AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1

2 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces Beloning. Bijlagen GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 2 2

3 Management Summary GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1

4 Management Summary -1- Hypotheeksluiters Tweevijfde van diegenen die het afgelopen halfjaar een hypotheek hebben afgesloten, is een starter op de koopwoningmarkt. Een hypotheek afsluiten om een verbouwing te financieren wordt steeds minder populair. Vanaf 1 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 0 jaar volledig en ten minste annuïtair aflossen om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Daardoor kiezen steeds meer sluiters voor een annuïteitenhypotheek of (in duidelijk mindere mate) een lineaire hypotheek. Dit gaat ten koste van de andere hypotheekvormen. Voor het eerst sinds jaren is de aflossingsvrije hypotheek niet meer de meest populaire hypotheekvorm. Ruim de helft van de hypotheken is overgesloten omdat de rentevastperiode verlopen was. Zeven op de tien hypotheken is met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. Het aandeel hypotheken dat met NHG is afgesloten daalt. GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1

5 Management Summary -2- Oriëntatie- en afsluitproces De meerderheid van de hypotheeksluiters heeft zich laten informeren in een persoonlijk gesprek. Hypotheeksluiters gaan het vaakst naar een zelfstandig adviseur voor een adviesgesprek. Er wordt met steeds minder verschillende type adviseurs een adviesgesprek gevoerd. Een verklaring hiervoor kan liggen in het provisieverbod, waarbij elk adviesgesprek in rekening wordt gebracht. Een zeer kleine minderheid sluit zonder advies een hypotheek af (execution only). Het merendeel van de hypotheeksluiters die geen adviesgesprek heeft gehad, is niet op de hoogte van de kennis- en ervaringstoets. Tweevijfde van de hypotheeksluiters heeft meerdere oriëntatie- en/of adviesgesprekken gevoerd. Het totaal aantal oriëntatie- en/of adviesgesprekken neemt wel af. De meerderheid van de hypotheeksluiters die een oriëntatiegesprek heeft gehad bij verschillende adviseurs, heeft uiteindelijk slechts aan één adviseur betaald voor het adviesgesprek. Hypotheeksluiters besteden gemiddeld 12,5 uur aan de keuze voor de soort hypotheek en de geschikte aanbieder. Hiervan wordt gemiddeld zes uur besteed aan gesprekken met adviseurs en 6,5 uur om zelf informatie te zoeken. Een persoonlijk gesprek is de meest gangbare wijze voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. De assurantietussenpersoon is (al jaren) het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek. Zes op de tien hypotheken wordt via een intermediair afgesloten en eenderde wordt direct (via bank of verzekeraar) afgesloten. De helft van de hypotheeksluiters vindt dat de hypotheekverstrekker het klantbelang centraal stelt. GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 5

6 Management Summary -- Beloning De helft van de hypotheekadviseurs wordt beloond op basis van een van tevoren afgesproken bedrag (fixed fee). Tweevijfde van de hypotheeksluiters weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten van de hypotheek. Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt drie op de tien over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald. De helft van de recente hypotheeksluiters maakt een exacte begroting van de toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of de hypotheeklasten kunnen worden opgebracht. GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 6

7 Onderzoeksresultaten in detail GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 7

8 Hypotheeksluiters GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 8

9 Tweevijfde van de recente hypotheeksluiters is een starter Starter 9 Oversluiter 25 Doorstromer Verbouwer 6 Herintreder Overig Tweevijfde van diegenen die het afgelopen halfjaar een hypotheek hebben afgesloten (9%), is een starter op de koopwoningmarkt. Vier op de vijf starters (81%) is jonger dan jaar. Binnen de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is bijna de helft van de recente sluiters (9%) een oversluiter. Zij hebben de hypotheek vervangen (overgesloten) en zijn in dezelfde koopwoning blijven wonen. Type hypotheeksluiter Alle recente sluiters hypotheek n = 7 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 9

10 Het aandeel startershypotheken is gestegen Voorjaar Najaar 09 Voorjaar Najaar Voorjaar Najaar 11 Voorjaar Najaar 12 Voorjaar Najaar n = 80 n = 58 n = n = 51 n = 19 n = 7 n = 97 n = n = 0 n = 7 Starter Doorstromer Herintreder Oversluiter Verbouwer Het aandeel startershypotheken onder recente sluiters van een hypotheek vertoont nog steeds een stijgende lijn. Het aandeel hypotheken voor oversluiters (25%) en doorstromers (%) is de afgelopen twee jaar stabiel gebleven. Een hypotheek afsluiten om een verbouwing te financieren wordt steeds minder populair. Het aandeel van verbouwershypotheken is in vier jaar tijd gedaald van % naar 6%. Type hypotheeksluiter Alle recente sluiters hypotheek GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1

11 Sterke groei annuïteitenhypotheek Voorjaar Najaar 09 Voorjaar Najaar De sterkste daling heeft plaatsgevonden bij de bankspaarhypotheek: deze wordt vrijwel niet meer (%) afgesloten. Deze hypotheekvorm wordt met name door doorstromers opgegeven en is dus waarschijnlijk een meegenomen onderdeel. GfK 1 AFM Consumentenmonitor December Voorjaar 11 Najaar 11 Voorjaar Najaar 12 Aflossingsvrije hypotheek Spaarhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Annuïteitenhypotheek* Lineaire hypotheek* Vanaf 1 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 0 jaar volledig en ten minste annuïtair aflossen om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Daardoor kiezen steeds meer sluiters voor een annuïteitenhypotheek (8%) of (in duidelijk mindere mate) een lineaire hypotheek (5%). Dit gaat ten koste van de andere hypotheekvormen. Voor het eerst sinds jaren is de aflossingsvrije hypotheek niet meer de meest populaire hypotheekvorm (5%). Deze hypotheekvorm wordt relatief vaak door 55-plussers (6%) en weinig door starters (%) gekozen Voorjaar Najaar 1 n = 80 n = 58 n = n = 51 n = 19 n = 7 n = 97 n = n = 0 n = 7 * Pas vanaf 11 apart vastgelegd. Kunt u aangeven wat voor hypotheekvorm u recent heeft afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek

12 Bij ruim tweevijfde maakt annuïteitenhypotheek het grootste deel uit van hypotheekbedrag Voorjaar Najaar n = 80 n = 58 n = n = 51 n = 19 n = 7 n = 97 n = n = 0 n = Voorjaar Najaar Voorjaar 11 Najaar 11 Voorjaar Najaar 12 Aflossingsvrije hypotheek Bankspaarhypotheek Spaarhypotheek Annuïteitenhypotheek Hybride met even grote onderdelen Voorjaar Najaar 1 De annuïteitenhypotheek maakt bij ruim tweevijfde van de hypotheeksluiters (%) het grootste deel van het hypotheekbedrag uit. De aflossingsvrije hypotheek maakt bij minder dan een kwart van de hypotheeksluiters (2%) het grootste deel van het hypotheekbedrag uit. Welk onderdeel maakt het grootste deel uit van het hypotheekbedrag van uw huidige hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 12

13 Ruim de helft van de hypotheken is overgesloten door verlopen rentevastperiode Najaar n = Voorjaar n = 6 Najaar n = 95 Voorjaar n = 122 Najaar n = 126 0% % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Ja Nee Ruim de helft van de hypotheken (5%) is overgesloten omdat de rentevastperiode verlopen was. Heeft u uw hypotheek overgesloten omdat uw rentevastperiode was verlopen? Recente oversluiters hypotheek GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1

14 Zeven op de tien nieuwe hypotheken is met Nationale Hypotheek Garantie afgesloten Najaar 1 Totaal Voorjaar 1 Totaal Najaar 12 Totaal Voorjaar 12 Totaal Najaar 11 Totaal Voorjaar 11 Totaal Najaar 1 Starter Voorjaar 1 Starter Najaar 12 Starter Voorjaar 12 Starter Najaar 11 Starter Voorjaar 11 Starter Najaar 1 Doorstromer Voorjaar 1 Doorstromer Najaar 12 Doorstromer Voorjaar 12 Doorstromer Najaar 11 Doorstromer Voorjaar 11 Doorstromer % % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% De hypotheek is met NHG afgesloten De hypotheek is zonder NHG afgesloten Weet ik niet n = 186 n = 182 n = 0 n = 212 n = 188 n = 181 n = n = 95 n = 97 n = 117 n = 99 n = 6 n = 67 n = 7 n = 78 n = 80 n = 76 n = 75 Zeven op de tien hypotheken (69%) is met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. Het aandeel hypotheken dat met NHG is afgesloten daalt: een jaar geleden werd nog 82% met NHG afgesloten. Hypotheken van starters (79%) worden vaker met NHG gesloten dan hypotheken van doorstromers (50%). Bij 55-plussers (56%) en bij hypotheeksluiters met veel vermogen (8%) is het aandeel dat een hypotheek met NHG heeft gesloten lager dan in andere segmenten. Heeft u de hypotheek voor de woning met of zonder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten? Recente sluiters hypotheek die een woning hebben gekocht GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1

15 Oriëntatie- en afsluitproces GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 15

16 Meerderheid hypotheeksluiters heeft een persoonlijk gesprek gevoerd om zich te laten informeren Persoonlijk gesprek 77 Internet 0 Rekentool op internet 1 Telefonisch Schriftelijk 6 Tv of radio Op andere wijze Niet geïnformeerd De meerderheid van de hypotheeksluiters (77%) heeft zich laten informeren in een persoonlijk adviesgesprek. Met name beheersten (8%) hebben zich op deze wijze laten informeren. Tweevijfde heeft zich georiënteerd via internet (0%). Beheersten hebben relatief vaak internet (50%) gebruikt. Adviesgevoeligen (1%) en gemaksgeoriënteerden (1%) oriënteren zich het minst via internet. Eén op de zeven hypotheeksluiters (1%) heeft gebruik gemaakt van een rekentool op internet. Met name starters (21%) en hoog opgeleiden (2%) hebben een rekentool gebruikt. Op welke manier heeft u zich laten informeren voordat u deze hypotheek heeft afgesloten? Meer antwoorden mogelijk Alle recente sluiters hypotheek n = 7 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 16

17 Er wordt met steeds minder verschillende type adviseurs een adviesgesprek gevoerd gemiddeld 1,6 1,5 1,1 1,2 1,2 1,1 1, Najaar Voorjaar 11 Najaar 11 Voorjaar 12 Najaar 12 Voorjaar 1 Najaar 1 n = 51 n = 19 n = 7 n = 97 n = n = 0 n = 7 Een (assurantie)tussenpersoon Een adviseur/medewerker van de bank Een adviseur/medewerker van een hypotheekwinkel Een adviseur/medewerker van een verzekeraar Hypotheeksluiters gaan het vaakst naar een assurantietussenpersoon (%) voor een adviesgesprek. Er wordt met steeds minder verschillende type adviseurs een adviesgesprek gevoerd. In het najaar van 1 voerden sluiters gemiddeld met 1,1 verschillende type adviseurs een gesprek. In het najaar van (1,6) en het voorjaar van 11 (1,5) lag dit aantal beduidend hoger. Een verklaring hiervoor kan liggen in het provisieverbod, waarbij elk adviesgesprek in rekening wordt gebracht. Medewerkers van een bank worden steeds minder vaak geraadpleegd bij een adviesgesprek (5%). Met welk type adviseur heeft u een adviesgesprek gehad? Meer antwoorden mogelijk Alle recente sluiters hypotheek Hoogopgeleiden bezoeken relatief vaak een hypotheekwinkel (0%) voor een adviesgesprek, 55-plussers gaan daar juist minder vaak naar toe (17%). GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 17

18 Merendeel hypotheeksluiters die geen adviesgesprek heeft gehad, is niet op de hoogte van kennistoets 8 62 Ja Nee Een zeer kleine minderheid (2%) sluit zonder advies een hypotheek af (execution only). Als men zonder advies een hypotheek wil aanschaffen, is het sinds 1 januari 1 verplicht om te toetsen of men over voldoende kennis en ervaring beschikt. Echter het merendeel van de hypotheeksluiters die geen adviesgesprek heeft gehad, is niet op de hoogte van de kennis- en ervaringstoets (62%). Eenderde van diegenen die wel op de hoogte is, heeft de kennis- en ervaringstoets niet ingevuld (%). De uitkomsten op deze slide moeten als indicatief worden beschouwd, vanwege het geringe aantal waarnemingen. Op de hoogte van kennis- en ervaringstoets? Recente sluiters hypotheek die geen adviesgesprek hebben gehad n = 2 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 18

19 Tweevijfde van de hypotheeksluiters heeft meerdere oriëntatie- en/of adviesgesprekken gevoerd Totaal n = 1 Starter 5 27 n = 0 Doorstromer n = 66 Herintreder n = 15 Oversluiter n = 89 Verbouwer n = 22 0% % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 1 2 of meer Tweevijfde van de hypotheeksluiters (0%) heeft meerdere oriëntatie- en/of adviesgesprekken gevoerd. Oversluiters (72%) en verbouwers (8%) voeren relatief vaak één oriëntatie- en/of adviesgesprek. Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u een oriëntatieen/of adviesgesprek gehad? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad n = 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 19

20 Het aantal oriëntatie- en/of adviesgesprekken gesprekken neemt af gemiddeld n = 1 Najaar ,6 n = 29 Voorjaar ,7 n = 8 Najaar ,7 n = 8 Voorjaar ,8 0% % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 1 2 of meer Het aantal oriëntatie- en/of adviesgesprekken neemt af: in het voorjaar van 12 had de helft van de hypotheeksluiters slechts één gesprek gehad, nu is dat drievijfde van de hypotheeksluiters. Oversluiters en verbouwers voeren relatief vaak één oriëntatie- en/of adviesgesprek. Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u een oriëntatieen/of adviesgesprek gehad? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1

21 Meerderheid heeft slechts aan één adviseur betaald voor het adviesgesprek Aantal verschillende adviseurs Aantal adviseurs betaald of meer 1 2 n = 1 n = 115 De meerderheid van de hypotheeksluiters die oriënterende gesprekken heeft gehad bij verschillende adviseurs, heeft uiteindelijk aan één adviseur betaald voor het adviesgesprek (78%). Zes op de tien hypotheeksluiters oriënteert en betaalt aan één adviseur (60%), drie op de tien oriënteert bij meerdere adviseurs en betaalt één adviseur (1%) en één op de tien oriënteert en betaalt aan meerdere adviseurs. Bij hoeveel verschillende adviseurs heeft u betaald voor een oriëntatie- en/of adviesgesprek? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad bij verschillende adviseurs GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 n =

22 De gesprekstijd met de hypotheekadviseur neemt af Gemiddeld aantal uur Najaar n = 16 5,8 uur Voorjaar n = 1 6,1 uur Najaar n = 0 6,7 uur Voorjaar n = 89 6,5 uur Najaar n = 6,2 uur Najaar n = 07 5,7 uur 0% % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 1 tot 2 uur tot uur 5 tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer De gesprekstijd met de hypotheekadviseur neemt af: hypotheeksluiters besteden gemiddeld 5,8 uur aan gesprekken met adviseurs om een juiste keuze te maken voor soort hypotheek en aanbieder. Verbouwers (2,9 uur), oversluiters (,7 uur), 55-plussers (,1 uur) en gemaksgeoriënteerden (,6 uur) besteden gemiddeld de minste tijd aan advies- en/of oriëntatiegesprekken. Starters (7,5 uur), jongeren tot jaar (6,7 uur), sluiters met een laag inkomen (6,8 uur) en sluiters met een hoog vermogen (7,8 uur) spenderen gemiddeld de meeste tijd aan advies- en/of oriëntatiegesprekken. Hoeveel uur hebben alle gesprekken met uw adviseur(s) in z'n totaliteit geduurd? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 22

23 Hypotheeksluiters besteden ruim 6,5 uur om zelf informatie te zoeken Gemiddeld aantal uur Totaal n = 16 6,6 uur Beheersten n = 111 8,8 uur Ambitieuzen n = 6 5,5 uur Adviesgevoeligen n = 12 5,7 uur Gemaksgeorienteerden n = 19,1 uur 0% % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 1 tot 2 uur tot uur 5 tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Naast adviesgesprekken besteden hypotheeksluiters gemiddeld 6,6 uur aan het zelf zoeken naar informatie om een juiste keuze te kunnen maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Beheersten (8,8 uur) besteden de meeste tijd aan het zelf zoeken naar informatie om een goede keuze te maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Gemaksgeoriënteerden (,1 uur) besteden de minste tijd aan het zelf zoeken naar informatie. Er blijkt een positief verband te bestaan tussen de duur van de gesprekken met de adviseur en het aantal uur dat men zelf heeft besteed aan de hypotheek. Hoeveel uur heeft u, buiten de adviesgesprekken, zelf besteed om een goede keuze te kunnen maken? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 2 n = 16

24 Het aantal uren dat men zelf besteedt neemt, na een eerdere daling, weer toe Gemiddeld aantal uur Najaar n = 16 6,6 uur Voorjaar n = 1 5,2 uur Najaar n = 0 5,0 uur Voorjaar n = 89 6, uur Najaar n = 7,0 uur 0% % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 1 tot 2 uur tot uur 5 tot 8 uur 8 tot 12 uur 12 uur of meer Naast adviesgesprekken besteden hypotheeksluiters gemiddeld 6,6 uur aan het zelf zoeken naar informatie om een juiste keuze te kunnen maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Het aantal uren dat men zelf besteedt neemt, na een eerdere daling, weer toe. Hoeveel uur heeft u, buiten de adviesgesprekken, zelf besteed om een goede keuze te kunnen maken? Recente sluiters hypotheek die een adviesgesprek hebben gehad GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 2

25 Driekwart van de hypotheken wordt door middel van een persoonlijk gesprek afgesloten Najaar Voorjaar Najaar Voorjaar Najaar Voorjaar Najaar % % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Door middel van een persoonlijk gesprek Via internet Via de post Telefonisch Op een andere wijze Een persoonlijk gesprek bij een tussenpersoon, adviseur of medewerker van een bank/verzekeraar is de meest gangbare wijze voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek (75%). Het aandeel hypotheken dat op deze wijze wordt afgesloten neemt echter af. Doorstromers (89%) en sluiters met een laag vermogen (86%) sluiten het vaakst door middel van een persoonlijk gesprek. Oversluiters (2%) sluiten vaker via de post (dus zonder tussenkomst van een adviseur of medewerker). Op welke wijze (medium) heeft u uw hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek n = 7 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 25

26 Het intermediair is het meest gebruikte kanaal voor afsluiten van de hypotheek Voorjaar Najaar Voorjaar 11 Najaar 11 Voorjaar 12 Najaar 12 Voorjaar 1 Najaar 1 n = n = 51 n = 19 n = 7 n = 97 n = n = 0 n = 7 Bank Intermediair Verzekeraar Ander kanaal Het intermediair (assurantietussenpersoon + hypotheekketens) is het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek. Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 26

27 De zelfstandige adviseur is het meest gebruikte kanaal voor afsluiten van de hypotheek Voorjaar Najaar Voorjaar 11 Najaar 11 Voorjaar 12 Najaar 12 Voorjaar 1 Najaar 1 n = n = 51 n = 19 n = 7 n = 97 n = n = 0 n = 7 Bank Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Verzekeraar Ander kanaal De assurantietussenpersoon is het meest gebruikte kanaal voor het afsluiten van de hypotheek (9%). Het bancaire kanaal heeft het afgelopen jaar aandeel verloren. Dit kanaal wordt relatief vaak gebruikt door 55-plussers (%) en verbouwers (9%). Zes op de tien hypotheken wordt via een intermediair (assurantietussenpersoon of hypotheekketen) afgesloten en eenderde wordt direct (via bank of verzekeraar) afgesloten. Bij wie of welk kanaal heeft u deze hypotheek afgesloten? Alle recente sluiters hypotheek GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 27

28 De helft vindt dat hypotheekverstrekker het klantbelang centraal stelt Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens De helft van de hypotheeksluiters vindt dat de hypotheekverstrekker het klantbelang centraal stelt, slechts % vindt van niet. Met name diegenen die de hypotheek bij een bank hebben afgesloten (6%), laagopgeleiden (60%) en hypotheeksluiters met een hoog vermogen (67%) vinden dat de hypotheekverstrekker het klantbelang centraal stelt. In hoeverre stelt uw hypotheekverstrekker uw belang als klant centraal? Recente sluiters hypotheek die hun hypotheekverstrekker kennen n = 28 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 28

29 Beloning GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 29

30 Fixed fee is de meest voorkomende beloningsvorm Fixed fee Het advies is gratis Provisie Prijs advies is verwerkt in totale kosten Op uurbasis 5 7 Provisie, maar adviseur betaalt deel terug Op een andere manier Weet ik niet Geen gebruik gemaakt van een adviseur Totaal Assurantietussenpersoon Hypotheekketen Direct (bank+verzekeraar) De helft van de hypotheekadviseurs (9%) wordt beloond op basis van een van tevoren afgesproken bedrag (fixed fee). Fixed fee beloning komt relatief vaak voor bij assurantietussenpersonen (68%) en hypotheekketens (55%). Eén op de tien sluiters (12%) denkt nog steeds dat het advies gratis is. Met name klanten van banken en verzekeraars denken dat het advies gratis is (16%). Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Alle recente sluiters hypotheek n = 7 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 0

31 Bij intermediair blijft beloning op basis van fixed fee groeien Najaar 09 Voorjaar Najaar Voorjaar 11 Najaar 11 Voorjaar 12 Najaar 12 Voorjaar 1 Najaar 1 n = 157 n = 216 n = 160 n = 5 n = 186 n = 215 n = 186 n = 175 n = 199 Op basis van provisie Fixed fee Gratis Weet ik niet Bij hypotheeksluiters die de hypotheek via een intermediair (assurantietussenpersoon of hypotheekketen) hebben afgesloten, is de beloning op basis van fixed fee verder toegenomen (naar 6%) en de beloning op basis van provisie verder afgenomen (naar %). Hoe wordt uw hypotheekadviseur volgens u beloond? Recente sluiters hypotheek die via intermediair hebben afgesloten GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1

32 Tweevijfde van de hypotheeksluiters weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten Tot euro tot euro 17 Gem. 1.79, euro of meer 28 Weet ik niet Tweevijfde van de hypotheeksluiters (9%) weet niet wat men heeft betaald voor het advies en afsluiten van de hypotheek. Met name gemaksgeoriënteerden weten niet wat ze hebben betaald (6%). Het gemiddelde bedrag dat men heeft betaald is 1.79,-. In de voorjaarsmeting was dit 2.166,-. Hoeveel heeft u in totaal betaald voor het hypotheekadvies en het afsluiten van de hypotheek? Alle recente sluiters hypotheek n = 7 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 2

33 Drie op de tien sluiters onderhandelt over de kosten van hypotheekadvies Totaal 9 67 Assurantietussenpersoon Hypotheekketen 9 66 Direct (bank+verzekeraar) % % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Ja, zonder resultaat onderhandeld Ja, met resultaat onderhandeld Nee, niet onderhandeld Weet ik niet Bij het afsluiten van de hypotheek onderhandelt drie op de tien (29%), met wisselend succes, over de kosten van het hypotheekadvies die aan de adviseur moet worden betaald. Het loont om te onderhandelen met de adviseur, want tweederde van de sluiters die onderhandelt boekt resultaat. Met name sluiters met een laag inkomen (5%), gemaksgeoriënteerden (50%) en jongeren tot 2 jaar (0%) onderhandelen over de kosten van hypotheekadvies. Heeft u bij het afsluiten van uw hypotheek onderhandeld over de kosten die u voor het hypotheekadvies aan de adviseur moet betalen? Recente sluiters hypotheek die gebruik hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 n = 06

34 Het aantal hypotheeksluiters dat onderhandelt over de kosten is gestegen Najaar n = 06 Voorjaar n = 29 Najaar n = Voorjaar n = 97 Najaar n = 7 Voorjaar n = 55 0% % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Ik heb over de kosten onderhandeld, maar zonder resultaat Nee Ik heb met resultaat over de kosten onderhandeld Weet ik niet Het aantal hypotheeksluiters dat onderhandelt over de kosten voor hypotheekadvies is ten opzichte van de vorige metingen gestegen. Heeft u bij het afsluiten van uw hypotheek onderhandeld over de kosten die u voor het hypotheekadvies aan de adviseur moet betalen? Recente sluiters hypotheek die gebruik hebben gemaakt van een adviseur bij het afsluiten GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1

35 De helft maakt een exacte begroting om te bepalen of de hypotheek kan worden opgebracht Totaal Beheersten Ambitieuzen Adviesgevoeligen Gemaksgeorienteerden % % % 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Ja, precieze begroting Nee, van betaalbare hypotheekverstrekking uitgegaan Ja, globaal gekeken Nee, niet aan gedacht De helft van de recente hypotheeksluiters (9%) maakt een exacte begroting van de toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of de hypotheeklasten kunnen worden opgebracht, eenderde heeft hier globaal naar gekeken (%). Deze percentages zijn redelijk vergelijkbaar met die uit de vorige meting (resp. 57% en %). Beheersten (61%) houden bij voorkeur de regie in eigen hand en maken vaker dan andere segmenten een exacte begroting. Heeft u een begroting gemaakt van uw toekomstige inkomsten en uitgaven om te zien of u de hypotheeklasten kunt opbrengen? Alle recente sluiters hypotheek n = 7 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 5

36 Bijlagen GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 6

37 Onderzoeksverantwoording Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 25 oktober t/m november 1. Doelgroep: de netto steekproef bestaat uit 7 recente sluiters van een hypotheek; mensen die in de periode april 1 tot en met september 1 een hypotheek hebben afgesloten. Weging: De hypotheeksluiters zijn gewogen naar leeftijd. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op recente hypotheeksluiters. Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en de totale groep recente hypotheeksluiters wordt dit aangegeven. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide. GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 7

38 Consumentensegmentatie In de rapportage worden termen voor verschillende typen financieel beslissers genoemd. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn typen, welke hieronder worden beschreven. Beheersten verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 8

39 Indeling achtergrondkenmerken Opleidingsniveau Type hypotheeksluiter Laag Midden Hoog La -groep 1,2 en speciaal La -groep + LBO Mavo/Mulo Opleiding leerlingwezen VSO/MMS Havo/VWO/Gymnasium/HBS -1/- Havo/VWO/Gymnasium/HBS -+- Middelbaar beroepsonderwijs- Hoger beroepsonderwijs Post HBO onderwijs WO -prop/kand- WO -doctoraal- Starter Doorstromer Oversluiter Verbouwer Herintreder voor het eerst een koopwoning gekocht verhuisd van een koopwoning naar een andere koopwoning hypotheek vervangen en in dezelfde koopwoning blijven wonen hypotheek afgesloten om een verbouwing te kunnen financieren verhuisd van een huurwoning naar een koopwoning en al eerder een koopwoning gehad Inkomensniveau huishouden Laag tot Midden tot Hoog of meer GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 9

40 Steekproefoverzicht naar achtergrondkenmerken I 18-2 jaar jaar jaar jaar jaar en ouder 16 6 Vrouw Man Representatief NL (18+) Hypotheeksluiters Representatief NL 18+ n = 569 Alle recente sluiters hypotheek n = 7 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 0

41 Steekproefoverzicht naar achtergrondkenmerken II Opleidingsniveau: Laag Opleidingsniveau: Midden Opleidingsniveau: Hoog Inkomensniveau: Laag Inkomensniveau: Midden Inkomensniveau: Hoog Inkomensniveau: Onbekend HH vermogen: Laag HH vermogen: Midden HH vermogen: Hoog HH vermogen: Groot HH vermogen: Onbekend Representatief NL (18+) Hypotheeksluiters Representatief NL 18+ n = 569 Alle recente sluiters hypotheek n = 7 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor November 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2012. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken. In het

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2016 GfK April 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2017 GfK April 2017 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggingsobligaties AFM Consumentenmonitor najaar 014 Beleggingsobligaties November 014 GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 1 Advertenties obligatieaanbiedingen GfK 014 AFM Consumentenmonitor November 014 Bijna de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Afsluitproces Hypotheken GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Afsluitproces

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010 AFM Consumentenmonitor najaar 2 Pensioenen 4 januari 2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Consumptieve kredieten. 24 januari 2011 AFM Consumentenmonitor najaar 010 Consumptieve kredieten 4 januari 011 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 010. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen. Augustus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Pensioen Augustus 2011 1 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in mei 2011. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012 Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheid van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Kennis- en Ervaringstoets hypotheken. Om een hypotheekofferte aan te kunnen vragen dient u onderstaande tekst te lezen, de toets te maken en uw gegevens in te vullen. Hierna dient u dit document naar ons

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Najaar 2016 GfK Oktober 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Bloemlezing Provisieverbod

Bloemlezing Provisieverbod Bloemlezing Provisieverbod Legal & General Nederland GfK Februari 2016 1 Inhoudsopgave 1 Setting the scene 2 Algemeen beeld 3 Kosten advies Onafhankelijk advies Voorkeur afsluiten Bekendheid Provisieverbod

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Nationale Nederlanden Hypotheken verlaagt de hypotheek rentetarieven voor diverse hypotheken met maximaal 0.35%:

Nationale Nederlanden Hypotheken verlaagt de hypotheek rentetarieven voor diverse hypotheken met maximaal 0.35%: met maximaal 0.35%: Aflossingsvrije hypotheek: 5 jaar, 5 jaar (rentebedenktijd). Aflossingsvrije hypotheek - Basis: 5 Aflossingsvrije hypotheek -Basis Nieuwbouw: 5 Aflossingsvrije hypotheek - Nieuwbouw:

Nadere informatie

Welke aflossing voor welke klant?

Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing voor welke klant? Welke aflossing???? info fiscaal aflossen vermogensopbouw De standaard klant: Wil het allemaal niet weten; Sluit de hypotheek bij de adviseur, die niet zo moeilijk doet;

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK 2012

CONSUMENTENONDERZOEK 2012 CONSUMENTENONDERZOEK 2012 Keurmerk Klantgericht Verzekeren September 2012 GfK 2012 Consumentenonderzoek 28 september 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Belang van het

Nadere informatie

Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en

Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en RAPPORT VERENIGING EIGEN HUIS HYPOTHEEK ONDERZOEK Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en Samenva=ng - hypotheek kenmerken Kenmerken hypotheek Ruim de hel= van de hypotheken is in

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Beleggingsobjecten GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Profiel bezitters beleggingsobjecten 4 Informatie

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling ook u kunt kopen met de 2 3 uw eigen droomhuis dichterbij dé sleutel naar uw eerste koophuis! Droomt u ook van een eigen huis? Van zo n heerlijke woning die je kunt inrichten en vormgeven zoals je dat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie