GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X"

Transcriptie

1 RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie

2 Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap - Commercial respons - Herkenning overige ingezette media - Productgebruik - Brand en market performance 3 Toegevoegde waarde radio 4 Management Summary 5 Onderzoeksgegevens Bijlagen

3 1 Inleiding

4 Inleiding Campagne en benchmark informatie 4 Naam campagne: (Inkoop) doelgroep: Hoofdmerk in campagne: Exacte naam product: Ingezette media: Totaal bruto campagnebudget: Budget aandeel radio: Bijzonderheden: Voorbeeldpresentatie merk X Product X fmcg Radio en televisie ,- (gemiddelde van de 5 cases) 24% (gemiddelde van de 5 cases) Het betreft een benchmark van in totaal vijf cases. Het gaat om Product X fmcg (food branche) en daarnaast om vier cases in de branches telecom, internet, dagbladen en pharmaceutische producten (totale steekproef benchmark n=1000) Meetweken: 0-metingen: tot (week 37 t/m 41) 1-metingen: tot (week 41 t/m 46)

5 Inleiding In opdracht van RAB heeft Intomart GfK een onderzoek uitgevoerd onder de doelgroep van product X fmcg. Het onderzoek had ondermeer ten doel inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de reclamecampagne. 5 Hiertoe zijn onder andere de volgende aspecten in het onderzoek betrokken: Spontane en geholpen merkbekendheid Spontane en geholpen reclamebekendheid Koopbereidheid en voorkeur Productgebruik en vervolg aankoopbereidheid Herkenning radio commercial en herkenning andere reclame uitingen Inschatting aantal contacten met radiocommercial Rapportcijfer radiocommercial Boodschap overdracht Radiocommercial respons (statements gebaseerd op werkingsmodellen reclame) Mediagedragsvragen De vragenlijst is online afgenomen. Voor de 0- en 1-meting zijn elk n=200 respondenten ondervraagd.

6 2 Resultaten

7 De top of mind merkbekendheid van merk X is zowel in de 0- als in de 1-meting veruit het hoogste vergeleken met de concurrenten Concurrenten merk X 7 Merk A Merk B Merk C % 28% 23% % 75% % 85% % 85% % 25% 39% 41% 0-meting 1-meting % 5 24% 21% 5% 4% 0-meting 1-meting % 43% 22% 22% 18% 0-meting 1-meting % 58% 24% 21% 7% 6% 0-meting 1-meting Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Basis Totaal: n=200 V1. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V3. Welke van onderstaande merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam?

8 De top of mind merkbekendheid van merk X is aanzienlijk hoger dan de benchmark. Het verschil in de totale bekendheid is relatief klein % 84% 85% 8 28% 23% 6 23% 25% 53% 46% 4 39% 41% 19% 23% 12% 15% 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Basis Totaal: n=200 V1. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V3. Welke van onderstaande merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam?

9 Zowel bij merk X als de benchmark is de top of mind bekendheid en de rest van de spontane bekendheid toegenomen. De geholpen bekendheid is licht gedaald % 84% 85% 8 28% 23% -5% 6 23% 25% 2% 53% 46% -7% 4 39% 41% 2% 19% 23% 4% 12% 15% 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 3% Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Basis Totaal: n=200 V1. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V3. Welke van onderstaande merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam?

10 De reclamebekendheid van merk X is veruit het grootst vergeleken met de concurrenten. Vooral de top of mind bekendheid scoort relatief hoog Concurrenten merk X 10 Merk A Merk B Merk C % 4% 6% 23% 0-meting 41% 7% 7% 27% 1-meting % 13% 6% 6% 2% 5% 5% 2% 0-meting 1-meting % 21% 7% 7% 5% 6% 1 8% 0-meting 1-meting % 23% 15% 14% 1% 5% 8% 3% 0-meting 1-meting Basis Totaal: n=200 V1. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V3. Welke van onderstaande merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam?

11 De totale reclamebekendheid van merk X ligt hoger dan de benchmark. Er is met name een relatief groot verschil te zien in de top of mind bekendheid % 33% 4% 7% 7% 3 6% 21% 1 7% 6% 23% 27% 5% 14% 8% 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Basis Totaal: n=200 V2. Van welke merken van productgroep X fmcg heeft u reclame gezien? V6. Van welk merken van productgroep X fmcg heeft u reclame gezien/gehoord of gelezen?

12 Zowel bij merk X als de benchmark is de top of mind bekendheid, de rest van de spontane bekendheid en de geholpen reclamebekendheid toegenomen % 33% 7% 3% 4% 7% 1% 3 6% 21% 1 4% 7% 6% 23% 27% 5% 14% 8% 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 3% 1% 6% Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Geholpen Spontaan, rest Spontaan, top of mind Basis Totaal: n=200 V2. Van welke merken van productgroep X fmcg heeft u reclame gezien? V6. Van welke merken van productgroep X fmcg heeft u reclame gezien/gehoord of gelezen?

13 De herkenning van de radiocommercial van merk X ligt lager dan de benchmark. Ongeveer een derde heeft de commercial (misschien) gehoord Herkenning radiocommercial 13 Ja, zeker 16% 27% Ja, misschien 15% 19% Nee 54% 69% Basis (alle ondervraagden die commercial op pc konden afspelen): n= 190 V7. Kunt u zich herinneren deze reclame van product X fmcg op de radio gehoord te hebben?

14 37% heeft de radiocommercial van merk X 1 à 3 keer gehoord. Dit aandeel ligt lager dan de benchmark. Een relatief klein aandeel heeft de commercial vaker dan 6 keer gehoord Frequentie radiocommercial 14 1 à 3 keer 37% 48% 4 à 6 keer 26% 23% 7 à 9 keer 10 keer of vaker 2% 5% 1% 1% Weet niet 23% 34% Basis (radiocommercial gehoord): n= 60 V8. Kunt u zich herinneren hoeveel keer u deze radiocommercial op de radio heeft gehoord?

15 De radiocommercial van merk X wordt gemiddeld met een iets hoger rapportcijfer beoordeeld dan de benchmark Rapportcijfer radiocommercial 15 4 Segment negatief t.a.v. Segment positief t.a.v. 3 commercial 5 of lager commercial 8 of hoger Gemiddeld rapportcijfer Index 6,8 6,6 103% Basis (radiocommercial gehoord): n= 60 V9. Welk rapportcijfer geeft u deze reclame van product X fmcg?

16 De belangrijkste boodschappen die de respondenten uit de commercial halen is dat ze het product moeten kopen en de propositie waarover in de commercial wordt gesproken 16 Meest voorkomende antwoorden: Dat je het product moet kopen Propositie waarover in de commercial wordt gesproken (NB beperkte selectie in verband met vertrouwelijkheid van case X) Basis (radiocommercial gehoord): n= 60 V10. Wat probeert deze commercial volgens u duidelijk te maken?

17 De radiocommercial van merk X wordt vooral gezien als duidelijk, passend bij merk X en passend bij producten uit de branche. Dit komt overeen met de benchmark Uitspraken 17 Is duidelijk Past bij product X fmcg Past bij producten uit de branche Boodschap/slogan is heel bekend Is leuk Is opvallend Muziek/stem is heel bekend Is geloofwaardig Is anders dan de andere merken in de branche Geeft mij een goed gevoel Blijft me bij Krijg zin om het product te kopen Is interessant Vertelt me iets nieuws Hiervan wordt ik enthousiast Is irritant Ga hier informatie over zoeken/aanvragen Ga anderen aanraden om het product te kopen 2% 3% 5% 5% 5% 5% 3% 4% 3% 5% 7% 8% 9% 8% 1 1 7% 12% 11% 11% 19% 18% 3 25% 18% 16% 18% 18% 18% 29% 27% 36% 29% 39% 44% Helemaal mee eens Mee eens Basis (Radiocommercial gehoord): n= V11a. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande uitspraken over deze radiocommercial?

18 Ongeveer de helft heeft de TV commercial van merk X gezien. Dit ligt iets hoger dan het aandeel in de benchmark TV commercial gezien? 18 Ja, zeker 48% 53% Ja, misschien 13% 14% Nee 34% 38% Basis (alle ondervraagden die TV commercial op pc konden afspelen): n= 189 V12. Kunt u zich herinneren deze TV reclame van product X fmcg op de televisie gezien te hebben?

19 Driekwart van de ondervraagden gebruikt wel eens een product uit de productgroep van merk X. Dit ligt lager dan de benchmark. Gebruik producten uit productgroep % 75% 87% 87% 4 25% 25% 13% 13% 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting Ja, maak gebruik van producten uit productgroep Ja, maak gebruik van producten uit productgroep Nee, maak geen gebruik van producten uit productgroep Nee, maak geen gebruik van producten uit productgroep Basis (alle ondervraagden): n= 200 V18. Gebruikt u zelf wel eens producten uit productgroep X fmcg?

20 Tachtig procent van de respondenten maakt wel eens gebruik van merk X. Dit ligt aanmerkelijk hoger dan de benchmark Gebruik merk X van productgroep % 36% % 4 67% 64% 19% 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting Ja, maak gebruik van merk X Ja, maak gebruik van merk X Nee, maak geen gebruik van merk X Nee, maak geen gebruik van merk X Basis (alle ondervraagden die wel eens poducten uit productgroep gebruiken): 0-meting n= meting n= 149 V19. Gebruikt u zelf wel eens het product fmcg?

21 Vergeleken met de 0-meting is het aandeel dat bekend is met merk X en het overweegt te kopen licht gestegen 6 Brand & market performance NB Alle respondenten = 10. totaal wordt ingedeeld van minst positieve deel (merk niet kennen en niet overwegen te kopen) tot meest positieve deel (kennen en als enige merk kopen) % 1 25% 33% % 0-meting 1-meting Onbekend, niet kopen Bekend, niet kopen Bekend, wel kopen Bekend, unieke koopvoorkeur Basis (alle ondervraagden): n= 200 V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur?

22 Het aandeel met een unieke koopvoorkeur voor het merk X ligt zowel in de 0- als 1-meting hoger dan bij de benchmark Brand & market performance NB Alle respondenten = 10. Totaal wordt ingedeeld van minst positieve deel (merk niet kennen en niet overwegen te kopen) tot meest positieve deel (kennen en als enige merk kopen) % 15% 11% 1 52% 47% 25% 4 33% 17% 18% 3 15% 29% 19% 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting Onbekend, niet kopen Bekend, niet kopen Bekend, wel kopen Bekend, unieke koopvoorkeur Basis (alle ondervraagden): n= 200 V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur?

23 3 Toegevoegde waarde radio 1: Vergelijking groep die alleen de TV commercial herkent met de groep die zowel de TV commercial als de radiocommercial herkent

24 Door toevoeging van de radiocommercial aan de TV commercial stijgt de unieke koopvoorkeur voor merk X Toegevoegde waarde radio 44% 42% 34% 3 24% 27% 14% 15% TV only TV/Radio 1 Onbekend, niet kopen Bekend, niet kopen Bekend, wel kopen Bekend, unieke voorkeur Basis TV Only (alle ondervraagden, die alleen TV commercial hebben gezien): n= 74 Basis TV/Radio (alle ondervraagden die zowel TV als radiocommercial hebben gezien/gehoord): n= 44 V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur?

25 In tegenstelling tot merk X heeft bij de benchmark de toevoeging van een radiocommercial minder invloed op het koopgedrag van de respondenten 25 Toegevoegde waarde radio % 44% 42% 34% TV only TV/Radio % 14% 15% 1 24% 17% 27% 19% Onbekend, niet kopen Bekend, niet kopen Bekend, wel kopen Bekend, unieke voorkeur 19% TV only TV/Radio V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur? Basis TV Only (alle ondervraagden, die alleen TV commercial hebben gezien): n= 74 Basis TV/Radio (alle ondervraagden die zowel TV als radiocommercial hebben gezien/gehoord): n= 44

26 3 Toegevoegde waarde radio 2: Media imperatives vergelijking (wel/niet luisteren naar ingeschakelde radiozenders en TV gebruik)

27 Respondenten die naar de ingezette radiozenders hebben geluisterd zijn beter bekend met merk X en hebben er een grotere koopvoorkeur voor Radiozenders beluisterd* De koopbereidheid van de respondenten die wel naar de ingezette radiozenders hebben geluisterd, waarop de commercial is uitgezonden, is 23% hoger dan van de respondenten die niet naar deze zenders luisteren (74% versus 6) 27 Wel 31% 43% 19% 7% Bekend, unieke voorkeur Bekend, wel kopen Bekend, niet kopen Niet 24% 36% 23% 17% Onbekend, niet kopen * Respondenten die nooit naar de televisie kijken zijn niet meegenomen in de analyse Basis (alle ondervraagden, die naar de radiozender(s) hebben geluisterd): n= 129 Basis (alle ondervraagden die niet naar de radiozender(s) hebben geluisterd): n= 68 V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur?

28 Vergeleken met de benchmark is de bekendheid van merk X onder de luisteraars van de ingezette radiozenders groter Radiozenders beluisterd* Wel 31% : De koopbereidheid van de respondenten die wel naar de ingezette radiozenders hebben geluisterd, waarop de commercial is uitgezonden, is 12% hoger dan van de respondenten die niet naar deze zenders luisteren (38% versus 34%) 18% 43% 48% 19% 15% 7% Bekend, unieke voorkeur Bekend, wel kopen Bekend, niet kopen Onbekend, niet kopen 28 Niet 24% 36% 23% 17% Bekend, unieke voorkeur Bekend, wel kopen 17% 17% 48% 18% Bekend, niet kopen Onbekend, niet kopen * Respondenten die nooit naar de televisie kijken zijn niet meegenomen in de analyse Basis (alle ondervraagden, die naar de radiozender(s) hebben geluisterd): n= 129 Basis (alle ondervraagden die niet naar de radiozender(s) hebben geluisterd): n= 68 V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur?

29 De unieke koopvoorkeur van de respondenten die niet naar de ingezette radiozenders hebben geluisterd en die minder dan 12 uur per week naar de TV kijken, blijft achter bij de rest Radiozenders beluisterd Wel TV Gebruik Licht Medium Zwaar 34% 32% 28% 39% 44% 48% Het TV gebruik van de respondenten is in drie categorieën ingedeeld: 1. Licht: minder dan 12 uur per week; 2. Medium: 12 tot en met 19 uur per week; 3. Zwaar: meer dan 19 uur per week. 19% 18% 14% 2% 2% Bekend, unieke voorkeur Bekend, wel kopen Bekend, niet kopen Onbekend, niet kopen 29 Licht 11% 48% 27% 14% Niet Medium 34% 34% 24% 8% Zwaar 26% 28% 18% 28% Basis Radiozenders wel, TV gebruik licht n= 35 Radiozenders wel, TV gebruik medium n= 47 Radiozenders wel, TV gebruik zwaar n= 47 Radiozenders niet, TV gebruik licht n= 22 Radiozenders niet, TV gebruik medium n= 22 Radiozenders niet, TV gebruik zwaar n= 24 V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur?

30 Er is geen sterke relatie tussen de koopintentie van de mensen die naar de ingezette radiozenders hebben geluisterd en het TV gebruik Het TV gebruik van de respondenten is in drie categorieën ingedeeld: 1. Licht: minder dan 12 uur per week; 2. Medium: 12 tot en met 19 uur per week; 3. Zwaar: meer dan 19 uur per week. 30 TV Gebruik Licht 34% 21% 19% 44% 46% 2% 14% Bekend, unieke voorkeur Bekend, wel kopen Bekend, niet kopen Radiozenders wel beluisterd Medium Zwaar 32% 28% 19% 14% 21% 48% 45% 39% 51% 19% 18% 2% 14% 14% 16% Onbekend, niet kopen Bekend, unieke voorkeur Bekend, wel kopen Bekend, niet kopen Onbekend, niet kopen Basis Radiozenders wel, TV gebruik licht n= 35 Radiozenders wel, TV gebruik medium n= 47 Radiozenders wel, TV gebruik zwaar n= 47 V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur?

31 Ook voor de mensen die niet naar de ingezette radiozenders hebben geluisterd is er geen significante relatie met TV gebruik Het TV gebruik van de respondenten is in drie categorieën ingedeeld: 1. Licht: minder dan 12 uur per week; 2. Medium: 12 tot en met 19 uur per week; 3. Zwaar: meer dan 19 uur per week. 31 TV Gebruik Licht 11% 22% 48% 15% 47% 27% 14% 16% Bekend, unieke voorkeur Bekend, wel kopen Bekend, niet kopen Radiozenders niet beluisterd Medium Zwaar 34% 14% 17% 26% 15% 19% 28% 34% 5 18% 47% 24% 8% 19% 28% 19% Onbekend, niet kopen Bekend, unieke voorkeur Bekend, wel kopen Bekend, niet kopen Onbekend, niet kopen Basis Radiozenders niet, TV gebruik licht n= 22 Radiozenders niet, TV gebruik medium n= 22 Radiozenders niet, TV gebruik zwaar n= 24 V3. Welke merken van productgroep X fmcg kent u, al is het maar van naam? V4. Welke merken van productgroep X fmcg komen voor u in aanmerking om te kopen? V5. Aan welk merk van productgroep X fmcg geeft u de voorkeur?

32 4 Management Summary

33 Management Summary Naamsbekendheid: De spontane naamsbekendheid (zowel top of mind als rest ) van merk X is t.o.v. de 0-meting iets toegenomen. In vergelijking met de benchmark is de spontane naamsbekendheid van merk X groot. 33 Reclamebekendheid: De reclamebekendheid van merk X is t.o.v. de 0-meting toegenomen. De top of mind is daarbij het sterkst gestegen. In vergelijking met de benchmark is de spontane reclamebekendheid van merk X veel groter. De relatieve stijging lijkt daarentegen wat kleiner dan bij de benchmark. Radiocommercial: Bijna een derde (31%) heeft de radiocommercial van merk X (misschien) gehoord. Het merendeel daarvan heeft de commercial een paar keer of meerdere keren gehoord. De gemiddelde beoordeling voor de commercial is een 6,8. De herkenning van de radiocommercial van merk X is lager dan de benchmark, het rapportcijfer is hoger. Commercial respons: De drie uitspraken die het meest van toepassing zijn op de radiocommercial van merk X zijn: is duidelijk, past bij product X en past bij producten uit de branche. Respectievelijk 52%, 48% en 44% is het (helemaal) eens met deze uitspraken. Wat is duidelijk betreft scoort de radiocommercial lager dan de benchmark, wat past bij product X betreft wat hoger en wat past bij producten uit de branche betreft scoort de radiocommercial weer wat lager.

34 Management Summary TV-commercial: Tweederde van de respondenten (66%) heeft de tv-commercial van merk X (misschien) gezien. Dit komt overeen met het benchmarkcijfer. 34 Productgebruik: Voor zowel de 0-meting als de 1-meting geldt dat driekwart van de respondenten wel eens de productgroep gebruikt. Van deze groep maakt tachtig procent ook wel eens gebruik van merk X binnen deze productgroep. Het marktaandeel van merk X binnen de productgroep is zeer groot in vergelijking met de benchmark. Brand & Market performance: T.o.v. de 0-meting is het aandeel dat merk X kent en ook overweegt om te kopen gestegen. Daarnaast is het aandeel dat merk X kent, maar niet koopt afgenomen. Ten opzichte van de benchmark is de groep die merk X koopt en/of er een voorkeur voor heeft bij de aankoop, veel groter. De toename in de koopbereidheid is daarentegen iets lager (+1) dan de gemiddelde benchmark toename (+16%). Toegevoegde waarde radio: Door de toevoeging van de radiocommercial naast de TVcommercial is de bekendheid van merk X toegenomen en de unieke koopvoorkeur gestegen. Deze stijging van de bekendheid en toename van de unieke voorkeur is voor merk X hoger dan het benchmarkgemiddelde. RADIO WERKT: KOOPBEREIDHEID GEMIDDELD 12% HOGER DOOR INZET RADIO NAAST TV

35 5 Onderzoeksgegevens

36 Onderzoeksgegevens Onderzoeksverantwoording 36 Vragenlijst en methode De vragenlijst is ontwikkeld door RAB en is voorgelegd aan respondenten uit het Intomart GfK Online panel, door middel van een online vragenlijst (CAWI). De respondent krijgt via een uitnodiging voor het onderzoek, in de is een link opgenomen naar de vragenlijst. Door op de link te klikken opent het onderzoek automatisch en kan de respondent zelf via de computer de vragenlijst invullen. Deze CAWI-benadering biedt het voordeel dat het doorlopen van de vragenlijst automatisch wordt geregeld. Op deze manier zijn er tevens mogelijkheden opgenomen om de vragenlijst te controleren op interne consistentie. Veldwerk Het veldwerk voor het onderzoek van merk X en de benchmark is steeds in 2 periodes uitgevoerd. De 0-metingen hebben plaatsgevonden in de periode tot en de 1-metingen van tot De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg voor de 0-meting 7 minuten en voor de 1-meting 9 minuten.

37 Onderzoeksgegevens Onderzoeksverantwoording Steekproef Voor het onderzoek is één steekproef getrokken, waarvoor in totaal 450 mensen zijn geselecteerd. Doelgroep van deze steekproef waren de mensen van 13 jaar en ouder en de boodschappers van het gezin. De steekproef is Nederlands representatief op geslacht en leeftijd. 37 Quotering Er is een quotering gehanteerd van 200 respondenten. Weging en samenstelling steekproef Vanwege het feit dat een a-selecte groep mensen wordt ondervraagd, is het mogelijk dat de netto steekproef afwijkingen vertoont op de variabelen geslacht en leeftijd in vergelijking met de populatie. In onderzoek is het gebruikelijk om dan de resultaten op deze variabelen te herwegen naar de populatie. Op de resultaten die gepresenteerd worden in dit rapport is een dergelijke weging toegepast.

38 Onderzoeksgegevens Onderzoeksverantwoording Steekproef benchmark Op de dia s zijn steeds de steekproefaantallen van merk X weergegeven. Hieronder is een overzicht opgenomen van de steekproef aantallen van de benchmark. dia 7 t/m 12 Basis (alle ondervraagden): n= 1000 dia 13 Basis (alle ondervraagden, die radiocommercial op pc konden afspelen): n= 949 dia 14 t/m 17 Basis (alle ondervraagden, die radiocommercial hebben gehoord): n= 430 dia 18 Basis (alle ondervraagden, die TV commercial op pc konden afspelen): n= 946 dia 19 Basis (alle ondervraagden): n= 1000 dia 20 Basis (alle ondervraagden, die wel eens producten uit productgroep X gebruiken): 0-meting: n= meting: n= 872 dia 22 Basis (alle ondervraagden): n= 1000 dia 24 Basis TV Only (alle ondervraagden, die alleen TV commercial hebben gezien): n= 206 Basis TV/Radio (alle ondervraagden, die zowel TV als radiocommercial hebben gezien/gehoord): n= 219 dia 26 Basis (alle ondervraagden, die naar de radiozender(s) hebben geluisterd): n= 745 Basis (alle ondervraagden, die niet naar de radiozender(s) hebben geluisterd): n= 242 dia 28 Radiozenders wel, TV gebruik licht n= 213 Radiozenders wel, TV gebruik medium n= 276 Radiozenders wel, TV gebruik zwaar n= 256 dia 29 Radiozenders niet, TV gebruik licht n= 91 Radiozenders niet, TV gebruik medium n= 81 Radiozenders niet, TV gebruik zwaar n= 70 38

39 Onderzoeksgegevens Onderzoeksverantwoording Rapportage De rapportage bestaat uit een grafische rapportage van alle gestelde vragen. Hieraan vooraf gaat een beknopte samenvatting van de resultaten. 39 Daar waar de som van de resultaten niet precies op 10 uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer dan één antwoord toegestaan. Tenslotte Het onderzoek is uitgevoerd door Intomart GfK, dat behoort tot de internationale GfK-groep. Intomart GfK is gecertificeerd door Lloyd s Register Quality Assurance volgens de normen van NEN-EN-ISO Tevens worden de richtlijnen van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en ESOMAR (EuropeanSociety for Opinion and Marketing Research) in acht genomen. Deze richtlijnen zijn bij Intomart GfK op te vragen.

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons

RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons RAB RADAR (Radio AD Awareness & Respons) 1. Wat is de RAB RADAR 2. De vraagstelling 3. RAB RADAR in de praktijk 4. Voorbeelden rapportage 5. Informatie Wat is de

Nadere informatie

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio RADAR: Radio AD Awareness & Respons Inz Inzichten in de effectiviteit van radio Tom van Hulst, research director RAB januari 2010 Wat is RAB RADAR Multi-media campagne effect onderzoek met standaard opzet

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken. juni 2007 Stefan Peters Ewout Witte (15658)

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken. juni 2007 Stefan Peters Ewout Witte (15658) Boekenbranche Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken juni 2007 Stefan Peters Ewout Witte (15658) Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet 2011 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

Aandacht voor Radio Reclame

Aandacht voor Radio Reclame Aandacht voor Radio Reclame Onderzoek naar de effectiviteit van radio februari 2011 Jim Boor (25563 en 26374) Management summary (1) De herkenning van de radio die zijn in een live radioprogramma terwijl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013 RRO RAPPORTAGE KRONING 1 Meting 1 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Achtergrond en doelstellingen II. III. Management Summary Resultaten 2 3 1. ACHTERGROND & OPZET I. ACHTERGROND Inleiding Cebuco heeft

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, april 2010 2010 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

Voorlichtingstraject vmbo (S63)

Voorlichtingstraject vmbo (S63) Voorlichtingstraject vmbo (S63) Eindrapportage campagne-effectonderzoek 15 mei 2018 Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Voorwoord Dit is de rapportage van het campagne-effectonderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015 AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK 37339 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms

RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms Mei 2013 Judith Dudok 31923 Intomart GfK 2012 31923 RAB Radioplatforms 2013 Mei 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling en opzet 2. Management

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, September 2009 2009 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de

Nadere informatie

jean mineur mediavision

jean mineur mediavision jean mineur mediavision achtergrond Jean Mineur Mediavision exploiteert bioscoopreclame voor 75 bioscopen in Nederland. In de bioscoop zorgt het overweldigende beeld en geluid ervoor dat adverteerders

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag

Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Projectnummer: 21095 Datum: 28-5-

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil Preentatie van onderzoekreultaten Martijn Brinkhoff mei 2008 Inhoud Aanleiding Theorie over multimedia-effecten Doel van het onderzoek Onderzoekmethode

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen...

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... 1 Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... Een effectstudie naar de toegevoegde waarde van dagbladen aan de hand van de Unilever s A-merk campagne: Niet voor niets Amsterdam, oktober 2009 2

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 45 september 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index september 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 42 juni 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juni 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Agenda 1. Wat weten we al? 2. Doelstelling onderzoek 3. Opzet onderzoek 4. Resultaten 5. Advies Pre-rolls krijgen meer aandacht, worden beter onthouden

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

VanAnaarBeter Praatpalen (S12)

VanAnaarBeter Praatpalen (S12) Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek Managementsamenvatting (1/3) Inleiding Jarenlang waren praatpalen langs de snelweg de manier om hulpdiensten te bereiken bij pech onderweg. Tegenwoordig

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkstuk Economie Invloed reclame op koopgedrag consumenten

Werkstuk Economie Invloed reclame op koopgedrag consumenten Werkstuk Economie Invloed reclame op koopgedrag consumenten Werkstuk door een scholier 2521 woorden 11 mei 2004 6,5 407 keer beoordeeld Vak Economie Wat verstaan we onder reclame, wie maakt reclame en

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING SERVICEKOSTEN DIGITAAL HUURDERSPANEL. Ymere Mei /Juni 2018

RAPPORT KLANTPANEL PEILING SERVICEKOSTEN DIGITAAL HUURDERSPANEL. Ymere Mei /Juni 2018 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 1 2018 SERVICEKOSTEN DIGITAAL HUURDERSPANEL Ymere Mei /Juni 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolvenl

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek

Reclame Reactie Onderzoek Reclame Reactie Onderzoek 11 oktober 2012 Opdrachtgever: Onderzoeksbureau: 1 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Inleiding en achtergrond II. Onderzoeksopzet III. Resultaten IV. Management Summary 2 I. INLEIDING

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken (4e meting november 2007)

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken (4e meting november 2007) Boekenbranche Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken (4e meting november 2007) november 2007 Stefan Peters Ewout Witte (15658-4) Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Studeer met een plan (R34) Beknopte rapportage effectonderzoek campagnefase 1&2

Studeer met een plan (R34) Beknopte rapportage effectonderzoek campagnefase 1&2 Beknopte rapportage effectonderzoek campagnefase 1&2 Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio. Radio in de mediamix 1

Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio. Radio in de mediamix 1 Radio in de mediamix De toegevoegde waarde van radio Radio in de mediamix 1 Zonder radio laat je effect liggen > > Inleiding 5 > > Onderzoeksopzet 6 > > Resultaten > > Kennis - het effect van radio op

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten,

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten, MULTI-MIB DELA De Marketing & Research afdeling binnen VMMa, onderzoekt de impactresultaten van reclamecampagnes. Dit onderzoek, genaamd Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB), is EFFIE Approved. Sinds

Nadere informatie

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage, Intomart GfK onderzoek, inzake: Bereik, waardering en doelgroepkenmerken van toiletreclame. Uitgevoerd door: Intomart GfK Hilversum

Rapportage, Intomart GfK onderzoek, inzake: Bereik, waardering en doelgroepkenmerken van toiletreclame. Uitgevoerd door: Intomart GfK Hilversum Rapportage, Intomart GfK onderzoek, inzake: Bereik, waardering en doelgroepkenmerken van toiletreclame. Uitgevoerd door: Intomart GfK Hilversum In opdracht van: Altermedia bv Houten Rapportage, Intomart

Nadere informatie

NLO Audio Distributie Onderzoek. GfK [Juni 2017] GfK 5 juli 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek 2017

NLO Audio Distributie Onderzoek. GfK [Juni 2017] GfK 5 juli 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek GfK [Juni 2017] 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING ONLINE VERHUISTOOL

RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING ONLINE VERHUISTOOL RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING 1 2019 ONLINE VERHUISTOOL Ymere Februari Maart 2019 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolvenl wwwresearch2evolvenl

Nadere informatie

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting Effectiviteit muziek in TV reclame Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting The role of music in commercials, a nostalgic approach Ronald Veldman, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

GfK Januari GfK Januari 2018 SIDN Digitale Vaardigheden

GfK Januari GfK Januari 2018 SIDN Digitale Vaardigheden Digitale vaardigheden in het onderwijs Onderzoek onder ouders en leraren van groep 3 t/m 8 naar kennis en behoeften rondom digitale vaardigheden in het basisonderwijs. GfK Januari 2018 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Resultaten 8 Bijlagen 22 2 Samenvatting Koopkracht onderzoek 3 Inleiding Inkomens- en uitgavenzekerheid

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting november 2013 Voor: NCTV Door: Ipsos Datum: 18 december 2013 Project: 13090735 0 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 Resultaten: de zorgen van Nederland

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Effect toiletreclame Ziggo. Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778

Effect toiletreclame Ziggo. Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778 Effect toiletreclame Ziggo Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778 Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting juni 2015 Project: 15033846 Datum: 15 juli 2015 Inhoudsopgave 02 Samenvatting 04 Inleiding 06 De zorgen van Nederland 09 Het gevoel van veiligheid 14 Vertrouwen

Nadere informatie

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem GfK. Growth from Knowledge Internet Radio Leendert van Meerem Radio, het oudste elektronische medium 2 - Gestart, 100 jaar geleden op de Amplitude Modulatie : AM - Voor de oorlog al krakend met de Korte

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 33 september In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index september Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING OPENBARE RUIMTE & SPEELPLAATSEN GEMEENTE WIJDEMEREN SEPTEMBER 2013

RAPPORT BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING OPENBARE RUIMTE & SPEELPLAATSEN GEMEENTE WIJDEMEREN SEPTEMBER 2013 RAPPORT BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2013 OPENBARE RUIMTE & SPEELPLAATSEN GEMEENTE WIJDEMEREN SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623

Nadere informatie