Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2] Pensioenregeling tot en met 31 december 2014 [p.2] Inhoud van het akkoord [p.2] Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling er nu uit? [p.3] Kunt u nog vrijwillig bijsparen voor uw pensioen? [p.5] Overgangsregeling II [p.6] Nabestaandenpensioen [p.6] Netto Pensioen Sparen via de werkgever [p.6] Collectieve omzetting [p.7] Premiebeleid [p.7] Hoe gaat het verder? [p.8] Waar moet ik zijn? [p.8] Colofon [p.8] < Uw pensioenregeling is per 1 januari 2015 gewijzigd. Reden hiervoor is dat de wetgeving is veranderd ten aanzien van wat maximaal mag worden opgebouwd aan pensioen. De sociale partners werkgever en vakverenigingen hebben gedurende 2014 overlegd over de invulling van de arbeidsvoorwaarde pensioen per 1 januari In deze nieuwsbrief vertellen wij u over de wettelijke regels, de inhoud van de pensioenregeling en de vaststelling van de premie. Maar eerst zullen wij iets vertellen over hoe het proces is verlopen en tot slot zullen wij aangeven hoe we nu verder gaan in > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? In de maanden oktober en november heeft een aantal maal overleg plaatsgevonden tussen de werkgever en de vakbonden FNV, CNV en De Unie. Hierin is gesproken over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds was bij deze gesprekken ook vertegenwoordigd om de partijen van de benodigde informatie te voorzien. Het resultaat van deze overleggen was het zogenaamde Principe Akkoord tussen sociale partners, dat op 18 december 2014 is getekend. Dit Principe Akkoord is vervol gens voorgelegd aan de achterbannen en dit is begin maart 2015 definitief door alle partijen goedgekeurd. Dit akkoord geldt voor het jaar 2015.

2 > Fiscaal kader per 1 januari 2015 De wijzigingen in het fiscale kader per zijn als volgt: Maximum pensioengevend salaris (was ongelimiteerd) Maximaal opbouwpercentage voor een middelloonregeling bedraagt: 1,875% bij pensioenrichtleeftijd 67 (was 2,15%) 1,616% bij pensioenrichtleeftijd 65 (was 1,84%) De fiscaal minimale franchise wordt met ongeveer verlaagd De maximale premie percentages in beschikbare premieregelingen zijn ook naar beneden bijgesteld conform de versobering in een middelloonregeling. > Pensioenregeling tot en met 31 december 2014 De pensioenregeling had een pensioenrichtleeftijd op 65 jaar en bestond uit meerdere modules. Zo was een deel van de pensioenopbouw gebaseerd op een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,625%. Daarnaast was er een beschikbare premieregeling van toepassing. Ook was er een vrijwillige bijspaarregeling. Wanneer deze werd benut was de totale pensioenopbouw fiscaal maximaal. Door de versobering van de fiscale kaders per 1 januari 2015 waren verschillende delen van de pensioenregeling niet meer toegestaan en was aanpassing van de pensioenregeling noodzakelijk. > Inhoud van het akkoord De totale pensioenregeling blijft bestaan uit een middelloonregeling met daarnaast een beschikbare premieregeling. Wel is de regeling op een aantal punten gewijzigd. Hierna staan de belangrijkste wijzigingen vermeld. Vervolgens zullen wij verder uitleggen wat dit precies betekent. De pensioenregeling wordt fiscaal maximaal, hierdoor is er geen ruimte meer om vrijwillig bij te sparen, zodat de huidige module pluspakket vervalt; De pensioenleeftijd wordt 67 jaar; De middelloonregeling gaat gelden vanaf de minimale franchise van tot aan een salaris van ; Over het inkomen boven tot een maximum van zal pensioen worden opgebouwd via een beschikbare premieregeling; Voor pensioenopbouw over salaris boven de kan worden deelgenomen aan een regeling voor Netto Pensioen Sparen ; Het opbouwpercentage in de middelloonregeling wordt 1,875% van de pensioengrondslag; De beschikbare premieregeling over het salaris tussen en is gebaseerd op de nieuwe fiscale spelregels waardoor de beschikbare premie percentages zijn verlaagd. SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 2

3 > Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling er nu uit? Tijdens het deelnemerschap Bij pensionering (67 jaar) Middelloonregeling Aanspraak op pensioen Aanspraak op pensioen De middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat u weet hoeveel pensioen u straks kunt krijgen. Jaarlijkse opbouw Indexatie Behouden van uw koopkracht door te proberen om het pensioen mee te laten stijgen met de lonen. Tijdens het deelnemerschap Bij pensionering (67 jaar) Beleggingspakket Pensioenkapitaal Aanspraak op pensioen Het Beleggingspakket is een premieovereenkomst. U weet alleen wat de premie is die wordt betaald. Het kapitaal is afhankelijk van het rendement en de ingelegde premies. Premies Afhankelijk van salaris en leeftijd. Rendement Afhankelijk van de beleggingen. Basispakket middelloonregeling De pensioenregeling van Smurfit Kappa bestaat uit meerdere onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is het Basispakket, dat een zogenaamde middelloonregeling is. Wanneer u een salaris verdient dat op jaarbasis lager is dan , dan bouwt u uw volledige pensioen op in deze middelloonregeling. U krijgt hier jaarlijks een overzicht van door middel van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Beleggingspakket beschikbare premieregeling Verdient u een salaris dat uitgaat boven het maximum salaris in de middelloonregeling, dan bouwt u ook een deel van uw pensioen op in het Beleggingspakket. Dit is een zogenaamde beschikbare premieregeling. Bij zo n regeling ontvangt u elke maand een premie die wordt gestort op uw beleggingsrekening bij Robeco. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw salaris en uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe hoger het percentage. SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 3

4 Leeftijd per 1 januari Premie als percentage van de grondslag (salaris minus ) 21 t/m 24 5,3% 25 t/m 29 6,4% 30 t/m 34 7,7% 35 t/m 39 9,3% 40 t/m 44 11,3% 45 t/m 49 13,6% 50 t/m 54 16,5% 55 t/m 59 20,0% 60 t/m 64 24,3% 65 t/m 66 28,0% De premie wordt door Robeco voor u belegd, maar u kunt zelf bepalen hoe dat gebeurt. In principe belegt u volgens de Life Cycle Service, waardoor de beleggingen aansluiten bij uw persoonlijke situatie. U belegt namelijk steeds minder risicovol naarmate u ouder wordt, en dus dichter bij de pensioendatum komt. Dit wordt automatisch voor u geregeld. Overigens kunt u er ook voor kiezen om zelf uw beleggingen te beheren. Op de website kunt u inloggen om uw eigen beleggingen te bekijken. Voorbeelden Door middel van een voorbeeld leggen wij de werking van de nieuwe pensioenregeling uit. Hierbij gaan wij uit van een 42-jarige deelnemer die een salaris verdient van Bij de uitleg is een aantal begrippen van belang die eerst worden beschreven in het kader. De franchise is het bedrag, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van AOW-uitkeringen, waarbij onze pensioenregeling uitgaat van de laagste franchise die is toegestaan. De pensioengrondslag is het gedeelte van het loon, dat de grondslag vormt voor de pensioenopbouw van een deelnemer, dus het salaris verminderd met de franchise. Allereerst geldt voor de deelnemer het Basispakket. Hiervoor geldt een franchise van Door het salaris van te verminderen met deze franchise volgt een pensioengrondslag van Dit is de grondslag die geldt voor de vaststelling van de opbouw in het Basispakket. De opbouw in de middelloonregeling is 1,875% van deze pensioengrondslag per dienstjaar, zodat volgt dat de deelnemer vanaf zijn pensionering op 67-jarige leeftijd jaarlijks een bruto pensioen ontvangt van 419,21 per opgebouwd dienstjaar. Elk jaar bouwt de deelnemer weer een bedrag aan pensioen op in deze middelloonregeling. Bij een diensttijd van 42- tot 67-jarige leeftijd en een gelijkblijvende pensioengrondslag bedraagt het totale pensioen (25 jaar maal 419,21) ,31. Aangezien deze deelnemer minder verdient dan de salarisgrens van , is het Beleggingspakket niet van toepassing. Deze deelnemer bouwt zijn volledige pensioen nu dus op in de middelloonregeling en heeft geen beschikbare premieregeling meer. Stel nu dat de deelnemer verdient, dan is het Beleggingspakket wel van toepassing. Voor het salaris boven de geldt voor deze deelnemer een beschikbaar premie percentage. Uit de tabel op deze pagina is te lezen dat het percentage voor deze deelnemer gelijk is aan 11,3% van het salaris boven de Dit komt overeen met 11,3% van 5.780, oftewel 653,14 per jaar. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen gestort op de beleggingsrekening van deze deelnemer bij Robeco. Voor deze deelnemer is natuurlijk ook het Basispakket van toepassing, waarbij een jaarlijkse opbouw geldt van 498,34. Dit bedrag volgt door het opbouwpercentage van 1,875% te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag van SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 4

5 Wat bepaalt de hoogte van uw pensioen? De hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering is afhankelijk van een aantal factoren: De hoogte van het pensioen in het Basispakket hangt vooral af van uw jaarlijkse salaris gedurende uw dienstverband en het aantal dienstjaren dat u doorbrengt bij Smurfit Kappa. Verder is het voor de opbouw in de middelloonregeling van belang of het pensioenfonds de mogelijkheid heeft toeslagen te verlenen op uw opgebouwde pensioenaanspraken. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds; een voorwaardelijke toeslagverlening. In het Beleggingspakket bouwt u een pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum ouderdoms- en eventueel partnerpensioen aankoopt. Hoe hoog het kapitaal wordt, hangt af van de hoogte van de ingelegde premies en van de rendementen die u met uw beleggingen behaalt. Daarnaast is vooral van belang wat de gemiddelde levensverwachting is op het moment van pensioeningang, want dan wordt het kapitaal omgezet in een pensioenuitkering. Hoe hoger de levensverwachting hoe lager het aan te kopen pensioen op jaarbasis wordt. Met uw pensioenkapitaal bent u overigens verplicht om een levenslang pensioen aan te kopen volgens de huidige wet- en regelgeving. Het is bijvoorbeeld momenteel niet mogelijk om (een deel van) het pensioenkapitaal als een eenmalig bedrag te ontvangen. U heeft keuzevrijheid om uw pensioen beter te laten aansluiten op uw persoonlijke omstandigheden. Binnen de pensioenregeling zijn er keuzes mogelijk waar u gebruik van kunt maken. Dit zijn onder andere: uitruil tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in beide richtingen, een hoger pensioen in de eerste jaren en daarna wat minder en vroeger of later met pensioen of met deeltijdpensioen. Het kan allemaal. > Kunt u nog vrijwillig bijsparen voor uw pensioen? In de voorgaande pensioenregeling was er een Pluspakket dat de mogelijkheid bood om vrijwillige stortingen te doen op uw beleggingsrekening bij Robeco. Hiermee kon u op een fiscaal vriendelijke manier uw pensioen verhogen. De premies die u stortte werden namelijk in mindering gebracht op uw bruto inkomen. Doordat de nieuwe pensioenregeling fiscaal maximaal is, bestaat er nu geen toekomstige fiscale ruimte meer die kan worden gevuld door vrijwillige stortingen. Wel kan het zijn dat u nog fiscale inhaalruimte kunt benutten over het verleden. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u contact opnemen met uw HR-afdeling of met het pensioenfonds. In ieder geval zal het pensioenfonds in 2015 eenmalig de mogelijkheid bieden om vrijwillige stortingen in dit kader te doen. SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 5

6 > Overgangsregeling II Voor werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1950 en die op 31 december 2005 in dienst waren bij de werkgever is overgangsregeling II van toepassing zoals vermeld staat in het pensioenreglement dat van toepassing was in Dit houdt in dat zolang de werknemer in dienst blijft, jaarlijks een aanvullende beschikbare premie wordt gestort. Deze overgangsregeling gold als compensatie voor het afschaffen van de per 31 december 2005 geldende Module Vroegpensioen. In verband met de beperkte fiscale ruimte vanaf 1 januari 2015 kan deze regeling niet meer door het pensioenfonds worden uitgevoerd en daarom zal overgangsregeling II vanaf deze datum volledig worden uitgevoerd door de werkgever. > Nabestaandenpensioen Het nabestaandenpensioen dat wordt opgebouwd bedraagt 1,125% van de pensioengrondslag per jaar, dit komt overeen met 60% van het ouderdomspensioen. Bij overlijden tijdens het dienstverband wordt het nabestaandenpensioen aangevuld tot 70% van het bereikbare ouderdomspensioen door middel van een risicoverzekering. Partners die jonger zijn dan 67 jaar en ongehuwd samenwonen hebben alleen onder strikte voorwaarden recht op een partnerpensioen. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een samenlevingsovereenkomst die bij een notaris is afgesloten. Maar de partner moet ook bij het pensioenfonds zijn aangemeld. Als niet aan deze beide voorwaarden is voldaan, heeft uw partner na uw overlijden helaas geen recht op partnerpensioen. > Netto Pensioen Sparen via de werkgever De netto pensioenspaarregeling die geldt voor het salaris boven de loopt via de werkgever en is een zogenaamde beschikbare premieregeling. Bij deze regeling leggen de werknemers maandelijks een premie in voor de opbouw van pensioen. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de leeftijd van elke individuele deelnemer en de hoogte van het salaris. Deze netto pensioenpremies worden op de individuele pensioenrekening gestort bij Robeco waar deze belegd worden. De premies en het beleggingsresultaat samen vormen het netto pensioenkapitaal van de deelnemer. Op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal omgezet in een netto pensioenuitkering. Over de pensioenuitkering hoeft een deelnemer dus geen belasting meer af te dragen en over het opgebouwde netto pensioenkapitaal hoeft geen vermogensrendementsheffing betaald te worden. Deelname aan dit product gebeurt overigens op vrijwillige basis. Het is ook mogelijk dat de beschikbare premies als bruto salaris worden uitgekeerd. SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 6

7 > Collectieve omzetting Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om alle opgebouwde rechten per 31 december 2014, die een pensioenleeftijd van 65 jaar hebben, om te zetten naar een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit gebeurt zoals dat heet actuarieel gelijkwaardig. Dit betekent dat het pensioen ingaand vanaf leeftijd 67 hoger is dan het pensioen dat u had vanaf 65 jaar. Wanneer u toch besluit om uw pensioen op 65 jaar in te laten gaan, dan zal het pensioen gelijkwaardig zijn door het weer terug te ruilen van 67 naar 65 jaar. > Premiebeleid Het voorgaande heeft ook gevolgen voor het premiebeleid van het pensioenfonds. De voorgestelde regeling zal een iets lagere premie tot gevolg hebben. De besparing wordt waarschijnlijk weer voor een groot deel teniet gedaan door de verzwaarde eisen vanuit het nieuwe toezichtkader. Op dit nieuwe toezichtkader komen wij verderop in deze nieuwsbrief nog terug. Ten aanzien van het premiebeleid hebben de sociale partners afgesproken dat de pensioenpremies in 2015 op dezelfde manier worden vastgesteld als in Werkgever Werknemer Totaal Huidige premie 21,4% 5,3% 26,7% Herstelpremie 2,2% 2,2% 4,4% Totaal 23,6% 7,5% 31,1% Daarnaast betaalt de werkgever de bijdragen voor de beschikbare premieregelingen zoals die van toepassing waren in De vermelde premies zijn een percentage van de pensioengrondslag in het Basispakket, zoals dat van toepassing was in de regeling voor De pensioengrondslag is het salaris verminderd met een franchise van , waarbij het salaris is gemaximeerd op Er gelden in 2015 dus verschillende salarisgrenzen en franchises voor wat betreft de vaststelling van de pensioenopbouw en de vaststelling van de premie. Voorbeelden Wij gaan hier weer uit van de 42-jarige deelnemer die een salaris verdient van De pensioengrondslag volgens de pensioenregeling in 2014 is het salaris verminderd met een franchise van De eigen bijdrage bedraagt 7,5% van deze grondslag op jaarbasis. Dit betekent voor deze deelnemer 7,5% van , zodat een eigen bijdrage volgt van per jaar. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen op het bruto salaris in mindering gebracht. Voor de deelnemer die verdient, geldt een jaarlijkse eigen bijdrage van Dit bedrag volgt door het opbouwpercentage van 7,5% te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag van SMURFITKAPPANEDERLANDPENSIOENNIEUWSBRIEF> P. 7

8 > Hoe gaat het verder? Aangezien er op het moment van het sluiten van het principeakkoord nog een aantal zaken onduidelijk was, zal in 2015 invulling gegeven worden aan een toekomstbestendige pensioenoplossing, die zal gaan gelden vanaf 1 januari Binnenkort gaan de werkgever, vakbonden en het pensioenfonds weer met elkaar om tafel om hierover te praten. Hierin zal ook de toekomst van de pensioenfondsen van Smurfit Kappa in Nederland worden besproken. Ook zal rekening gehouden worden met de uitkomsten van de Nationale Pensioendialoog en de gevolgen van de wijzigingen in het nieuwe Financiële Toetsingskader (zie kader) dat per 1 januari 2015 van kracht is geworden. Het nieuwe Financiële Toetsingskader omvat de financiële eisen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen. Belangrijkste doel van de nieuwe regels is een robuust pensioenstelsel waarin het pensioenvermogen van de deelnemer stabiel wordt beheerd en een evenwichtige verdeling plaatsvindt tussen generaties. > Waar moet ik zijn? Als u vragen hebt naar aanleiding van deze Nieuwsbrief of de overige informatie over uw Smurfit Kappa Pensioen, kunt u contact opnemen met Marco Kiewiet. Zijn telefoonnummer is U kunt ook een sturen naar COLOFON > Redactie: Marco Kiewiet (Pensioenfonds) Liesbeth van Dasselaar (Pensioenfonds) > Vormgeving: \BOVIL > Oplage: < Om de teksten prettig leesbaar te houden, is een aantal zaken vereenvoudigd. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie