1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?"

Transcriptie

1 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen aan. Partnerpensioen Als u overlijdt, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. Wezenpensioen Als u overlijdt, dan krijgen uw kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is dan geldt dit tot uiterlijk 27 jaar. Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u mogelijk een pensioen als aanvulling op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. U krijgt alleen een arbeids-ongeschiktheidspensioen als uw salaris hoger was dan Daarnaast wordt uw pensioenopbouw voortgezet tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Pensioenreglement In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling. 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? In deze pensioenregeling bouwt u geen partner- en wezenpensioen op. Er is wel een verzekering ter dekking van het partner- en wezenpensioen. Die verzekering vervalt als u uit dienst gaat bij Unisys Nederland. Wij gebruiken dan uw opgebouwde pensioenkapitaal om een partner- en wezenpensioen aan te kopen. In de meeste gevallen levert dit een lager pensioen op dan als u overlijdt tijdens uw dienstverband met Unisys Nederland. 3. Hoe bouwt u pensioen op? Drie soorten pensioen U kunt op drie manieren pensioen opbouwen: A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op leest u meer over de AOW. B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Unisys Nederland. Dit Pensioen gaat over het pensioen dat u opbouwt bij SPUN. C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen. De premie U betaalt elke maand een eigen bijdrage voor uw pensioen. Unisys Nederland betaalt ook een premie. U betaalt 5% van de premiegrondslag. De premiegrondslag is de som van uw salaris plus de bonus. Dit bedrag wordt verlaagd met de franchise van (2016). U ziet uw totale eigen bijdrage terug op uw loonstrook. Beschikbare premieregeling U bouwt een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling. U bouwt niet over uw gehele pensioengevend salaris pensioen op. Het gedeelte van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de franchise. De franchise is (2016). Het maximale salaris in de beschikbare premieregeling is ( 2016). Uw bonus wordt ook meegerekend tot uw pensioengevend salaris. Op basis van uw salaris en uw leeftijd, wordt een premie ingelegd. Die premie wordt voor u belegd.

2 4. Welke keuzes heeft u zelf? Waardeoverdracht Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij SPUN meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Als u in dienst treedt bij Unisys Nederland dan kunt u het pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder meenemen naar SPUN. Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik dan op de pensioenvergelijker. Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen Wilt u het pensioenkapitaal dat is bedoeld voor partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan bij uw pensionering. Als u geen partner heeft dan ruilen wij het partnerpensioen automatisch om. Pensioenkapitaal omruilen voor partnerpensioen Wilt u een deel van uw pensioenkapitaal omruilen voor extra partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uit dienst gaat. 65 Pensioen eerder of later laten ingaan De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 65 jaar. Maar u kunt uw pensioen ook eerder of later laten gaan. U kunt uw pensioen bijvoorbeeld op hetzelfde moment laten ingaan als uw AOW-uitkering. Als u eerder of later met pensioen wilt gaan dan moet u dit overleggen met uw werkgever en tijdig aan ons doorgeven. Beginnen met een hoger of juist lager pensioen Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat. Wilt u gebruik maken van een van deze keuzemogelijkheden dan is het belangrijk dat uw partner instemt met uw keuzes. Shoppen met uw pensioenkapitaal Het in de beschikbare premieregeling opgebouwde pensioenkapitaal moet op de pensioendatum worden omgezet in een levenslang pensioen. U moet dat pensioen aankopen bij een verzekeraar van uw keuze. 5. Hoe zeker is uw pensioen? De hoogte van uw pensioenkapitaal staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen. 6. Welke kosten maken wij? De kosten Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten betaalt uw werkgever aan ons. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal rekenen wij kosten. Deze beleggingskosten brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal.

3 7. Wanneer moet u in actie komen? Als u verandert van baan Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioenkapitaal bij SPUN meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u bij Unisys Nederland in dienst komt dan kunt u het pensioen van uw vorige pensioen- uitvoerder meenemen naar SPUN. Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker. Als u arbeidsongeschikt wordt Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw doorloopt en bekijken of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Pensioenopbouw tijdens verlof Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen tijdens de eerste 18 maanden gewoon door. U bouwt geen pensioen meer op en ook de verzekering voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is beëindigd. Als u gebruik maakt van de levensloopregeling dan wordt de opbouw van uw pensioenkapitaal wel voortgezet. Als u een langere periode van onbetaald verlof opneemt dan is het belangrijk om de gevolgen voor uw pensioenopbouw in kaart te brengen. Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan bent u automatisch verzekerd voor partnerpensioen. Dit werkt niet zo als u ongehuwd samenwoont. Het is dan belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. Wilt u dat uw partner recht heeft op een partnerpensioen na uw overlijden? Dan moet u een door de notaris getekende samenlevings-overeenkomst opsturen. Daarin moet staan dat uw partner begunstigde is van het partnerpensioen. Uw partner is in dat geval verzekerd voor partnerpensioen. Als u kinderen heeft dan zijn zij automatisch verzekerd voor een wezenpensioen. Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont Meld dit dan bij ons. Wij zorgen ervoor dat het opgebouwde pensioenkapitaal wordt verdeeld met uw ex-partner. Als u werkloos wordt Na uw uitdiensttreding eindigt de pensioenopbouw. Uw opgebouwde pensioen blijft voor u behouden. U blijft tijdens de periode waarin u een WW-uitkering ontvangt verzekerd voor het partnerpensioen. Het is belangrijk dat u goed in kaart brengt of u voldoende inkomen heeft voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt. Als u verhuist naar het buitenland Als u verhuist naar het buitenland moet u uw adreswijziging aan ons doorgeven. Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij Welke keuzes heeft u zelf?, neem dan contact met ons op. Het is belangrijk dat uw partner instemt met uw keuzes. Mijnpensioenoverzicht.nl Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op Als u vragen heeft Heeft u vragen over uw pensioen bij Unisys Nederland? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer of stuur een naar Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op Meer weten over uw pensioenregeling? Kijk dan op onze website

4 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van SPUN en bouwt u pensioenkapitaal op. Het ouderdomspensioen ontvangt u in principe vanaf uw 65-ste. U ontvangt dat bovenop uw AOW. De AOW is het inkomen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt aankopen. U vindt een indicatie op en op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een beschikbare premieregeling. De premie die wordt gebruikt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal is afhankelijk van uw salaris en uw leeftijd. Hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker. Partnerpensioen Uw partner heeft na uw overlijden recht op een partnerpensioen. Het partnerpensioen is in principe 1,22% van uw pensioengrondslag per jaar. Als u overlijdt tijdens uw dienstverband met Unisys Nederland dan vermenigvuldigen we 1,22% met het aantal dienstjaren dat u had kunnen hebben tot uw pensioendatum. Dit geldt alleen als u tijdens uw dienstverband met Unisys Nederland bent overleden. Als u overlijdt nadat u bij Unisys Nederland uit dienst bent gegaan, dan wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt om een partnerpensioen van aan te kopen. Wezenpensioen Het wezenpensioen wordt aan uw kind uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kind 18 jaar wordt. Zolang uw kind arbeidsongeschikt is en/of nog studeert, wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot de 27e verjaardag. Hoeveel uw partner en kinderen precies ontvangen, vindt u op uw UPO of op de website Arbeidsongeschiktheidspensioen Als u langer dan 2 jaar ziek bent, en u aansluitend door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan gaat het pensioenfonds (gedeeltelijk) uw pensioenopbouw betalen. U krijgt alleen een arbeidsongeschikheidspensioen als uw salaris hoger was dan Hoeveel voor u wordt betaald, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. U heeft recht op gedeeltelijke doorbetaling als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Als u een WIA-uitkering heeft en u bent uit dienst dan heeft u mogelijk ook recht op een arbeids-ongeschiktheidspensioen. Als u volledig arbeidsongeschikt bent dan is de hoogte 70% van het verschil tussen uw totale pensioengevende salaris (salaris plus bonus) en het maximum jaarloon in 2016 van Voor het pensioengevend salaris geldt een maximum van Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt u een lager arbeidsongeschiktheidspensioen. Pensioenreglement In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling. 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? In deze pensioenregeling bouwt u geen partner- en wezenpensioen op. Er is wel een verzekering ter dekking van het partner- en wezenpensioen. Die verzekering vervalt als u uit dienst gaat bij Unisys Nederland. Wij gebruiken dan uw opgebouwde pensioenkapitaal om een partner- en wezenpensioen aan te kopen. In de meeste gevallen levert dit een lager pensioen op dan als u overlijdt tijdens uw dienstverband met Unisys Nederland.

5 3. Hoe bouwt u pensioen op? Drie soorten pensioen U kunt op drie manieren pensioen opbouwen: A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op leest u meer over de AOW. B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Unisys Nederland. Dit Pensioen gaat over het pensioen dat u opbouwt bij SPUN. C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. A. De Algemene Ouderdomswet (AOW) De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt De hoogte van uw pensioenkapitaal bij Unisys Nederland vindt u op uw UPO. Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij SPUN. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. U kunt ook een kijkje nemen op Daar vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij eventueel eerdere werkgevers. Wilt u meer weten over de hoogte van uw pensioenkapitaal? Log dan in op de website van NN Investment Partners. C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Unisys Nederland. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten.

6 3. Hoe bouwt u pensioen op? Beschikbare premieregeling U bouwt een pensioenkapitaal op in de beschikbare premieregeling. De opbouw is gebaseerd op uw salaris. Uw bonus wordt ook meegerekend. We kijken daarbij naar het gemiddelde van de bonus over de afgelopen drie jaar. De premie die voor u wordt gestort, is ook afhankelijk van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie is. Beschikbare premie in procenten van de pensioengrondslag Leeftijd op 1 januari % jaar 4, jaar 5, jaar 6, jaar 8, jaar 10, jaar 12, jaar 15, jaar 18, jaar 23, jaar 27,7 Het maximale pensioengevende salaris is (in 2016). Daar boven bouwt u geen pensioen op bij het pensioenfonds. Het pensioenkapitaal op uw pensioendatum bestaat uit de premie-inleg plus de behaalde rendementen, onder aftrek van de kosten voor het beleggen. Rendementen kunnen negatief of positief zijn. Als u dat wilt dan kunt u zelf bepalen waarin uw premie wordt belegd. U heeft daarbij de keuze uit de door het bestuur bepaalde beleggingsfondsen. Als u geen keuze maakt dan belegt u in het standaard beleggingsmodel. Wilt u helemaal niet beleggen? Dan kunt u ervoor kiezen om uw premie te sparen. Op uw pensioendatum koopt u met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen aan. Stel: u verdient per jaar (vast en variabel). U bent 45 jaar. Voor u wordt een premie ingelegd van 13,5% van uw premiegrondslag. De franchise is De premiegrondslag is ( ) In dat jaar wordt een premie voor u ingelegd van ( x 12,5%) Het pensioenkapitaal dat u op uw pensioendatum heeft, is een optelsom van alle ingelegde premies (plus behaalde rendementen). De premie U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Unisys Nederland doet dat ook. De premie die u betaalt is 5% van uw premiegrondslag. De premiegrondslag is de som van uw salaris plus de bonus. Dit bedrag wordt verlaagd met de franchise van (2016). U ziet uw totale eigen bijdrage terug op uw loonstrook.

7 4. Welke keuzes heeft u zelf? Waardeoverdracht Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij SPUN meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Als u uw pensioenkapitaal niet meeneemt dan blijft het bij ons voor u staan. Wilt u uw pensioen van een vorige pensioenuitvoerder meenemen naar SPUN? Dan kunt u dit aanvragen via Wij zullen u dan een offerte sturen. Als u akkoord gaat met de offerte dan zetten we de waardeoverdracht in gang. De gehele procedure kan enige maanden in beslag nemen. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de beleggingskosten die SPUN rekent en de kosten van de andere pensioenuitvoerder. Wilt u de pensioenregeling vergelijken? Klik dan op de pensioenvergelijker. Pensioen opbouw tijdens verlof Als u onbetaald verlof opneemt dan loopt de verzekering voor het partnerpensioen tijdens de eerste 18 maanden gewoon door. U bouwt geen pensioen meer op en ook de verzekering voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is beëindigd. Als u gebruik maakt van de levensloopregeling dan wordt de opbouw van uw pensioenkapitaal wel voortgezet. Als u een langere periode van onbetaald verlof opneemt dan is het belangrijk om de gevolgen voor uw pensioenopbouw in kaart te brengen. Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen Op de pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdoms- en partnerpensioen aan, in de verhouding 100 ; 70. U kunt van deze verhouding afwijken. U krijgt dan een hoger ouderdomspensioen voor uzelf en een lager partnerpensioen voor uw partner na uw overlijden. Of omgekeerd, een lager ouderdomspensioen voor uzelf en een hoger partnerpensioen voor uw partner na uw overlijden. U dient uw keuze minimaal 3 maanden voor uw pensioenrichtdatum aan ons door te geven. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest dan kunt u het later niet meer terugdraaien. Pensioenkapitaal omruilen voor partnerpensioen U heeft ook de mogelijkheid om een deel van uw pensioenkapitaal te gebruiken om een partnerpensioen aan te kopen. Dit is verplicht als u op uw pensioendatum een partner heeft. Het patnerpensioen moet dan minimaal 70% zijn van uw ouderdomspensioen. U kunt deze keuze ook maken wanneer uw deelname stopt. 65 Pensioen eerder of later laten ingaan U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf uw 60e. Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk minder lang pensioen op en het moet over een langere periode worden uitgekeerd. U kunt er ook voor kiezen om later met pensioen te gaan. Als u het pensioen wilt uitstellen dan geldt de voorwaarde dat u nog in dienst bent bij Unisys Nederland. U hebt daarom toestemming van Unisys Nederland nodig om langer door te mogen werken. Als u die toestemming krijgt, wordt het uitbetalen van uw pensioen uitgesteld tot uiterlijk uw 70-ste. Het is belangrijk dat u minimaal zes maanden voor uw (gewenste) pensioendatum aan ons doorgeeft dat u uw pensioen wilt vervroegen of uitstellen. U blijft dan ook pensioen opbouwen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien. Beginnen met een hoger of juist lager pensioen Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U kunt dat afspreken met de verzekeraar van uw keuze (zie hierna). Shoppen met pensioenkapitaal Het in de beschikbare premieregeling opgebouwde pensioenkapitaal moet op de pensioendatum worden omgezet in een levenslang pensioen voor uzelf en eventueel een partnerpensioen voor uw partner na uw overlijden. U moet dat pensioen aankopen bij een verzekeraar van uw keuze. Het is verstandig om bij meerdere verzekeraars een offerte aan te vragen.

8 5. Hoe zeker is uw pensioen? De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen. Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn: - de rente; - de levensverwachting van mensen; - vergoeding voor kosten die ze maken. Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen verwijzen wij u naar en naar uw UPO. 6. Welke kosten maken wij? In de beschikbare premieregeling betaalt u beleggingskosten. De beleggingskosten worden in mindering gebracht op uw pensioenkapitaal. Op de website van NN Investment Partners kunt u precies zien welke kosten op uw premie worden ingehouden. U leest hier ook meer over in de brochure over het Pensioenkapitaalplan (zie 7. Wanneer moet u in actie komen? Als u verandert van baan Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen dat u heeft opgebouwd bij SPUN meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wilt u uw pensioen van een vorige pensioenuitvoerder meenemen naar SPUN? Dan kunt u dit aanvragen via Wij zullen u dan een offerte sturen. Als u akkoord gaat met de offerte dan zetten we de waardeoverdracht in gang. De gehele procedure kan enige maanden in beslag nemen. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de beleggingskosten die SPUN rekent in vergelijking met de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wilt u de pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker. Als u arbeidsongeschikt wordt Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw doorloopt en bekijken of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid? Klik dan hier. Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen. Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U kunt uw partner aanmelden door een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds in te leveren. Daarin moet staan dat uw partner begunstigde is van het partnerpensioen.

9 7. Wanneer moet u in actie komen? Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij het pensioenfonds melden. Hiervoor gebruikt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen, te downloaden via Verdeling ouderdomspensioen In principe wordt het pensioenkapitaal dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. U kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Verdeling partnerpensioen Uw ex-partner krijgt bij uw overlijden ook recht op een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal dat is bedoeld voor partnerpensioen, dus ook wat was opgebouwd vóór het huwelijk. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dit wordt na uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonen, als dit bij een notaris is vastgelegd. Net als bij het ouderdomspensioen kunt u ook hier andere afspraken met uw ex-partner over maken. Als u werkloos wordt Na uw uitdiensttreding eindigt de pensioenopbouw. Uw opgebouwde pensioen blijft voor u behouden. U blijft tijdens de periode waarin u een WW-uitkering ontvangt verzekerd voor het partnerpensioen. Het is belangrijk dat u goed in kaart brengt of u voldoende inkomen heeft voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt. Als u verhuist naar het buitenland Als u naar het buitenland verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door en informeer bij ons naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW. Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door. Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij Welke keuzes heeft u zelf? dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt. Uw partner moet instemmen met de keuzes die u maakt. Mijnpensioenoverzicht.nl Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op Als u vragen heeft Heeft u vragen over uw pensioen bij Unisys Nederland? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer of stuur een naar Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op Meer weten over uw pensioenregeling? Kijk dan op onze website

10 Meer informatie Wilt u meer weten over uw pensioen bij Unisys Nederland? In onderstaande documenten vindt u meer informatie. U vindt deze documenten op onze website. Pensioenbrochure Pensioenreglement Bijlagen pensioenreglement Jaarverslag Deelnemersbrochure MijnPensioen - ING Uitvoeringsovereenkomst Mijnpensioenoverzicht.nl Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op Heeft u vragen? Heeft u vragen over uw pensioen bij Unisys Nederland? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer of stuur een naar

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Hoe is je pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel aan de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. Met deze regeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR

Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ABN AMRO Pensioenfonds. In deze Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet kr in de netto pensioenregeling. En wat u kunt kiezen. Met de netto pensioenregeling bouwt u aanvullend

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij pensioenfonds Croda! U bouwt via uw werkgever bij ons pensioen op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Welkom bij Ahold Delhaize Pensioen! Met ingang van je 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouw je pensioen bij ons op. Dit doe je via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

Laag 2 netto pensioenregeling. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen. Netto nabestaanden- en wezenpensioen

Laag 2 netto pensioenregeling. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen. Netto nabestaanden- en wezenpensioen Laag 2 netto pensioenregeling Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever KLM neemt u deel in de netto pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 2 oktober 2017 Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling NN. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een kapitaalregeling. U mag de teksten

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie