vakantiereis het minst bereid een krediet af te sluiten, in Q2 is dit de fiets/elektrische fiets Q2 14 Q1 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14

11 Aankoopbereidheid Index Q2 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend De categorie fiets/elektrische fiets is in Q1 14 wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond. Alleen huishoudelijke apparaten verwachten consumenten de komende 12 maanden meer aan te schaffen, dan de afgelopen 12 maanden. Q2 14 Q1 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni

12 Financieringsbereidheid Index Q2 14 In detail Sterk dalend Dalend Stabiel Stijgend Sterk stijgend De categorie fiets/elektrische fiets is In Q1 14 wegens een laag aantal waarnemingen niet getoond in bovenstaand overzicht Over het algemeen is men meer bereid voor aankopen in de komende 12 maanden een financiering af te sluiten dan voor aankopen in de afgelopen 12 maanden. Q2 14 Q1 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni

13 Onderzoeksresultaten GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 13

14 69% van de Nederlanders heeft afgelopen 12 maanden een grote aankoop gedaan, met name consumentenelektronica % Grote aankoop/uitgave in laatste 12 maanden Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Aankoop / uitgave gedaan Geen aankoop / uitgave gedaan Welke grote aankoop/uitgave? % Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Consumentenelektronica Grotere vakantiereis Auto, motor, boot en/of caravan Grote huishoudelijke apparaten Meubels en/of keuken Renovatie en/of verbouwing Andere grote aankoop/uitgave Fiets/elektrische fiets Bijna de helft van de aankopen/uitgaven die zijn gedaan, is consumentenelektronica (45%). Mannen hebben vaker aangegeven consumentenelektronica (36%) en een grote vakantiereis (26%) te hebben gekocht, terwijl vrouwen dit juist minder vaak hebben aangeschaft (resp. 26% en 21%). Laag opgeleiden hebben vaker geen aankoop gedaan (39%) dan hoog opgeleiden (23%). V2: Welke grotere aankopen / uitgaven heeft u in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gedaan? Basis: Alle respondenten (n= 2.271) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 14

15 De grotere vakantiereis wordt het meest vaak gepland, de aanschaf van grote huishoudelijke apparaten het minst vaak. % Was de aankoop gepland? Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Auto, motor, boot en/of caravan Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Grotere vakantiereis Fiets/elektrische fiets Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen Vooral de grotere vakantiereizen, renovaties en/of verbouwingen en meubel- en/of keukenaankopen zijn nog steeds uitgaven die van te voren waren gepland. Ook de aankoop van een fiets/elektrische fiets is in driekwart van de gevallen een geplande aankoop. V3: Kunt u van onderstaande aankopen aangeven of deze gepland waren? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan (n= 1.552) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14

16 De dalende trend van leningen voor renovatie en/of verbouwing lijkt zich in Q2 14 niet voort te zetten % 5 Krediet afgesloten voor aankoop Type krediet afgesloten (Q2 14) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q % Auto, motor, boot en/of caravan Meubels en/of keuken Consumentenelektronica Fiets/elektrische fiets Renovatie en/of verbouwing Grotere vakantiereis Grote huishoudelijke apparaten Doorlopend krediet Huurkoop (financieringskrediet) Creditcard krediet Ander soort krediet Persoonlijke lening Roodstaan op betaalrekening WOZ krediet Soort krediet onbekend Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen Het derde kwartaal van 13 laat over het algemeen een stijging zien in het afsluiten van een krediet. De persoonlijke lening, gevolgd door het credit card krediet, zijn het meest populair. V4a: Heeft u voor (een deel van) onderstaande aankopen een krediet afgesloten of gebruik gemaakt van een bestaand krediet? Zo ja, welke soort krediet heeft u afgesloten of gebruikt? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 (n= 1.552) 16

17 Weinig kredieten afgesloten puur voor extra financiële ruimte Afgelopen 12 maanden krediet afgesloten (buiten standaard grote aankopen) Type krediet afgesloten 13 (n= 175) + voorjaar 14 (n= 99) % Doorlopend krediet Roodstaan op betaalrekening Persoonlijke lening Creditcard krediet WOZ krediet Huurkoop (financieringskrediet) Ander soort krediet Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Soort krediet onbekend 4 5 % Ja Nee 13 voorjaar 14 Aan respondenten die de afgelopen 12 maanden geen krediet speciaal voor aankopen hebben afgesloten is de vraag voorgelegd of zij de afgelopen 12 maanden wel een krediet hebben afgesloten om bijvoorbeeld (tijdelijk) wat extra financiële ruimte te hebben. Van degenen die de afgelopen 12 maanden een krediet hebben afgesloten, is dit (nog steeds) met name een doorlopend krediet en de mogelijkheid tot roodstaan op de betaalrekening. V4b+c: Heeft u in de afgelopen 12 maanden krediet afgesloten om bijvoorbeeld (tijdelijk) extra geld te hebben of om een andere reden? + Wat voor soort krediet heeft u in de afgelopen 12 maanden afgesloten? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden geen kredieten voor aankopen hebben afgesloten (n= 2.9) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 17

18 54% van de Nederlanders verwacht komende 12 maanden grote aankoop/uitgave te doen % Verwachte grote aankoop/uitgave in komende 12 maanden Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q Plannen voor aankoop Geen plannen voor een aankoop % 50 0 Welke grote aankoop verwacht? Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Grotere vakantiereis Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Auto, motor, boot en/of caravan Andere grote aankoop/uitgave Fiets/elektrische fiets Vanaf Q1 14 is de categorie fiets/elektrische fiets opgenomen 54% van de Nederlanders verwacht de komende 12 maanden een grote uitgave te doen. Dit percentage is lager dan het percentage Nederlanders dat aangeeft de afgelopen 12 maanden een grote uitgave gedaan te hebben (69%) omdat daar ook onverwachte uitgaven in zijn meegenomen. De meest verwachte grote aankoop/uitgave die men gaat doen, is nog steeds de grotere vakantiereis. Net als in Q1 14 verwachten met name mannen, jarigen en hoog opgeleiden de komende 12 maanden een grote aankoop/uitgave te doen. V6: Welke grotere aankopen / uitgaven in uw huishouden verwacht u in de komende 12 maanden te doen? Basis: Alle respondenten (n= 2.271) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 18

19 In geval van het afsluiten van een krediet, is het merendeel van plan om dit met een persoonlijke lening of met een persoonlijk krediet te doen % 25 5 Krediet afsluiten voor verwachte aankoop Type krediet afsluiten voor verwachte aankoop (Q2 14) Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Auto, motor, boot en/of caravan Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken Grote huishoudelijke apparaten Consumentenelektronica Grotere vakantiereis Fiets/elektrische fiets Doorlopend krediet Huurkoop (financieringskrediet) Creditcard krediet Ander soort krediet % Persoonlijke lening Roodstaan op betaalrekening WOZ krediet Wegens weinig waarnemingen is de categorie fiets/elektrische fiets zowel voor afsluiten krediet bij Q1 14 als bij type krediet Q2 14 niet weergegeven. Ook voor de verwachte uitgaven/aankopen verwacht een minderheid een krediet af te sluiten om de aankoop (gedeeltelijk) mee te financieren. Men zou voor een auto, motor, boot of caravan of voor een renovatie relatief vaker een krediet afsluiten dan voor een andere aankoop. Voor een grote vakantiereis zou men relatief minder vaak een krediet afsluiten dan voor een andere aankoop. V7: Kunt u zich voorstellen dat u voor onderstaande aankopen een krediet zou afsluiten? Zo ja, welke soort krediet zou u dan afsluiten? Basis: Alle respondenten die de komende 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.8) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 19

20 Toename verwacht bij grote vakantiereizen en huishoudelijke apparaten t.o.v. vorige 12 maanden Geplande aankopen verleden vs. aankopen in toekomst Grotere vakantiereis 37 Consumentenelektronica Renovatie en/of verbouwing Meubels en/of keuken 26 Auto, motor, boot en/of caravan Grote huishoudelijke apparaten 21 % Geplande aankopen gedaan afgelopen 12 maanden Verwachte aankopen komende 12 maanden Alleen grotere vakantiereizen, grote huishoudelijke apparaten en renovaties/verbouwingen zijn uitgavenposten waarvan meer mensen verwachten in de komende 12 maanden geld aan uit te geven dan dat er gepland waren in de afgelopen 12 maanden. V3 + V6: Welke grotere aankopen / uitgaven heeft u in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden gedaan? + Welke grotere aankopen / uitgaven in uw huishouden verwacht u in de komende 12 maanden te doen? Basis: Alle respondenten (n= 2.271) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14

21 Vooral voor renovatie en/of verbouwing neemt de bereidheid om te financieren toe Gedane aankopen vs. verwachte aankopen Auto, motor, boot en/of caravan 14 Renovatie en/of verbouwing Grote huishoudelijke apparaten Consumentenelektronica Meubels en/of keuken Grotere vakantiereis % Krediet afgesloten voor aankoop afgelopen 12 maanden Verwacht krediet af te sluiten voor aankoop komende 12 maanden Net als in Q1 14 verwacht men vooral voor een renovatie en/of verbouwing vaker een krediet af te sluiten in de komende 12 maanden dan er de afgelopen 12 maanden is gedaan. Men verwacht de komende 12 maanden minder vaak een krediet af te sluiten voor een auto, motor, boot en/of caravan. V4a + V7: Heeft u voor (een deel van) onderstaande aankopen een krediet afgesloten of gebruik gemaakt van een bestaand krediet? + Kunt u zich voorstellen dat u voor onderstaande aankopen een krediet zou afsluiten? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gedaan (n= 1.552) Alle respondenten die de komende 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 1.8) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 21

22 Voor de helft van de aankopen wil men komend jaar een hoger bedrag lenen dan in het verleden Gemiddelde hoogte afgesloten krediet Gemiddelde hoogte nog af te sluiten krediet Auto, motor, boot en/of caravan N = N = 75 Meubels en/of keuken 5.2 N = N = 63 Grote huishoudelijke apparaten N = N = 51 Consumenten elektronica 760 N = N = 69 Renovatie en/of verbouwing N = N = 111 Grotere vakantiereis 2.8 N = N = 70 Fiets/elektrische fiets N = N = 12 De categorie fiets/elektrische moet als indicatief worden beschouwd. Bovenstaand is gebaseerd op Q1+Q2 14 Voor een renovatie of verbouwing is het gemiddelde afgesloten en in de toekomst te verwachten af te sluiten kredietbedrag nog steeds het hoogst, gevolgd door de categorie meubels en/of keuken. V5+V8: Wat is de hoogte van het afgesloten krediet ongeveer? + Wat zal de hoogte van het afgesloten krediet ongeveer zijn? Basis: Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop hebben gefinancierd (n= 3) + Alle respondenten die de afgelopen 12 maanden een grote aankoop verwachten te doen (n= 2.4) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 22

23 Bijna 1 op de 3 Nederlanders zou alleen bij financiële problemen een krediet afsluiten Ik sluit niet graag een krediet af, want het hebben van schulden ervaar ik als een last HJ 1 14 HJ Ik zou alleen bij financiële problemen een krediet afsluiten Ik sta regelmatig rood op mijn betaalrekening Gezien de algemene economische situatie is het op dit moment gunstig om grotere aankopen te doen De algemene economische situatie in Nederland zal zich naar mijn mening in de komende 12 maanden positief ontwikkelen HJ 1 14 HJ 2 13 HJ 1 14 HJ 2 13 HJ 1 14 HJ 2 13 HJ 1 14 HJ Ik leef nu en als ik een wens had zou ik een krediet afsluiten om mijn wens nu al te vervullen Het is op dit moment verstandig een krediet af te sluiten om geplande aankopen te financieren HJ 1 14 HJ 2 13 HJ 1 14 HJ Helemaal oneens Oneens Niet oneens/niet eens Eens Helemaal eens 81% van de Nederlanders geeft aan niet graag een krediet af te sluiten omdat men een schuld als een last ervaart. Daarmee in lijn ligt het feit dat slechts % van de Nederlanders aangeeft regelmatig rood te staan op zijn of haar betaalrekening en dat slechts 5% aangeeft een krediet af te sluiten om een wens nu al te kunnen vervullen. De consument geeft aan iets minder negatief te zijn over de ontwikkeling van de algemene economische situatie in Nederland de komende 12 maanden ten opzichte van de najaarsmeting. V28: In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen? Basis: Alle respondenten (Q1 + Q2 14 n= 4.544) GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 23

24 Onderzoeksverantwoording GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 24

25 Onderzoeksverantwoording Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het online panel van GfK. De grootte van de bruto steekproef is respondenten De grootte van de netto steekproef is respondenten Het responspercentage is daarmee 76% De veldwerkperiode was van 6 mei 14 tot en met 18 mei 14 De resultaten zijn gecorrigeerd voor non-response (gewogen) uitgaande van de volgende variabelen: leeftijd, geslacht en regio. De grafische samenvatting dient ook nadrukkelijk beschouwd te worden als een samenvatting. Voor diepere inzichten in de onderzoeksresultaten verwijzen we naar het tabellenrapport. GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 25

26 Financieringsbarometer methodiek (gewogen aantallen) Basis: Huishoudens Nederland Voorbeeldberekening aankoopbereidheid: Aantal daadwerkelijk geplande aankopen afgelopen 12 maanden = Aantal verwachte aankopen de komende 12 maanden = Aankoopbereidheid is de verwachte aankopen gerelateerd aan de daadwerkelijke geplande aankopen (5.000 / * 0 = index 8) Voorbeeldberekening financieringsbereidheid: Aandeel van de daadwerkelijke aankopen de afgelopen 12 maanden wat men heeft gefinancierd = 23% Aandeel van de verwachte aankopen voor de komende 12 maanden die men denkt te financieren = % Financieringsbereidheid is de verwachte gefinancierde aankopen gerelateerd aan de daadwerkelijk gefinancierde aankopen (% / 23% * 0 = index 87) Aankoopbereidheid Index = 8 Financieringsbereidheid Index = Voorbeeldberekening Consumenten Krediet Index: Beide indexen opgeteld vormen deze indicator. Dit getal zegt iets over de mate waarin consumenten meer grote aankopen zullen gaan doen, gecombineerd met de mate waarin met de aankopen denkt te gaan financieren. + = Consumenten Financierings Index = 95 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 26

27 Financieringsbarometer methodiek (gewogen aantallen) Basis: Huishoudens Nederland De volgende aspecten zijn belangrijk in deze methodiek: Om een index te kunnen berekenen zijn meerdere metingen nodig. Hoeveel metingen is afhankelijk van de aantallen. Gelet op de steekproefomvang gaan we uit van de aantallen aankopen die men (geheel of gedeeltelijk) wil financieren, niet van het volume; Na vier metingen kunnen we een voortschrijdend gemiddelde van 1 jaar gaan hanteren. De meest recente meting telt dan zwaarder mee dan de voorgaande metingen. Deze weegfactoren zullen in overleg worden bepaald. Aankoopbereidheid Index = 8 + Financieringsbereidheid Index = = Consumenten Financierings Index = 95 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 27

28 Contact Koen van Nijnatten Research Consultant Leanne Braber Project Manager GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 28

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

LUSTRUMEDITIE. Kwartaalinzicht. Editie 8 Q4 2018

LUSTRUMEDITIE. Kwartaalinzicht. Editie 8 Q4 2018 LUSTRUMEDITIE Kwartaalinzicht Editie 8 Q4 2018 Lustrum VFN 90 jaar Op 1 november heeft de VFN haar 90-jarig bestaan groots gevierd in het Nationaal Militair Museum in Soest. Onder leiding van dagvoorzitter

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK November 2015 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbarometers 2. Financieringen Toekomst Verleden Financieringsbarometers 3. PR-vragen 4.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 45 september 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index september 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 42 juni 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juni 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Kwartaalinzicht. Editie 6 Q2 2018

Kwartaalinzicht. Editie 6 Q2 2018 Kwartaalinzicht Editie 6 Q2 218 VFN Cijfers In 217 is het nieuw verstrekte consumptieve krediet toegenomen met 14%. Zowel het nieuw verstrekte krediet in de vorm van autofinancieringen (+15%) als de overige

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK April 2016 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbaromaters 2. Financieringen Toekomst Verleden 3. PR-vragen 4. Bijlagen Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Kwartaalinzicht. Editie 10 Q2 2019

Kwartaalinzicht. Editie 10 Q2 2019 Kwartaalinzicht Editie 1 Q2 219 VFN Cijfers Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april is het jaarverslag vastgesteld. Het jaarverslag biedt inzicht in de ontwikkeling van het nieuw verstrekte krediet

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 34 oktober In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index oktober Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 33 september In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index september Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=000 Nederlanders

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

De duurzame energiesector

De duurzame energiesector De duurzame energiesector Welk beeld hebben jongeren van (werken in) de duurzame energiesector? GfK November 2016 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Kwartaalinzicht. Editie 2 Q2 2017

Kwartaalinzicht. Editie 2 Q2 2017 Kwartaalinzicht Editie 2 Q2 217 VFN Cijfers Consumptief Krediet Verstrekte Consumptief Krediet door VFN leden 21-216, in miljoenen euro s. Ten opzichte van 215 is het nieuw verstrekte Consumptieve Krediet

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 21 September In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 21 September In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 21 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

Kwartaalinzicht. Editie 4 Q4 2017

Kwartaalinzicht. Editie 4 Q4 2017 Kwartaalinzicht Editie 4 Q4 2017 BKR Cijfers Centraal Krediet Informatie Systeem (CKI) 2.200 Nieuw verstrekt krediet* in mio op kwartaalbasis: 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 Nieuw verstrekt consumptief

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 31 juli In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juli Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Kwartaalinzicht. Editie 7 Q3 2018

Kwartaalinzicht. Editie 7 Q3 2018 Kwartaalinzicht Editie 7 Q3 2018 BKR Cijfers Centraal Krediet Informatie Systeem (CKI) Nieuw verstrekt krediet in miljoenen op kwartaalbasis 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Goede voornemens 2019

Goede voornemens 2019 Goede voornemens 2019 Extra vragen NOC*NSF Goede voornemens Maandmeting December 2018 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 4 Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS ONDERZOEK GEMEENTEGIDS Gemeente Hulst GfK Panel Services I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek gemeentegids gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik papieren

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX 18

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX 18 NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX 18 OVERZICHT VAN 1 MAANDMETINGEN In opdracht van NOC*NSF GfK 014 Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index Sportdeelname per maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie