De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014"

Transcriptie

1 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei,

2 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van 6 t/m 31 maart 2014 was het mogelijk om middels een enquête je mening te geven over diverse kwesties rondom de DNB pensioenregeling. De uitkomsten van dit onderzoek zijn input voor het cao-overleg tussen de vakbonden en DNB. Het pensioenfonds gaat de uitslagen ook gebruiken voor invulling van het beleid. Naast de input van de enquête, heeft DNB ook klanksessies georganiseerd waaraan vakbonden, het pensioenfonds, de OR, de belangenvereniging pensioengerechtigden, Finance, P&o, Communicatie en diverse medewerkers hebben deelgenomen. Hierover heb je op DNB Plaza meer kunnen lezen. Ook vanuit de klanksessies heeft DNB input ontvangen voor de nieuwe pensioenregeling. In de laatste klanksessie zijn de cijfers uit dit onderzoek ook geïnterpreteerd en is er een aantal verdiepende vragen gesteld. In dit document treffen jullie de feitelijke resultaten uit het onderzoek aan, aangevuld met conclusies zoals vastgesteld in de klanksessie. Sytske Gorter Mocht je nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met P&o en/of het Pensioenfonds. Met vriendelijke groet, Sytske Gorter en Diny Tiellemans Diny Tiellemans 2

3 Inhoud Onderzoekspopulatie Thema arbeidsvoorwaarden Thema regeling Thema zekerheid en risico Thema premie Overige vragen Meer informatie over de onderzoekspopulatie 3

4 Onderzoekspopulatie: actieven Totaal verwerkte en volledig ingevulde enquêtes: 881 Uitnodiging ontvangen, niet gereageerd 49% 50% Uitnodiging ontvangen en enquête afgerond Uitnodiging ontvangen, enquête gestart, maar niet afgerond Zie op de slides: Bij : betreft het alleen actieven 4

5 Onderzoekspopulatie: inactieven In- Totaal verwerkte en volledig ingevulde enquêtes: 249 Uitnodiging ontvangen, niet gereageerd 35% 65% Gepensioneerden Slapers 10% 89% Uitnodiging ontvangen en enquête afgerond Uitnodiging ontvangen, enquête gestart, maar niet afgerond In- Zie op de slides: Bij In-: betreft het alleen inactieven 5

6 Thema: rbeidsvoorwaarden 1. Welke waarde hecht u aan verschillende arbeidsvoorwaarden? 6

7 Thema: arbeidsvoorwaarden 1. Welke waarde hecht u aan verschillende arbeidsvoorwaarden? 100% 75% 50% 25% 0% 1.Zeer belangrijk 2.Belangrijk 3.Neutraal 4.Onbelangrijk 5.Helemaal niet belangrijk Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: Pensioen wordt gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde, net als salaris. De groep die salaris helemaal niet belangrijk vindt, bestaat in verhouding voor een groter deel uit jongeren (26-35). Kritische kanttekeningen: Dit betreft een enquête over pensioen, dus geïnteresseerden in pensioenen vullen dit eerder in. Pensioen was de tweede keuzemogelijkheid, dus het was makkelijk om dit ook als tweede te kiezen. 7

8 Thema: Regeling 1. Wat is het belangrijkst: een lage eigen bijdrage, een hoge indexatie of zoveel mogelijk zekerheid? 2. Is het partner pensioen een essentieel onderdeel van die regeling? 3. Wat vind u van het partnerpensioen van DNB? 4. Over welke onderdelen van de regeling zou u zelf keuzes willen maken? In- In- 8

9 Thema: regeling 1. Wat is het belangrijkst: een lage eigen bijdrage, een hoge indexatie of zoveel mogelijk zekerheid? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zo hoog mogelijke indexatie Zo hoog mogelijke zekerheid Zo laag mogelijke eigen bijdrage Meest belangrijk Neutraal Minst belangrijk Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: Deelnemers kiezen vooral voor een hoge zekerheid (Meer dan 50%). De optie zo hoog mogelijke zekerheid is met name in de groep belangrijk (zij kiezen relatief meer voor meest belangrijk ). De groep scoort bij deze optie relatief hoog op minst belangrijk. De opties zo hoog mogelijke indexatie en zo laag mogelijke eigen bijdrage is gelijkelijk verdeeld over groepen. 9

10 Thema: regeling 2. Ik vind het partnerpensioen een essentieel onderdeel van de DNB pensioenregeling 13% 32% 41% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Geen mening Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: DNB deelnemers vinden partnerpensioen belangrijk (totaal 73%). 10

11 Thema: regeling Deelnemersonderzoek, nieuwe pensioenregeling In- 3. Momenteel is dit partnerpensioen bij de DNB pensioenregeling 70% van het ouderdomspensioen. Wat vind je van dit percentage? 9% 15% 13% Te hoog Precies goed Te laag 21% 8% Te hoog Precies goed Te laag 63% Geen mening 60% Niet nodig Geen mening Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: Het huidige niveau van 70% nabestaandenpensioen is passend voor DNB (60% of meer van zowel actieven als inactieven). 11

12 Thema: regeling Deelnemersonderzoek, nieuwe pensioenregeling In- 4. Voor welke onderdelen van je pensioenregeling vind je het belangrijk om zelf keuzes te kunnen maken? 12% Keuzes zijn niet nodig 19% 64% 18% 11% 59% Ik wil kiezen hoe er belegd wordt Ik wil kiezen voor de hoogte van mijn ouderdomspensioen Ik wil kiezen voor de hoogte van mijn partnerpensioen Ik wil kiezen voor de hoogte van mijn arbeidsongeschiktheidspensioen Ik wil kiezen tot welk salarisniveau ik pensioen opbouw anwezige keuzes zijn voldoende Keuzes niet nodig Ik wil kiezen hoe er belegd wordt Geen mening Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: (Meer) Keuzevrijheid in de pensioenregeling is voor de meeste deelnemers niet nodig (64% actieven en 70% inactieven). In verhouding scoort de groep hoog binnen de groep die keuzemogelijkheden wenst over de hoogte van het ouderdomspensioen. 12

13 Thema: Zekerheid en risico 1. Zekerheid over de hoogte van het pensioen of meer kans op indexatie? 2. Wilt u liever meer risico met meer kans op indexatie, of minder risico met minder kans op korten? 3. Mag er ten aanzien van het huidige beleggingsbeleid meer of minder risico worden genomen? 4. Wat is voor u een zeker pensioen? 5. ls er sprake is van korting: wie moet er gekort worden? 6. ls er sprake is van indexatie: wie moet er geïndexeerd worden? In- In- In- In- 13

14 Thema: zekerheid en risico ls het gaat om pensioen, zijn er twee uiterste mogelijkheden:. Zekerheid over de hoogte van het pensioen, maar geen indexatie. Om deze garantie te kunnen geven, kunnen pensioenfondsen minder risico s nemen met beleggen. Dat levert een zekerder, maar naar verwachting lager rendement op. Zij kunnen dan geen (volledige) indexatie bieden. B. Kans maken op een zo hoog mogelijk geïndexeerd pensioen, maar door hoger risico geen zekerheid over hoogte van het pensioen. Pensioenfondsen kunnen door risico te nemen naar verwachting een hoger pensioen realiseren. Er is dan wel een kans dat het rendement toch tegenvalt. De hoogte van het pensioen op de pensioendatum kan daarom dan niet gegarandeerd worden. 14

15 Thema: zekerheid en risico 1. Naar welke mogelijkheid gaat jouw voorkeur het meest uit als het om jouw pensioen gaat? Meer zekerheid of meer risico? Volledig zeker 18% 10% Meer zekerheid dan risico Neutraal 21% 44% Meer risico dan zekerheid Volledig risicovol Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: Men neigt meer naar zekerheid (totaal 54%), maar enige risico nemen lijkt daarbinnen toch geoorloofd (44%). Bij de extremen ( volledig zeker en volledig risicovol ) scoort de groep (56-65) hoog op volledig zeker en de groep hoog op volledig risicovol. Bij de andere antwoorden zijn de meningen gelijkelijk verdeeld over de leeftijdsgroepen. 15

16 Thema: zekerheid en risico In- 2. Wilt u liever meer risico met meer kans op indexatie, of minder risico met minder kans op korten? Meer risico, meer kans op indexatie 68% 22% Slechts een beperkt risico, kans op korten neemt af Geen mening Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: Inactieven kiezen liever voor meer zekerheid met een beperkte kans op korten (68%). 16

17 Thema: zekerheid en risico Beleggingsbeleid Binnen het pensioenfonds worden de pensioengelden belegd. Het pensioenfonds belegt gemiddeld voor 80% in vastrentende waarden en 20% in zakelijke waarden. Dit komt overeen met het nemen van relatief weinig risico s in de beleggingen. De beleggingsopbrengst is daardoor relatief zeker. Door meer risico te nemen is er meer kans op een hogere opbrengst. 17

18 Thema: zekerheid en risico In- 3. Door meer risico te nemen is er meer kans op een hogere opbrengst. Wat vindt u hiervan? 5% ctieven 32% 10% In-actieven 31% (Iets) meer risico zou moeten kunnen Prima zo, lijkt me passend voor DNB Van mij mag het fonds nog wel minder risico nemen 57% 53% Geen mening nders Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: Zekerheid is erg belangrijk, maar er lijkt ook wat ruimte om een beetje meer risico te nemen. Onder actieven scoort de groep hoog op minder risico nemen. Bij het nemen van meer risico is de verdeling onder actieven gelijkelijk verdeeld over de populatie. 18

19 Thema: zekerheid en risico 4. Wat betekent een zeker pensioen voor jou vooral? 36% 10% 21% 14% 14% Dat ik nu precies weet hoeveel ik ga ontvangen van mijn pensioenfonds Dat ik weet dat er in ieder geval nog pensioen voor mij is op mijn pensioendatum Dat ik weet dat mijn pensioenfonds verstandig omgaat met mijn pensioengeld Dat ik 'financieel' kan blijven leven' zoals ik nu doe vanaf mijn pensioendatum Dat mijn pensioen nooit gekort kan worden Dat mijn pensioen zoveel mogelijk geïndexeerd wordt Geen mening nders Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: De groep scoort hoog op rood, de groep scoort hoog op paars. Het financieel blijven leven zoals nu lijkt erg op de mening vanuit de klanksessie. Hier is gezegd dat pensioenen vooral bedoeld zijn als verzorging voor later om dezelfde levensstijl te kunnen behouden. Kritische kanttekening Dit is wat deelnemers verstaan onder een zeker pensioen. Dat betekent nog niet dat zij ook verwachten dat de werkgever hiervoor zorgt. 19

20 Thema: zekerheid en risico In- 5. ls er sprake is van korting: wie moet er gekort worden? ctieven In-actieven ctieven 11% 5% 14% 24% Iedereen maar actieven meer dan in-actieven Iedereen evenveel 65% 40% 30% Iedereen, maar inactieven meer dan actieven In-actieven Geen mening Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: ls het gaat om korten, zegt de meerderheid van de actieven (65%) dat er evenveel gekort moet worden bij actieven en inactieven. De meerderheid van inactieven (54%) is echter van mening dat de pensioenrechten van de actieven méér gekort mogen worden dan hun eigen rechten. 20

21 Thema: zekerheid en risico In- 6. ls er sprake is van indexatie: wie mogen geïndexeerd worden? ctieven In-actieven ctieven 7% 17% 12% 7% 12% Iedereen, maar actieven meer dan in-actieven Iedereen evenveel 70% 65% Iedereen, maar inactieven meer dan actieven In-actieven Geen mening Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: ls het gaat om indexatie zegt de meerderheid van de actieven (70%) en de inactieven (65%) dat dat dit in gelijke mate mag. Kritische kanttekening: Er is hier een nuance op mogelijk als er ruimte voor indexatie is vanuit premiebetaling. De deelnemers aan de klanksessie realiseren zich dat er dan wel mogelijkheden zijn om de actieven te bevoordelen. Hier zullen de respondenten van de enquête geen rekening mee hebben gehouden. 21

22 Thema: premie 1. Bent u bereid mee te betalen aan indexatie? 2. Liever minder pensioenopbouw of stijging eigen bijdrage? 3. Heeft u liever een maximale pensioenopbouw of liever meer salaris (om te sparen)? 22

23 Thema: premie 1. Bent u bereid mee te betalen aan indexatie? 46% 8% 39% Ja, hiervoor is een substantiële stijging van mijn eigen bijdrage acceptabel Ja, hiervoor is een beperkte stijging van mijn eigen bijdrage acceptabel Nee, daartoe ben ik niet bereid Geen mening nders Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: De verdeling tussen een (beperkte) stijging van de eigen bijdrage (47%) en geen eigen bijdrage stijging (46%) is nagenoeg gelijk. De groep scoort hoog op bereidheid om meer bij te betalen voor indexatie. De groep met een inkomen tussen de is minder bereid tot een substantiële stijging van eigen bijdrage. Kritische kanttekening: Realiseren de respondenten zich dat de eigen bijdrage een individueel vastgesteld bedrag is, terwijl de indexatie binnen het collectief verdeeld wordt? 23

24 Thema: premie 2. Liever minder pensioenopbouw of stijging eigen bijdrage? 10% 12% 38% 40% Liever een zo hoog mogelijke opbouw, ik betaal zelf dan wel meer bij Mijn eigen bijdrage mag niet stijgen, dan maar minder pensioen Geen mening nders Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: Ook hier lijkt de verdeling tussen een stijging van de eigen bijdrage (40%) en geen eigen bijdrage stijging (38%) nagenoeg gelijk. De groep scoort relatief hoog op liever zo hoog mogelijke opbouw. De groep scoort het minst op mijn eigen bijdrage mag niet stijgen. 24

25 Thema: premie 3. Heeft u liever een maximale pensioenopbouw of liever meer salaris (om te sparen)? Liefst een maximale pensioenopbouw 17% 8% 73% Liever minder pensioen en meer salaris om zelf te sparen voor later Liever minder pensioen meer salaris om nu te besteden Geen mening nders Opmerkingen uit klanksessies: Conclusies: Er is een duidelijke voorkeur (73%) om zo optimaal mogelijk fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. 25

26 Thema: Overige vragen 1. Waar zou u meer over willen weten? 2. In vertrouw erop dat het bestuur van pensioenfonds DNB opkomt voor mijn belangen. 3. Wil je nog iets kwijt over de DNB pensioenregeling of over dit onderzoek? In- In- In- 26

27 Thema: overige vragen 1a. Ik zou meer willen weten over 19% 5% 23% Geen behoefte aan informatie Hoeveel pensioen ik krijg Keuzemogelijkheden bij mijn pensioenregeling 3% 15% Of mijn pensioen over 30 jaar nog evenveel waard is Het soort pensioenregeling dat ik heb 24% Hoeveel DNB aan pensioenpremie betaalt Hoeveel ik aan pensioenpremie betaal Geen opmerkingen uit klanksessies 27

28 Thema: overige vragen In- 1b. Ik zou meer willen weten over 4% 8% 5% 76% Geen behoefte aan informatie Hoeveel pensioen ik krijg Keuzemogelijkheden bij mijn pensioenregeling Of mijn pensioen over 30 jaar nog evenveel waard is Hoeveel mijn partner krijgt als ik kom te overlijden Het soort pensioenregeling dat ik heb Hoeveel DNB aan pensioenpremie betaalt Geen opmerkingen uit klanksessies 28

29 Thema: overige vragen In- 2. In vertrouw erop dat het bestuur van pensioenfonds DNB opkomt voor mijn belangen. 17% 13% 64% Mee eens Meer eens dan oneens Neutraal Meer oneens dan eens Mee oneens Geen opmerkingen uit klanksessies 29

30 Word cloud op basis van overige opmerkingen In- 3. Wil je nog iets kwijt over de DNB pensioenregeling of over dit onderzoek? 30

31 De onderzoekspopulatie 1. Verdeling naar leeftijd 2. Verdeling naar geslacht 3. Verdeling naar inkomen 4. Pensioen in verhouding tot overig inkomen In- In- In- 31

32 De onderzoekspopulatie actieven 1a. Verdeling naar leeftijd 40% 30% 20% 10% 0% 1% 17% 28% 33% 20% 0% of ouder Geen opmerkingen uit klanksessies 32

33 De onderzoekspopulatie inactieven In- 1b. Verdeling naar leeftijd 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 15% 24% 27% 12% 8% 4% 1% 2% Geen opmerkingen uit klanksessies 33

34 De onderzoekspopulatie Deelnemersonderzoek, nieuwe pensioenregeling In- 2. Verdeling naar geslacht ctieven In-actieven 34% 66% 19% 81% Man Vrouw Geen opmerkingen uit klanksessies 34

35 De onderzoekspopulatie inactieven In- 4. Het pensioen dat ik bij DNB heb opgebouwd is na pensionering mijn grootste inkomstenbron? 8% 5% 13% 69% Zeer mee eens Meer eens dan oneens Neutraal Meer oneens dan eens Mee oneens Dat weet ik niet Geen opmerkingen uit klanksessies 36

36 37

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 t/m 7 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 8 t/m 20 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 en 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 27 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE Martijn Leppink Versie 2. 10 september 2013 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Welkom bij de informatiemiddag van PGB

Welkom bij de informatiemiddag van PGB Welkom bij de informatiemiddag van PGB Vanaf 2016 ook een beschikbarepremieregeling 2 1 Tom Vollebergh Bestuurslid PGB Informatietechnologie Luuk Lennaerts Bestuurssecretaris PGB 3 Middelloonregeling (DB-regeling)

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden Wijzer over uw pensioen In 12 antwoorden Pensioen. Geen gemakkelijk onderwerp als u er niet regelmatig mee bezig bent. En toch is het belangrijk. Want er komt een moment dat uw pensioen uw inkomen is.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015

Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Q: Als ik de bedragen optel die Randstad en ik per jaar aan premie betalen dan is dat een veel hoger bedrag dan dat er aan premie per

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Hallo! Meer weten?

Hallo! Meer weten? Hallo! We willen je graag iets vertellen over een mooie arbeidsvoorwaarde. Omdat je in de vervoerssector werkt, heb je recht op een pensioenpakket. In dit boekje lees je meer hierover. Meer weten? www.pfvervoer.nl

Nadere informatie

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno.

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno. Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek 2012 Oktober 2012

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek 2012 Oktober 2012 Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek Oktober Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 & 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 25 Vertrouwen in het pensioenfonds Pagina 26

Nadere informatie

Maak op tijd kennis met SPF!

Maak op tijd kennis met SPF! Maak op tijd kennis met SPF! INFORMATIE OVER HET PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN Wanneer u aan het werk gaat als fysiotherapeut is het voor u van belang dat u zich tijdig bij de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Nadenken over pensioen

Nadenken over pensioen Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative PLastics Nadenken over pensioen December 2011 INHOUD Inleiding Levensloop Geflex Gesave Pensioenregelingen Stroomdiagram UPO Scheiding Keuzemogelijkheden: hoog-laag,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Lunch & Learn 27 september / 2 oktober / 8 oktober 2012 Internal use only Programma Wat komt er vandaag aan bod? Van premie tot pensioen 1 Een goede pensioenregeling

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 19 november 2013 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Financiën: Financiële situatie Beleggingsbeleid Risico s en rendement

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016

Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016 Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016 Respondenten 3.030 werknemers aangeschreven Vereiste response: 342 Behaalde response: 509 Response rate = 16,8% Sommige vragen zijn

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte Hartelijk welkom bij PGB, het pensioenfonds voor werknemers in de informatie- en mediasector

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten?

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten? Collectief Pensioen Aanvullende bedrijfsgegevens Personeel Vul het excelbestand 'Personeelsgegevens' in. Opleidings- en denkniveau personeel Salarisgebouw en carrièrepatroon van toepassing? Zo ja, welke?

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie Arthur Theunissen, juni 2010 Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies 3 modules: algemene informatie / Werking beschikbare

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015

Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015 Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015 Programma Wrap up proces tot op heden Achtergronden Proces Nieuwe regeling 2015 Impact van Pensioenregeling Vervolg traject Vragen en antwoorden 2 Wrap up: Achtergronden

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Praktijkcase netto-pensioen. Kennismaken met het pensioenstelsel van de toekomst

Praktijkcase netto-pensioen. Kennismaken met het pensioenstelsel van de toekomst Praktijkcase netto-pensioen Kennismaken met het pensioenstelsel van de toekomst Pensioenstelsel van de toekomst Pensioenstelsel van de toekomst 1. Inperking fiscale ruimte 2. Individualisme 3. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Nieuwsbrief april 2011 PDN heeft een nieuwe pensioenregeling Bij PDN is vanaf 1 januari 2011 een nieuwe pensioenregeling van kracht. De afgelopen tijd ben je daarover

Nadere informatie

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen?

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen? Pensioeninloop voor DPF-leden Meer of minder pensioen? Agenda - Voorstel Jacco Los, Comminz, jlos@comminz.nl, 06-42149092 - Hoe is je inkomen van straks opgebouwd? - Van Overzicht naar Inzicht - Waar zorgt

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave april 2015

Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Enquête premie & indexatie

Enquête premie & indexatie Enquête premie & indexatie Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau houdt de Nederlandsche Bank een enquête naar de ontwikkeling van pensioenpremie

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

De doorsneepremie ZO DENKEN WIJ ER OVER. De doorsneepremie. De doorsneepremie

De doorsneepremie ZO DENKEN WIJ ER OVER. De doorsneepremie. De doorsneepremie Zo denken wij er over is een uitgave van ABP Corporate Communicatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.abp.nl. september 2007 ZO DENKEN WIJ ER OVER Collectief versus individueel Juridische

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie