SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN"

Transcriptie

1 SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari

2 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt 2014 Functie (mede)verantwoordelijken Afsluiten/verlengen schadeverzekeringen Oriëntatiefase B. Zakelijk onderzoek MKB Voorkeuren afsluiten nieuwe schadeverzekering Toegevoegde waarde van het intermediair Toegevoegde waarde van verzekeraar 3. Onderzoeksverantwoording 4. Contact 2

3 1. Management Summary 3

4 Samenvatting (1/4) Afsluiten/verlengen in 2014: één op de zeven MKB bedrijven heeft een schadeverzekering afgesloten of actief verlengd Met name grotere bedrijven hebben dit gedaan (11% van de bedrijven met 1 werknemer heeft afgesloten/verlengd versus 37% van de bedrijven met werknemers). Belangrijkste redenen om af te sluiten/te verlengen zijn: aflopen contract (24%), besparen (24%) en nieuwe werkzaamheden/producten (22%) Distributiekanalen en media 2014: ruim twee derde van de schadeverzekeringen zijn via atp of rechtstreeks afgesloten/ verlengd De assurantietussenpersoon en het rechtstreekse kanaal waren in 2014 met 37% respectievelijk 33% de belangrijkste kanalen voor het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen. Persoonlijk en website zijn de meest gebruikte media voor het afsluiten/verlengen (resp. 49% en 18%). 4

5 Samenvatting (2/4) Afsluiten nieuwe schadeverzekering: voorkeur voor onafhankelijk assurantiekantoor en persoonlijk gesprek het grootst 42% van alle MKB bedrijven zou een nieuwe schadeverzekering via het onafhankelijk assurantiekantoor willen sluiten, 25% via een verzekeringsmaatschappij. Belangrijkste redenen om een voorkeur voor een bepaald kanaal te hebben, zijn: bekende relatie (44%), behoefte aan persoonlijk advies (38%), kunnen vergelijken van meerdere voorstellen (31%). Een onafhankelijk assurantiekantoor zou ten opzichte van een verzekeringsmaatschappij vaker gekozen worden als kanaal vanwege het persoonlijke advies (62%), de betrouwbaarheid (43%) en de bekendheid van de relatie (61%). 45% wil nieuwe schadeverzekering via persoonlijk gesprek afsluiten (23% via een website). Bekendheid verzekeraar: het kennen van de verzekeraar speelt voor zeven op de tien bedrijven een rol bij afsluiten van een nieuwe schadeverzekering 24% vindt het (heel) belangrijk dat ze de verzekeraar kennen en neemt bij voorkeur alleen bekende verzekeraars mee in de overweging (4% sluit alleen bij een bekende verzekeraar). Nog eens 48% van de MKB bedrijven vindt het prettig als ze de verzekeraar kennen. 29% geeft echter aan dat andere zaken belangrijker zijn (o.a. kosten, dekking, voorwaarden, betrouwbaarheid). 5

6 Samenvatting (3/4) Media 2014 orëntatiefase: ook in de oriëntatiefase zijn persoonlijk gesprek en websites het belangrijkst 47% heeft tijdens oriënteren op een nieuwe schadeverzekering of het verlengen ervan via een persoonlijk gesprek informatie ingewonnen, 41% via websites. Het betreft met name websites van verzekeraars (70%), banken (29%) en vergelijkingssites (21%). Kanalen 2014 oriëntatiefase: rechtstreeks, atp en bank meest geraadpleegde kanalen tijdens oriënteren 46% heeft rechtstreeks contact gehad in de oriëntatiefase, 29% heeft contact gehad met de bank of een atp. Drie op de tien MKB bedrijven (29%) hebben contact opgenomen met een bank. Informatiebehoefte 2014: men zoekt vooral naar informatie over kosten en eigenschappen Tijdens oriënteren op nieuwe schadeverzekering is het meest gezocht naar kosten/prijs van verzekering en de producteigenschappen (resp. 81% en 66%). Een kwart (24%) zoekt naar beoordelingen van anderen. 6

7 Samenvatting (4/4) Voordelen afsluiten via intermediair: vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen 22% noemt als belangrijkste voordeel de vertrouwensrelatie, 21% onafhankelijk advies. Nog eens 11% noemt als belangrijkste voordeel dat de intermediair altijd op de hoogte is. 27% ziet echter geen voordelen aan afsluiten/verlengen via intermediair. Voordelen beheren via intermediair en verzekeraar: belangrijkste voordelen van intermediair zijn onafhankelijk advies, goede schadeafhandeling en dekkingen die afgestemd blijven op de risico s 21% noemt onafhankelijk advies, 14% schadeafhandeling en 12% dekkingen die afgestemd blijven op de risico s. 30% ziet geen voordelen aan beheren via intermediair. Daarnaast ziet de helft van de bedrijven geen toegevoegde waarde voor de verzekeraar bij het beheren van schadeverzekeringen. 17% noemt ook hier een goede schadeafhandeling en 15% actuele dekkingen. Verwachtingen dienstverlening intermediair en verzekeraar: proactiviteit voor zowel intermediairs als verzekeraars belangrijk Van intermediairs wordt minimaal verwacht dat ze adviseren over de te verzekeren risico s (45%) en de beste polisvoorwaarden (44%) en dat ze periodiek attenderen op veranderingen die van invloed zijn (41%) Dat laatste geldt ook voor verzekeraars (52%). Daarnaast dienen verzekeraars inzage te bieden in polisgegevens (43%) en informeren over vernieuwingen in producten (42%). 7

8 2. Onderzoeksresultaten 8

9 A. Zakelijke schademarkt 2014 MKB bedrijven (1-99 werknemers) Bron: TOF Zakelijk Tracker 9

10 Functie (mede)verantwoordelijken voor schadeverzekeringen 10

11 Binnen MKB bedrijven zijn (mede)eigenaren en directeuren verantwoordelijk voor schadeverzekeringen Functie in het bedrijf (mede) Eigenaar 77% Directeur \ algemeen directeur \ adjunctdirecteur Bedrijfsleider Hoofd administratie \ hoofd boekhouding Administratief medewerker \ medewerker financiële administratie Hoofd financiële afdeling Echtgeno(o)t(e) van de directeur \ eigenaar Financiële controleur \ controller \ boekhouder Secretaresse \ medewerker secretariaat \ algemeen medewerker Financieel directeur Anders 9% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dit heeft direct verband met de grootte van MKB bedrijven: overgrote meerderheid heeft weinig werknemers, waardoor verzekeringen in takenpakket van de eigenaar/directeur zit. S3: Wat is uw functie in het bedrijf? Basis: Alle bedrijven In Nederland met 1-99 werknemers die een schadeverzekering nieuw hebben afgesloten of actief hebben verlengd in 2014 (n = ) 11

12 Afsluiten/verlengen schadeverzekeringen 12

13 Eén op de zeven MKB bedrijven heeft in 2014 een schadeverzekering afgesloten of actief verlengd Penetratie afgesloten/verlengde schadeverzekeringen Reden voor afsluiten / verlengen schadeverzekeringen 1 werknemer 2 tot 4 werknemers 5 tot 9 werknemers 10 tot 19 werknemers 20 tot 99 werknemers 14% 11% 19% 23% 31% 37% Contract was (bijna) verlopen 24% Om te kijken of er besparing mogelijk is 24% Nieuwe werkzaamheden of producten 22% De situatie van het bedrijf is veranderd 17% Bedrijf is pas opgericht 16% Assurantietussenpersoon / bank nam contact met me op 16% Ontevreden over huidige aanbieder 6% Ontevreden met huidige verzekeringsproduct 6% Door veranderingen in wetgeving 5% Anders 2% 0% 50%100% De penetratie van nieuw afgesloten of actief verlengde zakelijke schadeverzekeringen neemt toe naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt: bedrijven met slechts 1 werknemer (ZZP er) hebben in 2014 relatief minder vaak een nieuwe schadeverzekering afgesloten of actief verlengd dan bedrijven met werknemers. Binnen deze laatste groep heeft 37% in 2014 een nieuwe schadeverzekering afgesloten of actief verlengd. Een kwart van de bedrijven die een nieuwe schadeverzekering heeft afgesloten of actief heeft verlengd doet dit vanwege het aflopen van het contract of om bespaarredenen. A1: Penetratie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle bedrijven in Nederland met 1-99 werknemers in 2014 (n = ) A2: Reden voor afsluiten zakelijke schadeverzekering Basis: Alle bedrijven in Nederland met 1-99 werknemers die in 2014 een schadeverzekering hebben afgesloten of actief hebben verlengd (n = ) 13

14 Meerderheid bedrijven onderneemt meerdere acties voordat schadeverzekering afgesloten/verlengd wordt Ondernomen acties voor afsluiten/verlengen schadeverzekering Een offerte aangevraagd Het verstrekken van informatie die de hoogte van de premie bepaalt De aanschaf van een verzekering bevestigd Informatie over de premie gezocht 84% 77% 77% 71% Informatie over de risico s die mijn bedrijf loopt Informatie over het product gezocht Algemene informatie over verzekeren gezocht Informatie over mogelijke aanbieders gezocht Het na afsluiten controleren / bespreken of alle informatie correct is Weet ik niet Geen van bovenstaande stappen doorlopen 1% 6% 29% 71% 70% 67% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100%. A6: Wijze van doorlopen verschillende stappen (aantallen x 1.000) Basis: Alle afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = ) 14

15 De helft van de schadeverzekeringen is persoonlijk afgesloten. 37% via atps en een derde rechtstreeks. Medium van afsluiten Kanaal van afsluiten Persoonlijk 49% Assurantietussenpersoon 37% Website 18% Rechtstreeks 33% 11% Bank 21% Telefonisch Schriftelijk (via de post) Chatsessie 11% 6% 1% Branchevereniging/beroepsorganisatie Accountant/boekhouder (pensioen)consultant Vergelijkingssite 4% 3% 1% 1% Weet niet 4% Overige kanalen 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rechtstreeks: verzekeringsmaatschappijen en adviseurs van pensioenfondsen Overige kanalen: collega-ondernemer, actuarieel adviesbureau, andere instantie Bedrijven in de bouw (87%) sluiten vaker persoonlijk af dan andere branches.. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Medium van afsluiten zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = ) Kanaal van afsluiten zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = ) 15

16 Oriëntatiefase 16

17 Oriëntatie met name d.m.v persoonlijk gesprek of via websites (van verzekeraar, bank en vergelijkingssites) Medium van oriëntatie Type website van oriëntatie Website van een Persoonlijk gesprek 47% verzekeringsmaatschappij 70% Via een website 41% bank 29% Telefonisch Via Schriftelijk 19% 13% 4% vergelijkingssite assurantietussenpersoon/assurantiekantoor branchevereniging / beroepsorganisatie accountant / boekhouder 21% 8% 7% 1% Via een chatsessie 2% pensioenfonds 1% Via een videoconference (webcam) 1% andere instantie 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 25% 50% 75% 100% A3a: Medium van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen in Nederland 2014 (n = ) A4: Website van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen via een website in Nederland 2014 (n = ) 17

18 Rechtstreeks, bank en atp meest gebruikte kanalen in oriëntatiefase Kanaal van oriëntatie Rechtstreeks 47% Bank Assurantietussenpersoon 29% 29% Vergelijkingssite Branchevereniging/beroepsorganisatie Accountant/boekhouder (pensioen)consultant Overige kanalen 9% 6% 5% 1% 6% Rechtstreeks: Verzekeringsmaatschappijen en adviseurs van pensioenfondsen Overige kanalen: collega-ondernemer, actuarieel adviesbureau, andere instantie 0% 20% 40% 60% 80% 100% A3b: Distributiekanaal van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen in Nederland in 2014 (n = ) 18

19 Bedrijven zijn tijdens oriëntatie online vooral op zoek naar informatie over kosten en eigenschappen van producten Soort informatie online gezocht Prijzen/kosten van het product 81% Producteigenschappen 66% Informatie over service/ondersteuning Inzicht in de risico`s die mijn bedrijf loopt Beoordelingen van anderen Informatie over doorlooptijden Werkzaamheden die bij afsluiten komen kijken Andere informatie 27% 25% 24% 17% 11% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A5: Soort informatie waarnaar gezocht is bij het afsluiten van zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor online is georiënteerd in Nederland in 2014 (n = ) 19

20 B. Zakelijk onderzoek MKB Ad hoc onderzoek voor Allianz 20

21 Voorkeuren afsluiten nieuwe schadeverzekering 21

22 Voorkeur voor onafhankelijk assurantiekantoor bij afsluiten nieuwe schadeverzekering het grootst Kanaal van afsluiten schadeverzekering Onafhankelijk assurantiekantoor Verzekeringsmaatschappij Vergelijkingssite Branchevereniging of beroepsorganisatie Bank Accountant / boekhouder Bij een andere partij Een kwart van de MKB bedrijven zou een nieuwe schadeverzekering afsluiten via een verzekeringsmaatschappij (25%) en 13% zou kiezen voor een vergelijkingssite. Een onafhankelijk assurantiekantoor zou ten opzichte van een verzekeringsmaatschappij vaker gekozen worden als kanaal vanwege het persoonlijke advies (62%), de betrouwbaarheid (43%) en de bekendheid van de relatie (61%). Bedrijven uit de 3 grote steden noemen vaker vergelijkbaarheid van meerdere voorstellen (50%) als reden voor een kanaal dan bedrijven uit het noorden (13%), oosten (18%) of zuiden (25%). 2% 2% 13% 9% 8% 25% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Reden voor keuze kanaal van afsluiten 44% 38% 61% 62% 31% 21% 38% 38% 23% 25% 43% 11% 17% 12% 11% 20% 12% 2% 3% 4% 6% 5% Tot (n=34) Oa (n=124) V (n=82) Is een bekende relatie Ik wil persoonlijk advies Ik wil meerdere voorstellen kunnen vergelijken Is betrouwbaar Past het beste bij mijn bedrijfssituatie Kosten zijn lager Product is niet verkrijgbaar via andere kanalen Anders Tot = alle kanalen Oa = onafhankelijk assurantiekantoor V = verzekeringsmaatschappij A7. Stel dat u nu een nieuwe schadeverzekering voor uw bedrijf wilt afsluiten, via welk kanaal zou u dat dan doen? Basis: Alle bedrijven (n=300) A8. Waarom zou u voor <kanalen A7> kiezen voor het afsluiten van de schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 22

23 Bijna de helft zou nieuwe schadeverzekering via persoonlijk gesprek afsluiten Wijze waarop schadeverzekering wordt afgesloten Reden voor wijze van afsluiten Een persoonlijk gesprek Een website 23% 45% 2% 46% 39% 12% 10% 11% De telefoon 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% We hebben dan de regie in eigen hand Dat is sneller Een 13% We hoeven dan zelf niets te doen Dat is goedkoper Een schriftelijk formulier 5% Het is niet mogelijk op een andere manier Anders 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedrijven uit het zuiden zouden de schadeverzekering eerder via een persoonlijk gesprek afsluiten (57%) dan bedrijven uit de 3 grote steden (37%). Een persoonlijk gesprek zou, meer dan of website, gekozen worden vanwege het ontzorgen (21%) en het in eigen hand hebben van de regie (54%). Website en zou vergeleken met een persoonlijk gesprek vaker gekozen worden vanwege de snelheid (resp. 68% en 52%) en de hoogte van de kosten (resp. 33% en 18%) A9. Op welke wijze zou u de schadeverzekering voor uw bedrijf afsluiten? Basis: Alle bedrijven (n=300) A10. Waarom zou u voor een <wijze A9> kiezen voor het afsluiten van de schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 23

24 Bij meerderheid speelt bekendheid verzekeraar rol bij afsluiten; bijna een kwart vindt het zelfs (heel) belangrijk Belang bekendheid verzekeraar bij afsluiten Andere belangaspecten bij overwegen verzekeraar 100% 4% Heel belangrijk, ik sluit alleen af bij een 80% 19% verzekeraar die ik ken Belangrijk, ik neem bij voorkeur alleen verzekeraars die ik ken mee in mijn 60% overweging 48% Speelt enigszins een rol, ik vind het 40% prettig als ik de verzekeraar ken 20% 0% 29% Speelt nauwelijks een rol, andere zaken zijn belangrijker Bij 71% van alle MKB bedrijven in Nederland speelt de bekendheid van de verzekeraar een rol bij het afsluiten van een schadeverzekering. Ongeveer drie op de tien (29%) MKB bedrijven geeft aan dat zij andere zaken belangrijker vinden bij het afsluiten van een schadeverzekering. Zij letten bij hun keuze vooral op de kosten, betrouwbaarheid van de verzekeraar en de polisvoorwaarden. De bekendheid van de verzekeraar speelt in de drie grote steden in het westen een minder belangrijke rol (46% vindt andere zaken belangrijker) bij het afsluiten dan in het oosten (16% vindt andere zaken belangrijker). B1. In hoeverre speelt de bekendheid van een verzekeraar een rol in uw besluitvorming bij het afsluiten van een schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) B1a. Welke andere zaken zijn belangrijker voor u bij het overwegen van een verzekeraar voor schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven waarbij bekendheid van de verzekeraar nauwelijks een rol speelt bij het afsluiten (n=87) 24

25 Toegevoegde waarde van het intermediair 25

26 Meerderheid bedrijven tevreden over hun adviseur voor schadeverzekeringen: gemiddeld cijfer 7,7 Tevredenheid over adviseur schadeverzekering 6% 69% 25% 7,7 gemiddeld 0% 20% 40% 60% 80% 100% Van de bedrijven die gebruik maken van een adviseur is een ruime meerderheid tevreden over hun adviseur (94%): een kwart geeft zijn adviseur zelfs een cijfer hoger dan een 8 waardoor het gemiddelde rapportcijfer uit komt op een 7.7 Bedrijven in de 3 grote steden (8.0) en in de rest van het westen (7.9) geven hun adviseur een hoger rapportcijfer dan bedrijven in de regio noord (7.0). A11. In hoeverre bent u momenteel (on)tevreden over de adviseur die u adviseert over de schadeverzekering van uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die hun adviseur een rapportcijfer geven (n = 253) 26

27 Vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen van afsluiten via onafhankelijk assurantiekantoor Voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor Belangrijkste voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor Geeft onafhankelijk advies 44% De vertrouwensrelatie 22% De vertrouwensrelatie 37% Geeft onafhankelijk advies 21% Is altijd op de hoogte 28% Is altijd op de hoogte 11% Is proactief 22% Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt 5% Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt 19% Snelheid van afhandelen 4% Snelheid van afhandelen 16% Is proactief 4% Gemak 11% Gemak 4% Inzicht in financiële situatie van bedrijf 4% Inzicht in financiële situatie van bedrijf 2% Geen voordelen 27% Geen voordelen 27% 0% 25% 50% 75%100% Het geven van onafhankelijk advies (22%) en de vertrouwensrelatie (21%) wordt elk door ongeveer één op de vijf bedrijven genoemd als belangrijkste voordeel van het afsluiten van een schadeverzekering bij een onafhankelijk assurantiekantoor. Bedrijven in het noorden (31%) en het zuiden (30%) noemen relatief vaker de vertrouwensrelatie als belangrijkste voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor dan bedrijven in de 3 grote steden (9%). Bedrijven in de 3 grote steden vinden na onafhankelijk advies, gemak (het uit handen geven van financiële zaken) het belangrijkste voordeel van afsluiten bij een atp (13%). 0% 25% 50% 75%100% B2. Wat ziet u als voordelen van het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf via een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven (n=300) B2a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 27

28 Ook bij bedrijven die gebruik maken van een adviseur zijn de vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen van afsluiten via onafhankelijk assurantiekantoor Voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor Belangrijkste voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor Geeft onafhankelijk advies 54% De vertrouwensrelatie 29% De vertrouwensrelatie 47% Geeft onafhankelijk advies 25% Is altijd op de hoogte 31% Is altijd op de hoogte 10% Is proactief 27% Gemak 5% Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt 20% Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt 5% Snelheid van afhandelen 20% Is proactief 5% Gemak 13% Snelheid van afhandelen 4% Inzicht in financiële situatie van bedrijf 3% Inzicht in financiële situatie van bedrijf 2% Geen voordelen 15% Geen voordelen 15% 0% 25% 50% 75%100% Het geven van onafhankelijk advies (29%) en de vertrouwensrelatie (25%) wordt door bedrijven die gebruik maken van een adviseur genoemd als belangrijkste voordeel van het afsluiten van een schadeverzekering bij een onafhankelijk assurantiekantoor. 0% 25% 50% 75%100% B2. Wat ziet u als voordelen van het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf via een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) B2a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) 28

29 Belangrijkste voordelen bij beheren via atp onafhankelijk advies, goede schade-afhandeling en actuele dekkingen Voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Is proactief Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Handelt wijzigingen snel af Gemak Inzicht in financiële situatie van bedrijf Andere voordelen Geen voordelen 3% 2% 34% 34% 31% 23% 20% 15% 14% 13% 30% 0% 25% 50% 75%100% Belangrijkste voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's Gemak Is proactief Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Inzicht in financiële situatie van bedrijf Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Handelt wijzigingen snel af Anders Geen voordelen 21% 14% 12% 8% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 30% 0% 25% 50% 75%100% Net als bij het afsluiten / verlengen wordt onafhankelijk advies ook bij het beheren van de schadeverzekering als belangrijkste voordeel gezien (21%). Opvallend is dat bijna een kwart (23%) van de bedrijven het informeren over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving als voordeel noemt, maar dat dit door slechts 3% als belangrijkst wordt gezien. B3. Wat ziet u als voordelen van een onafhankelijk assurantiekantoor bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) B3a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 29

30 Belangrijkste voordelen bij beheren via atp onafhankelijk advies, goede schade-afhandeling en actuele dekkingen Voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Is proactief Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Handelt wijzigingen snel af Gemak Inzicht in financiële situatie van bedrijf Andere voordelen Geen voordelen 4% 3% 24% 23% 16% 15% 15% 17% 42% 42% 37% 0% 25% 50% 75%100% Belangrijkste voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's Gemak Is proactief Inzicht in financiële situatie van bedrijf Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Handelt wijzigingen snel af Anders Geen voordelen 25% 19% 14% 8% 6% 3% 3% 3% 2% 2% 17% 0% 25% 50% 75%100% Net als bij alle ondervraagde bedrijven het zijn de belangrijkste voordelen van het beheren van schadeverzekeringen via onafhankelijk assurantiekantoren: onafhankelijk advies (25%), goede schade afhandeling (19%) en actuele dekkingen (14%). B3. Wat ziet u als voordelen van een onafhankelijk assurantiekantoor bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) B3a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) 30

31 Advies over te verzekeren risico s, beste voorwaarden en pro-activiteit meest genoemde verwachtingen van atp Verwachte aspecten van dienstverlening bij een onafhankelijk assurantiekantoor Adviseren welke risico s verzekerd dienen te worden 45% Onderzoek naar de beste polisvoorwaarden 44% Periodiek attenderen op veranderingen, die van invloed zijn op het verzekeringspakket 41% Wijzigingen doorgeven 35% Schade melden 34% Onderzoek naar de laagste premie 34% Adviseren welke maatregelen risico s kunnen voorkomen 30% Periodieke toetsing of de premies nog concurrerend zijn 30% Inventariseren naar risico s voor mijn bedrijf 30% Informeren over vernieuwingen in producten 29% Inzage bieden in polisgegevens 26% Periodieke toetsing of de voorwaarden nog concurrerend zijn 24% Specialisatie in de risico s en risicobeheersing binnen de beroepsgroep van mijn bedrijf 18% % Bijna de helft van de bedrijven (45%) verwacht dat onafhankelijk assurantie kantoren hen adviseren over welke risico s verzekerd dienen te worden, gevolgd door onderzoek naar de beste polisvoorwaarden (44%) en periodieke attenderingen op veranderingen (41%). B5. Welke aspecten van dienstverlening voor schadeverzekeringen verwacht u minimaal van een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven (n=300) Bedrijven in de 3 grote steden (53%) verwachten vaker advies over de maatregelen waarmee bepaalde risico s kunnen worden voorkomen of beperkt dan bedrijven in de rest van het westen (24%), het noorden (23%) en het zuiden (23%). In het oosten verwacht men meer informatie over vernieuwingen in producten (53%). 31

32 Toegevoegde waarde van verzekeraar 32

33 De helft ziet geen toegevoegde waarde van verzekeraar bij het beheren van de schadeverzekeringen Toegevoegde waarde verzekeringsmaatschappij bij beheren schadeverzekering Belangrijkste toegevoegde waarde verzekeringsmaatschappij bij beheren schadeverzekering Zorgt voor soepele en goede schade-afhandeling 25% Zorgt voor soepele en goede schade-afhandeling 17% Zorgt dat dekkingen goed afgestemd blijven op risico`s Handelt wijzigingen snel af Informeert mij over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Is proactief; neemt initiatief bij veranderende omstandigheden Geeft mij inzicht in de financiële situatie van mijn bedrijf 22% 14% 13% 12% 8% 1% Zorgt dat dekkingen goed afgestemd blijven op risico`s Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt Handelt wijzigingen snel af Informeert mij over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving Is proactief; neemt initiatief bij veranderende omstandigheden 15% 5% 4% 4% 2% Andere toegevoegde waarde 1% Anders 1% Geen toegevoegde waarde 51% Geen toegevoegde waarde 51% 0% 50% 100% Als men dan toch een toegevoegde waarde ziet dan gaat het vooral om de zorg die de verzekeringsmaatschappij draagt voor een soepele en goede schadeafhandeling (17%) en dat de dekkingen goed afgestemd zijn op de risico s (15%). Maar liefst twee op de drie bedrijven (66%) in de regio 3 grote steden zien geen toegevoegde waarde in het beheren van schadeverzekeringen bij een verzekeringsmaatschappij. 0% 50% 100% B4. Welke toegevoegde waarde heeft de verzekeringsmaatschappij voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) B4a. Welke toegevoegde waarde van de verzekeringsmaatschappij is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) 33

34 Pro-activiteit, inzage in polisgegevens en informeren over vernieuwingen meest genoemde aspecten voor verzekeraar Verwachte aspecten van dienstverlening bij een verzekeringsmaatschappij Periodiek attenderen op veranderingen, die van invloed zijn op het verzekeringspakket 52% Inzage bieden in polisgegevens 43% Informeren over vernieuwingen in producten 42% Wijzigingen doorgeven 37% Adviseren welke risico s verzekerd dienen te worden 36% Schade melden 34% Adviseren welke maatregelen bepaalde risico s kunnen voorkomen 30% Inventariseren met welke risico s mijn bedrijf te maken heeft 26% % De helft van de bedrijven (52%) verwacht dat een verzekeringsmaatschappij haar klant attendeert op veranderingen die van invloed zijn op het verzekeringspakket. Vergeleken met het onafhankelijk assurantie kantoor is de verwachting van een verzekeringsmaatschappij minder adviesgericht, maar meer van informatieve aard. Bedrijven in het westen (3 grote steden; 57%; rest west; 46%) verwachten vaker dan bedrijven in het oosten (7%) en het zuiden (20%) dat de verzekeringsmaatschappij schade zal melden. B6. Welke aspecten van dienstverlening voor schadeverzekeringen verwacht u minimaal van de verzekeringsmaatschappij? Basis: Alle bedrijven (n=300) 34

35 Honorering adviseur 35

36 Een kwart weet niet hoe de kosten van de adviseur worden betaald Financiering kosten adviseur Kosten van de adviseur zijn onderdeel van de premie 54% Adviseur brengt rechtstreeks aan mijn bedrijf kosten in rekening 13% Deel van de kosten is onderdeel van de premie en een deel brengt de adviseur rechtstreeks aan mijn bedrijf in rekening 8% Weet ik niet 25% Helft van de bedrijven (54%) financiert de kosten van de adviseur via de premie. Een kwart weet echter niet hoe de kosten exact worden gefinancierd. Bij bedrijven actief in de bouw weet zelfs drie op de vijf (60%) niet hoe de kosten van de adviseur zijn gefinancierd. 0% 20% 40% 60% 80% 100% C1. Hoe worden de kosten van uw adviseur gefinancierd bij schadeverzekeringen? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur die adviseert over schadeverzekeringen (n=261) 36

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Management Summary. GfK February 26, 2016 Online hybride klantbediening

Management Summary. GfK February 26, 2016 Online hybride klantbediening DEEL 3 BEHEERFASE Management Summary 4 Persoonlijk contact, sturen van e-mails en gebruik van website zijn de manieren voor een adviseur om contact te houden Werkzaamheden financieel adviseur voor onderhouden

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK November 2015 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbarometers 2. Financieringen Toekomst Verleden Financieringsbarometers 3. PR-vragen 4.

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK April 2016 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbaromaters 2. Financieringen Toekomst Verleden 3. PR-vragen 4. Bijlagen Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK 2012

CONSUMENTENONDERZOEK 2012 CONSUMENTENONDERZOEK 2012 Keurmerk Klantgericht Verzekeren September 2012 GfK 2012 Consumentenonderzoek 28 september 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Belang van het

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Particulier Particulier Tracker Particulier Portefeuille Productie Zakelijk Tracker Zakelijk GfK 2016 Zakelijk 1 Tracker Zakelijk

Nadere informatie

Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument

Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument Inhoudsopgave 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Keuzecriteria en verzekeraars 2b Bekendheid met en belang van KKV 2c Normen

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie CVS Consumentenmonitor 2015 - Twaalfde editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 16 4. Veranderingen in de sector 22 5. Media 26 Onderzoeksverantwoording 29 Verbond

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en

Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en RAPPORT VERENIGING EIGEN HUIS HYPOTHEEK ONDERZOEK Versie 2 17 juni 2015 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu:en Samenva=ng - hypotheek kenmerken Kenmerken hypotheek Ruim de hel= van de hypotheken is in

Nadere informatie

BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES

BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES ONTWIKKELINGEN IN DE ZAKELIJKE MARKT VOOR FINANCIEEL ADVIES 1. Onafhankelijk advieskanaal blijft dominante afsluitkanaal 2. Online afsluiten licht in opkomst,

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Particulier Particulier Tracker Particulier Portefeuille Productie Zakelijk Tracker Zakelijk GfK 2016 Zakelijk 1 Zakelijk (

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Al je financiële zaken op orde!

Al je financiële zaken op orde! Al je financiële zaken op orde! Voor een bedr vast ag p er maa nd! Het Huis & Hypotheek Servicepakket. Gemak, voordeel en overzicht! huis-hypotheek.nl 6 x hypotheekcheck Gemak, voordeel en overzicht! Geen

Nadere informatie

Waarde van advies Avéro Achmea De waarde van advies. Februari 2013

Waarde van advies Avéro Achmea De waarde van advies. Februari 2013 Waarde van advies Avéro Achmea 28-09-2012 1 De waarde van advies Februari 2013 Waarde van advies Avéro Achmea 2 Inhoudsopgave Waarom een onderzoek over de waarde van advies? Onderzoeksopzet Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor. 2014 - Elfde editie

CVS Consumentenmonitor. 2014 - Elfde editie CVS Consumentenmonitor 2014 - Elfde editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 13 3. Veranderingen in de sector 20 4. Loyaliteit 24 5. Media 29 Onderzoeksverantwoording 32 Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Bloemlezing Provisieverbod

Bloemlezing Provisieverbod Bloemlezing Provisieverbod Legal & General Nederland GfK Februari 2016 1 Inhoudsopgave 1 Setting the scene 2 Algemeen beeld 3 Kosten advies Onafhankelijk advies Voorkeur afsluiten Bekendheid Provisieverbod

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag Contents 1 Kennis 4 2 Houding 8 3 Gedrag 12 4 Bijlage 14 2 Leeswijzer Doelgroep In dit rapport zijn twee doelgroepen gedefinieerd; zzp ers en organisaties. De groep organisaties bestaat uit mensen die

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Dienstverlening zakelijk. De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Dienstverlening zakelijk. De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Dienstverlening zakelijk De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Gelukkig ondernemen Gelukkig ondernemen is ondernemen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Vermogen afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Hoe innovatief is ondernemend Nederland?

Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Grafieken rapportage opinie onderzoek BNR november 2015 (39438) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding en opzet Management summary Onderzoeksresultaten Bijlagen onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010

AFM Consumentenmonitor najaar 2010 Pensioenen. 14 januari 2010 AFM Consumentenmonitor najaar 2 Pensioenen 4 januari 2 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2. Het betreft hier het deelonderwerp pensioenen.

Nadere informatie

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten...

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... 4 Chatten met een adviseur... 4 Klantenservice... 4 Mobiele

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie