Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Q: Als ik de bedragen optel die Randstad en ik per jaar aan premie betalen dan is dat een veel hoger bedrag dan dat er aan premie per jaar wordt ingelegd. Waarin zit dat verschil? A: Het verschil zit m erin dat in de premiebedragen van de nieuwe regeling ook de uitvoeringskosten en de premielasten voor de risicoverzekeringen zitten. Daarnaast speelt de leeftijdsafhankelijke inleg - zie tabel beschikbare premie - een rol. Leeftijd Beschikbare premie ,2% ,0% ,3% ,8% ,5% ,6% ,0% ,8% ,3% ,7% ,5% Meer info: https://www.pensioenbijrandstad.nl/de-nieuwe-regeling/de-premie-inleg/ Q: Moet je verplicht meedoen via ABN, of heb je hierin nog keuzemogelijkheden? A: Deelname aan de pensioenregeling van Randstad is verplicht op basis van je arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor de nieuwe pensioenregeling bij ABN Amro. Q: Kan je blijven deelnemen, als je ook uit dienst gaat en de volgende werkgever heeft geen pensioenvoorziening of je gaat werken als zelfstandige? A: Nee, dat is niet mogelijk. De pensioenregeling staat alleen open voor werknemers van de Randstad Groep. Q: Complimenten voor de website A: Dankjewel!

2 Q: Zijn die uitvoeringskosten (en verzekeringspremies) dan ineens zoveel hoger bij AA dan bij Randstad? A: Op totaalniveau zijn de verzekeringspremies vergelijkbaar en de uitvoeringskosten bij ABN Amro lager. Individueel kan dit verschillen door de leeftijdsafhankelijke staffel. Q: Ik schrik van de uitkeringsbedragen. Zelfs in het positieve scenario is de uitkering lager dan in de oude situatie. Bovendien: Oud was 65 jaar, nieuw is 67 jaar. Verdwijnt mijn (en Randstad's) bijdrage in een zwart gat...? A: In de laatste jaren voor pensioeningang wordt er minder risicovol belegd. Daardoor en door de lagere inleg wordt het totaal in de nieuwe regeling naar verwachting inderdaad minder. Voor jongere deelnemers gelden andere uitkomsten. Q: Wat gebeurt er met de pot die (waarschijnlijk) overblijft in het Randstad Pensioenfonds als de laatste deelnemer vertrekt of overlijd A: Die situatie is over een jaar of 80 aan de orde. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het pensioenfonds dan nog bestaat. Voor die tijd zullen de pensioenen overgedragen zijn, waarbij resterende gelden evenredig worden verdeeld. Wanneer dat het geval zou zijn, is nu niet te zeggen. Q: In mijn persoonlijke overzicht "jouw pensioen" staat op de regel "Pensioenuitkering" in de kolom "tot 1 juli" een uitkeringsbedrag "(levenslang per jaar vanaf 65)" waarvan ik nog geen maand kan leven. Dit bedrag wijkt - gelukkig? - aanzienlijk af van het.. A: Het genoemde bedrag in de brochure geeft de pensioenopbouw van één jaar weer en houdt geen rekening met wat je in het verleden hebt opgebouwd. Dat bedrag vind je op je UPO. Q: Als reactie op het laatste antwoord: is deze regeling ongunstiger voor oudere deelnemers (ik)? A: De inleg in de nieuwe regeling is lager dan in de huidige regeling, dus dat leidt per definitie tot een lager resultaat. Dit wordt bepaald door fiscale maximering voor premieregelingen. Q: Er staat dat het pensioen bij de oude CDC regeling meer zeker is dan bij DC regeling. Bij beiden ligt het risico bij tekorten wel bij de deelnemers. Waarin is de cdc regeling dan zekerder dan de dc regeling? A: In de CDC-regeling houdt het fonds buffers aan om tekorten op te vangen. In de nieuwe premieregeling zijn geen buffers aanwezig en worden mee- en tegenvallers direct verwerkt in de pensioenkapitalen. Q: De pensioenuitkering vanaf 67 jaar is berekend op basis van 1 jaar premie inleg. Hoe bereken ik wat de uitkomst is na bv. 10 jaar...

3 A: Dat kun je vanaf 7 juli zien op je eigen pensioenportal bij ABN Amro Pensioenen. Deze berekening is te complex om in de brochure weer te geven. Q: Er wordt op termijn geprobeerd om het oude pensioenfonds elders onder te brengen. Blijven de opgebouwde bedragen gegarandeerd? A: Op dit moment zijn de pensioenen in de CDC-regeling ook niet gegarandeerd. Uiteraard streeft het pensioenfonds naar een zo groot mogelijke zekerheid voor alle belanghebbenden. Dat is echter altijd afhankelijk van economische omstandigheden. Q: Wanneer ik bij 'mijn pensioen' de premiebijdrage van Randstad en mijn eigen bijdrage optel, verschilt deze uitkomst van die onder het kopje jouw aannames - premie-inleg. Hoe kan dit? A: Bij premie-inleg, onder jouw aannames is het nettobedrag vermeld dat in jouw pensioenkapitaal wordt gestort. De totale kosten omvatten echter ook de uitvoeringskosten en de premies voor de risicoverzekeringen. Die totale kosten zijn vermeld onder het kopje jouw pensioen. Q: Naar aanleiding van de informatie over de nieuwe pensioenregeling vraag ik me toch af op ik er nu op vooruit of achteruit ga? Het lijkt me vrij risicovol om het pensioen volledig te beleggen? Misschien kunnen jullie me een geruststellend antwoord geven? A: Op dit moment wordt jouw pensioen ook volledig belegd. Het voordeel van de nieuwe regeling is dat je zelf beleggingskeuzes kunt maken. Je kunt zelfs volledig gaan sparen, hoewel we dat niet aanraden. Dat levert namelijk veel te weinig op. Q: Ben je verplicht de inleg bij pensioeningang in te zetten voor een pensioenverzekering? Mag je deze ook als bedrag ineens opnemen? A: Je bent inderdaad verplicht om de inleg in te zetten voor pensioen. De enige uitzondering is de situatie dat je een klein kapitaal hebt opgebouwd. In dat geval word je in één keer afgekocht. Q: Wat gebeurt er wanneer je helemaal niets doet, kiest oid? Bestaat er een standaard instelling? A: Ja, er is een standaard beleggingsbeleid bepaald. Iedereen die geen keuze maakt, gaat automatisch deelnemen op basis van dit beleggingsbeleid. Q: Het laatste antwoord begrijp ik niet. Zelfs voor 1 jaar is het onwaarschijnlijk weinig A: Persoonlijke vragen willen wij ook graag persoonlijk afhandelen. Zou je contact willen opnemen met het pensioenbureau? Q: Hallo, zie dat er een behoorlijk verschil is tussen het opgebouwde pensioen per en de opgebouwde pensioenuitkering tot (lager) volgens de mail. Is dit correct?

4 A: We gaan ervan uit dat je met het opgebouwde pensioen per het bedrag op je UPO bedoelt. Het genoemde bedrag in de brochure geeft de pensioenopbouw van één jaar weer en houdt geen rekening met wat je in het verleden hebt opgebouwd. Dat bedrag vind je op je UPO. Q: Welke bedrag/percentage aan kosten gaat AA in rekening brengen en hoe zat dit in de oude regeling? A: Uitvoeringskosten komen zowel in de oude als in de nieuwe regeling volledig voor rekening van de werkgever. De enige kosten die in mindering gebracht worden op het kapitaal, zijn de beleggingskosten. Deze zijn in de nieuwe regeling lager dan in de oude regeling. Q: Wat wordt verstaan onder een klein kapitaal? A: Een klein kapitaal is op dit moment ongeveer euro op pensioendatum. Het jaarlijkse pensioen dat daarmee gekocht kan worden is te laag om levenslang uit te keren. Q: Bij partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen wordt gesproken over 'tijdens je dienstverband'. A: Voor beide verzekeringen geldt dat zij uitsluitend van toepassing zijn zolang je in dienst bent. Als je dienstverband eindigt, eindigen ook deze verzekeringen. Q: Ik heb nog een zeer klein potje bij het ABP. Kan ik dit alsnog meenemen naar de nieuwe voorziening. het potje is van voor 2000 A: Ja, dat kan. Je kunt vanaf 7 juli een formulier downloaden in je persoonlijke portal van ABN Amro Pensioenen. Q: Bij (tijdelijk) partnerpensioen wordt gesproken over het recht 'tijdens je dienstverband'. Hoe zit met deze uitkeringen indien je eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd uit dienst (andere WG oid) treedt? Wat gebeurt er met wat je hebt opgebouwd? A: Als je na het einde van je dienstverband komt te overlijden, komt het bij ABN Amro opgebouwde kapitaal beschikbaar voor aankoop van een levenslang nabestaandenpensioen. Als je ook aanspraken in het Randstad-pensioenfonds hebt opgebouwd, kan daar ook een uitkering uit plaatsvinden. Hierover word je eind augustus door het pensioenfonds nader geïnformeerd. Q: Ik zie in de brochure dat de premie toeneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Geldt dat voor de premie die Randstad betaald of ook voor mijn eigen premie? A: De premie voor de werknemer is leeftijdsonafhankelijk. De bijdrage van de werkgever stijgt naarmate je ouder wordt.

5 Q: In de brochure las ik dat ik netto meer salaris per maand over hou ivm een lagere afdracht in premie, hoe zit dit precies (of ongeveer?) Houdt dit in dat ik minder opbouw en zo ja, is het mogelijk toch meer in te leggen om zo meer pensioen op te bouwen? A: Ja, het houdt in dat er minder premie voor je pensioen wordt betaald. Helaas zijn de mogelijkheden om binnen de nieuwe regeling bij te sparen zeer beperkt. Je kunt alleen extra inleg doen over je variabele beloning zoals een bonus. De fiscale regels beperken deze ruimte. Q: In de informatie leaflet staat dat het pensioen automatisch wordt belegd, maar dat je zelf ook invloed kan uitoefenen. Hoe werkt dit precies? A: Je kunt in de nieuwe regeling zelf beleggingskeuzes maken. Via je persoonlijke portal van ABN Amro Pensioenen kun je vanaf 7 juli de opties bekijken en indien gewenst je keuze maken. Q: In de brochure die we ontvangen hebben staan de percentages die Randstad afdraagt aan AA. Is dat inclusief of exclusief je eigen bijdrage. A: Onder het kopje jouw pensioen zie je de totale bijdrage die Randstad als werkgever levert. Jouw eigen bijdrage staat daaronder. De bedragen moeten dus bij elkaar opgeteld worden. Q: Ik moet nog 1 jaar werken hoe ziet mijn pensioen er dan uit? A: Afhankelijk van hoeveel jaar je in het Randstad-pensioenfonds hebt meegedaan, krijg je dan een grote uitkering vanuit het Randstad-pensioenfonds en een kleine uitkering vanuit ABN Amro Pensioenen. Q: Ondanks alle antwoorden blijft het kostenplaatje voor mij een raadsel. Ik zou een transparant overzicht op prijs stellen, waarbij oude en nieuwe regeling naast elkaar worden gezet. Alvast hartelijk dank! A: Pensioen is een collectieve regeling. Daarin delen we de kosten met elkaar. Als we vervolgens een vertaling moeten maken naar individueel niveau, ontkomen we niet aan generieke percentages. Het meest concrete overzicht vind je in je persoonlijke brochure. Q: Jullie zeggen dat de uitvoeringskosten voor rekening kwamen en komen van de werkgever. Maar ik krijg de indruk dat de kosten bij AA hoger zijn en dat daarmee de directe bijdrage van Randstad aan mijn pensioen lager wordt. Klopt toch? A: Je vraag suggereert dat er een verband zou zijn tussen de hoogte van de uitvoeringskosten en de totale bijdrage van de werkgever. Dat is er echter niet. De maximering van de bijdrage vloeit voort uit de fiscale grenzen voor premieregelingen.

6 Q: Ik kan me niet herinneren dat wij ooit inspraak gehad hebben in de invoering van een nieuwe pensioenregeling? Of heb ik iets gemist... A: Het medezeggenschapstraject is gedaan met de centrale ondernemingsraad. Die heeft ingestemd met de nieuwe regeling. Je hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de overgang naar de nieuwe regeling. Zie daarvoor de achterzijde van de brochure. Q: Graag wil ik weten of het voor mij mogelijk is om mijn eigen pensioen te regelen, of onder te brengen bij een 3de partij in plaats van deze onder te brengen bij ABN AMRO. A: Nee, dat is niet mogelijk. De werkgever kiest voor een collectieve pensioenregeling om de kosten en de uitvoering zo efficiënt mogelijk te organiseren. Als iedereen het voor zich zou moeten regelen, zouden de kosten een veelvoud bedragen. Q: Wat gebeurt er met het personeel van het Randstad Pensioenfonds,? A: Het Randstad-pensioenfonds blijft voorlopig gewoon voortbestaan. Daarnaast voert het pensioenbureau ook nog een aantal andere werkzaamheden uit, zoals pensioenfonds Flexsecurity en het Share Purchase Plan. Ze hoeven zich dus zeker niet te vervelen. Q: Wat als ik niet over wil naar ABN en zelf een pensioenfonds zoek? A: In principe kun je bezwaar maken tegen de overgang naar ABN Amro. Zelf een pensioenfonds zoeken is wettelijk niet mogelijk. Q: Wat bedoelen jullie toch precies met 'totaalniveau'? A: De optelsom van de premies en kosten van alle werknemers, jong en oud, man en vrouw, ziek en beter, etc. Q: Maar volgens jullie docu is het bij AA geen pensioenregeling! A: Wij kunnen deze vraag niet plaatsen. Waar baseer je dit op? Q: Toch weer terug naar de kosten. Of we die nu collectief delen of niet, er zijn totale kosten. A: Inderdaad. Q: Mijn AOW-leeftijd is 65 jaar en 10 maanden. Hoe zit het in de tussenliggende periode tot 67 jaar? (Immers, mijn dienstverband met Randstad eindigt op AOWleeftijd) A: Je kunt zowel je Randstad-pensioen als je ABN Amro Pensioen op een zelfgekozen tijdstip vanaf 60 jaar laten ingaan. Je wordt drie maanden voor je 65ste door het pensioenbureau benaderd.

7 Q: Indexeert AA de pensioenuitkering (nadat het pensioen is ingegegaan?) A: Bij ABN Amro bouw je alleen pensioen op. Als je pensioen ingaat, koop je je uitkering aan bij een verzekeraar naar keuze. ABN Amro verzekert zelf geen ingegane pensioenen. Over het algemeen zijn de uitkeringen bij verzekeraars niet geïndexeerd. Ze zijn wel gegarandeerd. Q: Kunnen we dan inzicht krijgen in de totale kosten (zowel oude als nieuwe regeling)? A: De totale kosten van de Randstad-pensioenregeling bedroegen in 2014 inclusief werknemersbijdrage bijna 27 miljoen euro. De totale kosten van de nieuwe regeling bedragen naar schatting 22 miljoen. Het verschil wordt deels veroorzaakt door de lagere werknemersbijdrage en deels door het feit dat de nieuwe regeling geen buffers kent. Q: Is het aan te raden om naast de opbouw van het nieuwe pensioen zelf ergens (beleggen, sparen, investeren) iets extra's op te bouwen om het pensioen aan te vullen? Of is de verwachting dat de pensioenopbouw zal voldoen? A: Dat is altijd verstandig, maar hoeveel en hoe is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie en wensen. Ook het verlagen van je toekomstige kosten, zoals het aflossen van je hypotheek, kan hieraan bijdragen. Wij raden aan om dergelijk advies in te winnen bij een erkend financieel planner. Q: Worden deze vragen en antwoorden gepubliceerd? A: Ja, de vragen en antwoorden komen binnenkort op te staan. Q: De totale kosten van de nieuwe regeling zijn dus lager dan die van de Randstadpensioenregeling. Echter, van laatstgenoemde blijft een deel van de kosten voorlopig doorlopen, zoals blijkt uit een vorig antwoord. Wat is de omvang over de komende jaren? A: Die kosten bedroegen in 2014 ruim euro en zullen naar verwachting de komende jaren geleidelijk teruglopen. Is er nog een laatste vraag? Hartelijk dank voor jullie bijdragen. De vragen en antwoorden zijn binnenkort terug te vinden op Fijne avond!

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie