SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN"

Transcriptie

1 SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari

2 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt 2014 Functie (mede)verantwoordelijken Afsluiten/verlengen schadeverzekeringen Oriëntatiefase B. Zakelijk onderzoek MKB Voorkeuren afsluiten nieuwe schadeverzekering Toegevoegde waarde van het intermediair Toegevoegde waarde van verzekeraar 3. Onderzoeksverantwoording 4. Contact 2

3 1. Management Summary 3

4 Samenvatting (1/4) Afsluiten/verlengen in 2014: één op de zeven MKB bedrijven heeft een schadeverzekering afgesloten of actief verlengd Met name grotere bedrijven hebben dit gedaan (11% van de bedrijven met 1 werknemer heeft afgesloten/verlengd versus 37% van de bedrijven met werknemers). Belangrijkste redenen om af te sluiten/te verlengen zijn: aflopen contract (24%), besparen (24%) en nieuwe werkzaamheden/producten (22%) Distributiekanalen en media 2014: ruim twee derde van de schadeverzekeringen zijn via atp of rechtstreeks afgesloten/ verlengd De assurantietussenpersoon en het rechtstreekse kanaal waren in 2014 met 37% respectievelijk 33% de belangrijkste kanalen voor het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen. Persoonlijk en website zijn de meest gebruikte media voor het afsluiten/verlengen (resp. 49% en 18%). 4

5 Samenvatting (2/4) Afsluiten nieuwe schadeverzekering: voorkeur voor onafhankelijk assurantiekantoor en persoonlijk gesprek het grootst 42% van alle MKB bedrijven zou een nieuwe schadeverzekering via het onafhankelijk assurantiekantoor willen sluiten, 25% via een verzekeringsmaatschappij. Belangrijkste redenen om een voorkeur voor een bepaald kanaal te hebben, zijn: bekende relatie (44%), behoefte aan persoonlijk advies (38%), kunnen vergelijken van meerdere voorstellen (31%). Een onafhankelijk assurantiekantoor zou ten opzichte van een verzekeringsmaatschappij vaker gekozen worden als kanaal vanwege het persoonlijke advies (62%), de betrouwbaarheid (43%) en de bekendheid van de relatie (61%). 45% wil nieuwe schadeverzekering via persoonlijk gesprek afsluiten (23% via een website). Bekendheid verzekeraar: het kennen van de verzekeraar speelt voor zeven op de tien bedrijven een rol bij afsluiten van een nieuwe schadeverzekering 24% vindt het (heel) belangrijk dat ze de verzekeraar kennen en neemt bij voorkeur alleen bekende verzekeraars mee in de overweging (4% sluit alleen bij een bekende verzekeraar). Nog eens 48% van de MKB bedrijven vindt het prettig als ze de verzekeraar kennen. 29% geeft echter aan dat andere zaken belangrijker zijn (o.a. kosten, dekking, voorwaarden, betrouwbaarheid). 5

6 Samenvatting (3/4) Media 2014 orëntatiefase: ook in de oriëntatiefase zijn persoonlijk gesprek en websites het belangrijkst 47% heeft tijdens oriënteren op een nieuwe schadeverzekering of het verlengen ervan via een persoonlijk gesprek informatie ingewonnen, 41% via websites. Het betreft met name websites van verzekeraars (70%), banken (29%) en vergelijkingssites (21%). Kanalen 2014 oriëntatiefase: rechtstreeks, atp en bank meest geraadpleegde kanalen tijdens oriënteren 46% heeft rechtstreeks contact gehad in de oriëntatiefase, 29% heeft contact gehad met de bank of een atp. Drie op de tien MKB bedrijven (29%) hebben contact opgenomen met een bank. Informatiebehoefte 2014: men zoekt vooral naar informatie over kosten en eigenschappen Tijdens oriënteren op nieuwe schadeverzekering is het meest gezocht naar kosten/prijs van verzekering en de producteigenschappen (resp. 81% en 66%). Een kwart (24%) zoekt naar beoordelingen van anderen. 6

7 Samenvatting (4/4) Voordelen afsluiten via intermediair: vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen 22% noemt als belangrijkste voordeel de vertrouwensrelatie, 21% onafhankelijk advies. Nog eens 11% noemt als belangrijkste voordeel dat de intermediair altijd op de hoogte is. 27% ziet echter geen voordelen aan afsluiten/verlengen via intermediair. Voordelen beheren via intermediair en verzekeraar: belangrijkste voordelen van intermediair zijn onafhankelijk advies, goede schadeafhandeling en dekkingen die afgestemd blijven op de risico s 21% noemt onafhankelijk advies, 14% schadeafhandeling en 12% dekkingen die afgestemd blijven op de risico s. 30% ziet geen voordelen aan beheren via intermediair. Daarnaast ziet de helft van de bedrijven geen toegevoegde waarde voor de verzekeraar bij het beheren van schadeverzekeringen. 17% noemt ook hier een goede schadeafhandeling en 15% actuele dekkingen. Verwachtingen dienstverlening intermediair en verzekeraar: proactiviteit voor zowel intermediairs als verzekeraars belangrijk Van intermediairs wordt minimaal verwacht dat ze adviseren over de te verzekeren risico s (45%) en de beste polisvoorwaarden (44%) en dat ze periodiek attenderen op veranderingen die van invloed zijn (41%) Dat laatste geldt ook voor verzekeraars (52%). Daarnaast dienen verzekeraars inzage te bieden in polisgegevens (43%) en informeren over vernieuwingen in producten (42%). 7

8 2. Onderzoeksresultaten 8

9 A. Zakelijke schademarkt 2014 MKB bedrijven (1-99 werknemers) Bron: TOF Zakelijk Tracker 9

10 Functie (mede)verantwoordelijken voor schadeverzekeringen 10

11 Binnen MKB bedrijven zijn (mede)eigenaren en directeuren verantwoordelijk voor schadeverzekeringen Functie in het bedrijf (mede) Eigenaar 77% Directeur \ algemeen directeur \ adjunctdirecteur Bedrijfsleider Hoofd administratie \ hoofd boekhouding Administratief medewerker \ medewerker financiële administratie Hoofd financiële afdeling Echtgeno(o)t(e) van de directeur \ eigenaar Financiële controleur \ controller \ boekhouder Secretaresse \ medewerker secretariaat \ algemeen medewerker Financieel directeur Anders 9% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dit heeft direct verband met de grootte van MKB bedrijven: overgrote meerderheid heeft weinig werknemers, waardoor verzekeringen in takenpakket van de eigenaar/directeur zit. S3: Wat is uw functie in het bedrijf? Basis: Alle bedrijven In Nederland met 1-99 werknemers die een schadeverzekering nieuw hebben afgesloten of actief hebben verlengd in 2014 (n = ) 11

12 Afsluiten/verlengen schadeverzekeringen 12

13 Eén op de zeven MKB bedrijven heeft in 2014 een schadeverzekering afgesloten of actief verlengd Penetratie afgesloten/verlengde schadeverzekeringen Reden voor afsluiten / verlengen schadeverzekeringen 1 werknemer 2 tot 4 werknemers 5 tot 9 werknemers 10 tot 19 werknemers 20 tot 99 werknemers 14% 11% 19% 23% 31% 37% Contract was (bijna) verlopen 24% Om te kijken of er besparing mogelijk is 24% Nieuwe werkzaamheden of producten 22% De situatie van het bedrijf is veranderd 17% Bedrijf is pas opgericht 16% Assurantietussenpersoon / bank nam contact met me op 16% Ontevreden over huidige aanbieder 6% Ontevreden met huidige verzekeringsproduct 6% Door veranderingen in wetgeving 5% Anders 2% 0% 50%100% De penetratie van nieuw afgesloten of actief verlengde zakelijke schadeverzekeringen neemt toe naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt: bedrijven met slechts 1 werknemer (ZZP er) hebben in 2014 relatief minder vaak een nieuwe schadeverzekering afgesloten of actief verlengd dan bedrijven met werknemers. Binnen deze laatste groep heeft 37% in 2014 een nieuwe schadeverzekering afgesloten of actief verlengd. Een kwart van de bedrijven die een nieuwe schadeverzekering heeft afgesloten of actief heeft verlengd doet dit vanwege het aflopen van het contract of om bespaarredenen. A1: Penetratie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle bedrijven in Nederland met 1-99 werknemers in 2014 (n = ) A2: Reden voor afsluiten zakelijke schadeverzekering Basis: Alle bedrijven in Nederland met 1-99 werknemers die in 2014 een schadeverzekering hebben afgesloten of actief hebben verlengd (n = ) 13

14 Meerderheid bedrijven onderneemt meerdere acties voordat schadeverzekering afgesloten/verlengd wordt Ondernomen acties voor afsluiten/verlengen schadeverzekering Een offerte aangevraagd Het verstrekken van informatie die de hoogte van de premie bepaalt De aanschaf van een verzekering bevestigd Informatie over de premie gezocht 84% 77% 77% 71% Informatie over de risico s die mijn bedrijf loopt Informatie over het product gezocht Algemene informatie over verzekeren gezocht Informatie over mogelijke aanbieders gezocht Het na afsluiten controleren / bespreken of alle informatie correct is Weet ik niet Geen van bovenstaande stappen doorlopen 1% 6% 29% 71% 70% 67% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100%. A6: Wijze van doorlopen verschillende stappen (aantallen x 1.000) Basis: Alle afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = ) 14

15 De helft van de schadeverzekeringen is persoonlijk afgesloten. 37% via atps en een derde rechtstreeks. Medium van afsluiten Kanaal van afsluiten Persoonlijk 49% Assurantietussenpersoon 37% Website 18% Rechtstreeks 33% 11% Bank 21% Telefonisch Schriftelijk (via de post) Chatsessie 11% 6% 1% Branchevereniging/beroepsorganisatie Accountant/boekhouder (pensioen)consultant Vergelijkingssite 4% 3% 1% 1% Weet niet 4% Overige kanalen 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rechtstreeks: verzekeringsmaatschappijen en adviseurs van pensioenfondsen Overige kanalen: collega-ondernemer, actuarieel adviesbureau, andere instantie Bedrijven in de bouw (87%) sluiten vaker persoonlijk af dan andere branches.. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Medium van afsluiten zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = ) Kanaal van afsluiten zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = ) 15

16 Oriëntatiefase 16

17 Oriëntatie met name d.m.v persoonlijk gesprek of via websites (van verzekeraar, bank en vergelijkingssites) Medium van oriëntatie Type website van oriëntatie Website van een Persoonlijk gesprek 47% verzekeringsmaatschappij 70% Via een website 41% bank 29% Telefonisch Via Schriftelijk 19% 13% 4% vergelijkingssite assurantietussenpersoon/assurantiekantoor branchevereniging / beroepsorganisatie accountant / boekhouder 21% 8% 7% 1% Via een chatsessie 2% pensioenfonds 1% Via een videoconference (webcam) 1% andere instantie 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 25% 50% 75% 100% A3a: Medium van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen in Nederland 2014 (n = ) A4: Website van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen via een website in Nederland 2014 (n = ) 17

18 Rechtstreeks, bank en atp meest gebruikte kanalen in oriëntatiefase Kanaal van oriëntatie Rechtstreeks 47% Bank Assurantietussenpersoon 29% 29% Vergelijkingssite Branchevereniging/beroepsorganisatie Accountant/boekhouder (pensioen)consultant Overige kanalen 9% 6% 5% 1% 6% Rechtstreeks: Verzekeringsmaatschappijen en adviseurs van pensioenfondsen Overige kanalen: collega-ondernemer, actuarieel adviesbureau, andere instantie 0% 20% 40% 60% 80% 100% A3b: Distributiekanaal van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen in Nederland in 2014 (n = ) 18

19 Bedrijven zijn tijdens oriëntatie online vooral op zoek naar informatie over kosten en eigenschappen van producten Soort informatie online gezocht Prijzen/kosten van het product 81% Producteigenschappen 66% Informatie over service/ondersteuning Inzicht in de risico`s die mijn bedrijf loopt Beoordelingen van anderen Informatie over doorlooptijden Werkzaamheden die bij afsluiten komen kijken Andere informatie 27% 25% 24% 17% 11% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A5: Soort informatie waarnaar gezocht is bij het afsluiten van zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor online is georiënteerd in Nederland in 2014 (n = ) 19

20 B. Zakelijk onderzoek MKB Ad hoc onderzoek voor Allianz 20

21 Voorkeuren afsluiten nieuwe schadeverzekering 21

22 Voorkeur voor onafhankelijk assurantiekantoor bij afsluiten nieuwe schadeverzekering het grootst Kanaal van afsluiten schadeverzekering Onafhankelijk assurantiekantoor Verzekeringsmaatschappij Vergelijkingssite Branchevereniging of beroepsorganisatie Bank Accountant / boekhouder Bij een andere partij Een kwart van de MKB bedrijven zou een nieuwe schadeverzekering afsluiten via een verzekeringsmaatschappij (25%) en 13% zou kiezen voor een vergelijkingssite. Een onafhankelijk assurantiekantoor zou ten opzichte van een verzekeringsmaatschappij vaker gekozen worden als kanaal vanwege het persoonlijke advies (62%), de betrouwbaarheid (43%) en de bekendheid van de relatie (61%). Bedrijven uit de 3 grote steden noemen vaker vergelijkbaarheid van meerdere voorstellen (50%) als reden voor een kanaal dan bedrijven uit het noorden (13%), oosten (18%) of zuiden (25%). 2% 2% 13% 9% 8% 25% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Reden voor keuze kanaal van afsluiten 44% 38% 61% 62% 31% 21% 38% 38% 23% 25% 43% 11% 17% 12% 11% 20% 12% 2% 3% 4% 6% 5% Tot (n=34) Oa (n=124) V (n=82) Is een bekende relatie Ik wil persoonlijk advies Ik wil meerdere voorstellen kunnen vergelijken Is betrouwbaar Past het beste bij mijn bedrijfssituatie Kosten zijn lager Product is niet verkrijgbaar via andere kanalen Anders Tot = alle kanalen Oa = onafhankelijk assurantiekantoor V = verzekeringsmaatschappij A7. Stel dat u nu een nieuwe schadeverzekering voor uw bedrijf wilt afsluiten, via welk kanaal zou u dat dan doen? Basis: Alle bedrijven (n=300) A8. Waarom zou u voor <kanalen A7> kiezen voor het afsluiten van de schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 22

23 Bijna de helft zou nieuwe schadeverzekering via persoonlijk gesprek afsluiten Wijze waarop schadeverzekering wordt afgesloten Reden voor wijze van afsluiten Een persoonlijk gesprek Een website 23% 45% 2% 46% 39% 12% 10% 11% De telefoon 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% We hebben dan de regie in eigen hand Dat is sneller Een 13% We hoeven dan zelf niets te doen Dat is goedkoper Een schriftelijk formulier 5% Het is niet mogelijk op een andere manier Anders 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedrijven uit het zuiden zouden de schadeverzekering eerder via een persoonlijk gesprek afsluiten (57%) dan bedrijven uit de 3 grote steden (37%). Een persoonlijk gesprek zou, meer dan of website, gekozen worden vanwege het ontzorgen (21%) en het in eigen hand hebben van de regie (54%). Website en zou vergeleken met een persoonlijk gesprek vaker gekozen worden vanwege de snelheid (resp. 68% en 52%) en de hoogte van de kosten (resp. 33% en 18%) A9. Op welke wijze zou u de schadeverzekering voor uw bedrijf afsluiten? Basis: Alle bedrijven (n=300) A10. Waarom zou u voor een <wijze A9> kiezen voor het afsluiten van de schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 23

24 Bij meerderheid speelt bekendheid verzekeraar rol bij afsluiten; bijna een kwart vindt het zelfs (heel) belangrijk Belang bekendheid verzekeraar bij afsluiten Andere belangaspecten bij overwegen verzekeraar 100% 4% Heel belangrijk, ik sluit alleen af bij een 80% 19% verzekeraar die ik ken Belangrijk, ik neem bij voorkeur alleen verzekeraars die ik ken mee in mijn 60% overweging 48% Speelt enigszins een rol, ik vind het 40% prettig als ik de verzekeraar ken 20% 0% 29% Speelt nauwelijks een rol, andere zaken zijn belangrijker Bij 71% van alle MKB bedrijven in Nederland speelt de bekendheid van de verzekeraar een rol bij het afsluiten van een schadeverzekering. Ongeveer drie op de tien (29%) MKB bedrijven geeft aan dat zij andere zaken belangrijker vinden bij het afsluiten van een schadeverzekering. Zij letten bij hun keuze vooral op de kosten, betrouwbaarheid van de verzekeraar en de polisvoorwaarden. De bekendheid van de verzekeraar speelt in de drie grote steden in het westen een minder belangrijke rol (46% vindt andere zaken belangrijker) bij het afsluiten dan in het oosten (16% vindt andere zaken belangrijker). B1. In hoeverre speelt de bekendheid van een verzekeraar een rol in uw besluitvorming bij het afsluiten van een schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) B1a. Welke andere zaken zijn belangrijker voor u bij het overwegen van een verzekeraar voor schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven waarbij bekendheid van de verzekeraar nauwelijks een rol speelt bij het afsluiten (n=87) 24

25 Toegevoegde waarde van het intermediair 25

26 Meerderheid bedrijven tevreden over hun adviseur voor schadeverzekeringen: gemiddeld cijfer 7,7 Tevredenheid over adviseur schadeverzekering 6% 69% 25% 7,7 gemiddeld 0% 20% 40% 60% 80% 100% Van de bedrijven die gebruik maken van een adviseur is een ruime meerderheid tevreden over hun adviseur (94%): een kwart geeft zijn adviseur zelfs een cijfer hoger dan een 8 waardoor het gemiddelde rapportcijfer uit komt op een 7.7 Bedrijven in de 3 grote steden (8.0) en in de rest van het westen (7.9) geven hun adviseur een hoger rapportcijfer dan bedrijven in de regio noord (7.0). A11. In hoeverre bent u momenteel (on)tevreden over de adviseur die u adviseert over de schadeverzekering van uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die hun adviseur een rapportcijfer geven (n = 253) 26

27 Vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen van afsluiten via onafhankelijk assurantiekantoor Voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor Belangrijkste voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor Geeft onafhankelijk advies 44% De vertrouwensrelatie 22% De vertrouwensrelatie 37% Geeft onafhankelijk advies 21% Is altijd op de hoogte 28% Is altijd op de hoogte 11% Is proactief 22% Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt 5% Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt 19% Snelheid van afhandelen 4% Snelheid van afhandelen 16% Is proactief 4% Gemak 11% Gemak 4% Inzicht in financiële situatie van bedrijf 4% Inzicht in financiële situatie van bedrijf 2% Geen voordelen 27% Geen voordelen 27% 0% 25% 50% 75%100% Het geven van onafhankelijk advies (22%) en de vertrouwensrelatie (21%) wordt elk door ongeveer één op de vijf bedrijven genoemd als belangrijkste voordeel van het afsluiten van een schadeverzekering bij een onafhankelijk assurantiekantoor. Bedrijven in het noorden (31%) en het zuiden (30%) noemen relatief vaker de vertrouwensrelatie als belangrijkste voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor dan bedrijven in de 3 grote steden (9%). Bedrijven in de 3 grote steden vinden na onafhankelijk advies, gemak (het uit handen geven van financiële zaken) het belangrijkste voordeel van afsluiten bij een atp (13%). 0% 25% 50% 75%100% B2. Wat ziet u als voordelen van het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf via een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven (n=300) B2a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 27

28 Ook bij bedrijven die gebruik maken van een adviseur zijn de vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen van afsluiten via onafhankelijk assurantiekantoor Voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor Belangrijkste voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor Geeft onafhankelijk advies 54% De vertrouwensrelatie 29% De vertrouwensrelatie 47% Geeft onafhankelijk advies 25% Is altijd op de hoogte 31% Is altijd op de hoogte 10% Is proactief 27% Gemak 5% Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt 20% Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt 5% Snelheid van afhandelen 20% Is proactief 5% Gemak 13% Snelheid van afhandelen 4% Inzicht in financiële situatie van bedrijf 3% Inzicht in financiële situatie van bedrijf 2% Geen voordelen 15% Geen voordelen 15% 0% 25% 50% 75%100% Het geven van onafhankelijk advies (29%) en de vertrouwensrelatie (25%) wordt door bedrijven die gebruik maken van een adviseur genoemd als belangrijkste voordeel van het afsluiten van een schadeverzekering bij een onafhankelijk assurantiekantoor. 0% 25% 50% 75%100% B2. Wat ziet u als voordelen van het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf via een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) B2a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) 28

29 Belangrijkste voordelen bij beheren via atp onafhankelijk advies, goede schade-afhandeling en actuele dekkingen Voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Is proactief Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Handelt wijzigingen snel af Gemak Inzicht in financiële situatie van bedrijf Andere voordelen Geen voordelen 3% 2% 34% 34% 31% 23% 20% 15% 14% 13% 30% 0% 25% 50% 75%100% Belangrijkste voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's Gemak Is proactief Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Inzicht in financiële situatie van bedrijf Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Handelt wijzigingen snel af Anders Geen voordelen 21% 14% 12% 8% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 30% 0% 25% 50% 75%100% Net als bij het afsluiten / verlengen wordt onafhankelijk advies ook bij het beheren van de schadeverzekering als belangrijkste voordeel gezien (21%). Opvallend is dat bijna een kwart (23%) van de bedrijven het informeren over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving als voordeel noemt, maar dat dit door slechts 3% als belangrijkst wordt gezien. B3. Wat ziet u als voordelen van een onafhankelijk assurantiekantoor bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) B3a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 29

30 Belangrijkste voordelen bij beheren via atp onafhankelijk advies, goede schade-afhandeling en actuele dekkingen Voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Is proactief Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Handelt wijzigingen snel af Gemak Inzicht in financiële situatie van bedrijf Andere voordelen Geen voordelen 4% 3% 24% 23% 16% 15% 15% 17% 42% 42% 37% 0% 25% 50% 75%100% Belangrijkste voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's Gemak Is proactief Inzicht in financiële situatie van bedrijf Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Handelt wijzigingen snel af Anders Geen voordelen 25% 19% 14% 8% 6% 3% 3% 3% 2% 2% 17% 0% 25% 50% 75%100% Net als bij alle ondervraagde bedrijven het zijn de belangrijkste voordelen van het beheren van schadeverzekeringen via onafhankelijk assurantiekantoren: onafhankelijk advies (25%), goede schade afhandeling (19%) en actuele dekkingen (14%). B3. Wat ziet u als voordelen van een onafhankelijk assurantiekantoor bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) B3a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) 30

31 Advies over te verzekeren risico s, beste voorwaarden en pro-activiteit meest genoemde verwachtingen van atp Verwachte aspecten van dienstverlening bij een onafhankelijk assurantiekantoor Adviseren welke risico s verzekerd dienen te worden 45% Onderzoek naar de beste polisvoorwaarden 44% Periodiek attenderen op veranderingen, die van invloed zijn op het verzekeringspakket 41% Wijzigingen doorgeven 35% Schade melden 34% Onderzoek naar de laagste premie 34% Adviseren welke maatregelen risico s kunnen voorkomen 30% Periodieke toetsing of de premies nog concurrerend zijn 30% Inventariseren naar risico s voor mijn bedrijf 30% Informeren over vernieuwingen in producten 29% Inzage bieden in polisgegevens 26% Periodieke toetsing of de voorwaarden nog concurrerend zijn 24% Specialisatie in de risico s en risicobeheersing binnen de beroepsgroep van mijn bedrijf 18% % Bijna de helft van de bedrijven (45%) verwacht dat onafhankelijk assurantie kantoren hen adviseren over welke risico s verzekerd dienen te worden, gevolgd door onderzoek naar de beste polisvoorwaarden (44%) en periodieke attenderingen op veranderingen (41%). B5. Welke aspecten van dienstverlening voor schadeverzekeringen verwacht u minimaal van een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven (n=300) Bedrijven in de 3 grote steden (53%) verwachten vaker advies over de maatregelen waarmee bepaalde risico s kunnen worden voorkomen of beperkt dan bedrijven in de rest van het westen (24%), het noorden (23%) en het zuiden (23%). In het oosten verwacht men meer informatie over vernieuwingen in producten (53%). 31

32 Toegevoegde waarde van verzekeraar 32

33 De helft ziet geen toegevoegde waarde van verzekeraar bij het beheren van de schadeverzekeringen Toegevoegde waarde verzekeringsmaatschappij bij beheren schadeverzekering Belangrijkste toegevoegde waarde verzekeringsmaatschappij bij beheren schadeverzekering Zorgt voor soepele en goede schade-afhandeling 25% Zorgt voor soepele en goede schade-afhandeling 17% Zorgt dat dekkingen goed afgestemd blijven op risico`s Handelt wijzigingen snel af Informeert mij over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Is proactief; neemt initiatief bij veranderende omstandigheden Geeft mij inzicht in de financiële situatie van mijn bedrijf 22% 14% 13% 12% 8% 1% Zorgt dat dekkingen goed afgestemd blijven op risico`s Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Handelt wijzigingen snel af Informeert mij over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving Is proactief; neemt initiatief bij veranderende omstandigheden 15% 5% 4% 4% 2% Andere toegevoegde waarde 1% Anders 1% Geen toegevoegde waarde 51% Geen toegevoegde waarde 51% 0% 50% 100% Als men dan toch een toegevoegde waarde ziet dan gaat het vooral om de zorg die de verzekeringsmaatschappij draagt voor een soepele en goede schadeafhandeling (17%) en dat de dekkingen goed afgestemd zijn op de risico s (15%). Maar liefst twee op de drie bedrijven (66%) in de regio 3 grote steden zien geen toegevoegde waarde in het beheren van schadeverzekeringen bij een verzekeringsmaatschappij. 0% 50% 100% B4. Welke toegevoegde waarde heeft de verzekeringsmaatschappij voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) B4a. Welke toegevoegde waarde van de verzekeringsmaatschappij is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 33

34 Pro-activiteit, inzage in polisgegevens en informeren over vernieuwingen meest genoemde aspecten voor verzekeraar Verwachte aspecten van dienstverlening bij een verzekeringsmaatschappij Periodiek attenderen op veranderingen, die van invloed zijn op het verzekeringspakket 52% Inzage bieden in polisgegevens 43% Informeren over vernieuwingen in producten 42% Wijzigingen doorgeven 37% Adviseren welke risico s verzekerd dienen te worden 36% Schade melden 34% Adviseren welke maatregelen bepaalde risico s kunnen voorkomen 30% Inventariseren met welke risico s mijn bedrijf te maken heeft 26% % De helft van de bedrijven (52%) verwacht dat een verzekeringsmaatschappij haar klant attendeert op veranderingen die van invloed zijn op het verzekeringspakket. Vergeleken met het onafhankelijk assurantie kantoor is de verwachting van een verzekeringsmaatschappij minder adviesgericht, maar meer van informatieve aard. Bedrijven in het westen (3 grote steden; 57%; rest west; 46%) verwachten vaker dan bedrijven in het oosten (7%) en het zuiden (20%) dat de verzekeringsmaatschappij schade zal melden. B6. Welke aspecten van dienstverlening voor schadeverzekeringen verwacht u minimaal van de verzekeringsmaatschappij? Basis: Alle bedrijven (n=300) 34

35 Honorering adviseur 35

36 Een kwart weet niet hoe de kosten van de adviseur worden betaald Financiering kosten adviseur Kosten van de adviseur zijn onderdeel van de premie 54% Adviseur brengt rechtstreeks aan mijn bedrijf kosten in rekening 13% Deel van de kosten is onderdeel van de premie en een deel brengt de adviseur rechtstreeks aan mijn bedrijf in rekening 8% Weet ik niet 25% Helft van de bedrijven (54%) financiert de kosten van de adviseur via de premie. Een kwart weet echter niet hoe de kosten exact worden gefinancierd. Bij bedrijven actief in de bouw weet zelfs drie op de vijf (60%) niet hoe de kosten van de adviseur zijn gefinancierd. 0% 20% 40% 60% 80% 100% C1. Hoe worden de kosten van uw adviseur gefinancierd bij schadeverzekeringen? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur die adviseert over schadeverzekeringen (n=261) 36

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informatie: Wijzer in geldzaken Henriette Raap-Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS

GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS Maart 2015 GfK 2015 GfK Financial Market Insights 1 Inhoudsopgave 1. Wat zijn GfK Financial Market Insights? 2. De GfK onderzoekskalender 3. Themarapporten Alles over 4. De

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 11 september 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer 2014... 3 IT Uitdagingen...

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Samen met Academica Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Academica is een adviescentrum dat informatie geeft en oplossingen biedt voor financiële vraagstukken. Vraagstukken die betrekking

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010

Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea / Synpact 12 april 2010 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea /Synpact 12 april 2010

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie