Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2] Pensioenregeling tot en met 31 december 2014 [p.2] Inhoud van het akkoord [p.2] Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling er nu uit? [p.3] Kunt u nog vrijwillig bijsparen voor uw pensioen? [p.5] Overgangsregeling II [p.6] Nabestaandenpensioen [p.6] Netto Pensioen Sparen via de werkgever [p.6] Collectieve omzetting [p.7] Premiebeleid [p.7] Hoe gaat het verder? [p.8] Waar moet ik zijn? [p.8] Colofon [p.8] < Uw pensioenregeling is per 1 januari 2015 gewijzigd. Reden hiervoor is dat de wetgeving is veranderd ten aanzien van wat maximaal mag worden opgebouwd aan pensioen. De sociale partners werkgever en vakverenigingen hebben gedurende 2014 overlegd over de invulling van de arbeidsvoorwaarde pensioen per 1 januari In deze nieuwsbrief vertellen wij u over de wettelijke regels, de inhoud van de pensioenregeling en de vaststelling van de premie. Maar eerst zullen wij iets vertellen over hoe het proces is verlopen en tot slot zullen wij aangeven hoe we nu verder gaan in > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? In de maanden oktober en november heeft een aantal maal overleg plaatsgevonden tussen de werkgever en de vakbonden FNV, CNV en De Unie. Hierin is gesproken over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds was bij deze gesprekken ook vertegenwoordigd om de partijen van de benodigde informatie te voorzien. Het resultaat van deze overleggen was het zogenaamde Principe Akkoord tussen sociale partners, dat op 18 december 2014 is getekend. Dit Principe Akkoord is vervol gens voorgelegd aan de achterbannen en dit is begin maart 2015 definitief door alle partijen goedgekeurd. Dit akkoord geldt voor het jaar 2015.

2 > Fiscaal kader per 1 januari 2015 De wijzigingen in het fiscale kader per zijn als volgt: Maximum pensioengevend salaris (was ongelimiteerd) Maximaal opbouwpercentage voor een middelloonregeling bedraagt: 1,875% bij pensioenrichtleeftijd 67 (was 2,15%) 1,616% bij pensioenrichtleeftijd 65 (was 1,84%) De fiscaal minimale franchise wordt met ongeveer verlaagd De maximale premie percentages in beschikbare premieregelingen zijn ook naar beneden bijgesteld conform de versobering in een middelloonregeling. > Pensioenregeling tot en met 31 december 2014 De pensioenregeling had een pensioenrichtleeftijd op 65 jaar en bestond uit meerdere modules. Zo was een deel van de pensioenopbouw gebaseerd op een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,625%. Daarnaast was er een beschikbare premieregeling van toepassing. Ook was er een vrijwillige bijspaarregeling. Wanneer deze werd benut was de totale pensioenopbouw fiscaal maximaal. Door de versobering van de fiscale kaders per 1 januari 2015 waren verschillende delen van de pensioenregeling niet meer toegestaan en was aanpassing van de pensioenregeling noodzakelijk. > Inhoud van het akkoord De totale pensioenregeling blijft bestaan uit een middelloonregeling met daarnaast een beschikbare premieregeling. Wel is de regeling op een aantal punten gewijzigd. Hierna staan de belangrijkste wijzigingen vermeld. Vervolgens zullen wij verder uitleggen wat dit precies betekent. De pensioenregeling wordt fiscaal maximaal, hierdoor is er geen ruimte meer om vrijwillig bij te sparen, zodat de huidige module pluspakket vervalt; De pensioenleeftijd wordt 67 jaar; De middelloonregeling gaat gelden vanaf de minimale franchise van tot aan een salaris van ; Over het inkomen boven tot een maximum van zal pensioen worden opgebouwd via een beschikbare premieregeling; Voor pensioenopbouw over salaris boven de kan worden deelgenomen aan een regeling voor Netto Pensioen Sparen ; Het opbouwpercentage in de middelloonregeling wordt 1,875% van de pensioengrondslag; De beschikbare premieregeling over het salaris tussen en is gebaseerd op de nieuwe fiscale spelregels waardoor de beschikbare premie percentages zijn verlaagd. SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 2

3 > Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling er nu uit? Tijdens het deelnemerschap Bij pensionering (67 jaar) Middelloonregeling Aanspraak op pensioen Aanspraak op pensioen De middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat u weet hoeveel pensioen u straks kunt krijgen. Jaarlijkse opbouw Indexatie Behouden van uw koopkracht door te proberen om het pensioen mee te laten stijgen met de lonen. Tijdens het deelnemerschap Bij pensionering (67 jaar) Beleggingspakket Pensioenkapitaal Aanspraak op pensioen Het Beleggingspakket is een premieovereenkomst. U weet alleen wat de premie is die wordt betaald. Het kapitaal is afhankelijk van het rendement en de ingelegde premies. Premies Afhankelijk van salaris en leeftijd. Rendement Afhankelijk van de beleggingen. Basispakket middelloonregeling De pensioenregeling van Smurfit Kappa bestaat uit meerdere onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is het Basispakket, dat een zogenaamde middelloonregeling is. Wanneer u een salaris verdient dat op jaarbasis lager is dan , dan bouwt u uw volledige pensioen op in deze middelloonregeling. U krijgt hier jaarlijks een overzicht van door middel van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Beleggingspakket beschikbare premieregeling Verdient u een salaris dat uitgaat boven het maximum salaris in de middelloonregeling, dan bouwt u ook een deel van uw pensioen op in het Beleggingspakket. Dit is een zogenaamde beschikbare premieregeling. Bij zo n regeling ontvangt u elke maand een premie die wordt gestort op uw beleggingsrekening bij Robeco. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw salaris en uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe hoger het percentage. SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 3

4 Leeftijd per 1 januari Premie als percentage van de grondslag (salaris minus ) 21 t/m 24 5,3% 25 t/m 29 6,4% 30 t/m 34 7,7% 35 t/m 39 9,3% 40 t/m 44 11,3% 45 t/m 49 13,6% 50 t/m 54 16,5% 55 t/m 59 20,0% 60 t/m 64 24,3% 65 t/m 66 28,0% De premie wordt door Robeco voor u belegd, maar u kunt zelf bepalen hoe dat gebeurt. In principe belegt u volgens de Life Cycle Service, waardoor de beleggingen aansluiten bij uw persoonlijke situatie. U belegt namelijk steeds minder risicovol naarmate u ouder wordt, en dus dichter bij de pensioendatum komt. Dit wordt automatisch voor u geregeld. Overigens kunt u er ook voor kiezen om zelf uw beleggingen te beheren. Op de website kunt u inloggen om uw eigen beleggingen te bekijken. Voorbeelden Door middel van een voorbeeld leggen wij de werking van de nieuwe pensioenregeling uit. Hierbij gaan wij uit van een 42-jarige deelnemer die een salaris verdient van Bij de uitleg is een aantal begrippen van belang die eerst worden beschreven in het kader. De franchise is het bedrag, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van AOW-uitkeringen, waarbij onze pensioenregeling uitgaat van de laagste franchise die is toegestaan. De pensioengrondslag is het gedeelte van het loon, dat de grondslag vormt voor de pensioenopbouw van een deelnemer, dus het salaris verminderd met de franchise. Allereerst geldt voor de deelnemer het Basispakket. Hiervoor geldt een franchise van Door het salaris van te verminderen met deze franchise volgt een pensioengrondslag van Dit is de grondslag die geldt voor de vaststelling van de opbouw in het Basispakket. De opbouw in de middelloonregeling is 1,875% van deze pensioengrondslag per dienstjaar, zodat volgt dat de deelnemer vanaf zijn pensionering op 67-jarige leeftijd jaarlijks een bruto pensioen ontvangt van 419,21 per opgebouwd dienstjaar. Elk jaar bouwt de deelnemer weer een bedrag aan pensioen op in deze middelloonregeling. Bij een diensttijd van 42- tot 67-jarige leeftijd en een gelijkblijvende pensioengrondslag bedraagt het totale pensioen (25 jaar maal 419,21) ,31. Aangezien deze deelnemer minder verdient dan de salarisgrens van , is het Beleggingspakket niet van toepassing. Deze deelnemer bouwt zijn volledige pensioen nu dus op in de middelloonregeling en heeft geen beschikbare premieregeling meer. Stel nu dat de deelnemer verdient, dan is het Beleggingspakket wel van toepassing. Voor het salaris boven de geldt voor deze deelnemer een beschikbaar premie percentage. Uit de tabel op deze pagina is te lezen dat het percentage voor deze deelnemer gelijk is aan 11,3% van het salaris boven de Dit komt overeen met 11,3% van 5.780, oftewel 653,14 per jaar. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen gestort op de beleggingsrekening van deze deelnemer bij Robeco. Voor deze deelnemer is natuurlijk ook het Basispakket van toepassing, waarbij een jaarlijkse opbouw geldt van 498,34. Dit bedrag volgt door het opbouwpercentage van 1,875% te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag van SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 4

5 Wat bepaalt de hoogte van uw pensioen? De hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering is afhankelijk van een aantal factoren: De hoogte van het pensioen in het Basispakket hangt vooral af van uw jaarlijkse salaris gedurende uw dienstverband en het aantal dienstjaren dat u doorbrengt bij Smurfit Kappa. Verder is het voor de opbouw in de middelloonregeling van belang of het pensioenfonds de mogelijkheid heeft toeslagen te verlenen op uw opgebouwde pensioenaanspraken. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds; een voorwaardelijke toeslagverlening. In het Beleggingspakket bouwt u een pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum ouderdoms- en eventueel partnerpensioen aankoopt. Hoe hoog het kapitaal wordt, hangt af van de hoogte van de ingelegde premies en van de rendementen die u met uw beleggingen behaalt. Daarnaast is vooral van belang wat de gemiddelde levensverwachting is op het moment van pensioeningang, want dan wordt het kapitaal omgezet in een pensioenuitkering. Hoe hoger de levensverwachting hoe lager het aan te kopen pensioen op jaarbasis wordt. Met uw pensioenkapitaal bent u overigens verplicht om een levenslang pensioen aan te kopen volgens de huidige wet- en regelgeving. Het is bijvoorbeeld momenteel niet mogelijk om (een deel van) het pensioenkapitaal als een eenmalig bedrag te ontvangen. U heeft keuzevrijheid om uw pensioen beter te laten aansluiten op uw persoonlijke omstandigheden. Binnen de pensioenregeling zijn er keuzes mogelijk waar u gebruik van kunt maken. Dit zijn onder andere: uitruil tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in beide richtingen, een hoger pensioen in de eerste jaren en daarna wat minder en vroeger of later met pensioen of met deeltijdpensioen. Het kan allemaal. > Kunt u nog vrijwillig bijsparen voor uw pensioen? In de voorgaande pensioenregeling was er een Pluspakket dat de mogelijkheid bood om vrijwillige stortingen te doen op uw beleggingsrekening bij Robeco. Hiermee kon u op een fiscaal vriendelijke manier uw pensioen verhogen. De premies die u stortte werden namelijk in mindering gebracht op uw bruto inkomen. Doordat de nieuwe pensioenregeling fiscaal maximaal is, bestaat er nu geen toekomstige fiscale ruimte meer die kan worden gevuld door vrijwillige stortingen. Wel kan het zijn dat u nog fiscale inhaalruimte kunt benutten over het verleden. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u contact opnemen met uw HR-afdeling of met het pensioenfonds. In ieder geval zal het pensioenfonds in 2015 eenmalig de mogelijkheid bieden om vrijwillige stortingen in dit kader te doen. SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 5

6 > Overgangsregeling II Voor werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1950 en die op 31 december 2005 in dienst waren bij de werkgever is overgangsregeling II van toepassing zoals vermeld staat in het pensioenreglement dat van toepassing was in Dit houdt in dat zolang de werknemer in dienst blijft, jaarlijks een aanvullende beschikbare premie wordt gestort. Deze overgangsregeling gold als compensatie voor het afschaffen van de per 31 december 2005 geldende Module Vroegpensioen. In verband met de beperkte fiscale ruimte vanaf 1 januari 2015 kan deze regeling niet meer door het pensioenfonds worden uitgevoerd en daarom zal overgangsregeling II vanaf deze datum volledig worden uitgevoerd door de werkgever. > Nabestaandenpensioen Het nabestaandenpensioen dat wordt opgebouwd bedraagt 1,125% van de pensioengrondslag per jaar, dit komt overeen met 60% van het ouderdomspensioen. Bij overlijden tijdens het dienstverband wordt het nabestaandenpensioen aangevuld tot 70% van het bereikbare ouderdomspensioen door middel van een risicoverzekering. Partners die jonger zijn dan 67 jaar en ongehuwd samenwonen hebben alleen onder strikte voorwaarden recht op een partnerpensioen. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een samenlevingsovereenkomst die bij een notaris is afgesloten. Maar de partner moet ook bij het pensioenfonds zijn aangemeld. Als niet aan deze beide voorwaarden is voldaan, heeft uw partner na uw overlijden helaas geen recht op partnerpensioen. > Netto Pensioen Sparen via de werkgever De netto pensioenspaarregeling die geldt voor het salaris boven de loopt via de werkgever en is een zogenaamde beschikbare premieregeling. Bij deze regeling leggen de werknemers maandelijks een premie in voor de opbouw van pensioen. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de leeftijd van elke individuele deelnemer en de hoogte van het salaris. Deze netto pensioenpremies worden op de individuele pensioenrekening gestort bij Robeco waar deze belegd worden. De premies en het beleggingsresultaat samen vormen het netto pensioenkapitaal van de deelnemer. Op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal omgezet in een netto pensioenuitkering. Over de pensioenuitkering hoeft een deelnemer dus geen belasting meer af te dragen en over het opgebouwde netto pensioenkapitaal hoeft geen vermogensrendementsheffing betaald te worden. Deelname aan dit product gebeurt overigens op vrijwillige basis. Het is ook mogelijk dat de beschikbare premies als bruto salaris worden uitgekeerd. SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 6

7 > Collectieve omzetting Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om alle opgebouwde rechten per 31 december 2014, die een pensioenleeftijd van 65 jaar hebben, om te zetten naar een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit gebeurt zoals dat heet actuarieel gelijkwaardig. Dit betekent dat het pensioen ingaand vanaf leeftijd 67 hoger is dan het pensioen dat u had vanaf 65 jaar. Wanneer u toch besluit om uw pensioen op 65 jaar in te laten gaan, dan zal het pensioen gelijkwaardig zijn door het weer terug te ruilen van 67 naar 65 jaar. > Premiebeleid Het voorgaande heeft ook gevolgen voor het premiebeleid van het pensioenfonds. De voorgestelde regeling zal een iets lagere premie tot gevolg hebben. De besparing wordt waarschijnlijk weer voor een groot deel teniet gedaan door de verzwaarde eisen vanuit het nieuwe toezichtkader. Op dit nieuwe toezichtkader komen wij verderop in deze nieuwsbrief nog terug. Ten aanzien van het premiebeleid hebben de sociale partners afgesproken dat de pensioenpremies in 2015 op dezelfde manier worden vastgesteld als in Werkgever Werknemer Totaal Huidige premie 21,4% 5,3% 26,7% Herstelpremie 2,2% 2,2% 4,4% Totaal 23,6% 7,5% 31,1% Daarnaast betaalt de werkgever de bijdragen voor de beschikbare premieregelingen zoals die van toepassing waren in De vermelde premies zijn een percentage van de pensioengrondslag in het Basispakket, zoals dat van toepassing was in de regeling voor De pensioengrondslag is het salaris verminderd met een franchise van , waarbij het salaris is gemaximeerd op Er gelden in 2015 dus verschillende salarisgrenzen en franchises voor wat betreft de vaststelling van de pensioenopbouw en de vaststelling van de premie. Voorbeelden Wij gaan hier weer uit van de 42-jarige deelnemer die een salaris verdient van De pensioengrondslag volgens de pensioenregeling in 2014 is het salaris verminderd met een franchise van De eigen bijdrage bedraagt 7,5% van deze grondslag op jaarbasis. Dit betekent voor deze deelnemer 7,5% van , zodat een eigen bijdrage volgt van per jaar. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen op het bruto salaris in mindering gebracht. Voor de deelnemer die verdient, geldt een jaarlijkse eigen bijdrage van Dit bedrag volgt door het opbouwpercentage van 7,5% te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag van SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 7

8 > Hoe gaat het verder? Aangezien er op het moment van het sluiten van het principeakkoord nog een aantal zaken onduidelijk was, zal in 2015 invulling gegeven worden aan een toekomstbestendige pensioenoplossing, die zal gaan gelden vanaf 1 januari Binnenkort gaan de werkgever, vakbonden en het pensioenfonds weer met elkaar om tafel om hierover te praten. Hierin zal ook de toekomst van de pensioenfondsen van Smurfit Kappa in Nederland worden besproken. Ook zal rekening gehouden worden met de uitkomsten van de Nationale Pensioendialoog en de gevolgen van de wijzigingen in het nieuwe Financiële Toetsingskader (zie kader) dat per 1 januari 2015 van kracht is geworden. Het nieuwe Financiële Toetsingskader omvat de financiële eisen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen. Belangrijkste doel van de nieuwe regels is een robuust pensioenstelsel waarin het pensioenvermogen van de deelnemer stabiel wordt beheerd en een evenwichtige verdeling plaatsvindt tussen generaties. > Waar moet ik zijn? Als u vragen hebt naar aanleiding van deze Nieuwsbrief of de overige informatie over uw Smurfit Kappa Pensioen, kunt u contact opnemen met Marco Kiewiet. Zijn telefoonnummer is U kunt ook een sturen naar COLOFON > Redactie: Marco Kiewiet (Pensioenfonds) Liesbeth van Dasselaar (Pensioenfonds) > Vormgeving: \BOVIL > Oplage: < Om de teksten prettig leesbaar te houden, is een aantal zaken vereenvoudigd. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 13 > Jaargang 9 > Maart 2012 inhoud > Hoe staat het Pensioenfonds er financieel voor? [p.1] Toeslag AOW stopt in 2015 [p.3] Hoe ziet uw

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 103.317 Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

excedent Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure

excedent Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure excedent regelingen Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure Excedent middelloonregeling 3 Excedent premieregeling 4 Premievoorbeeld 6 Meer weten? 7 extrapensioen voor uw werknemers Kies

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

jouw Abbott Pensioen

jouw Abbott Pensioen jouw Abbott Pensioen Zorgen voor een goed pensioen Caring is één van de belangrijkste Abbott kernwaarden wereldwijd. Zorg voor de medemens staat centraal bij al onze activiteiten en bij al onze producten.

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie Arthur Theunissen, juni 2010 Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies 3 modules: algemene informatie / Werking beschikbare

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 4 en 5 maart 2015 Pensioen in het kort Wie beslist er over je pensioen? Pensioenovereenkomst Arbeidscontract CAO werkgever werknemers Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie