SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF"

Transcriptie

1 SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1

2 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=00 Nederlanders ( t/m 0 jaar) gevraagd of zij in de afgelopen maand hebben gesport (welke sporten en hoe vaak). Ten aanzien van personen van t/m 1 jaar heeft een van de ouders de vragenlijst voor het kind ingevuld. De vragenlijst van de Sportdeelname Index bestaat uit een vaste set met vragen. Daarnaast zijn er iedere maand een of meerdere variabele maandvragen. In de juni-meting 1 (veldwerk begin juli 1) zijn extra vragen gesteld rondom het thema schoolsport. In de onderhavige grafische samenvatting worden de belangrijkste resultaten van dit onderzoek gerapporteerd. Het betreft een beknopte rapportage op hoofdlijnen. Voor verdere verdieping wordt tevens verwezen naar de opgeleverde tabellenrapportage in Excel. Hierin worden alle vragen uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken. Voor de onderzoeksverantwoording; zie de bijlage (aan het einde van dit document). 2

3 Onderzoeksresultaten 3

4 Sporten op school de belangrijkste vorm van schoolsport. % van de Nederlanders vindt dit (zeer) belangrijk 0% 90% 0% HOE BELANGRIJK IS SCHOOLSPORT Chart Title 19 70% 0% 0% 0% Weet ik niet Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Niet belangrijk % % Helemaal niet belangrijk % 0% 2 3 Sporten op school Sporten bij school Sporten namens school 2% van de Nederlanders vindt sporten bij school (zeer) belangrijk % van de Nederlanders vindt sporten namens school (zeer) belangrijk Hoe belangrijk vindt u het dat scholen de 3 vormen van schoolsport organiseert en/of faciliteert voor hun leerlingen? Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1

5 90% van de hoger opgeleiden vindt sporten op school (zeer) belangrijk, voor lager opgeleiden is dit slechts 2% SPORTEN OP SCHOOL Chart Title Chart Title 0% 90% 19 0% 70% 0% 0% 3 0% % % 22 % 2 0% 3 Totaal NL Sporten bij school Sporten -0 jaar namens school Top 2 box Bottom 2 box Geslacht Man Vrouw 7 Leeftijd 1-1 jaar jaar 3 Weet Weet ik niet ik niet Zeer Zeer belangrijk belangrijk 31- jaar 7 3 Belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, Niet belangrijk, niet onbelangrijk niet onbelangrijk - jaar Niet belangrijk Niet belangrijk -0 jaar 2 Helemaal Helemaal niet belangrijk niet belangrijk Opleiding Laag 2 Midden 7 Hoog 90 3 TOTAAL 7% van de jongeren (1-1 jaar) vindt sporten op school (zeer) belangrijk. Dit aandeel ligt significant lager dan het gemiddelde van totaal NL van 1-0 jaar (%) 2% van de lager opgeleiden vindt sporten op school (zeer) belangrijk. Hoe belangrijk vindt u het dat scholen de 3 vormen van schoolsport organiseert en/of faciliteert voor hun leerlingen? Variant: sporten op school Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1

6 Ruime meerderheid (2%) vindt sporten bij school (zeer) belangrijk SPORTEN BIJ SCHOOL Chart Title Chart Title 0% 90% % 70% 0% 0% 3 0% % % 22 % 0% Totaal NL Sporten bij school Sporten -0 jaar namens school Weet ik niet Weet ik niet Zeer belangrijk Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Niet belangrijk Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Top 2 box Bottom 2 box Geslacht Man 0 Vrouw 9 Leeftijd 1-1 jaar jaar jaar - jaar -0 jaar 71 Opleiding Laag 2 9 Midden 9 Hoog 1 11 TOTAAL 3 Slechts % van de 31- jarigen vindt sporten op school (zeer) belangrijk. Dit aandeel ligt significant lager dan het gemiddelde van totaal NL van 1-0 jaar (3%) Met name ouderen (-0 jaar) vinden het sporten bij school (zeer) belangrijk (71%) Hoe belangrijk vindt u het dat scholen de 3 vormen van schoolsport organiseert en/of faciliteert voor hun leerlingen? Variant: sporten bij school Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1

7 Ruime meerderheid (%) vindt sporten namens school (zeer) belangrijk SPORTEN NAMENS SCHOOL Chart Title Chart Title 0% 90% 19 0% 70% 0% 0% 3 0% % % 22 % 0% Totaal NL Sporten bij school Sporten -0 jaar namens school Weet Weet ik niet ik niet Zeer Zeer belangrijk belangrijk Belangrijk Belangrijk Niet Niet belangrijk, niet niet onbelangrijk Niet Niet belangrijk belangrijk Helemaal Helemaal niet niet belangrijk belangrijk Top 2 box Bottom 2 box Geslacht Man 13 Vrouw 1 12 Leeftijd 1-1 jaar jaar jaar jaar jaar 72 Opleiding Laag 3 11 Midden 7 1 Hoog 13 TOTAAL 13 Het aandeel vrouwen (1%) dat sporten namens school (zeer) belangrijk vindt, ligt significant hoger dan het aandeel mannen (%) die deze mening deelt Naar mate de leeftijd toeneemt, neemt ook het aandeel binnen de leeftijdscategorie dat sporten namens school (zeer) belangrijk vindt, toe. Hoe belangrijk vindt u het dat scholen de 3 vormen van schoolsport organiseert en/of faciliteert voor hun leerlingen? Variant: sporten namens school Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 7

8 Eén op de vier geeft de voorkeur aan een lokale scholencompetitie. Een landelijke scholencompetitie heeft de minste voorkeur (%) C VOORKEUR LOKALE, 3,1 REGIONALE OF LANDELIJKE SCHOLENCOMPETITIE 23% 2% 3,1 Man Lokaal Regionaal Landelijk Vrouw Geen voorkeur voor lokaal, regionaal of landelijk Laag 23 1 Geen voorkeur: scholencompetitie niet interessant Midden % 23% % Totaal NL 1-0 jaar 2% 1% Hoog 29 Lokaal Regionaal Landelijk 0% 0% 0% Geen voorkeur voor lokaal, regionaal of landelijk Geen voorkeur: scholencompetitie niet interessant Er zijn significant meer mannen (21%) dan vrouwen (1%) met een voorkeur voor een regionale scholencompetitie Er zijn significant meer mannen (%) dan vrouwen 1% 2% (3%) met een voorkeur voor een landelijke scholencompetitie 31% van de regelmatige sporters (0+ keer per jaar) geeft aan geen voorkeur te hebben voor lokaal, % regionaal of landelijk. Gaat uw voorkeur uit naar een lokale, regionale of landelijke scholencompetitie? Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1

9 Drie op de vier Nederlanders (7%) is van mening dat schoolsport onmisbaar is om alle kinderen op school te bereiken en kennis te laten maken met sport STELLINGEN Chart OVER Title SCHOOLSPORT (1/2) Door schoolsport ontwikkelen leerlingen discipline Door op, bij of namens school te sporten leren kinderen beter doelgericht leren Schoolsport is onmisbaar in de sociale ontwikkeling van kinderen Schoolsport is onmisbaar om alle kinderen op school te bereiken en kennis te laten maken met sport Door schoolsport ervaren leerlingen dat sporten leuk is Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet Schoolsport helpt kinderen een sport te vinden die bij hen past % % % % 0% 0% 0% 70% 0% 90%0% In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 9

10 Met name ouderen vinden dat leerlingen discipline ontwikkelen door schoolsport 90 DOOR SCHOOLSPORT ONTWIKKELEN LEERLINGEN DISCIPLINE Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw 0 0 Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 1-1 jaar 19- jaar 31- jaar - jaar -0 jaar 1 Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) 0 1 Regelmatige sporter(0+ per jaar) Slechts % van de jongeren van 1-1 jaar is van mening dat leerlingen discipline ontwikkelen door schoolsport, dit tegenover maar liefst 2% van de ouderen van -0jaar. Stelling: door schoolsport ontwikkelen leerlingen discipline. Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1

11 Eén op de vijf jongeren (1-1 jaar) vindt dat schoolsport niet bijdraagt aan doelgericht leren 70 DOOR SCHOOLSPORT LEREN KINDEREN BETER DOELGERICHT LEREN 0 Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw jaar 19- jaar Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 31- jaar - jaar jaar Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) 2 0 De helft van de Nederlanders (1%) vindt dat schoolsport bijdraagt aan doelgericht leren Slechts 3% van de jongeren van 1-1 jaar is van mening dat kinderen beter doelgericht leren, dit tegenover % van de ouderen van -0jaar. Stelling: Door op, bij of namens school te sporten leren kinderen beter doelgericht leren. Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 11

12 Met name ouderen vinden dat schoolsport onmisbaar is in de sociale ontwikkeling van kinderen SCHOOLSPORT IS ONMISBAAR IN DE SOCIALE ONTWIKKELING VAN KINDEREN Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw jaar 19- jaar 0 Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 31- jaar - jaar -0 jaar 13 Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) De helft van de jongeren van 1-1 jaar vindt dat schoolsport onmisbaar is n de sociale ontwikkeling van kinderen, dit tegenover 3% van de ouderen van -0 jaar. Stelling: schoolsport is onmisbaar in de sociale ontwikkeling van kinderen Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 12

13 Drie op de vier Nederlanders (7%) is van mening dat schoolsport onmisbaar is om alle kinderen op school te bereiken en kennis te laten maken met sport 73 7 SCHOOLSPORT IS ONMISBAAR OM ALLE KINDEREN TE BEREIKEN EN KENNIS TE LATEN MAKEN MET SPORT Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw jaar 19- jaar 0 Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 31- jaar - jaar -0 jaar Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) 9% van de jongeren van 1-1 jaar is van mening dat schoolsport onmisbaar is om alle kinderen te bereiken en kennis te laten maken met sport, dit tegenover maar liefst 3% van de ouderen van -0jaar. Stelling: schoolsport is onmisbaar om alle kinderen op school te bereiken en kennis te laten maken met sport Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 13

14 Een kleine meerderheid (%) van de jongeren (1-1 jaar) vindt dat leerlingen door schoolsport ervaren dat sporten leuk is DOOR SCHOOLSPORT ERVAREN LEERLINGEN DAT SPORTEN LEUK IS Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens 72 7 Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw 1-1 jaar 19- jaar 31- jaar - jaar -0 jaar Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) % van de jongeren van 1-1 jaar is van mening leerlingen door schoolsport ervaren dat sporten leuk is, dit tegenover maar liefst 3% van de ouderen van -0jaar. Stelling: door schoolsport ervaren leerlingen dat sporten leuk is Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 1

15 Een kleine meerderheid van de jongeren (%) vindt dat schoolsport kinderen helpt een passende sport voor ze te vinden. 90 SCHOOLSPORT HELPT KINDEREN EEN SPORT TE VINDEN DIE BIJ HEN PAST Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw 1-1 jaar 19- jaar 0 Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 31- jaar - jaar -0 jaar 0 1 Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) Stelling: schoolsport helpt kinderen een sport te vinden die bij hen past Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 1

16 Eén op de drie Nederlanders (%) vindt dat schoolsport te veel gericht is op leerlingen die al goed zijn in sportbeoefening. STELLINGEN OVER SCHOOLSPORT (2/2) Chart Title Schoolsport helpt leerlingen zich meer betrokken te voelen bij school Bij schoolsport moet worden samengewerkt met lokale sportverenigingen Schoolsport is te veel gericht op leerlingen die al goed zijn in sportbeoefening Schoolsport helpt mee om te voorkomen dat jongeren stoppen met sport Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Schoolsport speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl bij kinderen Weet ik niet Schoolsport draagt bij aan vriendschap en respect onder leerlingen % % % % 0% 0% 0% 70% 0% 90%0% In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 1

17 Met name ouderen vinden dat schoolsport leerlingen helpt zich meer betrokken te voelen bij school SCHOOLSPORT HELPT LEERLINGEN ZICH MEER BETROKKEN TE VOELEN BIJ SCHOOL 1 Totaal NL 1-0 jaar Man 0 Vrouw jaar 19- jaar Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 31- jaar - jaar -0 jaar Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) 2 0 Minder dan de helft van de jongeren van 1-1 jaar (%) is van mening dat schoolsport leerlingen helpt zich meer betrokken te voelen bij de school. dit tegenover twee op de drie ouderen -0 jaar (%). Stelling: schoolsport helpt leerlingen zich meer betrokken te voelen bij school Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 17

18 Een ruime meerderheid (1%) vindt dat er bij schoolsport samengewerkt moet worden met lokale sportverenigingen. BIJ SCHOOLSPORT MOET WORDEN SAMENGEWERKT MET LOKALE SPORTVERENIGINGEN Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw jaar 19- jaar Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 31- jaar - jaar -0 jaar 1 7 Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) 0 3% van de Nederlanders die 0-11 keer per jaar sporten, is van mening dat er samengewerkt moet worden met lokale sportverenigingen. Dit tegenover % van de regelmatige sporters (0+ keer per jaar) Stelling: bij schoolsport moet worden samengewerkt met lokale sportverenigingen Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 1

19 Vooral jongeren van 1-1 jaar (7%) vinden dat schoolsport te veel gericht is op leerlingen die al goed zijn in sportbeoefening. 0 7 SCHOOLSPORT IS TE VEEL GERICHT OP LEERLINGEN DIE AL GOED ZIJN IN SPORTBEOEFENING Totaal NL 1-0 jaar 0 0 Man Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 2 Vrouw 1-1 jaar 19- jaar 31- jaar - jaar -0 jaar Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) 0 Eén op de drie Nederlanders (%) is van mening dat schoolsport te veel gericht is op leerlingen die al goed zijn in sportbeoefening Eén op de vier Nederlanders (2%) vindt dat schoolsport niet te veel gericht is op leerlingen die al goed zijn in sportbeoefening. Stelling: schoolsport is te veel gericht op leerlingen die al goed zijn in sportbeoefening Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 19

20 Een ruime meerderheid (7%) vindt dat schoolsport bijdraagt aan het voorkomen dat jongeren stoppen met sport SCHOOLSPORT HELPT MEE OM TE VOORKOMEN DAT JONGEREN STOPPEN MET SPORT Totaal NL 1-0 jaar 7 3 Man 0 0 Vrouw jaar 19- jaar Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 31- jaar - jaar -0 jaar Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) 2 0 Binnen de leeftijdscategorie -0 jaar vindt % dat schoolsport helpt te voorkomen dat jongeren stoppen met sport. De helft van de 31- jarigen (0%), deelt deze mening. Stelling: schoolsport helpt mee om te voorkomen dat jongeren stoppen met sport Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1

21 Drie op de vier (7%) vindt dat schoolsport een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van een gezonde levensstijl bij kinderen SCHOOLSPORT SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL IN HET ONTWIKKELEN VAN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL BIJ KINDEREN Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw jaar 19- jaar 0 Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens 31- jaar - jaar -0 jaar Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) 70% van de jongeren van 1-1 jaar is van mening dat schoolsport een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Dit tegenover % van de ouderen van -0jaar. Stelling: schoolsport speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een gezonde levensstijl bij kinderen Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 21

22 Met name ouderen vinden dat schoolsport bijdraagt aan vriendschap en respect onder leerlingen. Het aandeel jongeren (1-1 jaar) dat deze mening deelt ligt lager SCHOOLSPORT DRAAGT BIJ AAN VRIENDSCHAP EN RESPECT ONDER LEERLINGEN Top 2 box: Helemaal mee eens / mee eens 77 Bottom 2 box: Helemaal mee oneens / mee oneens Totaal NL 1-0 jaar Man Vrouw 1-1 jaar 19- jaar 31- jaar - jaar -0 jaar Niet/weinig sporter (0-11x per jaar) Af en toe sporter (12 t/m 39 keer per jaar) Regelmatige sporter(0+ per jaar) Iets meer dan de helft van de jongeren van 1-1 jaar (%) vindt dat schoolsport bijdraagt aan vriendschap en respect onder leerlingen, dit tegenover 2% van de ouderen -0 jaar. Stelling: schoolsport draagt bij aan vriendschap en respect onder leerlingen Totaal NL 1-0 jaar, n=3.1 22

23 De meeste interesse gaat uit naar sporten op school. Drie van de vier -1 jarigen (7%) is hierin geïnteresseerd. 0% 90% 0% 1 INTERESSE IN SCHOOLSPORT Chart Title % 0 1 0% 0% 7 Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd Niet geïnteresseerd, niet ongeïnteresseerd 0% % Niet geïnteresseerd Helemaal niet geïnteresseerd % % 0% 1 12 Sporten op school Sporten bij school Sporten namens school 13 Van de -1 jarigen is 7% (zeer) geïnteresseerd in sporten op school. Met respectievelijk 2% en 9% is de interesse in sporten bi school en sporten namens school beduidend. kleiner. In welke mate bent u/ is uw kind geïnteresseerd om deel te nemen aan de onderstaande 3 vormen van schoolsport? Totaal NL -1 jaar, n=70 23

24 Kinderen van -12 jaar zijn ten opzichte van kinderen van 13-1 jaar meer geïnteresseerd in sporten op en bij school. INTERESSE IN SCHOOLSPORT Aandeel (zeer) geïnteresseerd (in %) Sporten op school Sporten bij school Sporten namens school Totaal (alle personen van -1 jaar) Leeftijd: -12 jaar Leeftijd: 13-1 jaar Maar liefst 2% van de -12 jarigen is (zeer) geïnteresseerd in sporten op school, dit tegenover slechts % van de 13-1 jarigen. % van de -12 jarigen is (zeer) geïnteresseerd in sporten bij school, dit tegenover 3% van de 13-1 jarigen. Ten aanzien van sporten namens school zijn er geen significante verschillen. Kinderen van t/m 1 jaar waarvan de ouder een hogere opleiding heeft, geven vaker aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in sporten op school (%) In welke mate bent u/ is uw kind geïnteresseerd om deel te nemen aan de onderstaande 3 vormen van schoolsport? Totaal NL -1 jaar, n=70 2

25 Meer dan de helft van de Nederlanders wil dat sociale ontwikkeling en bewegingsonderwijs als kernvak wordt aangeboden VOORKEUR KERNVAKKEN BASISSCHOOL (NAAST REKENEN/TAAL) Sociale ontwikkeling 7 Bewegingsonderwijs 1 Kunstzinnige/creatieve oriëntatie 3 Wetenschap en techniek 3 Geschiedenis 33 Aardrijkskunde 2 Biologie 22 Levensbeschouwing/godsdienst Leeftijd is van invloed op een voorkeur voor sociale ontwikkeling. 3% van de jongeren van 1-1 jaar kiest voor sociale ontwikkeling, 9% van de 19- jarigen, 79% van de - jarigen maar liefst 1% van de -0 jarigen. Mannen kiezen vaker voor geschiedenis en wetenschap en techniek dan vrouwen. Vrouwen daarentegen geven vaker de voorkeur aan biologie, kunstzinnige/ creatieve oriëntatie en sociale ontwikkeling. Op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau zijn geen verschillen in voorkeur voor bewegingsonderwijs De voorkeur voor bewegingsonderwijs is onder gezinnen met jonge kinderen (jongste kind -12 jaar) met 2% niet significant anders dan onder totaal Nederland. Welke vakken zouden volgens u (naast rekenen en taal) altijd als kernvak op de basisschool gegeven moeten worden? Optelling eerste, tweede en derde keuze Totaal NL 1-0 jaar, n=2.73 2

26 3% geeft de eerste voorkeur aan sociale ontwikkeling als kernvak, gevolgd door bewegingsonderwijs (1%) 1 e VOORKEUR 2,73 2 e VOORKEUR 3 e VOORKEUR 2,73 2,73 % % % 11% % 3% 1% 3% 9% 11% % % % % Sociale ontwikkeling Bewegingsonderwijs Wetenschap en techniek Geschiedenis Kunstzinnige/creatieve oriëntatie Aardrijkskunde Biologie Levensbeschouwing/ godsdienst 12% 13% 1% % % % % 17% Sociale ontwikkeling Bewegingsonderwijs Kunstzinnige/creatieve oriëntatie Wetenschap en techniek Geschiedenis 1% Aardrijkskunde Biologie Levensbeschouwing/ godsdienst Ik heb geen tweede keuze 12% 11% 12% Sociale ontwikkeling Bewegingsonderwijs Kunstzinnige/creatieve oriëntatie Wetenschap en techniek Geschiedenis Aardrijkskunde Biologie Levensbeschouwing/ godsdienst Geen tweede/ derde keuze Bewegingsonderwijs krijgt bij 1% van de Nederlanders de eerste voorkeur. Bij respectievelijk 1% en 1% van de Nederlanders krijgt bewegingsonderwijs de 2 e en 3 e voorkeur. Daarmee behoort bewegingsonderwijs in 1% van de gevallen tot de een van de 3 voorkeursvakken naast rekenen en taal. Welke vakken zouden volgens u (naast rekenen en taal) altijd als kernvak op de basisschool gegeven moeten worden? Geef uw eerste, tweede en derde keuze aan. Totaal NL 1-0 jaar, n=2.73 2

27 Van de Nederlanders die bewegingsonderwijs als voorkeursvak kiezen wil 90% minimaal 2 uur per week bewegingsonderwijs. SOCIALE ONTWIKKELING BEWEGINGSONDERWIJS 0% 0% 90% 21 90% 1 0% 0% 70% 17 70% 2 0% 0% 0% 0% % 0 Elke dag 1 uur 3 uur per week 2 uur per week 1 uur per week 0% 0% % Elke dag 1 uur 3 uur per week 2 uur per week 1 uur per week % % % 0% 22 SOCIALE ONTWIKKELING % 0% BEWEGINGSONDERWIJS (Basis: Nederlanders (1-0 jr) die sociale ontwikkeling als kernvak na rekenen en taal kiezen, n=2) (Basis: Nederlanders (1-0 jr) die bewegingsonderwijs als kernvak na rekenen en taal kiezen, n=170) Van de Nederlanders van 1-0 jaar geeft 1% aan dat bewegingsonderwijs een kernvak naast rekenen en taal zou moeten zijn. Van deze doelgroep geeft 90% aan dat 2 uur per week of meer aan het vak bewegingsonderwijs moet worden besteed. Hoeveel uur per week moet aan het vak van uw eerste, tweede derde keuze worden besteed? Basis: Totaal NL 1-0 jaar die het vak als 1e, 2e of 3e kernvak na rekenen en taal kiezen 27

28 Bijlage: Onderzoeksverantwoording 2

29 Onderzoeksverantwoording Doelgroep onderzoek Nederlandse bevolking van t/m 0 jaar Onderzoeksmethode Kwantitatief online onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van het online panel van GfK (ConsumerJury) Veldwerkperiode Woensdag 2 juli t/m dinsdag juli 1. Vragenlijst De vragenlijst is in overleg met NOC*NSF opgesteld. Het betreft 3 standaard vragen en 7 variabele maandvragen Responsverantwoording Bruto 000 respondenten zijn uitgenodigd. Netto n=3.1 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld De resultaten zijn gewogen zodat een representatief beeld ontstaat. Oplevering Naast onderhavige PPT-presentatie is een tabellenrapport in Excel opgeleverd met daarin de resultaten uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, opleiding en leefstijl (Roper Consumer Styles). 29

30 Contactgegevens Frans Louwen Research Consultant Ellen van Spijk Project Manager

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

2Sportersmonitor. Sportaanbiedersmonitor. Wie is de sporter? Achtergrond en doel FACTS& FIGURES

2Sportersmonitor. Sportaanbiedersmonitor. Wie is de sporter? Achtergrond en doel FACTS& FIGURES Wie is de sporter? 2Sportersmonitor 0 1 2 Sportaanbiedersmonitor FACTS& FIGURES Achtergrond en doel NOC*NSF doet frequent en structureel onderzoek naar de motieven en drijfveren van de Nederlander om te

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Verbetering Zwemvaardigheid 2006-2009 Tien punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

VIS t uit. Effectmeting Campagne Duurzame Vis. Marcel Temminghoff & Anne van Vlerken. GfK Panel Services - Juni 2013

VIS t uit. Effectmeting Campagne Duurzame Vis. Marcel Temminghoff & Anne van Vlerken. GfK Panel Services - Juni 2013 VIS t uit Effectmeting Campagne Duurzame Vis Marcel Temminghoff & Anne van Vlerken GfK Panel Services - Juni 2013 Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma Perspectief

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel?

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel? Leerlingen in het voortgezet onderwijs Hoe zitten ze in hun vel? De leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs in Limburg: Emotionele ontwikkeling Inventaar 3VO Maastricht, augustus 2011

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Onderzoek Stichting Natuur en Milieu Doggybag Consumenten

Onderzoek Stichting Natuur en Milieu Doggybag Consumenten Onderzoek Stichting Natuur en Milieu Doggybag Consumenten Augustus 2014 Contact: Dirkjan Klumper T 050-3171771 E: dirkjanklumper@kienonderzoek.nl Kantoor Groningen: Westerkade 15-5, 9718 AS Groningen T:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

11 juni 2015. Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld

11 juni 2015. Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld 11 juni 2015 Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Onderzoek Online Video

Onderzoek Online Video Onderzoek Online Video Sanoma/SBS 2014 Inhoudsopgave Introductie Pagina 3 Samenvattingen Pagina 4 Resultaten Pagina 7 Bijlagen Pagina 67 Onderzoek Online Video Sanoma-SBS 2014 2 Introductie Dit onderzoek

Nadere informatie