Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom in actie als u: Geachte deelnemer,"

Transcriptie

1 Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde pensioenregeling voor u. In deze toelichting leest u wat deze gewijzigde regeling u biedt, maar ook wat er niet geregeld is via NPF. Wat vindt u in deze toelichting? Dit Pensioen bestaat uit drie lagen. In laag 1 ziet u waarvoor u verzekerd bent. In laag 2 vindt u een uitleg bij alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vindt u alle details over uw gewijzigde pensioenregeling. Wat vindt u niet in deze toelichting? Was u deelnemer bij NPF? Dan vindt u hier geen informatie over uw pensioen dat u tot en met 31 december 2014 heeft opgebouwd bij NPF. Dit pensioen blijft ongewijzigd staan bij NPF. Voor 1 oktober 2015 ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarop u kunt zien hoeveel pensioen u tot 31 december 2014 heeft opgebouwd. Meer informatie over uw pensioenregeling zoals die gold tot 31 december 2014 vindt u hier. In deze toelichting staat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Daarnaast ontvangt u ieder jaar van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Kom in actie als u: - Pensioen van uw oude werkgever(s) mee wilt nemen naar NPF. U moet dit aanvragen bij NPF. - U samenwoont met uw partner en u een partnerpensioen voor uw partner wilt verzekeren. Lees hier verder over uw mogelijkheden.

2 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u ouderdomspensioen zolang u leeft. Na uw overlijden krijgen uw partner en kinderen (tijdelijk) pensioen. Wordt u arbeidsongeschikt? Uw pensioenopbouw loopt (gedeeltelijk) door. U betaalt dan zelf (gedeeltelijk) geen premie meer. In het reglement leest u wat u precies krijgt in onze pensioenregeling. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van NPF. Informeer bij uw werkgever wat er voor u geregeld is. Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt op drie manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Lees hierover meer op B. Pensioen via uw werkgever. U bouwt pensioen op bij NPF. Lees hiervoor dit overzicht. C. U kunt ook zelf iets regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. Hoe bouwt u pensioen op? Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Maandelijks betaalt uw werkgever een premie voor u aan het pensioenfonds. Die premie wordt direct omgezet in een stukje ouderdomspensioen en partnerpensioen. De premie wordt berekend over uw bruto voltijd jaarsalaris minus (in 2015). Het deel van uw salaris waarover geen premie wordt berekend, wordt de franchise genoemd. Zo wordt rekening gehouden met de AOW die u van de overheid krijgt. Verdient u meer dan ,- op voltijds jaarbasis? Dan bouwt u geen pensioen op over het meerdere.

3 Welke keuzes heeft u zelf? U en uw werkgever betalen premie voor uw pensioenopbouw. Uw werkgever houdt uw bijdrage in op uw salaris. U ziet dit op uw loonstrook. U heeft meer keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. U vindt ze hier. Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Hoe zeker is uw pensioen? De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. NPF heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico s: Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Een lage rente maakt pensioen duurder. NPF heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen. Indexatie Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagregeling. Dit kan alleen als de financiële situatie van NPF goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd: Als we een tekort hebben, nemen we indien nodig één of meer van deze maatregelen: Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen. Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval % % % Welke kosten maken wij? Voor de uitvoering van uw pensioenregeling maken wij kosten. Uw werkgever betaalt hiervoor een opslag op de premie als vergoeding voor de uitvoeringskosten. Bij de omzetting van de premie naar een pensioenaanspraak worden bepaalde inkooptarieven gebruikt. U leest meer over de kosten in het jaarverslag. Wanneer moet u in actie komen? Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Als u arbeidsongeschikt wordt. Uw pensioenopbouw gaat (gedeeltelijk) door. U betaalt hiervoor zelf (gedeeltelijk) geen premie meer. Als u naar het buitenland verhuist. Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Zie hierboven onder Welke keuzes heeft u zelf?.

4 Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Als u en uw partner uit elkaar gaan. Als u wilt weten hoeveel pensioen en AOW u krijgt. Ga naar Als u vragen heeft over uw pensioen. Stuur een naar aonhewitt.com of bel (010) Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij NPF. U ontvangt dit ouderdomspensioen standaard vanaf uw 67ste zolang u leeft. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. Uw AOW ontvangt u van de overheid en gaat in vanaf uw AOW-leeftijd. Hoe hoog het ouderdomspensioen precies is, kunnen we nu niet zeggen. Dit is pas op uw pensioendatum bekend. Dat hangt namelijk af van de premie die u en uw werkgever hebben betaald en het tarief voor het aankopen van uw pensioen. De tarieven en condities van NPF vindt u hier. U vindt een indicatie van uw ouderdomspensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar ontvangt. Hoeveel pensioen van uw pensioenpremie kan worden gekocht, is vooraf niet zeker. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Uw pensioenregeling noemen we een beschikbare premieregeling of premieovereenkomst. Dat wil zeggen dat de hoogte van de premie bekend is. Iedere maand wordt van de premie een stukje ouderdomspensioen en partnerpensioen aangekocht. Partnerpensioen en wezenpensioen Uw partner ontvangt partnerpensioen vanaf uw overlijden zolang hij of zij leeft. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen tot hun 21ste of 27ste als zij nog studeren en ongehuwd zijn. U vindt het pensioen dat uw partner en kinderen krijgen bij uw overlijden op uw UPO en op Meer informatie leest u in het pensioenreglement. Soms krijgen partners en wezen een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). Uw nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u op U bent in dienst en overlijdt Overlijdt u tijdens uw dienstverband bij uw werkgever? Dan ontvangt uw partner een levenslang partnerpensioen. Eventuele kinderen ontvangen een wezenpensioen. Daarnaast is het mogelijk dat uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen ontvangt. De hoogte is 1,16% van de franchise vermenigvuldigd met het aantal deelnemersjaren. Daarnaast kunt u kiezen voor de aanvullende Anw-hiaatpensioen. Het Anw-hiaatpensioen wordt alleen uitbetaald als u heeft gekozen voor deze verzekering. Uw partner ontvangt dit Anw-hiaatpensioen tot hij of zij AOW krijgt. U kunt de verzekering op bepaalde momenten afsluiten. U kunt kiezen uit een verzekerd bedrag per jaar van 3.000, of Ook kunt u kiezen of u het pensioen direct na uw overlijden wilt laten ingaan of nadat uw jongste kind 18 jaar geworden is. Een eenmaal ingegaan pensioen kan door het bestuur worden verhoogd. Meer informatie vindt u hier. Uw werkgever betaalt de premie voor het partner- en wezenpensioen. U betaalt de premie voor het aanvullende Anw-hiaatpensioen.

5 U bent uit dienst en overlijdt Let op. Bent u uit dienst wanneer u overlijdt? Dan krijgen uw partner en kinderen minder pensioen. Uw partner en kinderen hebben dan recht op het opgebouwde partnerpensioen en wezenpensioen. Een eventuele Anw-hiaatpensioen is niet meer verzekerd, omdat deze eindigt op het moment dat u uit dienst treedt. Wordt u arbeidsongeschikt? Uw pensioenopbouw gaat dan (gedeeltelijk) door. U betaalt hiervoor zelf (gedeeltelijk) geen premie. NPF betaalt namelijk de premie voor uw pensioen. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. In laag 3 leest u hoeveel pensioen u nog opbouwt als u arbeidsongeschikt wordt. In het pensioenreglement leest u wat er precies voor u geregeld is. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van NPF. Vraag uw werkgever wat er voor u geregeld is. Mogelijk krijgt u een uitkering van de overheid. Dit is geregeld in de WIA en heet een WGA- of IVA-uitkering. U leest hier meer over op Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt op drie manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid Ieder jaar dat u woont of werkt in Nederland bouwt u AOW op. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw leeftijd. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Meer informatie vindt u op Op ziet u uw totale pensioen, inclusief AOW van de overheid. B. Pensioen via uw werkgever U krijgt ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van NPF. Voor een overzicht van uw totale pensioen kijkt u op U ziet daar ook de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd en de AOW van de overheid. C. Pensioen dat u zelf regelt U kunt ook zelf iets regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. Of dat nodig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen. Meer informatie vindt u op de pensioenschijf van vijf. Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Maandelijks wordt er premie ingelegd voor uw pensioen. De premie wordt direct omgezet in een stukje ouderdomspensioen en partnerpensioen. Uw partner ontvangt het partnerpensioen wanneer u overlijdt. Hoe hoog het ouderdomspensioen precies is, kunnen we nu niet zeggen. Dit is pas op uw pensioendatum bekend. Dat hangt namelijk af van de premie die u en uw werkgever hebben betaald en het tarief voor het aankopen van uw pensioen. De tarieven en condities van NPF vindt u hier.

6 Pensioengrondslag De premie wordt berekend over uw bruto voltijd jaarsalaris minus de franchise ( in 2015). De franchise is het deel van uw salaris waarover geen premie wordt berekend omdat u straks ook AOW krijgt. Het salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw is uw vaste salaris inclusief vakantietoeslag en eventuele dertiende maand. Werkt u parttime, dan zal in de bepaling van de grondslag rekening gehouden worden met uw parttime-percentage. Verdient u meer dan per jaar op basis van voltijd? Dan bouwt u alleen pensioen op over uw voltijd salaris tot dit bedrag. Wilt u ook pensioen opbouwen over uw salaris boven ? Dan moet u zelf iets regelen buiten NPF. Misschien heeft uw werkgever iets geregeld. De hoogte van de premie hangt af van uw leeftijd aan het begin van een maand: Uw leeftijd tot 20 jaar 20 t/m 24 jaar 25 t/m 29 jaar 30 t/m 34 jaar 35 t/m 39 jaar 40 t/m 44 jaar 45 t/m 49 jaar 50 t/m 54 jaar 55 t/m 59 jaar 60 t/m 64 jaar 65 t/m 67 jaar Premie 7,20% 8,00% 9,30% 10,80% 12,50% 14,60% 17,00% 19,80% 23,30% 27,70% 31,50% Zo wordt de premie berekend: Stel, uw salaris is , u werkt gedeeltelijk voor 50% en u bent 37 jaar. De premie is: (voltijd salaris minus franchise) x parttimegraad x premie ( / ) X 50% X 12,5% = 1.709,88 per jaar. Per maand is dit 142,49. Premieverdeling tussen werkgever en werknemer U en uw werkgever betalen premie voor uw pensioenopbouw. De hoogte van de premie hangt af van uw salaris en uw leeftijd. Uw werkgever houdt uw bijdrage in op uw salaris. Hoe hoog uw eigen bijdrage is, kunt u terugvinden in uw arbeidsvoorwaarden. Hoeveel premie u precies betaalt ziet u terug op uw loonstrook. De premie wordt gebruikt om uw pensioen op te bouwen. Uw werkgever betaalt de premie voor partner- en wezenpensioen (indien u overlijdt voor uw pensioendatum). U betaalt zelf de premie voor het Anw-hiaatpensioen als u kiest om dit te verzekeren. Welke keuzes heeft u zelf? Waardeoverdracht Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Dit kan gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of als u al uw pensioen bij één uitvoerder wilt hebben. Geef dit dan door nadat u in uw nieuwe baan bent begonnen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Gaat u uit dienst? Als u niet kiest voor waardeoverdracht dan blijft uw pensioen bij NPF. Er wordt geen premie meer gestort voor u. Wel wordt uw pensioen eventueel verhoogd met een toeslag. Jaarlijks besluit het bestuur van NPF of en in hoeverre de ingekochte pensioenaanspraken verhoogd kunnen worden. Meer informatie vindt u hier.

7 Let op. Als u uit dienst bent, krijgen uw partner en kinderen minder pensioen vanuit deze pensioenregeling, namelijk alleen het opgeboude partnerpensioen. U leest hier meer. Met pensioen Gaat u met pensioen, dan heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt: voor uw 67ste (gedeeltelijk) met pensioen gaan. Uw pensioen wordt daardoor lager. U kunt alleen gedeeltelijk met pensioen gaan als u bij uw werkgever nog in dienst bent. uw partnerpensioen omzetten in een ouderdomspensioen of juist andersom. eerst een hoger ouderdomspensioen krijgen, dan lager. Of andersom. Uw keuze heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen. kiezen om de verzekering van het Anw-hiaat door te laten lopen, tot uw partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Meer informatie vindt u hier. Geef uw keuze op tijd door aan NPF. Hoe zeker is uw pensioen? Welke risico s zijn er? De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo n periode verandert de wereld waardoor er risico s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. NPF probeert voorbereid te zijn op de risico s die uw pensioen kunnen bedreigen. Bijvoorbeeld de snelle stijging van de levensverwachting. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. NPF moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend. De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld NPF in kas moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder. Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt NPF ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Waardevast pensioen Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Dat heet inflatie. Vanwege de inflatie probeert NPF uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat NPF niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Indexatie van NPF: % % % Als er een tekort is Het kan gebeuren dat NPF ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan NPF besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

8 Welke kosten maken wij? Voor de uitvoering van uw pensioenregeling maakt NPF kosten. De werkgever betaalt een opslag op de premie als vergoeding voor de uitvoeringskosten. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten van de pensioenregeling. Wanneer moet u in actie komen? Waardeoverdracht Als u van baan verandert en u wilt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Geef dit door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap Trouwen en geregistreerd partnerschap zijn voor uw pensioen hetzelfde. Kijk op uw UPO wat er voor uw partner en kinderen geregeld is als u overlijdt. Is dit niet genoeg? Zorg dan zelf voor extra pensioen. Woont u samen? Voor NPF is uw partner degene met wie u voor pensioeningang een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten bij de notaris waarin u elkaar aanwijst als begunstigde van het partnerpensioen. Ook moet u allebei op hetzelfde adres wonen. Een kopie van de notariële akte moet u ons toesturen. Ons adres vindt u hier. Alle voorwaarden waaraan u en uw partner moeten voldoen, leest u in het pensioenreglement. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft uw werkgever dit aan ons door. Uw pensioenopbouw gaat (gedeeltelijk) door. U betaalt zelf geen premie meer. Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt, dan heeft dat gevolgen voor uw pensioenopbouw. Geef daarom op tijd door als uw WIA-uitkering verandert. U stuurt daarvoor een kopie van de nieuwe beschikking die u van UWV heeft gekregen aan ons door. Ons adres vindt u hier. Verdeling van uw ouderdomspensioen Gaat u scheiden of eindigt uw geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of partnerschap opbouwde. Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Hieronder leest u meer hierover. Heeft u andere afspraken gemaakt en zijn die vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuurt u ons dan binnen twee jaar een kopie toe van uw convenant. Ontvangen wij niets? Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van uw pensioen uitgekeerd wanneer u met pensioen gaat. NPF brengt u hiervoor kosten in rekening. Woont u samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op de helft van uw pensioen. U kunt daar zelf samen afspraken over maken. Leg deze vast in een convenant of een notariële akte. Stuur een kopie aan ons op. Ons adres vindt u hier. Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen Verdeling van het partnerpensioen Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Meer informatie hierover, leest u in het pensioenreglement.

9 Verhuizen naar het buitenland Als u naar het buitenland verhuist, krijgen wij uw gegevens over adres en persoonlijke situatie niet meer automatisch door van de gemeente. Geef daarom aan ons door als u: verhuist naar het buitenland of daar opnieuw verhuist; gaat trouwen of samenwonen in het buitenland. Stuur ons een kopie van de officiële documenten; u en uw partner uit elkaar gaan. Keuzemogelijkheden U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor de Anw-hiaatverzekering. Indien u overlijdt voor uw pensioendatum, dan ontvangt uw partner vanuit de Anw-hiaatverzekering een aanvullende uitkering. U kunt bij start van de deelname, op 1 januari van ieder jaar of bij aanvang van uw relatie kiezen voor deze verzekering. U leest hier meer over in het pensioenreglement. Met pensioen Gaat u met pensioen, dan heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt: voor uw 67ste (gedeeltelijk) met pensioen gaan. Uw pensioen wordt daardoor lager. U kunt alleen gedeeltelijk met pensioen gaan als u bij uw werkgever nog in dienst bent. uw partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen of juist andersom. eerst een hoger ouderdomspensioen krijgen, dan lager. Of andersom. Uw keuze heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen. kiezen om de verzekering van het Anw-hiaat door te laten lopen, tot uw partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Meer informatie vindt u hier. Geef uw keuze op tijd door aan NPF. Doe dit zes maanden voordat u met pensioen wilt gaan. Wilt u gedeeltelijk met pensioen? Overleg dan eerst met uw werkgever. Mijnpensioenoverzicht.nl Wilt u weten hoeveel pensioen en AOW u krijgt? Ga naar Als u vragen heeft over uw pensioenregeling Vragen over uw pensioen? Stuur een naar of bel (010)

10 Pensioenreglement Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid: bij een mate van arbeidsongeschiktheid van gaat uw pensioenopbouw door voor minder dan 35% 0% van 35 tot 45% 40% van 45 tot 55% 50% van 55 tot 65% 60% van 65 tot 80% 80% van 80 tot 100% 100% Adresgegevens: Stichting Nedlloyd Pensioenfonds p/a Aon Hewitt Afdeling Pensioenadministratie Postbus AM Rotterdam Jaarverslag Klachten- en Geschillenregeling Andere documenten: Statuten

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Welkom bij Ahold Delhaize Pensioen! Met ingang van je 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouw je pensioen bij ons op. Dit doe je via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze basisregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling NN. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl,

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Oktober 2014 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel op de doelgroep en inhoudelijk op de pensioenregeling

Nadere informatie