Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR"

Transcriptie

1 Welkom bij Pensioen van ABN AMRO Pensioenfonds. In deze Pensioen leest u wat u wel en niet kr in de netto pensioenregeling. En wat u kunt kiezen. Met de netto pensioenregeling bouwt u aanvullend pensioen op. Dit werkt zo: u bouwt al pensioen via uw werk. Dit doet u over uw salaris tot EUR Is uw salaris hoger dan dat? Dan kunt u meer pensioen opbouwen met deze netto pensioenregeling. Een vrijwillige keuze. U betaalt dan premie uit uw nettosalaris. Pensioen bevat algemene informatie over uw netto pensioenregeling. Persoonlijke informatie vindt u op uw persoonlijke omgeving op onze website Let op: Er is een apart Pensioen voor de basispensioenregeling over het salaris tot EUR Pensioen bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1: In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Laag 2: In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Laag 3: In de verdiepende laag 3 vindt u de juridische en beleidsmatige informatie van ABN AMRO Pensioenfonds. Laag 1, 2 en 3 vindt u ook op Wat u in kr onze u in onze netto Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel aan de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. Met deze regeling bouwt u extra, netto ouderdomspensioen op over uw salaris boven EUR Ouderdomspensioen is, samen met het AOW-pensioen, uw maandelijkse inkomen als u met pensioen gaat. U kr dit pensioen zolang u leeft. Het netto ouderdomspensioen is hierop een aanvulling. Hoe hoog het netto ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum, en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen onder de dan geldende omstandigheden. U vindt een indicatie op Mijn Pensioen. Als u kiest voor doorbeleggen, is de uitkering variabel en hangt af van de omstandigheden van jaar tot jaar. De netto pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat u zelf, binnen fiscale grenzen, bepaalt hoeveel premie u maandelijks voor uw netto pensioen inlegt. De premie ligt vast, maar hoe hoog het pensioenkapitaal is op uw pensioendatum is onzeker. De hoogte van de premie kan nooit minder zijn dan 25% van het maximale dat u mag inleggen. Tenzij u ervoor kiest alleen partner- en wezenpensioen te verzekeren. Netto partnerpensioen en netto wezenpensioen Zolang u bij uw huidige werkgever werkt en deelneemt aan de netto pensioenregeling, is er voor uw partner een netto partnerpensioen en voor uw kinderen een netto wezenpensioen verzekerd. Na uw overlijden kr uw partner levenslang netto partnerpensioen van ons. Het netto wezenpensioen betalen we totdat uw kind 21 jaar is. Hoeveel uw partner en uw kind(eren) krijgen na uw overlijden vindt u in Mijn Pensioen. In laag 3 van Pensioen leest u welke elementen de hoogte van het partner- en wezenpensioen bepalen. U betaalt de premie voor dit pensioen. Let op: Overlijdt u nadat u uit dienst bent gegaan bij uw huidige werkgever? Dan zijn partnerpensioen en wezenpensioen niet meer verzekerd. Wilt u dat uw partner ook pensioen kr als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Uw partner kr dit pensioen na uw overlijden zolang hij of zij leeft. Hoe hoog dat netto partnerpensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Kiest u hiervoor? Dan kr u wel een lager netto ouderdomspensioen. U heeft immers minder pensioenkapitaal over voor een netto ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat. Wezenpensioen is niet verzekerd na uw pensioen. Soms krijgen nabestaanden een nabestaandenuitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). De nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze Anw-uitkering vindt u op

2 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid U heeft recht op (gedeeltelijke) voortzetting van pensioenopbouw zonder dat u daar zelf premie voor betaalt, als: - u meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt; en - u daarvoor een arbeidsongeschiktheidsuitkering kr van het UWV. U blijft ook verzekerd voor netto partnerpensioen en netto wezenpensioen. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. In Mijn Pensioen leest u in laag 3 van Pensioen welk deel van de premie wij dan betalen. De premie over het arbeidsongeschikte deel baseren we op 75% van de pensioengrondslag. We gaan uit van de maandelijkse pensioengrondslag die geldt op de dag voor uw WIA-uitkering ingaat. Pensioenreglement In het netto pensioenreglement leest u wat u precies in onze pensioenregeling kr. Wat u in kr onze u in onze netto pensioenregeling niet? Partnerpensioen en wezenpensioen In deze pensioenregeling is alleen netto partnerpensioen en netto wezenpensioen verzekerd zolang u bij deze werkgever werkt. En deelneemt aan de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. Dit betekent dat er geen netto partnerpensioen voor uw partner en geen netto wezenpensioen voor uw kinderen is verzekerd vanaf het moment dat u uit dienst bent bij deze werkgever. Gaat u uit dienst, dan is het dus belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Bij pensionering is het mogelijk een deel van uw opgebouwde netto pensioenkapitaal te gebruiken voor een netto partnerpensioen. Als u overlijdt na uw pensionering betalen wij geen wezenpensioen. Arbeidsongeschiktheidspensioen Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, kr u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. u in onze Hoe bouwt u pensioen op? U bouwt op drie manieren pensioen op: A. AOW: dit pensioen kr u van de overheid Het AOW-pensioen is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOWpensioen op. U bouwt alleen AOW-pensioen op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW-pensioen kr, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd st namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOWbedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over het AOW-pensioen en uw AOWleeftijd vindt u op Let op: Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. B. Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt

3 Hoeveel pensioen u opbouwt ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). U kr ieder jaar een overzicht van ons. Hierin ziet u uw opgebouwde pensioen in de basispensioenregeling en uw opgebouwde pensioenkapitaal in de netto pensioenregeling. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op C. Pensioen dat u zelf regelt U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW-pensioen en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten, zoals een lijfrenteverzekering. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u bijvoorbeeld helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud: Beschikbare premie Iedere maand beleggen we de door u ingelegde premie. De premies vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Dit pensioenkapitaal gebruikt u op de pensioendatum voor een netto ouderdomspensioen en/of een netto partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling. Wij beleggen uw geld in een van de vier lifecycle-profielen: neutraal, offensief, defensief en het profiel bij doorbeleggen. Over het profiel bij doorbeleggen leest u meer bij keuzemogelijkheden. Voor het neutrale, offensieve en defensieve lifecycle-profiel geldt dat we steeds minder risicovol beleggen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Kiest u voor het eerst een beleggingsprofiel? Of verandert u uw beleggingsprofiel? Dan is het belangrijk dat wij weten hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Daarom vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee bepalen wij uw risicoprofiel. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden In Mijn Pensioen. Let op: Zelf beleggen is niet mogelijk. U moet een keuze maken tussen de drie lifecycle-profielen. Pensioenkapitaal Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over uw salaris boven EUR (2018). Het salaris dat meetelt voor pensioenopbouw is het pensioengevend salaris. Het pensioengevend salaris bestaat uit dezelfde bestanddelen als in de basispensioenregeling. U vindt de hoogte van uw pensioengevend salaris op uw pensioenoverzicht (UPO) en op Mijn Pensioen. De maximale beschikbare premie is een percentage van uw pensioengevend salaris boven EUR (2018) inclusief de premie voor netto partner- en netto wezenpensioen. De minimale beschikbare premie is 25% van de maximale beschikbare premie, tenzij u ervoor kiest alleen partner- en wezenpensioen te laten verzekeren. In het laatste geval geldt de minimumpremie niet. Het percentage hangt af van uw leeftijd. In de tabel ziet u welk percentage wij gebruiken bij welke leeftijd. Met dit percentage berekenen wij uw premie. Uw leeftijd Percentages Van 20 t/m 24 4,4% Van 25 t/m 29 5,0% Van 30 t/m 34 5,8% Van 35 t/m 39 6,6% Van 40 t/m 44 7,6% Van 45 t/m 49 8,8% Van 50 t/m 54 10,2% Van 55 t/m 59 11,8%

4 Van 60 t/m 64 13,5% Van 65 t/m 67 15,0% Voorbeeldberekening Pensioengevend salaris van meneer Voorbeeld Het salaris waarover meneer Voorbeeld pensioen kan opbouwen is EUR ,- Fiscaal grensbedrag De maximum salarisgrens in de basispensioenregeling is EUR ,- (2018) Maximale beschikbare premiepercentage Meneer Voorbeeld is 38 jaar. Bij zijn leeftijd hoort het percentage van 6,6%. Berekening maximale beschikbare premie meneer Voorbeeld De maximale premie voor de pensioenregeling van meneer Voorbeeld is: (EUR ,- minus EUR ,-) x 6,6% = EUR 1.645,05 per jaar. Per maand is dit EUR 137,09. De minimale premie om mee te doen aan de netto pensioenregeling is 25% van de maximale premie. Voor meneer Voorbeeld is dat 25% x EUR 137,09 = EUR 34,27. Premieverdeling waarbij alleen de werknemer betaalt Uw werkgever houdt maandelijks premie in op uw nettosalaris en draagt dit af aan ABN AMRO Pensioenfonds. De premie die u betaalt, staat op uw salarisstrook. Welke u in onze keuzes heeft u zelf? Vrijwillig aanvullend verzekeren Deze pensioenregeling is een vrijwillige aanvullende pensioenregeling. Kiest u ervoor om niet meer deel te nemen aan de netto Dan regelt u dit in Mijn Pensioen. Waardeoverdracht Verandert u van baan en wilt u uw pensioen meenemen? Dit noemen we waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan alleen als uw nieuwe pensioenuitvoerder ook een netto pensioenregeling heeft. Een waardeoverdracht kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere netto pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Vraag dan een waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw netto pensioenkapitaal niet meenemen? Dan blijven wij uw pensioenkapitaal beleggen volgens het lifecycle-profiel dat u heeft gekozen. U blijft jaarlijks administratiekosten betalen. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje Wat kr u in deze pensioenregeling. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Dan gaat u bijvoorbeeld naar een financieel adviseur. Pensioen vervroegen of uitstellen U kunt uw pensioen eerder inlaten gaan dan op uw 68 e. Dit geldt voor zowel uw pensioen uit de basispensioenregeling als uw netto pensioen. Dat betekent wel dat uw pensioenopbouw eerder stopt. Ook wordt uw pensioenuitkering lager. Verder moet u er rekening mee houden dat het AOW-pensioen wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op om te zien wanneer uw AOWpensioen ingaat. U kunt uw pensioen ook later laten ingaan. Op z n laatst vijf jaar na uw AOW-datum. Als u hiervoor kiest, blijft uw pensioenkapitaal belegd. Kijk voor

5 meer informatie op De voorwaarden staan in het pensioenreglement. Let op: Als u eerder of later met pensioen gaat, geldt dat voor de basispensioenregeling én de netto pensioenregeling. Beleggingskeuze Wij beleggen uw beschikbare premie standaard volgens het lifecycle-principe. Er zijn vier lifecycle-beleggingsprofielen: neutraal, defensief en offensief. Het vierde lifecycle-profiel is het profiel bij doorbeleggen. Als u zich aanmeldt voor de netto pensioenregeling op Mijn Pensioen, kr u eerst een vragenlijst. Aan de hand daarvan wordt uw risicoprofiel vastgesteld. Daarmee maakt u een keuze voor een lifecycle-profiel. U mag van uw risicoprofiel afwijken. Als u uw lifecycleprofiel wijzigt, kr u opnieuw de vragenlijst om uw risicoprofiel vast te stellen. Elke wijziging die u vóór de twaalfde van een maand indient in Mijn Pensioen, verwerken we in diezelfde maand. Elk jaar worden de lifecycles opnieuw in evenwicht gebracht. Dat noemen we herbalanceren. Het koersmoment is de laatste dag van de maand waarop er voor alle fondsen een koers beschikbaar is. Keuzemogelijkheden Ongeveer tien jaar vóór uw pensioendatum moet u kiezen of u een vast netto pensioen of een variabel netto pensioen wilt na pensionering. Dit is een voorlopige keuze. Maar deze keuze heeft wel gevolgen voor de manier waarop wij uw pensioenkapitaal beleggen. Kiest u voor een variabele netto pensioenuitkering? Dan beleggen wij uw pensioenkapitaal risicovoller dan wanneer u kiest voor een vaste netto pensioenuitkering. U kunt uw voorlopige keuze tot drie maanden voor uw pensioendatum nog wijzigen. Wilt u uw voorlopige keuze wijzigen? Dat regelt u via Mijn Pensioen. Pensioenuitkering kopen Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. Tien jaar vóór de pensioenrichtleeftijd (68 jaar) maakt u de keuze of u het netto pensioenkapitaal op de pensioendatum gebruikt voor een variabele netto pensioenuitkering of voor een vaste netto pensioenuitkering. Uiterlijk drie maanden voor de pensioendatum maakt u uw keuze definitief. Kiest u voor een vaste netto pensioenuitkering? Dan dragen wij uw netto pensioenkapitaal over aan de door u gekozen verzekeraar. Hoe u in zeker onze is uw pensioen? Risico s bij een vaste pensioenuitkering via een verzekeraar De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw ingelegde premie, de rendementen op uw beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen. Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn: de rente; de levensverwachting van mensen; en de vergoeding voor kosten die ze maken. Bij een vaste pensioenuitkering kr u elk jaar hetzelfde pensioen. Een risico is wel dat u op termijn waarschijnlijk een lager pensioen kr dan bij een variabel pensioen.

6 Welke u in onze kosten maken wij? Risico s bij een variabele pensioenuitkering via ABN AMRO Pensioenfonds De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Elk jaar stelt het pensioenfonds de pensioenuitkering vast. De hoogte van deze pensioenuitkering is afhankelijk van de som van het in het afgelopen jaar behaalde beleggingsrendement en de ontwikkelingen in de collectieve toedelingskring van de levensverwachting (langlevenrisico) en de sterfteresultaten. Kosten Voor het beheer van uw beleggingen rekent de fondsbeheerder kosten. Deze kosten verrekenen we met uw beleggingen. U vindt in Mijn Pensioen meer informatie over de kosten. Wanneer u in onze moet u in actie komen? Van baan veranderen U kunt uw pensioen meenemen als u van baan verandert. Dit noemen we waardeoverdracht. Een waardeoverdracht van netto pensioen is alleen mogelijk naar een pensioenuitvoerder met een netto pensioenregeling. Een waardeoverdracht kan gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Geef dit dan door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij ons staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner, bij een verzekeraar (vaste uitkering) of bij ons (variabele uitkering). Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje Wat kr u in deze. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Dan gaat u bijvoorbeeld naar een financieel adviseur. Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft uw werkgever dit aan ons door. Wij betalen dan een deel van de premie voor uw pensioen. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Dan heeft dat invloed op de premie die wij betalen. Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. U leest in uw Pensioen wat er voor uw partner en eventuele kinderen is geregeld als u overlijdt. Vindt u dit niet genoeg? Zorg dan voor een aanvulling hierop. Let op: Woont u ongehuwd samen? Dan is er niet automatisch een netto partnerpensioen geregeld. Wilt u dat uw partner hier wel voor in aanmerking komt? Dan moeten u en uw partner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in het pensioenreglement. Een van de voorwaarden is dat u een samenlevingscontract moet afsluiten bij een notaris. Scheiden, beëindigen geregistreerd partnerschap en beëindigen samenwonen Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Dit heet verevening. Willen u en uw ex-partner dat het netto pensioenkapitaal wordt verdeeld? Dan moeten u en uw ex-partner dit binnen twee jaar aan ons doorgeven. Dit doet u door het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding naar ons op te sturen. Samen met de (eventueel afwijkende) afspraken. Het formulier staat op de website van de Rijksoverheid. Doet u dit na twee jaar? Dan kijken we of we uw verzoek kunnen uitvoeren. Als wij de verevening uitvoeren, brengen wij kosten in rekening.

7 Woont u ongehuwd samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op de helft van uw netto pensioen. U kunt daarvan afwijken en een andere afspraak maken met uw ex-partner. Dit legt u vast in een schriftelijke overeenkomst. Verhuizen naar het buitenland Als u naar het buitenland verhuist, geeft u uw nieuwe adres door aan ABN AMRO Pensioenfonds. Er kunnen gevolgen zijn voor uw pensioen. Neem daarom contact met ons op om de gevolgen te bespreken. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW. Let op: Ook als u in het buitenland verhuist, moet u ABN AMRO Pensioenfonds daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door. Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid Gebruik Mijn Pensioen en geef uw keuze op tijd aan ons door. Als u vragen heeft over uw pensioenregeling Op Mijn Pensioen vindt u meer informatie. Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruikmaakt van de actie- en/of keuzemomenten Stuur een naar Of bel naar Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Als u werkloos wordt Wordt u werkloos? Dan bouwt u geen netto pensioen meer op. Wel blijft u verzekerd voor netto partnerpensioen en netto wezenpensioen zolang u een WW-uitkering van de overheid kr. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Hoe is je pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel aan de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. Met deze regeling

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Laag 2 netto pensioenregeling. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen. Netto nabestaanden- en wezenpensioen

Laag 2 netto pensioenregeling. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen. Netto nabestaanden- en wezenpensioen Laag 2 netto pensioenregeling Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever KLM neemt u deel in de netto pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij pensioenfonds Croda! U bouwt via uw werkgever bij ons pensioen op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een kapitaalregeling. U mag de teksten

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Welkom bij Ahold Delhaize Pensioen! Met ingang van je 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouw je pensioen bij ons op. Dit doe je via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor kapitaalregelingen Oktober 2018 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een kapitaalregeling. U mag de teksten

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Juni 2018 VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Juni 2018 VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Juni 2018 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze basisregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever AZL N.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Vervoer. In dit Pensioen lees je wat je krijgt in onze pensioenregeling. Wat vind je in laag 1, 2 en 3? Pensioen

Welkom bij Pensioenfonds Vervoer. In dit Pensioen lees je wat je krijgt in onze pensioenregeling. Wat vind je in laag 1, 2 en 3? Pensioen Welkom bij Pensioenfonds Vervoer. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je krijgt in onze pensioenregeling. Wat vind je in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag lees je

Nadere informatie