1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?"

Transcriptie

1 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. Wezenpensioen Als u overlijdt, dan krijgen uw kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is dan geldt dit tot uiterlijk 27 jaar. Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u mogelijk een pensioen als aanvulling op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Daarnaast wordt uw pensioenopbouw voortgezet tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Pensioenreglement In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling. 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk een ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op. Ook is er mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen voor als u arbeidsongeschikt bent. 3. Hoe bouwt u pensioen op? Drie soorten pensioen U kunt op drie manieren pensioen opbouwen: A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op leest u meer over de AOW. B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Unisys Nederland. Dit Pensioen gaat over het pensioen dat u opbouwt bij SPUN. C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen. Middelloonregeling U bouwt ieder jaar een deel van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die delen. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling. Opbouwpercentage U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de franchise. De franchise is in Over het bruto loon (tot maximaal , 2016) minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,75% aan pensioen op. Als de premie niet toereikend is om de jaarlijkse opbouw te financieren, wordt de opbouw verminderd. Beschikbare premieregeling Als u meer verdient dan (2016) dan bouwt u voor het meerdere een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling. Het maximale salaris in de beschikbare premieregeling is (2016). Uw bonus wordt ook meegerekend. De premie U betaalt elke maand een eigen bijdrage voor uw pensioen. Unisys Nederland betaalt ook een premie. Uw eigen bijdrage is 5% van uw pensioengrondslag in de middelloonregeling. De pensioengrondslag bestaat uit uw salaris + bonus minus de franchise van (2016). Als u ook pensioen opbouwt in de beschikbare premieregeling dan is de eigen bijdrage in die regeling nog eens

2 4. Welke keuzes heeft u zelf? Waardeoverdracht Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij SPUN meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de pensioenvergelijker. Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan bij uw pensionering. Als u geen partner heeft dan ruilen wij het partnerpensioen automatisch om. Pensioenkapitaal omruilen voor partnerpensioen Wilt u een deel van uw pensioenkapitaal omruilen voor extra partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat. 65 Pensioen eerder of later laten ingaan De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 65 jaar. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan. U kunt uw pensioen bijvoorbeeld op hetzelfde moment laten ingaan als uw AOW-uitkering. Als u eerder of later met pensioen wilt gaan dan moet u dit overleggen met uw werkgever en tijdig aan ons doorgeven. Beginnen met een hoger of juist lager pensioen Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat. Wilt u gebruik maken van een van deze keuzemogelijkheden dan is het belangrijk dat uw partner instemt met uw keuzes. Shoppen met uw pensioenkapitaal Het in de beschikbare premieregeling opgebouwde pensioenkapitaal moet op de pensioendatum worden omgezet in een levenslang pensioen. U moet dat pensioen aankopen bij een verzekeraar van uw keuze. 5. Hoe zeker is uw pensioen? De hoogte van uw pensioen in de middellonregeling staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de stijgende lonen mee kunnen laten groeien. Als er een tekort is Als we een tekort hebben, nemen we indien nodig één of meer van deze maatregelen: Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen. Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. Risico s in de beschikbare premieregeling (boven een salaris van ) De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen. 6. Welke kosten maken wij? De kosten SPUN maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren: Kosten voor de uitvoering, waaronder administratie, communicatie, bestuur en extern advies. Kosten om het vermogen te beheren. Als u ook een pensioenkapitaal opbouwt in de beschikbare premieregeling dan betaalt u beleggingskosten. De beleggingskosten worden in mindering gebracht op uw pensioenkapitaal.

3 7. Wanneer moet u in actie komen? Als u verandert van baan Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen bij SPUN meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker. Als u arbeidsongeschikt wordt Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw doorloopt en bekijken of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan bent u automatisch verzekerd voor partnerpensioen. Dit werkt niet zo als u ongehuwd samenwoont. Het is dan belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. Wilt u dat uw partner recht heeft op een partnerpensioen na uw overlijden?, dan moet u een door de notaris getekende samenlevings-overeenkomst opsturen. Daarin moet staan dat uw partner begunstigde is van het partnerpensioen. Uw partner is in dat geval verzekerd voor partnerpensioen. Als u kinderen heeft dan zijn zij automatisch verzekerd voor een wezenpensioen. Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont Meld dit dan bij ons. Wij zorgen ervoor dat het opgebouwde pensioen en partner-pensioen verdeeld wordt met uw ex-partner. Als u verhuist naar het buitenland Als u verhuist naar het buitenland. Geef uw adreswijziging aan ons door. Als u werkloos wordt Na uw uitdiensttreding eindigt de pensioenopbouw. Uw opgebouwde pensioen blijft voor u behouden. Als u heeft deelgenomen aan de beschikbare premieregeling, dan blijft u tijdens de periode waarin u een WW-uitkering ontvangt verzekerd voor het partnerpensioen in die regeling. Het is belangrijk dat u goed in kaart brengt of u voldoende inkomen heeft voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt. Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij Welke keuzes heeft u zelf?, neem dan contact met ons op. Het is belangrijk dat uw partner instemt met uw keuzes. Mijnpensioenoverzicht.nl Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op Als u vragen heeft Heeft u vragen over uw pensioen bij Unisys Nederland? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer of stuur een naar Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op Meer weten over uw pensioenregeling? Kijk dan op onze website

4 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van SPUN en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u in principe vanaf uw 65-ste. U ontvangt dat bovenop uw AOW. De AOW is het inkomen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van SPUN is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u bij Unisys Nederland heeft gewerkt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Partnerpensioen Uw partner heeft na uw overlijden recht op een partnerpensioen. Het partnerpensioen is in principe 1,22% van uw pensioengrondslag per jaar. Als u overlijdt tijdens uw dienstverband met Unisys Nederland dan vermenigvuldigen we 1,22% met het aantal jaren dat u tot uw pensioendatum had kunnen opbouwen (gerekend vanaf 1 januari 2013). Dit geldt alleen als u tijdens uw dienstverband met Unisys Nederland bent overleden. Als u overlijdt nadat u bij Unisys Nederland uit dienst bent gegaan, dan wordt het partnerpensioen anders berekend. Het partnerpensioen is dan 1,22% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat u bij Unisys Nederland heeft gewerkt (gerekend vanaf 1 januari 2013). Wezenpensioen Het wezenpensioen wordt aan uw kind uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen is in principe 20% van het partnerpensioen dat u had kunnen bereiken. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kind 18 jaar wordt. Zolang uw kind arbeidsongeschikt is en/of nog studeert, wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot 27 jaar. Hoeveel uw partner en kinderen precies ontvangen, vindt u op uw UPO of Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u langer dan 2 jaar ziek bent, en u aansluitend door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan gaat het pensioenfonds (gedeeltelijk) uw pensioenopbouw betalen. Hoeveel voor u wordt betaald, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. U heeft recht op gedeeltelijke doorbetaling als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Als u een WIA-uitkering heeft en u bent uit dienst dan heeft u mogelijk ook recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u volledig arbeidsongeschikt bent dan is de hoogte 70% van het verschil tussen uw totale pensioengevende salaris (salaris plus bonus) en het maximum jaarloon in 2016 van Voor het pensioengevend salaris geldt een maximum van Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt u een lager arbeidsongeschiktheidspensioen. Pensioenreglement In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling. 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk een ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op. Ook is er mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen voor als u arbeidsongeschikt bent.

5 3. Hoe bouwt u pensioen op? Drie soorten pensioen U kunt op drie manieren pensioen opbouwen: A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op leest u meer over de AOW. B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Unisys Nederland. Dit Pensioen gaat over het pensioen dat u opbouwt bij SPUN. C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. A. De Algemene Ouderdomswet (AOW) De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt De hoogte van uw pensioen bij Unisys Nederland vindt u op uw UPO. Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij SPUN. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partneren wezenpensioen. U kunt ook een kijkje nemen op Daar vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij eventueel eerdere werkgevers. C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Unisys Nederland. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten. Middelloonregeling Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw gehele bruto loon een pensioen op. We houden namelijk rekening met de AOW die u van de overheid krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Over uw bruto loon (tot een salaris van (2016)) per jaar minus de franchise (2016: ) bouwt u jaarlijks 1,75% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van het opgebouwde pensioen in al die jaren plus de eventuele gegeven toeslagen. Vanaf uw pensioendatum krijgt u uw pensioen elke maand, zo lang u leeft. Stel: u verdient per jaar. De franchise is U bouwt in dat jaar 1,75% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van ( ). U bouwt in dat jaar dus 576,64 aan ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering krijgt, is een optelsom van alle jaren pensioenopbouw (plus de eventuele toeslagen). Let op: In deze pensioenregeling is de bijdrage van de werkgever om de pensioenopbouw te financieren gemaximeerd. Unisys Nederland betaalt niet meer dan de afgesproken jaarpremie. Onder normale omstandigheden is de premie voldoende, maar u hebt geen garantie. Als de rente laag is of als de levensverwachting ineens stijgt, dan kunnen we besluiten om de jaarlijkse pensioenopbouw te verlagen. U bouwt dat jaar dan minder pensioen op. Als het slecht gaat met de financiële positie van het pensioenfonds kunnen we de opgebouwde pensioenen in het uiterste geval verlagen.

6 3. Hoe bouwt u pensioen op? Beschikbare premieregeling Als u meer verdient dan dan bouwt u over het meerdere een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling. Uw bonus wordt ook meegerekend. We kijken daarbij naar het gemiddelde van de bonus over de afgelopen drie jaar. De premie die voor u wordt gestort, is afhankelijk van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie is. Beschikbare premie in procenten van de premiegrondslag Leeftijd op 1 januari % jaar 4, jaar 5, jaar 6, jaar 8, jaar 10, jaar 12, jaar 15, jaar 18, jaar 23, jaar 27,7 Het maximale pensioengevende salaris is (in 2016). Daar boven bouwt u geen pensioen op bij het pensioenfonds. Het pensioenkapitaal op uw pensioendatum bestaat uit de premie-inleg plus de behaalde rendementen onder aftrek van de kosten voor het beleggen. Rendementen kunnen negatief of positief zijn. Als u dat wilt dan kunt u zelf bepalen waarin uw premie wordt belegd. U heeft daarbij de keuze uit de door het bestuur bepaalde beleggingsfondsen. Als u geen keuze maakt dan belegt u in het standaard beleggingsmodel. Wilt u helemaal niet beleggen? Dan kunt u ervoor kiezen om uw premie te sparen. Op uw pensioendatum koopt u met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen aan. Stel: u verdient per jaar (vast en variabel). U bent 45 jaar. Voor u wordt een premie ingelegd van 12,5% van uw premiegrondslag. De premiegrondslag is ( ). In dat jaar wordt een premie voor u ingelegd van Het pensioenkapitaal dat u op uw pensioendatum heeft, is een optelsom van alle ingelegde premies (plus behaalde rendementen). De premie U betaalt een eigen bijdrage voor uw pensioen. Unisys Nederland betaalt ook een premie. De bijdrage die u betaalt is 5% van uw pensioengrondslag. Als u ook pensioen opbouwt in de beschikbare premieregeling dan is de eigen bijdrage in die regeling nog eens 5% van de premiegrondslag. U ziet uw totale eigen bijdrage terug op uw loonstrook.

7 4. Welke keuzes heeft u zelf? Waardeoverdracht Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij SPUN meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van SPUN en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij als u met pensioen gaat. Wilt u de pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker. Pensioen opbouw tijdens verlof Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen tijdens de eerste 18 maanden gewoon door. U bouwt geen pensioen meer op en ook de verzekering voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is beëindigd. Als u gebruik maakt van de levensloopregeling dan wordt de pensioenopbouw wel voortgezet. Als u een langere periode van onbetaald verlof opneemt dan is het belangrijk om de gevolgen voor uw pensioenopbouw in kaart te brengen. Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen In de middelloonregeling bouwt u naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen op. U kunt dat partnerpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer). U kunt er daarom voor kiezen om het partnerpensioen te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner hebt, dan moet hij/zij wel instemmen. U dient uw keuze minimaal 3 maanden voor uw pensioenrichtdatum aan ons door te geven. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest dan kunt u het later niet meer terugdraaien. 65 Pensioen eerder of later laten ingaan U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf uw 60e. Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk minder lang pensioen op en het moet over een langere periode worden uitgekeerd. U kunt er ook voor kiezen om later met pensioen te gaan. Als u het pensioen wilt uitstellen dan geldt de voorwaarde dat u nog in dienst bent bij Unisys Nederland. U hebt daarom toestemming van Unisys Nederland nodig om langer door te mogen werken. Als u die toestemming krijgt, wordt het uitbetalen van uw pensioen uitgesteld tot uiterlijk uw 70-ste. Het is belangrijk dat u minimaal zes maanden voor uw (gewenste) pensioendatum aan ons doorgeeft dat u uw pensioen wilt vervroegen of uitstellen. U blijft dan ook pensioen opbouwen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien. Beginnen met een hoger of juist lager pensioen Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U maakt deze keuze zes maanden voordat u met pensioen gaat. U kunt ervoor kiezen om in de eerste periode een hoger of juist lager pensioen te krijgen. Daarna krijgt u levenslang een vast bedrag aan pensioen. Het pensioenfonds bepaalt hoeveel jaar u mag variëren in de hoogte van uw pensioen. De lagere uitkering moet minimaal 75% zijn van de hogere uitkering. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien. Shoppen met pensioenkapitaal Het in de beschikbare premieregeling opgebouwde pensioenkapitaal moet op de pensioendatum worden omgezet in een levenslang pensioen voor uzelf en eventueel een partnerpensioen voor uw partner na uw overlijden. U moet dat pensioen aankopen bij een verzekeraar van uw keuze. Het is verstandig om bij meerdere verzekeraars een offerte aan te vragen.

8 5. Hoe zeker is uw pensioen? De hoogte van uw pensioen in de middelloonregeling staat niet vast. Wij proberen het pensioen met de prijzen mee te laten groeien. Maar het is niet zeker of dit ook kan. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. SPUN heeft namelijk te maken met de volgende risico s Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten de pensioenen dan langer uitbetalen dan verwacht. De rente kan dalen. Het pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen. Indexatie Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de lonen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren heeft SPUN de pensioenen in de middelloonregeling zo verhoogd: Indexatie Inflatie ,0% 0,6% ,0% 1,1% ,0% 2,9% Als er een tekort is Het kan gebeuren dat we toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de pensioenen niet indexeren of in het uiterste geval de pensioenen verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen. In april 2014 verlaagden we de pensioenen. Een nieuwe pensioenverlaging is in 2016 niet aan de orde. De situatie moet wel verbeteren, anders kan SPUN een verlaging in 2017 niet uitsluiten. We mogen tegenwoordig een pensioenverlaging wel spreiden over 8 jaar. Daarnaast bestaat de kans dat niet de complete verlaging hoeft te worden doorgevoerd, als het binnen die 8 jaar weer beter gaat. Risico s in de beschikbare premieregeling (boven een salaris van ) De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen. 6. Welke kosten maken wij? SPUN maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvoering en de administratie, extern advies, het vermogensbeheer, uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, zoals bijvoorbeeld dit Pensioen en de nieuwsbrief. Als u ook een pensioenkapitaal opbouwt in de beschikbare premieregeling dan betaalt u beleggingskosten. De beleggingskosten worden in mindering gebracht op uw pensioenkapitaal. Op de website van NN Investment Partners kunt u precies zien welke kosten op uw premie worden ingehouden. In de deelnemersbrochure vindt u ook meer informatie over de kosten.

9 7. Wanneer moet u in actie komen? Als u verandert van baan Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij SPUN meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van SPUN en van de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons en betalen wij als u met pensioen gaat. Wilt u de pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker. Als u arbeidsongeschikt wordt Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw doorloopt en bekijken of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid? Klik dan hier. Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen. Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U kunt uw partner aanmelden door een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds in te leveren. Daarin moet staan dat uw partner begunstigde is van het partnerpensioen. Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij het pensioenfonds melden. Hiervoor gebruikt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen, te downloaden via Verdeling ouderdomspensioen In principe wordt het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner krijgt 50% van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet of in een andere verhouding te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Verdeling partnerpensioen Uw ex-partner krijgt bij uw overlijden ook recht op het gehele tot dat moment opgebouwde partnerpensioen, dus ook wat was opgebouwd vóór het huwelijk. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dit wordt na uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd. Het bijzonder partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u tot de scheiding hebt opgebouwt in de middelloon regeling. Als u ook in de oude pensioenregeling (tot en met 31 december 2012) heeft opgebouwd dan moet dat bijzonder partnerpensioen ook verdeeld worden. Indien van toepassing komt daar bij de verdeling van het pensioenkapitaal en het partnerpensioen uit de beschikbare premieregeling. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonen, als dit bij een notaris is vastgelegd. Net als bij het ouderdomspensioen kunt u ook hier andere afspraken met uw ex-partner over maken.

10 7. Wanneer moet u in actie komen? Als u verhuist naar het buitenland Als u naar het buitenland verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door en informeer naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW. Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door. Als u werkloos wordt Na uw uitdiensttreding eindigt de pensioenopbouw. Uw opgebouwde pensioen blijft voor u behouden. Als u heeft deelgenomen aan de beschikbare premieregeling, dan blijft u tijdens de periode waarin u een WW-uitkering ontvangt verzekerd voor het partnerpensioen in die regeling. Het is belangrijk dat u goed in kaart brengt of u voldoende inkomen heeft voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt. Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij Welke keuzes heeft u zelf? dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt. Uw partner moet instemmen met de keuzes die u maakt. Mijnpensioenoverzicht.nl Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op Als u vragen heeft Heeft u vragen over uw pensioen bij Unisys Nederland? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer of stuur een naar Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op Meer weten over uw pensioenregeling? Kijk dan op onze website

11 Meer informatie Wilt u meer weten over uw pensioen bij Unisys Nederland? In onderstaande documenten vindt u meer informatie. U vindt de documenten op onze website. Pensioenbrochure Pensioenreglement Bijlagen pensioenreglement Jaarverslag Deelnemersbrochure MijnPensioen - ING Uitvoeringsovereenkomst Mijnpensioenoverzicht.nl Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op Heeft u vragen? Heeft u vragen over uw pensioen bij Unisys Nederland? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer of stuur een naar

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Defined Contribution (DC) pensioenregeling

Defined Contribution (DC) pensioenregeling Pensioen 1-2-3 Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Welkom bij Ahold Delhaize Pensioen! Met ingang van je 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouw je pensioen bij ons op. Dit doe je via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze basisregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling NN. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl,

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 2 oktober 2017 Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw

Nadere informatie

14 januari 2016. Naam Adres woonplaats. Geachte mevrouw/heer,

14 januari 2016. Naam Adres woonplaats. Geachte mevrouw/heer, 14 januari 2016 Naam Adres woonplaats Geachte mevrouw/heer, Welkom bij Stichting Pensioenfonds B&S! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft.

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft. 29 december 2016 Welkom bij Pensioenfonds Recreatie. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Hoe is je pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel aan de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. Met deze regeling

Nadere informatie